Přečtěte si: Škola dětem brání, aby se mohly učit

neděle 5. června 2016 ·

Přečtěte si rozhovor Radky Hrdinové s Janou Nováčkovou, který vyšel 31. května v Mladé frontě Dnes. Jana Nováčková (66) je psycholožka, která se zabývá vztahy mezi dospělým a dítětem nebo vztahy ve škole a otázkou změn ve školství. Pro učitele i rodiče organizuje kurzy, které jim přibližují respektující přístup k výchově a vzdělávání dítěte. Je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován.


Z rozhovoru Radky Hrdinové s Janou Nováčkovou v Mladé frontě Dnes/RodičeVítáni.cz vybíráme:

Řada učitelů si stěžuje, že bez hrozby přijímacích zkoušek nebo maturity nedokážou děti přinutit k práci. Že nejsou ochotny poslouchat.

To souvisí i s tím, jak se ve společnosti změnil pohled na autoritu. Rodiče nechtějí z dětí vychovávat poslušné dospělé. To je velký rozdíl oproti společnosti před padesáti nebo sto lety, kde byla poslušnost ceněna jako ctnost. Mimochodem, dnes už se bere jako prokázané, že nástup nacismu v Německu byl spojen s autoritativní a patriarchální výchovou v rodině a ve škole, kde se být poslušný chápalo jako jedna z nejvyšších hodnot. Dnes je ve společnosti větší hodnota přikládána svobodě, individualitě. Jenže to znamená také jiný vztah k autoritě včetně té učitelské. Děti snadno rozeznají přirozenou autoritu od autority vnucené a proti té se bouří. Ale svobodu si nelze plést s anarchií. Cílem výchovy by neměl být poslušný, ale zodpovědný člověk.

59 komentářů:

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 12:11  

Aby se dětí ptali a přibírali je k rozhodování.

Pravda pravďoucí!!!
Hele mne se nikdo na nic neptal, ani mne k rozhodování nepřizval už skoro šedesát let.
Vždyť ani nevím, jak se taková věc dělá. Chybí mi ty příklady dobré praxe.
Čas od času se po mně chce tak akorát, abych se vyjádřil, kdo by měl rozhodovat za mne.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. června 2016 12:24  

Škola dětem v učení nebrání. Bráni jim někteří učitelé, kteří nedovedou vytvořit takové podmínky ve svých hodinách, aby se děti učit chtěly.

laimes28 řekl(a)...
5. června 2016 12:36  

Děti snadno rozeznají přirozenou autoritu od autority vnucené a proti té se bouří.
-škoda,že neřeknou,jaké jsou atributy přirozené autority (zarecitovat houméra nebo umět krknou jako houmer?)

Ale svobodu si nelze plést s anarchií.
-čím se liší ta svoboda od té anarchie,vždyť je to totéž, akorát to druhé slovo je anglicky

Cílem výchovy by neměl být poslušný, ale zodpovědný člověk.
-zodpovědný komu,čemu,proč?a není ta zodpovědnost projevem totality a nesvobody?_

laimes28 řekl(a)...
5. června 2016 12:42  

ale o tom ta svoboda a demokracie je pytliku,že se můžeš svobodně,demokraticky,veřejně vyjádřit : "ano paní ředitelko,také si to myslím,jako vždy máte pravdu" a ne jako dřív za totality potichu ustrašeně špitnou : " vám ten nový kostýmek ale šikne marie!"

krtek řekl(a)...
5. června 2016 12:49  

"Znalosti nejsou důležité?
Než se současní prvňáčci dostanou do situace, kdy je budou moct použít v praxi, leckteré z nich už nebudou platit, budou se muset naučit jiné věci."

A je to venku - Pytlíku, radujte se. Od desítkové soustavy se přejde ke dvojkové!
A pravopis už taky nebude, co býval v první třídě.
"Chybí tu diskuse, která by se zabývala tím, co je obsahem základního vzdělávání. Nedávala bych ji ale do rukou odborníků v jednotlivých oborech, na tom, co je nezbytné, by se měli shodnout lidé mimo ně."
Doufám, že aspoň na procentech, trojčlence a nepřímé úměrnosti se shodnou. A když tam budou ještě lineární rovnice, budu mít pocit, že nežiju nadarmo! I když u takových expertů člověk neví minuty ani dne.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. června 2016 13:06  

Vyslechl jsem si nedávno, jak maturanti děkovali učitelům, že je někdy učili i proti jejich vůli.

Tak nevím, kolik jim ti učitelé za to zaplatili, že to dali jejich žáci do děkování. Že by měli maturanti tolik rozumu, že by jim to nevadilo - učit se proti své vůli a dali si to tam sami, já nevím...

CatCatherine25 řekl(a)...
5. června 2016 15:49  

Naučit někoho něčemu proti jeho vůli je těžké, ne-li nemožné.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. června 2016 17:44  

Možná proto jim děkovali :-)

Jan Hučín řekl(a)...
5. června 2016 18:41  

Vysvětlit paní Nováčkové proti jejímu přesvědčení, že bez řádu by se svět už dávno rozložil, je těžké, ne-li nemožné.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. června 2016 18:46  

Paní Nováčková se vydala cestou mimo realitu:
"Čím dál více mi připadá, že investovat úsilí do zlepšení tohoto systému je marné. Že to chce vytvořit možnosti, aby mohl vzniknout paralelní systém vzdělávání."

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 20:17  

Václav Bělohradský: "Každý musí mít právo na vzpouru proti většinovým pravdám."

Vy se považujete za Boha, pane Sotoláři? Vy víte, co je a kde leží REALITA???

To vám tedy nezávidím.

Veronika O. řekl(a)...
5. června 2016 20:23  

Vždycky se najdou rodiče, kteří jsou ochotni vynaložit finanční prostředky na to, aby jim "někdo študovaný" potvrdil, že je jejich dítě zneuznaná osobnost.

CatCatherine25 řekl(a)...
5. června 2016 20:42  

Paní doktorka jako představitelka pedocentrismu své názory změnit nemůže, protože by ztratila zdroj obživy.

Nico Pytlik řekl(a)...
5. června 2016 20:56  

vytvořit možnosti, aby mohl vzniknout paralelní systém vzdělávání

Ne! Ne!! Ne!!!
Jedině, aby mohly vzniknout paralelní systémy vzdělávání.
A začít se musí zrušením povinné školní docházky. Nechť se každý vzdělává v čem uzná za vhodné, kdy uzná za vhodné a jak uzná za vhodné. Forma může být státní, družstevní, soukromá, domácí, netová...
Ani si nedovedete představit, jak by se mi líbílo, kdyby si žáci na začátku školního roku řekli, čím se hodlají zabývat, co je baví, co jim jde, a hlavně, co budou v životě potřebovat. Všichni o tom mluví, všichni přesně vědí, co potřebovat nebudou, ale mne zajímá právě to, co potřebovat budou. No, a pak by se tomu mohli věnovat, co by hlava a srdce ráčily.
Vyloženě mi ale vadí, že tu ještě žádný ředitel školy, nebo ještě lépe školní inspektor nenapsal jasně a zřetelně, že učitel musí zkompetentňovat žáka tím, co mu tématický plán podle školního vzdělávacího programu jasně a zřetelně předepisuje. A že oni jsou první, kteří za odchýlení se od programu svatého takového nedbalého učitýlka srovnají, že až...
Proč nespokojení rodiče, všichni voliči, už dávno neprosadili zrušení té školní buserace? Kde už jsme mohli být...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. června 2016 20:57  

"Vy se považujete za Boha, pane Sotoláři? Vy víte, co je a kde leží REALITA???"

Co to plácáte, paní Kalabisová? Oháníte se Bělohradským, ale ledva trknu do Nováčkové, moje právo na pochybnosti je najednou v háji. Kdo je pak dogmatik?Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:06  

Zásada aktivnosti znamená, že se žáci mají zmocňovat poznatků vlastní zkušeností a
činností. Vše, čemu se děti naučí, mají hledět využít v praxi. Při výuce je třeba vycházet
ze zájmu žáků. Zásada aktivnosti znamená, že se žáci mají zmocňovat poznatků vlastní zkušeností a činností. Vše, čemu se děti naučí, mají hledět využít v praxi. Při výuce je třeba vycházet ze zájmu žáků.

Paní Veroniko O. a CaCatherine25, jak se vám líbí tyto myšlenky, názory, zásady?

Nepotvrzují náhodou to, že pokud škola tyto zásady nedodržuje, rodič se může pro radu obrátit na poradnu? Rodič zná dítě lépe - zná ho totiž v těch smysluplných situacích, kdy se zmocňuje poznatků vlastní zkušeností a činností. Škola na toto zapomíná, ale trestá za své prohřešky děti - známkováním, odsudkem. A to často velmi ošklivým. Já na základní škole učitelky slyším o dětech se vyjadřovat velmi, velmi zle.

Nemáme právo o nikom z dětí, z oponentů mluvit zle. Jedná se pouze o naše domněnky, o naše nepotvrzená pozorování, nepotvrzená právě těmi jinými situacemi.

Víte, kdo je autorem těchto pedagogických zásad?

A paní doktorka Nováčková je jistě naplňuje lépe, než vaše předpojaté odsudečné výroky. Vy byste přišly o obživu, kdybyste se vyjadřovaly s empatií hodnou (nejen) pedagoga?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. června 2016 21:06  

Jenom pro srovnání

"odborníci různých oblastí jsou užiteční pro navrácení školy blíže realitě"

Tady paní Kalabisová ovšem vi zcela přesně, kde je REALITA. Nehraje si proboha na boha? Vlastně bohyni, abych byl genderově korektní.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. června 2016 21:09  

"A paní doktorka Nováčková je jistě naplňuje lépe"

Hups. Naplňuje prd, protože NEUČÍ. Jen o něm MLUVÍ.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:10  

ach jo, vy tak krásně pcáláte lpácáte, pane Sotoláři :)

on je zcela mimo realitu - to je odsudek

na něj reaguji s tím, že odborníci jsou užiteční pro navrácení školy blíže realitě, tzn. reálnému životu (tj mimo školu) je upřesnění, proč to, co jste napsal, bylo výrazem nepochopení

CatCatherine25 řekl(a)...
5. června 2016 21:11  

Ach jo.

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:13  

božínku božínku

tak on někdo neučí, když učí učit učitele???

vy neuznáváte smysl a užitek podpůrných profesí? Vy pokládáte učitele za dokonalé, zcela autonomní, bez potřeby se dovzdělávat, dále učit?

Renata Kalabisová řekl(a)...
5. června 2016 21:43  

Komenský formuloval požadavek přirozenosti ve výchově. „Všechno ať volně plyne, buď
násilnost vzdálena věci“ (Omnia sponte fluant, absit violentia rebus).

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
5. června 2016 23:13  

"tak on někdo neučí, když učí učit učitele???"

Pokud jste schopná položit takovou otázku, je zcela jasné, že jakákoli smysluplná debata s vámi je zbytečná.

To je asi jako kdybyste krmiče lvů ze ZOO označila lovcem lvů v Africe...

laimes28 řekl(a)...
6. června 2016 4:32  

jestli se hlavním předmětem místo sexuální výchovy stává půjčková gramotnost, nedopadne to dobře

Jana Karvaiová řekl(a)...
6. června 2016 6:34  

Ach jo.Paní Nováčková byla před 15 lety osobnost a její názory jsem brala. Dnes zjišťuji, že její posun nekoresponduje s realitou. I já mám doma její knihu, i já jsem byla na 2 letém školení. I já používm to,co mě naučila. Ale to, co mě naučila před 15 lety. Když ji čtu dnes (internet), tak nestačím zírat.
Paní Kalabisová - To jste toho Komenského nepřečetla celého. A pokud mají žáci vše prakticky zažít, není to na učitelích, ale na legislativě. Těžko donutíte učitele, aby se vystavil nebezpečí, když si jeho žáci budou na vlastní kůži, pod jeho dozorem zažívat......dosaďte si co chcete. Vždyť na školách už se ani neplejí záhony a neřežou prkýnka. Nesmíte poslat dítě do krámu, nesmíte ho nechat dělat skoro nic (viz zákazy v chemii apod.) To se pak zažívá! Vy určitě učíte děti na střední a nejspíš s IQ vyšším než sto. pojďte si to zkusit mezi ty ostatní. Třeba na učňáky. To budete čubrnět. Jo, já vím, za všechno můžou učitelé, že

Vladimír Stanzel řekl(a)...
6. června 2016 7:30  

Komenský také souhlasil s užitím fyzických trestů ve škole. Píše se o tom třeba na stránkách Komenského institutu:

Podobně též vychovatel bude nejlépe přidržovat mládež u svých úkolů, bude-li: a) svým stálým a živým příkladem ukazovat, čeho se náleží, b) poučnými slovy, napomínáním a někdy i káráním působit, aby nikdo nebyl zkažen, c) a konečně užívat prostředků nejostřejších, tedy tělesných. Pro tyto krajní prostředky užívá Komenský v latinském znění pojem „violentia remedia“ (násilné opatření).

mirek vaněk řekl(a)...
6. června 2016 7:32  

Dnes zase vylézají pseudoodborníci a znovu vytahují teze, které vypadaly nadějně před 15. lety. To jsme si mysleli, že povinná státní maturita není třeba, že děti a rodiče budou toužit po kvalitním vzdělávání a že nekvalitní školy zaniknou. Dnes už všichni pracující ve škole a dívající se kolem sebe víme, že to nefunguje. Zanikly školy, které obsluhovaly nejhloupější , protože ti postoupili na vyšší typ škol. Zanikly některé venkovské soukromé školy, protože neměly žáky. Sloučily se některá učiliště a odborné školy. Nejlépe prosperjí ty školy, které nabízí jistotu papíru s co nejmenším úsilím. Velké problémy mají náročné školy technického zaměření, protože dětem se učit nechce.
To co tvrdí paní Nováčková je v příkrém rozporu s každodenní školní realitou.
Znovu se ptám. Kde jsou výsledky seriozních výzkumů? Jak to že není zmapována situace ve školství? Co dělají ústavy MŠMT?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
6. června 2016 7:48  

"vy neuznáváte smysl a užitek podpůrných profesí? Vy pokládáte učitele za dokonalé, zcela autonomní, bez potřeby se dovzdělávat, dále učit?"

Mám stále vyvracet to, co jsem neřekl? Jste demagog. Demagožka.

Fanda Moudry řekl(a)...
6. června 2016 8:52  

"poslušnost ceněna jako ctnost"

A to bez výjimky v každé zahraniční firmě.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. června 2016 9:19  

A to bez výjimky v každé zahraniční firmě.

V tuzemské státní správě a samosprávě, a nejen ve školství, jakbysmet. A bez diskuse.

CatCatherine25 řekl(a)...
6. června 2016 10:50  

Nic z toho, co paní doktorka Nováčková hlásá, si sama nevymyslela.Jsou to pravdy staré sto let,které koncepčně zasahují až k Rousseauovi. Tyto pedocetrické teorie v nejrůznějších hávech a pod různými názvy stále přežívají, i když už dávno prokázaly svoji neživotnost. A budou přežívat dál, protože některým lidem stále bude vyhovovat nerespektovat řád, nepodřizovat se kázni a hledat jakousi pomyslnou "svobodu".
Zastánci těchto koncepcí vždycky najdou své přívržence, ale v podstatě je to jen marginální záležitost.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. června 2016 15:06  

Ona pomyslná svoboda není tak pomyslná. Určitě neznamená nerespektování pravidel, anarchii, nekázeň apod.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. června 2016 15:15  

Určitě neznamená...

Ale snoubí se až nerozlišitelně právě pro nadužívače té pomyslnosti.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. června 2016 15:20  

Nedávno za mnou přišly dvě dívky s tím, že každý jsme jiný a pracujeme různým tempem. Přišlo jim nespravedivé, že spolužákovi to jde tak nějak samo, a že tedy také chtějí hezkou známku.
Ale to je vlastně něco jiného. Tohle není svoboda, to je trumberovitost.

Vl.Václavík řekl(a)...
6. června 2016 23:24  

Když už jsme se dostali ke Komenskému (viz pan Stanzel 7:30), stojí jistě za pozornost další citát z doporučeného článku, který bezprostředně souvisí s tématem Jak škola brání dětem, aby se mohly učit : Nezájem žáků o studium není podle Komenského problém žáků, ale učitele. „Neboť jest-li studium náležitě spořádáno, je samo sebou lákadlem pro ducha a svou sladkostí přitahuje a uchvacuje všechny. Děje-li se jinak, jest to vinou ne žáků, nýbrž učitelů".
Vzpamatují se školy vedené v duchu tradičního tereziánského konceptu, nebo vznikne paralelní systém, jak se děje už nyní? Například někteří rodiče zakládají školy podle svých představ.
A ještě poznámka: Nemělo by zapadnout upozornění paní Nováčkové na katastrofální důsledky výchovy k poslušnosti pro umožnění rozvoje nacismu v Německu ve 30. létech minulého století.

Nico Pytlik řekl(a)...
6. června 2016 23:52  

Nedělejte ze sebe, pane Václavíku, stejného pitomce s tím fašismem. Nejspíš se Vám pomotalo plnění pracovních úkolů žáky i učiteli v duchu závazných a pořád ještě platných vzdělávacích dokumentů čr s pochodováním nacistické drobotě v době světové hospodářské krize za zvuku příčných flétniček a víření bubínků.
Vy jste mi ale po čertech otevřený vědecký pracovník!

Jana Karvaiová řekl(a)...
7. června 2016 6:28  

Já znám jinou paní, která jezdí a školí učitele nebo taky i veřejnost. Jmenuje se Lidmila Pekařová. Také napsala knížky. A ta se vyjadřuje poněkud jinak, než paní Nováčková. Nemám ráda, když se někdo jako Nováčkové vydávají za polobohy, kteří jediní mají pravdu. A taky existují práce Jiřiny Prekopové, a pana Matějčka a dalších českých odborníků.
O té poslušnosti to byl pokus o vtip? p. Václavíku
Anarchie je asi lepší, že

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2016 6:28  

Když už jsme u Komenského, vezmeme si z něj i tělesné tresty, aby bylo "studium náležitě spořádáno"?
Upozornění na upozornění p. Nováčkové ukazuje, že někteří žijí v úplně jiném světě, než který kolem nás reálně existuje.

Slávina řekl(a)...
7. června 2016 12:41  

Sláva!!!! Konečně ta moudrá myšlenka - zrušit povinnou školní docházku !! Teprve by se ukázalo, kdo má zájem o vzdělávání , nikdo by nikoho k ničemu nenutil a hodně by se ušetŕilo !! Nemusel by zasedat ani žádný soud ...
Učitel by konečně mohl pracovat s motivovanými jedinci, neboť všichni žáci by se chtěli vzdělávat !!
Jak rajská představa!

Tajný Učitel řekl(a)...
7. června 2016 13:58  

Páně Soukalova (dez)interpretace výroku Komenského ve smyslu, není-li dnes pravda B, nemůže být pravda ani A, je učebnicovou ukázkou způsobu manipulace s nehodícím se textem/argumentem/myšlenkou.Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2016 14:19  

Myšlenky paní Nováčkové u nás uplatňují programy Začít spolu (MŠ, 1. stupeň ZŠ) a Montessori (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ). Řada z nich je převzata z knihy Integrovaná tematická výuka, kterou přeložila. Je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován, která ovlivnila spoustu rodičů. Protože je dětskou psycholožkou, vystupuje jako ochránkyně dětí, nikoliv učiva či učitelů. Její pohled považuji za velmi důležitý a přínosný. Zažil jsem ji osobně na kurzech a považuji její kurzy za velmi přínosné. Její podpora domácího vzdělávání nebo svobodných škol je logickým vyústěním propagace "mozkově kompatibilního vzdělávání".

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2016 14:54  

A čímpak jsem probůh Komenského dezinterpretoval? Naopak jsem poukázal na to, že jiní si z něj vybírají jak z bonboniery to, co jim právě zachutnalo, a k jinému se neznají.

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2016 14:56  

To, že se u nás uplatňují některé myšlenky p. Nováčkové neznamená, že jejich absolutizace nemůže vést k absurditám.

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 15:21  

Škola Montessori uplatňuje myšlenky Jany Nováčkové? Vždycky jsem si myslel, že to jsou myšlenky Marie Montessori. A duchovním otcem waldorfských škol je Bohumil Kartous? Ale ten se nejspíš věnuje klášterům v okolí Parmy. Asi to tedy bude Tomáš Feřtek. Pravda?

Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2016 15:51  

Absolutizace vede k absurditám vždy. Např. státní maturity jsou toho dobrým příkladem... Právě proto, že je montessori systém otevřený, využívá i myšlenky, které zformulovala paní Nováčková v knize Mýty ve vzdělávání.

CatCatherine25 řekl(a)...
7. června 2016 17:15  

Škoda, že paní Montessoriová nepoznala paní Nováčkovou. Jistě by jejími inovacemi byla nadšená.

Josef Soukal řekl(a)...
7. června 2016 17:58  

Děkuji za další velmi konkrétní podnět, pane kolego. Hlavně že máte názor, to se dnes při vyjadřování o vzdělávání nosí; s argumenty je to o dost složitější.
Jinak respekt je přirozenou součástí práce každého dobrého učitele. Podstatné ovšem je, jak si onen respekt - vzájemný - a jeho získání představujeme. A pokaždé když se p. Nováčková pustí do konkrétních příkladů, chytám se za hlavu, popř. za břicho.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. června 2016 18:40  

Paní Nováčková hodně lidí svými argumenty přesvědčila. Ale chce to přečíst si její knihy a knihy, které přeložila, nebo si zajít na její kurzy.

Miloslav Novotný řekl(a)...
7. června 2016 20:02  

Pane Sárközi, potíž je v tom, že když člověk čte nebo slyší názory těch, které podnikatelka Nováčková svými argumenty "přesvědčila", zjistí, že jsou to opravdu tzv. "přesvědčení", tj. lidé neschopní jakékoliv vlastní argumentace. Zasvěcení souvěrci. Ona ta paní je v marketinku dobrá. Ví, že solventní cílovou skupinou její demagogie jsou rodiče předškoláků, a to tzv. motivovaní, kteří v touze dát dětem to nejlepší, jdou za příslibem výjimečného přístupu k jejich výjimečným dětem. No nekupte to, že? Co na tom, že ta rádoby originální moudra se týkají dětí od nejranějšího věku, čili rodinné výchovy, a ve spoustě rodin jsou běžná již v několikáté generaci. To nevadí, že "to kupují" hlavně ti, kteří to nepotřebují". Jejich děti láskyplně a s respektem vedené od mala to brožurkové obskakování na 1. stupni zvládnou a chytí se v jakékoliv škole kdykoliv později. Stejné je to i s tím blábolením o autoritě a autoritářství. Už jsem od Nováčkové slyšel, že škola může za antisemitismus, nově autorita Nováčková utrousila: "dnes už se bere (Sic!) jako prokázané, že nástup nacismu v Německu byl spojen s autoritativní a patriarchální výchovou v rodině a ve škole, kde se být poslušný chápalo jako jedna z nejvyšších hodnot. Dnes je ve společnosti větší hodnota přikládána svobodě, individualitě. Jenže to znamená také jiný vztah k autoritě včetně té učitelské." Takže nakonec si zase plivla směrem převládajících větrů. Na učitelskou autoritu. Kdyby bylo po jejím už před sto lety, nevěděli bychom, co je světová válka. Teď už Nováčkovou máme, takže další válka nebude. Jen sem tam Breivik.

Nico Pytlik řekl(a)...
7. června 2016 21:23  

Trošku mne na tom zaráží až překvapuje, a snad i mate, že se paní Nováčková ve svojí argumentaci obrací do historie, kterou zná možná z vyprávění. Úplně by stačilo vrátit se nějakých třicet, čtyřicet let zpátky, a ještě zůstat doma. Naše prožitá zkušenost je založena na bezmezné poslušnosti, kterou jsme v deklarované svobodě nad to pěstovali ra-dost-ně. A v některé dny či období dokonce i jásavě. Kdo ví, jestli právě tohle nejde paní Nováčkové do krámu. Možná by se v tom někde sama našla.
Otevřené školy vyloženě miluji. Především pak tu moji bonmotickou montessori školu waldorfského typu podle daltonského plánu s prvky skutečně zdravé, lesní školy správně laboratorní.
V mém vidění světa není škola zaopatřovací ústav sociální péče, psychiatrická léčebna, úschovna dětí, mládežnický klub nebo dopolední zábavní park. Školu tvoří učitel a jeho žáci, kteří přicházejí, aby se učili a vzdělávali. Dnes přicházejí rodiče akorát tak s požadavkem, aby jejich dětem byly napsány hezké známky. A ne-li, pak běda, běda vám! Však mi vám to už zasolíme, holenku.
Možná někdy založím obyčejnou školu běžného typy s prvky všednosti. Těm dvěma až třem žákům, kteří se tam sejdou se budu věnovat s velkou péčí. Tak, jak jsem ostatně zvyklý.

Vl.Václavík řekl(a)...
7. června 2016 23:38  

Pane Novotný, pojem hierarchicko-autoritativní model výuky je odborný termín vyskytující se v současné pedagogické literatuře i v dokumentech MŠMT. Pokud paní Nováčková uvádí, že nástup nacismu v Německu byl spojen s autoritativní a patriarchální výchovou v rodině a ve škole, kde se být poslušný chápalo jako jedna z nejvyšších hodnot, tak s tím Vy nesouhlasíte???
Pokud jste to neviděl, doporučuji na You Tube cyklus dokumentů Hitlerovy děti. Pak můžete k tématu autoritativní výchova zase Vy něco "utrousit".

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
8. června 2016 0:06  

Možná, že nástup nacismu souvisel i s rudým posuvem, ne? Hubble na to "v té době" přišel. Asi za to může i on.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. června 2016 0:49  

Pane Václavíku, je navýsost smutné, že vědecký pracovník nezná základy metodologie vědy. Tvrzení, že nástup nacismu je důsledkem, nebo nějak souvisí s autokrativní výchovou, je pouhá hypotéza, která je sice falsifikovatelná, ale neexistuje žádný proveditelný způsob falsifikace. Žáci mají autokratickou výchovu k poslušnosti v mnoha zemích a ostatně i historicky tomu tak bylo často i v zemích evropských a přesto se v nich nacismus nevyvinul.

Je otázkou, zda je možné míru autkoratické výchovy měřit a poměřovat mezi různými systémy výchovy a vzdělávání. Nemusí to být veličina jednorozměrná a tak jí nebude možné objektivně uspořádat. Další otázkou je, zda nedostatek výchovy k dodržování pravidel a poslušnosti zase nevede k anarchii. Obecně bych řekl, že vychovávat děti ke slepé poslušnosti je přibližně stejně nebezpečné, jako nevychovávat je vůbec, nebo jim nenastavovat žádné hranice.

Z mého pohledu je zajímavé, že Hitler byl rovněž produktem autoritativního školství a měl navíc velmi autoritativního otce. Přesto se nedá říci, že by následkem toho byl nějak přehnaně poslušný a dodržoval úzkostlivě všechna pravidla. Spíš naopak. Co mohl, to porušil. Takže ono to s těmi kauzalitami nebude tak jednoznačné, jak se tady snaží někdo utilitárně a propagandisticky tvrdit.

laimes28 řekl(a)...
8. června 2016 15:30  

pytlíku,opět v tom máš chaos,budování lesních,polních a skalních školek jest velmi důležité neb "co se v mládí naučíš.ve stáru (pod mostem,v krmelci,pod mezí,pod skalním převisem) jako když najdeš"!

laimes28 řekl(a)...
8. června 2016 15:32  

poslouchám zprávy na čt 24 a ta dívenka až napotřetí vykoktala slovo reorganizace

Vl.Václavík řekl(a)...
8. června 2016 21:52  

Pane Doležele, za vědeckého pracovníka se nepovažuji. Ale vím, že pedagogika není věda exaktní, proto ty potíže s verifikací některých názorů. Je možné nepopiratelně prokázat, jaký způsob vzdělávání a výchovy přinese ty nejlepší výsledky(myšleno v nejširším rozsahu, ne nějaké výsledky testů apod.)? Pro výchovné prostředky bychom pak mohli mít škálu: nejlepší (posilovat).......nejhorší (tlumit). Reálně se pohybujeme někde v těch tečkách.
Mějme na paměti citát B. Pascala: Obojí je přehnané: vylučovat rozum, uznávat pouze rozum.
Jinak máte naprostou pravdu, že vychovávat děti ke slepé poslušnosti je přibližně stejně nebezpečné, jako nevychovávat je vůbec, nebo jin nenastavovat žádné hranice.
Ale vždyť paní Nováčková jasně říká: "Respektovat dítě neznamená výchovu bez hranic, nebo "Svobodu si nelze plést s anarchií". Tak nevím, v čem zde někteří diskutující vidí problém.

Renata Kalabisová řekl(a)...
8. června 2016 22:27  

Ano, svoboda totiž přináší vyšší nároky na zodpovědnost! To je jako s Komenským, kdo nechce být moudrý, ani steré přečtení mu nepomůže.

Pro pana pytlíka: "A...............???.................................!!!!! .............................:.....:............:............:...........::.......:...........(......).........,............. " :) :) :)

Nico Pytlik řekl(a)...
8. června 2016 22:44  

prokázat, jaký způsob vzdělávání a výchovy přinese ty nejlepší výsledky?

To mohu doložit ale naprosto přesně. Pytlikův způsob vzdělávání a výchovy přináší výsledky špičkové, téměř až fascinující. Tedy za předpokladu, že žáci chtějí.

Nico Pytlik řekl(a)...
8. června 2016 22:47  

"A...............???.................................!!!!!.............................:.....:............:............:...........::.......:...........(......).........,............."

Tomu 'A' nerozumím. Co jste tím chtěla říci?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.