Podpora práce učitelů – začíná nábor škol pro spolupráci

středa 26. dubna 2017 ·

"Pomáháme pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol získat dovednosti, které jim umožní efektivně rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků napříč školním vzděláváním," charakterizuje svůj projekt tým Národního ústavu pro vzdělávání, který právě začal s hledáním škol, které se do něj budou chtít
zapojit.


• Nabízíme metodickou podporu učitelům a školám v rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, včetně informatického myšlení napříč vzdělávacími oblastmi.

• Vytváříme prostředí pro učení na Metodickém portálu RVP.CZ založené na vzájemném síťování učitelů, výměně zkušeností a sdílení inspirativní praxe v rozvoji gramotností dětí a žáků.

• Identifikujeme vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v rozvíjení gramotností dětí a žáků.

• Spolupracujeme s odbornou veřejností v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti za účelem přenášet inovativní postupy a metody rozvoje gramotností do škol.


Další informace naleznete zde

12 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
26. dubna 2017 6:33  

Co na to říct. Tohle už objevil klasik v USA před 40 lety.

•Začal jsem přemýšlet, čemu dalšímu věříme. Napadly mě věci, ve které věří dokonce ještě víc lidí – jako třeba že víme něco o tom, jak máme vyučovat. Existují velké školy na metodiku čtení a matematiky a podobně. Ale když to sledujete, vidíte, že výsledky ve čtení jsou stále horší, nebo se alespoň nelepší – přestože dál používáme služeb týchž lidí, aby tyto metody vylepšili.
•A přece se těmhle věcem říká vědecké. Studujeme je. Myslím si, že obyčejní lidé se zdravým selským rozumem jsou touto pseudovědou zastrašováni. Učitelka, která má dobrou představu, jak naučit děti číst, je školním systémem nucena dělat to nějak jinak - nebo ji dokonce školní systém klamně přesvědčuje, že její metodika musí být špatná.
•Tyhle teorie, které nefungují, a vědu, která není vědou, bychom měli opravdu prozkoumat.

Richard P.Feynman: To snad nemyslíte vážně!

mirek vaněk řekl(a)...
26. dubna 2017 6:35  

Tedy nemělo by to být naopak? Neměl by NUV získávat dovednosti od schopných učitelů?

Tomáš Barták řekl(a)...
26. dubna 2017 6:58  

Zásadní je otázka: Co pozitivního NÚV dal v poslední době učitelům?

Eva Adamová řekl(a)...
26. dubna 2017 17:18  

Jedná se o velký projekt za minimálně 50 milionů. Pracovníci NÚV si na něm namastí kapsy, ale potřebují k tomu najít trouby učitele, kteří jim budou dělat blbce zadarmo. Asi něco podobného jako byl projekt čši Niqes, kde se pro realizátory testování na školách nenašlo ani kč.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2017 19:22  

Paní Adamová, Vaše tvrzení je urážlivé a nepodložené. Zdá se, že tvrdíte, že lidé z NÚV za účelem zisku vědomě dělají zbytečnou věc a manipulují učitele a školy. To je opravdu silná urážka. Chápu, že Vám ten projekt může připadat zbytečýé a že vám může připadat jako zbytečné vyhazování peněz. Ale to není totéž. děkuji! hezký den!

Pavel Kraus řekl(a)...
26. dubna 2017 21:44  

Abychom se tu nedostávali do zbytečných třenic. Myslíte pane Komárku, že byste dokázal přesvědčit manažery výše zmíněného projektu, aby jeho rozpočet zveřejnili a obhájili jeho racionalitu a přínos pro školy? Osobně si nemyslím, že maštění kapes je primární motivací pro vznik projektů tohoto typu. To jen poslušná kolečka systému poslušně pracují. Jen teď nevím, zda jsem se právě nedopustil ještě větší urážky :-)

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2017 22:03  

To je jistě zajímavý námět, pane Krausi. Doufám, že bude zajímavý i pro autory projektu... "Poslušná kolečka v systému" jistě není lichotivý obraz, ale nepodkládáte těm konkrétním lidem, které předpokládám neznáte stejně jako paní Adamová a stejně jako já, nemorální až nelegální motivace. Děkuji! Hezký večer!

Jirka řekl(a)...
26. dubna 2017 23:46  

Pane Komárku, máte tu pěkný nepořádek. Chtělo by to najmout více hlídačů korektnosti.
Tadyse vám to úplně zvrhlo. Podkládají tam konkrétním lidem - učitelům státních škol, které předpokládám neznají, nemorální až nelegální motivace. Paušalizují jejich práci a jako příklady zlepšení uvádějí věci, které dělám v praxi každý boží den.

tyrjir řekl(a)...
27. dubna 2017 0:38  

NÚV je už víc než dva roky bez řádně jmenovaného ředitele a výstupy jeho práce vzbuzují mnoho, myslím, velmi oprávněných otázek a pochybností. Viz například výše i dále:

S nástupem tzv. čerpání EU dotací se myslím cca od roku 2002 resortní instituce (MŠMT, VÚP, NÚOV, pak NÚV a NIDV i ČŠI) stávaly postupně čím dál víc takzvanými "čerpači EU dotací" a to i na úkor plnění některých svých základních povinností. Jejich koncepční, informační a osvětově mediální činnost se tomu "čerpání" zřejmě až moc podřídila. Skutečný přínos některých tzv. systémových vzdělávacích projektů je přitom myslím dost pochybný.

Informační servis a vzdělávací a pedagogická osvěta ze strany resortních institucí je v posledních cca 12 až 14 létech myslím nedostačující. Iniciativu ve vzdělávací, v často i nepedagogické osvětě a v informačním zpravodajství o vzdělávání myslím vlastně postupně převzala nevládní organizace Eduin. Kdo tomu nevěří, ať se podívá na stránky a rozsáhlá zpravodajství a mediální "osvětu" Eduinu a porovná to s informačním servisem a mediální osvětou MŠMT, NÚV a NIDV po stránce informačního a mediálního obsahu i rozsahu. Kdo tomu nevěří, ať si znovu poslechne vystoupení zástupce Eduin na podzimní konferenci MŠMT Budoucnost pro školu, kde zástupce Eduinu prohlásil nevládní organizace za tzv. hybatele pokroku ve vzdělávání. Kdo tomu nevěří, ať se podívá, jak často komentují události ve školství představitelé Eduin a jak často tam vystupují pracovníci MŠMT a jím řízených institucí, kterým to vlastně ze zákona a z titulu jejich poslání (vyjádřenému ve zřizovacích listinách a dalších dokumentech) přísluší.

Výše uvedené považuji za dost skandální projev rezignace resortních institucí na důležité části jejich poslání a za jakési "vyklizení pole" ve prospěch nevládní organizace Eduin. V důsledku toho myslím roste i opovážlivost Eduinských představitelů jak vůči školám, tak i vůči resortním institucím. Myslím, že by s tím měli paní ministryně a na základě jejího pokynu i pracovníci MŠMT a jím řízených organizací neprodleně něco udělat.


http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.htm

Na výše uvedené, před více než jedním rokem konstatované a dosud nezodpovězené nedostatky a otazníky v práci NÚV a MŠMT byste se, pane Komárku, myslím, mohl paní ministryně zeptat.

Dále viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/07/jiri-tyr-ceske-vzdelavaci-projektove.html

J. Týř

Eva Adamová řekl(a)...
27. dubna 2017 17:31  

Pane Komárku, ujišťuji Vás, že mé tvrzení vychází z dlouholetých zkušeností s projekty všeho druhu. Vám třeba nepřijde na tomto projektu divné, že metodickou podporu obdrží jen vybrané zapojené školy? Pokud vím, tak i v rámci prvních šablon byla povinnost vše vytvořené poskytnout všem školám zveřejněním na různých portálech a uložištích. Neměla by tedy metodická podpora v rámci tohoto projektu, zvláště pokud je realizátorem organizace nesoucí hrdý název Národní ústav pro vzdělávání, směřovat ke všem školám? A Vám opravdu nevadí, že už v minulém programovém období se v podobných tzv. systémových projektech prošmejdily miliardy aniž by z nich školy měly sebemenší přínos? Mně to tedy vadí. Kvanta peněz totiž jde úplně jinde než by ve školství mělo, tedy přímo do škol a přímo k žákům. Chcete-li si udělat obrázek o těchto projektech, doporučuji Vám zabrousit na stránky ministerstva, na EU projekty a podívat se, co za hrůzy se schvaluje. A to ani raději nehovořím o tom, kolik peněz se zbytečně utopí ve zcela směšných MAP a KAP. Když jsem totiž viděla dokument, který sesmolila naše MAS, chtělo se mi, řečeno na rovinu, blít.
A až se budete chtít příště do Adamové navážet, zjistěte si napřed, jak situace v reálu vypadá. A pokud si to nejste schopen zjistit, tak mlčte a nezasahujte do diskuzí lidí, kteří problematice rozumí.

Michal Komárek řekl(a)...
27. dubna 2017 19:48  

Paní Adamová, já opravdu chápu Váš pocit, že se plýtvá penězi a školy z toho mají málo nebo nic, chápu Vaši skepsi ohledně fungování evropských fondů i ohledně toho, co k učitelům a školám přichází "shora"... Nijak nezpochybňuji Vaše zkušenosti. Nicméně je to něco jiného než obvinit konkrétní lidi, které pravděpodobně neznáte a o jejichž záměrech a motivaci pravděpodobně nic nevíte, z nemorálních a nekalých praktik. To nemá nic společného se zkušeností nebo znalostí "reálu". Pan Kraus v této diskusi navrhl, abych lidi z toho týmu NÚV vyzval k diskusi, udělám to a věřím, že by mohla být zajímavá. Děkuji! hezký večer!

Eva Adamová řekl(a)...
27. dubna 2017 22:05  

A ono se za nekalý záměr a podivnou motivaci nedá považovat už to, že tito lidé kdesi nahoře přistupují k projektům způsobem "je potřeba to vyčerpat, ať to stojí, co to stojí" a je jim úplně jedno, že takovéto projekty nemají pro školy vůbec žádný význam? Hlavní pro ně je, aby si udrželi v organizacích zřizovaných MŠMT svoji z ESF dobře živenou židli. Vždyť si uvědomte, jak se nám to v současném programovém období zvrtlo. V minulém období jely vedle sebe projekty velké systémové a výzvy krajské, kde si mohly žádat i jednotlivé školy na projekty od 1 do cca 10 milionů, a které jako jediné měly pro školy jakýs takýs význam. Až na konci programového období se objevil paskvil zvaný šablony, který nemá s projektováním vůbec nic společného. Šlo v nich jen a jen o to vyvalit zbývající miliardy, abychom je nemuseli vracet.

V současném programovém období už jedou jen megalomanské projekty systémové a projekty inkluzivní pro vyloučené lokality, ve kterých tečou peníze proudem a o kterých celá řada lidí ve školství nemá ani potuchy. Proč asi? No protože nijak nepociťují jejich význam v praxi. Krajské výzvy byly zrušeny a zbyly už jen šablony. Ale proboha jaké? Ty inkluzivní jsou postaveny tak, že o peníze z nich mnoho škol ani nechce žádat, protože situaci kolem inkluze řeší maximálně na jeden rok. Budoucí šablony se prý chystají pro školní družiny na zájmové vzdělávání. A ty jako vyřeší co? Při družinách vzniknou kroužky a děcka místo, aby chodila do družin, budou chodit do kroužků a družinářky budou kývat nohama, protože jim družiny budou zet prázdnotou, což konečně zažívají díky čtenářským klubům v rámci inkluzivních šablon pro děti, které mají problém přečíst souvisle jeden řádek textu, už nyní. Zase nic jiného než vyhozené peníze. A v takovýchto šablonových paskvilech pojedeme až do roku 2023.

Závěrem k tomu můžu říci už jenom tolik, že náš český způsob čerpání ESF zapříčinil pokřivení kdečeho, hospodářstvím počínaje a charakterem lidí konče.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.