Přečtěte si: Kateřina Valachová: Musíme odstranit nespravedlnosti ve školství, jinak zkolabuje

úterý 26. ledna 2016 ·

Inkluzivní vzdělávání je nyní velkým tématem českého školství. Podle ministryně Valachové je klíčem k tomu, aby vše správně fungovalo, lepší financování: Nemůžeme se bavit o hospodářském růstu a pokrytecky mlčet o dluzích ve vzdělávání.


Z rozhovoru Saši Uhlové s Kateřinou Valachovou v DeníkReferendum.cz vybíráme:

Zpět k finančnímu ohodnocení. Jakou přesně bude mít podobu? Stále jste přesně nevysvětlila, jak se zvýší platy.
Od prvního ledna jsme poslali peníze na platy. Vedle toho – aby se neubíralo z příplatků – jsme poslali víc než jednu miliardu na takzvané nadvýkony, což souvisí s tím, že čím víc dětí vzděláváme, tím víc nás to stojí. Kromě toho jsme vyčlenili ještě šest set sedmdesát milionů korun na asistenty pedagogů. Tyto peníze ale nesouvisí se společným vzděláváním. Systém financování školství si dlouhodobě lže do kapsy a my se to snažíme postupnými kroky narovnat. Reálnou změnu školy pocítí nejdřív v březnu. Doufám, že když si sáhnou na konkrétní peníze, napomůže to tomu, že nám začnou více věřit.

Problém totiž je, že nikdo ničemu nevěří. Učitelé jsou zvyklí, že v rozporu se zákoníkem práce přicházejí o své osobní příplatky, takže i když něco novela zákona zaručuje, nejsou klidní. Získat si jejich důvěru nelze ze dne na den.

O co se tedy teď aktuálně navýší příjmy učitelů a dalších pracovníků ve školství? Kromě navýšení platů dlouhosloužícím učitelům zůstávají tabulkové platy stejné.
Ano, ale přidanou hodnotou novely školského zákona je, že spojuje dítě, jeho vzdělávací potřebu, podpůrné opatření a peníze na to. V tuto chvíli sice hypoteticky existují práva, ale nedodržují se.

Současná praxe je následující: Dítě je přijato do školy. Zjistí se, že má vzdělávací potřeby. Ředitel v rozpočtu nenajde peníze. Rodiče v tom zůstanou sami, požádají si o asistenta pedagoga. Krajský úřad vydá rozhodnutí, že dítě na něj má právo, ale doplní kouzelnou větu, že nebude zaručovat jeho plné financování. Ředitel obdrží vyjádření a musí začít hledat prostředky, které nemá. Najde je v platových položkách svého pedagogického sboru, což samozřejmě „zlepšuje“ atmosféru na školách. A v závěru ještě dochází k tomu, že část nákladů hradí rodiče. To je v systému bezplatného vzdělávání strašlivé pokrytectví a je to neuvěřitelné i z pohledu právního. Školství je nyní na hranici, kdy se musí něco stát, jinak se začne hroutit. Nespravedlnosti se musí začít narovnávat.

19 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2016 2:12  

Kafemlejnek paní ministryně myslím stále mele dost naprázdno a trochu i vrže (vrdlouže). J.Týř

krtek řekl(a)...
27. ledna 2016 5:49  

Ale zrovna tady v těch odpovědích má plnou pravdu, pane Týři. Podpůrná opatření, včetně asistenta, se řeší takovými "vymoženostmi", jako je nadační fond, "dobrovolné příspěvky" rodičů, peníze na osobní ohodnocení a odměny, ...
Pokud změna financování v přesunu na nárokovost, pak ano. Ale NESMÍ dojít ke snížení objemu peněz na platy, resp. musí dojít k jeho navýšení.

Josef Soukal řekl(a)...
27. ledna 2016 8:50  

Proti odstraňování nespravedlnosti nikdo z učitelů nic nemá. Potíž je v tom, že současně paní ministryně vnáší do školství nespravedlnosti nové.

Petr Pelikán řekl(a)...
27. ledna 2016 10:03  

Ministerstvo školství není nic jiného, než ministerstvo indoktrinace Goebelsovského typu. Jak se můžete vůbec nechat tak očkovat? Vždyť Valachová podporuje aktivity té zrůdy Šabatové. Například zavedení Barnevernetu v naší zemi. Copak ty děti už tak nenávidíte, že je vám to jedno?

pratavetra řekl(a)...
27. ledna 2016 12:34  

Tak jsem si vzal šanon s AP, abych se ubezpečil, že od roku 2008 žádám o zřízení fce AP jako ředitel školy. Rodič si nežádá, ten běhá a doufá, že (obvykle) SPC mu vydá doporučení (v minulosti odborný podklad) k potřebě AP s částečným úvazkem. Ad peníze) V minulosti se daly použít finanční dary rodičů na dofinancování AP, nyní pouze na zakoupení pomůcek. Od roku 2015 chytré hlavy vymyslely, že tyto dary spadají do fondu odměn, takže je využijete v naprosté krizi. Jen pro představu, protože odmítám nenárokové složky učitelů věnovat AP na dofinancování, požádal jsem zřizovatele o dofinancování. Při úvazku 3,6 AP na tento školní rok to vyšlo na 300 000 Kč. Jen totální utopista si může myslet, že nesmyslná inkluze je zajištěna alespoň po finanční stránce. Petr Fikoczek

Eva Adamová řekl(a)...
27. ledna 2016 12:42  

"Vedle toho probíhá od května 2015 proškolování učitelů, speciálních pedagogů a dalších pracovníků školských poradenských zařízení v oblasti nových diagnostických nástrojů. Do konce roku 2016 by měli být všichni proškoleni."

Od května 2015? Na naší základní škole jsme žádné proškolování učitelů nezaznamenali. Zatím jsme jen z dálky slyšeli informaci o hromadném proškolování k inkluzi v rámci šablon.

"Na webových stránkách ministerstva máme komunikační platformu, kde je možné pokládat otázky a ptát se na všechno, nejen na společné vzdělávání. Odpovědi zpracováváme a zveřejňujeme. Na webových stránkách ministerstva máme komunikační platformu, kde je možné pokládat otázky a ptát se na všechno, nejen na společné vzdělávání. Odpovědi zpracováváme a zveřejňujeme."

Ano, jenže dotazy směřují na NUV. Já jsem odeslala dotazů šest, odpověděli mi na tři, nezveřejnili je a odpověděla mi psycholožka z NUV, a to na některé věci úplně zcestně.

"Všímám si, že některé kraje k tomu zaujaly spíše politické pozice."

Ano, politickou pozici k tomu zaujal třeba Zlínský kraj, který má na pozici radního školství stranického souputníka Valachové a který jí vše v připomínkovém řízení odkýval, když měl jen jednu připomínku. Připomínky kraje Vysočina zpracovával právník ve spolupráci se speciálními pedagogy, těch závažných připomínek bylo 49, a způsob, kterým se MŠMT s těmito připomínkami vedenými "z politické pozice" vypořádal, je směšný.

"Na sklonku roku jsme dosáhli toho, že se nám podařilo zvýšit platy dlouhosloužících učitelů a v letošním roce budu usilovat o to, aby byli podpořeni začínající učitelé."

Dobeš přidal začínajícím, Valachová dlouhosloužícím, teď se zas přidá začínajícím. A nešlo by to prosím dělat tak, aby polovina učitelstva nebyla permanentně napálená?

"Ta demografická vlna se nyní začíná přesouvat do základních škol, je tedy potřeba zajistit finance pro dostatek učitelů, kteří odučí dané hodiny."

A bude těch pět miliard navíc pro letošní rok stačit? 3,5 miliardy jde jen na navýšení platů a ze zbytku chceme zafinancovat inkluzi i důsledky demografické vlny? No nevím.


"Je pro mě rovněž nepřijatelné, aby nadále pokračovala praxe, kdy se učitelé vzdávají takzvaně dobrovolně svých osobních příplatků."

A to je jako co? O ničem takovém jsem neslyšela. Tím jako myslí situaci, kdy ředitel odebere osobní ohodnocení učitelům, aby mohl zafinancovat asistenta? A co je na tom dobrovolného?

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2016 12:50  

Učitelské platy a Slovo dne: VRDLOUHAT

JAZYKOVÁ TABU - DIPLOMOVÁ PRÁCE - autor: Tomáš Jeník
Zajímavý je východočeský lidový výraz hrdlouhat, případně vrdlouhat, který oslabeně značí „vymýšlet si“, „vodit za nos“. Pochází ze staročeského obratu v hrdlo lhát, který vznikl zkřížením slovesa lhát a obratu v hrdlo cpát „odvolávat dříve vyřčené“.
dnes čistě vědecky, žádný srandičky! Hihihihihihihi!


Viz http://www.slovodne.cz/slovodne/vrdlouhat/

Platy učitelů jsou dnes cca dvoutřetinové vůči průměrným platům VŠ vzdělaných lidí. Aby se dostaly na tři třetiny (tedy na průměr), musely by tedy být zvětšeny o polovinu platů, které dnes učitelé berou. Při letošním a pro příští rok předpokládaném tempu jejich zvětšování (cca o 1 tis. Kč ročně) by to trvalo tuším cca 12 až 13 let, než by se učitelé na ten průměr dostali.

Paní ministryně nám v tom článku opakovaně (kefemlejnkově:) říká dvě věci:

Musíme odstranit nespravedlnosti ve školství, jinak zkolabuje

O kolik se tedy učitelům zvedne plat?
Co se týká tarifů, tedy platu bez odměn, obvykle se jedná o tisíc korun.


V prvním sdělení tedy paní ministryně navozuje představu, že "nespravedlnosti" (tj. % z HDP pro vzdělávání, odpovídající financování společného vzdělávání a tzv. inkluze a také i učitelské platy) budou narovnány (aniž by řekla kdy a jak). Následně pak mluví o tempu zvyšování učitelských platů cca 1 tisíc korun ročně, které se zřejmě předpokládá i pro příští rok. Je více než 10leté tempo navyšování učitelských platů podle druhého sdělení odstraněním nespravedlností z prvního sdělení? Myslím, že ne. Myslím, že jde o opakované VRDLOUHÁNÍ, mletím mlýnku dost naprázdno.

Další pracovní nálož tedy dostanou učitelé, školy a jejich zřizovatelé hned v září 2019, ale odpovídající financování společného vzdělávání a zvýšení učitelských platů na důstojnou úroveň je stále jaksi v nedohlednu. Takhle chce paní ministryně bránit kolapsu, o kterém mluví? Proč učitelům, školám a jejich zřizovatelům VRDLOUŽE ?

J. Týř

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2016 12:57  

Další pracovní nálož tedy dostanou učitelé, školy a jejich zřizovatelé hned v září 2016, ale odpovídající financování společného vzdělávání a zvýšení učitelských platů na důstojnou úroveň je stále jaksi v nedohlednu...
Opravuji překlep v letopočtu z 2019 (reálný letopočet?) na hrozící letopočet 2016.

mirek vaněk řekl(a)...
27. ledna 2016 13:02  

Školství se nezačne hroutit, ale už se hroutí. Ministryně to možná myslí dobře a snaží se něco dělat(rád bych tomu věřil, protože něco dělat se pokouší málo ministrů školství a ani jeden zatím v úřadě nevydržel dlouho), avšak důležité bude co jí dovolí vláda a finance. Má plus, že se vůbec o něco pokouší, mohla by klidně kynout z vlády, navštěvovat školy, objímat dětičky a s úsměvem do kamer prohlašovat jak máme nejlepší školství v evropě.

Eva Adamová řekl(a)...
27. ledna 2016 14:48  

Jen jestli ta její snaha nepramení z naprosté naivity. Ohledně těch peněz pro školství mi, fakt nevím proč, připomíná dona Quijota bojujícího s větrnými mlýny. Ale třeba se mýlím a budeme na tom v příštích letech ekonomicky velmi dobře, nebudeme lít peníze do zbrojení a do EU na integraci migrantů a školství se stane prioritou.

tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2016 16:35  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
27. ledna 2016 23:20  

Paní ministryně v tom článku myslím podsunula některým krajům, že jejich připomínky k inkluzi jsou "spíše" politicky motivovány. Obávám se, že s věcnými připomínkami krajů a obcí jedná podobně jako připomínkami ostatních oponentů inkluze dětí s LMP do běžných tříd ZŠ (inkluze). Říká, že ta inkluze tzv. "přináší" peníze a evidentně přitom zamlčuje fakt, že těch peněz není dost zřejmě ani na samotné zahájení inkluze natož pak na celé tzv. společné vzdělávání, tedy na dobrou individualizovanou péči o všechny děti. Nedoceňuje asi ani možné negativní dopady inkluze na vzdělávání všech dětí a říká, že příprava inkluze celkem dostatečně a včas proběhla, ač to tak stále ještě není - viz i příspěvky výše a jinde*.

I já stále doufám, že tohle vše dělá paní ministryně jen z jakéhosi donucení, že je si vědoma rizik takového postupu, že včas zabrání dalšímu hroucení škol z něj plynoucího tím, že se postará o to, aby inkluze začala až po lepším zajištění podmínek pro ni - v rámci dobře organizovaného a financovaného společného vzdělávání pro VŠECHNY děti na ZŠ*. Paní ministryně by si myslím mohla a měla uvědomit, že bez dobré spolupráce s veřejnými školami a jejich zřizovateli (s kraji a obcemi) zůstane její snaha o lepší financování vzdělávání pravděpodobně nepříliš úspěšná.

J.Týř

*Dále viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/martin-odehnal-poslancum-ohledne-inkluze.html

Pavel Doležel řekl(a)...
27. ledna 2016 23:50  

Vážení diskutující,

já s tou inkluzí a asistenty pedagoga mám pořád pocit, že to je jako když jedu po dálnici v autě a píchnu kolo. A když se mi podaří zastavit, tak hledám v peněžence drobné, abych si koupil vodu do ostřikovačů. Místo toho, abych vzal hever a rezervu a vyměnil to píchlé kolo. Inkluze je totální nesmysl, který se v konečné fázi obrátí úplně proti všem - nadaným, nenadaným, průměrným, učitelům, rodičům a nakonec povede k přirozené segergaci prostřednictvím placených základních škol typu SCIO, Open Gate a později pak víceletých gymnázií. Vadí mi, že se diskuse potichounku, pomalounku, nepozorovaně posunula naprosto nesmyslně z toho odborně řěšit zda inkluzi ano, či ne, k tomu, že určitě ano, ale za jakých podmínek. Neviděl jsem jediný vědecký "důkaz" její funkčnosti z žádné země. Jediné, co vidím, je nezdařená integrace ve Francii a Belgii, kde už teď je společnost segregovaná hanba mluvit a kde se vytvořila gheta a kde je prakticky nulová sociální mobilita.

A těm všelijakým aktivistům se podařilo navodit šabatovsko-dinstbierovské klima, v němž už jen zmínka o tom, že člověk inkluzi odmítá z podstaty věci, jako škodlivou všem, je pomalu považováno za diskvalifikaci ze "slušné" společnosti. Tahle demagogie mi vadí.

Těším se na to, až se bude za pár let diskutovat vášnivě o tom, jak inkluze nefunguje proto, že učitelé jsou líní, mají malé sebevědomí, nevzdělávají se, nerozumí nejnovějším vědeckým poznatkům neurověd, apod.

CatCatherine25 řekl(a)...
28. ledna 2016 10:17  

"...už jen zmínka o tom, že člověk inkluzi odmítá z podstaty věci, jako škodlivou všem, je pomalu považováno za diskvalifikaci ze "slušné" společnosti."

Inkluze je u nás současné době považována za nové náboženství a každý, kdo ji nevyznává je kacíř. I lidé, kteří toto politické rozhodnutí považují za nesmyslné a pro naše školství škodlivé až zhoubné, často začínají své výhrady tím, že proti inkluzi nic nemají, ale v současné době ještě nejsme tak daleko, abychom na tento zázrak století byli připraveni.
Žádný rozumný člověk a žádný pedagog, natož potom speciální, si nemůže přát, aby děti s jakýmkoliv postižením byly v našem školství diskriminovány, segregovány a nebylo jim dopřáváno co nejkvalitnější vzdělání.
Ale proč to musí být právě ve velkých třídách běžných základních škol plných nepostižených žáků, proč je mají místo vysoce kvalifikovaných speciálních pedagogů vzdělávat nekvalifikovaí asistenti a proč se mají rušit jejich vzdělávací programy, které ji "šili na míru" zkušení odborníci, a které byly ověřeny mnoha lety úspěšné pedagogické praxe?
A proč jsou tato nesmyslná opatření prosazována s takovým úsilím a proti zájmu rodičů, učitelů a hlavně postižených dětí?

tyrjir řekl(a)...
28. ledna 2016 14:02  

Plošně nařízená inkluze je stejný nesmysl jako bylo plošné nařízení RVP. Chyba je, že neuvážené reformy jsou financovány z EU dotací. Vzdělávací audit od EduInu je jeho marketingový tah.

Viz Kulatý stůl SKAV... 26.1.2016
https://www.youtube.com/watch?v=6ukXlxaKvMs:

J. Hrubá od 1h52min: Více než 20 let aktivní učitelé usilovali o to, aby se změny ve školství děly postupně na základě dobrovolnosti škol a učitelů až po vytvoření podmínek pro ty změny. Plošně nařízené reformy udělaly opak. Přičítá to zejména snaze zodpovědných osob "zviditelnit se". Zamlčuje "dotačně čerpací motivaci".

Opomenutí J. Hrubé částečně (dost opatrně) napravil následující diskutující od 1h54min: Zásadní změny ve školství by neměly být financovány z EU projektů. Měly by být financovány ze státního rozpočtu. Jejich financování z EU dotací je velká chyba. Projekt např. neumožňuje průběžnou diskusi a korekce. Říkala už to ministryně Kopicová.

Čerpání některých vzdělávacích EU dotaci (např.na inkluzi) v Česku myslím silně zavání klientelismem (forma korupce), který školy poškozuje. Doufám, že alespoň u inkluze nakonec MŠMT dostane rozum. Z projevu pana náměstka Štecha a z projevu pana Kartouse se mi to však zatím nezdá: Pan náměstek sice uznává chyby v RVP revoluci, uznává, že školy jsou podfinancované a divně řízené, učitelé právem naštvaní atd. Jakmile ale přijde řeč na inkluzi, je to najednou v pořádku a její tzv. "nepochopení" považuje za jakýsi (ne)pochopitelný "spoutěč" revolty jinak přijatelnou, řediteli škol pochopenou, avšak krajskými politiky (nedůvodně?) odmítanou, věcí!:))) . Pan Kartous ve věci "nutnosti" plošné inkluze opět "po svém" dost údernicky přizvukuje.

Zajímavý je příspěvek M. Rathouského (1h20min): AUDIT je dokument vypracovaný NEZÁVISLOU organizací. EduIn není nezávislou organizací. Dokument, který vytvořil tedy není audit a použití tohoto slova je MARKETINGOVÝ TAH Eduinu . Tohle vyjádření považuji za korektní a korektní by myslím bylo, i kdyby v něm bylo navíc ještě jedno adjektivum...

O Národní radě pro vzdělávání, která by mohla a měla vzdělávací audit dělat, nebo o Národním programu pro vzdělávání u tohoto kulatého stolu tuším řeč nebyla:)

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/video-zaznam-kulateho-stolu-skav-eduin.html
Viz též
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/priklady-dobre-praxe-konstrukcia-sifonu.html

Slávina řekl(a)...
28. ledna 2016 17:54  

"Sám nejsi nic!" Stále platí , a ministryně školství JE mezi kvalifikovanými pedagogy rozhodně sama se svým přesvědcenim o geniálnosti inkluze...Škoda, nechtěné dítě nemá šťastný život.😪

tyrjir řekl(a)...
29. ledna 2016 13:19  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
29. ledna 2016 13:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
29. ledna 2016 13:36  

ODKLAD POVINNÉ INKLUZE DO ROKU 2018: BUDE AUDIT KONCEPČNÍ A DOTAČNÍ POLITIKY MŚMT?

Ministryně dává školám na výběr. Handicapované dítě zatím vzít nemusí

- Nový systém měl zajistit, aby se i do běžných tříd přijímaly děti například s lehkým mentálním postižením nebo autismem.
- Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) však vyhověla kritikům a umožnila školám dvouletý odklad přijetí nového systému.
- Ministryně však nemusí mít dotažení inkluzivní novinky ve svých rukou - kvůli volbám v roce 2017.


http://archiv.ihned.cz/c1-65140710-ministryne-dava-skolam-na-vyber-handicapovane-dite-zatim-vzit-nemusi

Myslím, že teď je na čase provést důkladný AUDIT ÚČELNOSTI A EFEKTIVNOSTI koncepční a dotační politiky v praxi MŠMT nezávislou institucí Z HLEDISKA ZÁKONEM STANOVENÝCH POVINNOSTÍ MŠMT jako nejvyššího správního a řídícího orgánu ČR v oblasti vzdělávání. Národní radu pro vzdělávání nemáme. Myslím, že by se té nezávislé KONTROLY (auditu) měl ujmout Nejvyšší kontrolní úřad a parlamentní komise, která transparentně přizve ke spolupráci skutečné odborníky.

Jiří Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/zdenek-sotolar-kdo-se-smi-zapojit-do.html?showComment=1453683381596#comment-4636015023833952743Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.