Návrh vládního prohlášení: Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost.

pondělí 18. prosince 2017 ·

Vláda dnes schválila návrh programového prohlášení. Přinášíme pasáž, která se týká vzdělávání, vědy a výzkumu.


Andrej Babiš (psp.cz)
Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi MŠMT a MMR.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů.

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu - základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.

Budeme podporovat stabilní a dlouhodobé institucionální financování kvalitního aplikovaného výzkumu, který zajistí a zvýší konkurenceschopnost České republiky.

Další informace naleznete zde

21 komentářů:

Zdeněk Nutz řekl(a)...
18. prosince 2017 20:47  

Některé noviny přinesly dnes v souvislosti s vyjádřením Andreje Babiše k inkluzi, také něco, jako že mu vadí, že soukromé školy dostávají peníze od státu. Nevíte někdo, jak to myslel? Nebo mu snad nikdo neřekl, že ty peníze z daní se platí na žáka, stejně jako na pacienta, neboť to máme v ústavě? Zatím si budu myslet, že je to pouze špatně pochopeno.

laimes28 řekl(a)...
18. prosince 2017 20:59  

nutz/ v ůstavě nic takového nemáme,
jinak naše školství jest unikátní,místo aby stát soukromé školy podporoval tak jim posílá peníze,což jest nesmysl,kterým stát brzdí rozvoj soukr škol

Zdeněk Nutz řekl(a)...
18. prosince 2017 21:00  

Babiš kritizoval, jak stát dává miliardy na inkluzi a soukromým školám
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/uvadeni-novych-ministru-plaga-smid-milek-dostalova-fxb-/domaci.aspx?c=A171218_080904_domaci_kop

K tomu jsem dodal:

Plácnutí do vody o tom, že do soukromé školy jdou státní peníze je hodné člověka, který o tom neví vůbec nic. Soukromé školy dostávají na své žáky 60 - 90% toho co dostane škola státní. Ten rozdíl si musí sehnat od sponzorů a dejme tomu na školném. Proč to není také 100%, o tom je jiná polemika. Chodí tam přece dítě daňového poplatníka, který dal na školství obou typům škol stejně.


Ale teď k představě některých "neseznámených", proč vůbec dostává nestátní škola peníze. Protože zřídit soukromou nestátní školu bez těchto peněz prostě nelze. Je to ekonomika. Proti státní škole by neměla jakoukoliv šanci i kdyby vybírala 40 000 měsíčně na školném. Výjimkou by mohla být škola nějakého hodně bohatého mecenáše.

Běžná soukromá praxe praktického lékaře také nemůže fungovat bez zdravotní pojišťovny. A zcela běžně se s nimi setkáváme. Tak proč se tu 25 let po revoluci někdo opírá do soukromých a nestátních škol? Mrkněte do kalendáře. Píšeme rok 2017. :-P

laimes28 řekl(a)...
18. prosince 2017 21:00  

populistický traktát nic neřešící,pouze krizi školství prohlubující

Zdeněk Nutz řekl(a)...
18. prosince 2017 21:13  

Dodávám jen:
U těch zdravotníků samozřejmě existují obory, jako je například kosmetická plastika, které se samy ufinancují. Podobně jako třeba škola, pořádající kurzy potápění.

Ale my tu mluvíme o školách, jako vzdělávacích institucích a poskytujících stejné vzdělání jako školy státní s různou alternativou, nebo přidanou hodnotou. A protože za zdravotnictví a školství běžně neplatíme, neboť jsme za ně zaplatili už v daních (tolik ta ústava), musíme do soukromé ordinace a soukromé škole tyto peníze, které jsme vybrali prostě poslat. Jinak to nejde. Bez toho žádnou školu ani nezaložíte. To byste museli mít školné tak 50 000 měsíčně.

A pokud opravdu v roce 2017 někomu vadí už to slovo soukromé, tak ať se stane členem nějaké růžovočervené strany a jde bojovat proti soukromým cukrárnám!!! To, že všechno musí být státní, tady už někdy od devadesátého neplatí. Jenže koukám, že někdo to má prostě zažraný...

laimes28 řekl(a)...
18. prosince 2017 22:43  

"To, že všechno musí být státní, tady už někdy od devadesátého neplatí. Jenže koukám, že někdo to má prostě zažraný..."

a někdo žije od devadesátého roku v bludu,že zde máme kapitalismus jako na západě a že zde dokonce máme soukromé školy,

já sem velký příznivec soukromých škol,tři sezony jsem na soukromé sš učil a byly to profesně i osobně skvělé sezony,jenže díky hloupému systému "soukromých pseudoškol" v této zemi se škola musela stěhovat do jiného města....

na západě kromě škol státních,které financuje stát,existuje i množství škol soukromých,které stát nefinancuje jako u nás ale systémově podporuje jinými,mnohem účinějšími formami než peníze,takže ty školy jsou stabilní,životaschopné a na málokterých se vybírá školné a pokud ano, tak symbolické (kromě několika málo drahých elitních škol)

laimes28 řekl(a)...
18. prosince 2017 22:57  

stát všude v eu zajišťuje pro všechny standardní vzdělání bezplatně a všichni na to platí ze svých daní,pokud někdo chce pro své dítě školu nadstandardní,podstandardním , nestandardní dá své dítě do školy soukromé (kde se musí nebo nemusí platit školné),soukromé školy v eu tudíž nesuplují,nenahrazují,neposkytují paralelní standardní státní vzdělání

laimes28 řekl(a)...
18. prosince 2017 23:13  

příklad rozdílu mezi spořivým efektivním kapitalismem ve francii a rozhazovačným neefektivním pseudokapitelismem v česku:

francie-stát spočítá kolik je v údolí dětí a na jejich počet zřídí ve třech vesnicích z deseti státní školu,kterou platí,z ostatních vsí do těchto tří dojíždějí,pokud se to dojíždění v jené obci rodičům nelíbí,mohou si v obci zřídit školu vlastné obecní soukromou,kterou bude platit obec,je li bohatá a bude či nebude vybírat školné
česko- v údolí s osmi vesnicemi máme čest škol,jedna jest naplněná z poloviny ostatní z necelé třetiny,všechny školy platí stát,je nepředstavitelné že by se v každé druhé obci škola zrušila a žáci dojížděli 5-8 km do vedlejší.nic proti pokud by byl stát výdělečný a měl tolik peněz že by si mohl tento luxus poloprázdných škol dovolit,ale stát je ztrátový a na provozování tohoto luxusu si musí půjčovat

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2017 2:41  Česko je levná montovna tuším s cca 60% produktivitou a jen 40% platy oproti Německu. Kdyby se to taky mělo do roku 2021 narovnat, musely by platy všeobecně stoupnout právě na těch 150% (o polovinu více) vůči dnešku. To je totéž, co vládní prohlášení dnes slibuje učitelům!

Kdyby to vládní prohlášení slíbilo učitelům v roce 2021 plat ve výši 150 % PRŮMĚRNÉHO platu v ČR, nebylo by to mnoho, ale bylo by to víc. Byla by to jiná káva, než ten dnešní chabý vládní slib dát jim 150 % DNEŠNÍCH platů, když i ostatní platy nepochybně porostou. Ten vládní slib je, obávám se, zase jen ne dost poctivé žonglování s čísly, které učitelům nepřinese, co by bylo tolik potřeba.

Seriózním slibem by bylo říci, že učitelské platy budou rovny PRŮMĚRNÉMU PLATU VŠ KVALIFIKOVANÝCH zaměstnanců.


J.Týřtyrjir řekl(a)...
19. prosince 2017 3:17  

Ten návrh nového vládního prohlášení je jednodušší a myslím i v některých ohledech vágnější, než bylo nesplněné vládní prohlášení Sobotkovy vlády*, během níž došlo ve školství k některým koncepčním pochybením, k oslabení školského rozpočtu vzhledem k HDP a ke zhoršení postavení učitelů.

*Vládní prohlášení 2014:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/

Neurčitost a neúplnost návrhu nového vládního prohlášení (chybí mi tam například i záměr účelněji a efektivněji čerpat EU dotace) nemusí nutně znamenat, že nová vláda bude vzhkedem ke školství horší macecha než předchozí vláda. Uvidíme co se z toho vlastně vyvrbi. Jednou z možností, myslím, je, že teď může nastat zesílení koaličních námluv "hvězdně pěchotního Tornáda KAT" exministryně Valachové**.

**Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/katerina-valachova-inkluze-neboli.html#comment-1406106469366316414
http://www.ceskaskola.cz/2017/12/katerina-valachova-inkluze-neboli.html#comment-8977145617865299966laimes28 řekl(a)...
19. prosince 2017 8:08  

pro osoby s alternativním myšlením: produktivita práce jest u nás stejná jako v německu,pás v montovně jede stejně rychle ve wolfsburgu jako v boleslavi,jen zde platí menší daně a menší mzdy,proto zde ty montovny jsou,aby na češích vydělali,

alalogie se školtvím,nemůžeme mít platy jako v německu,když stát nevybere na daních jako v německu

Ferda44 řekl(a)...
19. prosince 2017 10:02  

Tak co nás čeká?

Většina textu se týká VŠ - ostatně pan ministr o regionálním školství nemá páru... Ostatně podobně jako jeho náměstek Pícl.

"Prosadíme více peněz do školství tak, aby... 150 procent..."
Tak to už tady bylo za Buzkové a skutek utek.

"Omezíme nadbytečnou byrokratizaci a postavení ředitele školy jako manažera..."
Neříká se ani náznakem jak a za jak dlouho. Možná by se šiklo poslat do škol manažery z firem.

Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze...
Osobně bych začal u matky inkluze Zapletalové a spol.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol...
MŠMT zajistí investice? INDOŠ stačil.

Provedeme úpravy RVP tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání...
Prosil bych informaci na úkor čeho?

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.
Už ty odborníky vidím, jak se hrnou do škol.

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2017 11:21  

VĚDA A VÝZKUM JSOU SYNONYMA

Věda-technika-praxe (použítí výsledků vědy a techniky v praxi)
Výzkum-vývoj-inovace (použítí výsledků výzkumu a vývoje v praxi)

Tyhle dvě trojice pojmů jsou do značné míry analogické. Trojice výzkum-vývoj-inovace
vyjadřuje poněkud větší důraz na prováděcí stránku, což ale neodůvodňuje uváděni pojmů věda a výzkum vedle sebe, jako kdyby to byly odlišné pojmy.

Věda a výzkum je dvojice SYNONYM - výchozích pojmů z dvou výše uvedených trojic analogických pojmů.

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-az-jednou-ucitele-procitnou.html#comment-5039442026187648433

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2017 12:47  
V Česku je průměrný plat učitele cca 55 % průměrného platu VŠ kvalifikovaných zaměstnanců. V EU je to 86 % a v Německu dokonce 98 %.

V zemích EU je průměrný nárůst platu učitele po 15 letech praxe skoro 38 %, v ČR pouhých 7 %. Zatímco v zemích EU je průměrný počet žáků na jednoho učitele 14 až 17, v ČR činí 19 až 22 žáků. Čeští učitelé tudíž musejí pracovat v početnějších třídách...

V roce 2011 činily výdaje ze státního rozpočtu na školství 4,3 % HDP, v roce 2016 pouhých 3,7 % HDP – průměr zemí EU je přitom 5,1 % HDP. Aby se Česká republika dostala na průměr EU, musel by se školský rozpočet navýšit o 38 %. Více informací obsahuje tato tabulka...


http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/12/ceske-skolstvi-je-dlouhodobe.html

Vágní a neúplný návrh vládního prohlášení sice (dost povrchně) deklaruje význam školství, ale tyto zásadně důležité věci (alarmující zaostávání školského rozpočtu i platů učitelů za průměrem EU i OECD) řádně neřeší.

Doufám, že se ještě podaří to vládní prohlášení a vládní i parlamentní praxi zlepšit tak, aby došlo k nápravě výše popsaného stavu.

J.Týř
Tajný Učitel řekl(a)...
19. prosince 2017 12:52  

Doležel pravil, že máme víc než Finové.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. prosince 2017 12:56  

...lebo to spočítal pomocí Riessmanova fraktálu neživých těles.

tyrjir řekl(a)...
19. prosince 2017 12:56  

Jde o NÁVRH vládního prohlášení, který se bude dvoukolově ladit do 10.1.2018, kdy bude hlasování o důvěře vládě. Jsem zvědav, co z toho nakonec vyleze.

laimes28 řekl(a)...
19. prosince 2017 15:58  

tajný/ máme víc než finové a skoro stejně jako němci (dle příslušné země,mezi bavorskem a vých německa je rozdíl v platech 20-25%)

Tajný Učitel řekl(a)...
19. prosince 2017 19:13  

A zohlednil jste tú onú paritu?

laimes28 řekl(a)...
19. prosince 2017 22:05  

resort školství není v týto zemi prioritou pro nikoho již přes 30let,všichni na něj kašlali a kašlou,a dle prohlášení nové vlády v tom budou i nadále úspěšně pokračovat

tyrjir řekl(a)...
20. prosince 2017 18:57  Poslanecký slib a hlasování o vyslovení důvěry vládě

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Poslanci ve svém slibu slibují věrnost Česká republice a zájmům jejího lidu. Nikoli věrnost vedení nějaké strany. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny určuje, že vyslovení důvěry se děje takto:

§ 85
Žádost o vyslovení důvěry a návrh na vyslovení nedůvěry vládě

(1) O žádosti vlády o vyslovení důvěry nebo o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě se neprodleně vyrozumí poslanecké kluby a výbory. Po rozpravě se přistoupí k hlasování podle jmen...


Do 9.ledna uvidíme, jaké nakonec bude vládní prohlášení menšinové vlády. Pak 10.ledna uvidíme, jak se ním v tom veřejném hlasování o důvěře menšinové vládě jednotliví poslanci a v součtu hlasů sněmovna jako celek vyrovnají.

Docela bych si přál, aby menšinová vláda dobře dopilovala své vládní prohlášení a důvěru dostala. Aby mohla ukázat, co vlastně chce a umi, a to bez výmluv na koaliční partnery. Nestane-li se to, může se stát, že pak po případném neúspěchu 2. a 3. kola budou předčasné volby...

J.Týř

Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.