MŠMT: Poslanci přehlasovali veto, podpořili školský zákon

úterý 24. května 2016 ·

Poslanecká sněmovna schválila novelu školského zákona, která od roku 2017/2018 počítá například s povinným rokem předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Zákonodárci tak přehlasovali prezidentské veto.


Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí - buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně. Norma také od roku 2020 zavede nárok na místo pro děti v mateřské škole již od dvou let věku.

„MŠMT již chystá v této souvislosti i další změny. Připravovaná novela vyhlášky o předškolním vzdělávání stanoví, že za každé dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o dvě. MŠMT do budoucna počítá i obecně se snižováním počtu dětí na učitele. V rámci přijetí novely školského zákona dojde také k úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, aby byla zohledněna přítomnost dětí mladších tří let v mateřských školách. Z OP VVV je dále možné prostřednictvím ' šablon' čerpat mzdové náklady na nepedagogické pracovníky – chůvy. Do budoucna se počítá také se standardizací této profese,“ řekla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

V oblasti maturitní zkoušky se zavádí tři povinné zkoušky společné části maturity, a to z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a z matematiky. Vláda stanoví nařízením, pro které obory je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Příslušné nařízení bude respektovat princip, že studenti musí mít v průběhu studia vždy zajištěn dostatečný počet hodin výuky matematiky. Povinnost konat tři povinné zkoušky bude pro vybrané obory vzdělání platit poprvé ve školním roce 2020/2021. Zároveň se sjednotí systém hodnocení maturitních písemných prací z českého a cizího jazyka, posuzovat je budou anonymní externí hodnotitelé poprvé od školního roku 2016/2017.

Co se týče přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou, schválený zákon přináší jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky na střední školy s maturitou, a to s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Tato přijímací zkouška se bude podílet na hodnocení uchazeče nejméně jednou polovinou. I nadále však ředitel školy bude moci zohlednit v rámci hodnocení i jiná kritéria. Žák bude mít dva pokusy a do hodnocení se bude započítávat pokus s lepším výsledkem. Tato pravidla budou platit poprvé ve školním roce 2016/2017.

Komentář ministryně školství Kateřiny Valachové po projednání novely školského zákona v poslanecké sněmovně: "Jsem ráda, že poslanci novelu zákona podpořili. Se Svazem měst a obcí i se Sdružením místních samospráv dlouhodobě komunikuji. Poté co byl návrh zákona vetován, sešla jsem se a shodla s předsednictvem svazu na pravidelném setkávání každý měsíc tak, aby komunikace byla co nejintenzivnější a abychom si správně rozuměli z hlediska opatření, která budou znamenat implementaci novely školského zákona do praxe."

69 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. května 2016 v 19:30  

Matika bude!!! Jupííí

Tajný Učitel řekl(a)...
24. května 2016 v 19:39  

Mnoho nehodných maturantů, málo dělníků, tož zavedeme cermat. Ouha, pořád je mnoho maturantů, tak zavedeme cermat i u přijímaček. Jejda, pořád mnoho maturantů, zrušíme školní část, stanovíme čáry, odebereme pravomoc přijímat žáky ředitelům. Pořád mnoho maturantů? Zavedeme cermat i v 5., 6., 7., 8. a 9. třídě. Pak postavíme více institucí pro mentálně labilní vynervované trosky, které "vzděláme". Ženiální. Bravo. Lépe by to nenaplánoval ani Goebbels.
Eva Adamová řekl(a)...
24. května 2016 v 19:48  

Mentálně labilní vynervovaná troska? To hovoříte o těch namachrovaných "pseudostudentechmaturitníchoborů" s každoroční absencí min 50 % většinou neomluvenou, kteří neumí ani česky a ani vyřešit jednoduchou rovnici, a přesto jdou tu maturitu zkusit? No ti by vám dali.

pratavetra řekl(a)...
24. května 2016 v 19:59  

K čemu jsou argumenty, když se najde 106 samolibých. Nechť je dvouletá mimina budí ze sna.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. května 2016 v 20:49  

Četl někdo z vás ten zákon? Já tedy ne, jen jsem z rozhovoru s ministryní nezískal ten dojem, že by z něj plynula povinnost umísťovat děti do MŠ ve dvou, třech ani čtyřech letech. O tom, zda bude dítě doma s rodiči, nebo bude navštěvovat MŠ rozhodují nadále rodiče. Pouze mají nárok na místo v MŠ od dvou let věku dítěte, pokud o to mají zájem a mají povinnost chodit jednou ročně na přezkoušení, zda je dítě pro nástup do MŠ zralé. Tak je to nějaká buzerace, ale stále je to rozdíl od toho jak je to interpretováno.

Pozitivně hodnotím povinné centrální přijímací zkoušky na SŠ a povinnou maturitu z matematiky. Pravda, zavedení nesmyslné inkluze je vysokou cenou, ale já to přežiju. Při nejhorším své dceři zaplatím soukromou školu. Jen je mi líto těch, kteří na to nemají a považuji to za velmi nespravedlivé a ve výsledku anti-inkluzivní. Abychom měli inkluzi úplnou a jistou, museli bychom lidem sebrat svobodu.

Pavel Doležel řekl(a)...
24. května 2016 v 21:03  

"Mnoho nehodných maturantů, málo dělníků, tož zavedeme cermat. Ouha, pořád je mnoho maturantů, tak zavedeme cermat i u přijímaček. Jejda, pořád mnoho maturantů, zrušíme školní část, stanovíme čáry, odebereme pravomoc přijímat žáky ředitelům. Pořád mnoho maturantů? Zavedeme cermat i v 5., 6., 7., 8. a 9. třídě. Pak postavíme více institucí pro mentálně labilní vynervované trosky, které "vzděláme". Ženiální. Bravo. Lépe by to nenaplánoval ani Goebbels."

Ach ano. Vidím to jako v biografu. Nehodný maturant je pod bičem ministra propagandy nelidsky nucen násobit dvě jednociferná celá čísla v šibeničním čase 10 minut. A když to nedá, tak Belzen, nebo Auswitz - Birkenau. Kapacity říšského bezpečnostního úřadu pod vedením kolegy Kaltenbrunera by nesnesly, aby se mezi ně dostal někdo, kdo umí násobit jednociferná čísla nedej bože třeba za 8 minut, nebo dokonce za 5. Pod pět minut jde v nových dobách již o jev z říše čtvrté, který je na východ od říšských hranic nanejvýše předmětem obligátních vášnivých diskusí v anarchistických kroužcích. Z mlhy prosvícené Wágnerovským sluncem se pomalu vynořuje ideál antroposofismu - Nadčlověk. Je to dokonale harmonicky rozvinutá osobnost zvaná HRO. Tělo jeden pletenec svalů, mozek svižný jako pancéřová pěst. A na to pole podle skal utajený kolega zatleskal. Sviť měsíčku sviť, ať je vidět řiť.

Poznámka - to není ironie, to je už projev zoufalství.

PUR řekl(a)...
24. května 2016 v 21:40  

Pavel Doležel řekl(a)...
24. května 2016 20:49

Četl někdo z vás ten zákon? Já tedy ne, jen jsem z rozhovoru s ministryní nezískal ten dojem, že by z něj plynula povinnost umísťovat děti do MŠ ve dvou, třech ani čtyřech letech. O tom, zda bude dítě doma s rodiči, nebo bude navštěvovat MŠ rozhodují nadále rodiče. Pouze mají nárok na místo v MŠ od dvou let věku dítěte...

No a to je ten problém. Obec bude mít povinnost zajistit kapacitu pro VŠECHNY děti starší dvou let. Protože rodiče budou mít právo na místo pro své dítě ve školce. Takže obce to bude stát velmi mnoho, aby zajistily školky s dostatečnou kapacitou. Že nikdo neví, kolik dětí se narodí v roce 2018, a tedy potenciálně nastoupí v roce 2020? No a co, to pí Valachovou zjevně netrápí. A netrápí to ani těch 106 či kolik poslanců ANO, ČSSD a ČSL. A průšvih bude, když si rodiče řeknou, že s dítětem budou doma. Obec musí zajistit plnou kapacitu, ale naplněnost bude kolik ... 80% ... 70% ... 50%? A jak to bude se zaměstnanci? Budou se muset držet plné stavy? Zaplatí to stát? A to raději nechci rozvádět problémy s hygienou. Zkuste si prosím najít hygienické normy pro děti mladší 3 let. Tohle nebude průšvih ... tohle bude neskutečný, ale hlavně hodně drahý průser.

PUR

pratavetra řekl(a)...
24. května 2016 v 21:44  

Povinnost dávat dítě do MŠ je pro pětileté. Snadno se však této povinnosti vyhnou, pokud není dítě přeočkované. Nicméně nárok čtyřletých, poté tříletých a od roku 2020 dvouletých spolu se spádovostí znamená upřednostnění těchto prcků z naší obce před čtyřletými z vedlejší obce, kteří to mají často do naší MŠ blíž než děti z vlastní obce. To je typický znak rozstřílené zástavby slezských obcí. Místo potřebné skupiny předškoláků tak budeme mít nesourodé třídy, kde dvouleté děti způsobují snížení kapacity třídy a potažmo snížení úvazků zaměstnanců. Nebudu se rozepisovat o sebeobslužnosti a vzdělávání dvouletých dětí, naprosto jiném nábytku, sociálkách, ... To si uvědomují všichni, kdo někdy působili ve vzdělávání, řešili hygienické náležitosti. Spolu se zřizovatelem nás čekají z tohoto důvodu další přístavby. Nárokovost dítěte ke vzdělávání v MŠ znamená, že v případě nedostatečné kapacity musí starosta najít pro toto dítě místo v jakékoliv jiné MŠ.
Další lapsus je v tom, že vyučující v předškolním zařízení jsou kvalifikované pro práci s tříletými a staršími dětmi. K dvouletým dětem patří zdravotní personál. Naprosto se pomíjí fakt, že MŠ má vzdělávací program, nejedná se o odkladiště dětí na hlídání. V šablonách se sice počítá s chůvou, ta je však nepedagogickým pracovníkem a může mít úvazek max. 0,5. Navíc šablony jsou jen do roku 2020.

David Hawiger řekl(a)...
24. května 2016 v 22:00  

ad pan Tajný učitel 19:39:

Respektuji Vaše právo vyjadřovat kontroverzní názory a osobně přiznávám, že čas od času i přemýšlím, zda nemáte svůj kus pravdy.

Ale používat (byť v nadsázce) srovnání ověřovacích metod s metodami nacistickými je pro mne zcela nepřijatelné, neobhajitelné a neomluvitelné.
Mimoděk mě tím utvrzujete v přesvědčení, že dobře zvládnuté standardizované zkoušky sebou nesou menší rizika než dobře míněné prosazování svobodomyslných vizí bez vnějších limitů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. května 2016 v 22:12  

používat (byť v nadsázce) srovnání ověřovacích metod s metodami nacistickými

Každý jak umí... A tajní to umí dobře v každé době.

Anonymní řekl(a)...
24. května 2016 v 23:11  

Pane Hawigere, zřejmě jste ještě nedomyslel, kam až tyto vynucovací techniky zkoumání nějaké "úrovně" vedou, proto se Vám zdá zmínka o Gobbelsovi nepřijatelná a neomluvitelná. Následky pro vzdělanost, respektive oblbování, národa způsobené těmito totalitními pseudotesty jsou ovšem s metodami zmíněného demagoga přinejmenším stejně hrozivé.

Ygrain řekl(a)...
24. května 2016 v 23:28  

Nemohu tvrdit, že vím, jak funguje státní školka, ale některé soukromé berou děti od dvou let. Obvykle tam ale bývají menší kolektivy, takže si s tím poradí snáze.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. května 2016 v 23:43  

Nemohu tvrdit, že vím, jak funguje státní školka

Běžná státní školka dnes funguje tak, že tam běžně zvládají na jednom místě desetkrát tolik dětí, než dnes nezvládají mnozí rodiče.
Bývávaly doby, kdy do školky brali jen děti, které se dokázaly o sebe postarat v běžných situacích osobní hygieny a uměly si zavázat tkaničky u bot. Dnes dítě s odkladem tak v druhé třídě zš?

Petr Chaluš řekl(a)...
25. května 2016 v 0:53  

Tato novela posiluje systém, který normalizuje a třídí děti. Bohatí lidé se mu mohou vyhnout (soukromými školami nebo domácím vzděláváním), většina našich dětí se mu nevyhne. Kdo takový silný systém chce? Kdo chce do budoucna upravováním obtížnosti centrálních přijímacích testů na maturitní obory, konkretizováním očekávaných výstupů pro děti od 5 let ovlivňovat masy, které po prosetí systémem mají sloužit čemu? Netuším.

krtek řekl(a)...
25. května 2016 v 4:38  

"Následky pro vzdělanost, respektive oblbování, národa způsobené těmito totalitními pseudotesty jsou ovšem s metodami zmíněného demagoga přinejmenším stejně hrozivé."
---
Kdo je pro, aby děti povinně uměly násobilku, je pro totalitu! A kdo vyžaduje znalost pravopisu pro maturanta, je pro totalitu!
To je furt dokola - paní Kalabisová, Tajný a spol. - myslíte, že netrváním na základech stoupne nevzdělanost více než trváním na základech? Je lépe ovladatelný ten, kdo se poslušně naučí násobilku a pravopis, nebo ten, kdo odmítá argumenty, že je zeměkoule kulatá, protože se o nich momentálně nemůže přesvědčit?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. května 2016 v 7:15  

Když už jsme u vynocovacích technik, paní Kalabisová: je divné, že se tolik bojuje proti přijímačkám či maturitám z matematiky.Že inkluze je taky vynucená? To mnohé nechává v klidu. Když to všechno sečteme a podtrhneme - máme tu pokus o sociální inženýrství ve velkém. Dělají se zákony, aby se mohly obcházet. Ti, kvůli kterým bude školka povinná tam legálně nebudou muset chodit. Ti, kteří nebudou chtít chodit do školy, kde budou inkludované děti v 30ti hlavých třídách, budou chodit do soukromých škol.Nebo budou mít domácí vzdělávání. Soukromé školy budou zachraňovat i ty,co se bojí přijímaček. Přes 20 let se něco prasilo. To,co tu už bylo, se jen zkazilo. neumím v krátkosti popsat, jak. Jen vím, že na konci 9. třídy určitě 99% dětí umělo násobilku, trojčlenku, psali dle pravopisu aspoň na 3.Že jít na učňák neznamenalo hanbu. Že vysoká byla známkou (většinou, známosti jsou známosti v každé době) vzdělaného člověka. Že po skončení vysoké jste mohli na otázku:" a co ty vlastně budeš?" ,jasně odpovědět.
Děti nám nezhlouply - jen zlenivěly. Mají mnoho zastánců, mají mnoho práv, mají málo povinností. Sami všichni víte, jak málo člověk dělá, když nad ním není bič. Holt vzdávám těm pár jedincům, co to zvládají bez biče. Kecy o vnitřních a dalších motivacích. Babička říkala - dělat z prdu kuličku. Máme tu miliony teoretiků pedagogiky a situace se jen horší. Protože praktiky nikdo neposlouchá.
Jestliže chceme pro děti, aby něco musely, je to hned totalita? kdo to tvrdí, tak ať se jde léčit do Bohnic!!! Dítě musí mít řád! Dítě musí mít mantinely! Dítě musí ctít pravidla a to i taková, která se mu nelíbí. Totéž dospělý. Kdo tohle nechce, ať si jde někam na nějaký ostrov v Pacifiku založit komunitu tajtrdlíků svobodné školy.

mirek vaněk řekl(a)...
25. května 2016 v 7:53  

Státní přijímačky i maturity jsou nutnost. Nejsou sice ideální, ale bez nich bude anarchie a většina národa nepoužitelná, tak jak je tomu dnes. Vždyť to vidíme kolem. Tohle je produkt školních maturit bez státní kontroly.
Konečně se může rozvinout diskuze o tom, co na státní maturitě a přijímačkách zlepšit.

mirek vaněk řekl(a)...
25. května 2016 v 7:56  

Ještě k MŠ. Je přece jasné, že se jedná o snahu definitivně zlikvidovat školky v malých obcích. Velkokapacitní odchovny ve městech, toť cíl.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. května 2016 v 8:04  

Svobodomyslní (tajní a vcítívší se) zase perlí.

K poznámce p. Hawigera: "že čas od času i přemýšlím, zda nemáte svůj kus pravdy."

Rozumím tomu, ale uvažte, že pak by bylo možné možné přemýšlet nad všemi výroky všech lidí, včetně blbců, jestli nemají v něčem kus pravdy a to se nedá.

Z tohoto pohledu je lepší blbce ignorovat a soustředit se na hledání pravdy u těch normálních...

Pavel Doležel řekl(a)...
25. května 2016 v 8:47  

Vážená paní Howe alias Kalabisová,

máte pravdu. Testy, které ověřují základní znalosti dětí a na VŠ, resp. SŠ nechají jít jen ty šťastlivce, kteří se naučili za 13, resp. 9 let alespoň hláskovat a sčítat v oboru přirozených čísel do 100, to je panečku něco jako selekce v Osvětimi před plynovými komorami. To je jasné. Abyste ale mohla tyto bludy šířit dále a nebyla za debila, naučte se alespoň správně psát příjmení říšského ministra propagandy. Tajný už se to kupodivu naučil - asi je starší. Debilizaci národa vstříc. Jen nevím, koho se vám tím podaří zastrašit. Možná nějaké anarchisty, kterým naskakují pupínky, když musí občas čekat na červenou, a kteří kolabují, když ve své "práci" občanských aktivistů dostanou občas výplatnici a z ní zjistí, že platí daně. Naštěstí díky vaší bohulibé misijní činnosti a činnosti dalších věrozvěstů, to většina z nich ani nezjistí, protože je to příliš komplikované. Museli by nejprve pochopit procenta, ale to po nich nikdo nemůže chtít, protože to je na úrovni mučení vězňů ve vyhlazovacích koncentračních táborech.

Tak Howe, hupky dupky do postýlky. A přikrýt. A ruce na deku.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 8:50  

Tak po řadě.

Pane Hawingere, třídění lidí podle jednotné šablony (IQ, náboženství, barvy pleti, sexuální orientace apod) nikdy nikam nevedlo, protože lidé jsou různí, mají různé dispozice, talenty, schopnosti, dovednosti, inklinace, zručnosti, preference. Respektive vedlo. Většinou k násilí.

Tyto dispozice jsou v čase proměnné, tudíž se nezdá moudrým předem selektovat lidi na základě zaškrtávacího testu. Dám příklad, chtěl jste se oženit, nevěděl jste dopředu zda manželství zvládnete, ale pokusil jste se o to. Čas ukázal, zda na to máte potenciál a vlohy či nikoliv. Pokud by vás ale předem nějaká instituce, třeba úřad sociálních věcí, nechal podrobit nějakému psychotestu, nebo IQ testu, možná byste byl o tuto příležitost ochuzen. Nastoupil jste do zaměstnání, také jste nevěděl zda ho zvládnete, ale ZKUSIL jste to. Měl jste děti, aniž byste dopředu věděl, co to obnáší, atd...

Chápejte, že systém selekce lidí na základě jednorázového zaškrtávacího testování, který tímto velmi neinformovaným rozhodnutím začal, vede k temné dystopii. V UK a US už to tak mají. Dotáhli to ad absurdum, testují už i čtyřleté a šestileté děti. Testuje se pořád, každé čtvrtletí, pololetí, koncoletí. Učitelé a rodiče řvou, děti nemohou spát, ale kolos je v pohybu. My se však nepoučíme v zahraničí, my ne, protože všichni ti slavní bohemisté a matematici, co se hemží kolem mšmt jako mouchy kolem lejna, neumí anglicky natolik, aby si ty tisíce studií přečetli. Jak prosté a zároveň jak blbé.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 8:52  

krtku, byť si uvědomuji vaši snahu být výstižný, dostáváte se na úroveň Soukalů, Doleželů a spol. Nikdo netvrdí, že by děti neměly umět násobilku či pravopis. Naopak. Snažíme se tady už celá léta o to, aby je děti uměly lépe než dnes. Jde o metodiku výuky a ověřování vědomostí. Už jsem o tom mnohokrát psal, ale každý si z toho vybere co chce. Třeba že nechci aby děti uměly násobilku.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 8:56  

anonymní,
už jste se vrátil z demonstrací ivčrn? Hodil si pár kameny po nějaké kolemjdoucí muslimské rodince? Praštil nějakou dívku v tramvaji protože je zahalená? Tož vítejte zpátky. Chce to oddech k nabroušení nožů a vyholení hlavy do třpitiva.

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. května 2016 v 9:44  

Bohužel, pane Tajnej, vy si plete schopnosti sociální (sociální inteligenci) s inteligencí rozumovou. I ta je proměnná, ale pouze v malém rozmezí. Tudíž není možné, aby člověk s nižším IQ náhle nabyl rozumu a najednou byl chytrý jak rádio.Proto člověk, který má nějaké vědomosti je schopen ( při dodržení nějakých jednoduchých podmínek) je "prodat", uplatnit. A to i při nějaké zkoušce. Tím nikoho dopředu nezatratíme ani náhodou.

Charlie řekl(a)...
25. května 2016 v 9:44  

Snažíme se tady už celá léta o to, aby je děti uměly lépe než dnes.

Bohužel jsem zatím neviděl jedinou věc, která by byla výstupem této snahy (ani metoda pana Hajného se nehodí pro všechny děti a má i své věkové limity).
Naopak mi to připomíná mého souseda. Měl staré auto, které ale stále sloužilo, rychlost ani pohodlí nic moc, jenže peněz na nové se nedostávalo. Pak se soused rozhodl mu dopřát generální opravu - pochopitelně svépomocí (ne není automechanik, ačkoli jinak šikovný kutil). Výsledek: auto nepojízdné, v servisu mu slušně vynadali, že se nemá vrtat do věcí kterým nerozumí, cena opravy skoro stejná jako pořízení starší ojetiny.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. května 2016 v 9:57  

Jsem mírumilovný a slušný člověk. Nemám rád agresivní lidi a blbce (ty hlavně, protože to oni dávají agresivním prostor).

Unknown řekl(a)...
25. května 2016 v 10:13  

Mirek Vaněk

Naprostý souhlas. Jiné cesty totiž není.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. května 2016 v 13:56  

Nastoupil jste do zaměstnání, také jste nevěděl zda ho zvládnete, ale ZKUSIL jste to.

Tak já si to příští týden zajdu zkusit třeba na úřad vlády. Tam prý berou kdekoho a za slušný prachy. Nebo bych si mohl střihnout šéfa nějaké finanční skupiny. No, uvidíme...
tyvoe, to prčááááá... já už néé můů žůůůů...
Tady se dělá výběrko i na operátora očisty kancelářských prostor, člověče!

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. května 2016 v 14:03  

Hele, tak mne napadlo, ten tajný učitel, není to nakonec Kartous, nebo někdo na ten způsob?
Jak jsem jej včera slyšel na čt promlouvat o tom, jak se inkluze zpolitizovala tím, že se pár lidí, a dokonce i sdělovacích prostředků ozvalo s pochybnostmi, pak by to bylo zřejmé.

pratavetra řekl(a)...
25. května 2016 v 14:10  

"Hele, tak mne napadlo, ten tajný učitel, není to nakonec Kartous, nebo někdo na ten způsob?"

Už jsem na něj reagoval tímto způsobem a nepopřel to.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. května 2016 v 14:28  

Podstatné je, jestli to popře redakce ČŠ.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. května 2016 v 15:04  

Někdo na ten způsob je to určitě :-)

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 15:31  

pani Karvaiová: Tudíž není možné, aby člověk s nižším IQ náhle nabyl rozumu a najednou byl chytrý jak rádio.

Ale může se učit a naučit. Podívejte u nás dnes skončili maturity. Deset žáků a žaček z maturitní třídy, které by nynější cermat test a průměr ze zš definitivně, stoprocentně vyřadil ze sš všeobecného vzdělávání s maturitou, bylo před čtyřmi lety na základě důkladného pohovoru přijato, dřelo, maturitu úspěšně zvládlo a 8 jich již bylo přijatých na vš. Upozorňuji, že ne na privátní mba vš bez přijímaček, ale na různé státní fysioterapeuty, ftvs a pedfaky a militantní záchranáře. Tito žáci volili státní angličtinu, protože DTMa v nynější podobě by nezvládli, byť máme jednoho z nejlepších matikářů v kraji.

Odvážíte se tvrdit, že tito žáci neměli sš studovat, že se měli někde čímsi vyučit a velmi (statisticky) pravděpodobně skončit na pracáku? Tito žáci budou od příštího roku povinnou matematikou dopředu vyselektovaní ze sš všeobecné s maturitou a vš vzdělání. Myslíte, že je to dobře, že to blahu společnosti, úrovni vzdělávání a prestiži maturity nějak pomůže?

Pomůže to pouze dosáhnout slasti zvráceným nastavovačům latěk a sociálním inženýrům, omluvit existenci cermatu a s tím spojeného byrokratického aparátu.

Jiri Janecek řekl(a)...
25. května 2016 v 15:51  

"Tato novela posiluje systém, který normalizuje a třídí děti."

Marně si lámu hlavu, jakou výhodu mají nenormalizované děti proti těm normalizovaným (zkuste si třeba místo matiky dosadit nějakou tu občanskou demokratickou kompetenci).

Co se týče třídění, taky na tom nevidím nic moc špatného. V krámě jsem taky radši když si vyberu z I., II. jakosti nebo z podstandardu, podle toho, na co je budu používat... Lepší než se pracně přehrabovat v bedně a pak být překvapený, co je vlastně uvnitř.

Josef Soukal řekl(a)...
25. května 2016 v 17:03  

Pan Hawiger zde poukázal na to, co snad vnímá velká většina zdejších diskutérů. V tomto případě ovšem nejde o jedno jméno, ale o celkový styl diskuse: zveličování, významové posuny, neznalost i lži, touha urazit oponenty, snaha chytit se čehokoli, co pomůže udržet téma "v oběhu", aniž by Tajný uznal argumenty, na něž nemá seriozní odpověď. Nedokáže-li Tajný opakovaně pochopit, že příměry jistého typu jsou v daném případě naprosto nepřiměřená, bezděky tím dokládá nejen apriorní zaujatost, ale i povážlivý duchovně-kulturní deficit. Je těžké pomyslet na to, že by tenhle člověk měl mít možnost vychovávat děti.

Eva Adamová řekl(a)...
25. května 2016 v 17:09  

Vy Tajný opravdu považujete za jeden z cílů vzdělávacího systému, aby fyzioterapeuty či učitele mohli dělat lidé s nízkým IQ skoro na hranici LMP? Já myslím, že už úplně postačuje jejich vysoký podíl na policejních stanicích. To by mne zajímalo, jak by se Vám líbilo dostat se takovému fyzioterapeutovi do rukou, nebo jak by se Vám líbilo, kdyby Vaše děti učil učitel s IQ 70. Ale jasné chápu, Vy jste takový lidumil, že byste si raději nechal zprznit záda a děti jenom proto, aby ti dotyční nemuseli dělat ve fabrice, uklízet či být na pracáku.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 20:15  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
25. května 2016 v 20:19  

"Podívejte u nás dnes skončili maturity."

Maturity skončili? Tak to potěš koště. Že vy jste školník, vyselektovaný laťkou českého pravopisu a celý život trpící frustrací z nedosažení elementární úrovně psaného projevu?

Jen pro vaší informaci, přijetí na VŠ může vypadat z pohledu školníka SOU jako meta nejvyšší, ale ono dnes "díky" vámi prosazovanému přístupu máme na vysokých školách 40% úmrtnost v prváku. Na některých oborech ukončí řádně studium jen kolem 10% studentů. Kdepak, když efektivita, tak efektivita...

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 20:23  

Paní Adamová, a) nevím odkud berete informaci, že tito maturanti mají "nízké IQ, skoro na hranici LMP". b) Mají-li žáci potenciál maturitu úspěšně složit a dále studovat na vš, jakým právem byste je o tuto možnost připravila? c) Pokud je maturita a vš jen pro žáky s určitým druhem rychlé inteligence, nebo dejme tomu IQ nad určitou hranicí, tak to řekněme rovnou a nehrajme si na rovný přístup ke vzdělávání.

Nemyslím si, že společná část maturit je snadná, respektive učivo sš s maturitou je zvládnutelné i pro žáky s ambicí pracovat, tj kompenzovat nedostatek vrozených studijních předpokladů extra prací, nicméně stávající podoba didaktických testů, jako de facto
IQ testů, je silně diskriminační. Jak říká Einstein, očekáváte-li od ryby, že vyleze na strom, budete si celý život myslet, že ryba je hloupá.

Podle mne se skutečná učitelská práce děje na základních školách a nevýběrových středních školách. Osmiletá i čtyřletá gymnázia jen šlehají intelektovou či movitou smetánku do konečného tvaru a "profesoři" si navíc arogantně osobují právo nastavovat nesmyslné gymnaziální laťky všem bez rozdílu.

pratavetra řekl(a)...
25. května 2016 v 20:24  

"Maturity skončili? Tak to potěš koště. Že vy jste školník, vyselektovaný laťkou českého pravopisu a celý život trpící frustrací z nedosažení elementární úrovně psaného projevu?"

Shodu podmětu s přísudkem Bobovi nepřipomínejte, odkáže Vás na to, že čeština není jeho RJ. Každopádně tu frustraci jste trefil.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 20:24  

Pardon, maturity skončily.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. května 2016 v 20:33  

Lichotí mi, že si myslíte, že jsem pan Kartouz. Píše dobré věci, se kterými většinou souhlasím.
Nicméně, vždy se najde skupina lidí, kteří vypíchnou detail, nebo chybu v textu, napadnou osobu oponenta, lustrují, hledají škraloupek jak pilní mraveečci, až něco nakonec někde vyšťourají a odkloní tím zdělení autora někam úplně jinam.

Pánové, co když jsem Milouš Jakeš, nebo Ovčáček, nebo Kajínek? Zkuste to, třeba to projde.

Pavel Doležel řekl(a)...
25. května 2016 v 21:04  

Zdělení? A co takhle zdělání? Řekl bych, že vy jste se už dnes zdělal dost.

Chybu občas udělá každý. Když ale diskutuje údajný učitel a jediný příspěvek nemá bez pravopisné chyby, tak to už mi nepřipadá normální.

Rovný přístup ke vzdělání neznamená, že všichni mají právo na všechno. Rovný přístup ke vzdělání znamená, že každý má přístup k témuž. Jak tento přístup využije už pochopitelně závisí na mnoha faktorech, z nichž některé jsou zřejmě volní, jiné do velké míry vrozené. Malí nebudou hrát závodně basketbal, pomalí a tlustí nebudou zřejmě dělat gymnastiku. Proč bychom měli předstírat, že hloupí a kognitivně nevybavení budou dělat jadernou fyziku? No, nebudou. Ve sportu to každý chápe. Nikdo neprosazuje od přírody prostorově výrazné ani do národního fotbalového týmu, ani do Davisova poháru. Nikomu nepřipadá divné, že modelky nedělají nějaké chlupaté obtloustlé ošklivky a vyhazovače a bodyguardy nějací vychrtlí tajtrlíci. To jen tajný stále nepochopil, že různí lidé se hodí k různým věcem a pokud se k něčemu nehodí, jsou tak jako tak životem, ekonomikou, ostatními, dříve či později de facto vyselektováni. Playboy si pánové nekupovali proto, aby se tam na ně vyvalila nějaká obluda. Lístky na Euro si lidé nebudou kupovat, když tam pak na trávníku bude běhat 20 obtloustlých oblud, které než doběhnou z jednoho konce hřiště na druhý, tak utkání skončí. Nebo si tajný snad myslí, že každému je třeba dát šanci a filtrovat ty fotbalisty až během utkání? Tak to je tedy zadní brada.

Eva Adamová řekl(a)...
25. května 2016 v 21:31  

"... "profesoři" si navíc arogantně osobují právo nastavovat nesmyslné gymnaziální laťky všem bez rozdílu."

Tak gymnaziální laťky říkáte? Vy se opravdu domníváte, že maturitní test z matematiky, kde jsou dvě třetiny příkladů z učiva ZŠ, přičemž jedna třetina příkladů spadá nejvýše do sedmého ročníku, je nastaven podle gymnaziální laťky?

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. května 2016 v 22:46  

Podstatné je, jestli to popře redakce ČŠ.
25. května 2016 14:28


Crrrrr.... Osm hodin uplynulo, a redakce nepoptřela. Co dodat...
Snad jen, že je to nakonec ale úplně jedno. Hlavně, že to nejni pytlik. To by mne skolilo.

Janek Wagner řekl(a)...
25. května 2016 v 23:26  

Tajný učitel skutečně není Bob Kartouz. Ani naopak ;-) Jak jsem již několikrát psal, řada zde anonymně diskutujících se mi přihlásila a jejich identita je mi známa. Někteří na ČŠ i publikovali, pár i pod vlastním jménem. V zápalu diskuze někteří dokonce zapomněli přepnout mezi účty Google a některé komentáře odeslali pod vlastním jménem. Pozorný čtenář pak z řady indicií odhalí identitu většiny diskutujících.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. května 2016 v 0:31  

Pozorný čtenář pak z řady indicií odhalí identitu většiny diskutujících.

Jakože detektivní kancelář Jasno? To za tu, lépe, jakoukoli námahu nestojí.
Když to není Kartous, tak je to Feřtek, nebo někdo jiný na ten způsob.
Takových běhá po světě...

Tajný Učitel řekl(a)...
26. května 2016 v 8:57  

Paní Adamová, pročtete-li si mé příspěvky, (ne že bych vás rád vystavoval takovému utrpení)
zjistíte, že nemám velký problém s obsahovou náplní společné části maturity, jako spíše s formou, pomocí které se tyto obsahy ověřují. Tzn. vadí mi distraktory, chytáky v textech a posleších a krátký časový limit, což jsou prostředky nutné k jemné kalibraci testů na předem určené procento úspěšných, ale zcela zbytečné, co dím, kontraproduktivní k ověření vědomostí a dovedností.

Opakuji zde již posté. Test neověřuje jen a pouze znalosti a dovednosti, ale také rychlost, přesnost a psychickou odolnost vůči stresu. Toto jsou atributy IQ testů. Tímto je diskriminační vůči pečlivým, ale pomalejším žákům, kteří jednoduše nestihnou vypracovat všechny úlohy, nebo ve stresu dělají zbytečné chyby. Tito žáci se ve větší míře vyskytují na sš nevýběrových, jelikož gymnázia z populačního ročníku vybírají ty nejrychlejší a nejchytřejší, pročež moje poznámka o "profesorech", určujících gymnaziální laťky pro všechny ostatní.

Mimochodem, na bolavá záda bych si přál mnohem raději pomalého a pečlivého terapeuta a pro své děti pomalého, důsledného a pečlivého učitele, než chytrého a a rychlého šmejda.

pozn. pro p. Doležela, nyní můžete vytáhnou lupu, pravidla, výkladový slovník a uniformu a podrobit tento příspěvek pečlivé gramatické kontrole. Třeba v něm najdete epizeuxis.

Simona CARCY řekl(a)...
26. května 2016 v 9:51  

Pane Doležele, ale i tlustý občan fotbalista chce zažít pocit úspěchu :-), proč ho chcete vymístit z národního týmu jen proto, že neměl štěstí na učitele? I skladník si může přečíst Vergilia v originále. Jenom Botlík se Štefflem si myslí, že fotbalista se skladníkem toho nepotřebují, že je to určeno jen elitě jejich sorty.
Nicméně ať chceme nebo ne, jednou v životě přijde chvíle, kdy k selekci bude muset dojít a fotbalista si přizná tloušťku, Tajnej to, že nezná pravopis, rodič dětí, co neumí matiku pochopí, že s dětmi měl něco včas dělat. Je jen otázkou, zda se tak má stát na začátku základní školy, rok před tím, v páté třídě, v sedmé třídě, v deváté třídě, na začátku střední školy, v průběhu střední školy, na konci střední školy, na vojně, při vstupu do politické strany, po vyhazovu z ní, při poslaneckém slibu, před trestním senátem, na jednotce intenzivní péče nebo před branami nebeskými. Ale selektuje se vždy, ať se to diskutujícím líbí, či nikoli.

mirek vaněk řekl(a)...
26. května 2016 v 10:23  

Ač s řadou názorů Tajného učitele nesouhlasím, s posledním příspěvkem se souhlasit dá.
Konečně se můžeme bavit o tom, jak státní maturitu zlepšit. Problém je v tom, že testy mohou být ověřovací - cílem je ověřit kompetence žáka a srovnávací - cílem je sestavit žebříček žáků. Asi se shodneme, že jako výstup studia by měly být testy ověřovací. Přijímací zkoušky však často jsou srovnávací - škola potřebuje seřadit uchazeče do žebříčku(Percentil je typický výstup). U škol, které berou vše, by měl stačit ověřovací test.
Potřebuje stát seřadit žáky podle výkonnosti nebo ověřit, že umí látku?
Je třeba časovým limitem omezovat počet jedničkářů? Kolik žáků by test udělalo, kdyby měli dostatek česu na ověření výsledků?
Zas tak jednoduché to není. Záleží na nastavení, co vlastně ověřujeme. Angličtina je nastavena na úroveň B1 a jak vidět je to úroveň nízká, protože to většina maturantů zvládá bez problémů. Čeština úroveň nastavení zvedá. Už je poprask. Matematika je nastavena na úroveň učiva hodně nízkou, ale vyžaduje bezchybnost a rychlost řešení. Toho se dá dosáhnout jen tréninkem - počítáním. A pracovitost rozhodně nepatří mezi ctnosti většiny žáků. Všecny úlohy jsou aplikační. Nic nejde zvládnout jen pouhým memorováním a okecávánim. Chytáky tam dnes už nejsou. Jedná se o základní znalosti, které by měl každý maturant zvládnout.
Rozhodně nejsem pro snižování náročnosti, ale prvním krokem by mělo být prodloužení časového limitu na test tak, aby se minimalizoval časový stres. Umožnit žákovi řešení úloh individuálním tempem. Umožnit mu zkontrolovat výsledky. Odstranit zbytečné chyby.
Na závěr bych nadhodil provokativní otázky. Co když žák umí i něco jiného než to co má umět? Pozná to státní test nebo test Scia? Neměl by to poznat test přijímacích zkoušek? Neměl by to poznat test, podle kterého chceme posuzovat školy?

Charlie řekl(a)...
26. května 2016 v 13:19  

Opravdu by mne zajímalo, jak by dopadli současní maturanti, pokud by jim byla zadána maturitní písemná práce z konce 80. let, tj. 4 komplexní příklady na 4 hodiny. A vlastně proč to nezkusit. Nemá někdo zadání :)

A když už jsme u toho, stejně tak to zkusit i z Čj a cizího jazyka, min. 6 stran A4 také za 4 hodiny.

Eva Adamová řekl(a)...
26. května 2016 v 13:33  

Ale jistěže se dá s posledním příspěvkem Tajného souhlasit. Je jen škoda, že svoje názory obaluje balastem, ve kterém se mu i vcelku rozumné myšlenky ztrácejí a mnohdy je tam v zápalu boje úplně zapomene uvést.

Charlie, minimálně 6 stran A4 za 4 hodiny, říkáte? Vždyť tolik toho maturanti na učňácích nesepsali dohromady za celý svůj dosavadní život.A to ani kdyby se seskládaly dohromady jejich SMS a příspěvky na facebooku.

Charlie řekl(a)...
26. května 2016 v 14:35  

To byla jen poznámka k tomu, že žáci jsou v zásadě stále stejní. Na druhou stranu mohu být některými osočen, že se tím řadím do skupiny, která posuzuje ostatní podle sebe a svých výkonů, a snaží se tím dnešní pestré žákovstvo zglajchšaltovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. května 2016 v 14:35  

gymnázia z populačního ročníku vybírají ty nejrychlejší a nejchytřejší

Vskutku?
A i kdyby všech dvacet až třicet dětí z okresu každoročně, tak na naplnění čtyř tříd to nestačí.
Ono totiž 'nejrychlejší a nejchytřejší' ještě nemusí znamenat doopravdy rychlé a chytré, a už vůbec ne pracovité.

svoje názory obaluje balastem, ve kterém se mu i vcelku rozumné myšlenky ztrácejí

Jako že třeba 'ti pitomci, co nedokáží děti motivovat a zabavit, by měli dostat přidáno'?

mirek vaněk řekl(a)...
27. května 2016 v 7:55  

Paní Adamová. Před třiceti lety dělali maturani na učňácích stejnou maturitu jako gymnazisté a zvládali ji. Češtinu, jazyk i matematiku. I když to byli žáci horší než ti výběroví na gymnáziích. To, že dnes je situace jiná je způsobeno tím, že na odborné školy a učiliště musí být přijímani žáci se čtyřkami na základní škole, často takoví, kteřé dřív školy odmítali přijmout i na učební obor.
Přijímací zkoušky se státní maturitou ukáží přidanou hodnotu a mnohá gymnázia se budou divit.

Eva Adamová řekl(a)...
27. května 2016 v 8:28  

"Přijímací zkoušky se státní maturitou ukáží přidanou hodnotu a mnohá gymnázia se budou divit."

Chcete tím naznačit, že přidaná hodnota na učňácích s maturitou, na kterých mají žáci obrovské absence, bude větší než na gymnáziích, kam žáci jakž takž docházejí a možná se občas i učí?

Zároveň tím naznačujete, že kantoři na ZŠ jsou motáci, kvůli kterým maturitní učni měli čtverky, a že kantoři na gymplech jsou už úplní trotli?

Viděl jste vůbec někdy statistické výsledky státních maturit na jednotlivých typech škol?

Ygrain řekl(a)...
27. května 2016 v 9:49  

"Test neověřuje jen a pouze znalosti a dovednosti, ale také rychlost, přesnost a psychickou odolnost vůči stresu."

Pod tohle se taky podepíšu. Jak jsem psala už dřív, nevidím opodstatnění pro nadupaný časový limit, raději více času na důkladnou práci.

" Angličtina je nastavena na úroveň B1 a jak vidět je to úroveň nízká, protože to většina maturantů zvládá bez problémů."
A je to zároveň úroveň nastavená správně, protože na ni lze dosáhnout i při výrazně nižším počtu hodin jazyka, než mají gymnázia.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. května 2016 v 9:58  

Někteří lidé říkají, že škola je příprava na život. Nemyslím si, protože škola je život sám.
Proto mne moc nepřekvapí, když mi pizzu přinesou sice po třech hodinách, ale důkladně zpracovanou.

Ygrain řekl(a)...
27. května 2016 v 16:20  

Jasně, a běda kuchaři, když bude mouku odvažovat minutu a půl místo minutu dvacet.

Pavel Doležel řekl(a)...
27. května 2016 v 22:22  

Tak jestli je tím proklamovaným chytákem, který studentům bere čas, úloha typu:

"Do nádrže čerpá vodu několik stejně výkonných čerpadel. Pokud dvě čerpadla naplní nádrž vodou za x hodin, za jak dlouho ji naplní n čerpadel (kde n je celé číslo)?"

Pak jděte všichni kecalové o chytácích a časovém stresu do zadní brady. Nic triviálnějšího snad ani neexistuje. Na tom ani není co počítat. To je vidět během dvou vteřin. Pokud tohle někdo nezvládne, NEPATŘÍ NA VŠ. A to ani na Fakultu humanitních studií.

Pavel Doležel řekl(a)...
27. května 2016 v 22:25  

"Jasně, a běda kuchaři, když bude mouku odvažovat minutu a půl místo minutu dvacet."

Přesně. Stopky a kdo to přetáhne, tak pěkně useknout pazouru.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. května 2016 v 23:33  

za jak dlouho ji naplní n čerpadel (kde n je celé číslo)

Zásadní je, že se nezapomnělo zdůraznit, že se tu jedná o celý počet čerpadel. Aby to nedopadlo jako s tou na hlavu nenasaditelnou čepicí. Ani si nedovedu představit, jak dlouho by tu vodu čerpalo třeba půl čerpadla.
Takže si připomeňme:
Průměrný žák se naučí básničku za půl hodiny. Za jak dlouho se básničku naučí dva žáci?
Popřípadě:
Jakou hmotnost má Měsíc, je-li v úplňku?
Nebo:
Kolik stojí kilogram meruněk, když jedna meruňka stojí sama v širém poli?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
28. května 2016 v 7:47  

Pane kolego Pytliku,

to jste neměl, obávám se, že se zanedlouho podobný článek objeví a na vrátnici v jedné z komor parlamentu budou problémy s modelem "půlčerpadla v nadživotní velikosti"...

Pavel Doležel řekl(a)...
28. května 2016 v 8:09  

Pánové, půlčerpadlo je v pohodě, ale jsem zvědav, co bude klaunská čepička obkreslovat po nocích místo prádelního hrnce, aby vyrobila třeba Pí čerpadel, nebo odmocninu ze dvou čerpadel. Nebo Pí na Pí čerpadel a tak dále ad absurdum.

Ygrain řekl(a)...
28. května 2016 v 8:26  

Nepřestává mě fascinovat, jak místní diskuse často slouží především k tomu, aby si někteří mohli rýpnout na adresu oponenta. Nevím proč, nějak jsem od učitelského webu čekala víc.

Taky se nelze nevšimnout, jak často se s Botlíkem atd. vylívá i dítě - jestli jsem coby nematematik dobře pochopila, v otázce v maturitním testu z matematiky byla použita nepřesná terminologie, čímž vznikl rozpor mezi selským rozumem a striktně matematickou interpretací. Něco takového by se v testu stávat nemělo, a v maturitním už vůbec ne.

Pavel Doležel řekl(a)...
29. května 2016 v 16:55  

Paní Ygrain, věřte, že kdyby byl pan Botlík korektním oponentem, diskutovali bychom s ním jinak. Ovšem, bohužel, již máme své zkušenosti s estébáckými metodami, vyhrožováním, překrucováním, i zcela záměrnou manipulací. Na hrubý pytel, hrubá záplata.

Ygrain řekl(a)...
29. května 2016 v 16:59  

Dobře, ale je to tak, jak jsem řekla? "Ujelo" zadání té otázky s čepicí nebo ne?

Pavel Doležel řekl(a)...
29. května 2016 v 17:43  

Jako matematik tvrdím jednoznačně a bez sebemenších pochybností, že správným řešením byl povrch kužele s podstavou, protože má-li něco tvar rotačního kužele s osovým řezem, kterým je rovnostranný trojúhelník, lze se těžko dovolávat nějaké obecně známé vlastnosti nematematického pojmu čepička.

Ano, několika studentům mohla tato úloha uškodit. Ovšem fatálně rozhodně ne těm, kteří byli dobře připraveni. Podobné chyby v testech ovšem jsou i v testech jiných poskytovatelů, než je Cermat - ostatně psal to i pan Šteffl, že bezchybný test vytvořit nelze. Pan Botlík aplikuje vlastně přesně to, co kritizuje. Vybere si jednu chybu a pak se na ní několik let vozí s tím, že toho, kdo jí spáchal, by nejraději (dámy prominou) pověsil za koule do průvanu. Asi nepočítá s tím, že ji mohla spáchat dáma. Sám tady mezitím nasekal takových logických i gramatických chyb, že kdyby ho bývali pověsili dle jeho návodu na vrchol Eiffelovky, tak už by teď visel jen několik centimetrů nad zemí. A furt posílá někoho k čertu, nebo do míst, kam slunce nezasvítí a zpěv ptáků nedolétne.

Ygrain řekl(a)...
29. května 2016 v 19:24  

Děkuji za odpověď.

"Ano, několika studentům mohla tato úloha uškodit. Ovšem fatálně rozhodně ne těm, kteří byli dobře připraveni."
A student, který uspěl o jeden bod, je dobře připraven nebo není? A je lépe připraven než student, který o bod neprošel, a oba ztratili bod na čepičce? Takhle na to přece nelze nahlížet.

Bezchybný test vytvořit lze, ale vždycky se vyskytne určité procento testů, kde bude nejednoznačné zadání nebo něco podobného, jsme opravdu jen lidi. Ovšem když už se mi něco podobného "povede", uznávám i alternativní odpověď, případně posouvám hodnocení, protože přece nebudu studenta penalizovat za svůj lapsus. Moc mi tedy nejde do hlavy, jak mohl matematik použít chybnou terminologii nebo jak to, že nepřesné zadání nebylo odhaleno (úlohy prochází nějaká komise, nebo se pletu?), nebo proč byl takový problém chybu uznat...

Každopádně děkuji za odpověď. Pokud Vás to neobtěžuje, zeptala bych se ještě na jednu věc: aféra s chybnou jednotkou. Za mých školních let se za chybějící jednotku u výsledku penalizovalo - to už teď neplatí, že se u maturity toleruje výsledek bez jednotky? A považujete za korektní, že student, který provedl správný výpočet, ale "upsal" se v jednotce, nedostane žádný bod, zatímco student, u kterého vůbec netušíme, zda ví, jestli počítal kilogramy, metry nebo pascaly, má plný počet bodů?
Podle mého by se chybějící jednotka naprosto tolerovat neměla a oba studenti by měli být penalizováni stejným dílem.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.