Ministr Plaga: Revize RVP se promění v celospolečenskou diskusi

neděle 30. prosince 2018 ·

Ministerstvo školství pracuje na nové podobě rámcových vzdělávacích programů, které nahradily původní osnovy. O konkrétních změnách ale resort mlčí. Zatím je to spíše tajná revoluce. Většina jednání probíhá za zavřenými dveřmi a ven se moc informací nedostává. Ministerstvo a Národní ústav pro vzdělávání, který má revizi RVP na starosti, podle učitelů s odbornou veřejností prakticky nemluví. V praxi by přitom nové „osnovy“ měly být už na podzim. Podle ministra Roberta Plagy se má ale situace brzy změnit v celospolečenskou diskuzi. Reportáž přináší iDNES.


Robert Plaga (msmt.cz)
„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.

Ministerstvo školství si podle Plagy také nepředstavuje, že dojde k nárůstu obsahu učiva nebo očekávaných výsledků vzdělávání v rámci RVP, ale že naopak dojde k redukci a lepšímu zacílení učení ve škole. Zároveň si ministr Plaga vytyčil, že poskytnou méně progresivním školám po revizi RVP metodickou podporu při transformaci rámcového vzdělávacího programu do školního vzdělávacího programu, který si školy sestavují na míru. Součástí mají být vzorové příklady toho, jak zrevidované rámcové vzdělávací programy správně aplikovat.


Celý text naleznete zde

31 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
30. prosince 2018 v 16:52  

Haleluia. Děkujeme. Prosím dejte velký pozor na pronikání itech-lobby do vzdělávání. Ono se to vždycky zahalí líbivými hesly jako "vzdělávání pro budoucnost/překotně měnící se dobu/ nové trendy v technologiích" apod.
Dobré vzdělání a vzdělávání ale nikterak nezávisí tom, kolik školního času stráví žáci před počítačem. Naopak. Tyto technologie jsou prokazatelně návykové a neexistuje žádný důvod žákům drogu strkat i do škol. Mají ji doma dost. Je potřeba pečlivě prostudovat výzkum s poznatky o vlivu závislosti na smart technologiích na schopnost dětí a adolescentů zapamatovat si učivo a udržet pozornost. Dobré vzdělávání se odvíjí od dobrých učitelů. Tam je potřeba investovat peníze, nikoli od chytrých udělátek.

Skutečným důvodem intenzivního lobování za umístění počítače před každé dítě, je zajištění masivního a permanentního odbytiště pro hardware a software. Je to nekonečný zlatý důl z peněz ze státního rozpočtu. Tech a jeho upgrady, výměny, obnovy, aktualizace, odpisy, licence. Stačí hlasitě vypouštět hluk o technice jako každodenní součásti života člověka a budeme s mít jak prase v žitě. Pardon, my ne. Výrobci počítačů.

E.Kocourek řekl(a)...
30. prosince 2018 v 17:36  

Počítače nejspíš opravdu jsou návykové. Jsem zaujatý - já ten návyk nepochybně mám. Teď sedím u počítače, a když náhodou někoho něco učím, TAKÉ sedím za počítačem, mám otevřený prohlížeč, textový editor a/nebo překladač a nad hlavou mi svítí projekční plocha. ////

Co se týče "zajištění masivního a permanentního odbytiště pro hardware a software. ... nekonečný zlatý důl z peněz ze státního rozpočtu. Tech a jeho upgrady, výměny, obnovy, aktualizace, odpisy, licence", jde o rozumné a legitimní varování před EXISTUJÍCÍM nebezpečím. ////

Avšak tomuto nebezpečí nemusíme automaticky a nevyhnutelně podlehnout. Princip BYOD nároky na státní rozpočet prudce sníží. A druhý směr, jak snížit náklady, by předpokládal uvážlivé nakládání s licencemi (atd. apod.) ze strany státních (a obecních) úředníků. Bohužel, precedens pražské OPENCARD ukazuje, že s touto uvážlivostí úředníků NELZE počítat. Ale nerozumné (haha!!) chování úředníků není vinou počítačů. ////

Jsem přesvědčený, že kdyby úředníci nevyhazovali peníze z oken pod záminkou upgradů, výměny, obnovy, aktualizace, odpisů, a nákupů licencí, jistě by si našli záminky JINÉ. ////

Karel Lippmann řekl(a)...
30. prosince 2018 v 19:07  

Vzdělání bude lidem po všech stránkách prospívat jen tehdy, pokud bude hledat za všech okolností pravdu o světě a člověku, pokud se nepodřídí snaze jedněch povyšovat se nad druhé a pokud odolá stále silnějšímu tlaku těch, kteří v něm spatřují jen jedno z odvětví výdělečného byznysu, i když své zájmy halí do vzletných frází o budoucí prosperitě všech, ve skutečnosti především jen jich samotných.

Unknown řekl(a)...
31. prosince 2018 v 0:22  

Kantoři i žáci jsou zahlceni, burcuje inspekce
Jiří Mach, Právo

Kdo chce moc, nemá nic. Zdrcující letošní výroční zpráva České školní inspekce přišla s šokujícími výsledky: jen minimum škol naučí, co má. Podle inspektorů však nejsou vinni ani kantoři, ani děti, ale hlavně přehlcené rámcové vzdělávací programy (RVP), které nabobtnaly tak, že už je není možné zvládat. To je pak na úkor i základních znalostí a dovedností, které mají školy naučit.
Učitelé se totiž omezují jen na pouhý výklad, který děti nepřijímají dobře. Takže formálně je látka probraná, ale žáci ji neumějí.
V rámci toho nervozita mezi všemi zúčastněnými stoupá a atmosféra houstne, což opět výuce neprospívá.
RVP stanovují nejen náplň výuky, ale i očekávané cíle, kterých mají žáci dosahovat. Podle inspektorů je však „skutečnost dramaticky odlišná, resp. velmi špatná“. V rámci měření stanovili nejslabší hranici u různých testů na 60 procent, což by mělo odpovídat čtyřce (dostatečně).
V dějepise pro samé dinosaury není prostor věnovat se 20. století Ondřej Andrys, Česká školní inspekce
V matematice jen 0,6 procenta škol dokázala, že všechny jejich děti danou hranici překonaly. U češtiny to bylo 6,4 procenta, u cizího jazyka 11,6 procenta. Ve fyzice prospělo 1,25 procenta, v chemii 1,3, podobně v zeměpise a v případě dějepisu to bylo 2,6 procenta.
„Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je skutečnost, že RVP jsou velmi předimenzovány a obsahují příliš velký objem povinného vzdělávacího obsahu, který v minulých letech stále narůstal,“ řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Že by výroční zpráva ČŠI všem školským portálům unikla?

Radek Sárközi řekl(a)...
31. prosince 2018 v 12:36  

Po třech letech prací na revizi RVP už bylo načase...

Nowak řekl(a)...
31. prosince 2018 v 14:09  

celospolečenská diskuze = referendum
V tom případě ovšem má být položena jasná otázka a občané zvolí řeknou ano-ne.
Takže Rvp: ano- ne?

Pavel Doležel řekl(a)...
31. prosince 2018 v 14:47  

"Vzdělání bude lidem po všech stránkách prospívat jen tehdy, pokud bude hledat za všech okolností pravdu o světě a člověku, pokud se nepodřídí snaze jedněch povyšovat se nad druhé a pokud odolá stále silnějšímu tlaku těch, kteří v něm spatřují jen jedno z odvětví výdělečného byznysu, i když své zájmy halí do vzletných frází o budoucí prosperitě všech, ve skutečnosti především jen jich samotných."

Vzdělání není živé. Proto nic nehledá, ničemu se nepodřizuje, ničemu neodolává.

Proč vám tolik vadí prosperita druhých? Jste závistivý?

Z mého pohledu nejde o to, aby se někdo napakoval a proto odmítám zásadně soukromé školství. Vnímám, narozdíl třeba od V. Klause staršího, vzdělání jako statek, který rozhodně není ryze soukromý, nýbrž je minimálně kombinací statku soukromého a veřejného. Právě proto, abychom se ve školství vyhnuli ekonomickým tlakům a nekorektní ekonomické podmíněnosti nepodložené výkonem, propaguji centrální a objektivní ověřování znalostí a dovedností a odmítám rozplizlá subjektivní hodnocení, či názory kdejakého blba. Máloco mě naplňuje takovým klidem, jako běsnící zástupce zřizovatele školy, který nemá páky na to, aby se jeho geniální děťátko dostalo na vysněnou prestižní školu, když neovládá ani vyjmenovaná slova a Pythágorovu větu. A stejně jako pan Lippmann, bych mohl hádat, proč se někteří takyučitelé snaží za každou cenu co jim síly stačí, o rozleptání čehokoliv alespoň trochu objektivního. Mohl bych spekulovat, že to je proto, aby měli sami moc rozhodovat o osudech dětí na základě svých osobních sympatií, ideologií a politických názorů. Mohl bych spekulovat, že je to proto, aby zůstala skulinka pro naplnění ambic bohatých a vlivných pánů rodičů a uspokojování materiálních potřeb ředitelů, škol a těchto takyučitelů. Mohl bych spekulovat, že je to proto, aby si sami mohli hodnotit kvalitu své práce, aby se nepřišlo na to, že jsou neschopní. Mohl bych spekulovat, že je to dsůledek jejich osobních frustrací ze školních let a hlavní motivací je pomsta nenáviděnému systému, který jim nastavil to pokřivené zrcadlo, ve kterém se nepoznali, atd. Ať už je pravda cokoliv, podsouvat kupříkladu mně, že mi jde o to, aby se školství stalo výnosným byznysem pro pár schopných podnikatelů, je v lepším případě naprosté nepochopení toho, co tvrdím, v horším zcela zištná snaha o dosažení svých materiálních, či ideologických cílů jakýmikoliv prostředky - třeba lhaním a manipulováním z nevzdělanou částí veřejnosti.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. prosince 2018 v 14:50  

oprava: s nevzdělanou

laimes řekl(a)...
31. prosince 2018 v 15:22  

revize rvp se proměné v celospolečenskou šaškárnu

Karel Lippmann řekl(a)...
1. ledna 2019 v 9:08  

Mohu jen zopakovat, co jsem zde napsal pod jiným článkem: Míra Vaší nechápavosti, umocněná pouhým přečtením mého jména, je, pane Doležele, přímo úměrná Vaší "fyzické" drzosti. Exaktně, graficky vyjádřitelně.
Nic víc se k Vašim nesmyslům sdělit nedá. Ani při nejlepší vůli.

Karel Lippmann řekl(a)...
1. ledna 2019 v 9:13  

Všem diskutujícím přeji v novém roce pevné zdraví a alespoň kousek štěstí.

tyrjir řekl(a)...
1. ledna 2019 v 11:32  

Vzdělání bude lidem po všech stránkách prospívat jen tehdy, pokud bude hledat za všech okolností pravdu o světě a člověku, pokud se nepodřídí snaze jedněch povyšovat se nad druhé a pokud odolá stále silnějšímu tlaku těch, kteří v něm spatřují jen jedno z odvětví výdělečného byznysu, i když své zájmy halí do vzletných frází o budoucí prosperitě všech, ve skutečnosti především jen jich samotných. napsal pan Lippmann 30. prosince 2018 19:07

Míra Vaší nechápavosti, umocněná pouhým přečtením mého jména, je, pane Doležele, přímo úměrná Vaší "fyzické" drzosti. Exaktně, graficky vyjádřitelně.
Nic víc se k Vašim nesmyslům sdělit nedá. Ani při nejlepší vůli.
napsal tentýž pan Lippmann v reakci na vcelku věcné připomínky pana Doležela z 31. prosince 2018 14:47.

Zajímavé. Vztahovačná demagogie a útočnost obou AUTORITATIVNĚ vyjádřených komentářů pana Lippmanna (AUTORITATIVNĚ v nich tvrdí, že to tak je, nepředkládá je jako otázku, názor nebo domněnku) je v pořádku? Když k tomu pan Doležel vysloví OTÁZKU a vyjádří svůj NÁZOR - znamená to doopravdy, že pan Doležel je ten "exaktně a graficky vyjádřitelně" drzý a nechápavý člověk? Není to spíš právě naopak?

Osobně jsem názoru, že "exaktně a graficky vyjádřitelně" drzý a nechápavý je v tomto případě spíš pan Lippmann.Karel Lippmann řekl(a)...
1. ledna 2019 v 12:04  

Tak pravil pan Týř! Jen nevysvětlil, co je na mých názorech autoritativního. Pan Doležel, který chce ve podřídit jedinému paradigmatu poznání, Který jen tak na dálku hodnotí lidi jako frustrované, kognitivně nevyspělé, kladoucí stupidní otázky, nazývá je omezenými "mysliteli" atd. zřejmě, pane Týři, podle Vás autoritativní a drzý není. Tohle jsou podle Vás názory? Jak např. přišel na to, že jsem proti jakékoli centrální kontrole vzdělání? Vysvětlete, pane Týři, v čem jsem autoritativní, když ve vzdělání neustále protestuji proti rigidnosti testů jako určující hodnotící a třídící metody? Podle Vás je evidentně autoritativní ten, kdo autoritativní řešení odmítá. Totéž platí o mé údajné demagogii. Promiňte, ale vůči panu Doleželovi a spol. skutečně vztahovačný nejsem. Nečtu od nich nic, co bych mohl na sebe vztahovat. Tuto vlastnost se mi jen snažíte podsunout. Co jiného Vám také zbývá, když zcela chybí byť jen náznak argumentů. Proč Vám (a některým dalším) nekladu otázky, případně na některé neodpovídám? Vy jste už na problémy, které předkládám a současně konkrétně nabízím své, nikoliv ale autoritativní řešení, věcně reagoval? Včetně vlastního návrhu řešení? Vždy jen cosi mého opíšete, pak cosi tučně zdůrazníte v domnění, že tučným písmem říkáte PRAVDU. Toť až dosud vše, co jsem se zde od Vás dočkal. Na seriózní diskusi zoufale málo!

E.Kocourek řekl(a)...
1. ledna 2019 v 12:54  

Po všech těch desítkách a možná stovkách vstupů "o ničem" byste, pane Týř, už měl pochopit, že krmíte trolla. Doporučuji vám (avšak nenaléhám!) abyste s tím přestal. ////

tyrjir řekl(a)...
1. ledna 2019 v 15:42  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Tajný Učitel řekl(a)...
1. ledna 2019 v 22:37  

Pane Kocourek, pokud naznačujete, že pan Lippmann je internetový troll, pak vězte, že jeho názory respektují a rádi čtou mnozí dobří učitelé. Na rozdíl od toxických bezobsažných výronů jiných zdejších "netrollů" je to, o čem pan Lippmann píše, naprosto zásadní pro všechny učitele, kteří o své práci přemýšlejí hlouběji. Je velká škoda, že se jeho myšlenky ztrácí pod jedovatou kyselinou zdejších opravdových trollů.

tyrjir řekl(a)...
1. ledna 2019 v 23:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
1. ledna 2019 v 23:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
2. ledna 2019 v 0:27  

"Pane Kocourek, pokud naznačujete, že pan Lippmann je internetový troll, pak vězte, že jeho názory respektují a rádi čtou mnozí dobří učitelé."

Á, už je to tady zase. Nejprve pan Komárek argumentuje "mnoha soudnými a informovanými lidmi", které ale nedokáže jmenovat a oni sami se k jeho vizím nepřihlásili a pak přispěchá užitečný tajný učitel s "mnohými dobrými učiteli".

Ano, existuje skupinka učitelů i neučitelů, kteří sdílejí "hodnoty" Lippmanna a tajného. Z mého pohledu se jedná o hodnoty sémanticky zcela prázdné, ale to oni nevidí a zjevně ani nemohou. Opájejí se tak vlastní duchovní hloubkou, zatímco lidem jako jsem já, připadají prázdní a povrchní. Na otázky nejsou schopni odpovědět, ale přitom mají dojem, že vždy na všechno odpověděli. Vnitřní nekonzistence jejich vlastního hlásání jim nevadí, protože ji prostě nevidí a pravděpodobně ani vidět nedokáží. Jsou zvyklí plácat a blábolit. Naštěstí je tato skupinka nepočetná, byť o to agresivnější. A navíc je i dost názorově nehomogenní. Ono, když se člověk neřídí racionálním myšlením, tak není divu, že se pak s ostatními neracionálně "uvažujícími" na mnohém neshodne. Proto je také těch všelijakých "alternativ" hodně. Hlavní myslitelé onoho nového směru intelektuální frustrace si evidentně rádi dodávají odvahu a domnělou legitimitu tím, že deklaratorně šíří tvrzení, že jejich názory sdílí ti soudní, dobří a informovaní a že jich je mnoho. Osobně toto pošetilé a z mého pohledu navíc přinejmenším eticky velmi pochybné chování povařuji za projev jistého zoufalství - zřejmě z naprostého nedostatku jakýchkoliv nenonimnálních, nearbitrárních a neprázdných argumentů, či argumentů dokonce racionálních.

Michal Komárek řekl(a)...
2. ledna 2019 v 7:47  

Pane Doležele, pomiňme nyní, že v očích některých diskutérů jste agresivní a arogantní až nesnesitelný partner do diskuse Vy. A pojďme k Vámi oblíbenému tématu: Vy jako vyznavač přesného myšlení opakovaně vyčítáte - ostatně i v tomto příspěvku - nepřesnosti, či nepodloženost tvrzení svým oponentům. Mohu tedy předpokládat, že Vaše tvrzení, že "Naštěstí je tato skupinka nepočetná", se opírá o nějaký solidní výzkum? Není to snad jen nějaký Váš nepodložený dojem, přání?

tyrjir řekl(a)...
2. ledna 2019 v 10:13  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
2. ledna 2019 v 10:47  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Pavel Doležel řekl(a)...
2. ledna 2019 v 12:21  

Pane Komárku, jedná se o můj odhad postavený na mnou zvolené definici pojmu "nepočetná". Ten odhad vychází jednak z celostátních voleb (prezidentských, ale i voleb do PS PČR), z volebních preferencí, ze sociologických průýzkumů např. postoji k migraci, postoji k inkluzi, apod. Ostatně nedávno jste publikoval průzkum názorů učitelů a jediné, v čem jsem se ocitl se svými názory v menšině, byla povinná maturita z matematiky. Když jste nedávno publikoval článek myslitele Kartouze o "trolech a elfech", který publikoval na iDnes a šlo to jako hlavní zpráva (okurkové sezóny) a tudíž se k tomu vyjadřovali tisíce lidí v diskusi, díval jsem se na převažující postoje k tomuto mysliteli a znovu si upevnil moji představu o tom, že jde o názory "drtivě menšinové" a že pohled na podobné myslitele drtivá většina lidí, kteří se k tomu vyjadřují, má prakticky shodný jako já, nebo často ještě ostřejší. Ostatně podívejte se na tu diskusi sám, určitě bude stále přístupná. To není jako těch nanejvýše několik desítek přispěvatelů na ČŠ, kteří jsou navíc extrémně nereprezentativní. To jsou tisíce lidí. A podívejte se také na plusy a mínusy k jednotlivým vyjádřením. Podívejte se na anketu pořádanou Bleskem k inkluzi. Podívejte se na ankety k migraci. Jaké politické strany vlí sluníčkáři a kde se angažují? Jsou to strany pod, či nanejvýše na hranici volební klauzule - nejrůznější zelení, možná KDU-ČSL, možná nějací Starostové a nezávislí. Někteří sociálněji a socialističtěji orientovaní možná budou volit ještě mrtvolu sociální demokracie.

Pane Komárku, samozřejmě, že jde o odhady, ale vy nemáte ani to, když píšete o "mnohých soudných a informovaných" lidech. Vy se jen stýkáte s pár lidmi, kteří vám názorově konvenují a proto je považujete za soudné a informované. A navíc si spolu s panem Lippmannem zjevně pletete exaktnost s absencí nejistoty. Samozřejmě, že v reálném světě má spousta jevů pravděpodobnostní/stochastickou povahu, ale to neznamená, že je nelze popsat exaktně prostřednitvím aparátu teorie pravděpodobnosti.

A na mé otázky podobně jako pan Lippmann neodpovídáte, když se dostáváte do argumentační nouze. Soudnému člověku by naopak neschopnost zodpovídat otázky oponentů měla naznačit, že je s jeho vírou něco v nepořádku. Bohužel, pro ideology intelektuální frustrace to zjevně neplatí.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. ledna 2019 v 13:07  

"Vy jako vyznavač přesného myšlení opakovaně vyčítáte - ostatně i v tomto příspěvku - nepřesnosti, či nepodloženost tvrzení svým oponentům."

Pane Komárku, obávám se, že to je nepochopení. Nejsem bůhvíjakým vyznavačem přesného myšlení. S lidmi komunikuji přirozeným jazykem. Jenže tady se směšuje několik věcí dohromady a je velmi podstatné pochopit, jaký je v nich rozdíl. Jde o hloupost, nepřesnost a prázdnost. Vyjadřovat se nepřesně není totéž, jako vyjadřovat se chybně a není to ani totéž, jako prázdně blábolit. Nevyčítám panu Lippmannovi nepřesnost, ale řekněme "lenost v myšlení" a prázdnost jeho argumentů. Jak chcete vést kupříkladu diskusi o přesnosti, či nepřesnosti trojjedinosti rozumu? To je schématická fabulace, prázdná pohádková představa, z níž žádná konkrétní reálná aplikace neplyne. Je to prázdný ideologický blábol, podobně jako většina toho, co pan Lippmann zvěstuje. Přiřazuje vlastnosti k obecným termínům, kterými se je snaží vymezovat, ale tyto vlastnosti jsou buď zcela nepřiléhavé (vycházejí toliko z jakési pohádkové personifikace - viz vzdělání hledá, méchané vyznává apod., nebo nepochopení významu pojmů používaných jinými autory - viz Vopěnkův reálný svět vs. Lippmannův reálný prostor, apod.), nebo jsou čistě deklaratorní (trojjedinost rozumu, vzdělání není sumou, neméchané, apod.).

Pan Lippmann podle mého mínění jen prázdně blábolí a co je horší - neví o tom. A co je nejhorší - není ani schopen to pochopit - zcela mu chybí náhled. Když se mě zeptáte, odpovím vám. Možná ukážu nějaký teoretický koncept z nějž vycházím (vězňovo dilema, lafferova křivka, Nashova rovnováha, Pareto-efektivita, veřejný statek, specificita testu, senzitivita testu, predikční síla, apod.). A možná mě usvědčíte z toho, že se mýlím, že jej nepoužívám korektně, nebo jsem něco podstatného v teorii opomněl. A možná ne. Ale model lze zpřesnit, upravit, nebo zahodit, pokud je zcela špatný. Ale vy spolu s tajným, Lippmannem a spol. nepodáváte nic. Zhola nic. Jen prázdné deklarace, které nelze nijak využít, nelze je falsifikovat, jsou to jen ideologické žvásty bez skutečného nepohádkového obsahu.
Tajný tak jednou za rok vznese jednu zajímavou otázku - zjevně pod heslem: "I opice napíše román, když bude sedět před klávesnicí dostatečně dlouho." Vy občas vyjádříte domněnku, že nějaká diskuse by byla zajímavá, ale to je tak vše. V tomto ohledu je na tom pan Lippmann paradoxně nejhůře. Ten už je tak zamotán do svých s prominutím "fantasmagorií", že není schopen už ani zdravě vnímat.

A ještě jedna poznámka: Ptal jsem se pana Lippmanna po nepozitivistických metodách poznání. A odpověď? Nic. Jediné, čeho se odpůrce ideologie intelektuální frustrace dočká, je deklarace o tom, kterak není schopen něco vnímat a něčemu porozumět. A čemu? To se nikdy nedozví. To je zřejmě to, o čem se nemluví. Takové vysvětlení á la Voldemort. Já, když vám sděluji, že něco nechápete, dávám vám příklady, ukazuji teoretické koncepty, hledám přirovnání, abyste to pochopili. mnoho věcí jsem schopen i matematicky dokázat - třeba že tržní alokace ve vzdělávání není Pareto efektivní. Že Nashova rovnováha může být nejhorší možnou celospolečenskou volbou, apod. Ale vy (zejména tedy pan Lippmann a jeho tajný přisluhovač) nepodáváte zhola nic. Jen své ideologické propagandy, citace dávno mrtvých mistrů (ještě často zcela chybné) a nějaké své pohádkové představy o nichž se zjevně domníváte, že jsou jakousi vyšší kognitivní činností, na kterou "měřiči" nedosáhnou. A to je hluboký omyl.

E.Kocourek řekl(a)...
2. ledna 2019 v 13:07  

Pane Tajný, pokud vám připadá, že cosi naznačuji, rád to napíšu "na plnou hubu": MNĚ se pan Lippmann zajisté jeví jako internetový troll. Byť jde o trolla anomálního - trolla s podporou administrátora. ////

Nepolemizuji s vaším výrokem ohledně "mnohých dobrých učitelů", pane Tajný, avšak moje doporučení bylo adresováno panu Týřovi (a možná trochu panu Doleželovi), u kterých mi věru nepřipadá, že páně Lippmannovy názory respektují a rádi čtou. Šlo mi o to, že pan Týř se IMO domníval, že POLEMIZUJE. Jenže s trollem nelze polemizovat - výměna vstupů s trollem nemá žádný obsah. Třeba vy v těch výměnách s p.Lippmannem nějaký obsah vidíte. Třeba pan Týř v těch výměnách s p.Lippmannem nějaký obsah vidí. Já tam žádný obsah nevidím. Velice mi ty výměny připomínají "konverzaci" s Elizou nebo podobným programem pro generování replik na čistě syntaktické bázi (bez sémantiky!). ////

Michal Komárek řekl(a)...
2. ledna 2019 v 13:16  

Pane Kocourku, označením pana Lippmanna za "trolla" si vystavujete - jak by řekl klasik - "testimonium paupertatis". Definitivně potvrzujete, že sem chodíte především provokovat a manipulovat. Z toho, co většinou píšete, se totiž nedá vyvozovat, že tak dalece nedokážete vnímat text. Znovu Vám doporučuji, abyste našel pro svoje postoje vstřícnější prostředí.

tyrjir řekl(a)...
2. ledna 2019 v 14:22  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Karel Lippmann řekl(a)...
2. ledna 2019 v 14:28  

Pane Komárku, myslím, že je zcela zbytečné některým diskutujícím cokoli vysvětlovat. Buď jim o věcnou diskusi vůbec nejde, nebo, jako pan Doležel, navíc rezolutně požadují, aby na česání třešní, borůvek atd. se šlo třeba s bagrem. Běda, když ne. Pak už jen popisují, jak funguje bagr, urážejí, lžou, že jim nebylo nic vysvětleno, i když opakovaně bylo, ale ne v souvislosti s bagrem, protože to nejde a protože ničemu jinému nerozumějí a ani rozumět nechtějí. Svět je pro ně zkrátka "bagr" na všechno. Kdo to nerespektuje, drze mu spílají. Už dávno je neberu vážně, což je mi sice upřímně líto, ale nic s tím neudělám. Od této chvíle je už nebudu ani číst. To, jak pan Doležel nerozumí např. spojení "vzdělání hledá", cpe kamsi nepatřičně Lafferovu křivku atd. a netuší, že jsem opakovaně hovořil např. o fenomenologii, hermeneutice, neformální i formální logice apod., dosvědčuje jednoznačně, že cokoli od něho číst je jen ztráta času.

tyrjir řekl(a)...
2. ledna 2019 v 15:23  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
E.Kocourek řekl(a)...
2. ledna 2019 v 15:36  

Statistika nuda je ...
Od této chvíle je už nebudu ani číst, píše tu kdosi asi podvacáté. Ale dosud se mu to nějak ne a ne podařit ... ////

Zdravím cenzora! ////

E.Kocourek řekl(a)...
2. ledna 2019 v 17:29  

Pozveme EDUin ... nebo i Pedagogickou komoru ... říká ministr. -- Pokud tyto dvě instituce může zmínit v jediné větě, pak pan ministr evidentně vůbec netuší, která bije. Totální mimoň. ////

Při všech mých výhradách vůči spolku s tím ošklivým jménem, vůbec nepochybuji, že s českým školstvím to "myslí dobře" a že reprezentují názory (některých) učitelů.
Zatímco Eduin ... ////

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.