Josef Bílek: Diskriminace církevního a soukromého školství

středa 16. července 2014 ·

KONS vyzývá ministra Chládka, aby nevpouštěl do oblasti vzdělávání záludné a nenávistné relikty z dílny ČSSD.


Konzervativní strana důrazně protestuje proti záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odejmout nestátním (církevním, soukromým) školám část provozní dotace. Jedná se o vážný zásah do rozpočtů těchto škol (jde o 10 až 30%), jež by nadále jen obtížně naplňovaly základní standard vzdělávání a řada z nich by patrně byla nucena ukončit činnost.

Odmítáme zejména finanční diskriminaci církevních škol s odkazem na příjmy z naplňování zákona o vyrovnání se států s církvemi. Opakujeme, a proti různým mocným neokomunistickým tmářům budeme opakovat, že tento zákon církvím nepřiznává nějakou formu dotace na činnosti, které provozuje, ale navrací část ukradeného majetku a narovnává vztahy se státem.

Snižování plateb státu za vzdělávání v církevních a soukromých školách, v porovnání se státními (přesněji: veřejnými) vzdělávacími zařízeními, je evidentním upřednostněním jedněch rovnocenných subjektů před jinými. Připravované opatření podle našeho přesvědčení odporuje principům rovnoprávnosti založeným Ústavou České republiky.

Konzervativní strana vyzývá ministra školství pana Marcela Chládka, aby nevpouštěl do oblasti vzdělávání záludné a nenávistné relikty z dílny ČSSD a rezidua svého osobního názoru na úlohu církví v naší společnosti, která se ještě v důsledku podobných činů zdaleka nezačala zotavovat ze socialistických experimentů.

Podrobněji viz zde.


Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda

19 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
16. července 2014 v 13:03  

No, a navíc se těm církvím toho ještě moc nevrátilo. Vyřízení žádostí o vrácení nemovitého majetku se potáhne a finanční vyrovnání je rozplánováno na 17 let.

Zajímavé je, že v této souvislosti nikoho ještě nenapadlo nvrhnout zrušení financování výuky křesťanské výchovy na státních školách.

Unknown řekl(a)...
16. července 2014 v 20:38  

Není pochyb o tom, že činnost církevních škol by z převážné části měly financovat církve, které jsou jejími zřizovateli. Tak je tomu i v rámci regionálního školství v případě obcí, které hradí provozní náklady jimi zřizovaných škol.

Poznámka o „mocných neokomunistických tmářích“ je ze strany Konzervativní strany úsměvný. Kolikpak bývalých členů KSČ má ve svých prořídlých řadách? Invektiva spíše směřuje k předchozím vládám, které pod křídly modrého ptáka umožnily činnost mnoha církevních a soukromých škol, které byly stejně v duchu neokomunistické minulosti mnohých ministerských úředníků naprosto bezostyšně financovány ze státního rozpočtu na úkor škol veřejných.

U soukromých škol je situace jasná. Je-li vzdělávání specifickým druhem soukromého podnikání a byznysu, mělo by být neseno na bedrech soukromého zřizovatele a rodičů, kteří mají na soukromou školu dostatek finančních prostředků.

To není filosofie „mocných neokomunistických tmářů“, ale filosofie veskrze konzervativní, která je v rámci školství uplatňována v celé západní Evropě.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
16. července 2014 v 22:52  

Tak vážení paní Janáčková, píšete to hezky ale opravdu je vidět, že ani nevíte o čem. Zdravotnictví a školství je u nás, pokud jste si toho dosud nepovšimla financováno prostřednictvím daní ze státního rozpočtu. Pokud by měla fungovat jediná soukromá škola nebo jediná zdravotnické zařízení pouze z plateb rodičů nebo pacientů, jen těžko by mohlo být vůbec založeno. Nepleťte si školství s kadeřnictvím.
Pokud stát a to v musí, má to v ústavě, protože jste si asi nevšimla, ale už nemáme komunismus, tedy pokud má něco fungovat i mimo stát, tedy má to být nestátní, či soukromé, musíme tomu vytvořit takzvané rovné podmínky. A právě tady jde o ty rovné podmínky. Ty tu jsou napadány. Soukromá škola, když už je zřízena a zařazena do sítě škol musí dostat stejné peníze na mzdy a na provoz, jako škola státní. vše ostatní je podraz a socialistické tmářství. Soukromá škola je služba, kterou si u ní stát objednal. Ať se to komu líbí nebo ne. A pokud si někdo myslí, že soukromá škola si na sebe musí vydělat sama, nebo že si ji mají rodiče platit sami, tak asi vůbec netuší o čem se tu diskutuje. Bohužel.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. července 2014 v 23:09  

A mohou školy, jedno, kdo je jejich zřizovatelem, vybírat školné podle svého uvážení? Tedy, platí-li ono pravidlo o rovných podmínkách.

Unknown řekl(a)...
16. července 2014 v 23:35  

"Soukromá škola, když už je zřízena a zařazena do sítě škol musí dostat stejné peníze na mzdy a na provoz, jako škola státní. vše ostatní je podraz a socialistické tmářství."
Proč musí?

Musí dostat v zahraničí soukromá škola třeba v Chicagu stejné finanční prostředky jako veřejná škola? Nemusí a ani nedostává.

Vy mi něco vyprávějte o socialistickém tmářství. Obhajujete kapitalimus, který je ovšem provozován na socialistických principech.
Čest vaší práci! To se to pak podniká, že?

poste.restante řekl(a)...
17. července 2014 v 1:44  

Tedy, platí-li ono pravidlo o rovných podmínkách.
Ale pane kolego. Už dávno přece víme, že "všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější."
Prostě se musíme smířit s tím, že postoj k "rovnosti" je pro některé lidi velice selektivní záležitost. Přičemž oni si spravedlivě a férově rozhodnou, ve kterých oblastech rovní být chtějí a ve kterých ne.

Jest podstatou učitelské profese opakovat a to obzvláště tehdy, když adresát informaci cíleně odmítá přijmout. Takže opakovaně cituji:
Protože prostředky jsou omezené a natažených rukou hodně, vždycky v pozadí diskusí bude snaha hájit své živobytí. Kdo je závislý na existenci soukromých škol, budete je jistě hájit do krve. Zaměstnanci škol "státních" budou logicky hájit více peněz pro sebe. Že se tyto ryze osobní zájmy budou vždy halit do "vyšších principů mravních", je zákonité. Důležité je, aby přitom nepadaly argumenty podpásové a jednostranné.

Upozorňuji taktéž zastánce volného trhu a svobody podnikání, že ani za poměrně dlouhého vládnutí pravicových stran nikdy nedošlo ke srovnání výše příspěvku. Znamená to, že ani zástupci pravé části názorového spektra společnosti nejsou většinově přesvědčeni, že výše příspěvku z veřejných zdrojů by měla být pro soukromé subjekty ve stejné výši jako pro školy "státní". Zdá se tedy, že "totalitní manýry a házení klacků pod nohy soukromému podnikání" přežívají v uvažování u "pravicových" stran naprosto stejně, jako u levicových.

Pokud vím, ve světě existují různé modely financování škol a ne všechny země jsou řízeny totalitními diktaturami. V tomto sporu tedy nejde o objektivní pravdu, ale o subjektivní pohled na správu věcí veřejných.
Buďme tedy prosím, alespoň féroví, když už nemůžeme být objektivní.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
17. července 2014 v 10:03  

Pro Nico Pytlíka, děkuji za zajímavé téma do diskuse. No podle mě by tu možnost mít měli. jen nevím, zda by se některá odhodlala. Ale proč ne. Pokud to nějaký chytré nařízení MŠMT nezakazuje. Školné, tedy příspěvek na provoz školy by měly mít právo vybírat všechny zřizované školy. Je na nich, jakou přidanou hodnotu za to vytvoří, jestli z něho budou platit stipendia a podobně.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
17. července 2014 v 10:11  

Paní Jiřino Janáčková, prosím přečtěte si ještě jednou článek, pod kterým diskutujete nebo alespoň jeho část a mamísto informací o financování škol v Chikagu se vyjadřete k němu prosím:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Snižování plateb státu za vzdělávání v církevních a soukromých školách, v porovnání se státními (přesněji: veřejnými) vzdělávacími zařízeními, je evidentním upřednostněním jedněch rovnocenných subjektů před jinými. Připravované opatření podle našeho přesvědčení odporuje principům rovnoprávnosti založeným Ústavou České republiky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pokud kdokoliv stanoví nějaká pravidla, nemůže je jednostranně jen tak měnit za chodu. A to se ted tady evidentně děje. Proč to obhajovat??? Jaké k tomu vlastně máte důvody?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
17. července 2014 v 10:13  

Omlouvám se ... v Chicagu

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
17. července 2014 v 10:31  

"Soukromá škola je služba, kterou si u ní stát objednal."

Jo? Nesmysl.

Mimochodem je zajímavé, že zastánci svobody a rovnosti haraší slovníkem z let padesátých a každou pochybnost, každý jiný názor odtřelují jako nějaký komunistický relikt. Výmluvné, že?

poste.restante řekl(a)...
17. července 2014 v 10:37  

Pokud to nějaký chytré nařízení MŠMT nezakazuje. Školné, tedy příspěvek na provoz školy by měly mít právo vybírat všechny zřizované školy.
Nezlobte se, pane Nutzi, ale teď Vy působíte dojmem, že "píšete a ani nevíte o čem".

Veřejné školy samozřejmě školné vybírat nesmějí. Nezakazuje to žádné "chytré nařízení MŠMT, ale Vámi tak často vzpomínaná ústava. Konkrétně v Listině základních práv a svobod v článku 33. Cituji:

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.

(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu.


Proto je ve veřejné škole tolik problémů s přijímáním případných sponzorských darů, byť by to byla vyřazená knihovnička.
Proto musí v případě účelového příspěvku s přijetím daru vyjádřit souhlas příslušný orgán zřizovatele.

Vámi tak prosazovaná "rovnost" je z principu nemožná, protože je v rozporu se základními právy každého občana na bezplatné vzdělání. Vzdělání, které pro ně z definice zajišťuje a musí zajišťovat stát.

Raději to zopakuji:
Veřejné školy vybírat školné nesmějí. A dokud budou platit základní zákony západní civilizace, ani smět vybírat nebudou.
Pakliže jdou peníze za žákem do soukromé školy, děje se tak vždy na úkor škol veřejných. Tečka.

Janek Wagner řekl(a)...
17. července 2014 v 10:41  

Paní Janáčková, podívejte se na heslo charter school http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_school a pak na statistiky v http://dashboard.publiccharters.org/dashboard/home.

poste.restante řekl(a)...
17. července 2014 v 10:47  

Pokud kdokoliv stanoví nějaká pravidla, nemůže je jednostranně jen tak měnit za chodu. A to se ted tady evidentně děje.

Třeba změnit sazbu DPH? Změnit výši státní podpory u stavebního spoření? Změnit rozpočtové určení daní? Přijmout povodňovou daň?
Přijmout zákon o státním rozpočtu?

(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu.

Kde je rovnost před zákonem, když soukromé školy smí dělat něco, co veřejné nikoliv?
Když se podle Vás nesmějí "měnit pravidla za chodu", smíme v této zemi ještě měnit zákony?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
17. července 2014 v 11:30  

Omlouvám se, že jsem si dovolil napsat sem nějaké názory, nikdy jsem nenapsal, že státní škola může vybírat školné, jen že by tu možnost mít měla (stejně vybírá na pomůcky, učebnice, obaly, výlety, exkurze, divadla, kurzy.....) jen to není pravidelné.

A těm co tu jsou jen pro to aby všechny názory k věci negovali a vysmívali se jim vzkazuju, jestli si na netu nechtějí najít jinou zábavu.
Nahledanou!

Unknown řekl(a)...
17. července 2014 v 14:06  

Pro pana Wagnera:
Odkaz na charterové školy jsem si vyhledala a mimo jiné se zde praví, že "školy jsou omezeny například v tom, že je zakázáno jejich financování z veřejných finančních prostředků."

poste.restante řekl(a)...
17. července 2014 v 19:08  

Omlouvám se, že jsem si dovolil napsat sem nějaké názory,
To děláme všichni, není proč se omlouvat.

nikdy jsem nenapsal, že státní škola může vybírat školné, jen že by tu možnost mít měla
- Pro Nico Pytlíka, děkuji za zajímavé téma do diskuse. No podle mě by tu možnost mít měli. jen nevím, zda by se některá odhodlala. Ale proč ne. Pokud to nějaký chytré nařízení MŠMT nezakazuje.

A těm co tu jsou jen pro to aby všechny názory k věci negovali a vysmívali se jim ...

Tak vážení paní Janáčková, píšete to hezky ale opravdu je vidět, že ani nevíte o čem. Zdravotnictví a školství je u nás, pokud jste si toho dosud nepovšimla financováno prostřednictvím daní ze státního rozpočtu. .... Nepleťte si školství s kadeřnictvím.

Nicka Pytlik řekl(a)...
17. července 2014 v 21:10  

Konečně zajímavé téma o tom, co se jak prezentuje, a jak to v té naší civilizované společnosti ve skutečnosti je.

1. Občané mají právo na bezplatné vzdělání
Pomineme výklad bezplatnosti služeb poskytovaných státem, když pod pohrůžkou násilí stát vybírá daně na svůj předražený provoz podle libovůle několika set pitomců, které si jiní pitomci patrně omylem odvolili. To bychom probrali všechny typy epizodních poplatků počínaje regulačními, přes koncesionářské až po silniční.

2. Veřejné školy vybírat školné nesmějí.
Zůstanu radši jen u škol základních a středních. Možná by bylo zajímavé posčítat, kolik rodiče ročně zaplatí za učební pomůcky, učebnice, vstupné a jízdně na všelijaké vzdělávací akce, které si pedagogické sbory navymýšlely, protože jinak by to zkompetentňování a zkonkurenceschoňování žactva němělo ten správný punc modernosti.
Kterápak škola dnes nemá nadační fond, nebo něco na ten způsob, do kterého žáci dobrovolně přispívají předepsanou minimální částku, a který nezanedbatelnou část těch peněz spolkne na správu sebe sama.

Jen podotýkám, že už nemálo let zásadně učím na sw, který je pro žáčky volně ke stažení. Doposud si toho ale nikdo nevšiml, natož pak ocenil, byť ruky podáním.
A tak se platí a platí. Žeby nějaké provize? Asi si začnu všímat inovací vozového parku na školním parkovišti.

obyčejná učitelka řekl(a)...
17. července 2014 v 23:15  

K charter schools: podmínky provozu tohoto typu škol jsou, pokud vím, v každém státě jiné. V mnohých si žák přináší "své" (tedy státní) peníze. Jinak žáci (rodiče) neplatí nic. Mají i různé zřizovatele, např. místní samosprávy, učitelský sbor, rodičovskou komunitu, vzdělávací instituty aj.
Jiná věc je, že i tam se vztekají učitelé státních (public, neboli veřejných) škol na charter schools, protože jim jednak odebírají žáky díky své kvalitě (tisíce jich jsou na čekacích listinách) a jednak jsou jejich studenti mnohem úspěšnější.

Unknown řekl(a)...
22. prosince 2014 v 19:26  

ten pán je populista protože zásady na které apeluje nectí.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.