Janek Wagner: Bída propagátorů inkluze

sobota 12. března 2016 ·

U projevu Ivana Gabala v poslanecké sněmovně, který jsme publikoval pod titulkem Celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných, se pochopitelně rozproudila diskuze. Zapojil se do ní i Jan Černý, ředitel programů sociální integrace Člověka v tísni, a kritizoval jeden výrok Jany Karvaiové. Ten poté vytržený z kontextu zkopíroval na sociální síť Facebook a doplnil urážlivým a dehonestujícím komentářem.


Není to poprvé, co se některý z propagátorů inkluze či nově společného vzdělávání pokusil dehonestovat právě Janu Karvaiovou, která jako speciální pedagožka má bohatou praxi se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami všeho druhu. Prvním byl Bohumil Kartous, vedoucí sekce komunikace, redaktor serveru eduin.cz a tiskový mluvčí společnosti EDUin, který v přehledu zpráv bEDUin z 22. února uvedl:

Veřejná diskuse o tzv. inkluzi se výrazně vychyluje směrem ke skepsi. Média v posledním týdnu přinesla několik článků a rozhovorů s těmi, kdo se snaží dokázat, že inkluzi není v českém vzdělávacím systému možné dále prohloubit, respektive že inkluze jako přístup ke vzdělávání je špatná. Deník.cz kupříkladu cituje Janu Karvaiovou, která se domnívá, že vzhledem k nárokům v jednotlivých předmětech není možné vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů (ve Skandinávii se podle IVP vzdělávají všechny děti, pozn. EDUin). Zdeněk Sotolář, zastupující stejně jako paní Karvaiová tzv. Učitelské profesní sdružení, se zase domnívá, že MŠMT nezajistí dostatečný počet speciálních pedagogů (ČRo).

V Kartousem odkazovaném článku (kterému ušlo, že jde o agenturní zprávu ČTK) je o individuálních vzdělávacích plánech jediná věta "Žáci prvního stupně se budou vzdělávat podle individuálních plánů s mírnějšími nároky.",  a Jana Karvaiová se v něm k individuálním vzdělávacím plánům nijak nevyjadřuje. Na můj dotaz o vysvětlení mi Kartous odpověděl takto: "Řada výhrad paní Karvaiové vede k tomu, že si nedokáže představit, že budou děti, a prosím berte teď v podstatě jakékoliv dítě, vzdělávány s ohledem na individuálně stanovené cíle. Protože pak si nemusíte klást otázky po dotacích předmětů či řešení výuky cizího jazyka." 

Chápu, že debata praktikujícího učitele a teoretika či laika je velmi obtížná. První může mít poněkud zúžený pohled na problematiku, ale na druhou stranu má v našem případě letitou zkušenost plnou hledání cest právě na základě práce s desítkami a stovkami dětí, které jsou každé jedinečné. Druhý by, pokud je skutečně odborníkem, měl mít schopnost právě tyto zkušenosti analyzovat a dále zpracovat. Ta zřejmě Kartousovi chybí a radši útočí a používá argumentační fauly. Kazuistiky uváděné Janou Karvaiovou i v komentářích na webu EDUin.cz jsou přitom velmi cenné.

Podobně se Bohumil Kartous zachoval v listopadovém pořadu České televize Máte slovo, kde rezolutně prohlásil v reakci na v diskuzi vznesené pochybnosti o vhodnosti inkluze pro některé druhy postižení, že neexistuje studie zpochybňující výsledky inkluze v těchto případech. Podobný argument pak použila v diskusi v DVTV i Mgr. Lenka Felcmanová, místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Odborník by ale uvedl nejvýše, že mu taková studie není známá. Kolega z olomoucké pedagogické fakulty mě ubezpečil, že jich ve vědeckých databázích našel v reálném čase při naší diskusi celou řadu a ani pro mě pak nebyl problém díky vyhledávači Google Scholar najít tématickou publikaci z loňského roku, kde bylo kromě jiného kritické shrnutí celé řady výzkumů na toto téma.

Ale vraťme se k Janu Černému, který nejprve zareagoval na část komentáře Jany Karvaiové: "...že se inkluzí řeší sociální nepolitika - opět jasné. Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí. Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví." tímto komentářem:

Jana Karvaiová, speciální pedagožka, učitelka z České Skalice beze studu hlásí o životní filozofii šestiletých dětí:

"Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví"

Kdo by ji ze zdejších diskutujících doporučil jako učitelku svým známým či svým dětem?

Problémem systému by neměly být děti z chudého prostředí, ale předsudečné rasistické učitelky a učitelé, kteří se v posledních měsících odkopávají v diskuzích pod články o změně financování dodatečných vzdělávacích podpor.

Že se Jano nestydíte.


Zároveň Janu Karvaiovou citoval na sociální síti Facebook, tímto komentářem, který následně znepřístupnil:


Mezi prvními, který tuto Černého zprávu lajkoval byl exministr školství Ondřej Liška.

Není to tak dávno, co v jiné diskusi Ondřej Šteffl uvedl: "Paní Karvaiová, vám bych své děti svěřil. ;-)"

Já jsem se na znepřístupění reagoval poněkud hrubě (dámy, prominou) a označil jsem Jana Černého za prachobyčejného zbabělého sráče. Jana Karvaiová byla mírnější: "Nikdy nepochopím, jak může někdo do jedné věty nacpat tolik zášti,nenávisti a zloby. A to je člověk, který údajně pomáhá lidem. Asi bych mu nesvěřila do péče své staré rodiče. To bych jim nemohla udělat. Stále doufám, že si to nějak uvědomí. Ale asi ne. Fakt je mi ho líto. Modlím se za něj. To ho musí dusit."

Diskuse na České škole pokračovala, dovolím si citovat pár dalších komentářů.

Jan Černý: Dovodil jsem z vašeho vyjádření předsudek vůči dětem, se kterými pracujete. Je jedno zda je vůči šestiletým dětem nezaměstnaných rodičů nebo dětí z romských rodin (sociální diskriminace i etnická má v zubech stejný jed). Je to sprosté a neprofesionální vůči dětem si nechávat takové věci v hlavě, druhý level je šířit je a nosit na veřejnost, kde vystupujete jako expertka a vaše tvrzení mají tak větší váhu a ovlivňují úsudky dalších lidí. Nikdy nebudou pracovat, řikala to učitelka, celý život s nimi dělá. Je jí to jasné už od první třídy.

Skutečně věříte že mají děti v šesti letech životní filozofii? Natož filozofii nepracovat? Kde je vaše vzdělání, kde jsou základy vaší profese, vývojová psychologie?

Nemyslím že bychom si kdy porozuměli. Sociální pracovníci mají v základním standardu chránit své klienty před nespravedlivým hodnocením, jehož by byli oni sami původci. S předsudky a jejich vznikem se počítá, ale mělo by s nimi být pracováno aby neovlivňovaly vztahy a tím i práci. Děti volají na kde koho, ale o tom jestli je to známka dobrého učitele nebo sociálního pracovníka to nic neříká. Chodíte-li do práce s tím, že ty haranti maj už odmala životní filozofii nepracovat a je jedno do které školy chodí a co se tam s nimi děje, je to na pováženou. Ale máte tady svoje publikum, jak jsem říkal, to to ocení, nerozumíme si, ale chtěl jsem vám to říct.


poste.restante (autor je učitel a je redakci znám):
Ale máte tady svoje publikum, jak jsem říkal,
Ano to má a proto si to rozebereme postupně:


to to ocení,
Ano. To publikum to ocení. Nikoliv proto, že je primárně rasistické, ale proto, že je schopno analyticky a někdy až pedantsky pitvat jednotlivá vyjádření účastníků místních diskusí.


Dovodil jsem z vašeho vyjádření předsudek vůči dětem, se kterými pracujete.
Ano, to jste si dovodil. Ale proto, že jste si to dovodit chtěl. Z textu samého, ani z dřívějších vyjádření paní Karvaiové nic takového neplyne.


Je jedno zda je vůči šestiletým dětem nezaměstnaných rodičů nebo dětí z romských rodin (sociální diskriminace i etnická má v zubech stejný jed).
Když je to jedno, tak proč jste vypíchnul právě rasistický podtext?


Cituji: Problémemm systému by neměly být děti z chudého prostředí, ale předsudečné rasistické učitelky a učitelé, kteří se v posledních měsících odkopávají v diskuzích pod články o změně financování dodatečných vzdělávacích podpor.

Člověk, zvyklý analyzovat text, by dovodil spíše to, že primární rasismus se skrývá ve Vás a proto ho hledáte, nacházíte a vyzdvihujete ve vyjádření ostatních, abyste překryl svůj vlastní hřích. Něco, jako když dítě sní bonbóny určené pro všechny a pak, aby se na něj nepřišlo, udá jiného.

Asi se Vám, nelíbí se Vám takový argumentační kotrmelec? Ale přesně téhož jste se dopustil.

Je to sprosté a neprofesionální vůči dětem si nechávat takové věci v hlavě,
Co mám v hlavě, po tom je každému buřt. Kromě neurologa.


druhý level je šířit je a nosit na veřejnost, kde vystupujete jako expertka a vaše tvrzení mají tak větší váhu a ovlivňují úsudky dalších lidí.
Tak předně, nenadávejte raději komukoliv z místní společnosti do expertů.


V našich kruzích má toto označení hrubě pejorativní náboj.

My nejsme experty. My se problémy skutečně zabýváme.

(Tedy já jsem expert na filmovou režii. Od té doby kdy je pan Feřtek expertem na školství.) :-)

Lze souhlasit s tím, že chodit s vlastními předsudky na veřejnost je neprofesionální. Kdyby tomu tak ovšem bylo. Viz dále.

Nikdy nebudou pracovat, řikala to učitelka, celý život s nimi dělá. Je jí to jasné už od první třídy.
Jenže ona nic takového neříká.


Vydýchejte se a čtěte prosím bez afektu. - Cituji:

Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou PŘESVĚDČENI, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí. Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví.

Pravda, mluvit o životní filozofii je asi trochu přehnané.

Ale píše se tu o "přesvědčení", nikoliv o tom, že "nikdy nebudou pracovat", jak píšete Vy.
Takže jste zase viděl fatamorgánu, což se snadno stává, když člověk vidí rudě.

Skutečně věříte že mají děti v šesti letech životní filozofii? Natož filozofii nepracovat? Kde je vaše vzdělání, kde jsou základy vaší profese, vývojová psychologie?
Poznámku o filosofii už jsem rozebral, takže teď k meritu věci.


Chcete tvrdit, že nejsou děti, žáci, kteří mají už od dětství názory, výše citované?

Že neexistují rodiče, kteří si parazitický způsob života vytkli jako cíl a kteří v tomto duchu vychovávají i své děti?

Pro Vás osobně raději zdůrazním: Bez ohledu na etnikum.

Nebavíme se o tom, jak hluboko jsou tyto myšlenky zakořeněné a zda je možné je nějakým úsilím pozměnit.

Pokud si to myslíte, pak se raději rychle probuďte, anebo zvažte změnu oboru činnosti, jste-li tím, za koho Vás pokládá pan Wagner.

Nemyslím že bychom si kdy porozuměli.
Ani já si to nemyslím.


poste.restante: Sociální pracovníci mají v základním standardu chránit své klienty před nespravedlivým hodnocením, jehož by byli oni sami původci.
My jsme učitelé.

Sociální pracovníci se z nás stávají právě díky činnosti lidí, jako jste Vy.

S předsudky a jejich vznikem se počítá, ale mělo by s nimi být pracováno aby neovlivňovaly vztahy a tím i práci.
Platí to i pro předsudky, které zde předvádíte Vy?

Děti volají na kde koho, ale o tom jestli je to známka dobrého učitele nebo sociálního pracovníka to nic neříká.
Tak ono záleží na tom, co na něho volají, že.

A propos. Kolik jich volá na Vás? A co volají?

Chodíte-li do práce s tím, že ty haranti maj už odmala životní filozofii nepracovat a je jedno do které školy chodí a co se tam s nimi děje, je to na pováženou.
Nic takového kolegyně neřekla, ale nejspíš je marné, vysvětlovat to Vám.

"nerozumíme si, ale chtěl jsem vám to říct."

Než jsem dopsal komentář, doplnil pan Wagner zřejmě Váš příspěvek na fb:
"Každý by takovou úču chtěl pro své děti, o tempora, o mores. Mengeleho pedagogika."

Jste-li jeho autorem, pak mohu s klidným svědomím napsat:
Pane Černý, jste hulvát, demagog a lhář.

Mohu jen zopakovat:

Existují mezi námi lidé, kteří z různých důvodů nikdy skutečně pracovat nechtějí a většinou ani nebudou. Také tito lidé mají děti a přesně v duchu své životní filozofie je vychovávají. Proto se stále častěji stává, že již malé děti přicházejí s výše citovanými názory do škol.

Hlupákem je ten, kdo to nevidí.

Bláznivým bloudem je ten, kdo vidí, ale vidět nechce kvůli své víře.

A arcidarebákem je ten, kdo pochopil, že i na obhajobě těchto lidí se dá vydělávat mnohem lépe, nežli skutečnou prací a proto

  • nejen že vidět nechce,
  • k tomu prospěchářsky vrdlouže o tom, že nevidí
  • a ještě navíc uráží ty, kteří vidí a nemlčí.

Doufám, že se Jan Černý Janě Karvaiové omluví. Řediteli Člověka v tísni jsem tuto omluvu doporučil umístit na titulní stranu jejich webu. Jiní reagovali jinak:

Člověk v tísni se v posledních letech pustil do několika projektů, které jsou přinejmenším sporné až problematické.

Pokud tato organizace zaměstnává lidi, jako je pan Černý, kteří vědomě urážejí a překrucují pravdu tak, jak se jim to hodí, těžce to v mých očích jejich jinak užitečnou a prospěšnou činnost deklasuje.

Za sebe prohlašuji, že tato organizace v minulosti byla jedním z příjemců mých příspěvků.

Už není.

A pokud ji budou reprezentovat podobné osoby, ani se na tom v budoucnu nic nezmění.

Naopak. Hodlám o těchto excesech informovat své přátele a známé.

Nechť oni sami posoudí, zda chtějí své jméno a příspěvky spojit s lidmi, vystupujícími uvedeným způsobem.


88 komentářů:

Fanda Moudry řekl(a)...
12. března 2016 10:42  

"Za sebe prohlašuji, že tato organizace v minulosti byla jedním z příjemců mých příspěvků.

Už není."

I já použijí slovo "byla". A veřejná omluva je na místě.

Ygrain řekl(a)...
12. března 2016 10:53  

Tak to je teda síla. Nu, co dodat - "bývala".

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. března 2016 11:26  

Jenom se potvrzuje, co si myslím delší dobu, dobroserové jsou agresivní a my míříme pod jejich taktovkou k další totalitě. Je to pozorovatelné na migrantech i inkluzi.

Různí užiteční idioti typu Tajného jim vydatně pomáhají.

Nico Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 11:46  

Nu, chlapci a děvčata začínájí ztrácet glanc.
Při-tu-hu-je.
A... pěkně ošetřeno, Janku.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. března 2016 11:58  

Děkuji veliteli,že ses mě zastal.

Jan Černý řekl(a)...
12. března 2016 12:05  

Slyšeli jsme slovo Boží.

Nico Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 12:08  

Slyšeli. Teď jde o to, jestli i pochopili.

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 12:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 12:45  

"Fryštenský, ty seš takovej vůl".
Tím, prosím, nechci nikoho oslovit. Jen pokračuji v duchu kolegyně Karvaiové.
Myslím, že je na čase si zazpívat "Píseň proti trudomyslnosti"
https://www.youtube.com/watch?v=0MGMaW_cWjA&index=7&list=PLxRe0AlEf_sGkoynNf5YsI4ERuYcsGIOE


Teď zase vážně.

Děkuji panu Wagnerovi, že se v tomto konfliktu osobně angažoval postavil se za kolegyni Karvaiovou, napadenou takto nevybíravým způsobem.

Děkuji kolegyni Karvaiové, že zachovala dekorum a jako pravá dáma neklesla na úroveň napadajícího.


Považuji za vhodné doplnit celkový obraz ještě několika komentáři, které sem zkopíruji z diskuse pod původním článkem:

Jan Černý:
Podobná volnost v mluvě, paušální přisuzování negativních vlastností skupinám, navíc od člověka, který jim má pomáhat, vzdělávat, vede k ospravedlnění vražd, jak v malém v čechách, tak ve velkém ve rwandě. Dehumanizace, odlidštění v jazyce vedlo k holocaustu a je v základu všech válek. Kdo jiný to má vědět když ne učitel?

poste.restante:
Tak znovu. Paní Karvaiová mluví o jednotlivcích. Skupiny a notabene romskou minoritu jste si tam dosadil Vy sám.

Nico Pytlík:
No samozřejmě!
Vždyť on nezná žádnou jinou skupinu, na kterou by to pasovalo.
Tutlá to sám před sebou, a pak se takhle trouble prokecne...


Tajný učitel:
Navážíte se zde poměrně nevybíravě, jak už je zdejším zvykem, do kohosi, kdo se odvážil poukázat na zřejmý názorový a profesní nesoulad jedné učitelky, která má "zásluhy".

poste.restante:
Řekl bych, že "naváží se" spíše někdo jiný a my že jen nazýváme věci pravým jménem. Ale to může být dáno úhlem pohledu.

Tradičně se pokoušíte o manipulaci.
My se nenavážíme do někoho kvůli tomu na co poukazuje, ale kvůli tomu, jak to dělá.
Že přitom vytrhává z kontextu, demagogicky manipuluje a účelově lže.

A myslím, že Vy sám to velice dobře víte.

Jo a ty "zásluhy" bych napříště prosil bez uvozovek.
Paní Karvaiová zde vystupuje pod svým plným jménem. Každý se může osobně přesvědčit o jejích skutečných názorech i konkrétních činech.Tajný učitel:
Téměř každý den řeším rasistické, vulgární a xenofobní narážky žáků na prvním stupni směrem k tmavším spolužákům či spolužačkám, kteří mnohdy ani nemusí být Romové, jsou pouze tmavší pleti, jejich rodiče pracují v nadnárodních firmách a oni měli to neštěstí a narodili se v Čechách. Je velmi obtížné, byť nevyhnutné jít do těchto konfrontací znova a znova a snažit se překonávat hluboce zakořeněné předsudky. Je mnohem snazší se na této vlně svézt, zavřít oči a ignorovat to.

poste.restante:
Základ životních postojů si dítě odnáší z rodiny a svého blízkého okolí.
Učitel může něco z toho ovlivnit a v případě postojů, jaké uvádíte se o to přímo pokoušet musí.
Není to jeho pracovní, ale morální povinnost.
Svět nespasíme, ale musíme alespoň tvořit protiváhu tomu negativnímu.

Lidé, jako pan Černý, by nám z titulu své funkce a pracovní náplně měli pomáhat.
Ve skutečnosti nám a naší práci spíše škodí a ty, za kterými je vidět skutečné výsledky ještě navíc i uráží.


Je mi z toho smutno.
Když člověk musí bojovat současně s bigotností a rasismem na straně jedné a s fanatismem a huráaktivismem na straně druhé, vysiluje to a mnohem rychleji unaví.

Vždyť jenom v této diskusi jsme vyplýtvali kolik času, kvůli názorům jednoho hlupáka.
Bylo to potřeba, ale bylo to zbytečné.

Svůj názor na organizaci Člověk v tísni jsem uvedl.
Minimálně do té doby, dokud se pan Černý neomluví, nemám důvod, proč bych jej měnil.

Je mi líto.

Ferda44 řekl(a)...
12. března 2016 12:55  

Pane Jene Černý!
Zkuste se nad sebou zamyslet.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
12. března 2016 16:19  

Nemohu si pomoci, ale slovník a tón trubadúrů tzv. inkluze mi čím dál víc něco připomíná (viz níže). Nechybí jedině správná ideologie, nechybí svaté nadšení ani agresivita. Nechybí nepřítel, nechybí dehonestace konkrétních lidí a jejich (prozatím slovní) napadání. Vzhledem k tomu, že osobně znám spoustu učitelů včetně speciálních pedagogů, kteří denně pracují s postiženými dětmi, nějak si nedovedu představit, že by se tito lidé radikalizovali a začali se oblékat kupříkladu do hnědých košil. Za to si kupodivu začínám se stále větším mrazením v kostech představovat normalizační komise složené zhusta ze zástupců některých neziskových organizací, které budou rozhodovat o učitelích - třeba v rámci kariérního řádu. Vliv těchto organizací dojících veřejné rozpočty, vliv těchto lidí, které nikdo nikam nevolil, které nikdo nikam nejmenoval a kteří nemají žádnou, ale opravdu žádnou odpovědnost za jedinou tezi, kterou vnucují společnosti, stálé sílí a je největším ohrožením demokracie za posledních dvacet let.

Vážené soudružky, soudruzi, milí přátelé!
... v podstatě tu nešlo a nejde o nic jiného než o důsledné uplatnění zásad
demokratismu a jednotnosti výchovy a výuky nového socialistického pokolení.
Mezi našimi školskými pracovníky byli mnozí, kdo plně nechápali tuto
novou školskou, reformu, třebaže již tehdy XIX. sjezd Komunistické strany
Sovětského svazu ukázal školským pracovníkům úplně nové, netušené
perspektivy. Ukázal, že nesmírný program kulturního růstu nové socialistické
společnosti v Sovětském svazu zahrnuje v sobě i přechod k všeobecnému
povinnému středoškolskému vzdělání, a to nikoliv v nějaké pomyslně
vzdálené budoucnosti, nýbrž v dohledné již době, t. j. v průběhu nynější
a následující pětiletky. Jedině ve světle takovéhoto historického pohledu je možno plně pochopit smysl našeho nového školského zákona, smysl reformy z dubna 1953,
kterou začínáme uskutečňovat.

Fanda Moudry řekl(a)...
12. března 2016 17:48  

12. března 2016 16:19

A vše v duchu těch nejvyšších evropských hodnot. Škoda jen, že je nelze definovat, pač nám nějak chybí Ústava EU.

Jan Černý řekl(a)...
12. března 2016 22:38  

Chápu, vlezl jsem do vaší virtuální hospody, kde se navzájem těšíte, nadáváte na poměry, říkáte jak věci být nemají a málo jak být mají, česká klasika. Odposlechl jsem cizí hovor u stolu Jany K. a přidal ho k lepšímu v mojí virtuální hospodě. O férovosti argumentů pak školí mistr elegance J. Wagner, který urážky sype z rukávu jak kouzelník Žito.

Sto příspěvků, krása.

Obhajoba práva "věci nazývat pravými jmény", byť se jedná o stereotypy v myšlení a nespravedlivé hodnocení.

Doporučuji nějakou literaturu o etiketizaci a jejím vlivu na etiketující i etiketované.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_n%C3%A1lepkov%C3%A1n%C3%AD

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/s/17985/OBETI-SVYCH-NALEPEK---ETIKETIZACNI-TEORIE-V-KONTEXTU-INKLUZIVNIHO-VZDELAVANI.html/

http://www.radkaskotakova.estranky.cz/clanky/socialne-psychologicke-a-komunikacni-modely.html


"Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Některé děti sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Někteří moji žáčci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Některé holky, které učím, sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Někteří kluci, které učím, sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Některý Židi sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí. Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

Zatím se mějte.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. března 2016 22:43  

"Vliv těchto organizací dojících veřejné rozpočty, vliv těchto lidí, které nikdo nikam nevolil, které nikdo nikam nejmenoval a kteří nemají žádnou, ale opravdu žádnou odpovědnost za jedinou tezi, kterou vnucují společnosti, stálé sílí a je největším ohrožením demokracie za posledních dvacet let."

To je dokonale napsáno. Největším ohrožením skutečné demokracie není pár frustrovaných vyholených lebek, ale občanská společnost v níž největší verbální propagátoři tolerance jsou ve skutečnosti jedněmi z nějméně tolerantních.

Nico Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 22:54  

urážky sype z rukávu jak kouzelník Žito

Aja jaja jaj. Trošku nervíky na pochodu.
Nevídáno. Nikdo tu v hlubokém předklonu nepadá na zadek.
A pak ten počertech nepříjemný stav argumentační nouze...

Charlie řekl(a)...
12. března 2016 23:17  

Pane Černý, dlouho jsem se do této diskuze nezapojoval, ale mohu Vás ubezpečit, že zajít někde na vesnici do místní hospody a takto se opřít do osoby, která má v místě pověst jako paní Karvaiová na České škole (a myslím i mezi mnoha pedagogy obecně), dostal byste přes hubu. Možná i ode mne, ač jsem celkem flegmatický a klidný člověk. Mimochodem, i já vaši organizaci nadále finančně podporovat nehodlám.

To poste.restante: Ačkoli jsme se v minulosti v některých diskuzích názorově střetli, myšlenky Vámi vyjadřované v poslední době v diskuzích České školy plně podepisuji.

Pavel Doležel řekl(a)...
12. března 2016 23:24  

Pane Černý, zřejmě vám váš intelekt neumožňuje pochopit rozdíl mezi Norimberskými zákony a lékařskou, či psychologickou diagnostikou. Když je někdo s prominutím, idiot, pak jeho práva nejsou pošlapávána tím, že mu není umožněno studovat obecnou teorii relativity, funkcionální analýzu, či kvantovou termodynamiku. Není pošlapáním práv pacientů, když pacient s šedým zákalem není poslán obvodním lékařem na urologii a pacient s mozkovým aneurysmatem na ortopedii. A ano, lidé se rodí například líní, hloupí, s poruchami učení, chování či osobnosti. A tyto neduhy jsou do značné míry vrozené. Z idiota inteligenta neudělá ani nositel Nobelovy ceny, ani nejnovější interaktivní tabule, ani Šabatová s Dienstbierem. Vaše uvažování a počínání připomíná myslitele, který se snaží naučit číst psa a každého cvičitele psů, který se takovému počínání hlasitě směje, označuje za rasistu, či rovnou Mengeleho.

Pane Černý, skutečnost, že rozeznám člověka od psa, psa od veverky, introverta od extroverta, muže od ženy, slepého od hluchého, či inteligenta od blba, ze mě opravdu rasistu nečiní. Nevolám po vyvraždění lidí, psů, ani veverek, nechci slepé okrádat a hluché upalovat, ale považuji za normální, když slepého netahám na výstavy obrazů a hluchého na koncert vážné hudby. A když mi žák není po deseti letech studia schopen sečíst dvě jednociferná přirozená čísla, nepovažuji za diskriminaci jej nepřijmout do semináře, kde jsou dokazovány věty o neúplnosti axiomatických systémů obsahujících aritmetiku. Komu by takové konání prospělo? Snad jedině vám a vám podobným, kteří si z pořádání výprav slepých do Národní galerie a výprav hluchých na koncerty udělali docela pěknou živnost.

poste.restante řekl(a)...
13. března 2016 0:02  

Chápu, vlezl jsem do vaší virtuální hospody, kde se navzájem těšíte, nadáváte na poměry, říkáte jak věci být nemají a málo jak být mají, česká klasika.

Já zase chápu, že se snažíte.
Shodit oponenty. Zařadit je na úroveň, u které byste si mohl dál pěstovat pocit, že Vy jste nejmíň o patro výš... Dokonce jsem to předpokládal, jak si můžete přečíst o pár řádků výše. :-)

Jenže jste na omylu.
Vstoupil jste do prostoru lidí, kteří nejen kecají, ale také něco dělají. Angažují se, vstupují do veřejného prostoru, připomínkují materiály, zakládají, nebo vstupují do různých profesních sdružení, kontaktují politiky...
Tahle Vaše snaha je marná a já zatím marně doufám, že jste dostatečně inteligentní, abyste to pochopil a máte dostatek sebereflexe, abyste si to uvědomil.


Odposlechl jsem cizí hovor u stolu Jany K. a přidal ho k lepšímu v mojí virtuální hospodě.
Jenže jste přitom manipuloval a lhal. A to slušný člověk nedělá.
Když jste si tak jist svou pravdou, proč jste ji vzápětí smazal?
Sledoval jsem to téměř v přímém přenosu.


O férovosti argumentů pak školí mistr elegance J. Wagner, který urážky sype z rukávu jak kouzelník Žito.
To, bohužel pro Vás, není pravda.
Pan Wagner do diskusí na tomto webu vstupuje spíše jen příležitostně. Pokud tak v minulosti učinil, bylo to vždy slušnou a korektní formou. Jestli někdy volil drsnější výraz, bylo to vždy v případech, kdy jiný na jeho místě by už sahal po zbrani. Dá se to snadno dohledat.
Vlastně si, popravdě, nemohu ani vzpomenout, kdy naposled nějaký nesalonní výraz použil.

To je totiž velká výhoda, když se chováte k ostatním lidem slušně. Když obvykle slušně mluvící člověk označí někoho za darebáka, nebo třeba šmejda, má to pak svou váhu.


S odkazem na teorii nálepkování bohužel asi také neuspějete.
Pokud tedy chcete naznačit, že jste si nálepku hulváta nezasloužil.
Vaše chování by bylo shledáno nepřijatelným prakticky v každé společnosti, respektující alespoň elementární pravidla slušnosti.

Pokud jste svou poznámku mínil tak, že nás chcete vyškolit v tom, jaké nebezpečí v sobě skrývá schematické uvažování a latentní nesnášenlivost, pak se domnívám, že byste si především měl příslušné kapitoly znovu prostudovat Vy sám.
A zamyslet se, zda se nedopouštíte přesně téhož, co sám kritizujete. Jen v opačném gardu.

poste.restante řekl(a)...
13. března 2016 0:28  

Charlie
Ačkoli jsme se v minulosti v některých diskuzích názorově střetli, myšlenky Vámi vyjadřované v poslední době v diskuzích České školy plně podepisuji.

Ano, v pohledech na některé věci jsme se neshodli. To je ale přirozené.

Pro mne oponent není nepřítel, ale jen člověk, který má jiný názor.
Diskusi vnímám jako příležitost vyjasnit si a obhájit vlastní názor, anebo ho také pozměnit, pokud mne oponent dokáže svými argumenty přesvědčit.
A nečiní mi problém vyjádřit podporu témuž člověku, pokud se s ním v názorech na jiný problém shodujeme.

Ne každý to tak ale vnímá.
O to více si Vašeho postoje cením a za vyjádření podpory Vám děkuji.

Jan Černý řekl(a)...
13. března 2016 0:53  

Snad poslední poznámka, ve své hospodě jsem nezavřel dveře, což jsem napravil. Poznámka na mé stránce stále visí. Visí i na stránce ČvT kam ji pan wágner natagoval. Nemyslím že bych mohl v diskuzi zde s čímkoli uspět, baví-li vás vaše vlastní interpretace toho co píšu, budiž vám to přáno.

Jsem přesvědčen, že o vlivu financování školství na jeho chování jako systému a zejména na vyplňování prostor v ZŠp dětmi, které by mohli uspět na ZŠ víte to co já. Jsou k tomu oficiální data, žádná AI. Ví to i JK. Myslím, že víte, že debata s pilařem a následně s asociací speciálních pedagogů nejméně 6 let nepřinesla z jejich strany žádný nerizikový náznak řešení, aby tato "vata" nediagnostikovaných nebo účelově diagnostikovaných dětí nespadala do ZŠp do RVP LMP. Hráli hru na vymlčenou a spoléhali na to že intelektuálové typu Dobeše nebo Chládka netuší, co se v resortu děje. Rozumím motivaci pilařovců, ale nesouhlasím s řešením, že má zůstat vše jak bylo doposud.

Že bráníte dámu taky chápu, ale kdyby mluvil někdo takto o dětech u nás v práci, pochyboval bych o jeho schopnosti jim pomáhat, ať u pedagogů v našem programu preprimárního vzdělávání, tak u sociálních služeb. Vzhledem k počtům rodin, které s námi v 54 obcích v čr spolupracují, můžeme ctrl c ctrl v vypracovanými posudky PPP, kde návštěva rodiny trvala hodinu, tapetovat. Stejně tak s praxemi rekrutování zápisů do 1. ročníků ZŠp, kdy asistenti chodí po rodinách a informují rodiny o výhodách vzdělávání v ZŠp, posudek není třeba, ten je následně vyhotoven. Mám to z první ruky, ne od AI. Máme masivní program dodatečných vzdělávacích podpor, doučování, stovky dětí doučují studenti, víc matematiky a češtiny, žádný romský folklór, který tradičně ZŠp provozují místo doučování klíčových předmětů. Sociální služby jsou stejnou veřejnou službou jako vzdělávání, sociální pracovníci jsou stejní sluhové veřejnosti jako učitelé, placení z veřejných rozpočtů. 85 procent našich programů financují města a regiony, stejně jako školy.

Můžete říct, že s tím nesouhlasíte, samozřejmě, nebo že to není významné. V popírání evidentních nedostatků a obhajování současné praxe jste zruční. Že kašlete na mezinárodní autority k vlivu etiketizace na chování aktérů vládnoucí mocí, vaše volba. Těžko se mohu dopouštět nálepkování v kritice aktéra, který vládne mocí, asi tak stejnou jako já. Snad napíšu také nějaké ucelenější shrnutí zdejší diskuze, vnímané mým koncem roury.

poste.restante řekl(a)...
13. března 2016 3:27  

Nemyslím že bych mohl v diskuzi zde s čímkoli uspět, baví-li vás vaše vlastní interpretace toho co píšu, budiž vám to přáno.

Upřímně? Nebaví.
Dělám to jen proto, že si myslím, že je to potřebné.

Lidi s názory, jaké máte Vy, nepotkávám naštěstí tak často. Bohužel jsou ale o to více slyšet. Ke škodě tohoto světa.

Bez ohledu na to co si myslíte, řeknu Vám, čím byste rozhodně uspěl.
Kdybyste projevil alespoň stín sebereflexe, náznak empatie, pokusu o dialog.

Už jsem přestal věřit, že jste toho schopen. Jste příliš rychlý a příliš povrchní ve svých soudech a odsudcích.

Víte, já chápu, že máte mnoho negativních zkušeností.
Jenže už jste se nejspíš dostal do takového stádia zákopové války, že střílíte všude kolem sebe. Včetně těch, kteří bojují na stejné straně fronty jako Vy. Jen trochu jinými zbraněmi. Jak už jsem psal dříve, lidé jako Vy by nám učitelům měli pomáhat. Zkuste si alespoň položit otázku, čemu jste rozpoutáním této diskuse prospěl.


Jsem přesvědčen, že o vlivu financování školství na jeho chování jako systému a zejména na vyplňování prostor v ZŠp dětmi, které by mohli uspět na ZŠ víte to co já. Jsou k tomu oficiální data, žádná AI. Ví to i JK.
Ano. A třeba já způsob financování škol a školství jako celku považuji za morbidní a za příčinu většiny problémů, klesající úrovní znalostí žáků počínaje a třeba projevy šikany konče. Proto jej také dlouhodobě kritizuji. Je jednoznačně potřeba tento systém změnit.

Ať se Vám to líbí, nebo ne, systém speciální péče o hendikepované žáky u nás je funkční a dlouhodobě efektivní. Rozhodně mnohem lépe, nežli ve většině zemí Evropy.
Nebudu zastírat, že má své chyby. To ale neznamená, že je rozumné jej zničit.
A už vůbec to nikoho neopravňuje k tomu, aby se pouštěl do naprosto neprověřených a nepřipravených experimentů s celou populací.


Vy možná potkáváte ve své praxi negativní případy. Já zase potkávám mnohé skvělé lidi a profesionály, kteří jsou své práci oddaní a dělají ji s láskou a nasazením, za mrzký peníz a bez docenění jejich obětavosti. Tuhle práci totiž nelze dělat ze zištných důvodů. Rozhodně ne ve školství. A právě Vy byste to měl nejlíp vědět.
A vím také, že to co je v sytému špatné, vadí i jim. Jen nemají sílu na tom zásadním něco změnit. A tak se snaží o totéž, o co většina učitelů v našem podfinancovaném a neustále z vnějšku napadaném školství. Přežít.


Sociální služby jsou stejnou veřejnou službou jako vzdělávání, sociální pracovníci jsou stejní sluhové veřejnosti jako učitelé, placení z veřejných rozpočtů.
Necítím se být sluhou. A popravdě, takové označení mne uráží.
Važte prosím lépe svá slova, pokud chcete s lidmi opravdu komunikovat a nikoliv je jen provokovat.


V popírání evidentních nedostatků a obhajování současné praxe jste zruční. Že kašlete na mezinárodní autority k vlivu etiketizace na chování aktérů vládnoucí mocí, vaše volba.
Bohužel nejsme tak zruční, jako Vaši názoroví souputníci v jejich zveličování a manipulaci veřejným míněním. Podařilo se Vám vnutit představitelům moci představu, že zvláštní školy a jejich pracovníci jsou příčinou všeho zla v systému speciální péče. Jestli tohle není etiketizace, tak už nevím.

Kromě toho, nemyslím, že bychom nedostatky popírali.
Jenže Vy jste se o věcnou diskusi ani na okamžik nepokusil.
Chcete-li s někým jednat, nesmíte do něj předtím kopnout.

krtek řekl(a)...
13. března 2016 4:23  

Pane Černý,
jste si vědom toho, že Váš poslední příspěvek je první věcný? A že začít diskusi tím, že pozurážíte diskutující, budete se bránit, že to ne Vy, ale ostatní jsou strašní, a až na závěr uvedete nějaké obecné argumenty, není zrovna diplomatické?
Když připustím, že máte pravdu a systém ZŠp a PPP je vůči Romům rasistický (snad připouštíte, že do ZŠp chodí i ne-Romové a že dítě s LMP způsobených ne sociálním prostředím a že tyto děti potřebují velkou pomoc), myslíte, že jeho zákazem se tento rasismus "jenom" nepřeleje do ZŠ? Tudíž že celé opatření je kontraproduktivní? Nebo jenom šlápnutí vedle?
Nemyslíte, že rodina, jejíž dítě nezvládá obvyklé věci očekávané pro vstup do ZŠ (vlastní obsluha, ...), má veliký problém, který se musí řešit před dovršením školního věku?
Ono je to vlastně na úplně novou diskusi, ale očekávat, že zavedením inkluze se všechno vyřeší, je utopie.

Ygrain řekl(a)...
13. března 2016 7:08  

Víte, pane Černý, co je tu největší ironie? Že jste šmahem přilepil "label" virtuální hospody všem, kteří se proti vám ozvali, a to hned na začátku diskuse.

tyrjir řekl(a)...
13. března 2016 7:30  

Trestní zákoník, § 184 - Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.


http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-2-paragraf-184

Domnívám se, že se pan Jan Černý svým jednáním vůči paní J. Karvaiové mohl dopustit opakované pomluvy, tím, že

- ve veřejně přístupné počítačové síti (Facebook) sdělil nepravdivý údaj o smyslu (účelu) jejího výroku z diskuse na serveru Česká škola*, který je způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu, tím, že výrok J. Karvaiové o praktické zkušenosti s "některými jedinci", jejichž výchozí přístup ke školní práci není dostatečně motivovaný a škola to často neumí napravit, označil jako významný projev profesní nedůvěryhodnosti paní Karvaiové a projevem tzv. Mengeleho pedagogiky,

- v komentáři na serveru Česká škola dne 12. března 2016 22:38 ve sdělování nepravdivých údajů pokračoval tím, že se svůj výrok o "Mengeleho pedagogice" paní J. Karvaiové snažil nepravdivě odůvodnit tím, že výrok J. Karvaiové o praktické zkušenosti s "některými jedinci", jejichž výchozí přístup ke školní práci není dostatečně motivovaný a škola to často neumí napravit, pan Černý rozvinul do demagogické sekvence stejně znějících výroků, v nichž postupně nahradil ty " některé jedince" " některými dětmi, žáčky, kluky a holkami" a nakonec "Židy".

Dovoluji si panu J. Černému připomenout, že by se mohl a možná i měl zamyslet nad možností písemné omluvy paní J. Karvaiové tak, jak je to uvedeno v článku J. Wagnera "Bída propagátorů inkluze".

J.Týř

* Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí. Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví.

Fanda Moudry řekl(a)...
13. března 2016 8:35  

Tak nám tady vyrostl nový odborník a expert na školství. Dozajista se brzo objeví na ČT a zaplní svými názory stránky novin.
Vřele Vám pane J.Č. doporučuji vycestovat do Rakouska a prohlédnout si zblízka jejich vzdělávací systém. Dozajista Vás zarazí - ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA. Tato slouží slouží k podpoře a výchově duševně a fyzicky postižených dětí, které nemohou stačit ve vyučování v obecné a hlavní (měšťanské) škole, ale mají se zároveň připravovat na začlenění do světa práce.
Vřele Vám pane J.Č. doporučuji vycestovat do Německa a blíže se seznámit s německým vzdělávacím systémem. Určitě Vás zarazí - Hauptschule, která bývá označována za „zbytkovou školu", je určena pro méně nadané děti. V současnosti takové školy navštěvují převážně děti imigrantů, které nejsou tak jazykově vybaveny.
Dozajista Vás zarazí "dobré a špatné" školní obvody v USA. Ty "špatné" se obvykle soustřeďují v centrech měst, ty "dobré" pak v předměstích s bohatější klientelou. Raději to vůbec nebudu rozebírat. Mohl bych být obviněn z rasismu, xenofobie,.. Tak to tam prostě funguje. Zažil jsem to v Jižní Karolině.

Fanda Moudry řekl(a)...
13. března 2016 8:48  

"Některý Židi sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou."

Tady jste se setsakramentsky utnul. Nevěřícně kroutím hlavou, že neziskovky šíří nenávistnou ideologii a lezou do politiky. Nikým nevoleni, bez jakékoliv odpovědnosti, kontroly,..A samozřejmě s patřičnou finanční podporou.

Josef Soukal řekl(a)...
13. března 2016 9:02  

"Vzhledem k počtům rodin, které s námi v 54 obcích v čr spolupracují, můžeme ctrl c ctrl v vypracovanými posudky PPP, kde návštěva rodiny trvala hodinu, tapetovat. Stejně tak s praxemi rekrutování zápisů do 1. ročníků ZŠp, kdy asistenti chodí po rodinách a informují rodiny o výhodách vzdělávání v ZŠp, posudek není třeba, ten je následně vyhotoven. Mám to z první ruky, ne od AI. Máme masivní program dodatečných vzdělávacích podpor, doučování, stovky dětí doučují studenti, víc matematiky a češtiny, žádný romský folklór, který tradičně ZŠp provozují místo doučování klíčových předmětů."

Tak a teď je to potřeba doložit, jinak jste se, pan Černý, dopustil pomluvy. Obzvlášť by mne zajímalo to "rekrutování", to je totiž opravdu závažná věc. Ještě víc, když to teď bude dít úředně, jen v opačném gardu - a to je tak doložitelné, že to snad víc doložit ani nejde. Pak bych rád věděl, proč by se měly lišit posudky v případech, kdy je postihován opakující se stav jak dítěte, tak situace v rodinách. Pročtěte si třeba zprávy, které dostávají kantoři o dyslekticích.
Moc by mě zajímalo také to "doučování klíčových předmětů". To by si kantoři měli s dětmi po vyučování prostě dát dvě hodiny "klíčových předmětů" navíc, a vy byste za ně vzali ten folklór? Nebo jde prostě o skutečně SOCIÁLNÍ pomoc dětem, o jejichž vzdělávání po odchodu ze školy nikdo nepečuje?
Ani jednou jsem ve vašich příspěvcích nenarazil na větu o vzdělávání v souladu s nejlepším zájmem dítěte. To se do ohrádek vašich konstrukcí nevejde. Nenapadlo vás, že podporou dnešního pojetí inkluze a také vším, co zde v diskusi předvádíte, neprokazujete svým pracovním aktivitám a hlavně potřebným dětem medvědí službu?

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 9:55  

Předem upozorňuji, že nejsem žádný zvláštní přítel pana Černého nebo Člověka v tísni — před lety jsem s nimi vedla celkem zásadní spor ohledně některých pasáží jejich publikací k výuce dějin každodennosti v období "socialistického" Československa.

Nicméně v aktuální kauze se musím pana Černého zastat. Nejsem žádná naivka a pochopitelně zcela chápu, že každý člověk, který léta vykonává velmi náročné povolání, má právo podlehnout skepsi, ba dokonce si myslím, že jistá míra cynismu je vlastně i zdravá (viz černočerný humor skvělých lékařů v seriálu MASH). Ale přesto vždy záleží na tom, za jakých okolností této skepsi dáme průchod. Něco jiného je zanadávat si z plna hrdla s kolegyní nad kávou o velké přestávce, a něco zcela jiného je napsat to v seriozní diskusi na pedagogickém portálu. Jakkoli si práce paní Karvaiové vážím a její pohled z praxe považuji za velmi cenný, výroky ve smyslu "oni stejně nikdy pracovat nebudou, protože to mají odkoukáno od rodičů" poškozují ji i věc, za niž se pere.

Klidně si teď odstartujte další kolečko vysvětlování, jak to paní Karvaiová "takhle nemyslela" a Daňková a Černý jsou pitomí sluníčkáři. Kdybyste ale byli vůči paní Karvaiové skutečně kolegiální, tak byste se jí nezastávali i ve věci, kdy opravdu naprosto zbytečně přestřelila.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 10:24  

..........pochopitelně zcela chápu, že každý člověk, který léta vykonává velmi náročné povolání, má právo podlehnout skepsi, ba dokonce si myslím, že jistá míra cynismu je vlastně i zdravá (viz černočerný humor skvělých lékařů v seriálu MASH). .........
Ano paní Daňová, nejspíš jsem použila drsnější výrazivo. Tady ale nejsme na akademické půdě a většina zde diskutujících použije podobný šrapnel.Ten můj komentář byl pod článkem který měl tento název: Celý systém speciálního školství j velkoprodukce nezaměstnaných.
A tohle příšerné a dehonestující prohlášení nechalo pana Černého v klidu. I vás? Znamená to, že všichni, kdož navštěvují speciální školství jsou chudáci oběti, které kvůli tomu, že do těchto škol chodí (a kvůli jinému ne) budou příští nezaměstnaní?
Pro úplnost: do speciálních škol (tedy všech škol pro postižené) chodí nevidomí, neslyšící, s částečnými problémy těchto smyslů, tělesně postižení. těžce řečově postižení,a autisté, psychiatricky postižení, mentálně postižení. A tady se prezentuje POSLANEC v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ naprosto šílenými (žádnými znalostmi nepodloženými) argumenty, kde si všímá pouze a jenom jedné skupiny žáků, které taky navštěvují speciální školy - sociálně slabí. Zcela je pomíjena existence těch, kteří tvoří maximální většinu osazenstva speciálních škol.
A to vás potom napadají horší slova než jsem použila.
Jak je možné, že nebyl napadnut lživý titulek a lživá věta, která byl pronesena na půdě našeho zákonodárného orgánu?
Jak je možné urážet práci tisíců učitelů, kteří se odborně starají o to, aby se postižení plnohodnotně (pokud jim to jen trochu jde) začlenili do běžného života. Místo toho si neustále musí vyslýchat podobné kecy.Podívejte se po internetu, kolik špíny bylo na spciální školství nakydáno v poslední době. A to vás nechává chladnou? I pana Černého? On si potřebuje vyřešit svůj problém se sociálně vyloučenými. Tak zruší celý segment školství na úkor většiny, která ho navštěvuje. Protože i kdybychom vycházeli z fantasmagorických čísel o 25% počtu romských žáků v praktických školách, pořád zůstává 75%!!!!!!!!!!!!! těch ostatních. Takže to asi není diskriminace,viďte? To je jen "lehká úprava" našeho školství. Zavděčit se evropským komisím. Vždyť co je 70 tisíc podpisů jedné z několika petic. Co je dnes běžící petice rodičů postižených dětí a jejich stížnost k ústavnímu soudu. Pěkně to přebijeme trochu nadneseným výrokem pitomé učitelky. Budeme sáhodlouze diskutovat o jejím morálním profilu,abychom odvedli pozornost od toho podstatného. Asi jsem fakt pitomá a nezpůsobilá .Někdy si říkám, že jsem se dávno měla vykašlat na speciální školství a měla bych jít dělat něco, kde po odchodu domů budu mít čistou hlavu a budu se věnovat jen svým koníčkům.
To, že pan Černý kope kolem sebe jak umanutý mě vede k tomu, že jsem něco přesně vystihla. A to mě těší.Pane Šteffle, zaměstnáte mě, tu příšernou personu eticky nezpůsobilou k výkonu pedagogického povolání???I když do Prahy i Brna to mám trochu z ruky:))

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 10:29  

A víte co, nechci omluvu.Mě by to nijak netěšilo,. To by muselo být od srdce, ne z donucení. A o takovou omluvu opravdu nestojím.

Josef Soukal řekl(a)...
13. března 2016 10:31  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
13. března 2016 10:33  

Paní Daňková, podstata sporu se ovšem týká demagogie pan Černého.
Souhlasím s tím, že takovéto výroky přestřelují. Beru je ovšem jako bezděčný odraz hořké praxe, ne jako výraz rasistického přesvědčení. A myslím, že opravdový skeptik by se nikdy neangažoval tak jako p. Karvaiová.

krtek řekl(a)...
13. března 2016 10:36  

Ale, paní Daňková, když si ten citát v klidu přečtete třikrát, pětkrát, desetkrát, tak v něm není obsažena nadávka, ale konstatování faktu - a ač se mi ten samostný fakt nelíbí, realitou je, že tu máme druhou, možná i třetí generaci bez práce.
"Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí. Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."
Podsunout paní Karvaiové, že je to dáno dědičně, to udělal pan Černý. Jak vyplývá z jeho posledního, ne prvního a následujících, příspěvku - je to dáno jeho podklady, závěry a zkušenostmi. Má-li je podložené, je potřeba je dokládat a zveřejňovat, případně žádat nápravu.

Ygrain řekl(a)...
13. března 2016 11:13  

Asi jsem po ránu nějak natvrdlá - snaží se někteří diskutující říct, že problém je s formou, nikoli obsahem? Takže kdyby paní Karvaiová řekla něco jako "současná podoba inkluze neodstraní negativistický postoj ke vzdělání, který na své potomky přenáší rodiče v začarovaném kruhu sociální vyloučenosti", bylo by to v pořádku?

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 11:18  

Jo Ygrein, nějak tak. Holt jsem prostořeká huba.

Janek Wagner řekl(a)...
13. března 2016 11:57  

Paní Karvaiová, napsala jste "Ano paní Daňková, nejspíš jsem použila drsnější výrazivo.". Mohu Vás ubezpečit, že to tak nebylo. Význam té věty celé je i bez kontextu předchozí diskuze jasný a srozumitelný. Je tu jen jeden zásadní rozdíl mezi Vámi a oponenty: Vy stále pochybujete i o takto jasných věcech, protože hledáte pravdu a jste schopná sebereflexe. Internet a sociální sítě, či jak píše Jan Černý virtuální hospody, vedou ke zkratkám či rychlým soudům. Nedá se tomu nepodlehnout a stane se to až příliš často i mne. Bohužel ale v řadě sporů se slušností daleko nedojdete.

Zrovna včera jsem diskutoval s ekonomem Petrem Sodomkou o platech učitelů na https://www.facebook.com/petr.sodomka.984/posts/1118308934903067. Nešlo o akademickou debatu, ale když tam někdo uvede "Stejne tak jako u vsech ostatnich zamestnani v CR, ve skutecnosti ucitele jsou na tom pomerne dobre a to je "grand irony", protoze narozdil od vetsiny ostatnich povolani nesou na soucasnem stavu nezanedbatelny podil." tak mohu reagovat jen upozorněním na statistiku OECD, podle které mají čeští učitelé v relaci stejně vzdělanými vysokoškolsky vzdělanými nejnižší platy. Oponent poté vytáhl s jízlivými poznámkami argument "Skoro stejny plat maji ucitele prvnich stupnu (27 - 28 tisic Kc/mesic - udaje z roku 2015)." Jediné, co jsem mohl, bylo odkázat na zdroje: "statistiku OECD najdete na http://www.ceskaskola.cz/2015/11/ucitelska-profese-je-stale-platove.html. Platy ve školství jsou uvedeny v http://www.ceskaskola.cz/2015/04/udaje-o-platove-zamestnancu.html. Vámi uváděný průměr je nesmyslný, protože většina učitelů má tarifní mzdu ve 12. třídě dle http://www.ceskaskola.cz/2014/10/nova-tarifni-tabulka-pro-pedagogy-od-1.html, tedy maximálně 26350 Kč. Nadtarify jsou minimální. Odkud jste čerpal?!"

A tady se dostáváme k jádru, oponent čerpal ze šetření, které v metodice uvádí "Šetření ISPV-PLS za 1. pololetí 2011 vychází ze statistického souboru 13 704 ekonomických subjektů, které reprezentují 560 tisíc zaměstnanců." Když jsem ho na to upozornil, reagoval "ne to tedy nejsou, tohle jsou ucelove zkreslena data z lobisticke skupiny ucitelskych oboru, vy nediskutujete, vy poucujete a cekate ze vasim blabolum vsichni budou nekriticky verit". Zbylo mi jediné, nazval jsem ho nenapravitelným blbcem. Jsme sprosťák, uznávám.

Janek Wagner řekl(a)...
13. března 2016 11:59  

Aby nedošlo k omylu, uvedený výroky nejsou Petra Sodomky, ale Jakuba Jochece.

Anonymní řekl(a)...
13. března 2016 12:13  

S pocitem děsu jsem přečetla příspěvky pana Černého. Bohužel nic, co by mě mohlo překvapit. Stále stejná skupina "vyvolených", nevolených, nikomu nezodpovědných lidí s velkým mediálním vlivem, mající podstatný vliv na rozhodování ministrů i poslanců, si může dovolit se k nám takto chovat.To, co říkáme my, učitelská veřejnost, ať už speciální pradagogové či ostatní učitelé, není podstatné. Podívejte se na hlasování poslanecké sněmovny o odložení inkluze, které předložila poslankyně Semelová, či kompromisní návrh poslance Hovorky - neprošel ani jeden. Paní ministryně, která je "pod vlivem" lidí, jejichž esenci představuje pan Černý, dala nesouhlasné stanovisko, což v praxi znamenalo, že až asi na deset statečných celá koalice hlasovala, jak chtěla ministryně. Pánové a dámy z neziskovek si dovolit být k nám arogantní - oni totiž vědí své a my jen trapně obtěžujeme.Měli bychom se zamyslit nad tím, jak účinněji přesvědčovat své volené zástupce, aby na nás brali ohled. Vpodstatě - bez přímého lobbování to nepůjde.

Anonymní řekl(a)...
13. března 2016 12:16  

oprava - Pánové a dámy z neziskovek si mohou dovolit být k nám arogantní - oni totiž vědí své a my jen trapně obtěžujeme.

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 12:55  

Pane krtku, že tady existují sociálně vyloučené lokality, kde panuje tzv. "kultura chudoby", nikdo nepopírá. Ostatně, cituji ze vzdělávacího materiálu Člověka v tísni:
"Koncept zavedený americkým antropologem Oscarem Lewisem. Chudoba není chápána jako vlastnost jednotlivců, ale celých skupin žijících pod hranicí chudoby. Vychází s toho, že mnohé skupiny na okraji společnosti vykazují shodné prvky. Například podobnost v rodinných strukturách, mezilidských vztazích, zvycích, v hodnotovém systému a v orientaci v čase. Kultura chudoby poskytuje lidským bytostem návod na život, připravený soubor řešení problémů a plní tedy významnou adaptivní funkci. Kultura chudoby podle Lewise vykazuje poměrně pevné a předvídatelné vzory, přesto, že se z vnějšího pohledu zdá nestabilní a neuspořádaná. Pravidelně se vyskytují například neoficiální sňatky, domácnosti vedené ženou, nezaměstnanost či nízké příjmy, nekvalifikovaná zaměstnání nebo závislost na sociálních dávkách. Chudoba bývá koncentrována ve slumech, či vyloučených ghettech (často s etnickou či rasovou jednotou) s nuznými příbytky, špatnou dostupností vzdělání a zdravotní péče. V tomto prostředí vznikají v důsledku chudoby jevy, jako je rezignace, alkoholismus, půjčování peněz na vysoký úrok, gamblerství apod. Koncept kultury chudoby je kladen proti výkladu tohoto stavu na základě kulturních či etnických specifik. Kultura chudoby je utvářena ve vztahu k dominantní třídě a jejím hodnotám, jako například šetrnost, hromadění bohatství a možnosti individuálního společenského vzestupu. Možnost dosažení těchto hodnot a cílů je pro příslušníky kultury chudoby velmi nízká, a nemohou dosáhnout úspěchu v dominantní společnosti. Proto je kultura chudoby Lewisem pojímána jako subkultura západní společnosti, jež má vlastní strukturu a vnitřní logiku, a vlastní způsob života předávaný z generace na generaci. Jinými slovy, má tendenci se reprodukovat."

Tuto část výroku paní Karvaiové tedy nerozporuji, a řekla bych, že tak nečiní ani pan Černý. Vadí mi ta pasáž "je fuk, kterou školu si odsedí". Nezlobte se, ale takhle učitel prostě uvažovat nemá. Je to totéž, jako kdyby se lékař podíval na rodinnou anamnézu a konstatoval "matka i teta zemřely na rakovinu dělohy, tak to máte v rodině, to je ztracené". Ale lékař tohle právě neudělá, NESMÍ udělat, naopak pacientovi "rizikovému" bude věnovat o to větší pozornost, preventivní péči, pravidelný screening atd. Pokud nevěříme, že jedinou cestou ven ze začarovaného kruhu "kultury chudoby" je právě vzdělání, tak to vážně můžeme zabalit. To je celé, co paní Karvaiové vytýkám — přestože ráda věřím, že ona sama dělá maximum, to, jak to napsala, vážně vyznívá nepatřičně.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 13:07  

Otázka zní, spočívá-li podstata problému v tom, že
za Á někdo někde něco měl nebo neměl říci, nebo že
za Bé, to co řekl je, a nebo není pravda.
Ano. Paní Karvaiová řekla pravdu, a teď si to po zásluze schytává.

To, že je její výrok poměrně pikantně a automaticky vztažen na konkrétní skupinu či skupiny dětí, je věc interpretace pojukanými kritiky předmětného výroku. Tyto lidi by bylo v normálně se vyvíjecí společnosti patřičné považovat za rasistická hovada.
S podstatou výroku se ztotožňuji, neboť mám obdobnou zkušenost. A to ne jen v prvním ročníku. S tím, že na tomto typu střední školy přesvědčení, že "pracovat prostě nikdy nebudou" v sobě NEzahrnuje fakt, že ani nebudou do nějakého zaměstnání docházet a za to docházení pobírat nemalý plat.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 13:19  

Vadí mi ta pasáž "je fuk, kterou školu si odsedí". Nezlobte se, ale takhle učitel prostě uvažovat nemá.

To jste to, paní Danková, poněkud popletla.
Popis jevu ještě nemusí být totéž, co dovození závěru s nemalou mírou promítnutí svého názoru na ten jev. Nadto, výrok nebyl směrován k 'pacientovi', jakože šlus a nazdar, ale byl zmíněn na 'kongresu lékařů' s tím, že lidí s rakovinou je poměrně dost. Víte?

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 13:34  

Váš humor mám docela ráda, pane Pytlíku, ale fakt sorry, v tomto si trvám na svém.

O etnicitě jsem nenapsala ani písmenko, "kultura chudoby" je podle mne problém jednoznačně sociální, nikoli etnický.
Jsem přesvědčena, že škola zásadně nesmí pouze recyklovat sociální postavení rodiny, ale být výtahem k postavení lepšímu. A pracovat se ve školách zkrátka musí i s tím, že některé děti tu podporu ve svém domácím prostředí nemají, že prostě v první třídě nebudou mít složku se vzorně vystříhanými písmenky (ostatně, tento úkol byl značně náročný i pro naši rodinu, dodneška mám z toho noční můru). Ovšem tam, kde to mému dítěti bylo odpuštěno ("matka vysokoškolačka, holt trošku bohém"), tam si to dítě matky se stěží dokončeným vzděláním základním odnese odsudkem "ty prostě pracovat nechceš a nebudeš".
Upřímně přiznávám, že já i moje dítě jsme byli poněkud privilegováni, zatímco jiní rodiče a jejich děti jsou znevýhodňováni.

Nevím, zda inkluze pomůže, ale na této základní premise (věřme v možný úspěch dítěte bez ohledu na jeho zázemí) by se podle mne učitelé shodnout měli.

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 13:36  

A ano, lidí s rakovinou je dost, ale to právě znamená, že musíme metody prevence i léčby zdokonalovat, ne konstatovat, že tak to prostě je a pacienti mají smůlu.

krtek řekl(a)...
13. března 2016 14:01  

A jsme u toho - někde stačí, když je dítě ze sociálně vyloučeného prostředí ve třídě samo a škola mu pomůže, někde je potřeba dát tyto děti do společné třídy a pomáhat jim jinak (doučování nejen školních, ale i sociálních dovedností). Jenže buď ty děti "vytrhnete" z jejich prostředí (internátní školy) nebo "vytrhnete" jejich rodiny z tohoto prostředí (možná částečně situace po druhé světové válce, ale tvářit se, že za všechno může škola nebo že všechno vyřeší vzdělání, je pokrytectví. Učitelé a učitelky jsou jen první na ráně - z jedné strany "oni jsou rasisti", z druhé strany "kvůli nim se nám děti odrodily". A když si někdo postěžuje, ...
Vzdělání není - bohužel - jedinou cestou. Kdyby bylo, jak by to bylo jednoduché.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 14:11  

Etnicita Vám, paní Danková, nepatřila. Ale od předpojatosti sociální se až tak moc neliší. Jen znovu připomínám, že s přístupem obdobným tomu zmíněnému se setkávám na zcela opačném konci sociálního spektra.
A pokud pacient při prevenci i léčbě spolupracovat nechce, nebo se jí dokonce aktivně brání, pak jakékoli zdokonalování prevence i léčby pro něj valného účinku nemá. Kdybychom nazývali věci, jevy a děje pravými jmény, možná by problémů přinejmenším nepřibývalo.

Janek Wagner řekl(a)...
13. března 2016 14:28  

Paní Daňková, kdo tady konstatuje "že tak to prostě je a pacienti mají smůlu"?! Paní Karvaiová s těmi dětmi usilovně pracuje a jen konstatovala, že "že se inkluzí řeší sociální nepolitika" a výsledek této "nepolitiky" uvedla popisem stavu. Jan Černý v tom možná viděl podvědomě kritiku vlastní práce. Opravdu nevím.

Na základě toho, že byly desítky či možná stovky dětí nesprávně diagnostikovány a výskyt LMP byl ve srovnání s okolními zeměmi vysoký, došlo k administrativnímu ovlivnění diagnóz, takže nyní podle kolegy Pavla Pešata je naopak výskyt LMP podezřele nízký. Korelace počtu diagnostikovaných a kapacity tzv. praktických škol byla brána jako další argument, dalším faktorem byl způsob financování RegŠ a demografický vývoj. Dat má MŠMT k dispozici dostatek, ale stále mi chybí solidní faktorová analýza.

A ještě k žácích s LMP, o které jde nejvíce, jen cca 10 % žáků s touto diagnózou je v běžných třídách. Ve venkovských školách s malým počtem žáků ve třídě a velkým počtem volných učeben, jako jsou vyzdvihované Poběžovice, jde samozřejmě inkluze snáze. Pokud ale máte v 1. třídách městské školy 28 i více žáků a žádnou učebnu volnou a zkušenost s marným sháněním asistenta, šla byste jako ředitel či učitel do inkluze i jen jediného žáka v 1. třídě?

A je třeba připomenout jednu věc: žáci s LMP mají IQ 50-70, to poněkud zjednodušeně znamená, že takový desetiletý žák je na úrovni 5-7letého.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 14:36  

Paní Daňková.Pasáž :..."je fuk, kterou školu si odsedí" z mé celé věty byla o tom že:
-díky tomu, že inkluze na základních školách probíhla a probíhá a nejspíš i probíhat bude stylem "nějak to uděláme". Totiž že pouze začleníme děti do kolektivu ostatních a nic víc.Takže pokud jim nevytvoříme speciální podmínky (já vím, že se opakuji stále dokola,ale musím) - své vlastní rozvrhy hodin,kde bude jiná skladba jednotlivých hodin předmětů, kde dáme podobným dětem dost příležitosti ,aby se naučily pracovat v dílnách,kuchyních.....Asistent pedagoga jim nebude skoro nic platný.Ty děti potřebují malý kolektiv, pomalejší tempo výuky (kterou bude zajišťovat speciální pedagog!!!!!). Školy, které dosud tzv. inkludovaly, tohle nedělají.Potom to ale není inkluze ,jen desegregace. Dětem nedáváme dobrou péči. Jen je prostě necháváme žít v běžných školách. A to zase podle mého(a nejsem osamocena) NESTAČÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!pokud JIM TOHLE NEDÁME, DĚTI SI ŠKOLU OPRAVDU JEN ODSEDÍ.nA TOM SI TRVÁM.

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 15:03  

Paní Karvaiová, takhle vyjádřeno to samozřejmě zní úplně jinak.
Nedávno jsem četla článek o zápisu do 1. tříd, tam padaly na adresu inkludovaných dětí tyhle perly: „Nebojte se, sedí vzadu s asistenty a my se normálně učíme. Říkáme jim igráčci.“
Zdroj: http://www.lidovky.cz/rodice-se-boji-trid-s-igracky-obavaji-se-ze-budou-brzdit-vyuku-puf-/zpravy-domov.aspx?c=A160128_224437_ln_domov_ELE

Tak než takováhle "inkluze", to snad raději žádná :-(.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 15:44  

No právě.Svůj první příspěvek jsem psala opravdu vytočená poté,co jsem si přečetla výlevy pana poslance. Sama sobě se divím, že jsem se nevyjádřila o hodně hůř. Byla to rychlá zkratka obsahující 3 body, kterými jsem chtěla popřít tvrzení o "výrobě" nezaměstnaných speciálním školstvím.Až teprve,když jsem to "rozdýchala" jsem byla schopná psát větší celky.Jenže to už bylo pozdě,chytil se toho pan Černý jak býk rudého hadru a i z toho kraťoučkého prvotního textu si vzal pouze co chtěl.Dosud neodpověděl na mé další dotazy, týkající se invalidních lidí.

poste.restante řekl(a)...
13. března 2016 16:10  

Doporučuji každému, kdo se chce k probíranému výroku vyjadřovat, aby si podrobně pročetl diskuse pod oběma články a především články samotné.
Je to sice hodně nudné čtení, ale pro pochopení kontextu dost důležité.


Paní Karvaiová, právě proto, že známe Vaši práci i názory v delším časovém kontextu, ujišťuji Vás, že dozajista většina čtenářů ani na okamžik nezapochybovala o Vašich skutečných názorech i postojích a už vůbec ne o Vás osobně.
Opírám toto své tvrzení o fakt, že se do diskuse na Vaši stranu postavili i názoroví oponenti a že do ní přispěli i čtenáři, kteří se jinak zapojují jen zřídka.

Dovolím si doplnit myšlenku pana Wagnera.
Vy stále hledáte pravdu a jste schopna sebereflexe.
Pan Černý hledá nepřítele a o sebereflexi se u něj (zatím) moc mluvit nedá.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 18:29  

Pardon, ale trvám na tom, že zmíněný, diskutovaný až rozpatlávaný výrok je pravdivý, tedy skutečnosti odpovídající a platný bez ohledu na formulaci, použité výrazové prostředky, čas, místo, duševní stav autorky a všechny další možné i nemožné souvislosti. Není ani v nejmenším nutné jej komentovat, jakkoli a kýmkoli uvádět na pravou míru. Je nadčasový a konečně to už někdo řekl. Takže Vám, paní Karvaiová, děkuji.

poste.restante řekl(a)...
13. března 2016 19:21  

zmíněný, diskutovaný až rozpatlávaný výrok je pravdivý, tedy skutečnosti odpovídající a platný bez ohledu na formulaci, použité výrazové prostředky, čas, místo, duševní stav autorky a všechny další možné i nemožné souvislosti

To je, alespoň myslím, jasné.

Chtěl jsem jen reagovat na poslední úvahy kolegyně Karvaiové.
Řekl bych, že se stále pokouší hledat a pochybovat o tom, zda neměla svůj příspěvek napsat jinak, zda není možné jej vnímat rozporně.

Není.

Pokud do něj někdo nezačne vkládat to, co tam není, ale co tam chce vidět.

Jan Černý řekl(a)...
13. března 2016 20:03  

Jen ten nadčasový výrok vytesat do nějakého vhodného kamene.

Kupodivu stejná debata (i částečně stejně obsazená) před rokem zde:

http://www.eduin.cz/clanky/denik-referendum-jan-cerny-vyzyva-odborniky-aby-se-vyslovili-proti-zapisum-do-praktickych-skol/

"Na hlavní stránce Asociace je zcela jasně napsáno, že školství je v pořádku, ale děti jsou rozbité: Je třeba změnit dlouhá léta známý a opomíjený fakt, že vzdělání je u většiny rodin v sociálně znevýhodněném prostředí na nejnižších příčkách žebříčku hodnot, že o vzdělání prostě nestojí, protože to stojí určité úsilí, disciplínu a v neposlední řadě i peníze.

Je třeba konečně veřejně přiznat, že nedostatek vzdělaných mezi lidmi ze „sociálně vyloučených lokalit“ není způsoben tím, že jim to majoritní společnost neumožňuje a že mají omezen přístup k základnímu a střednímu vzdělávání, ale tím, že oni sami o vzdělání opravdu nestojí.

Všichni víme, kolik takových dětí po povinné školní docházce s radostí opouští školský systém. Už celá desetiletí, co pamatujeme. Způsob obživy a života, který volí, jim zcela vyhovuje, podepsáni dva ředitelé praktických škol, je také zmíněna všeobecná podpora tomuto textu. Ostatně okolo něj tak trochu Asociace vznikla.

Kampaň, kterou zmiňuje i Jana Karvaiová, (desetitisíce podpisů) byla vedena touto rétorikou, do tříd k Vašim dětem přijdou mentálové (doktor pilař), kriminálníci a Cigáni.

O čem se to tady navzájem přesvědčujeme? Že mají učitelé máchat nahnědlými prapory?

Nechme si každý své sympatie, není jiné řešení, nedovedu si představit žádný způsob, který by mne přesvědčil že je tento směr uvažování jako součást pedagogické kultury a přístupu ke světu a dětem v pořádku.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 20:05  

To nebylo na Vás, pane poste.restantey, ale obecně na bloudy.

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 20:11  

Nic takového v té petici není.Lzete Černý.A hodně.Začínáte být trapný.A hodně.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 20:12  

obecně na bloudy

Takže opravuji: "obecně na velbloudy".

Jan Černý řekl(a)...
13. března 2016 20:43  

Paní Karvaiová, Asociace ten text který zmiňuji nenapsala? Nepropagovala ho? Nepřipojovali se k němu speciální pedagogové? Neposílali ho ředitelé a ředitelky ZŠ rodičům? Neběžel jako řetězový mail? Neřešil se na třídních schůzkách? Pilař nemluvil o mentálech? v čem lžu :-). Bylo by to trapné kdyby to nebylo tak ohavné.Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 20:59  

Naučte se číst.Mentalove?Cigani?To je v petici?Rika se tomu čtenářská gramotnost.Je vidět ze s ni mate problém.Timto končím s diskusím s vámi.Jste provokatér.A ještě to ani neumíte skrývat.Poslali špatného.

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 21:08  

Už se v tom trochu ztrácím, takže položím paní Karvaiové, případně dalším, doufám jasnou otázku:
Zcela zdravé dítě (intelekt naprosto v normě), které je ovšem značně znevýhodněno sociálně (jeho rodina není schopna ani ochotna se školou spolupracovat) se má vzdělávat v běžné základní škole - ANO nebo NE? Pokud ano, jaká podpůrná opatření jsou nezbytná? Pokud ne, jak to zdůvodníte?

Jana Karvaiová řekl(a)...
13. března 2016 21:22  

V bežně škole.Podpurna opatření:stručně - IVP,doučování,možnost neplacených kroužku.Na stejně úrovni musí probíhat intervence(podpůrná opatření) ze strany sociálního systemu_ kontrola chození do školy,plnění školních povinnost,kluby volného času,práce s rodinou.Vypada to jednoduše,jednoduché to ale není.Asi to bude trvat generace.Jeste lepší by bylo,kdyby nebyly tak velké sociální rozdíly.Coz je utopie.

Jirka řekl(a)...
13. března 2016 21:25  

Takže pokud jim nevytvoříme speciální podmínky (já vím, že se opakuji stále dokola,ale musím) - své vlastní rozvrhy hodin,kde bude jiná skladba jednotlivých hodin předmětů, kde dáme podobným dětem dost příležitosti ,aby se naučily pracovat v dílnách,kuchyních.....Asistent pedagoga jim nebude skoro nic platný.Ty děti potřebují malý kolektiv, pomalejší tempo výuky (kterou bude zajišťovat speciální pedagog!!!!!). Školy, které dosud tzv. inkludovaly, tohle nedělají.

Volnou třídu jsme měli, speciální pedagožku taky, dobrou vůli, spoustu problémů navíc, směšných pár korun na pomůcky. Hodnotit náš dobrovolný experiment musí rodiče a žáci. Zkušenost mi říká takhle to opravdu nejde.
Dnes bez přílohy LMP už je to nemožné. Na tom nic nezmění ani pan Černý, který pořád mává nějakými fanglemi. Ta jeho inkluzívní nikomu nepomůže, ale určitě mnoha dětem a jejich rodičům uškodí.

Dagmar Dankova řekl(a)...
13. března 2016 21:25  

Výborně, opravdu moc děkuji. A nemyslíte, paní Karvaiová, že má pan Černý vlastně tentýž cíl? Proč si lidi, jimž jde o stejnou dobrou věc, nemohou porozumět?

Jirka řekl(a)...
13. března 2016 21:35  

Opravdu se v tom ztrácíte paní Dankova. Ani ten cíl nemáme s panem Černým stejný. On totiž podporuje současnou inkluzi jako řešení všech výše jmenovaných problémů a přitom není schopen odpovědět na stejně jednoznačně položené otázky, které paní Karvaiová odpovídá téměř v reálném čase. Asi v tom má jasno a nemusí přizpůsobovat argumentaci reakci svých oponentů.

Janek Wagner řekl(a)...
13. března 2016 21:36  

Paní Daňková, kdyby měl pan Černý stejný cíl, tak by nepodporovat ty, kteří ohrožují nepřipravenou a za dnešních podmínek nejspíše nezvládnutelnou inkluzí například těch zhruba 12 000 dětí s LMP. Ty totiž nemají intelekt naprosto v normě. O dalších poruchách nemluvě.

Nico Pytlik řekl(a)...
13. března 2016 21:38  

se má vzdělávat v běžné základní škole - ANO nebo NE?

Má se vzdělávat tam, kde si rodiče přejí, aby se vzdělávalo.
Co s tím učitelé, jako.

Jan Černý řekl(a)...
13. března 2016 21:39  

Neumíte číst? Mluvím o kampani, ne o textu petice. Cituji Homepage vaší Asociace. Reprodukujete jen jemněji, co je tam napsáno natvrdo. Věříte tomu, že máte na tyhle řeči nárok nebo že dokonce něčemu pomáhají. Ten otevřený dopis kolem kterého Asociace začala je špína prvního řádu. Pilař není žádný hlupák, je to pravicový politik, ví jak správně zabrnkat na nálady veřejnosti. I s těmi jeho "mentály a nementály", i s dopisem, i s kampaní k petici, i se stávkovou pohotovostí. Pilař nebo Wágner může vyučovat jak se dělá politika a lobby, jak pracovat s veřejným míněním, což u tohohle tématu pravda není zas tak těžké. Zmiňuje se tady několik článků, které jsou trochu pro reformní nebo kritické (ode mne nebo Kartouse nebo Feřteka nebo Habarta, nebo Felcmanové nebo Laurenčíkové nebo Šimáčka...zapomněl jsem na někoho?), ale mediální diskurz je na straně asociace, protože na straně asociace je veřejnost a ta si chce potvrdit v novinách to co si sama myslí? Máte mě za slepého a hluchého vola? Sráč, provokatér, atd...beru, ale přesvědčovat mne že nevidím nebo neslyším?

Jirka řekl(a)...
13. března 2016 21:40  

Jestli někdo před rozsudkem D. H. dělal svou práci z jakýchkoliv důvodů špatně a způsobil křivdu, nenapravíme ji propagací a uzákoněním dalších křivd. Rozhodně zrušením přílohy LMP a ZŠ praktických nevyřešíme sociální znevýhodnění a problémy z toho pramenící.

Janek Wagner řekl(a)...
13. března 2016 21:47  

Pane Černý, citujete otevřený dopis ředitelů Svobody a Vítka ministryni školství z roku 2010 (http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2564): "Je třeba změnit dlouhá léta známý a opomíjený fakt, že vzdělání je u většiny rodin v sociálně znevýhodněném prostředí na nejnižších příčkách žebříčku hodnot, že o vzdělání prostě nestojí, protože to stojí určité úsilí, disciplínu a v neposlední řadě i peníze." Už jsem vám psal na FB, máte nějaký relevantní výzkum, který by jejich tvrzení o prioritách rodin v sociálně znevýhodněném prostředí vyvracel?

Josef Soukal řekl(a)...
13. března 2016 21:48  

Pane Černý, jsem rád, že jste to připomněl. Už tehdy jste utekl z diskuse a na výzvu k doložení svých nařčení nereagoval.
Slepý a hluchý samozřejmě jste, ke všemu, co přesahuje hranice vašeho jednostranného pohledu na problematiku, kterou se zabýváte. Člověk, který tak rád a tak rychle sahá po výrazivu odkazujícímu k nacismu, těžko může vnímat názory ostatních. Vy neprovozujete diskusi, ale třídní boj. Přičemž účel světí prostředky. Uvědomujete si vůbec, že jde o prospěch dětí? Zkuste si to chvíli opakovat, třeba si ještě vzpomenete, co to je.

Eva Adamová řekl(a)...
13. března 2016 21:48  

Já myslím, že by se tyto děti měly přednostně umisťovat na osmiletá gymnázia. Při průměrném intelektu a za využití vhodných podpůrných opatření, na která musí mít na gymnáziích vzhledem ke složení tříd více času, by to bylo elegantní řešení. Proč by si měli inkluzi vychutnat jen učitelé běžných základek.

Janek Wagner řekl(a)...
13. března 2016 21:54  

Já jsem nalezl zatím jen disertační práci PhDr. Mgr. Martina Kaleji z PedF MUNI s tímto výsledkem: "Hypotéza H2 ,,Více než polovina romských rodičů si myslí, že vzdělání u Roma nerozhoduje o tom, zda se uplatní na trhu práce." je rovněž verifikována, neboť sloučíme-li odpověď A (Myslím, že v ČR je velký rasismus a že to není o vzdělání, ale o barvě pleti.) a odpověď C (Vzdělání nerozhoduje o tom, zda se dítě uplatní nebo ne) z důvodu významové shody, dosáhneme celkového početu 102 respondentů (55,78%) ze 183 rodičů."

poste.restante řekl(a)...
13. března 2016 22:14  

Pane Černý, nechcete si své konflikty s panem Pilařem řešit přímo a ne prostřednictvím paní Karvaiové a dalších osob?
Jeho jméno citujete už poněkolikáté a mně zjevně uniká jak to souvisí s výroky a komentáři účastníků tohoto diskusního fóra.

Vy nehledáte spolupráci, neřešíte problémy, nediskutujete. Vám prostě stačí mít svého nepřítele s tím si vystačíte.
Každý Váš příspěvek na těchto stránkách je útok.
Když už nemůžete zaútočit na někoho z diskutujících, tak si najdete někoho, kdo tady pro jistotu není.

Nevím jak ostatní, ale mne tenhle konfrontační tón unavuje.
Ne proto, že máme odlišné názory. To je normální.
Ale od Vás to je neustálé napadání, které nemá jiný účel, nežli provokovat.
Jednou je to Mengele, pak vytváříte "logické" řetězce od "jednotlivců, kteří..." až po pronásledovatele židů, teď nás zase oblékáte do hnědých košil,...
Jaký to má, probůh, smysl?


To je také odpověď paní Dankové.
Porozumět si mohou jen lidé, kteří o to mají zájem, kteří se o porozumění snaží.

Pane Černý,
My nejsme Vaši nepřátelé a docela rádi bychom s Vámi diskutovali věcně.

Činím poslední pokus.
Zkuste, prosím, bez agrese odpovědět na jednoduchou otázku.
Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Jan Černý řekl(a)...
13. března 2016 22:25  

JW: Já vím co cituji, ideové prohlášení ASP. Na platformě toho dopisu byla ASP založena a dodnes visí na HP asociace.

Ad Josef Soukal: nemyslím že je cesta žalob na instituce vhodná strategie, je vždycky lepší hledat na místě dohodu o změně praxe a motivovat a podporovat rodiče ve změně priorit, jak je i společenská poptávka. Bohužel k nelibosti a narušení místních zvyklostí, veřejnost i školy očekávají, že děti, které považují za luzry budou chodit do své lůzrovské. Přestože děti chodí do předškolních klubů s dobrou pedagogikou (každodenní program, některé od 3 let), extra doučování po nástupu, stejně narazí na skleněnou stěnu finančních motivací škol. Jako příklad koncentrace podlosti může fungovat Kladno, které jsem zmínil v článku ke kterému se vracíte.

Ygrain řekl(a)...
13. března 2016 22:26  

"Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?"

Ano, toto by mne také velice zajímalo.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
13. března 2016 22:38  

"ale přesvědčovat mne že nevidím nebo neslyším?"

Možná jste jenom hlupák. Pak vidět a slyšet nepostačuje k POCHOPIT.

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. března 2016 6:32  

....Výborně, opravdu moc děkuji. A nemyslíte, paní Karvaiová, že má pan Černý vlastně tentýž cíl? Proč si lidi, jimž jde o stejnou dobrou věc, nemohou porozumět? .........
Paní Daňková, pan Černý nemá stejný cíl.Zatímco on se zaobírá pouze jedním jediným segmentem speciálního školství, jednou jedinou skupinou dětí, mě záleží na všech postižených. A to je velký rozdíl. Diskuse nastala nad příspěvkem poslance pralamentu, který pronesl dehonestující větu o speciálním školství, jako velkovýrobně nezaměstnaných.Nevím, jestli jsem málo inteligentní,ale když někdo tohle napíše, dá se to popsat jako. speciální školství vyrábí děti, které se později stanou nezaměstnanými a je to vina speciálního školství. Což je absurdní. jestliže by pan Č. hledal se mnou a ostatními odpověď a řešení, nemohl by pominout další dva body,které jsem zmínila (bod o invaliditě vyplývající ze zdravotního postižení a (ne)zaměstnávání postižených invalidů nebo lidí se ZPS v pracovním procesu).Tento aspekt byl zcela pominut,přitom je společensky velmi aktuální.Právě lidé jako Č. by měli zastávat práv všech lidí, ne jen jimi vyvolené skupiny (byť si i ta skupina zaslouží péči a pozornost). Histerické výlevy,které ihned následovaly ,předvedl pan Č. Tam není jediná stopa porozumění a spolupráce. A člověk tphle musí dlouho rozdýchávat, natož se na pána usmívat a ihned spolupracovat.Přitom on plive na speciální pedagogy jako na celek (což to stejné se mu nelíbí ohledně jím chráněného etnika). Taky přístup. Obhajuje postup Strategie, kdy je cílem zrušení přílohy vzdělávání pro LMP a později zrušení praktických škol. nechce se mi teď hledat,ale doslova se tam hovoří o "znemožnění vzdělávání.....", což přenesla do dnešní podoby paní ministryně,kdy v dalším dokumentu hovoří o "realokaci materiálních a personálních zdrojů speciálního školství". Tím si před orgány EU,které nám houby co mají mluvit do vzdělávání, uděláme čárku za nápravu vzdělávání Romů .Těch Romů, kteří jsou dle jiného výzkumu (ne českého) vzděláváni velmi dobře,nejlépe z 11 zemí Evopy.

Cituji: závěry výzkumu prezentované bývalou eurokomisařkou Viviane Redingovou, který jsme, na rozdíl od různých obviňování České republiky z diskriminace, v denním tisku, ani nezaznamenali, hovoří zcela v náš prospěch. Úroveň vzdělání a uplatnění na trhu práce mají dle této studie Romové v České republice nejvyšší v rámci jedenácti sledovaných evropských zemí (včetně Francie, Itálie, Španělska, Polska, Maďarska, Slovenska, Řecka apod.) – byť samozřejmě není dobrá (vzorek 22 000 osob). Podíl středoškolsky vzdělaných Romů v naší zemi dosahuje téměř 30% oproti průměrně 15% v dalších zemích. Na to navazuje počet 40% zaměstnaných Romů u nás oproti 10 – 20 % v ostatních sledovaných zemích atd. Z těchto údajů vyplývá, že se náš stát naopak velice snaží vzdělávat všechny své žáky a to bez ohledu na rasu či barvu pleti a že se nemáme rozhodně za co stydět.
A já dodávám, že vždy je potřeba něco zlepšovat,ale udělat to tak,jak to udělal náš stát, kdy 75% dětí navštěvujících praktické školy(číslo orientační) znemožní adekvátní vzdělání, lépe řečeno jim vzdělání velmi velmi ztíží a znepříjemní.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
14. března 2016 7:07  

Také se přidávám a ptám se pana Černého:

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

tyrjir řekl(a)...
14. března 2016 7:27  

Neoliberálně pojatá agrese soukromého sektoru do veřejného školství je boj. V boji se zbytečně nediskutuje. V boji se sebevědomě vyjednává nebo tvrdě bojuje. Boj není jen věc srdce. Boj se vzdělávacími neoliberály je věc schopnosti veřejných škol, jejich zřizovatelů a MŠMT uplatnit rozumný a účinný postup ve věci zachování veřejného školství v potřebném rozsahu.

...Učitelé veřejných škol vášnivě diskutují např. o inkluzi, o linkování či nelinkování sešitů, o ukládání či neukládání domácích úkolů atd. Celkový smysl toho, co se s veřejným školství, s dalším osudem dětí, rodičů a učitelů děje, jim zřejmě dosud velké části uniká anebo třeba neuniká, ale nemají dost stavovské a občanské odvahy se neoliberalismu ve školství rozhodněji postavit...


Diskutovat s těmi, kteří učitelům veřejných škol už tolikrát plivli do tváře a NEOMLUVILI SE, považuji za zbytečnou ztrátu energie i času a také za docela ponižující záležitost. Doufám, že i MŠMT už to konečně pochopí a zastane se učitelů veřejných škol urážených představiteli soukromého vzdělávacího sektoru. To, co si pan J. Černý jako představitel nevládní organizace Člověk v tísni citované dosud celkem pozitivně tuším např. i v materiálech ČŠI dovolil, přesahuje myslím meze možné tolerance. Myslím, že jde o typický případ, kterým by se mohl a měl zabývat např. pan školský ombudsman.

J. Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. března 2016 7:32  

Pane Týři, prosím, pochopte, že omluva musí být od srdce, upřímná.A to by nebyla. MŠMT se nás nezastane neboť je ve vleku právě takových organizací.

tyrjir řekl(a)...
14. března 2016 7:55  

Omluva za nepřístojnost je projev uvědomění si chyby, tedy projev sebereflexe a slušnosti. Když někdo někomu ublíží a není natolik soudný a slušný, aby si to uvědomil a omluvil se, nezaslouží si, aby se s ním ten, komu bylo ublíženo, dál bavil.

Paní Karvaiová, myslím, že Vám rozumím. Myslím ale také, že to není jen vaše věc. Bez ohledu na to, co říkáte - Pan J.Černý se myslím dopustil jednání, za které by se měl omluvit vám i diskutujícím na České škole. Tím, že se tu sním dál diskutuje, aniž by se omluvil, se ta jeho sprostota myslím do určité míry posvěcuje. A to myslím není dobře.

J.Týř

Nico Pytlik řekl(a)...
14. března 2016 15:15  

Když někdo někomu ublíží a není natolik soudný a slušný, aby si to uvědomil a omluvil se, nezaslouží si, aby se s ním ten, komu bylo ublíženo, dál bavil.

Pravda.
Bavím se prakticky už jen s odpadkovými koši. Je v nich více noblesy, než v kdekom.

Renata Kalabisová řekl(a)...
15. března 2016 1:18  

Mně se tedy pan Černý omlouvat nemusí, nemluvte tu laskavě za čtenáře české školy. Pouze upozornil na sporný výrok, na což vy jste jedním bekem, jedním krokem nesmyslně zaslepeně reagovali. Všechna čest!

Vladimír Stanzel řekl(a)...
15. března 2016 5:56  

Je zajímavé, že ti, kdo mívají v diskusích plnou papulu frází o nutnosti respektovat osobnost žáka a rozvíjet jeho potenciál, se velmi často ke kolegům, kteří jejich třeštění nesdílejí, chovají jako nezdvořáci až sprosťáci (byť se to snaží maskovat). Jsou to povětšinou titíž, kteří nedokáží odpovědět na jasně formulovaný dotaz, jenž se pídí po tom, jak ve své pedagogické praxi konkrétně naplňují vznosné fráze, jimiž kolem sebe šermují jako opilý okresní tajemník na schůzi v dobách vlády rudého bratrstva.

tyrjir řekl(a)...
15. března 2016 7:19  

Mně se tedy pan Černý omlouvat nemusí, nemluvte tu laskavě za čtenáře české školy. Pouze upozornil na sporný výrok, na což vy jste jedním bekem, jedním krokem nesmyslně zaslepeně reagovali. Všechna čest!

Paní Kalabisová, očividně myslím nechápete rozdíl mezi kategorickým výrokem a názorem vyjádřeným slovesem "myslím". Očividně nerozlišujete sloveso muset a podmiňovací výraz "měl by". Výrok paní Karvaivová nebyl nesmyslný. Pan Černý ho sprostě a urážlivě interpretoval. Reakce na to není ani zaslepená ani jedno kroková ani jedno "beková".

Paní Kalabisová, nemáte myslím jasno v základních pojmech, melete myslím dost arogantně jeden nesmysl za druhým a snažíte se přitom kategoricky odsuzovat a ironizovat druhé.

Buďte tak laskavá a nerozkazujte, prosím, druhým, co mohou a nemohou říkat. Za případné pochopení mé prosby vám předem děkuji.


J.Týř

Nico Pytlik řekl(a)...
15. března 2016 10:14  

Mně se tedy pan Černý omlouvat nemusí

A proč by se Vám měl omlouvat? Vždyť jste tu nic rozumného doposud nesdělila.

Anonymní řekl(a)...
15. března 2016 15:07  

Opakuji, co jsem napsala už výše - dokud se učitelé nesjednotí a nebudou ochotni se veřejně vyjadřovat - či spíše přestanou se bát - nic se nestane a pojede se podle Člověka v tísni a jiných drahých organizací. Musíme si zajistit přístup k zákonodárcům.Za sebe pak konstatuji směrem k romským žákům, o které tu pořád jde - o tzv. bílé děti s LMP nikoli - stačilo by, kdyby chodili do školy, jakékoli. Pokud jsou ve škole místo roku jen šest měsíců, těžko mohou stačit. Výjimky existují. Těžko to bude barvou pleti, (podle které, mimochodem, rozlišují děti pouze neziskové organizace dopisující si s Bruselem), spíš pořadím vzdělání v rodinných prioritách.

tyrjir řekl(a)...
16. března 2016 4:21  

Sobotka: Inkluze škol musí řešit příběhy lidí. Valachová nezvládla komunikaci
Více na
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/380493/sobotka-inkluze-skol-musi-resit-pribehy-lidi-valachova-nezvladla-komunikaci.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy
http://tv.blesk.cz/video/2631800/ptam-se-pane-premiere-3-dil-sobotka-o-volbach-inkluzi-skol-a-uprchlicich.html

Podfinancovanost školství je pozůstatek minulého režimu? Pokud ano - pro to nebylo až dodnes napraveno?

Proč nemá české školství rozpočet 6 % z HDP, jak je to jinde obvyklé?!


J.TýřČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.