Stanislav Štech: Maturita je problém zejména nezvládnuté demokratizace školství

sobota 16. června 2018 ·

„Diskuse nad podobou maturit, kterou avizoval ministr školství Robert Plaga, je velmi žádoucí. Měla však přijít mnohem dříve a soustředit se v první řadě na zásadní otázky po smyslu maturity jako takové,“ píše Stanislav Štech v Deníku referendum.


Stanislav Štech (twitter.com)
Štech mimo jiné píše:

Prvním tématem vyžadujícím kvalitní analýzu ovšem musí být funkce maturitní zkoušky v proměňujícím se vzdělávání v měnící se společnosti. Za prvé, jde o závěrečný účet dlouhého procesu osvojování poznatků, dovedností, postojů a hodnot žákem. Má tedy potvrdit požadovaný stupeň jeho „zralosti“ (odtud „maturita“). Striktně vzato by k tomu stačilo vystavit osvědčení o uspokojivém absolvování středoškolského studia.

Za druhé, ať to některým zní jakkoli odpudivě, jde o selektivní funkci. Závěrečná zkouška na střední škole má také roztřídit ty, kteří aktuálně mají předpoklady na další vysokoškolské studium na konkrétním oboru nebo programu, od těch, kteří požadované předpoklady nemají.

Za třetí, závěrečná zkouška má být vstupenkou do konkrétní oblasti na pracovním trhu. Více než století trvající svár těchto funkcí se odehrává v různých společenských podmínkách. První je spojena s demokratizací přístupu ke stále vyššímu vzdělání (pejorativně označovanou jako masifikace). Jestliže v roce 1946 dosahovalo maturity 14–16 procent populačního ročníku a v roce 1989 něco kolem 40 procent, pak dnes je to zhruba 75 procent. Ponecháme-li stranou lamentace „gausistů“ argumentujících takzvaným Gaussovým rozložením intelektových předpokladů, z něhož vyvozují, že k maturitě prostě musíme pustit třeba jen polovinu populace, otázka zní, jakou podobu musí mít v takové situaci vzdělávání předcházející zkoušce.

To ovšem vede k zamyšlení, co musí předcházet. Provedli jsme s ohledem na rozdílnou populaci žáků analýzy obsahů (učiva) jednotlivých vzdělávacích předmětů a oblastí? Existuje dostatečně prověřený soubor pestrých metod výuky adaptovaných pro různou úroveň žáků? Mají učitelé materiální a personální podmínky pro takovou práci a třeba dostatečnou časovou dotaci i na procvičování a upevňování klíčových poznatků?

Bohužel, jde o otázky povýtce rétorické. Nezvládnutá různorodost vede na jedné straně k nostalgii po starých dobrých časech (které se už nevrátí) a pocitu zmaru. Na druhé straně pak k odmítání centrálních požadavků jako nadbytečné zátěži: uděláme si to snáze sami. Poslední reakce je důsledkem klíčové společensko-politické změny.

 Musí být závěrečná zkouška nutně státní? A co konkrétně by v ní měl stát povinně ověřovat?…

Na tomto tématu se podle mě odehraje souboj o rozhodující společenskou změnu – budeme mít ještě aspoň zbytky „národního vzdělávání“ nebo soubor lokálních vzdělanostních komunit.

Celý text naleznete zde

40 komentářů:

Unknown řekl(a)...
16. června 2018 v 8:03  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
16. června 2018 v 8:47  

Musí být závěrečná zkouška nutně státní?

Myslím, že stát by měl kontrolovat (diferencovaně v různých typech SŠ) a tím i garantovat určitou minimální úroveň potřebnou pro mezinárodní uznatelnost vysvědčení z jednotlivých typů SŠ. Maturity z jednotlivých typů SŠ by asi měly mít jakýsi "Europas" podobý "Europasu" vydávanému někde k výučním listům.

A co konkrétně by v ní měl stát povinně ověřovat?

Na tuhle otázku není odpověď snadná. Souhlasím, že tu odpověď nelze dát bez předchozího důkladného rozboru zahrnujícího naši i zahraniční praxi, zkušenosti a záměry a bez určení a zajištění potřebných podmínek:

To ovšem vede k zamyšlení, co musí předcházet. Provedli jsme s ohledem na rozdílnou populaci žáků analýzy obsahů (učiva) jednotlivých vzdělávacích předmětů a oblastí? Existuje dostatečně prověřený soubor pestrých metod výuky adaptovaných pro různou úroveň žáků? Mají učitelé materiální a personální podmínky pro takovou práci a třeba dostatečnou časovou dotaci i na procvičování a upevňování klíčových poznatků?

Bohužel, jde o otázky (jen) povýtce rétorické. Nezvládnutá různorodost vede na jedné straně k nostalgii po starých dobrých časech (které se už nevrátí) a pocitu zmaru...


Parlament, vlády a MŠMT toho v těchto věcech velmi mnoho zanedbaly. Výsledkem je, malý školský rozpočet, zfeminizované a mizerně řízené školství s nejhůře placenými učiteli a upadající kvalitou vzdělávání. Budou-li v tom pedagogicko populistickém kašlání na kvalitní školní vzdělávání Parlament, vláda a MŠMT ČR pokračovat, bude úpadek kvality školního vzdělávání pokračovat se všemi nepříznivými důsledky pro osudy lidí a státu.

J.Týř

Radek Sárközi řekl(a)...
16. června 2018 v 17:54  

Když byl Štech ministr školství urážel učitele a odmítal s nimi diskutovat.

Petr řekl(a)...
16. června 2018 v 20:09  

Ani se mu moc nedivím.

poste.restante řekl(a)...
16. června 2018 v 21:30  

Když byl Štech ministr školství urážel učitele a odmítal s nimi diskutovat.

Ani se mu moc nedivím.


Pokud je pro Vás, pane Petře, v pořádku, když ministr školství uráží učitele a navíc jen proto, že mají jiný názor, pak to mnohé vypovídá právě o Vás.

A na základě Vašich předchozích příspěvků se já tomu ani moc nedivím.

stanislav štech řekl(a)...
17. června 2018 v 11:09  

Vskutku adresný komentář k maturitám pane Sarkozy.
Na rozdíl od Vás se nehodlám otírat o Vaši osobu. Žádám Vás jen, abyste přestal šířit pomlouvačné lži o mé osobě. Obě části Vašeho výroku jsou lež. Za prvé , nikdy jsem neurážel učitele a Bleskem šířená informace o mých údajných výrocích na semináři v r. 2016 je bohapustá pomluva. Dostal jsem naopak omluvné maily od organizátorů, kkteří ani po dvou letech nesouhlasili s jejich zveřejněním (poslal jsem je panu Wagnerovi, ale nemá souhlas se zveřejněním). pokud jde o odmítání diskutovat diskutoval jsem s drtivou většinou asociací i ednotlivých ředitelů a učitelů. Odmítl jsem jen diskutovat s Vámi v době, kdy jsem byl ministr.bylo to po Vašich lživých inbforrmacích kolem kariérního řádu i údajné Vaší žádosti o setkání se mnou pod nátlakem petice která se vyjadřovala k Vámi "převyprávěné" verzi kariérního řádu tři dnypřed jednáním ve Sněmovně. Obecně: s některými akktéry si člověk prostě nemá zadat, aby je nelegitimizoval. A kvantum podpisů ještě ze lži nedělá pravdu. Toť vše. Mám za sebou 35 let práce se studenty, učiteli a pro školství (ostatně Vy jste to nbyl, kdo se na mě před 20 lety obrátil, že byste rád šířil mou knihu "Škola stále nová" a žádal mě o její rukopis ...).

tyrjir řekl(a)...
17. června 2018 v 12:46  

Když byl Štech ministr školství urážel učitele...

Když byl pan Štech ministr školství urážel učitele, myslím, především tím, že prosazoval zpečovatelizovaný pedagogicko populistický "Kariérní NEŘÁD pro učitele"*, tím, že jmenoval svým politickým náměstkem Petra Pavlíka i tím že se v době své nemoci nechal Petrem Pavlíkem zastupovat.

Viz
TORNÁDO KAT A VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html

J.Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
17. června 2018 v 14:11  

Pane Štechu,

Vaše slova mě zvedla ze židle. Ve vzteku jste označil na konferenci UPS k inkluzi přítomné učitele za póvl. Seděl jsem metr daleko a halucinacemi netrpím. Kamera sledovala hlavní řečniště, ale ten výrok a prásknutí dveřmi lze na něm zaslechnout. Jako spoluorganizátor konference a mluvčí UPS jsem se Vám obratem omluvil, ale vyvozovat z mé omluvy, že ta slova nepadla, je nesmysl. Moji omluvu můžete klidně publikovat. Kde chcete a kolikrát chcete, ať čtenáři sami posoudí, co obsahuje. Atmosféra byla tehdy vypjatá, moderování v té chvíli bohužel selhalo. Já jsem přes dva roky tuhle "kauzu" odmítal jakkoliv rozpatlávat, osobně jsem odmítl ještě v průběhu konference vydat záznam Blesku (více s ohledem na Vás než v zájmu vlastním nebo v zájmu UPS). Domníval jsem se, že jsme se přes tuto událost prostě přenesli, vždyť jsme spolu bez problémů dále komunikovali. Ale teď žasnu. Popírat ten nešťastný výrok tímto způsobem je trapné, ubohé a nedůstojné. Když ujedou nervy, je to lidsky pochopitelné. Když se ale veřejně lže, je to zcela neomluvitelné.

S pozdravem

Zdeněk Sotolář

tyrjir řekl(a)...
17. června 2018 v 18:02  

Radek Sárközi: Ministr Stanislav Štech slovně napadl 20 000 učitelů - za své výroky by měl okamžitě odstoupit

„Rád bych Vás upozornil na reakci pana ministra Stanislava Štecha na petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 20 500 učitelů z 1 071 škol,“ píše spoluzakladatel Iniciativy Pedagogická komora Radek Sárközi. Ministr Štech na svém profilu na Facebooku napsal: „Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu (20 tisíc proti): že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake - "komora", co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice ... nechce se mi to věřit.“ Sárközi dodává:

„Základní omyl pana ministra je, že petici organizuje Pedagogická komora. Petici organizuje petiční výbor, jehož členové jsou uvedeni v textu petice a jde především o řadové učitele i ředitele různých škol. Ti jakožto občané České republiky pouze využili své ústavní právo zaručené Listinou základních práv a svobod a zákonem o právu petičním.

http://www.ceskaskola.cz/2017/06/radek-sarkozi-ministr-stanislav-stech.html


Kocourkov se znaky systémové korupce pokračuje i za nového ministra školství?

Ministr školství S. Štech a vedoucí jeho kabinetu P. Pavlík** prohlašují, že Kariérní řád byl řádně připraven, když byl tzv. demokraticky projednáván především s představiteli vybraných asociací a diví se, proč s tím Kariérním řádem většina učitelů nesouhlasí...

... Nejde tu spíš o zmatečný projev nebo dokonce o projev určité systémové korupce v projevech ministra školství České republiky?* Začít se mělo od velikosti školského rozpočtu, od platů učitelů v českém hrubě podfinancovaném, od kvality koncepcí v mizerně resortně řízeném a v důsledku toho dnes už i hrubě zfeminizovaném školství. Ve všech těchto věcech je české školství na chvostu EU i zemí OECD a k podstatné nápravě v nich za poslední čtyři roky nedošlo. Namísto toho nám, myslím, i pan nový ministr školství předvádí demagogii viz výše.

S Kariérním řádem a projektem IMKA nesouhlasí z výše uvedených a dalších důvodů víc než 80 % učitelů. Jaká je tedy účelnost a účinnost využívání státního rozpočtu vzdělávacích EU dotací a účelnost a účinnost práce MŠMT? Není právě tohle aktuální otázka i pro kontrolní orgány České republiky a EU?

Opravdu si pan ministr školství a vedoucí jeho kabinetu, který má jako genderový specialista a hlavní poradce bývalé paní ministryně zřejmě dost významný podíl na koncepci té Kocourkovštiny s určitými znaky systémové korupce, myslí, že jim učitelé, Parlament a další příslušné kontrolní orgány České republiky, Evropské unie a celá česká veřejnost tenhle z více hledisek objektivně existující Kocourkov se znaky systémové korupce zbaští?

http://www.ceskaskola.cz/2017/06/radek-sarkozi-ministr-stanislav-stech.html#comment-52409731158496336

Tohle se stalo koncem čevna 2017. Začéstek černence pak sněmovna kariérní neřád smetla ze sněmovního stolu.

Po ostudě, kterou si (ex)ministr Štech, myslím, utrhl s inkluzí i s kariérním neřádem a také tím, že potom ještě jmenoval Petra Pavlíka dokonce svým politickým náměstkem a nechal se jím i zastupovat, by bylo lepší, kdyby do těchto stále ješté otevřených ran "nesypal další demagogickou sůl".

Aktuální článek pana profesora Štecha je o maturitách a je, myslím, docela dobrý. Navrhuji, abychom se v této diskusi věnovali tomuto článku a maturitám.

J.Týř


Radek Sárközi řekl(a)...
17. června 2018 v 20:40  

Měl jsem na mysli Štechův výrok na adresu 21 609 signatářů petice proti kariérnímu řádu, že jsou "textově negramotní", za což se jim na kulatém stolu SKAV v době, kdy už ministrem nebyl, omluvil slovy, že se spletl a chtěl napsat, že jsou "čtenářsky negramotní". Od člověk, který neumí ani opsat mé příjmení, to tedy sedí... Jeho výrok na adresu učitelů byl jedním z důvodů, proč hodně poslanců nakonec nezvedlo pro kariérní řád ruku, což je patrné ze záznamu diskuze v Poslanecké sněmovně před hlasováním. Pro mě je pan Štech nedůvěryhodná osoba a proto přistupuji k jeho výrokům s velkou obezřetností. Novým ministr školství Robert Plaga s Pedagogickou komorou jedná, jednají s ní poslanci, senátoři, představitelé různých asociací apod. Kromě poslankyně Kateřiny Valachové a šéfa odborářů Františka Dobšíka, kteří na výzvy k jednání nereagovali, komunikujeme se všemi. :-)

Radek Sárközi řekl(a)...
17. června 2018 v 20:54  

Stanislav Štech i Kateřina Valachová měli příležitost diskuzi o podobě maturit otevřít. Místo toho prosadili povinnou matematiku, opravu slohovek Cermatem i řadu dalších nepromyšlených změn, aniž by k nim nechali zpracovat analýzy. Proto mi přijde Štechův článek nedůvěryhodný. On šanci dostal, ale nevyužil ji... Doufám, že většina změn, které mají Štech a Valachová na svědomí, bude zrušena.

stanislav štech řekl(a)...
17. června 2018 v 20:58  

Pane Sárkozi, Vaše tvrzení, že jsem napsal, že jsou signatáři Vámi zmanipulovaného textu petice "textově (správně čtenářsky) negramotní", dokládá, promiňte, vaši nízkou čtenářskou gramotnost. Psal jsemm, že nevěřím, že jich je tolik textově/čtenářsky negramotných, tj. že skutečný text novely zákona nemohli číst, když podepsali to, co podepsali. To mně bylo posléze potvrzeno reakcemi ředitelů a představitelů dalších asociací - ne mně osobně, ale vyjadřovali se tak veřejně: převažující názor - jen minimum signatářů četlo text novely a přílohy. Trvám na tom, že s lidmi takto nedůvěryhodnými jako Vy se nelze scházet a oficiálně s nimi jednat. To, proč politici jednají i s dubiózními spolky, je nasnadě - jde jim o popularitu a znovuzvolení.
Jako jedinci, který kdysi býval učitelem, Vám klidně své názory poskytnu. Ještě máte zájem o mé knihy a texty jako před lety? Hodně jich přibylo ...

Radek Sárközi řekl(a)...
17. června 2018 v 22:54  

Vím, že někteří představitelé asociací ředitelů, kteří byli pro kariérní řád, lživě tvrdili, že učitelé podepsali petici, aniž by se s jejím obsahem seznámili - nejspíše byli překvapeni, že ji podepisovali učitelé z jejich škol... To však není důvodem tyto neověřené pomluvy šířit dál. Snad se časem smíříte s tím, že jste na postu ministra školství neobstál.

Pedagogická komora se po Vašem odchodu aktivně zapojila do činnosti pracovních týmů MŠMT. S dvěma tisícovkami členů je nyní největším školským spolkem v ČR a plně respektovanou organizací.

Vzhledem k zákulisním intrikám, které jste proti nám neúspěšně inicioval, považuji za ztrátu času s Vámi komunikovat. Učitelé Vaše působení na MŠMT vnímají velmi negativně.

Janek Wagner řekl(a)...
17. června 2018 v 23:02  

Pane Štechu, na sociální síti jste před rokem uvedl toto:

Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu (20 tisíc proti): že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli?
Od samého začátku fake - "komora", co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice ... nechce se mi to věřit.

1. Petici organizoval petiční výbor.
2. V textu se zmiňuje jen petice, žádná novela.
3. Nebyli jste schopni s Petrem Pavlíkem a celým aparátem MŠMT dokázat jediné lživé tvrzení v celé petici. A nedokážete to ostatně ani dnes.

Radek Sárközi řekl(a)...
17. června 2018 v 23:26  

Když už tady máme pana Štecha, mohl by uvést, kdo dal za MŠMT pokyn ke spuštění projektu IMKA ve výši půl miliardy z evropských fondů, který měl implementovat kariérní řád, ačkoliv nebyla novela zákona o kariérním řádu v té době schválena? A kdo tedy může za zbytečně utracené 3 miliony korun v NIDV? Byl to on, Kateřina Valachová nebo někdo jiný?

tyrjir řekl(a)...
17. června 2018 v 23:54  

Kdo dal za MŠMT pokyn ke spuštění projektu IMKA ve výši půl miliardy z evropských fondů, který měl implementovat kariérní řád, ačkoliv nebyla novela zákona o kariérním řádu v té době schválena? A kdo tedy může za zbytečně utracené 3 miliony korun v NIDV? Byl to on, Kateřina Valachová nebo někdo jiný?

Kdo a proč (na základě jakého právního důvodu)... Toto je, myslím, otázka, pro státního tajemníka MŠMT. Připadně po orgány nadřízené MŠMT ČR ve věci čerpání EU dotací, tedy pro MMR ČR a MF ČR. Podala Pedagogická komora těmto odpovědným osobám tento dotaz?

tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 0:21  

Odmítl jsem jen diskutovat s Vámi v době, kdy jsem byl ministr.bylo to po Vašich lživých inbforrmacích kolem kariérního řádu i údajné Vaší žádosti o setkání se mnou pod nátlakem petice která se vyjadřovala k Vámi "převyprávěné" verzi kariérního řádu tři dnypřed jednáním ve Sněmovně. Obecně: s některými akktéry si člověk prostě nemá zadat, aby je nelegitimizoval...

Trvám na tom, že s lidmi takto nedůvěryhodnými jako Vy se nelze scházet a oficiálně s nimi jednat. To, proč politici jednají i s dubiózními spolky, je nasnadě - jde jim o popularitu a znovuzvolení...


Napsal exministr Štech v diskusi výše.

Pane exministře Štechu, opravdu na těchto, domnívám se, protiprávních názorech trváte a jako ministr jste podle nich jednal? Žijeme podle Vás ještě v Ústavou definované parlamentní demokracii, v níž platí Správní řád a Antidiskriminační zákon? (viz zákon 500/2004 Sb. Správní řád a zákon 198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon)

J.Týř

Petr řekl(a)...
18. června 2018 v 6:02  

Žijeme bohužel rovněž ve světě notorických blbů, zneuznaných "géniů" a manipulátorů s mesiášským komplexem. Vcelku chápu důvody, proč se příčetný ministr s žádnou z těchto skupin nestýká, má-li na výběr.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. června 2018 v 9:24  

Doufám, že už se tým Štech - Valachová - Pavlík na MŠMT nevrátí.

tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 12:40  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 12:42  

Správní řád a Antidiskriminační zákon (viz zákon 500/2004 Sb. Správní řád a zákon 198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon) nedávají žádnému správnímu úřadu ani ministrovi možnost určovat a nálepkovat, kdo podle nich je, anebo není, tzv. "notorických blb, zneuznaný "génius" a manipulátor s mesiášským komplexem". Ani ministři Valachová, Štech a ani jejich poradce, šéf kabinetu a později dokonce politický náméstek Petr Pavík neměli na výběr, zda odpovídat nebo neodpovídat na věcné podněty z petice občanů Ceské republiky, Pedagogické komory atd. ke Kariérnímu řádu, když jim zákon určuje odpovědnost (povinnost) na písemné podněty řádně odpovídat. Neméli ani právo, domnívám se, arogantně zpochybňovat demokratické rozhodnutí Parlamentu České republiky ve véci Kariérního řádu. Tuto aroganci, bohužel, znovu předvedl exministr Štech i v této diskusi.

To, co výše napsal nick Petr se vcelku (v jádru) shoduje s dlouhodobými postoji Petra Pavlíka, které projevoval jako předseda školské komise ČSSD a pozdéji jako pracovník MŠMT. Nyní je tato osoba předsedou celopražské ČSSD.

J.Týř

Veronika Valíková řekl(a)...
18. června 2018 v 14:31  

"Výpady proti testům, subjektivitě hodnocení esejů nebo regulaci obsahu ústní zkoušky ignorují výše uvedené funkce."

Eseje? Ty píšou maturanti kdy?

Veronika Valíková řekl(a)...
18. června 2018 v 14:36  

"To, proč politici jednají i s dubiózními spolky, je nasnadě - jde jim o popularitu a znovuzvolení."

To je taky perla. Takže "nepopulista" pro jistotu nejedná s nikým. Jsem ráda, že ČSSD nedostala MŠMT.

tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 15:25  

To, proč politici jednají i s dubiózními spolky, je nasnadě - jde jim o popularitu a znovuzvolení

Ústava a další zákony České republiky neznají pojem "dubiózní spolek".

"Dubiózní" exministr Štech, myslím, i tímto výrokem flagrantně urazil (projevil pohrdání) parlamentní demokracii v České republice. (viz i argumentace v diskusi výše)

Radek Sárközi řekl(a)...
18. června 2018 v 17:59  

Pánové Štech a Pavlík si museli založit nový spolek, aby měli s kým jednat - Učitelskou platformu. :-D

Michal Komárek řekl(a)...
18. června 2018 v 18:28  

Pane Sárközi, tohle vypadá jako hodně nekorektní výpad proti učitelskému sdružení, které, jak se podle některých Vašich komentářů zdá, vnímáte jako konkurenční. Nebo snad máte nějaké doklady pro své tvrzení? Hezký večer!

Petr řekl(a)...
18. června 2018 v 18:44  

Un savant imbécile est plus un imbécile qu’un imbécile ignorant.

Josef Soukal řekl(a)...
18. června 2018 v 19:53  

Lehkost, s níž se p. Štech přenesl přes komentář Z. Sotoláře, je neuvěřitelná: No a co, tak jsem učitele označil za póvl a ještě jsem o tom lhal a lžu, to se vymlčí... Jedeme dál.

Michal Komárek řekl(a)...
18. června 2018 v 20:10  

Pane Soukale, Vy opravdu máte doklad o tom, že pan Štech označil "učitele za póvl"? Pravděpodobně tam, na tom setkání, o němž je řeč, to slovo použil, nemám důvod nevěřit panu Sotolářovi. Ale Vy víte, komu ho adresoval? Třeba tomu, kdo nekulturně křičel na jeho předřečníci? Byla tam zřejmě velmi vypjatá, z hlediska moderace diskuse zcela nezvládnutá atmosféra... Nemyslím, že je košer, aby byť v takové atmosféře použil náměstek ministryně a profesor psychologie slovo "póvl". Ale rozhodně není košer ani to, pokud se mu podkládá, že tímto výrokem označil učitele jako takové. Nemám důvod dělat advokáta panu Štechovi, navíc jako bývalý ministr musí prostě strpět i ostré útoky, jde mi o kulturu diskuse - opravdu pan Štech označil učitele za "póvl"? Jsem přesvědčen, že ne... A tedy, že lžete Vy, pane Soukale.

tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 20:56  

Po tom, co tu předvedli pánové Sárközi a Soukal lituji, že jsem se zapojil do této diskuse.

Josef Soukal řekl(a)...
18. června 2018 v 21:03  

Pane Komárku, nechápu, proč mne označujete za lháře. Obsah mého výroku má zjevný kontext daný vyjádřením Z. Sotoláře. A už vůbec nechápu, z jakého titulu si dovolíte zpochybňovat slova Z. Sotoláře - vy snad o průběhu akce něco víte, hovořil jste s přímými účastníky? Už jste si mohl všimnout, že někteří účastníci učitelských diskusí prostě nelžou; pohříchu právě ti, jejichž textům na České škole nepřejete - ale to je váš problém.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. června 2018 v 21:10  

Důkaz? To je všeobecně známá informace, viz např.:
https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqOMGVRNWtxNi1ZTVE
https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqOZkFxY3RycUh0bjQ

Michal Komárek řekl(a)...
18. června 2018 v 22:02  

Pane Soukale,

já píšu "nemám důvod nevěřit panu Sotolářovi". Vy kontrujete: "z jakého titulu si dovolíte zpochybňovat slova Z. Sotoláře...?" Já ta slova nezpochybňuji. A Vy říkáte co?

tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 22:13  

Založení Učitelské platformy jako reakce na vznik Pedagogické komory je legitimní krok. Není pravda, že to MŠMT MUSELO udělat. Pokud to udělalo, je to legitimní, i když myslet si o tom můžeme své. Jiná věc je, že to Pedagogická komora vnitřně ani navenek neunesla a projevuje se, jak se projevuje. To, jak se někdy projevuje, přispívá k legitimizaci UP.

Zajímavě o tom, myslím, píše Robert Čapek:

http://robertcapek.cz/pedagogicka-komora-versus-ucitelska-platforma/

Josef Soukal řekl(a)...
18. června 2018 v 22:23  

Cituji z komentáře Z. Sotoláře:
"Ve vzteku jste označil na konferenci UPS k inkluzi přítomné učitele za póvl."
M. Komárek:
"Pravděpodobně tam, na tom setkání, o němž je řeč, to slovo použil, nemám důvod nevěřit panu Sotolářovi. Ale Vy víte, komu ho adresoval? Třeba tomu, kdo nekulturně křičel na jeho předřečníci?"

Takže to "nezpochybnění" spočívá v tom, že "přítomní učitelé" jsou zaměňováni za kohosi, kdo "nekulturně křičel na předřečnici"?

Josef Soukal řekl(a)...
18. června 2018 v 22:30  

A pokud někoho zajímají okolnosti Štechova vyjádření, pak nechť si přečte článek Stanislav Štech veřejně lže.

Radek Sárközi řekl(a)...
18. června 2018 v 22:32  

Jako konkurenci nikoliv. Jako nepovedenou napodobeninu ano.

tyrjir řekl(a)...
18. června 2018 v 22:54  

Pánové Sárközi, Sotoláři, Soukale, Wagnere, po přečtení článku "Janek Wagner: Stanislav Štech veřejně lže" Na Pedagogickém infu začínám pana Štecha chápat a Vás litovat.
J.TýřJanek Wagner řekl(a)...
19. června 2018 v 7:16  

Pane Komárku, vaše věta "Ale rozhodně není košer ani to, pokud se mu podkládá, že tímto výrokem označil učitele jako takové." svědčí jen o tom, že neumíte číst stejně jako Stanislav Štech s porozuměním textu. Radek Sárközi jasně napsal: "Když byl Štech ministr školství urážel učitele a odmítal s nimi diskutovat.", tedy je naprosto jasné, že nemohl myslet Štechův výrok o póvlu. Takže nikdo nikomu nic nepodsouvá, jen pan Štech lže, když tvrdí, že uvedený výrok nepadl. A je naprosto jedno v jaké situaci to bylo. Jeho vyřčení a následné prásknutí dveřmi byla urážka VŠECH tehdy přítomných. Mám poměrně rozsáhlé popisy průběhu od několika přímých účastníků a po dohodě s organizátory jsme je nepublikovali ani nyní a ani těsně po konferenci UPS. Pořadatelé rovněž nepředali videozáznam bulváru, protože nechtěli Štechův poklesek rozmazávat. V okamžiku, kdy ho ale Stanislav Štech opakovaně popírá, nezbývá nic jiného než ostře reagovat.

Petr řekl(a)...
19. června 2018 v 8:44  

Jak děcka na písku...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.