Ivan Gabal: Celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných

čtvrtek 10. března 2016 ·

Projev ve třetím čtení novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 9. března 2016. "Základní statistické studie a analýzy speciálního školství ukazují, že počet dětí s lehkým mentálním postižením je nejvíce definovaný tím, jakou mají v jejich regionu kapacitu školy s příslušnou výukou pro lehké mentální postižení. Protože školy pro lehké mentální postižení si vytvářejí poptávku po lehkém mentálním postižení. A pomáhají v tom právě poradny."


Pane předsedající, dámy, paní ministryně, slíbil jsem sice paní ministryni, že se ovládnu a nebudu mluvit, ale teď bych ji přece jen trošku doplnil a podpořil, protože pár věcí ještě neřekla.

Za prvé neřekla, že z hlediska srovnávacích studií OECD máme školský systém s největší sociální segregační silou. To znamená shromažďující děti s chudým původem v jedněch školách a děti s bohatým původem v druhých školách.

Za druhé, že to má strašně silný regionální efekt. Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj jsou regiony, kde se nejvíc kumulují děti se špatným sociálním původem.

Za třetí - celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných.

A poslední - ona tady není paní zpravodajka. Jenom si vzpomenu, jak školský výbor zamítl můj návrh, abychom pravidelně monitorovali sociální a územní nerovnosti v jejich efektu na vzdělanostní dráhy dětí. Kdybychom to dělali už od loňského roku, tak paní ministryně tady pro nás bude mít daleko větší počet faktických důkazů sociálních drah.

A poslední. Základní statistické studie a analýzy speciálního školství ukazují, že počet dětí s lehkým mentálním postižením je nejvíce definovaný tím, jakou mají v jejich regionu kapacitu školy s příslušnou výukou pro lehké mentální postižení. Protože školy pro lehké mentální postižení si vytvářejí poptávku po lehkém mentálním postižení. A pomáhají v tom právě poradny. Děkuji.

106 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. března 2016 v 17:56  

"Za třetí - celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných."

Aha, takže my ta postižená děcka naučíme fyziku, chemii a oni z nich budou najednou perspektivní zaměstnanci.

Pokud je mi známo, integrovaní žáci (nejen oni a ne vždy) končí na tzv. éčkových oborech, kde patrně končí i ti ze speciálních škol.

Nevím, jestli to má pan Gabal v hlavě v pořádku, když argumentuje takto nesmyslně.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. března 2016 v 17:58  

http://www.ucitelskenoviny.cz/index.php?archiv&clanek=7654

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. března 2016 v 18:00  

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7658

poste.restante řekl(a)...
10. března 2016 v 19:03  

Za prvé neřekla, že z hlediska srovnávacích studií OECD máme školský systém s největší sociální segregační silou.
Jak v tomto ohledu pomůže inkluze?
Lidem z oboru (a nikoliv z parlamentu) je to jasné.
Finančně zdatnější občané získají další motiv pro přesun svých dětí jinam.
Segregace stoupne a nikoliv naopak.

Za druhé, že to má strašně silný regionální efekt. Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj jsou regiony, kde se nejvíc kumulují děti se špatným sociálním původem.
A kde vidí pan poslanec příčiny tohoto stavu?
Jak v tom pomůže inkluze?

Za třetí - celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných
A parlament je velkoproducentem naprosto idiotských keců.
Systém speciálního školství umožňuje, aby alespoň část z jedinců, kvůli svému hendikepu objektivně nezaměstnatelných, se zaměstnatelnými stala.
Pokud to pan poslanec nechápe, vypovídá to bohužel o jeho inteligenci, nikoliv o systému speciálního školství.


A poslední. Základní statistické studie a analýzy speciálního školství ukazují, že počet dětí s lehkým mentálním postižením je nejvíce definovaný tím, jakou mají v jejich regionu kapacitu školy s příslušnou výukou pro lehké mentální postižení. Protože školy pro lehké mentální postižení si vytvářejí poptávku po lehkém mentálním postižení. A pomáhají v tom právě poradny.
Čistě teoreticky. Není náhodou možné, že právě v regionech, které pan poslanec zmiňuje, je také největší podíl nejen mentálně, ale především sociálně hendikepovaných jedinců, kteří právě díky svému sociálnímu zanedbání se často stávají a stávali klienty PPP a následně také speciálních škol?
Že tedy nikoliv speciální školy vytvářejí poptávku po diagnóze, ale naopak větší výskyt diagnostikovaných je příčinou větší kapacity poraden a speciálních škol?

Je to stejné, jako kdybych tvrdil, že existence domovů důchodců přímo stimuluje příslušného obvodního lékaře k předepisování léků na hypertenzi a choroby kardiovaskulárního systému.

Kromě toho, zvýší se snad plat speciálnímu pedagogovi, když bude mít ve třídě sedm žáků místo čtyř?
Neslyší tady pan poslanec náhodou růst trávu?

Odpověď můžeme získat poměrně snadno.
Zrušme financování všech škol podle počtu žáků.
Nebudou-li školy zainteresovány na počtech vzdělávaných žáků, nebude je pan poslanec muset tak naivně podezřívat.

Chtělo by se ještě něco dodat, ale byl jsem vychován k tomu, abych pokud možno nemluvil sprostě.

Miloslav Novotný řekl(a)...
10. března 2016 v 19:09  

Gabal, Kartous, Zlatuška, jak se to rýmuje? To už můžete diskutovat rovnou se Sorosem. Jde o existenci českého školství a národa.

Ferda44 řekl(a)...
10. března 2016 v 19:51  

Bóže Růžo - ten pán je ale blb...

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
10. března 2016 v 20:44  

"...celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných..."

Drzost, lživost a hloupost tohoto výroku jsou monumentální, je to skutečný Everest obludné nehoráznosti a jako takový vejde do dějin pedagogiky jako odstrašující příklad nezměrné stupidity, která v roce 2016 spoluutvářela vzdělávací politiku České republiky.

Unknown řekl(a)...
10. března 2016 v 21:01  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
10. března 2016 v 21:04  

Tak tohle může vyplodit jen idiot.Dříve(dle slovníku defektologického - nejtěžší stádium retardace).
1/speciální školství pracuje se zdravotně postiženými.Snaží se o to,aby pokud možno maximum
dětí nabylo dostatek vědomostí.Že budou některé děti prostě v dospělosti invalidní(čili práce neschopní) to toho blbečka vůbec nenapadlo.Tomu se říká výsměch všem hendikepovaným lidem.
2/že se inkluzí řeší sociální nepolitika - opět jasné. Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví.
3/že naši soudruzi podnikatelé nezaměstnaní postiženého, byť by byl šikovný - český kapitalismus (ale ne důsledek speciálního školství)

pratavetra řekl(a)...
10. března 2016 v 21:05  

Slovo "gabal" je od včerejška na seznamu pejorativních výrazů.

Unknown řekl(a)...
10. března 2016 v 21:07  

Není, ten pán určitě není blb, Růžo. Jen je taky napojen na určité penězotoky. Byl mi ten projev ve sněmovně tak nějak povědomý. Měl jsem nutkavé podezření a nemýlil jsem se. Někam musí Martin s Klárou chodit na inspiraci k těm pitomostem, kterými kryjí svá nezisková podnikání. A pokud vím, Klára ani Šimáček sociologové nejsou.
http://www.novaskolaops.cz/lide-v-nove-skole
Není to střet zájmů, když jako poradce ministryně spolupřipravím zákon, který umožní mojí O.P.S. provozovat služby za úplatu?
http://novaskolaops.cz/kvalifikacni-kurz // Velmi nerad ale dělám reklamu.
Takže PČR za KDU/ČSL, nu dobře.

Josef Soukal řekl(a)...
10. března 2016 v 21:28  

Aby těch stupidit nebylo málo, další najdete na EDUinu v přetištěném článku z Lidových novin. Týká se šikany a autoři - J. Nováčková, Z. Brož a O. Botlík - pochopitelně tématu využívají k tomu, aby si vyřídili účty s "tradiční" školou. Úžasné jsou ovšem jejich představy o řešení konkrétních problémů:

"Chceme z dětí vychovat, předpokládejme, slušné a zodpovědné lidi. A také jim to patřičně zdůrazňujeme, když je trestáme, když od nás dostanou pohlavek nebo na ně křičíme. Bije-li matka své dítě za to, že zrovna nabančilo jinému dítěti, dává mu nechtěně, na rozdíl od svých úmyslů a slov, jimiž výprask doprovází, jednoznačnou lekci pro život: Fyzické násilí je přijatelné, ale musíš být silnější než ten druhý. Já jsem silnější, tak tě bít můžu – ty jsi slabší, a tak se musíš podřídit. První výhonek budoucí šikany může vzklíčit už tam, na pískovišti. Další okolnosti v životě dítěte se pak podílejí na tom, zda se stane její obětí, agresorem nebo jen svědkem, který ví, že podřizovat se silnějším je správné. Matka by ale pro budoucnost dítěte neudělala dobře ani hodnotícím odsudkem posilujícím význam mocenských vztahů: „Jsi hrozně zlý kluk. Tu hračku, kterou jsi mu vzal, ti za trest zase vezmu já.“
(...) Podstatou respektujícího vztahu je ohled na potřeby i odlišnosti druhého. Respektující výchova musí brát ohled na vývojovou úroveň dítěte. Ale také na jeho potřebu bezpečí, autonomie, potřebu mít vliv, potřebu úcty a důstojnosti. Respektující rodič samozřejmě nenechá své dítě, aby nabančilo slabšímu, a učí ho řešit bez použití násilí i rozmíšky se stejně silným dítětem: „Druhé bít nesmíme. Když se nám něco nelíbí, můžeme to říct. Vidím, že si oba chcete hrát se stejnou hračkou. Tak jak to uděláte, kluci?“"

Předpokládám, že ten, kdo dostal do nosu, nebude mít chuť se na něčem domlouvat, alespoň do té chvíli, nepřijde-li omluva (taková, které dítě porozumí). Moc rád bych slyšel, jak si autoři poradí se stavem, kdy dítě bude opakovaně bít ostatní, protože si prostě řekne, že nějaké "druhé bít nesmíme" lze klidně ignorovat, nebo pokrytecky vyřešit tím, že na chvilku si dá od bití pohov. A moc rád bych věděl, jak se dá tenhle postup uplatňovat mezi běžnou populací v poměrně početných nebo početných školních třídách.
Ale co bych se vůbec rozčiloval; jen nevím, zda mi připadá více stupidní samotný článek nebo ochota redakce něco takového se vší vážností otisknout.

Josef Soukal řekl(a)...
10. března 2016 v 21:29  

... nebo to pokrytecky vyřeší...

Josef Soukal řekl(a)...
10. března 2016 v 21:53  

Ostatně je příznačné, že o respektování druhých píše ten, kdo nedokáže respektovat nikoho, kdo mu ukáže, že se mýlí nebo že lže.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. března 2016 v 22:45  

Ano. Musíme se respektovat a rozumět si.
To znamená, že vy musíte mě respektovat a mně také rozumět.

mirek vaněk řekl(a)...
11. března 2016 v 6:44  


Poslanec, který nechápe pojem kauzality nemá v parlamentu co dělat. Pokud tam je navíc střet zájmů, pak je situace jasná.
Ať si strana udělá mezi svými lidmi pořádek. Jinak se nebude po volbách stačit divit.

krtek řekl(a)...
11. března 2016 v 7:12  

Já bych s vaničkou dítě nevyléval. Pan Gabal většinou nepindá a ohledně inkluze jde skoro o jedno z prvních vystoupení.
Pokud se shodneme, že je potřeba v krajích s velkými sociálními problémy něco udělat, pak je otázka co. Část neziskovek tlačí na přesun dětí ze základních škol praktických do základních škol, ten odkaz na Novou školu je o stupeň lepší - jde o konkrétní pomoc dětem a asistentům. Víc o něm nevím.
Nejsem si jist, jestli pouhou inkluzí, navíc připravenou tak, jak je, se vyřeší sociální vyloučení. Přijde mi to jako krok vedle, jakobychom slepci dali silnější brýle, hluchému naslouchátko (ať mi hluší a slepí prominou).

krtek řekl(a)...
11. března 2016 v 7:15  

I s tou kauzalitou je to složitější - jako ostatně s celým sociálním vyloučením. Tady se pomíchaly dva důvody LMP: fyziologické a psychologické. Některé dítě díky pomoci může hendikep způsobený sociální situací překonat, jiné ne.

Jiri Janecek řekl(a)...
11. března 2016 v 8:41  

Pan Gabal je sociolog, ktery vystudoval za stareho rezimu...

To celkem boura muj mytus, ze prevysuje-li poptavka po studijnich mistech nabidku, vede to kvalitnejsim absolventum... A nebo proste i vzdelani a inteligentni lide mohou sproste lhat a manipulovat.
S ohledem na to, ze hlavni Gabalovou naplni je boj s ruskou propagandou, plati asi za B.

PS:
1. Je nekonecne mnoho zpusobu, jak merit segregaci... Podle jakeho jsme na tom nejhur?
2. To je se ve trech krajich kumuluji socialne znevyhodnene deti je mozna dusledkem toho, ze se tam kumuluji socialne znevyhodneni lide...
3. K effektu posledniho vagonu nic noveho... Docela by mne zajimalo, jak by odpovedeli na otazku: "Jak by to melo byt jinak?"

Simona CARCY řekl(a)...
11. března 2016 v 9:54  

Tohle snad nemyslí vážně: ....kde se nejvíc kumulují děti se špatným sociálním původem....
Kdo mu dává právo soudit, který sociální původ je dobrý a který špatný? Jaký je jeho sociální původ? Chápu formulaci nepodnětné nebo sociálně vyloučené prostředí. Ale špatné? Na co si tu hraje, Mengele jeden?

Unknown řekl(a)...
11. března 2016 v 10:15  

" že z hlediska srovnávacích studií OECD máme školský systém s největší sociální segregační silou. To znamená shromažďující děti s chudým původem v jedněch školách a děti s bohatým původem v druhých školách."

V tomto má pan poslanec za KDU-ČSL pravdu. Na soukromých školách se školným 55 000,- ročně (10 měsíců/1 dítě) sociálně slabé nenajdeme. Tyto soukromé školy rostou jako houby po dešti a jsou vskutku pro tu bohatější část populace. Na těch veřejných se začínají kupit sociálně slabí, integrovaní, inkludovaní,..tedy sociální segregace nejvyššího stupně. Pan poslanec je totiž naprosto odtržený od reality. Občas by bylo třeba, aby sešel do podzámčí. Na nějaké veřejné ZŠ v Karviné, Ostravě, Střední Moravě, Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě,..by došel k naprosto jiným závěrům. Situace je evidentně podmíněna špatnou ekonomickou situací v těchto oblastech s nízkými platy, vysokou nezaměstnaností, chudobou. A to nejen v romských komunitách.

turistao 982 řekl(a)...
11. března 2016 v 10:49  

Za třetí - celý systém speciálního školství je velkoprodukce nezaměstnaných.

To je jeho soukromý dojem, nebo výsledek seriózního průzkumu většího počtu absolventů? V tom případě by asi většina z nás ráda viděla odkaz na tento průzkum.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. března 2016 v 13:15  

Tady se hodí citát z jednoho českého filmu:

"Tati, pan Holub je lidovec?" .... "Pan Holub je blbec."

P.S.: Řetězec "Holub" je proměnná.

S panem Botlíkem a spol. je těžká domluva. Tito lidé jsou prostě "hnutí". U pana Botlíka to bohužel je spojeno ještě s bludem, že on je ten chytrý a kdo si myslí něco jiného, je pitomec. Jde o určitý styl myšlení, který u matematiků vídám poměrně často. Je to jakási neschopnost nahlížet věci shora. Tito lidé jsou schopni pouze být uvnitř problému a nedokáží jej řešit jinak, než postupným rozpitváváním často až ad absurdum. V matematice je to výhoda, v sociálních vědách je to neštěstí. Problémem není schopnost logického úsudku, ale nereálně zvolené předpoklady (chcete-li axiomy). Respektive tito lidé si ve skutečnosti ty axiomy ani nevolí, oni se stávají spíše jejich obětí. Zase bych zde citoval jednoho klasika: "Stáří je spojené se dvěma vadami, komplementárně spojenými - neschopností myšlenku udržet a neschopností myšlenku opustit."

Skutečný intelekt je podle mě o tom, být schopen tyto axiomy opustit a podívat se, jak by teorie vypadala, kdyby předpoklady byly odlišné. Já jsem schopen uznat, že Botlík a spol. by mohli mít pravdu, pokud by všechny děti byly stejné, jako jsou řekněme jejich děti, ale ze zkušenosti vím, že tomu tak není a že neexistuje humánní způsob, jak toho docílit.

Musíme se prostě smířit s tím, že malá část populace bude vždy nějak "hnutá". Chápu, že názory této části jsou tak neobyčejné, že budou v médiích častěji, než odpovídá jejich faktickému zastoupení v populaci. Ostatně já se také nechodím do ZOO dívat na holuby, že?

honzacer řekl(a)...
11. března 2016 v 13:27  

Jana Karvaiová, speciální pedagožka, učitelka z České Skalice beze studu hlásí o životní filozofii šestiletých dětí:

"Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví"

Kdo by ji ze zdejších diskutujících doporučil jako učitelku svým známým či svým dětem?

Problémem systému by neměly být děti z chudého prostředí, ale předsudečné rasistické učitelky a učitelé, kteří se v posledních měsících odkopávají v diskuzích pod články o změně financování dodatečných vzdělávacích podpor.

Že se Jano nestydíte.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. března 2016 v 13:37  

Kdo by ji ze zdejších diskutujících doporučil jako učitelku

O doporučování nemůže být ani řeči. Byl bych hlupec všech hlupců, přece.
A doroste druhá vlna našich vnoučat do školního věku, hodlám paní Karvaiovou unést a na potřebný počet let ji zbavit běžných občanských práv a svobod, aby se mohla těm našim dětičkám cele věnovat.

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 13:56  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 13:58  

První třídu beru jako nadsázku. Vývody pana Černého beru jako groteskní vyvřelinu jeho snahy vyřídit si to s nositelkou nepohodlných názorů alespoň takhle, když argumenty prostě nejsou. Řeči o chudých dětech mám obzvláště rád - které chudé české dítě nemůže nastoupit do základní školy nebo třeba na víceleté gymnázium jen proto, že je chudé? Mohl byste, pane Černý, tuhle pitomost něčím konkrétním doložit? Chudé děti mají co se týče školství ten problém, že nemohou automaticky nastoupit třeba na PORG nebo jinou elitní placenou školu. Tenhle problém ale řešitele problému "změna financování dodatečných vzdělávacích podpor" kupodivu nezajímá, tahle diskriminace zřejmě nevadí. A citované eufemistické označení opatření přinášejícího povinné úřední dobro pro ideologickými blázny vybranou skupinu nešťastníků jen dokládá, že pan Černý má jasno v názorech, ale nikoli v tom, za co by se kdo měl stydět.

Janek Wagner řekl(a)...
11. března 2016 v 13:58  

Pane Černý, kupodivu například Ondřej Šteffl by děti paní Karvaiové svěřil, jak tu nedávno napsal. Já bych ji klidně svěřil vnoučata...

Nechtějte radši vědět, co si o vás myslím ;-)

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 14:07  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 14:08  

Paní Karvaiová nevyjádřila nic, co by se týkalo rasy, ale pan Černý je hned doma. Šídlo v pytli neutajíš, ani to všelijak kamuflované domněle antirasistické podloží, z nějž vyrůstá celá tato inkluzivní patálie. Hanba těmto Černým!

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 14:39  

Pánové klídek.Je to o potrefené huse a ta se ozvala.
Pane Černý - gratuluji, že jste si tak geniálně vyvodil z věty o šestiletých dětech (slovo dítě je zcela neutrální nebo jim doma říkáte jinak?) můj údajný rasismus. Vy a vám podobní máte názory a postoje, které jsou velkým průšvihem pro tuto společnost. Zastíráte skutečnosti, které objektivně jsou. Chováte se jako člověk, který má bouli na ruce a tvrdí, že je to od toho, že moc svítí slunce a že to přejde. Lžete sami sobě a ještě ty lži vnucujete ostatním. Je mi docela jedno, co si o mě myslíte.
Celý život pracuji i s dětmi ze sociálně slabých rodin. Nehovořím o etniku, jde to napříč společností. Starám se o ně, jím s nimi to, co navaří, nosím šatstvo, kupovala jsem i svačiny. Mezi romským etnikem jsem dokonce oblíbená. Pokřik - dobrý den paní učitelka na celé město již beru jako samozřejmost (i to, že se za mnou ostatní otáčí).Toliko k mé xenofobii a rasismu.
Jo a příště ještě nezapomeňte kromě mé adresy dodat,co jsem měla včera k jídlu a jak jsem šla oblečená do práce. Ostatní zde diskutující to fakt zajímá.

poste.restante řekl(a)...
11. března 2016 v 14:55  

Potíž s lidmi typu pana Černého je v tom, že oni nevidí svět takový jaký je, ale takový, jaký by chtěli, aby byl. Ba co hůře, obviňují ty, kteří vidí svět reálně a mají dost soudnosti, v současnosti bohužel musí mít i odvahu, k tomu aby pravdivě věci pojmenovávali.

Takže ANO, pane Černý. paní Karvaiová má pravdu. Existují mezi námi lidé, kteří z různých důvodů nikdy skutečně pracovat nechtějí a většinou ani nebudou. Také tito lidé mají děti a přesně v duchu své životní filozofie je vychovávají. Proto se stále častěji stává, že již malé děti přicházejí s výše citovanými názory do škol.-
Hlupákem je ten, kdo to nevidí.
Bláznivým bloudem je ten, kdo vidí, ale vidět nechce kvůli své víře.
A arcidarebákem je ten, kdo pochopil, že i na obhajobě těchto lidí se dá vydělávat mnohem lépe, nežli skutečnou prací a proto
- nejen že vidět nechce,
- k tomu prospěchářsky vrdlouže o tom, že nevidí
- a ještě navíc uráží ty, kteří vidí a nemlčí.
Vyberte si dle libosti.

A ANO. Kdybych snad někdy měl v životě tu smůlu, že by mí blízcí potřebovali pomoc paní Karvaiové, s čistým svědomím bych jí je svěřil, i když ji osobně neznám.
Mohu-li totiž soudit člověka na základě toho, co tvrdí a co skutečně činí, pak kolegyně Karvaiová patří mezi lid, kteří hendikepovaným chtějí skutečně pomoci a také to dělá. Právě proto, na rozdíl od pana Černého, skutečně ví, o čem mluví.

honzacer řekl(a)...
11. března 2016 v 15:10  

Dovodil jsem z vašeho vyjádření předsudek vůči dětem, se kterými pracujete. Je jedno zda je vůči šestiletým dětem nezaměstnaných rodičů nebo dětí z romských rodin (sociální diskriminace i etnická má v zubech stejný jed). Je to sprosté a neprofesionální vůči dětem si nechávat takové věci v hlavě, druhý level je šířit je a nosit na veřejnost, kde vystupujete jako expertka a vaše tvrzení mají tak větší váhu a ovlivňují úsudky dalších lidí. Nikdy nebudou pracovat, řikala to učitelka, celý život s nimi dělá. Je jí to jasné už od první třídy.

Skutečně věříte že mají děti v šesti letech životní filozofii? Natož filozofii nepracovat? Kde je vaše vzdělání, kde jsou základy vaší profese, vývojová psychologie?

Nemyslím že bychom si kdy porozuměli. Sociální pracovníci mají v základním standardu chránit své klienty před nespravedlivým hodnocením, jehož by byli oni sami původci. S předsudky a jejich vznikem se počítá, ale mělo by s nimi být pracováno aby neovlivňovaly vztahy a tím i práci. Děti volají na kde koho, ale o tom jestli je to známka dobrého učitele nebo sociálního pracovníka to nic neříká. Chodíte-li do práce s tím, že ty haranti maj už odmala životní filozofii nepracovat a je jedno do které školy chodí a co se tam s nimi děje, je to na pováženou. Ale máte tady svoje publikum, jak jsem říkal, to to ocení, nerozumíme si, ale chtěl jsem vám to říct.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 15:15  

No bych si ještě vyprosila nazývat mě expertkou!!!!

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 15:17  

A já s váma taky nekaramádím.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 15:25  

Ještě dodávám.
To, že tyto děti vyrůstají ve filozofii svých rodičů je fakt. Není v mém příspěvku nic, co by říkalo nebo jen lehce napovídalo, že ve škole se ty děti snažíme vést trochu jinudy. Aby pracovaly. Pak záleží na osudu, zda se přikloní k té či oné straně. To já ani vy neovlivníme. A praktické školy ,více než které jiné, se snaží, aby děti, které nevládnou příliš vědomostmi, mohly alespoň dobře vládnout rukama. Učí se různým dovednostem a je tomu (zatím) přizpůsoben jejich celkový vzdělávací plán. Mají dostatečné počty hodiny pracovní výchovy, které tráví opravdovou prací v dílnách, v kuchyních, na zahradách apod. Jestli něco způsobí větší nezaměstnanost těchto dětí, bude to právě inkluze. která sice dává důraz na to, aby všichni byli v jedné třídě, ale už neřeší, jak se tyto děti budou učit pracovat. Na základkách, kde je dnes zcela minimum hodinových dotací pracovního vyučování.Pokuste se příště hledat fakta a nechte si od cesty své hloupé narážky na rasismus toho či onoho. Vy jste pro ty děti udělal houby.Plácat pusou umí každý.Nebo s nimi pracujete a věnujete se jim?, to jinak sorry.

Janek Wagner řekl(a)...
11. března 2016 v 16:03  

Pane Černý, jste Jan Černý. Ředitel programů sociální integrace. Tel:+420 777 787 915. jan.cerny@clovekvtisni.cz?

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 16:20  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 16:23  

Jestli jste opravdu ředitel programů speciální integrace, ráda bych pochytila něco z vaší praxe.
Např. jak se vám daří pracovat s dětmi ze soc. slabého prostředí ohledně zbytečného zameškávání hodin ve škole (omluvenky od rodičů mají, ale vídáme je venku lítat přes den a nemocní určitě nejsou).
Co mám dělat, když mi dítě již třetím rokem chodí do školy špinavé, občas i zapáchající, vím, že toho moc nesní(rodina "vaří" obědy).S rodinou jednáno x krát a bez odezvy.Víte, mě se nechce zrovna hned žalovat OSPODU, protože to dítě jinak ve škole nemá žádné problémy. Je obětí rodiny.Tohle byste měli radit školám a také jim pomáhat. Zatím jsem nabídky podobných aktivit nezaznamenala. Nemohu každé dítě posílat do komunitního centra, nota bene, když je každé 10 km od nás.
Chodím na kdejaké školení právě ohledně práce s těmito dětmi a nabídku této organizace jsem opět nezaznamenala(myslím DVPP).

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 17:03  

Sociální pracovníci v první řadě nesmí lhát tak jako vy výrokem o chudých dětech. Dále by se měli starat o prospěch těch, o něž se starat mají. Pokud nejsou schopni se vyjádřit k argumentům proti dnešní inkluzi a musí se točit na jednom vyjádření, z něhož se pokouší vyvozovat bůhvíco, je to ubohost, kterou žádnými řečmi nepřekryjí. Snaha vytlouct kapitál z ničeho z toho čouhá jak sláma z bot. Pokud bychom měli užít stejný způsob diskuse, musel bych z vašich výroků vyvodit, že jste naprosto neschopný zastávat jakoukoli pozici ve sféře, kterou se zabýváte. Pokoušíte se za každou cenu snížit morální kredit člověka, který se celý svůj profesní život věnuje dětem, vůči nimž má podle vás rasistické předsudky. Člověk s předsudky takto nevystupuje a vy to dobře víte, tak přestaňte s pokryteckými řečmi a ukažte, že dokážete něco víc než být demagogem. Koneckonců snaha přehodit na školy neúspěchy sociální politiky o lecčem svědčí. Neházím je krk vám osobně, ale sebereflexe by ve vašem případě byla rozhodně na místě daleko víc než takovéto vstupy do debat. Myslím, že větu o chudých dětech nebo podobnou nehoráznost jste před časem použil už v debatách na EDUinu a pak jste z diskuse zbaběle utekl. I kvůli lidem, jako jste vy, je dnešní inkluze naprosto nevěrohodná; ukazuje se, že ji její prosazovatelé pojímají jako ideologický boj, v němž nejde o děti, ale o to prosadit svou.

pratavetra řekl(a)...
11. března 2016 v 17:24  

http://denikreferendum.cz/clanek/19520-komu-jde-o-co

Jan Černý z Člověka v tísni reaguje na text Stanislava Štecha o novele školského zákona a praktických školách. Asociace speciálních pedagogů hájí zájmy svých členů, kterým jde především o to bránit úbytku dětí z bývalých zvláštních škol.

Pro paní Karvaiovou
Jak sám uvádí, ve svém volném čase je kydačem hnoje.

Pro pana Černého
Přiznávám bez mučení. 8 let takové děti máme na klasické základní škole a neumíme s nimi pracovat! Nemám jediného učitele, který by speciální pedagogiku studoval a nelíbí se mi, že by z nich měli být rychlokvašení speckaři. Zkuste např. kardiologovi říct, že za 6 měsíců bude chirurgem a zajistí si to, jak umí, ale nebude to na úkor pacientů a pracovní doby. Taktně mu řekněte, že ho budou proškolovat takoví, kteří o tom třeba taky nic neví :-(.

Janek Wagner řekl(a)...
11. března 2016 v 17:41  

Pro úplnost uvedl Jan Černý na https://www.facebook.com/letajicikoza/posts/10207805781294124?pnref=story.

Odkoukáno na České škole:
Jana Karvaiová, Komenského následovnice speciálního zaměření, z České Skalice, argument pro zachování praktických škol:
"Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."
Každý by takovou úču chtěl pro své děti, o tempora, o mores. Mengeleho pedagogika.

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 18:09  

Goebbelsovské metody.

Jana Karvaiová řekl(a)...
11. března 2016 v 18:09  

Někteří lidé mě urazit nemůžou už z podstaty. I s takovými musíme žít. Naučila jsem se. I bez inkluze. Spíš je mi jich líto. Mají to v životě těžké, protože neumí odpouštět. S nákladem hnusu se plazí celý život.

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 18:13  

A další podrazák. Už jich má inkluze na hrbu dost.

poste.restante řekl(a)...
11. března 2016 v 18:25  

Ale máte tady svoje publikum, jak jsem říkal,
Ano to má a proto si to rozebereme postupně:

to to ocení,
Ano. To publikum to ocení. Nikoliv proto, že je primárně rasistické, ale proto, že je schopno analyticky a někdy až pedantsky pitvat jednotlivá vyjádření účastníků místních diskusí.

Dovodil jsem z vašeho vyjádření předsudek vůči dětem, se kterými pracujete.
Ano, to jste si dovodil. Ale proto, že jste si to dovodit chtěl. Z textu samého, ani z dřívějších vyjádření paní Karvaiové nic takového neplyne.

Je jedno zda je vůči šestiletým dětem nezaměstnaných rodičů nebo dětí z romských rodin (sociální diskriminace i etnická má v zubech stejný jed).
Když je to jedno, tak proč jste vypíchnul právě rasistický podtext?
Cituji: Problémemm systému by neměly být děti z chudého prostředí, ale předsudečné rasistické učitelky a učitelé, kteří se v posledních měsících odkopávají v diskuzích pod články o změně financování dodatečných vzdělávacích podpor.
Člověk, zvyklý analyzovat text, by dovodil spíše to, že primární rasismus se skrývá ve Vás a proto ho hledáte, nacházíte a vyzdvihujete ve vyjádření ostatních, abyste překryl svůj vlastní hřích. Něco, jako když dítě sní bonbóny určené pro všechny a pak, aby se na něj nepřišlo, udá jiného.
Asi se Vám, nelíbí se Vám takový argumentační kotrmelec? Ale přesně téhož jste se dopustil.

Je to sprosté a neprofesionální vůči dětem si nechávat takové věci v hlavě,
Co mám v hlavě, po tom je každému buřt. Kromě neurologa.

druhý level je šířit je a nosit na veřejnost, kde vystupujete jako expertka a vaše tvrzení mají tak větší váhu a ovlivňují úsudky dalších lidí.
Tak předně, nenadávejte raději komukoliv z místní společnosti do expertů.
V našich kruzích má toto označení hrubě pejorativní náboj.
My nejsme experty. My se problémy skutečně zabýváme.
(Tedy já jsem expert na filmovou režii. Od té doby kdy je pan Feřtek expertem na školství.) :-)
Lze souhlasit s tím, že chodit s vlastními předsudky na veřejnost je neprofesionální. Kdyby tomu tak ovšem bylo. Viz dále.

Nikdy nebudou pracovat, řikala to učitelka, celý život s nimi dělá. Je jí to jasné už od první třídy.
Jenže ona nic takového neříká.
Vydýchejte se a čtěte prosím bez afektu. - Cituji:
Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou PŘESVĚDČENI, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví.

Pravda, mluvit o životní filozofii je asi trochu přehnané.
Ale píše se tu o "přesvědčení", nikoliv o tom, že "nikdy nebudou pracovat", jak píšete Vy.
Takže jste zase viděl fatamorgánu, což se snadno stává, když člověk vidí rudě.


Skutečně věříte že mají děti v šesti letech životní filozofii? Natož filozofii nepracovat? Kde je vaše vzdělání, kde jsou základy vaší profese, vývojová psychologie?
Poznámku o filosofii už jsem rozebral, takže teď k meritu věci.
Chcete tvrdit, že nejsou děti, žáci, kteří mají už od dětství názory, výše citované?
Že neexistují rodiče, kteří si parazitický způsob života vytkli jako cíl a kteří v tomto duchu vychovávají i své děti?
Pro Vás osobně raději zdůrazním: Bez ohledu na etnikum.
Nebavíme se o tom, jak hluboko jsou tyto myšlenky zakořeněné a zda je možné je nějakým úsilím pozměnit.
Pokud si to myslíte, pak se raději rychle probuďte, anebo zvažte změnu oboru činnosti, jste-li tím, za koho Vás pokládá pan Wagner.

Nemyslím že bychom si kdy porozuměli.
Ani já si to nemyslím.

poste.restante řekl(a)...
11. března 2016 v 18:25  

Sociální pracovníci mají v základním standardu chránit své klienty před nespravedlivým hodnocením, jehož by byli oni sami původci.
My jsme učitelé.
Sociální pracovníci se z nás stávají právě díky činnosti lidí, jako jste Vy.

S předsudky a jejich vznikem se počítá, ale mělo by s nimi být pracováno aby neovlivňovaly vztahy a tím i práci.
Platí to i pro předsudky, které zde předvádíte Vy?

Děti volají na kde koho, ale o tom jestli je to známka dobrého učitele nebo sociálního pracovníka to nic neříká.
Tak ono záleží na tom, co na něho volají, že.
A propos. Kolik jich volá na Vás? A co volají?

Chodíte-li do práce s tím, že ty haranti maj už odmala životní filozofii nepracovat a je jedno do které školy chodí a co se tam s nimi děje, je to na pováženou.
Nic takového kolegyně neřekla, ale nejspíš je marné, vysvětlovat to Vám.


"nerozumíme si, ale chtěl jsem vám to říct."

Než jsem dopsal komentář, doplnil pan Wagener zřejmě Váš příspěvek na fb:
Každý by takovou úču chtěl pro své děti, o tempora, o mores. Mengeleho pedagogika.
Jste-li jeho autorem, pak mohu s klidným svědomím napsat:
Pane Černý, jste hulvát, demagog a lhář.


Mohu jen zopakovat:
Existují mezi námi lidé, kteří z různých důvodů nikdy skutečně pracovat nechtějí a většinou ani nebudou. Také tito lidé mají děti a přesně v duchu své životní filozofie je vychovávají. Proto se stále častěji stává, že již malé děti přicházejí s výše citovanými názory do škol.
Hlupákem je ten, kdo to nevidí.
Bláznivým bloudem je ten, kdo vidí, ale vidět nechce kvůli své víře.
A arcidarebákem je ten, kdo pochopil, že i na obhajobě těchto lidí se dá vydělávat mnohem lépe, nežli skutečnou prací a proto
- nejen že vidět nechce,
- k tomu prospěchářsky vrdlouže o tom, že nevidí
- a ještě navíc uráží ty, kteří vidí a nemlčí.

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 18:39  

Takhle JČ komentoval zprávu o tom, že AI ve zprávě lhala:Jan Černý


9 březen v 20:13 ·

..

Inovativní přístup, bývalí vysocí státní úředníci ministerstva školství, z profese Komenského, podávají podněty státnímu zastupitelství, když se jim nelíbí zjištění terénního výzkumu.

Má státní zástupkyně vyjadřovat soudy že diskrimanace ve vzdělávání neexistuje?
Nějak se ti Vůdci pedagogičtí pošalel´i, aby je ,o Devla, rakovina po poli honila.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. března 2016 v 18:40  

Já jsem sice, jak si laskavý a pravidelný čtenář České školy, jistě stačil povšimnout, také ve výchově samouk, ale tyhlety STBácké metody, kdy někdo zveřejňuje citlivé údaje o názorových oponentech, to mi připadá přes čáru. Zajímavé je, že jsou to ti, kteří sami sebe vidí jako zastánce lidských práv.

Že pan Černý rovnou nenapsal, kam chodí děti paní Karvaiové do školy a jak se jmenují. To už bych asi zvážil trestní oznámení.

Josef Soukal řekl(a)...
11. března 2016 v 18:43  

A další:


Jan Černý


25 únor v 11:27 ·

..

"Strukturou a použitými argumenty ve společné kampani Asociace speciálních pedagogů a bulvárního Blesku se jedná jen o reminiscenci debaty o tom, jestli směj chodit negři s bílejma do jedný školy, židi s árijcema a trochu starší debaty jestli se sluší aby holka chodila do školy a získala vzdělání.

Všechny ty nelidské texty, co Asociace vyprodukovala od doby svého vzniku, včetně toho prvního dopisu, kolem kterého se ustanovila, by je měly pro profesi následovníků Komenského diskvalifikovat.
Ale to už je debata o dobrém nacistovi, resp. jestli může být aktivista Úsvitu nebo Dělnické strany pedagogem s lidským rozměrem."

Dál nehledám. Čím že se tenhle člověk živí? Špínou?

Jirka řekl(a)...
11. března 2016 v 18:45  

Pro dobrotu na žebrotu!
Určitě bych v naší škole našel paní Karvaiové pár žáků, kteří sice díky všem podpůrným opatřením vyjdou ze školy pologramotní a zcela nepřipravení na praktický život a zaměstnání, ale dobroserové (po přečtení příspěvků pana Černého jsem si musel nějak ulevit) se budou pořád bít v prsa, jak konečně vymýtili předsudky a "rasismus" z českých škol. Já se jen pořád divím, kde se ty rasy v našich školách berou. Černocha znám v okrese jednoho a Vietnamec nám brzo odejde do Německa. Netrpí spíš pan Černý xenofobií? Myslím, že většina zde diskutujících je opravdu z jiného těsta a nedivím se jeho strachu. Jen je mi líto Člověka v tísni. Snad je nebudou lidi strkat do jednoho pytle.

poste.restante řekl(a)...
11. března 2016 v 19:04  

Člověk v tísni se v posledních letech pustil do několika projektů, které jsou přinejmenším sporné až problematické.

Pokud tato organizace zaměstnává lidi, jako je pan Černý, kteří vědomě urážejí a překrucují pravdu tak, jak se jim to hodí, těžce to v mých očích jejich jinak užitečnou a prospěšnou činnost deklasuje.

Za sebe prohlašuji, že tato organizace v minulosti byla jedním z příjemců mých příspěvků.
Už není.
A pokud ji budou reprezentovat podobné osoby, ani se na tom v budoucnu nic nezmění.
Naopak. Hodlám o těchto excesech informovat své přátele a známé.
Nechť oni sami posoudí, zda chtějí své jméno a příspěvky spojit s lidmi, vystupujícími uvedeným způsobem.

Janek Wagner řekl(a)...
11. března 2016 v 19:37  

Jan Černý uvedený post https://www.facebook.com/letaj.../posts/10207805781294124... smazal. To zpravidla zbabělí sráči dělají...

Snímek je na https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153464577988657&set=a.100958618656.83839.677588656&type=3&theater.

Janek Wagner řekl(a)...
11. března 2016 v 19:38  

Správný odkaz na již neexistující post Jana Černého https://www.facebook.com/letajicikoza/posts/10207805781294124?fref=nf

Miloslav Novotný řekl(a)...
11. března 2016 v 19:43  

Údajné dobro, sem tam konané Člověkem v tísni, je pouhá zástěrka. Jan Černý není odpadlík, ale člověk v plísni na svém místě.

Unknown řekl(a)...
11. března 2016 v 20:47  

Nu trochu se tady odbočilo od pana poslance. Ale když se do toho jeden trochu začte...
ČvT najde problém, nechá si na míru zpracovat statistická data a přijde s řešením jako třeba http://varianty.cz/download/docs/145_pr-i-be-hy-ze-s-patne-c-tvrti.pdf, vše samozřejmě z peněz EU
Řešení ve formě vzdělávání podporovatelů a jiných neziskuchtivých aktivit se procpe do vyhlášek a další neziskovka, které pan poslanec třeba dělá dozorčího radu a paní Klára třeba správní radu v podstatě přihraje, doufejme, že jen malou domů.
Ale třeba jsem jen zaujatý kvůli chování toho pána, co umí pást kozy.
Podrobnější informace o společnosti GAC
http://www.gac.cz/cz//?clanek=1
Zaměřujeme se především na zakázky regionálního a sociálního rozvoje, orientujeme se v systému čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, pomůžeme vám s formulováním projektového záměru a zpracováním projektové žádosti o podporu z těchto zdrojů, jsme připraveni zajistit management takového projektu. Znalost standardizovaných postupů financování ze strukturálních fondů, SCHOPNOST PRÁCE se statistickými daty, s VEŘEJNÝM MÍNĚNÍM a informacemi nám umožňuje vhodně NASMĚROVAT i vaše netradiční IDEJE. Mezi naše tradiční oblasti zájmu patří téma menšin a cizinců, vzdělávání a školství, cestovního ruchu a regionálního rozvoje, mezinárodní bezpečnosti.

honzacer řekl(a)...
11. března 2016 v 21:20  

Evidentně výroky padagožky Jany Karvaiové o šestiletých dětech, u kterých je jedno kde se budou vzdělávat, neb vyznávají jakousi filozofii... zdejším diskutujícím pedagogům přijdou v pořádku. Mě přijdou pedagogů nehodné, nálepkující, totalitní a předsudečné a to do té míry, že musí ovlivňovat profesionální vztah a i jaksi povinný pedagogický optimismus, i když si to třeba neuvědomujete nebo popíráte.

Pilař a asociace speciálních pedagogů popírají opakovaně diskriminační prvky v systému, kde stále jsou, ač za posledních deset let se mnoho věcí zlepšilo.

Za problém je považováno, že rodiny z ostravska si stěžovaly, systém žádné chyby neměl, jen trablmejkři jako já jsou problém, figuranti odhalující manipulace při zápisech ap.

Útoky na tzv, inkluzivní novelu školského zákona nechápu, dojde jen ke změně financování, které bude pro děti spravedlivější. Z většiny škol žádné inkluzivní školy nebudou, protože pro to nebudou mít emoční, etické, personální nebo materiální podmínky nebo jejich kombinaci a ochotu změnit zaběhané systémy a organizaci výuky.

Ke skrytému záškoláctví, jak zmiňuje Jana Karvaiová
https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1386083287-systemova%20propojeni_tisk.pdf

nejlepší praxi mělo podle mne město Bílina, které vydalo jako první město na základě spolupráce s námi obecně závazný pokyn k prevenci skrytého (rodiči omlouvaného) záškoláctví

Ještě bych vzpomněl situaci, když podobně jako Jana Karvaiová, hodnotila děti a rodiče v rodině paterčat jejich bývalá průvodkyně, v komunitě sociálních pracovníků i ze strany mpsv bylo zřetelné odsouzení, že takové hodnotící soudy jsou za hranou profesní etiky. Tam kde je hodnotící v silnějším postavením, kdy může poukázáním na rozbité děti zastřít nespravedlivý systém nebo vlastní selhávání, měl by se takových autoritativních soudů zdržet.

Naložte s tím jak umíte, nemyslím že bych zde psal něco co byste nevěděli nebo na to neměli silný názor.

Janek Wagner řekl(a)...
11. března 2016 v 21:40  

Pane Černý, obávám se, že diskuse s vámi je zcela zbytečná.

Paní Karvaiová napsala:

"2/že se inkluzí řeší sociální nepolitika - opět jasné. Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

Vy to interpretujete:

"výroky padagožky Jany Karvaiové o šestiletých dětech, u kterých je jedno kde se budou vzdělávat, neb vyznávají jakousi filozofii..."

honzacer řekl(a)...
11. března 2016 v 22:02  

Jak jste napsal výše, jsem totiž sráč. Sráč s jiným pohledem na věc, s jinými zkušenostmi, s jiným pohledem na společnost a nepoužívám slovo paraziti.

Jirka řekl(a)...
11. března 2016 v 22:12  

Útoky na tzv, inkluzivní novelu školského zákona nechápu, dojde jen ke změně financování, které bude pro děti spravedlivější. Z většiny škol žádné inkluzivní školy nebudou, protože pro to nebudou mít emoční, etické, personální nebo materiální podmínky nebo jejich kombinaci a ochotu změnit zaběhané systémy a organizaci výuky.

Nechápete, protože ve svém zaslepeném boji nechcete přiznat, že některé děti mají diagnózu LMP právem. A nejde jen o ně. I děti s hraniční inteligencí potřebují jinou výuku. Vyspělá společnost jim musí zajistit potřebné emoční, etické, personální a materiální podmínky = praktické školy. I oni mají svá práva, své potřeby, své rodiny a životy. Nemám na to, abych shazoval lidi z vozíků, a s pokřikem jsme si rovni, je nutil běhat se zdravými. Stejně tak budu vždycky připraven je hecovat a pomáhat jim, když budou chtít překonávat svůj hendikep, ale bez zbytečného sentimentu. Vše o čem mluvím, prožívám v osobním i profesním životě a možná proto, že mi nechybí vámi zmiňované předpoklady, tak vím, že takto navrhovaná inkluze je nesmyslná a nemožná (prakticky ověřeno). Je to Potěmkinova vesnice evropského střihu. Pro žáky s LMP i hraniční žáky je výuka angličtiny od třetí třídy a chemie, fyziky a dalších v rozsahu RVP ZV a hlavně omezení praktické výuky pro život jen cesta k pologramotnému strádání bez možnosti samostatného života.
Koho ve svém spravedlivém boji obětujete příště?

Unknown řekl(a)...
11. března 2016 v 22:26  

To: Jan Černý//Jenže třeba předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař zase říká, že je to celé jen problémové hranice lehkého mentálního postižení, podle níž se děti do škol "třídí". Nejraději by ji zrušil a udělal rámcový vzdělávací program, který by se jmenoval propadlíci, cikáni a zlobivci.//

Dobře, a jak Vám pane Černý tedy přijdou výše uvedené výroky zástupce ČvT na adresu zastánců skupinového vzdělávání žáků s LMP. Přijde Vám v pořádku takhle urážet v zaplacených rozhovorech? Nebo jste to opravdu z úst pana doktora slyšel?

LN Uvědomují si rodiče dětí z ghett, že vzdělání je cesta ven?
//Žádné zkušenosti, které mají, tomu nenasvědčují. Tu naději je v nich třeba probouzet. Oni vidí úspěšnou mafii, lidi, kteří prodávají drogy. To jsou jejich vzory!
http://www.adam.cz/clanek-2015020081-romske-deti-jsou-zajimavy-obchodni-artikl.html

A netvrdíte v podstatě to samé, co zde odsuzujete? Já to tak vnímám. Ale mohu se mýlit.
...lidi, kteří prodávají drogy. To jsou jejich vzory!? // jak to můžete říct o šestiletých dětech?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. března 2016 v 22:45  

Nevím, jestli zrovna sráč, takto já to poznávat neumím, ale blb to bude určitě.

honzacer řekl(a)...
11. března 2016 v 22:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
honzacer řekl(a)...
11. března 2016 v 22:58  

Zaplacený rozhovor?

Tvrdím že se systém zvrhl a že školy začaly v letech 2007 a výše bojovat nefér o žáky na trhu, k jejich tíži. Zápisy do prvních tříd s reklamou a aktivním tlakem na rodiče. 2010: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-cerny.php?itemid=8594

Pilař zaujal pozici že je vše v pořádku a nic neměnit. "Jeho" RVP pro žáky selhávající ve vzdělávání by jen byla klička, která by zlepšil průtok dětí do ZŠp a znemožnila kontrolu zneužívání zvenčí. ASPCR trvá na tom, že fundament je v pořádku, všechny děti jsou tam férově. Z jeho úst jsem slyšel mnoho výroků, tenhle je ale moje licence, on mluvil o tom, že je problém s tím lmp, protože jsme s dětmi začali chodit mimo špz ke klinickým psychologům a špz diagnostikované lmp zázračně mizelo.

Jiný 2010 http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-cerny.php?itemid=9177, v závěru link na statistiky poraden kolik je kde podle nich dětí s LMP.

poste.restante řekl(a)...
11. března 2016 v 23:00  

Pane Černý, za sráče jste nebyl označen proto, že máte " jiný pohled na věc, jiné zkušenosti, jiný pohled na společnost a nepoužíváte slovo parazit".

To označení jste si vysloužil za své chování,
za zjevnou manipulaci,
podsouvání jiným toho, co neřekli,
vytrhávání výroků z kontextu
a zneužívání svých vlastních dezinterpretací k veřejnému zostouzení názorového oponenta.


A také za to, že když už si, jak doufám, uvědomíte, že jste přestřelil, své předchozí výroky zbaběle smažete, místo abyste přiznal chybu a za své chování se omluvil.

Děláte přesně to, co odsuzujete u jiných.

Nám nevadí člověk s jinými názory. Neděláme si patent na rozum.
Diskusi povětšinou chápeme jako prostředek k seznámení se s odlišným pohledem na věc a když nás oponent dokáže věcnými argumenty přesvědčit, uznáme to.
Nejsem si jist, zda Vy jste schopen téhož, pokud bych měl soudit podle toho, co zde předvádíte.

A ještě v jedné věci se zásadně mýlíte.
Zde až na výjimky nenajdete "odpůrce" inkluze, ale spíše odpůrce "inkluze".
Jsme pro skutečně realizované a především finančně, personálně, organizačně a systémově zajištěné začleňování hendikepovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu všude tam, kde to bude především těmto žákům samotným ku prospěchu.
Ale odmítáme tuhle hyperpotěmkinovskou vesnici, jejímž účelem je jen vytvořit zdání, že "řešíme problém".
Kdybyste si dal tu práci a seznámil se s názory některých diskutujících, místo jejich rychlého a bezmyšlenkového odsouzení, věděl byste to.

Pokud si opravdu myslíte, že schválenou podobou inkluze se nic nezmění a dojde "jen ke změně financování, které bude pro děti spravedlivější" pak jste opravdu jen velmi, velmi naivní. Tím spíše byste se měl s názory oponentů seznámit.

Tohle není žádná partička zapšklých ignorantů z hospody 4. cenové skupiny, kteří si řeší vlastní frustrace vyléváním škopků špíny na jiné.

Zdejší debatéři jsou lidé s dlouhou pedagogickou praxí, často právě se zkušenostmi s žáky, kterých se inkluze dotkne nejvíc a vznášejí věcné a podložené připomínky, na které se jim nedostává odpovědi. Místo toho slyšíme jen opakované mantry, které nemůžeme hodnotit jinak než jako zbožná přání a sliby, jakými nás krmí už příliš dlouho na to, abychom jim ještě uvěřili.
Ani Vy jste naši nedůvěru nijak nesnížil. Právě naopak.
Ale jak říká paní Karvaiová, jsme na to zvyklí.

poste.restante řekl(a)...
11. března 2016 v 23:24  

Tvrdím že se systém zvrhl a že školy začaly v letech 2007 a výše bojovat nefér o žáky na trhu, k jejich tíži.

To my tvrdíme také, ale příčinu spatřujeme v normativním financování škol.

A rozhodně si nemyslíme, že řešením je rozbití fungujícího systému speciálního vzdělávání a přemalováním světa na růžovo v duchu ČOSIV.

Kromě toho v odkazovaném článku jste se jen částečně vyrovnal s připomínkami kolegy Broma. Na tehdejší diskuse si vzpomínám.

Vy problém vnímáte jen ze svého hlediska a částečně máte v lecčems i pravdu. Když Vás ale někdo upozorní, že mnohem podstatnější část celku Vám uniká, reagujete jako na červený hadr a zařazujete oponenta do jedné party s doktorem Mengelem. (I dnes jste to udělal.)

Tajný Učitel řekl(a)...
11. března 2016 v 23:27  

Jsme pro skutečně realizované a především finančně, personálně, organizačně a systémově zajištěné začleňování hendikepovaných žáků do hlavního vzdělávacího proudu všude tam, kde to bude především těmto žákům samotným ku prospěchu.

Stejné prohlášení jako "jsme pro výborně placené výborné učitele ve třídách s nanejvýš 15 motivovanými žáky a s ředitelem, který je člověk pro svou pozici nejpovolanější". Méně než toto a jsme proti.

Proč si děláte takovou hlavu s přiznáním, že explicitní i implicitní rasizmus, xenofobie, islamofobie a neonacismus v české společnosti vesele bují? Proč by škola měla být výjimkou? Nejste to náhodou vy, kteří strkáte hlavu do písku a tvrdošíjně odmítáte vidět věci takové, jaké skutečně jsou? Abyste mohli zasvěceně pronášet soudy typu AI se mýlí, rasizmus ani segregace v čr neexistuje tváří v tvář nezvratným důkazům, průzkumům, výzkumům, segregovaným prvňákům, musíte mít na očích klapky velikosti poklopů od kanálu. Nebo špatné svědomí.

honzacer řekl(a)...
12. března 2016 v 0:09  

Pokud se ředitelé škol chovali jako náhončí dobytka do ohrádky, nepřičítám to k tíži "normativnímu financování škol se kterými také nesouhlasili", ale jim. Ohnutí skutečných potřeb, vysoké počty žáků bez odpovídající diagnózy, automatismy v poradenské práci, provozní slepota vedou a vedly k popření základů, na kterých pedagogika i poradenská práce stojí, humanity a spravedlnosti. Kdo jiný než učitel má vědět co to znamená. Odlidštění jazyka, malá přísnost vůči negativnímu posuzování u dětí, kteří jsou vašimi klienty umožnilo tak velké nespravedlnosti. Výrok paní Karvaiové je jen průvodní jev téhle dehumanizace, také proto je problém zde pro většinu diskutujících porozumět tomu, co mě na něm vadí.Podobná volnost v mluvě, paušální přisuzování negativních vlastností skupinám, navíc od člověka, který jim má pomáhat, vzdělávat, vede k ospravedlnění vražd, jak v malém v čechách, tak ve velkém ve rwandě. Dehumanizace, odlidštění v jazyce vedlo k holocaustu a je v základu všech válek. Kdo jiný to má vědět když ne učitel?

Sociální práce musela po roce 89 projít přestavbou na úrovni hodnot, byla zcela zdiskreditovaná. Standardy ochrany zájmů klientů na individuální rovině se promýšlely zcela nově. Proto mají nespravedlnosti na individuální rovině ve vzdělávání nejvíc mluvčích ze strany sociálních pracovníků. Neochota naslouchat není, ale provozní argumenty nemají takovou váhu jako ochrana práv dětí, zakotvená mimo jiné v zákoně o sociálněprávní ochraně dětí. Naopak přespříliš často slýchám, že kdo neučí (neučí xy let, případně neučí "tyhle" děti atd) může tak leda mlčet.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. března 2016 v 0:20  

Tajný, běžte s tím svým rasizmem do řiti.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. března 2016 v 0:22  

http://www.novinky.cz/domaci/397094-ve-zprave-o-diskriminaci-romu-u-nas-amnesty-international-nepsala-pravdu.html

"Podle Obvodního státního zastupitelství na Praze 1 totiž dokument evidentně obsahuje nepravdivé, překroucené a dehonestující informace."

Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 0:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 0:39  

Zaplacený rozhovor. Jsem si na 99,9% jist, že takovéto otázky by redaktor Kamberský nevymyslel a že mu je někdo účelově připravil. Nevíte, že je možné si v ČT nebo tisku zaplatit PR článek či reportáž bez označení, že se jedná o skrytou reklamu či manipulaci?

Sleduji Váš zájem zlepšit vzdělávání Romů prostřednictvím zrušení zvláštních škol dlouhodobě. Již v památné „strategii“, kterou jste s Habartem a Šimáčkem propagovali na kulatých stolech (nepletu se, že jste v tom dokumentu uveden, že ne?) brojíte za:
- Legislativně znemožnit zřizování a provozování základních škol zřízených pro děti s lehkým
mentálním postižením a stanovit povinný maximální počet tříd skupinové integrace v jedné
základní škole vzhledem k počtu ostatních tříd.
A nyní tvrdíte, že:
Ale tady nikdo nechce zrušit praktické školy jako celek. To je vymyšlené strašidlo, aby se zabránilo jakýmkoli změnám.//
Uznáváte tedy oprávněný zájem žáků s LMP na smysluplné vzdělávání v oddělených třídách nebo ne?
Zrušením redukovaného RVP se vaší partě defacto podařilo zrušit praktické školy a vlastně i speciální třídy pro LMP. Jak chcete zabránit vzniku cigoškol(vaše licence) mně jasné zatím není. Možná zrušením nevyloučených lokalit.

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 v 1:18  

Jako obvykle, Tajný učiteli, když už nemáte věcně, na co byste reagoval, či co byste napadnul.
Vytvoříte si chimérický problém, vložíte jej do úst jiného, zkritizujete jej za to a konečně máte za co jej zostudit.
Člověče, vy byste měl pracovat pro EDUIN.

Vy si snad myslíte, že inkluze je dobře připravena a především finančně a personálně zajištěna?

Nikdo nezpochybňuje, že negativní jevy v naší společnosti existují.
To ale neospravedlňuje lži a manipulace.
Nebo snad ano?

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 v 1:25  

Tohle je asi opravdu marná diskuse.
Výtkám jste se vyhnul.
Sebereflexi zjevně nemáte.

Přecházím tedy na režim: "Nepíšu to pro oponenta, ale pro jiné čtenáře, kteří by mohli jeho argumenty přijmout."

Pokud se ředitelé škol chovali jako náhončí dobytka do ohrádky, nepřičítám to k tíži "normativnímu financování škol se kterými také nesouhlasili", ale jim.

Pak demonstrujete právě to, že vůbec nerozumíte podstatě problému.
Pracuji jako učitel na běžné střední škole. Během několika posledních let muselo toto školu opustit cca 1/3 učitelů, část z nich byla považována za dobré až vynikající. V současnosti nemá kromě jen několika z nás prakticky nikdo plný pedagogický úvazek. Někteří musí učit na více školách, nebo si hledat jiné přivýdělky, aby uživili rodiny. Ne kvůli tomu, že škola je špatná a učitelé neschopní. Jen na nás plně dolehl populační propad.
Víte, ono to opravdu není nic snadného ani příjemného dávat dobrému učiteli výpověď jen proto, že zodpovědní politici v normativním financování nevidí problém.

Ohnutí skutečných potřeb, vysoké počty žáků bez odpovídající diagnózy, automatismy v poradenské práci, provozní slepota vedou a vedly k popření základů, na kterých pedagogika i poradenská práce stojí, humanity a spravedlnosti. Kdo jiný než učitel má vědět co to znamená.
Tvrdíte Vy. Prý na základě statistických dat.
Jenže do "zvláštní školy" byli žáci zařazování především na základě doporučení PPP, po předchozím nezvládnutí běžné ZŠ a se souhlasem rodičů.
Zlepšila se diagnostika a naopak výskyt poruch narostl. Například v dobách mého mládí jsme o diagnóze dyskalkulie prakticky neslyšeli.
Nemyslíte, že i zde můžeme hledat příčiny?
Nejsem naivní. Nebudu tvrdit, že nemohlo dojít k pochybením, k určité automatizaci a snaze zjednodušit si práci.
To ale není důvod k likvidaci speciálního školství a nezodpovědným experimentům s přinejmenším celou jednou generací.

Odlidštění jazyka, malá přísnost vůči negativnímu posuzování u dětí, kteří jsou vašimi klienty umožnilo tak velké nespravedlnosti.
Žáci nejsou mými klienty.

Výrok paní Karvaiové je jen průvodní jev téhle dehumanizace, také proto je problém zde pro většinu diskutujících porozumět tomu, co mě na něm vadí.
Vypíchnul jste si jeden výrok z kontextu desítek výroků jiných.
Nejste zjevně schopen uznat, že jste osočil člověka, který pro ty, jejichž zájmy se oháníte, udělal mnohé a nad rámec svých povinností.
Proto hledáte důvody jak svůj postoj ospravedlnit a realita Vás nezajímá.


Podobná volnost v mluvě, paušální přisuzování negativních vlastností skupinám, navíc od člověka, který jim má pomáhat, vzdělávat, vede k ospravedlnění vražd, jak v malém v čechách, tak ve velkém ve rwandě. Dehumanizace, odlidštění v jazyce vedlo k holocaustu a je v základu všech válek. Kdo jiný to má vědět když ne učitel?

Tak znovu. Paní Karvaiová mluví o jednotlivcích. Skupiny a notabene romskou minoritu jste si tam dosadil Vy sám.
Kromě toho, i když se Vám to nelíbí, pak jedinci, kteří mají zmiňované postoje prostě existují, nezávisle na etniku. Buďto dokažte opak, anebo přestaňte argumentovat zpochybňováním prokazatelného faktu jen proto, že nezapadá do Vašeho paradigmatu vidění světa. Ztrapňujete se tím, věřte mi.

Argumentační kotrmelec, kterým chcete uvést do implikace (pouze Vaše) hodnocení výroku kolegyně a případy genocidy a holokaustu je docela obyčejný argumentační faul, jakých jsme tu zažili bezpočet.
Je to nízké a slušně vedené diskuse nedůstojné.

To už pak rovnou napište, že může třeba za existenci Islámského státu, ať to urychlíme. :-(

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 v 1:27  


Naopak přespříliš často slýchám, že kdo neučí (neučí xy let, případně neučí "tyhle" děti atd) může tak leda mlčet.

My nikoho neumlčujeme.
Pokud ale hlásá jen své vize a vidiny, rozdává nám "knížecí rady", předkládá nám své představy a recepty, které jsou v jasném rozporu s naší praxí a ještě má tu drzost nás urážet jen proto, že mu jeho nesmysly rozporujeme, pak nemáme problém to naplno a konkrétně popsat.
Jsme názoru, že hloupost má být pojmenována a hlasatel hloupostí se pak znemožní mnohem lépe sám.

Ne všechno z toho, co jsem teď uvedl jste už učinil Vy konkrétně.
Ale úspěšně se snažíte. :-)


Zkuste si, prosím, připomenout známé pravidlo:
Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

A zkuste se zamyslet, zda svou zaslepeností neprokazujete myšlenkám, které prosazujete, pověstnou medvědí službu.


On socialismus byl také uskutečněn v duchu:
"My pro vás vystavíme lepší svět, ať chcete nebo nechcete, i kdybychom vás měli kvůli tomu postřílet."

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 v 2:08  

Paní Karvaiová mluví o jednotlivcích. Skupiny a notabene romskou minoritu jste si tam dosadil Vy sám.

No samozřejmě!
Vždyť on nezná žádnou jinou skupinu, na kterou by to pasovalo.
Tutlá to sám před sebou, a pak se takhle trouble prokecne...

Josef Soukal řekl(a)...
12. března 2016 v 7:49  

Myslím, že Pytlik korunuje dílo. Citované řádky z FB názorně ukazují Černého citlivou práci s jazykem i nuance problému. Všimněme si, že neustále útočí na údajně nespravedlivý systém a praxi, ale ani jednou se tam nepíše o zájmu každého konkrétního dítěte.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. března 2016 v 8:15  

Dobrá,tak znovu:
1/Nevyjádřil jste se ,pane Černý, k tomu bodu, kde hovořím o invaliditě postižených.
2/Ještě větší výzvou pro lid vašeho typu měl být bod č.3 - problém s hledáním zaměstnání pro hendikepované. V posledních letech jsme totiž v našem státečku zaznamenali ústup od podpory tyhle lidit zaměstnat (rušeny daňové úlevy pro zaměstnavatele apod.). A to VÁM ZJEVNĚ NEVADÍ. tO JE TOTIŽ TAKY DISKRIMINACE!!!!!!!!!! Jenže jak je vidět, váš selektivní způsob vidění je ten humanisticky správný. Je jednoduché nazývat lidi kolem sebe rasisty. Lidem, kteří jsou takto nazýváni, přestože se celý život snaží něco dělat a nekecat, je to velmi milé. Víte, může to vést až k tomu, že si řeknou, proč já blbec vůbec něco dělám, když jsem nakonec za rasistu a častován dalšími slovíčky. Jste hnusný. Ponižujete práci tidíců lidí, kteří denodenně pracují. Vy je neznáte,jen umíte pomlouvat na základě vašich doměnek. Přitom vaše Agentura (tedy agentura,se kterou jste také spjal vaše jméno) sepsala supersegregační a nehumánní pamflet z názvem Strategie. Všechny děti s LMP jste sesypaly do jednoho koše a podle principu kolektivní viny jste se rozhodli řešit otázku sociální zrušením škol, kde třeba ani jedno nejmenované etnikum není (u nás není ani jeden takový žák). Výborné řešení!!!!!!!!A ještě máte tu drzost tady kolem sebe kopat a poučovat, že rasisti a segregové jsme my. Srovnejte si to se svým svědomím,pokud něco takového vlastníte. Je mi jedno,co si o mě myslíte. Názor takových lidí mi nestojí ani za fajfku tabáku,řečeno mluvou klasika. Já mám svědomí čisté. Celý život jsem pomalou a mravenčí prací aslepoň něco dělal.Svět nespasím. Ani nespasím jedno město. Vím ale, že já a podobní jsme spasili alespoň pár dětských dušiček a proto mohu v klidu spát.A píšu to o sobě a těch co znám s klidem v srdci, protože máme důkazy. Je mi líto lidí, jak jste vy,kteří jen hážou jedovaté sliny, žijí s pocitem ukřivdění a nesnášenlivosti vůči různým institucím a jednotlivcům. Máte moc a zneužíváte ji.Víte moc dobře, že vám je dopřáváno více sluchu, než kováříčkům v terénu. nebudu se tu bavit o penězích. jen asi tak, že vy byste za můj plat mou práci nešel dělat. o tom jsem bytostně přesvědčena. Odpouštím vám, protože odpuštění člověka osvobozuje.Já nemůžu za vaše pokřivené vidění a nebudu si ho nakládat na svou duši. Mám dost jiné práce.

Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 8:58  

Na západě od našich hranic používají pojem "ekoterorista". Zvláště v USA je to velmi rozšířený pojem. Jsou svými činy velmi nebezpeční okolí a proto jsou pod kontrolou tajných služeb. Nikdo tajnému školníkovi ani panu Černému nebere jejich jiný názor, ale mám obavy z pojmu "školní terorista". Nedomnívám se tedy, že učitelé jsou xenofobní rasisté, což ostatně šíří pouze "Sluníčkáři".

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. března 2016 v 9:22  

Fando.Odvádět pozornost někam jinam je vždy podezřelé. Všimněte si:

1/Nadpis článku je naprosto lživý. Přesto se pan Černý tímto nezabývá.

2/V prvním příspěvku jsem popsala 3 problémy, které způsobují, že absolventi speciálních škol mají problém se zaměstnaností. Což je něco jiného ,než "výroba" nezaměstnaných. Přesto se pan Černý zabýval pouze jednou jedinou věcí .A ještě se to snažil nacpat do svého oblíbeného slovníku.

Nezdá se vám to divné?

Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 10:20  

odpověď:

Jde o ředitele programů sociální integrace - Člověk v tísni. Kritizuje i Dientsbiera ml. a to už je taky co říci.

Jinak všichni ti pánové a dámy šířící myšlenku zpackané inkluze vytvořili "jednotnou frontu". Jen pár lidí má odvahu se jim postavit. Navíc jsou to docela izolované pokusy nás zde na České škole. Svým způsobem ovládli MŠMT a díky některým neziskovkám (zvláště té nejvíce útočné - obecně prospěšné společnosti) útočí na současný systém školství. Za podpory většiny médií se jim daří velmi často pronikat do HN, DNES, LN, ČT,..Stačí srovnat minuty vysílání a prostor pro články. Zjistíme tak obrovský nepoměr. "Odborníci a experti" na školství evidentně vedou. Současný odpor proti zpackané inkluzi je roztříštěný a nekoordinovaný.
Dozajista nemám problém dát své děti do výchovně vzdělávacího procesu k Vám. Toliko podpora a uznání k Vašim příspěvkům a postřehům.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. března 2016 v 10:30  

Tajný, běžte s tím svým rasizmem do řiti Sem se vrátil a mám pozdravovat. Prý jim tam chybíte.

Jinak je vaše reakce typická. Zavřeme oči a bubák zmizí, nebo co nechceme vidět, nevidíme.
Téměř každý den řeším rasistické, vulgární a xenofobní narážky žáků na prvním stupni směrem k tmavším spolužákům či spolužačkám, kteří mnohdy ani nemusí být Romové, jsou pouze tmavší pleti, jejich rodiče pracují v nadnárodních firmách a oni měli to neštěstí a narodili se v Čechách. Je velmi obtížné, byť nevyhnutné jít do těchto konfrontací znova a znova a snažit se překonávat hluboce zakořeněné předsudky. Je mnohem snazší se na této vlně svézt, zavřít oči a ignorovat to.

Význam slova uprchlík se už pro děti změnil. Neoznačuje člověka, který hledá útočiště před bezprávím, útlakem a násilím, nýbrž potenciálního agresora a nebezpečného nájezdníka. Třídní krčí rameny, vždyť nic nenadělají. Paralela se židy v desetileti před válkou se přímo nabízí.

P. Černý má pravdu. To, čeho si všiml, je na českých školách velmi častým jevem, V tomto bodu se on ani AI bohužel nemýlí. Můžete mlžit kolik chcete, že se jedná o věty vytržené z kontextu, nebo ojedinělé lapsy, není to tak. Je to jen špička hnědého páchnoucího českopolskomaďarskoslovenského ledovce.

Josef Soukal řekl(a)...
12. března 2016 v 10:46  

Ani kdybych si oči sešpendlil, Tajný bohužel nezmizí. Nezmizí ani jeho vadná spojení, účelové vynechávky, vytrhávání z kontextu a další oblíbené úskoky těch, kteří se diskusí nechtějí něco dozvědět, jen provokovat, kteří chtějí jen vynadat jiným atd. Zdá se, že TU ve své škole samojediný čelí vlně rasismu a xenofobie. Zdá se, že on jediný, pardon, s panem Černým, vidí rasismus u lidí, kteří celý svůj profesní život věnují mj. dětem trpícím předsudky okolí. Malý rasista z prvního stupně a Jana Karvaiová, to v Tajném Vidění splývá.
Konflikty mezi společenskými skupinami (nejrůznějšího původu) nejsou nikdy úplně vykořenitelné. Pokud někdo tzv. nekorektně formuluje, že tyhle problémy nejsou jednosměrné a že si například Romové za nedůvěru k sobě mohou mnohdy sami, neboť nikoli nepodstatná část z nich žije způsobem velmi nespořádaným, není rasista. Je to člověk, který nechce jen mlátit prázdnou slámu a ideologizovat, ale věci řešit. To je myslím také rozdíl mezi učiteli, jako je kolegyně Karvaiová, tedy učitelka veřejně se angažující pod svým jménem, a Tajnými Učiteli. U těch druhých není nikdy jisté, co jejich ledovec vlastně skrývá.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. března 2016 v 10:49  

Vy si snad myslíte, že inkluze je dobře připravena a především finančně a personálně zajištěna?

To není a nikdy nebude. Stejně jako učitelé, pokud to bude na nich, nikdy nebudou spravedlivě ohodnocení. A přece učí.

Navážíte se zde poměrně nevybíravě, jak už je zdejším zvykem, do kohosi, kdo se odvážil poukázat na zřejmý názorový a profesní nesoulad jedné učitelky, která má "zásluhy". Zásluhy ještě nemusí znamenat, že s jejími názory nelze polemizovat, nebo ano? Stejně jako budu polemizovat s kolegou, který tvrdí, že některé děti jsou od počátku nevzdělavatelné, nevychovatelné apod...

Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 10:51  

Migrace (latinsky: migratio) znamená přesouvat a může být použitá ve významu:

Lidská migrace – znamená pohyb lidí z jedné oblasti do druhé
- Ekonomická migrace
- Environmentální migrace
- Uprchlictví

Vy úmyslně vytěsňujete pojmy ekonomická a environmentální migrace. Vybíráte si pouze podsložku - uprchlictví. A to už je manipulace. A nemusíte to tak s "politickou korektností" přehánět. Realita zůstává realitou a je třeba rozlišovat.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. března 2016 v 10:55  

Soukale nepřekvapil jste. Příště až bude skupina kluků v rohu třídy nadávat romské holčičce do černých sviní, řeknu jí, že si za to může sama. Blbě se narodila. Měla to neštěstí, že právě ta její spermie se vytvořila v romských varlatech. Vy vole.

Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 10:57  

TU

Jen sráč dehonestující svého konkurenta umístí svůj nenávistný názor na sociální síť. To prostě nelze okecat. Kde berete ty hordy xenofobních rasistů v českých školách?

Unknown řekl(a)...
12. března 2016 v 11:00  

"Vy vole."

Typický "sluníčkářská" reakce.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
12. března 2016 v 11:19  

Tajný nedávno řešil problém středoškoláků, teď řeší děti na prvním stupni. On bude asi ředitelem Zeměkoule. Nebo bydlí v Bohnicích.
Nedávno psal, že romské děti neučí, teď řeší jejich rasistické ústrky.

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 v 11:49  

Vy si snad myslíte, že inkluze je dobře připravena a především finančně a personálně zajištěna?

To není a nikdy nebude. Stejně jako učitelé, pokud to bude na nich, nikdy nebudou spravedlivě ohodnocení. A přece učí.


Kdybych podobným způsobem řídil projekty ve firmě, kde jsem pracoval, nepochybuji o tom, že by mne můj nadřízený osobně vynesl v zubech až na vrátnici.

Jenže já jsem za své činy a rozhodnutí nesl skutečnou zodpovědnost a nikoliv jen tu politickou. Nemohl jsem vlastní neschopnost a případné selhání svádět na jiné. Byl jsem placen za to, abych ostatním lidem ve firmě práci usnadňoval a nikoliv komplikoval.

Inkluzi bylo a ještě je možné provádět citlivě a zodpovědně.
Jenom je potřeba opustit líbivá hesla a začít naslouchat lidem z praxe.Navážíte se zde poměrně nevybíravě, jak už je zdejším zvykem, do kohosi, kdo se odvážil poukázat na zřejmý názorový a profesní nesoulad jedné učitelky, která má "zásluhy".

Řekl bych, že "naváží se" spíše někdo jiný a my že jen nazýváme věci pravým jménem. Ale to může být dáno úhlem pohledu.

Tradičně se pokoušíte o manipulaci.
My se nenavážíme do někoho kvůli tomu na co poukazuje, ale kvůli tomu, jak to dělá.
Že přitom vytrhává z kontextu, demagogicky manipuluje a účelově lže.

A myslím, že Vy sám to velice dobře víte.

Jo a ty "zásluhy" bych napříště prosil bez uvozovek.
Paní Karvaiová zde vystupuje pod svým plným jménem. Každý se může osobně přesvědčit o jejích skutečných názorech i konkrétních činech.Zásluhy ještě nemusí znamenat, že s jejími názory nelze polemizovat, nebo ano? Stejně jako budu polemizovat s kolegou, který tvrdí, že některé děti jsou od počátku nevzdělavatelné, nevychovatelné apod...

Polemizovat jistě lze a také se tomu tak děje.
Formu polemiky ale nelze oddělit od obsahu.
Ostatní už jsem napsal výše.

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 v 11:52  

Téměř každý den řeším rasistické, vulgární a xenofobní narážky žáků na prvním stupni směrem k tmavším spolužákům či spolužačkám, kteří mnohdy ani nemusí být Romové, jsou pouze tmavší pleti, jejich rodiče pracují v nadnárodních firmách a oni měli to neštěstí a narodili se v Čechách. Je velmi obtížné, byť nevyhnutné jít do těchto konfrontací znova a znova a snažit se překonávat hluboce zakořeněné předsudky. Je mnohem snazší se na této vlně svézt, zavřít oči a ignorovat to.

Mno, Tajný učiteli, v duchu Vaší vlastní logiky, to ale nesvědčí zrovna moc o kvalitě Vaší učitelské práce.
Jestliže na těchto stránkách vytrvale opakujete, že děti jsou nevinné a rodiče, kteří rodičovství nevystudovali, také téměř za nic nemohou, tak kde je tedy chyba, ptám se?
Pohlédněte přísným okem do zrcadla a uplatněte stejně přísná měřítka, jako to vytrvale předhazujete nám ostatním. ;-)


Doufám, že ironický podtón byl dostatečný, ale pro jistotu a pro Vás osobně to raději zdůrazním.
Základ životních postojů si dítě odnáší z rodiny a svého blízkého okolí.
Učitel může něco z toho ovlivnit a v případě postojů, jaké uvádíte se o to přímo pokoušet musí.
Není to jeho pracovní, ale morální povinnost.
Svět nespasíme, ale musíme alespoň tvořit protiváhu tomu negativnímu.

Lidé, jako pan Černý, by nám z titulu své funkce a pracovní náplně měli pomáhat.
Ve skutečnosti nám a naší práci spíše škodí a ty, za kterými je vidět skutečné výsledky ještě navíc i uráží.


Je mi z toho smutno.
Když člověk musí bojovat současně s bigotností a rasismem na straně jedné a s fanatismem a huráaktivismem na straně druhé, vysiluje to a mnohem rychleji unaví.

Vždyť jenom v této diskusi jsme vyplýtvali kolik času, kvůli názorům jednoho hlupáka.
Bylo to potřeba, ale bylo to zbytečné.
Řekl bych, že je na čase nechat to být.

Svůj názor na organizaci Člověk v tísni jsem uvedl.
Minimálně do té doby, dokud se pan Černý neomluví, nemám důvod, proč bych jej měnil.

Je mi líto.

Josef Soukal řekl(a)...
12. března 2016 v 12:08  

Ano, jsem vůl, že ještě vůbec na Tajného provokativní žvanění reaguji.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
12. března 2016 v 12:56  

Nějak se v tom ztrácím. Tajný Učitel 12. března 2016 v 10:30 napsal: "Téměř každý den řeším rasistické, vulgární a xenofobní narážky žáků na prvním stupni směrem k tmavším spolužákům či spolužačkám, kteří mnohdy ani nemusí být Romové, jsou pouze tmavší pleti, jejich rodiče pracují v nadnárodních firmách a oni měli to neštěstí a narodili se v Čechách." Tentýž nick si zde také již nekolikrát stěžoval, jak mu maturita v režii Cermatu brání smysluplně pracovat s maturanty v cizím jazyce. Jak tohle může jeden člověk zvládnout - učit od nižšího stupně po maturitu? Že by byl ředitelem či zástupcem ZŠ učícím současně na střední škole? Pak je to génius, reinkarnace Jana Ámose a Igora Hnízda v jednom. Ale spíš bych řekl, že půjde o supertrolla či někoho, o kom píše Anonymní z 21:30 ve svém příspěvku z 11:19.

pratavetra řekl(a)...
12. března 2016 v 13:11  

Ano, pane Stanzeli (Stanzle), omlouvám se, je to, jak už psal Anonymní z 21:30, Bob se nám v těch lžích začíná ztrácet. Ale to tak bývá, když někdo používá útržky, co si někde možná přečetl, pak už ani neví, kým je.
"Příště až bude skupina kluků v rohu třídy nadávat romské holčičce do černých sviní, řeknu jí, že si za to může sama. Blbě se narodila. Měla to neštěstí, že právě ta její spermie se vytvořila v romských varlatech."
Tuhle situaci znám častěji v obráceném gardu a nekončí to jen nadáváním.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. března 2016 v 15:08  

poste.restante, posouzení kvality mé učitelské práce beru od těch, kteří ji znají. Nemám moc vliv na vztahy mezi dětmi ve třídách, kde učím sporadicky jako odborný učitel. Vy možná ano. Jste hodně rychlí v závěrech, zejména o těch, kteří vám nehrají do noty. Také je docela zajímavé jak ve svých komentářích používáte první osobu množného čísla.

Je rovněž pozoruhodné s jakou tvořivostí interpretujete co, kdo a s jakým úmyslem řekl, k vaším účelům. Máte v tom hodně společného se zdejšími slovutnými češtináři. Tato sémantická ekvilibristika vždy velmi dobře slouží ve vyšších patrech profesních diskuzí jako dýmovnice k odvracení pozornosti od skutečných problémů či k útokům na ty, kteří odmítají zdejší poplácávání se po ramenou, či skuhrání na mrzké externality, tj všechny, kteří nejsou ti praví "my".

poste.restante řekl(a)...
12. března 2016 v 16:38  

posouzení kvality mé učitelské práce beru od těch, kteří ji znají. Nemám moc vliv na vztahy mezi dětmi ve třídách, kde učím sporadicky jako odborný učitel. Vy možná ano.
Tak já to ještě zkusím jednou a více polopaticky.
Vaši práci, jakoukoliv, si nečiním nárok posuzovat. Neznám ji a neznám ani Vás. Doufám, že nejste jedním z učitelů, kteří se vyskytují v mém akčním radiu.

Veškeré mé sentence uvedené v tomto smyslu byly pouze záměrnou provokací, jejímž záměrem bylo demonstrovat způsob argumentace, který zde vytrvale zastáváte Vy sám.
Podle Vás přece za všechno zlo ve školách mohou učitelé.
(Jen a pouze.)
Já takto neuvažuji a ani nemíním na tento způsob myšlení přistoupit.
Ještě jednou a pro jistotu: Nemyslel jsem to vážně. :-)


Jste hodně rychlí v závěrech, zejména o těch, kteří vám nehrají do noty.
My (já) se snažíme. :-)

Vycházím z předpokladu, že čím déle je v kyberprostoru myšlenka, která je zcestná až pitomá, aniž by vůči ní existovala protiargumentace, tím větší je nebezpečí, že by se tou hloupostí mohl někdo "infikovat". :-)

Také je docela zajímavé jak ve svých komentářích používáte první osobu množného čísla.
Činím tak tehdy, pokud mám pocit, že vyjadřuji názory určité skupiny, nebo více jednotlivců. Ve většině případů ale raději mluvím pouze sám za sebe. Odhaduji poměr tak 1:20 až 1:10, ale statistiky si nevedu.

Je rovněž pozoruhodné s jakou tvořivostí interpretujete co, kdo a s jakým úmyslem řekl, k vaším účelům.
No, Vaší úrovni se ani zdaleka nepřibližuji.
Ale ocenění od mistra demagogie a rozblemcávání diskuse si cením. :-)

Máte v tom hodně společného se zdejšími slovutnými češtináři. Tato sémantická ekvilibristika vždy velmi dobře slouží ve vyšších patrech profesních diskuzí jako dýmovnice k odvracení pozornosti od skutečných problémů či k útokům na ty, kteří odmítají zdejší poplácávání se po ramenou, či skuhrání na mrzké externality, tj všechny, kteří nejsou ti praví "my".
Tak tohle si netroufám posoudit a tudíž ani komentovat.

Jirka řekl(a)...
12. března 2016 v 16:56  

Pane Černý a Tajný, po dlouhé diskuzi se znovu trpělivě ptám. Nevadí vám, že při ochraně práv jedněch dětí velebíte řešení - současná inkluze, které podle mé dlouholeté praktické zkušenosti poškodí jiné děti? Čím jsou děti s LMP a hraniční inteligencí méně hodnotné pro společnost, že na ně nemusíme brát ohledy? A nakonec nejdůležitější otázka. Opravdu si může někdo myslet, že zrušením přílohy LMP a potažmo praktických škol jsme vyřešili problémy romského etnika, za které bojuje pan Černý, a také všeho zla, které vidí pan Tajný na každém kroku? Tvrdím, že jsme jen zbytečně vytvořili mnohé další.

Jana Karvaiová řekl(a)...
12. března 2016 v 17:25  

Pro pana Černého a Tajného:
Doporučuji přečíst si knihu Stanislava Komárka: Evropa na rozcestí. I tam se leccos dočtete o tom, o čem jsem psala.
Malounká citace, zbytek si přečtěte sami:
...........Každý navzdory opisu samozřejmě pochopí, co značí, že „sociálně vyloučené osoby neautorizovaně vynesly ze skladiště větší množství elektroinstalačního materiálu“.

Není dobře tento fenomén zaměňovat s pouhou zdvořilostí a ohleduplností – ta tu byla dávno před ním a měla by být pro každého kulturního člověka samozřejmostí. Mnohem spíše se jedná o ustálené lhaní..........

Celá ta kapitola je o tzv. politické korektnosti, která jen prohlubuje problémy, protože je neumí pojmenovat pravdivě a správně. právě proto, že mnozí je hned utlučou svými argumenty o rasismu, xenofobii a dalších.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 v 19:35  

je docela zajímavé jak ve svých komentářích používáte první osobu množného čísla.

Co na tom má být zajímavého, jako(!), když se řečený poste. restante vyjadřuje k projevům pitomosti místních pitomců přinejmenším i za mne. Sám bych to nepostíhal. Je toho tolik...
Pokud se nepletu, asi tak ve dvou věcech ze sta s ním až tak úplně nesouhlasím, ale už si nevzpomenu, které ty si tak dvě věci to jsou.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 v 19:37  

...které ty asi tak dvě věci...

honzacer řekl(a)...
12. března 2016 v 20:05  

Á, ta zlá politická korektnost, už je to tu.

"Někteří jedinci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Některé děti sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Někteří moji žáčci sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Některé holky, které učím, sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Někteří kluci, které učím, sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí.Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

"Některý Židi sotva prolezou školu a již od první třídy jsou přesvědčeni, že pracovat prostě nikdy nebudou. A je fuk, kterou školu si odsedí. Je to jejich životní filozofie a tu inkluze nenapraví."

Ygrain řekl(a)...
12. března 2016 v 22:25  

Pane Černý, nemohu nevzpomenout povídku, kterou jsem četla už tak dáno, že nevím název ani autora, nicméně stále si pamatuji slova jedné postavy, černošské dívky adoptované bílou rodinou. "Možná jsem opravdu nějaké projevy rasismu přehlédla, ale na druhou stranu jsem je alespoň nehledala tam, kde tak nebyly míněny."

Opravdu nemyslím, že paní Karvaiová svůj výrok mínila tak, jak jste jej interpretoval.

Co se týká inkluze, v současné podobě má asi takovou logiku jako očekávat, že řidič taxíku zvládne řídit cokoli od závodničky po traktor prostě proto, že umí řídit. Nejsem speciální pedagog, ze zájmu ale chodím na různé semináře a učit třeba dítě s Aspergerem bych rozhodně nechtěla, protože to neumím a to dítě si rozhodně nezaslouží být vzděláváno metodou pokus-omyl. Přičtěte k tomu, že ne každý pedagog je natolik flexibilní, aby zvládl učit děti s natolik rozdílnými předpoklady a že speciální pedagogika je speciální právě proto, že výuka klade speciální nároky - opravdu máte pocit, že běžný pedagog v běžné třídě odvede stejnou práci jako ten speciální ve třídě s uzpůsobenými podmínkami a obsahem učiva?

Josef Soukal řekl(a)...
12. března 2016 v 22:41  

Jane Černý, už jste zřejmě předvedl vše, co máte ve svém černém repertoáru, přídavky netřeba.
Snad kdyby vás napadlo se omluvit.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. března 2016 v 23:08  

nemohu nevzpomenout povídku, kterou jsem četla už tak dáno, že nevím název ani autora

Řekněte si případně nějakému mluvčímu. To bývají zapálení pátrači.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
13. března 2016 v 6:48  

Pan Černý je brilantní logik s citem pro jazyk a schopností hluboké analýzy textu a práce s ním. Jeho poslední příspěvek je toho jasným důkazem. Pokusme se jej aplikovat na Karla Čapka; kvůli úspoře místa použiji výchozí a finální stav:

"Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví."

"Ano, mnoho se změnilo, ale Židi zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Žida nepředěláš, jenom se Ti vybarví."

Vidíte, jak lehce lze Čapkův výrok proměnit? Jak velký má v sobě rasistický potenciál? A o takovém člověku se děti učí ve škole, je vydáván za demokrata, ba přímo za apologetu demokracie. Díky převratné Černého metodě je však odhalen a usvědčen!

Tajný učiteli, přes sémantickou ekvilibristiku, resp. přes prznění pragmatické roviny výpovědi, jste tady největším machrem vy. Paušalizujete, provokujete, urážíte a usvědčen ze lži zbaběle mlčíte nebo dětsky ukazujete na domnělé prohřešky ostatních, nemaje ani zbla odvahy k tomu, abyste zde stál sám za sebe. Teď je z vás někdo, kdo (také) učí sporadicky (přesto "téměř každý den") jako odborný učitel na nižším stupni ZŠ. Bravo. Tam se to přece běžně odbornými učiteli jen hemží... A jako obvykle zase za problém nenesete vinu, přestože jste tady v diskusi mnohokrát prohlásil, že ze vše ve třídě může učitel, za šikanu pak nejvíc. Jak typické. Abstraktní učitel může za vše. Tajný Učitel za nic.

tyrjir řekl(a)...
13. března 2016 v 9:11  

Analogickou úpravou Čapkova citátu podal pan Stanzel brilantní přímý důkaz pomlouvačného dogmatismu J. Černého, kterého se J. Černý dopustil vůči paní J. Karvaiové tím, že do jejího výroku o "některých žácích" dosadil "Židy" (viz výše 12. března 2016 20:05).

Pane Černý, myslím, že byste se měl paní J. Karvaiové za svou pomlouvačnou demagogii omluvit.

J.Týř

Viz též
http://www.ceskaskola.cz/2016/03/janek-wagner-bida-propagatoru-inkluze.html?showComment=1457850625543#comment-8528885289773196551

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.