Pavel Kraemer: Tahle škola není pro kluky: Nemají prostor, pohyb ani svobodu myšlení. Jako společnost na to doplácíme

neděle 3. června 2018 ·

„V dnešní škole jsou dívky úspěšnější, a mnozí kluci si tak odmalička zvykají na pocit, že jsou k ničemu. Výuka je vedená způsobem, který jim neumožňuje přirozeně projevit své „klučičí“ kvality, nemají ve škole mužské vzory. Množí se případy, kdy holky kluky zesměšňují, ponižují, dokonce i bijí. Co s tím?,“ píše Pavel Kraemer pro server Rodiče vítáni.

Pavel Kraemer (youtube.com)
Kraemer mimo jiné píše:

Školy jsou různé a učitelé učí různě. Přesto se dá říci, že stále převládá tradiční frontální model výuky. A ten silně nevyhovuje chlapcům a zdá se více šitý na míru dívkám. V tomto modelu jsou žáci odměňováni za to, když tiše sedí a dávají pozor na to, co řekl učitel, nebo spíš učitelka, ať už říká cokoli. A to lépe umějí dívky. Vyznačují se vyšší empatií. Umí dobře „naposlouchat“ a „nacítit“, co se od nich očekává. Kluci mají s takto vynucovaným soustředěním a následnou reprodukcí učební látky problém. Taky je tolik nebaví soustavná činnost – pokud tedy nejde o něco, co je bytostně zajímá. Obecně si méně pamatují to, co učitel řekl, a nedaří se jim to dobře verbálně vyjádřit, mluví zkratkovitě. Zdá se, že jejich silnou stránkou by mohlo být samostatné myšlení. Ale samostatné myšlení nebývá vždy oceněno. Může totiž působit chaoticky, neuspořádaně, často není vyjádřeno správnou terminologií.

Chlapci bývají častěji než dívky vystaveni kritice nebo dokonce ponižování ze strany učitelů – za to, že jsou nepořádní, liknaví, nepozorní, zlobiví. K tomu se v posledních letech přidává útlak ze strany spolužaček. Ve školách se množí případy holek, které kluky zesměšňují a někdy dokonce i bijí.

V mnoha parametrech tradiční školy z výše uvedených důvodů chlapci za dívkami zaostávají. V testování se tento hendikep částečně srovnává, a to proto, že chlapce zvýhodňuje jejich „klučičí“ přístup k testům: skáčou od otázky k otázce, riskují a rychle se rozhodují, nepářou se s tím.

Podstatná část průměrnějších chlapců – často mají horší rodinné zázemí – to ale už nikdy nedožene, vypadává ze vzdělávacího systému, poslední roky strávené ve škole „profláká“ nebo dokonce chodí za školu. A každopádně získá ke vzdělávání odpor. Což je smutné pro ně osobně a je to navíc i ztráta pro celou společnost.

Co tedy ve škole není, a mělo by být?

Aby se využil klučičí potenciál a ze školy nevycházelo příliš mnoho frustrovaných mladých mužů, ale i dívek (neboť pojetí školy, které sráží kluky, není prospěšné ani holkám, ty se jen umějí lépe přizpůsobit), musíme uznat, že:

Ve škole je málo fyzických aktivit a praktické činnosti...
Ve škole je málo svobody...
Ve škole je málo prostoru pro debaty...
Ve škole překáží snaha učitelů o vševědoucnost a jejich strach ze ztráty tváře...


Celý text naleznete zde

6 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 11:19  

Opravdu chce mít Česko z žen "rovné" siláky Kazi a z mužů uplakané Bivoje?

„V dnešní škole jsou dívky úspěšnější, a mnozí kluci si tak odmalička zvykají na pocit, že jsou k ničemu. Výuka je vedená způsobem, který jim neumožňuje přirozeně projevit své „klučičí“ kvality, nemají ve škole mužské vzory. Množí se případy, kdy holky kluky zesměšňují, ponižují, dokonce i bijí. Co s tím?,“ píše Pavel Kraemer pro server Rodiče vítáni.

Přehnaný feminismus je dlouhodobě projevem neoliberálního genderismu části západní společnosti. Neprojevuje se to jen ve školství, projevuje se to částečně i ve veřejnoprávních médiích. České základní školství je už zfeminizované více než z 80 % a na středních školách to není o mnoho lepší. MŠMT ČR ten problém až dosud opomíjelo s odkazem na to, že ve "vyspělých" zemích je feminizace ve školství ještě větší. Za minulé vlády ČSSD se dokonce hlavním poradcem ministryně školství a potom i politickým náměstkem ministra stal "genderový specialista" Petr Pavlík, který je teď předsedou mocné celopražské ČSSD, v níž působí i pan Dienstbier*. Domnívám se, že tohle vše je projev jakéhosi úpadku neoliberální části "vymírající" západní společnosti obnášející u části pravice a levice i jakýsi volební kalkul - hloupou domněnku, že ten jakýsi "feministický populismus" se jim ve volbách vyplatí. V případě Donalda Trumpa versus Hillary Clintonová se ukázalo, že opak je pravdou, když Trump dostal i hlasy podstatné části vysokoškolsky vzdělaných žen. Ani ČSSD nedopadla v posledních volbách zrovna nejlíp.

V České republice jsou negativně se projevující genderistické tendence posilovány navíc i tím, že Česká republika má v rámci OECD i v rámci EU jeden z nejslabšich školských rozpočtů a nejmenší platy učitelů. Není tedy asi velká naděje na to, že by se v dohlednu začal počet mužů učitelů dostatečně zvětšovat a tedy ani na to, že děvčata a chlapci budou v českých školách vzdělávány/vzděláváni v přiměřené míře i muži učiteli. Zřejmě se tedy budeme muset smířit s tím, že "děvčata o rendlíku" nebo třeba i děvčata a kluci z nějaké genderistické tribuny občas nějakého kluka nebo i muže učitele takzvaně "prašťí pu papuli"? Opravdu chce mít Česko z žen siláky Kazi a z mužů uplakané Bivoje?

Viz. např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/07/prectete-si-dienstbier-se-postara-o.html
http://www.ceskaskola.cz/2015/07/si-silak-kazi-uplakane-bivoj-aneb.html

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
3. června 2018 v 11:26  

...děvčata a kluci z nějaké genderistické tribuny občas nějakého kluka nebo i muže učitele takzvaně "praští po papuli"? Opravdu chce mít Česko z žen siláky Kazi a z mužů uplakané Bivoje?

Brandtnerová řekl(a)...
4. června 2018 v 16:43  

Už jsem zaznamenala asi tři články tohoto autora a vždy se jedná o stejný vzorec: základní neznalost problematiky, o které píše, uvádět pouze to, co se hodí, objektivitu pomíjet. Například fakt, že chlapci obecně jsou vzhledem k vyšší dávce testosteronu soutěživější, proto jim vyhovují časově limitované testy, se totiž do současného tzv. inovativního přístupu jeho propagátorům vůbec nehodí. A dalo by se pokračovat... Nicméně platí, že děti jsou stále jen děti, a proto potřebují rozvíjet všechny stránky osobnosti, různé druhy dovedností. Na tomto přístupu je založeno stávající všeobecné vzdělávání. Mám zkušenost, že tzv. alternativy velice často některé prvky a aspekty hodně akcentují na úkor jiných.

K tzv. feminizaci školství: pokud se jedná o lidsky i profesně kvalitního učitele/učitelku, pohlaví není podstatné. Tyto hysterické, neobjektivní, a tedy neodborné články pouze zkreslují skutečnost. A je i pravděpodobné, že kdyby se autor nejmenoval Kraemer, ale Kraemerová, nesl by článek název „Tahle škola není pro holky“.

Výrok „ve škole úspěšnější dívky se staly dominantními manželkami submisivních mužů – otců“ zde autor uvádí jako fakt, nicméně protože se jedná o značně excesivní názor a navíc – jako prakticky vždy u těchto „nepopiratelných“ faktů – není ani uveden zdroj výzkumu, žádná konkrétní data, předpokládám, že se jedná pouze o paušalizaci osobní/rodinné anamnézy. Eventuálně převzal jeden z kolektivních mýtů současnosti, názory tohoto druhu se vyskytují například na různých ezoterních webech.

Českému školství, potažmo celé společnosti, přeji co nejméně takovýchto „inovátorů“. Rodičům pak hodně zdravého rozumu a kritického úsudku, snad i štěstí, při výběru školy. Protože skončit tam, kde „zkušenost nám ukazuje, že žáci toho často vědí víc než učitelé“ považuji pro dítě za katastrofu. Nicméně s tím, že v tzv. inovativních školách mnohem častěji než v běžných školách pracují ti „co příliš neumějí“ na základě osobních zkušeností a pozorování souhlasím.

tyrjir řekl(a)...
4. června 2018 v 19:52  

Ukázkou hysterie je, myslím, spíš komentář paní Brandtnerové než ten článek důvodně poukazující na negativní důsledky a společenskou nepřijatelnost nepřiměreně velké feminizace škol.

Brandtnerová řekl(a)...
5. června 2018 v 21:55  

Pane Týři, hysterická začnu být přesně v okamžiku, kdy si usmyslím, že není vůbec, ale vůbec v pořádku, že odhadem osmdesát procent mých vyučujících v posledních čtyřech letech byli a jsou muži. Nebo když začnu běhat po ulicích s transparentem poukazujícím na maskulinizaci české policie či armády.

Tzv. feminizace školství a její údajný negativní dopad je téma, které se řešilo už takřka před třiceti lety (míněno v ČR) a dosud nejsou k dispozici žádná data, jež by ho potvrzovala. Divné, ne? Je však možné, že jsem nějaký relevantní výzkum, o kterém víte vy, přehlédla.

„…že Česká republika má v rámci OECD i v rámci EU jeden z nejslabšich školských rozpočtů a nejmenší platy učitelů. Není tedy asi velká naděje na to, že by se v dohlednu začal počet mužů učitelů dostatečně zvětšovat…“

V západních zemích, kde je učitel/učitelka celkově mnohem více respektovaným povoláním a odpovídá tomu i vyšší finanční ohodnocení, je situace v procentuálním zastoupení žen ve školství v podstatě stejná. Tedy jako záminka na navýšení platů vaše argumentace neobstojí.

Co se týče feminismu: zjednodušeně řečeno jedná se o reakci na upírání práv ženám a hnutí za jejich zrovnoprávnění ve společnosti. Mnohými odborníky obecně hodnoceno kladně, včetně mužů. Jeho radikální formy pomíjím, ostatně jako vše extrémistické. Vy sám jste vyjádřil v jiné diskuzi (http://www.ceskaskola.cz/2018/05/karel-lippmann-strucne-desatero.html 28. května 2018 14:43) názorovou jednotu s etickými či „etickými“ (jak je komu libo) hodnotami křesťanského desatera, jehož nedílnou součástí je nerovnoprávné postavení ženy, ta je zde uvedena ve výčtu majetku. Proto pro mě nejste relevantním partnerem pro jakoukoliv diskuzi s tématikou postavení mužů a žen. Takové šovinistické postoje zcela jistě mimo jiné zapříčinily např. vznik genderismu. A možná až si jednou napíšeme všichni do OP „unisex“, problém s pindíky-nepindíky ve školství bude provždy vyřešen.

Jinak je určitá polarizace rolí, stejně jako například specializovaná dělba práce, přímo spojená s vývojem společnosti/civilizace, s nárůstem počtu obyvatel, hustotou osídlení apod. Nevím, jak byste tento stav chtěl řešit. Vyhlazením podstatné části obyvatelstva doufejme ne. Je to stejné jako fakt, že nemůžeme jíst všichni výhradně biopotraviny, protože to prostě není při současném počtu lidí možné. A eugeniku, sociální darwinismus, fašismus, sektářství a nevím co ještě podporovat alespoň já rozhodně nemíním.

Z psychologického hlediska pak mohu argumentovat, že pro chlapce je daleko závažnější absence pozitivního ženského vzoru (platí samozřejmě i v protipólu dcera-otec). Mohla bych tady tedy klidně křičet, jak škola vlastně znevýhodňuje dívky. Jenže protože nejsem padlá na hlavu, vím, že každá problematika je vždy o dost složitější. Nicméně proto budu takové jednostranné články, jako je ten výše uvedený, vždy považovat za hysterické.

A jeden příklad: Měla jsem ke srovnání tři pobočky zařízení pro předškolní děti. Ve dvou fungovalo vše normálně, pracovnice byly empatické, děti spokojené, včetně chlapců. Ve třetím – bohužel – zaměstnankyně protěžovaly dívky. Kluci se pak doslova „sesypali“ na suplující učitelku, která tento přístup neměla. Jen bych podotkla, že zmíněné pracovnice s neprofesionálním přístupem byly projevem spíše maskulinní typy, zaznamenala jsem u nich také osobní problémy. Rozhodně tedy – samozřejmě nejen kvůli této zkušenosti – vidím problémy školství, potažmo celé společnosti, úplně někde jinde. A mám pocit, že takovéto články záměrně či nevědomě zkreslují skutečnost a odvádějí pozornost od řešení skutečných problémů.


Btw: Když už jsme u tohoto tématu, napadá mě jedna otázka: Proč jsou diskuze na České škole na rozdíl od těch na jiných webech tak výrazně maskulinní? Není to kvůli redakcí akceptovanému sprosťáctví a agresivitě některých diskutujících? Kteří navíc shodou náhod zastávají obdobné názory jako ty uvedeny v článku…

tyrjir řekl(a)...
5. června 2018 v 23:30  

Jsem partner, přítel, obdivovatel žen a zastánce jejich práv. Když se ale ve školském rangu potkám, s nějakou "rovnou Kazi" se "zánětem ženské hysterie", vzpomenu si někdy na jednoho bývalého náměstka z MŠMT, který občas při posezení v restauraci z legrace zakládal "Klub mužů postižených manželstvím s učitelkou" s dovětkem pro mne "U tebe, ale nevím, jestli můžeš být členem, když jsi učitel".:)

PS: Výše uvedeným nechci říci, že "rovné Kazi" by neměly ve školách vůbec být. Všeho moc ale škodí. Děti mají i ve škole poznat různé pokud možno kvalitní ženské i mužské vzory. Objektivně existující více než 80% feminizace ZŠ a SŠ a nízké platy učielek i učitelů tomu, bohužel, brání.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.