Jan Wagner: K čemu možná bude dobrá poplašná a lživá zpráva Marka Přibila v MF DNES

středa 23. září 2015 ·

Včera zveřejněný článek Marka Přibila na titulní stránce MF DNES s titulkem Konec zvláštních škol a jeho pokračování na stránce druhé s titulkem Na papíře idyla, ve třídě teror vyvolala nebývalou reakci. Nejprve pod paralelně zveřejněným článkem na iDNES.cz začaly rychle přibývat komentáře často vyděšených rodičů, v jedenáct hodin byl oznámen narychlo svolaný odpolední brífink ministryně školství, v jednu hodinu kriticky reagoval Tomáš Feřtek v RESPEKT.cz a ve třičtvrtě na dvě vydal kritickou tiskovou zprávu EDUin. Těsně před čtvrtou hodinou pak Kateřina Valachová na brífinku Přibilovo tvrzení dementovala. Zamysleme se ale nad tím, co poplašná a lživá zpráva Marka Přibila všechno odhalila.

Marek Přibil jako mystifikátor a lhář a MF DNES jako ubohý bulvár

O novinářských kvalitách či spíše nekvalitách Marka Přibila jsme psali již v dobách jeho působení v deníku Právo v letech 2007-10, kdy neustále psal kritické články o krocích ministra Lišky, ministerstva školství či jeho přímo řízených organizacích, zpravidla postavené na polopravdách či vyslovených lžích. V lednu 2008 jsem musel reagovat na Přibilův útok na metodický portál RVP.cz, který na základě nesmyslných výroků samozvané expertky označil za předražený v článku Marek Přibil na Novinky.cz dezinformuje o portálu RVP.CZ (jako když Rudé Právo tiskne...). V červnu 2008 na Přibilovy články reagovalo i ministerstvo školství a připomnělo, že Přibil byl v březnu 2008 usvědčen z neprofesionality i Komisí pro etiku při Syndikátu novinářů České republiky.

O necelé tři roky později Přibil kritizoval start projektu EU peníze školám, který byl díky nástupu ministra Josefa Dobeše (a jeho sporu s ředitelem odboru CERA Janem Vitulou) o několik měsíců opožděn v článku s bombastickým titulem Slib 4,5 miliardy pro základní školy spadl pod stůl. Projekt pod stůl nezapadl a přes řadu problémů přinesl mimopražským školám celou přislíbenou částku, na článek jsme reagovali v komentáři Marek Přibil opět lže v Právu.

V lednu 2013 pak Přibyl pokračoval v nesmyslné sérii obvinění resortu školství v Týden.cz v článku Děti: bezbranná kořist českého školství. Tentokrát kritizoval školskou reformu na základě informací od bývalého ministerského úředníka s tím, že rušení osnov stálo miliardy a jejich tehdy plánovaná obnova bude stát miliardy další. Na článek reagoval týdenní přehled bEDUin, který ho označil za plný polopravd, lží a manipulativních tvrzení.

Včerejší Přibilovo tvrzení o rušení tzv. zvláštních škol a přechodu jejich 15 tisíc žáků s lehkým mentálním postižením a jinými poruchami do běžných základních škol je od počátku nepravdivé. Publikace podobného článku je na hranici trestného činu šíření poplašné zprávy. Je neuvěřitelné, že v profesionální redakci se může podobný výplod mnohonásobně ze lži a neprofesionality usvědčeného novináře dostat na titulní stranu. O jeho převzetí iDNES.cz či Blesk.cz ani nemluvě.

Zmatení jazyků: zvláštní, praktické, speciální, základní či jaké vlastně máme školy?

Marek Přibil použil v titulku termín "zvláštní škola", takové školy však neexistují, jak připomněla na včerejším brífinku i ministryně školství. Od roku 2008 máme následující Rámcové vzdělávací programy:
  • RVP ZV − Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;
  • Přílohu RVP ZV-LMP ─ Příloha Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením;
  • RVP ZŠS ─ Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální;
  • RVP G ─ Rámcový vzdělávací program pro gymnázia;
  • RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou;
  • RVP OV ─ Rámcový vzdělávací program (programy) pro odborné vzdělávání;
  • RVP SV ─ Rámcový vzdělávací program pro střední vzdělávání v praktické škole.
Je potřeba doplnit informaci o RVP ZŠS, že má dvě části: první pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a druhou pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. A také že podle přílohy RVP ZV-LMP se učí někteří žáci i na běžných základních školách s individuálními učebními plány podle této přílohy. V této souvislosti mě ale překvapila statistika uvedená na brífinku: z 14 tisíc diagnostikovaných žáků s LMP se jich údajně podle RVP-LMP učí jen 12 600, tedy jen 90 %. Přitom ČŠI právě toto na ZŠ kontroluje. Je chyba ve školách, v kontrolní činnosti ČŠI nebo ve statistice? Přitom ministryně použila tento údaj jako argument pro inkluzi.

Ale vraťme se k terminologii, v článku na iDNES.cz se používá v souvislosti s údajným rušením i termín praktická škola jako synonymum k termínu zvláštní škola. Praktické školy jsou z hlediska dikce RVP ale jen školy střední s RVP SV. Ty jsou ale někdy spojené se školami základními či speciálními. A některé školy používají označení základní škola praktická pro třídy vzdělávající žáky dle přílohy RVP-LMP (jde zpravidla o bývalé zvláštní školy). Termín základní škola praktická nalezneme i v pedagogickém lexikonu na RVP.cz, v RVP se však termín "praktická" s výjimkou RVP-SV nepoužívá.

Zajímavé je, že škola ředitele Stanislava Drbouta, citovaného v Přibilově článku, se jmenuje pouze Základní škola a Střední škola, a mají zde ŠVP dle RVP-ZV, ŠVP dle přílohy RVP ZV-LMP i ŠVP dle RVP SV. V kontextu oficiální terminologie je tedy výtka z tiskové zprávy EDUin lichá: přestože je v této škole sídlo Asociace speciálních pedagogů, jde o "běžnou" základní školu. Speciální pedagogové neučí jen na základních školách speciálních.

Ministerstvo školství jako bašta netransparentnosti

Ministerstvu školství se nevyplatila absence komunikační strategie vůči odborné veřejnosti. Marcel Chládek sice uspořádal za krátkou dobu svého působení několik desítek Kulatých stolů k nejrůznějším ožehavým tématům, ale o většině z nich se odborná veřejnost dozvěděla dodatečně (pokud vůbec), na Kulaté stoly byli zváni odborníci dle neznámých kritérií (pouze na jeden z nich se objevila veřejná pozvánka dva dny předem) a nikdy nebyly zveřejněny seznamy účastníků, z Kulatých stolů neexistovaly zápisy, ani audio- či videonahrávky. Tento způsob jednání s odbornou veřejností byl ostudný a neakceptovatelný.

Ministryně školství Kateřina Valachová bohužel Chládkovy manýry převzala a přestože opakovaně deklarovala, že chce komunikovat s rodiči, učiteli, řediteli i odborníky bez ohledu na jejich názory, výstupy z proběhlých jednání či jejich spanilých jízd po krajích jsou opravdu jen sporé. Řadu témat dle oficiálních vyjádření projednala s odborníky, ale stejně jako za předchozího ministra stále neexistují podrobné informace o účastnících jednání, neexistují zápisy a ani nahrávky. Přitom dnes máme k dispozici technologie, které umožňují přímý přenos jednání online a následnou prakticky okamžitou publikaci záznamu. Pokud ministryně jedná s odborníky či představiteli odborné veřejnosti v krajích, znamená snad absence veřejně dostupného zápisu či záznamu, že se účastníci za svoje názory či postoje před kolegy stydí?

Poplašná a lživá zpráva Marka Přibila v MF DNES a následná panická reakce veřejnosti (bohužel i té odborné, která ministerstvu přestává věřit) zřejmě donutila ministerstvo školství i paní ministryni ke změně postoje. První vlaštovkou je audiozáznam včerejšího brífinku.


9 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
23. září 2015 v 0:18  

"v jednu hodinu kriticky reagoval Tomáš Feřtek v RESPEKT.cz a ve třičtvrtě na dvě vydal kritickou tiskovou zprávu EDUin."

Nebýt Feřteka a Eduinů, svět by byl ztracen...

Josef Soukal řekl(a)...
23. září 2015 v 9:06  

Marek Přibil je skutečně mizerný publicista, škoda že Česká škola nereagovala také na jeho stejně ostudné psaní o státní maturitě. EDUin si ovšem co do serióznosti a demagogie s Přibilem nezadá a speciálně psaní B. Kartouse o "chudých dětech, které tak rádi segregujeme" je lež, jež hraničí s trestným činem pomluvy České republiky. Celá situace je ovšem důsledkem způsobu, jakým je prosazována a protlačována inkluze, přesněji řečeno to, co za ni někteří aktivisté považují. Nejde o špatnou komunikaci, jde o demagogii, úskoky a manipulaci se skutečností - viz např. konstatování, že na materiálech MŠMT se podílela i sdružení, která s ministerskými záměry vyjádřila jasný nesouhlas.
K čemu je dobrý článek M. Přibila? Podle mne hlavně k tomu, že si veřejnost snad začne uvědomovat, jaký průšvih je s inkluzí spojen.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. září 2015 v 10:54  

v jednu hodinu kriticky reagoval Tomáš Feřtek

Vyloženě mi tam chybí slůvko UŽ. Je dobře, je-li pedagogická veřejnost bezprostředně informována o aktuálních aktivitách odborných konzultantů a expertů na školství. Jak praví Anonymní z 21:30, co bychom si bez nich počali.
Odborní konzultanti setrvávají v plné pohotovosti šestatřicet hodin denně. Oddíl rychlého nasazení. Leč 'skutečný aristokrat přijíždí poslední'.
http://bit.ly/1gMtOw1

V duchu příspěvků tyrjir:
"Až se pacient probere z narkózy, sdělte mu, pane kolego, že jsme mu museli amputovat nohu. Ale nějak šetrně, prosím."
...
"Tak jsme vám, pane Prouza, ušmikli nohy... Né, nevyšilujte! Jenom jednu."

Takže! Základní školy praktické se rušit nebudou!!!
Jen se v nich bude učit jako v základních školách běžných.

poste.restante řekl(a)...
23. září 2015 v 11:08  

MF DNES jako ubohý bulvár
Poučením z celého excesu je vědomí, že už opravdu nemůžeme rozlišovat média a periodika na bulvár a seriózní média, případně že už MF Dnes už mezi ta seriozní média nepatří.
Smutné je pak nejen selhání konkrétního novináře ale také šéfredaktora a editora, jakkoliv chápu, že nemohou kontrolovat všechno a po každém redaktorovi.

Pozitivním momentem je bezesporu fakt, že podobná zpráva přece jen dokázala nažhavit pedagogy a snad i trochu zaujmout veřejnost.

Klíčovým prvkem je ale otázka, zda k rušení "zvláštních" škol sice nedojde dnes a de iure, ale ve skutečnosti k němu stejně de facto dojde, jen trochu pomaleji a plíživě.

Ve vloženém článku se totiž píše:
"Smyslem změn je, aby byly VŠECHNY děti vzdělávány SPOLEČNĚ, což je v jejich NEJLEPŠÍM ZÁJMU. ... A děti s JAKÝMKOLI znevýhodněním se tak budou moci vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu.

Dovoluji si s těmito prohlášeními paní ministryně zásadně nesouhlasit.
Domnívám se, že v nejlepším zájmu dětí je vzdělávat se v prostředí, které umožňuje maximálně rozvinout jejich možnosti i potenciál, a které jim v co největší míře umožní snížit následky jejich hendikepu. Tímto prostředím rozhodně není hlavní vzdělávací proud a na tom se v dohledné době nic nezmění. Veškerá "podpůrná opatření" jsou totiž ve skutečnosti spíše potěmkinovskou vesnicí. Abychom mohli provést inkluzi skutečně a ne jenom na papíru, potřebovali bychom ŘÁDOVĚ vyšší prostředky.
To už ani nemluvím o tom, že bychom nejdřív měli výrazně navýšit prostředky pro vzdělávání i v samotném "hlavním vzdělávacím proudu".

Laicky řečeno, když za kamion s téměř prázdnou nádrží připojíte ještě další návěs, nemůžete si myslet, že stačí přidat pětilitrový kanystr paliva, a celá souprava dojede z Prahy až do Bruselu. Nejspíš dojde šťáva ještě před Rozvadovem.


P.S.:
Takže! Základní školy praktické se rušit nebudou!!!
Jen se v nich bude učit jako v základních školách běžných.


Kéž by, kolego Pytlíku.
Dopadne to opačně.
V základních školách běžných se bude učit jako v základních školách praktických.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. září 2015 v 15:36  

Jen se pokusím nastínit novou situaci z praktického hlediska.
Podle novely zákona a podle (zatím) nevydané vyhlášky se dětem s LMP budou sestavovat plány podpory a ještě IVP. Pro každého jednoho žáka.Ty bude schvalovat poradna a ředitel.Pro učitele práce jak na kostele. Už jen toto by zasluhovalo příplatek. Dále se budou tato opatření 2x ročně přehodnocovat (co kdyby se nám ten LMP žák vyléčil?!). Pokud bude takovýchto žáků ve třídě více (ale povoleni jsou myslím pouze 4, i když vyhláška už dopředu počítá s tím, že se to nemusí dodržovat, jen ať se učitel zblázní), bude to mazec. Každá třída bude vlastně malotřídkou. Největší legrace je, že nakonec ti žáci s LMP budou stejně vzděláváni jako dosud. Osvětlím - bude možné jim snížit OVA na míru hraničící s RVP pro ZŠS (pomocné školy). Takže vítejte v absurdistánu. Něco zrušíme, abychom to nahradili něčím stejným, ale pracnějším. Prostupnost ,o které se hovoří, je sci-fi v hlavách trubců, kteří s LMP žáky nikdy nepracovali.
Možnost vytvářet integrované skupiny ztroskotá na kapacitních možnostech škol ( kde asi najdou dostatek prostor pro pobyt těchto skupin?, nebo se začnou stavět nové školy?). Všichni pedagogové, i ti starší si okamžitě doplní znalost Breillova písma, znakové řeči a dalších potřebných dovedností pro výuku žáků se specifickými poruchami. JAK ČESKY SPECIFICKÉ!!! Přelož – nedomyšlené. Ti nahoře totiž nebudou s těmi dětmi pracovat. Ani Člověk v tísni .To z nás a těch dětí bude člověk v p..i ,pardon, zadní bradě.

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. září 2015 v 18:40  

Chodí mi zprávy od lidí, že mají podezření,, že zase taková "kachna" to nebyla.

Tohle by chtělo fakt nějak zjistit, ale jak? Protože po jednáních s vyhláškou jsem nabyla přesvědčení, že se tu hraje nečistá hra. Vždyť ono je to dementi nic nestálo. Už se někdy stalo, že někoho popotahovali za dezinformace a neinformace?
Existuje v tomhle státě alespoň jeden slušný ministerský úředník, který by učitelstvu řekl pravdu pravdoucí? Prosím, ozvěte se!!!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. září 2015 v 19:21  

"eurokomisařka byla spokojena"

Hurá! Není větší odborník než pí Jourová!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. září 2015 v 19:29  

"se snižuje počet žáků vzdělávaných mimo hlavní proud" říká odbočka Jerevanu s krycím názvem ČŠI

A co VG? A co exkluzívní soukromé školy? Jednostranná inkluze made in ČR!!!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
23. září 2015 v 19:32  

"zase zůstává odpověnost na rodičích" (Valachová)

A řekl to někdo v Bruselu?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.