Učitelé by mohli v budoucnu procházet čtyřmi kariérními stupni - MŠMT předloží návrh k široké diskusi

pátek 6. prosince 2013 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový kariérní systém pro učitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Cílem je umožnit učitelům celoživotní zvyšování kvality jejich práce, propojené s atestacemi a navázané na motivující systém odměňování.


„Od kariérního systému si slibujeme zvýšení prestiže učitelského povolání ve společnosti a zvýšení zájmu o učitelské povolání mezi mladými lidmi. Chtěli bychom dát začínajícím i zkušeným učitelům perspektivu odborného růstu během jejich profesního života,“ říká 1. náměstek ministra Jindřich Fryč.

Učitel má mít možnost vydat se po jedné ze tří kariérních cest:

  1. Cesta rozvoje profesních kompetencí
  2. Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách
  3. Cesta směřující k funkčním pozicím
Právě první z navrhovaných cest v připravovaném kariérním systému je nová. V rámci této kariérní cesty by měl mít učitel možnost postupovat čtyřmi kariérními stupni, přičemž s postupem do druhého stupně po ukončení dvouletého adaptačního období se počítá jako s povinným.

Výchozím bodem pro první z uvedených cest má být tzv. standard učitele, který celistvě popíše nejen očekávanou vzrůstající kvalitu práce učitele v každém kariérním stupni, ale také nároky na zvětšující se rozsah učitelova působení v profesní komunitě.

Standard učitele bude strukturován do tří oblastí:
  1. Učitel a jeho profesní „Já“
  2. Učitel a jeho třída
  3. Učitel a jeho okolí
„Kariérní systém by měl přinést především kvalitnější výuku pro žáky, ale i možné změny v odměňování učitelů s důrazem na kvalitu jejich práce. Naším cílem, aby vznikající kariérní systém byl pro učitele srozumitelný a přijali jej za svůj. Proto považujeme za zásadní veřejnou diskuzi, kde budou parametry a jednotlivé části připravovaného kariérního systému představeny a široká odborná veřejnost bude mít možnost se k nim vyjádřit. Pak se řešitelé projektu znovu k připravovanému nastavení jednotlivých částí připravovaného kariérního systému vrátí a relevantní podněty vzešlé z veřejné diskuze do kariérního systému promítnou,“ vysvětluje Fryč.

„Od nového kariérního systému očekávám rychlý růst kvality škol. Změní se zcela jistě priority v práci ředitelů a pedagogické řízení školy se dostane na jedno z prvních míst. Jinak se budou na svou práci dívat i učitelé. Předávání zkušeností uvnitř škol a síťování škol se stane běžnou praxí. Stejně tak propojení přípravy učitelů na fakultách vzdělávajících učitele a škol, na nichž čerství absolventi působí, bude pro podporu učitelů velkým přínosem,“ komentuje chystaný kariérní systém předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitel Gymnázia Nymburk Jiří Kuhn.

Kariérní systém vzniká v rámci individuálního projektu národního, partnerem MŠMT je Národní institut pro další vzdělávání.

V nejbližší době bude připravovaný kariérní systém postupně představen na odborných seminářích v jednotlivých krajích ČR, které bude organizovat NIDV ve spolupráci s dalšími partnery. Po těchto seminářích se budou odborné skupiny vytvořené v rámci projektu znovu zabývat jednotlivými částmi kariérního systému a hlavní doporučení vzešlá ze seminářů.

Aktuální materiály a informace k projektu najdete zde: http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/karierni-system/standard-ucitele-a-jeho-misto-v-kariernim-systemu-pedagogickych-pracovniku.ep/

16 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. prosince 2013 v 16:59  

Přemítám, kolik karierních stupňů ještě stihnu. Mám šest let do důchodu a dvouleté adaptační období mi už asi skončilo.

Jirka řekl(a)...
7. prosince 2013 v 11:06  

Začínám s opravdu širokou diskuzí již teď. Po desítkách let tvrdé práce, bych se rád vydal druhou cestou - Cesta směřující ke specializovaným pozicím ve školách. Vstoupíme do kariérního ráje nazí jako Adam a Eva na počátku věků, nebo nám započtou naše dosažená studia a specializace. Pokud ne, pak se platy budou nejen nivelizovat jako dnes, ale obrátí se ve prospěch nastupujících kantorů. Což by nemuselo být pro školství špatně, ale pokud mohu soudit, tak v současné době nastupují do škol ve velké míře také lidé, kterým nebude dělat problém dále moronsky studovat další a další teorii, ale v praxi selhávají nejen lidsky, ale často i odborně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. prosince 2013 v 13:14  

moronsky studovat další a další teorii

Pojem 'moronská studia' se mi, pane Jirko, líbí. Dává sdělení takový zvláštní punc neotřelosti.
Jen nevím přesně, v jaké souvislosti si jej mám vyložit:
1. Petr Moronský narodil se r. 1215. v Sergeně v jižní Italii. Horlivě studoval a když byl 17tiletý jinoch, odešel do opuštěné jeskyně na hoře Moronu. Viz http://bit.ly/1kmoScD
2. Moronská civilizace je známá v celém jižním pásu souhvezdí Tom-Mar. Jedná se o velmi inteligentní rasu. Jejich inteligenci převyšuje snad jen jejich hravost. Viz http://bit.ly/1kmp2ki
3. Moron - lehce mentálně retardovaný jedinec. Viz http://bit.ly/IIW9T6

V každém případě si dovedu představit, že kolegové, kteří budou shledáni nadějnými, budou vesele jezdit po studiích a školeních, a my beznadějní za ně budeme suplovat zadarmo, aby oni pak pobírali ještě vyšší plat, než dnes a jestě nám kázali moudra.
Docela bych se přimlouval, aby se vyšší kvalifikace dosahovalo prostřednictvím MOOC kurzů a následným testováním školními inspektory, kterým bude nejvyšší kariérní stupeň propůjčen po zásluze automaticky. Pokud budou třeba nějaké konzultace, semináře či kolokvia, pak výhradně ve dnech pracovního volna a prázdnin. Nebo by se to dalo řešit ročním neplaceným volnem.

Jirka řekl(a)...
7. prosince 2013 v 20:58  

Za třetí je správně.
Ovšem definici bych doplnil tím, že moron v mém pojetí vládne velmi dobrou pamětí, která mu umožňuje úspěšně studovat tam, kde nelpí na malichernostech typu pochopení učiva. Zvláště nebezpeční jsou tehdy, když získají vyšší post v pracovní hierarchii. Pak se cítí být ohroženi inteligentnějšími a tím pádem tvořivějšími podřízenými. Nechci domýšlet, jak to bude vypadat až dozrají do řad inspektorských. Omlouvám se za použití nejasného termínu, ale znovu jste mi kolego potvrdil, že dobrý učitel umí být i dobrým žákem. Hledáte a ptáte se. Škoda jen, že čím víc víme, tím víc víme, že nic nevíme. Jinak bychom to určitě dotáhli dál.

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. prosince 2013 v 23:27  

nebezpeční jsou tehdy, když získají vyšší post v pracovní hierarchii. Pak se cítí být ohroženi

Ale jděte. Můžete, pane Jirko, svoji domněnku nějak doložit?
K tomu přece v našem propracovaném systému výběru řídících kádrů nemůže v žádném případě dojít. Ještě řekněte, že si takoví k sobě vybírají sobě podobné.

Radek Sárközi řekl(a)...
8. prosince 2013 v 14:11  

Snad tato diskuze ke kariérnímu řádu bude organizována lépe než poslední diskuze ke změnám v RVP ZV...

Radek Sárközi řekl(a)...
8. prosince 2013 v 14:11  

Snad tato diskuze ke kariérnímu řádu bude organizována lépe než poslední diskuze ke změnám v RVP ZV...

Jirka řekl(a)...
8. prosince 2013 v 15:27  

Můžete, pane Jirko, svoji domněnku nějak doložit?

Nebojte, je to jen čirá teoretická konstrukce. Sám ze své zkušenosti víte, že jste za dlouhá léta strávená za katedrou podobný jev ani náznakem nepozoroval. Něco podobného by naše vyspělá "hlasovací - většinová" demokracie nikdy nedovolila. Proč mám pocit, že právě tyto kvality vedou k tomu, že výsledky všech vskutku širokých diskuzí končí na smetišti dějin? Bohužel jsem se opět stal pilotem - průkopníkem a už po půl roce vidím, kam vede povinná polyglocie žáků základních škol.

Nicka Pytlik řekl(a)...
8. prosince 2013 v 22:13  

Snad tato diskuze ke kariérnímu řádu bude organizována lépe

Což organizace diskuse, ale aby to vůbec nějak dopadlo. Ne třeba jako sdandard kvality profese učitele. Nebo to už někde visí? Rád bych totiž doladil ještě nějaké detaily, abych srovnal krok s osobně hodnocenými kolegy.

že jste za dlouhá léta strávená za katedrou podobný jev ani náznakem nepozoroval

Zpoza katedry toho člověk v tomto směru vskutku mnoho nevidí. Ale mimo ni jsem to na vlastní kůži ani neprožil. Doslovně.

Eva Adamová řekl(a)...
9. prosince 2013 v 8:19  

"Vstoupíme do kariérního ráje nazí jako Adam a Eva na počátku věků, nebo nám započtou naše dosažená studia a specializace?"

Pokud by přišla na řadu první varianta s Adamem a Evou, tak by přednostně sítem kariérních stupńů měli být prohnáni páni ředitelé, protože u těch jediných se snad o nějaké kariéře ve školství dá mluvit. Bylo by dobré překontrolovat, kdo všechno u nás může ředitelovat. Asi bychom se i divili.

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2013 v 10:20  

tak by přednostně sítem kariérních stupńů měli být prohnáni páni ředitelé

A inspektoří?

Janek Wagner řekl(a)...
9. prosince 2013 v 11:22  

Jiří Kostečka poslal reakci mailem:

No konečně, pane Blaho, už jsem se opravdu bál, že s tím blížícím se
důchodem (mimochodem, máme to oba za stejno) jste úplně ztratil svůj bývalý ostrovtip nebo jste bérnautoval či co.

Jinak k věci: Kariérní řád je na to, co se nedá jazykově korektně nazvat, aby Vás slušný web, kterým právě tento - zaplaťpánbůh! - je, nesmazal. Už jsem to kamsi psal: Na každé škole „se“ ví, který kantor je špičkový, který dobrý a který stojí za… to jazykově nekorektní slovo. (Platí i pro kantorky, abych byl korektní i džendrově.) Čím to asi bude? Absencí kariérního řádu?
Počty odučených let?
Nebo tím, že učitelem se člověk prostě musí narodit? Jasně: něco se cestou doučí, něco načerpá od vzorů, ale nakonec zbude to jediné: že si znovu a znovu dokáže stoupnout před tu skvělou smečku a 35 let s ní něco smysluplného umí dělat tak, aby nenudil ji ani sebe.

A pak může vyletět z kůže, když mu teoretici (úmyslně nepíši "teoretikové"), co nikdy nestáli s křídou (pardon: markerem) v ruce před tabulí (pardon: multifungitajblem), tvrdí, co dělá blbě, a radí, jak má řešit tohohle či onohohle nazdárka. A dokládají to neprůstřelnými výsledky
zkoumání PISA nebo píší srdceryvné články o tom, jak tahle země ÚDAJNĚ diskriminuje a ÚDAJNĚ nepřipouští kohosi ke vzdělání. Bez ohledu na to, že nikoli nedůležité je i to, zda o vzdělání taky někdo sám stojí.. Lidé jsou
totiž autentické bytosti s vlastním vědomím, nikoli loutky determinované kdečím kolem nich.
A kariérní řád dopadne stejně jako všechno v téhle zemi - zdroje na něj se rozkradou nebo odkloní na něco důležitějšího.

Ferda44 řekl(a)...
9. prosince 2013 v 14:47  

Kostečkův názor tesat do kamene.
Kariérní řád i tzv. Standard učitele jsou jen draze zaplacené a nepoužitelné nesmysly.
Jednotlivosti nejspíše nelze zobecnit, ale znám kolegu, který má certifikát snad na všechno. Jen učit neumí. A jeho kolega sice není ani Mgr., ale je to KANTOR...

obyčejná učitelka řekl(a)...
9. prosince 2013 v 17:27  

Pane Kostečko, už dlouho jsem se tak nezasmála. To bych do Vás vážně neřekla! To takový smysl pro humor mají všichni, kteří to mají za stejno jako pan Blaha?
Kromě toho s Vašimi názory na karierní řád zcela souhlasím (viz Ferda 44).

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. prosince 2013 v 22:28  

že... jste úplně ztratil svůj bývalý ostrovtip nebo jste bérnautoval

Ostrovtip? To myslíte ty nahodilé výrony žluči přecházející do křečovitého šklebu svalových skupin v oblasti malé pánve? A bérnautace je snad nižší lejvl zkostečkovatění?

Dostal se mi dnes do ruky 'Text uvozující představení standardu profesním sekcím a médiím' z října 2013. Samozřejmě, že si jej podrobně prostuduji, seč mi bude odvrácená strana síly stačit. Ale protože je mi vytrhávání z kontextu milé nadevše, nejméně dvakrát si tu šlehnu.

Standard učitele (SU) je základem nově připravovaného kariérního systému (KS)...
Standard učitele popisuje kvalitu a rozsah práce učitele ve čtyřech kariérních stupních
Chybka může být na mojí straně, ale budu si to muset vícekrát přeříkat, abych pochopil a vstřebal, co je podmnožinou čeho. Snad to nedopadne jako s kompetencí a gramotností. Už mi to tolikrát vysvětlovali, naposledy tuším pan Hawiger. A stále mi to nedocvakává.

SU je strukturován do tří oblastí:
1. Učitel a jeho profesní já
2. Učitel a jeho třída
3. Učitel a jeho okolí

Doopravdy se nechci vlamovat do hájemství humanitním kolegům, ale trošku mi to přijde jako pojmy z pseudofreudovské kvázipsychoanalýzy:
id, ego, superego.

pozitivně je hodnocen vedením školy, žáky i jejich rodiči
Neorientuji se přesně, jestli je to předpoklad k dosažení kariérního stupně, nebo následek dosažené kvality. To bude ke zjištění stavu nějaké dotazníkové šetření, nebo hlasování pomocí esemesek? Jak dlouho asi bude trvat reklama vkládaná do vyhlašování výsledků ve své dramatičnosti vyšroubované až na samou mez únosnosti?
učitel je vnímán jako expert
Aha. Proč tu není také, že 'sebe sám vnímá jako experta'. Tak, jak je to v definici ROMa. Abychom byli bezesporní.

Také by mne zajímalo, jestli budou na své kariéře moci pracovat všichni, kteří to uznají za potřebné, nebo jen ti, kteří budou seznáni způsobilými. A kdo to bude případně určovat.
Něco jako že třeba prezident posuzuje odborné kvality navržených ministrů jiného pověřence, i když tu svoji svého času poněkud zpatlal?

Jirka řekl(a)...
9. prosince 2013 v 22:36  

Pan Wagner na nás přísně shlíží nad slovy pana Kostečky, která jsou sice tvrdá a přímá, ale většina z nás moc dobře ví, odkud a proč vyvěrají.
Občas, když se příliš uklidním a upadám do stavu apatie, sjíždím panelové diskuze pana Feřteka, protože zástupci ministerstva školství a školní inspekce mi svými názory otvírají očí a učí mne ve škole tolik potřebné toleranci.
Napadlo mne, jak se na kariérní řád dívá pan domácí - Janek Wagner?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.