Tajný učitel: Digitální Demence s Velkým Bratrem, sňatek bez lásky

sobota 14. října 2017 ·

Z dokumentu na webu MŠMT, z 22 srpna, 2017 MŠMT OTEVÍRÁ ON-LINE KONZULTACI KE STRATEGII DIG. VZDĚLÁVÁNÍ: "Základní uživatelské dovednosti a použití různých programů by se podle stávajícího návrhu mělo přesunout do oborů, kam měly logicky vždycky patřit. Například strukturace textu a základy typografie do českého jazyka, elektronické zpracování tabulek, diagramů a grafů do matematiky, práce s digitální mapou a GPS do zeměpisu, práce se sociálními sítěmi do výchovy k občanství. Uvolněná vzdělávací oblast ICT by se přejmenovala na Informatika a ICT (stejně jako to dnes již funguje na gymnáziích) a její obsah by se kromě nezbytných základů práce s počítačem zaměřoval na základy algoritmizace a programování, informační systémy, data, informace a modelování." Podívejme se blíže na výše uvedený text v souvislosti s chystanou změnou RVP, která se bude týkat všech škol, státních i soukromých.


George Orwell (wikipedia.org)
Děti se budou učit různým částem různých předmětů pomocí počítače. Pro někoho je to výborný způsob jak propojit všudepřítomnost počítačů a jiných chytrých zařízení moderního světa s výukou tak, aby děti byly "připraveny pro život", rozuměj pro život obklopený technologiemi. Ve skutečnosti to znamená, že každé dítě bude mít ve škole svůj počítač, který bude používat k výuce, jelikož není možné, aby jedna školní počítačová učebna vystačila všem. Ty stovky tisíce počítačů bude někdo dodávat, udržovat v provozuschopném stavu a upgradovat, stejně jako operační systém, výukový software, antivirus, účty, hesla, testy a podobně. Není obtížné dospět k závěru, že bude-li jednou dítě soustavně ve škole pracovat na počítači, bude ověřování jeho výsledků probíhat stejně a v konečném důsledku bude mít každé dítě jakési digitální studijní portfolio od první třídy až do konce vzdělávání.

Co to ve skutečnosti znamená pro děti? Budou muset trávit u počítače ještě více času než nyní, což bude mít dopad na jejich tělesné a psychické zdraví i kognitivní dispozice. Budou komunikovat stále více s počítačem než se živými lidmi. Jejich studijní úspěchy či neúspěchy budou existovat ve virtuálním světě navždy. Začnou považovat počítač a internet za neoddělitelnou část nejen domácího, ale i školního života. Zvyknou si na snadnou dostupnost a zároveň na snadnou zbytnost informací. Budou, v tzv uzlových bodech testovány, často a přes počítač, pomocí testů podobných nynějším, didaktickým testům z dílny Cermatu. Budou pravděpodobně i centrálně hodnoceny. Budou pod neustálým tlakem uspět v testech. Jinými slovy, stanou se součástí centrálního digitálního systému.

Co to znamená pro učitele? Učitelé budou zčásti zredukováni do role administrátorů programů, výukových softwarů a hlídačů dětí. Jejich možnost přímo komunikovat se žáky, žáky hodnotit, žáky inspirovat a obecně na žáky pedagogicky působit bude omezena. Pozbudou do nějaké míry možnost připravovat vlastní materiály a aktivity vhodné pro právě tu specifickou třídu s vhodným načasováním, nemluvě o individuálním lidském přístupu k dětem. Budou vždy a všude kontrolováni testovými skóre svých žáků a centrálním monitorováním svých výukových aktivit, čímž se dostanou pod existenční tlak vést žáky k co největší úspěšnosti v testech, na úkor celostního pojetí a kvality výuky. Velice pravděpodobně to bude vést, nebo přispěje ke stavu, kdy učitelé budou eventuálně moci být nahrazeni počítači.

Co znamená provázanost digitalizace vzdělávání s novým RVP pro společnost? Děti budou brzy učené pomocí stejných programů, ve stejnou dobu, se stejnými vstupy i výstupy a budou stejně centrálně hodnocené. Budou tříděné neosobním algoritmem podle testových skóre. Všechny školy budou stejné. Z uniformních dětí vyrostou uniformní dospělí. Jako dospělí budou trpět civilizačními neduhy a závislostmi mnohem více, než dospělí, kteří s počítači nevyrůstali. Rodiče, kteří nebudou chtít, aby se jejich děti tímto způsobem vzdělávaly, budou mít možná chvíli možnost domácí školy. Ti bohatí si zaplatí skutečné učitele, nebo si mocí a vlivem prosadí vlastní školu bez počítačů, jako je ta v Silicon Valley. Stovky miliard půjdou dodavatelům počítačů a softwaru namísto učitelům. Kdo profituje? Odpověď je snadná. Učitelé ani děti to nejsou.

Chtěli byste se k tomu vyjádřit? Mohli jste, pomocí on-line dotazníku, do 17. září.

Moc rád bych věřil, že vše, co jsem zde napsal je jen snůška konspiračních blábolů a někde ve skrytu duše doufám, že tomu tak je, že je to jen nepovedené, úsměvné sci-fi. Doufám, že budoucnost mne usvědčí z omylu. Pak se podívám na dění ve školství v některých jiných, vzdálených či ne tak vzdálených zemích a smích mne přechází. Možná byli pánové Orwell a Huxley ve svých dílech mnohem blíže pravdě, než je nám dnes příjemné připustit.

Bez svolení autora a bez znalosti jeho identity převzato z jeho blogu

30 komentářů:

Pavel Doležel řekl(a)...
14. října 2017 v 10:51  

To strašení Orwellem už je poněkud trapné. Jestli pan autor trpí úzkostmi, či panickou hrůzou ze strojů, nechť vyhledá odbornou pomoc.

Počítače jsou a stále více budou součástí našich životů. Autor, známý inovátor a vizionář, který se neustále ohání tím, jak vzdělávací tradicionalisté chtějí školství vrátit o 100 až 200 let zpátky, někam do doby kamenné, najednou trpí fóbií z techniky a straší jeho oblíbeným Velkým Bratrem. Tak tajnej, vězte, že mě netrápí ani Velký Bratr, ani testování. Jestli se cítíte nesvůj, nebo nemůžete spát, odstěhujte se do dřevěné chaloupky bez elektriky, kde vás počítače nedostihnou, někam do hor a můžete si žít svůj svobodný neúzkostný život s kozami a ovcemi. Jako bonus můžete užívati BIO produktů, od BIO mléka, přes BIO jogurty, BIO obutí, BIO ošacení, BIO pečivo, BIO maso až po BIO WC. A můžete si tam spokojeně po večerech při BIO svíčce povídat s panem Komárkem o zkaženosti a znečištěnosti světa a vzájemně se poplácávat po ramenou, jak jste to tomu Velkému Bratrovi, který po vás jde, natřeli.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. října 2017 v 18:54  

Doležele, vystihl jste to trefně. Zapomněl jste jen na bio ženu s níž bych si mohl bio popovídat z očí do očí, a jejíž bio lidské teplo bych mohl cítit vedle sebe.

Jinak, co vás trápí či netrápí, mne netrápí vůbec. Blog není míněn pro vás či vám podobné technokraty, nýbrž pro učitele. Měli by vědět, co se chystá a co to znamená.

Jirka řekl(a)...
14. října 2017 v 19:38  

Blog je pro prudokraty? Tak to nečtu!

Pavel Doležel řekl(a)...
14. října 2017 v 20:18  

Tajnej, dejte vědět, jestli se ještě něco nechystá. Třeba přistání mimozemšťanů, nebo ovládnutí světa umělými organismy. Ale hlavně včas. Musím si stihnout koupit cedník na hlavu.

No, ale teď vážně. Až budu chtít vědět, co se chystá, přečtu si raději noviny, než blog paranoidního intelektuálního deprivanta.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. října 2017 v 20:19  

Nebo se podívejte na web Mšmt.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. října 2017 v 20:21  

Jirko, chápu. To slabikování může být zdlouhavé.

Jirka řekl(a)...
14. října 2017 v 21:55  

Tajný, myšlení bolí, takže se do tak složitých úvah dobrovolně nepouštím.

Charlie řekl(a)...
15. října 2017 v 22:32  

Konečně se rozhoupalo i MŠMT. Kdysi jsem se na škole snažil o mezipředmětové vztahy přesně na téhle úrovni (dokonce, když jsem na dotazník odpovídal, měl jsem skoro pocit deja-vu). To, že někteří kolegové je dodnes udržují, považuji za obrovské plus, které střední škola může žákům nabídnout. Také bych řekl, že si takové postupy vzali za své kolegové používající častěji projektové, skupinové a problémové vyučování, než ti, kteří se orientovali primárně na frontální výuku. Přece jen škol s poměrem 1:1 nebo alespoň 1:3 PC na žáka moc není. Tak jen více robotiky a algoritmizace, Tajným navzdory.

Tajný Učitel řekl(a)...
16. října 2017 v 11:57  

Projektové, skupinové a "problémové" vyučování, lze provozovat i bez chytrých udělátek a to dokonce lépe, jelikož tento typ výuky nese nejlepší výsledky dochází-li u něj ke spolupráci mezi živými lidmi. Charlieům a jiným transhumanistům navzdory.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
16. října 2017 v 17:52  

Ad TU:
Ano souhlasím,týmová spolupráce studentů u těchto metod vyučuje nejen problému samotnému, ale také schopnosti vzájemné komunikace, argumentace a konsensu. To s počítačem jaksi nejde.
Když si však reálně vzpomenu na opravdu nedostatečné a zastaralé vybavení škol PC a další technikou, tak si myslím, že to s tou digitalizací úplně nevychází :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. října 2017 v 19:29  

jelikož tento typ výuky nese nejlepší výsledky dochází-li u něj ke spolupráci mezi živými lidmi / schopnosti vzájemné komunikace, argumentace a konsensu. To s počítačem jaksi nejde.

Ale to jde samozřejmě i prostřednictvím počítače. Tady se musím chytrých udělátek zastat, ačkoliv jsem obvykle (v půtkách s p. Brdičkou) spíše digitálním skeptikem.

Charlie řekl(a)...
16. října 2017 v 20:43  

Netuším, čím jsem si vysloužil nálepku transhumanisty? Stejně tak netuším, že by existoval nějaký relevantní pedagogický výzkum, který by jednoznačně dokázal, že se musí využívat jen metody oproštěné o techniku. Nikde jsem ani svoje vývody nekázal jako evangelium. Pouze jsem upozornil na to, že si teprve nyní MŠMT všimlo, že využívání techniky ve výuce je z didaktického a metodického hlediska nedostatečné, že by asi bylo vhodné reagovat např. přepracováním RVP, aby lépe odráželo stav současné a především budoucí techniky.
Mimochodem, vždy jsem se domníval, že TU patříte spíše do tábora odpůrců memorování, tedy preferujete vyhledávání informací, které jsou z vašeho pohledu zbytečné, kde lze v této době informace hledat lépe než na internetu. S čím už by měla výpočetní technika pomoci např. dyskalkulikům, než s výpočtem jednotvárných funkcí a zobrazením v grafické podobě.
Na závěr si ale neodpustím alespoň jednu transhumanistickou myšlenku, byť jí před časem v mírně odlišné variantě pronesl můj oblíbený politik Winston Churchill: "Pokud by mi Tajný nabídl kromě spolupráce s ním i otrávenou kávu, raději ji vypiji".

Tajný Učitel řekl(a)...
16. října 2017 v 21:41  

"S čím už by měla výpočetní technika pomoci např. dyskalkulikům, než s výpočtem jednotvárných funkcí a zobrazením v grafické podobě.

Ano, od toho tu máme DT přijímačky a maturity z Ma.

RVP přepracujeme aby lépe odráželo stav "současné a především budoucí techniky"... nejlépe tím, že odkloníme toky státních peněz od skutečně potřebných oblastí do konstantně stárnoucích hraček.

Nikde jsem nepsal, že memorování jako takové je špatně. Preferuji učení v kontextu, kdy potřeba naučit se něco přímo vyplývá z nutnosti to pochopit a použít, toť vše. Propagaci berliček zásuvných mini-mozků nechávám vizionářům s tučnými konty.

Kapacitám na Mšmt zřejmě uniklo, že "chytré" technologie jsou návykové. Nebo to vědí, ale cíleně ignorují.

A na závěr perla Euripidova: "Vykládej rozumy hlupákovi a nazve tě hloupým".

Lenka Dohnalová řekl(a)...
16. října 2017 v 23:38  

Ano, ty hračky jsou vážně návykové. Každý den bojujeme v praxi s prstíky, které běhají po chytrých telefonech... A strašně rychle to stárne. Takový jepičí život. Je potřeba mít stále nové aktualizace a nové modely.
Vždycky říkám svým studentům, že je pěknější sedět vedle své milé a dívat se jí do očí, než "ojíždět" studenou klávesnici a chatovat či smskovat...Nepohrdám IT, jsou dobrým sluhou, ale velmi, velmi zlým pánem pro mladou generaci.Anonymni z 21:30 řekl(a)...
17. října 2017 v 0:01  

"A na závěr perla Euripidova: "Vykládej rozumy hlupákovi a nazve tě hloupým"."

A na které straně se vidíš, tajňoušku?

Charlie řekl(a)...
17. října 2017 v 7:35  

Nepohrdám IT, jsou dobrým sluhou, ale velmi, velmi zlým pánem pro mladou generaci.

A není tedy lepší naučit děti tu techniku efektivně ovládat ve škole, za pomoci moderní metodiky a didaktiky, jak jsem psal, než je nechat ubíjet čas na mobilech a nechat to na rodičích, kteří jsou na tom často daleko hůře. Možná se budete divit, ale jako momentálně živící se IT profesionál nemám Twitter, WhatsUp, účet FB mám jen kvůli tomu, že spravuji firemní profil a bez osobního to nejde. Skype používám na to, abych si domluvil schůzku s přáteli nebo pracovními partnery a místo SMS raději volím zavolání.
Na druhou stranu trvám na tom, aby texty byly strukturované a stylované, aby v tabulkách byly výpočty a ne jen opsané výsledky z kalkulačky, aby uživatel tušil, že z bídného obrázku mu neudělám ani reklamní banner ani kvalitní grafiku na web atd.

Poslední poznámka: Vzhledem ke svému stáří jsem bohužel angličtinu potkal až ve vyšším věku, a musím říci, že za její dosavadní znalost děkuji především počítačovým hrám a čtení anglických "počítačových" příruček.

Tajný Učitel řekl(a)...
17. října 2017 v 8:39  

"A není tedy lepší naučit děti tu techniku efektivně ovládat ve škole, za pomoci moderní metodiky a didaktiky, jak jsem psal, než je nechat ubíjet čas na mobilech a nechat to na rodičích, kteří jsou na tom často daleko hůře"

To je iluze. Efektivně ovládat můžeme třeba auto, nebo vrtačku, pc či smartfouny ve velké většině nakonec ovládnou uživatele, zejména pak děti na zš ale také ty starší. Můžeme si donekonečna nalhávat řečičky o ovládnutí technologií, potřebnosti pro život, konkurence schopnost apod, nakonec je to vždy o lukrativních zakázkách s pochybným výsledkem. Zajděte si někdy do kavárny, restaurace nebo na dětské hřiště, vlastně kamkoli a dívejte se kolem na zombies s modrými tvářemi. To jsou ti, kteří "efektivně ovládají technologie".

Charlie řekl(a)...
17. října 2017 v 15:30  

Na tohle už ani nemá cenu dlouze reagovat. Napište "Kladivo na Ajťáky" a výsledek bude stejný. Pěstnímu klínu a ruchadlu, zdar.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
17. října 2017 v 21:37  

Ad Charlie:
"A není tedy lepší naučit děti tu techniku efektivně ovládat ve škole, za pomoci moderní metodiky a didaktiky, jak jsem psal, než je nechat ubíjet čas na mobilech a nechat to na rodičích, kteří jsou na tom často daleko hůře."

Podívejte, já s Vámi ve sporu nejsem - ať se toto děje ve výuce informatiky, PC samozřejmě patří k životu dnešního člověka. Já si myslím (a vnímám tak i názory TU), že vzhledem k návykovosti na IT je problémem zahltit digitalizací celý vzdělávací proces. Opravdu je často lepší dát mnoha oborech přednost interakci mezi lidmi, učit je komunikaci, týmové spolupráci a radosti z porozumění tomu druhému, než se koukat do studené obrazovky a vyplňovat nekonečné množství testů. Také nevidím důvod, proč podléhat této zjednodušující módě a zároveň plnit nenaplnitelné kapsy dodavatelů techniky - viz neustálé aktualizace a upgradování (napsala jsem to správně?)

Sama se snažím, aby v mých hodinách používali studenti chytré telefony a PC jen ve chvíli, kdy si potřebují vyhledat nějakou informaci - ovšem všichni víme, jak je těžké je uhlídat, aby následně nesurfovali...I já vidím modré tváře a lidi bez schopnosti vzájemné komunikace. Ostatně - oni ti spisovatelé vždy viděli dopředu.

Jinak si myslím, že získat uživatelské schopnosti v práci s PC není třetí světová. Alespoň naši studenti to zvládají bez problémů (to spíš mě byste mohl vyčítat občasné nedodržování mezer a špatnou typografii textu, což je dáno tím, že spěchám, neb mě rodina u PC nerada vidí :-)) na druhé straně píšu-li oficiální texty, je přece tolik pohodlných nástrojů, jak si pomoci...)
Takže shrnu-li to, i já si nepřeji, aby se studenti učili jen prostřednictvím techniky, protože si myslím, že člověk, který inspiruje a předává studentovi nejen své vědomosti a znalosti, ale své emoce, hodnotové postoje a nadšení pro obor, je prostě nenahraditelný...
P.S. Ta poslední věta se bude p. Doleželovi líbit :-)

Tajný Učitel řekl(a)...
18. října 2017 v 7:59  

Nikoli kladivo na ajťáky. Nejsem fanatik abych zatracoval počítače a jejich údržbáře. Jsou užitečné, třeba na psaní blogu, nebo na omluvenky apod;) Ať mají žáci klidně v 8-9. třídě a na střední hodiny IT. Nechápu ale, proč by se měla celá výuka a ověřování výsledků téměř všech předmětů provozovat přes počítače. To není vzdělávání pro život, nýbrž pryč od života. Jediné, co mi z toho vychází je, že na tom někdo hodně dobře vydělá.

Pavel Doležel řekl(a)...
18. října 2017 v 8:56  

"Opravdu je často lepší dát mnoha oborech přednost interakci mezi lidmi, učit je komunikaci, týmové spolupráci a radosti z porozumění tomu druhému, než se koukat do studené obrazovky a vyplňovat nekonečné množství testů."

Tady nejde o to, co je lepší, ale že potřeba je obojí. Do výuky literatury nemá smysl počítače cpát, ale v přírodovědných předmětech, informatice a matematice, by své místo mít měly a to co největší a co nejdříve. Není lepší korekce schopnosti myslet, než programování. Kdo tím neprošel, nemůže dost dobře mít ani základní průpravu v kritickém myšlení. Snad jedině, kdyby byl geniální, ale to se většiny netýká.

"Takže shrnu-li to, i já si nepřeji, aby se studenti učili jen prostřednictvím techniky, protože si myslím, že člověk, který inspiruje a předává studentovi nejen své vědomosti a znalosti, ale své emoce, hodnotové postoje a nadšení pro obor, je prostě nenahraditelný..."

On někdo napsal, že se mají studenti učit jen prostřednictvím techniky? Proč zase vytváříte strašáka? Podstatou je, že v dnešním světě je nepostradatelný jak ten člověk, tak ta technika. Kdo před ní prchá, ten se ve světě jen těžko uplatní jako cokoliv více, než hajzlbába, nebo kosmetička podlahových krytin.

Pavel Doležel řekl(a)...
18. října 2017 v 9:02  

Tajnej, voni sou tak nějak odtrženej od dnešního světa, zřejmě sto let za vopicema. Počítače dnes dělají téměř všechno. K psaní blogů a vyplňování omluvenek je používají snad jedině důchodci. Voni asi netušej nic vo účetnictví, výrobě, diagnostických metodách, řízení dopravy, řízení státu, řízení měnových agregátů, internetu, mobilních telefonech, televizním vysílání, počítačové grafice, atd. No, budou to muset s těmi civilizačními vymoženostmi, které jim narušujou duševní rovnováhu, už nějak doklepat.

Tajný Učitel řekl(a)...
18. října 2017 v 10:07  

PD "On někdo napsal, že se mají studenti učit jen prostřednictvím techniky? Proč zase vytváříte strašáka?"

přestaňte už konečně přitrouble pindat a podívejte se na odkazy na mšmt. To je jak u blbejch.

"počítače dnes dělají téměř všechno"

ve vašem světě snad. V mém nikoli. Počítače ve své užitečné podobě usnadňují lidem práci, která by jinak trvala dlouho nebo byla namáhavá či komplikovaná. To jim nikdo nebere. Ve své neužitečné podobě kradou čas a omezují vůli. Potíž s vámi technokraty je, že cpete počítače i tam, kde nemají co dělat, zejména pak do základního školství.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
18. října 2017 v 18:27  

Pane Doležele,
svět dnes stojí na počítačích, to tu nikdo nepopírá. Tady se jen mluví o tom, že užívání digitální technologií od raného věku dítěte má katastrofické důsledky pro jeho vývoj (myslím, že i zde, na ČŠ bylo zveřejněno několik podnětných článků) - můžu jen tak namátkou jmenovat potíže dětí se soustředěním, psaním, mluvením, artikulací... Nezabráníme tomu, že malé děti drží tablety v rukou odmalička, následky jsou však katastrofální. V USA se k tomuto problému vyslovila např. pediatrická společnost, u nás se však jako obvykle nic neděje - pokud vím. Není opravdu důvod tento neblahý trend podporovat na základních školách a plnit kapsy dodavatelů. Chápu, že hraní her je něco jiného než používání technologií ve vzdělávacím procesu, na druhé straně však není důvod posilovat trend, který vede mimo jiné také k sociální izolaci dětí. Jsem v kontaktu s dětmi - studenty každý den a vím, o čem mluvím.
Svůj názor opírám o každodenní realitu.
Moc se mi líbí věta TU: "Ve své neužitečné podobě (počítače) kradou čas a omezují vůli." Není co dodat! Snad jen to, že se tak v konečném důsledku děje nejen dětem, ale i dospělým... Bohužel.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
18. října 2017 v 18:28  

...na ČŠ, ...

Pavel Doležel řekl(a)...
18. října 2017 v 20:50  

"ve vašem světě snad. V mém nikoli. Počítače ve své užitečné podobě usnadňují lidem práci, která by jinak trvala dlouho nebo byla namáhavá či komplikovaná. To jim nikdo nebere. Ve své neužitečné podobě kradou čas a omezují vůli. Potíž s vámi technokraty je, že cpete počítače i tam, kde nemají co dělat, zejména pak do základního školství."

No, ve vašem taky, akorát vám to neřekli. Větu, kterou paní Dohnalová považuje za majstrštyk, já považuji za základní problém - "Ve své neužitečné podobě kradou čas a omezují vůli." To je kolosální kravina a je dobře, že jste to takto napsal. Alespoň je to krásně vidět. V mém světě, vám žádný počítač nemůže ukrást vůli, ani jednu jedinou vteřinu vašeho času. Proč? Protože o obojím rozhodujete vy a ne počítač. Lidé dostali více možností na výběr a vy si stěžujete, že mnozí volí zcela svobodně tak, jak vám se nelíbí. Cermatu vyčítáte, že rozhdouje za ostatní, co je důležité a sám uplatňujete úplně, ale úplně tentýž princip. Nemáte občas pocit, že máte nas.áno v botách?

Pavel Doležel řekl(a)...
18. října 2017 v 21:04  

"Pane Doležele,
svět dnes stojí na počítačích, to tu nikdo nepopírá.
"

Tak buď nerozumím psanému textu já, nebo vy, nebo oba. Zkuste si přečíst ještě jednou, co tvrdí tajnej. Mám dojem, že to lze interpretovat tak, že svět na počítačích nestojí - tedy alespoň ten jeho.

"Tady se jen mluví o tom, že užívání digitální technologií od raného věku dítěte má katastrofické důsledky pro jeho vývoj (myslím, že i zde, na ČŠ bylo zveřejněno několik podnětných článků) - můžu jen tak namátkou jmenovat potíže dětí se soustředěním, psaním, mluvením, artikulací... Nezabráníme tomu, že malé děti drží tablety v rukou odmalička, následky jsou však katastrofální. V USA se k tomuto problému vyslovila např. pediatrická společnost, u nás se však jako obvykle nic neděje - pokud vím."

Paní Dohnalová, vím, že je to k nevíře a že si mnohý čtenář řekne, že vkus je zkrátka nevyzpytatelný, ale já mám také dítě a dobře vím, co dělá, když ho nekontroluju a nenutím k nějaké aktivní činnosti. Nerozporuji a nikdy jsem nerozporoval, že počítače, mobily a tablety jsou v rukách dětí i mnohých dospělých, poukázkou na dva roky prázdnin u Nešpora, nicméně vy a spolu s vámi mnozí další technicky ne úplně zdatní jednici zjevně nechápete, že výuka digitálních technologií nemusí nutně znamenat kontakt s těmito technologiemi. Já nevolám po tom, aby si někdo z eráru mastil kapsu, ale po tom, aby se děti učily algoritmickému a exaktnímu myšlení. Může to začínat formou her a hlavolamů, postupně to pak přecházet k výuce základů informatiky, základů fungování procesorů a pokračovat k výuce programovacích jazyků. Nikdo tady nevolá po tom, aby děti trávily 10 hodin denně na netu, nebo hraním her. Naopak. Že tajnej si myslí, že počítač je něco jako zlobivé kuličkové počítadlo, které vytváří mumie s promodralými tvářemi a nanejvýše umožňuje vedle sčítání nul a jedniček, psaní blogu, to vypovídá především o něm a o jeho kompetencích. Že si bez počítače dnes nikdo ani nic nekoupí, ani nevybere peníze z bankomatu, ani neodletí na dovolenou, nebo nenastartuje auto (pokud nemá 30 let staré), že se nikam nedovolá, ani si nepustí internet a nepřečte si komentáře na České škole, to zřejmě některým bylo zatajeno, nebo jen nedostatečně osvětleno. Chodí sem nemálo kolegů, kterým by úvod do úvodu do formální logiky a algoritmizace znatelně prospěl.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. října 2017 v 7:47  

PD "V mém světě, vám žádný počítač nemůže ukrást vůli, ani jednu jedinou vteřinu vašeho času. Proč? Protože o obojím rozhodujete vy a ne počítač."

V tom případě jste výjimečný, jak jinak. Já mám zcel jinou, dlouhodobou zkušenost se žáky a studenty, kolegy a členy rodiny. Ale to víte, všichni nejsou ani nemůžou býti doleželem.

"lidé dostali možnosti na výběr a vy si stěžujete..."
No ano dostali a vybrali si možnost prosedět většinu svého života u chytré krabičky a předstírat, že vše je v pořádku.

"vyčítáte Cermatu, že rozhoduje za ostatní a sám..."

Co vás nemá, já nic nerozhoduji, od toho jsou tu jiní pašáci. Já jen píšu blog, jelikož věřím, že je potřeba aby učitelé věděli, co se peče, protože jednoho krásného dne příjde ouřada s ženiálním plánem zbavit se těch otravných kantorů a ušetřené peníze přesměrovat do MOOC.

Tak jsme si hezky popovídali a teď šup od počítači k počítači vy hlavinko pomazaná.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. října 2017 v 8:51  

"V tom případě jste výjimečný, jak jinak. Já mám zcel jinou, dlouhodobou zkušenost se žáky a studenty, kolegy a členy rodiny. Ale to víte, všichni nejsou ani nemůžou býti doleželem."

To nebude tím. To bude tím, že vy máte poněkud pomýlené pojetí odpovědnosti a jste vnitřně nekonzistentní. Volá-li někdo po svobodě a odpovědnosti a zároveň je schpen přiřazovat odpovědnost za vlastní rozhodnutí něčemu neživému, bez vůle, co plně ovládá, je někde problém. Ve vašem případě je ten problém hluboko ve vašich kognitivních funkcích.

"No ano dostali a vybrali si možnost prosedět většinu svého života u chytré krabičky a předstírat, že vše je v pořádku."

Oni nic nepředstírají tajnej. Obzvláště ne před vámi. Oni si prostě vybírají, tak jako většina lidí od pradávna, tu nejsnazší cestu s co největším množstvím slasti a co nejmenším množstvím bolesti a námahy. Jak se kdo chová je dáno tím, jaké činnosti u něj tyto pocity vyvolávají a do jaké míry je schopen předvídat, k jakým pocitům může co vést v budoucnosti. A na to má samozřejmě vliv intelekt a kognitivní schopnosti obecně.

"Co vás nemá, já nic nerozhoduji, od toho jsou tu jiní pašáci. Já jen píšu blog, jelikož věřím, že je potřeba aby učitelé věděli, co se peče, protože jednoho krásného dne příjde ouřada s ženiálním plánem zbavit se těch otravných kantorů a ušetřené peníze přesměrovat do MOOC."

Tajnej, voni neuměj číst? Řeč nebyla o tom, co rozhodujou voni, ale že vyčítají Cermatu, že rozhoduje o životních osudech studentů. To vědí, asi některým lidem připadá, že tu svobodnou vůli, která se projevuje mimojiné sezením u chytrých krabiček, nebo také chlastáním a válením se na gauči u televize, je třeba omezovat. Proč? No, kdybychom žili každý za sebe, někde v pustině, nebo na divokém západě, kde bychom po ostatních nic nechtěli a byli plně soběstační, tak žádné sofistikované společenské instituce nepotřebujeme. Pokud ale někdo má nataženou ruku pro dávky, pro léčbu, když si z hulení užene rakovinu, nebo z chlastání cirhózu, či prasklé žaludeční vředy, tak ta společenská smlouva musí určovat také nějaké podmínky a povinnosti, které musí plnit. Jinak to halt nejde, věděj? To by byl parazitismus, nikoliv symbióza a hostitel by dříve, či později, měl tendenci se parazita zbavit a vznikaly by nám veliké sociální nepokoje a problémy.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. října 2017 v 9:43  

Tak ještě jednou, pomaleji. Ať si učitelé, žáci a studenti dělají doma co je libo, ale strkat jim pod nos hračky ještě i ve škole je, vzhledem k jejich návykovosti, kontraproduktivní. Už? Ať se učí programovat v hodinách IT, klidně ať se dotace zvedne, ale ať to necpou do běžné výuky všech předmětů jako povinný prvek. Pravíte, že tímto názorem chci rozhodovat o životních osudech žáků jako cermat? Pak je čas prozkoumat kognitivní funkce vaše, třeba vám ta vaše genialita už začíná přehřívat hard drive.

"Oni nic nepředstíraj..."

Oni ne, to my, rodiče, učitelé, společnost, pane.

"Volá-li někdo po svobodě a odpovědnosti a zároveň je schpen přiřazovat odpovědnost za vlastní rozhodnutí něčemu neživému, bez vůle, co plně ovládá, je někde problém."

Zkuste vzít adolescentovi jeho iphone a uvidíte, kde je problém a kdo co ovládá.

No nic, je čas jít učit někoho rozumného, diskuze s vámi mi snižuje iq.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.