My za Vámi nestojíme - Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky

úterý 21. června 2011 ·

Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republiky

Pane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.


Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.


Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Otevřený dopis s formulářem pro podpis naleznete na http://uciteleproti.cz/.

42 komentářů:

Kal řekl(a)...
21. června 2011 v 7:08  

No jo, stále titíž. Paradoxem tohoto dopisu je jedna věc - autoři dopisu představují odborou veřejnost, která za ministrem nestojí. Budiž. Ale proč je pod dopisem uvedeno "Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé."????
Budou oba pánové-tvůrci finálně šermovat množstvím podpisů pod svým veledílem, i když jej podepíší studenti a neodborníci? Ejhle, něco zde smrdí, hodně.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 7:26  

myslím si, že tak slabé vedení ministerstva jsme neměli dvacet let - a o co jsou slabší, o to sebejistější prohlášení mají... opravdu bych si ze srdce přála, aby ti amatéři už odešli...

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 8:21  

- tak slabé vedení ministerstva jsme neměli dvacet let -

Bohužel měli (a tím se vůbec nezastávám těch současných), jen to nebylo tolik vidět, protože se o nich míň psalo.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 8:27  

Opravdový průšvih nastane tehdy, až budou spokojení všichni ti ediini, scia, signátáři (hlavně profesionální petičníci) této výzvy a "odborníci" v ní vzývaní...

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 8:30  

Byli mezi nimi slabí, ale i slabší. Vystřídalo se jich tam za 20 let požehnaně, ale tolik průserů jako má ten současný snad kromě E. Zemana neměl žádný.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 8:35  

k "množství podpisů pod veledílem"

Zajíček zavelel a kolegové podepsali, a taky architekt, ekolog, a učitelé, kteří raději neuvádějí, že jsou učitelé (třeba ten z Lanškrouna, co psal do Učitelek proti maturitě už dřív).
Zn. každej podpis dobrej

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 9:00  

Celý protimaturitní humbuk učitelů na jedné straně studentů na druhé je centrálně řízen. Důkazem je již jen to, že registrátorem domén MATURANTIPROTI.CZ a UCITELEPROTI.CZ je táž osoba vystupující pod jménem Kurowski. Normální člověk se tak nejmenuje. A podle toho to vypadá. Nějaký Lippman nebo Zajíček, k tomu ostranské Matiční gymnazium se svými lumeny, pak Feřtek s Botlíkem, prvorepublikový Hausenblas, mladý Klaus v pozadí, nějakej Ondra Š. a vrcholně nevěrohodná premiantka od Zajíčka Veverková či jak se jmenuje. To je účelová sebranka, ve které chybí jen mrtvý student Šmíd a tajnej Zifčák. A tihle chtějí odborně diskutovat? Proč se nevyjadřují ke globálnímu oteplení nebo zdravotní reformě? Rozumějí tomu stejně jako maturitám.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 9:44  

1. Zřejmě jsme se dostali do další fáze diskuzí. Místo reakce na obsah příspěvku diskutující donekonečna analyzují, kdo to psal, proč to asi psal a co tím sledoval. Napište radši, se kterou částí dopisu nesouhlasíte a proč.
Můj názor: takřka stoprocentně souhlasím s výtkami ohledně provedení státní maturity.
2. Já, robot, jsem provedl admnistřaci maturtiních zkoušek dle vyhlášky, metodických pokynů, řádku po řádce, krok po kroku, změnu za změnou, paragraf za praragrafem. Se zatnutými zuby a bramborou v krku, s pocitem upachtěnosti, triviální bezmocnosti. Tam, kam to pokyny nedotáhly, jsem to dočistil. Poslední měsíc, každý den, jsem si říkal "ne ne hoši, taklhe ne, takhle snadno mě nedostanete". Pane ministře, proísm, neděkujte mi, opravdu není za co. Já jsem to tak nechtěl, já jsem musel. Opravdu si neberte za alibi mojí (snad) stoprocentní práci jako tůkaz toho, že jsem se s tou obludností stotožnil.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 10:47  

Zcela souhlasím s 21.6.9:44
Zároveň cítím potřebu sdělit, že se rozhodně necítím být centrálně řízena. A pokud ano, tak snad leda - proti své vůli - Cermatem a MŠMT.Ještě dnes, při podávání přihlášek k podzimnímu termínu, se objevují další a další chyby v organizaci, např. kopie přihlášek, podle kterých se všichni žáci, kteří nebyli připuštěni k jarnímu termínu,hlásí k náhradnímu termínu na podzim, oproti avizovanému řádnému termínu. Prý opět pouze drobný nedostatek, o kterém se ví...

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 11:34  

Tady je škoda zbytečných komentářů na téma komu se jak líbí či nelíbí pan Hausenblas, Botlík, Štefl, Feřtek atd., případně Scio, Eduin apod.
Kdo souhlasí, podepíše, kdo nesouhlasí, nemusí nic.
Informace, kdo je či není profesí učitelem u podpisů je, tj. není problém spočítat, kolik souhlasí profesionálů a kolik ostatních.
Dovolil bych si tvrdit, že existuje pár dalších profesionálů, kteří k tomu mají co říci, ač nejsou přímo učiteli, ale z hlediska prostého počtu podpisů jejich absence mezi signatáři-učiteli výsledek neovlivní.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 11:55  

Vážení kolegové, stoupenci nové maturity,
ujišťuji vás, že nehájím ničí zájmy, proti nadměrné standardizaci maturity protestuji už od r. 1996, tzn. že jsem např. nesouhlasil ani s tehdejšími návrhy společnosti Scio. Od počátku jsem chtěl být jen rovnocenným partnerem v diskusi těm, kteří projekt podporovali. Nikdy mi to nebylo umožněno, jména odborníků (i těch z VŠ) jsou dodnes dokonce utajena. Ano, po petiční akci jsem byl (spolu s několika dalšími kolegy) přijat panem ministrem Dobešem. Debata začala páně ministrovým sdělením, že jeho rozhodnutí už nijak neovlivníme... A ještě něco: Mezi námi, kteří se současnou podobou maturity nesouhasíme, a vámi je jeden podstatný rozdíl. My nechceme nikomu prostřednictvím vyhraněné podoby maturity vnucovat své představy o vzdělání. Nejsme přesvědčeni, že to, co nevadí nám, nemůže vadit nikomu. A to, co nám vyhovuje, musí vyhovovat každému. Jako češtináři nevnucujeme své představy matikářům či fyzikářům, víme totiž, že každý předmět má svá specifika. Našim jediným přáním je, aby se u zkoušky exaktně srovnávalo to, co bez negativního zpětného vlivu na obsah a smysl daného předmětu srovnávat jde. Přejeme si, aby maturita poskytovala prostor k uplatnění všech obsahů a forem předchozího vzdělávání, které jsou didakticky obhajitelné a přínosné. Takovou zkouškou podle nás její současná podoba není (důvody jsem už mnohokrát uvedl). Prosím vás o toleranci a někdy i slušnost.
Karel Lippmann

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 12:48  

Další z akcí SCIO? Zcela určitě nejsou maturity pod vedením Cermatu asi zcela ideální, ale je potřeba se na podobné akce, petice a podobné nesmysly, pomocí kterých snad ještě nikdy nikdo ničeho nedosáhl, brát především jako akce těch, kterým státním maturita uškodí. A to je především společnost SCIO, které samozřejmě jako jedné z mála, donedávna stávající stav maturit vyhovoval, protože byli prakticky jediným subjektem, který plošně prověřoval stav vědomostí studentů (samozřejmě zde teď nepolemizuji jak a jestli to tak bylo správně...). Státní maturita bude mít za následek přinejmenším to, že testy SCIO nebudou mít takovou váhu a už vůbec se nestane, že by testy nějaké komerční firmy byly jedním z faktorů, ke kterým přihlíží nebo dokonce je jako základ považují vysoké školy. Zlatý důl tedy pro některé končí, proto to kopání okolo sebe a těch pár kantorů, kteří měli ze SCIO nemalé finanční přilepšení bude samozřejmě také dělat maximum proto, aby státní maturity zastavili. A slečna z článku... no zřejmě to bude na popud rodičů kantorů, nevěřím, že by to měla z vlastní hlavy. Nejhorší, co může tuto společnost potkat (a bohužel se to už do určité míry stalo standardem), že bude mít maturitu každý blb jen proto, že soudruzi mají takto schváleno v tabulkách.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 12:53  

Tak jak to tady čtu jsem získal dojem, že je spousta odborníků zklamaná, že maturity tak nějak dopadly. Takže hora kritiky a nejlépe maturity zprivatizovat. Pravda, ve školství se vyplácí psát a psát a psát a nekonec psavcovi někdo vyhoví. Doufám, že pan premiér je rozumný a dozví se, co za vším je.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 14:25  

Polemizuji s stím, že tento ministr je nejslabší za 20 let - Kuchtová a Liška nebyli o nic lepší.
Jako pedagog a současně rodič maturantky jsem ráda, že se konečně státní maturita povedla zavést a uskutečnila se a snad se podaří to, aby na jejím základě zmizela ze světa spousta středních škol- ať státních nebo soukromých, kde je prachmizerná kvalita výky.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 16:57  

Celý protimaturitní humbuk učitelů na jedné straně studentů na druhé je centrálně řízen.

Nerozumím řeči tvého kmene.

Simona CARCY řekl(a)...
21. června 2011 v 17:19  

Mne asi nikdo nebude podezirat z toho, ze bych byla odpurcem statni maturity. Z toho pohledu jsem laik. Nebo taky odbornik, pokud to bude brano optikou toho, ze dalsi pamflet sepsali ucitele, cili odbornici. To se vazne nestydite vydavat nekolik smesnych a take i nepravdivych namitek za nazor odborniku? Pokud je ridic kamionu odbornikem na dopravu, pak je ucitel odbornikem na skolstvi. Jiste chapete, ze tomu tak neni. A primer s lekarem, ktery byva namitan tez neobstoji - lekar je odbornikem na danou specializaci, nikoli na chod zdravotnictvi. SM neleci nedostatecnou uroven vyuky nemciny v Maticni, ale s prominutim bordel v ceskem skolstvi. Proto postaci, kdyz srovnatelni odbornici se chopi srovnatelnych platforem. Pokud to nezni dost jasne - odbornici ucitele mohou sotva urcovat koncepce. To tu bylo za profesora Nejedleho....

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 17:26  

Kurowski.
Normální člověk se tak nejmenuje.

Kurňa, jak to myslíte, prosze pana?

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie I Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta: "Panie chrząszczu, Po cóż pan tak brzęczy w gąszczu?"

Zbygniew Kurowski
Warszawa, Polska

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 18:16  

Státní (srovnávací) maturita určitě ano.

Ministra podporuju, aby to zvládl i proti zlovůli aktivit organizovaných přímo či nepřímo SCIO firmou.

Co nejdříve zavést též přiměřeně náročné přijímací zkoušky na SŠ.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 18:20  

Státní (srovnávací) maturita URČITĚ ANO.

Současně zavést přiměřeně náročné přijímací zkoušky na všechny SŠ.

Maximálně podporuji ministra, aby to zvládnul i proti trucaktivitám společnosti SCIO.

Charlie řekl(a)...
21. června 2011 v 18:26  

To Simona Carcy: A kdo tedy stanoví koncepce? Nějak jsem nepostřehl, že by existoval studijní program daného zaměření. Nebo snad myslíte osvícené politiky - to je vlastně protimluv - ale pořád lepší učitel, než na základě stranické knížky ustanovený psycholog, manažer, který nesežene lepší místo, prodavačka, traktorista, nebo dokonce sám Pán Bůh, toho času převtělený do českého prezidenta. Jako zastánce SM je problémem současného stavu právě to, že nebyly dostatečně koncepčně projednány s učiteli.

Charlie řekl(a)...
21. června 2011 v 18:39  

A vůbec nejhorší věcí je, že za 20 let jsme jako učitelé nebyli schopni založit profesní komoru, která by byla v tomto ohledu partnerem v jednání s politiky. To je naše veliké červené mínus, ostatně podívejme se na lékaře, právníky, exekutory atd. Rozhodně bych jí přikládal větší vážnost než křiklounům odborářům.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 21:03  

Jako vyučující cizích jazyků se zavedením státní maturity souhlasím. Její podoba ve státních maturitách kopíruje mezinárodní jazykové zkoušky a je určitě komplexnější zkouškou než tomu bylo dříve.
Jana

Anonymní řekl(a)...
21. června 2011 v 22:52  

Ráda bych u pánů Lippmanů či Hausenblasů viděla alespoň náznak snahy o objektivitu při posuzování státních maturit. Nejsou schopni vyjmenovat ani jednu jedinou kladnou věc na maturitě z češtiny, vše je tedy podle nich zásadně špatně. Vyplývá-li z toho, že loňská (nestátní) maturita z češtiny byla tedy podle jejich názoru kvalitnější, na všech školách stejného typu srovnatelná a smysluplná, dokazující skutečnou úroveň vzdělání a žáků samých, nezbývá než jejich naivitu s úsměvem přejít. Iva

poste.restante řekl(a)...
21. června 2011 v 22:58  

Každý, kdo to s českým školstvím myslí alespoň trochu dobře, podle mne musí podporovat myšlenku státní maturity jako závěrečné zkoušky, jejíž úroveň garantuje stát.

Jiné dvě otázky zní:
1. Je právě tato forma a konečná realizace SM to pravé ořechové?

Jsem přesvědčen, že nikoliv.

2. Lze tuto verzi SM upravit tak, aby byla smysluplná, levnější a v důsledku i skutečným přínosem pro školství i studenty, anebo by bylo lepší dát dohromady alternativní verzi, a udělat to, protentokrát, pořádně?

Přiznám se, že si nejsem zcela jist.
Obě varianty mají svá pro i proti.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 1:16  

Bylo docela zajímavé přečíst si analýzu CERMAT, která by byla věnována maturantům s poruchami učení (např. s dyslexí či ADHD, ADD) a jejich úspěšnosti v maturitním testu z českého jazyka. Mám dojem, že v jejich případě to musel být přímo masakr.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 8:26  

Žáci se speciálními potřebami měli přece na splnění testů mnohem více času. Pokud přesto nestačí rozumově, asi na maturování nemají.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 8:38  

Nasazení státní maturity - o tom žádná. Jakkoli nejsem přesvědčen o tom, že by vedla k vyšší kvalitě vzdělávání. Ale to provedení, robustnost, překombinovanost a palogistika!!!

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 8:41  

Vůbec tady snad nepřipomínejte žáky PUP a další obludnosti s tím spojené. Co takhle kdyby měl každý žák tolik času, kolik potřebuje?

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 9:43  

Žáky PUP je nutné zmínit, protože jejich počet 5 – 10 % v populaci není nezanedbatelný. Patří sem nejen dyslektici a dysortografici, ale i žáci s ADD, ADHD, žáci s vysokou mírou úzkostnosti, a to nemluvím o všech možných formách zdravotního, zejména smyslového a tělesného, postižení, které má vliv na školní výkonnost žáků, je-li test časově limitován. Kromě toho maturitní test z češtiny nebyl o češtině, ale o čtení s porozuměním. Úloh, věnovaných pravopisu, tam bylo jako šafránu, občas nějaká úloha ze stylistiky.
Jenom teoreticky lze předpokládat, že v čase 75 minut měli žáci test zvládnout bez obtíží, protože většina z nich měla prodloužený čas o 25 %. Za předpokladu, že žák čte na sociálně únosné úrovni, tj. minimálně 80 slov za minutu (tempo čtení ovšem s narůstajícím časem výrazně klesá), měl by test absolvovat bez obtíží. Řada úloh ovšem vyžadovala opakované čtení výchozího textu a nabízených testových odpovědí. Maturitní test z češtiny měl 3682 slov. To ovšem znamená, že žáci s tempem čtení 80 – 100 slov za minutu patrně nebyli schopni všechny úlohy přečíst opakovaně a byli nuceni, zejména v druhé části testu, se rozhodovat o správné odpovědi na základě pouze jednoho přečtení testové úlohy.
Informace o míře neúspěšnosti u těchto žáků jsou velmi podstatné a měly by být zveřejněny.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 10:34  

To 9:43

maturitní test z češtiny nebyl o češtině, ale o čtení s porozuměním

- a co je podle vás cílem češtiny?? Biflování dat o spisovatelích?

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 11:46  

Pardon, pane kolego z 10:34, mám pocit, že čtení s porozuměním je u maturanta přece jen trochu nízká laťka. Takové nároky by měl zvládat už absolvent základní školy, ale nikoli maturant.
Nevím, co máte proti české a zahraniční literatuře?
Pouze 2 - 3 úlohy z gramatiky a pravopisu v maturitním testu z češtiny mi připadají dost tragikomické komické, ale přiznávám, že je to asi otázka osobního názoru. Názorů na tenhle problém může být nesporně bezpočet, ale tyhle problémy by se asi neměly řešit po maturitním testu z češtiny, ale před jeho zadáním.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 12:08  

Nic se řešit nemusí, stačí se podívat do rvp. A taky trochu přemýšlet hlavou. Na co nejvíce dojely naše děti v PISA? Nerozuměly textům úloh...

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 12:11  

"s prominutim bordel v ceskem skolstvi" - správně pane Carcy. Ještě bych to doplnil - binec v celé společnosti, který nikdo neřeší.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 12:57  

Nic se řešit nemusí, stačí se podívat do rvp. A taky trochu přemýšlet hlavou.

S hlavou je to u mne horší, a tak jsem se pro jistotu mrknul do katalogu požadavků zkoušek společné části MZ - jazyk český a literatura (platný od roku 2009/2010 - základní úroveň).

Žák, který koná v rámci společné části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury, prokáže osvojení následujících dovedností:
1.1 ovládá pravidla českého pravopisu
1.2 provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru
1.2.1 určí slovnědruhovou platnost slova;
1.2.2 rozliší funkčně/nefunkčně utvořené slovo;
1.2.3 identifikuje v daném kontextu morfologicky chybný tvar slova a opraví ho;
1.3 pochopí význam pojmenování
1.3.1 posoudí vhodnost užití pojmenování v daném kontextu;
1.3.2 odhadne význam pojmenování v daném kontextu i mimo něj;
1.3.3 přiřadí k pojmenování v daném kontextu synonyma a antonyma;
1.3.4 rozezná obrazné a neobrazné pojmenování;
1.4 provede syntaktickou analýzu věty a souvětí
1.4.1 ovládá větněčlenský rozbor věty a rozbor souvětí;
1.4.2 posoudí jazykovou a stylovou vhodnost syntaktické výstavby textu a jeho částí;
1.4.3 nalezne nedostatky a chyby ve výstavbě věty/souvětí a vybere nejvhodnější opravu (předložky,
spojovací výrazy, slovosled aj.);
1.5 prokáže porozumění celému textu i jeho částem
1.5.1 nalezne v textu požadované informace;
1.5.2 vystihne hlavní myšlenku/y textu;
1.5.3 oddělí informace podstatné od nepodstatných;
1.5.4 odhadne autorskou strategii;
1.5.5 rozliší komunikační funkce v textu (otázka, žádost, rada aj.);
1.5.6 rozezná vyjádření domněnky a různé míry pravděpodobnosti od faktického konstatování;
1.5.7 rozezná autora, vypravěče/lyrický subjekt, postavy; postihne vztah mezi nimi a způsob, jak jsou
textem vytvářeny;
1.5.8 postihne hlubší (symbolizující) rozměr situace konstruované textem;
1.5.9 rozpozná v textu prvky manipulace, podbízivosti, laciného efektu apod.;
1.5.10 identifikuje různé možné způsoby čtení a interpretace textu, odhalí eventuální dezinterpretaci textu;
1.6 rozezná základní charakter textu
1.6.1 posoudí funkčnost užitých jazykových prostředků;
1.6.2 rozezná odborný, umělecký, publicistický aj. typ textu;
1.6.3 posoudí vztah mezi účastníky komunikační situace, způsob jeho realizace v textu a další faktory
komunikační situace (oficiálnost, veřejnost, mluvenost aj.);
1.6.4 přiřadí k uměleckému textu příslušný literární druh a žánr;
1.6.5 identifikuje na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů;
1.7 analyzuje výstavbu výpovědi a textu
1.7.1 posoudí textovou návaznost a aktuální členění výpovědi;
1.7.2 posoudí celkovou výstavbu textu a identifikuje její případné nedostatky;
1.7.3 rozpozná útvarové a funkční prostředky užité v textu (obecná čeština a další interdialekty, dialekt,
knižní, archaické a expresivní jazykové prostředky aj.);
1.7.4 doplní podle smyslu vynechané části textu, odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející
část, odhadne název textu;
1.7.5 uspořádá části textu v souladu s textovou návazností;
1.8 porovná texty, rozpozná v jednom textu využití jiného textu
1.8.1 porovná informace z různých textů;
1.8.2 dovede využít informací získaných v odborném textu k práci s jinými druhy textu;
1.8.3 rozliší předmluvu, doslov, nadpis, poznámku aj. od vlastního textu;
1.9 uvědomuje si interdisciplinární souvislosti a orientuje se v nich
1.9.1 dovede využít při práci s různými druhy textu poznatků z jiných disciplín podstatných pro porozumění danému textu.

Prostě, co Čech, to maturant-lingvista. Jsi dyslektik či žák s jiným druhem speciálních vzdělávacích potřeb? Tak máš teda chlapče v české škole dost smůlu.

Charlie řekl(a)...
22. června 2011 v 13:37  

Prostě, co Čech, to maturant-lingvista.
Těmto požadavkům bych neříkal lingvistické, v mateřském jazyce je to snad základ. Podívejte se na dřívější osnovy, to byl jiná nářez.

Jsi dyslektik či žák s jiným druhem speciálních vzdělávacích potřeb? Tak máš teda chlapče v české škole dost smůlu.
Pomožme jim jak to jen půjde při studiu, upravme jim podmínky výuky, vytvořme učebnice, ALE testujme je jako kohokoli jiného. Konkurence na trhu práce jim také nedá nic zadarmo a nechceme si pěstovat skleníkové květinky, určité síto být musí. Při představě, že si najmu dyslektického právníka, dysgrafického architekta nebo dyskakulického účetního, mne přechází mráz po zádech.

Anonymní řekl(a)...
22. června 2011 v 20:38  

Tak to je nejvyšší čas, aby se někdo začal intenzivně zabývat příčinami vzniku těchto psychosomatických poruch. Protože jejich procento rapidně roste, stejně jako dalších dg.

Anonymní řekl(a)...
23. června 2011 v 3:15  

"Tak to je nejvyšší čas, aby se někdo začal intenzivně zabývat příčinami vzniku těchto psychosomatických poruch."

Senzační nápad! Příčinou psychosomatických poruch jsou zpravidla prenatální, perinatální, ale i postnatální obtíže. V této oblasti nesporně ministerstvo udělá díru do světa nejnovějších objevů v medicíně a získá popré Nobelovu cenu.

Řešení?
Exitují tři:
1. Přijetí zákona "No Child Left Behind"
2. Konečné řešení
3. Řešením příčin pověřit CERMAT

Anonymní řekl(a)...
23. června 2011 v 11:30  

Správné řešení je 3)
Na řešení va variantě 1) Česká republika nemá, podobně jako v USA.
A sonderbehandlung (varianta 2), neboli zvláštní zacházení, už ministerstvo školství realizací státních maturit začalo uplatňovat.

Anonymní řekl(a)...
23. června 2011 v 16:23  

Přes všechna předchozí dušování, že žebříčky škol ministerstvo nepodporuje, dnes CERMAT pustil do médií první tabulky "nejúspěšnějším gymnázií", které "excelovaly" ve státní maturitě. http://www.novinky.cz/domaci/237129-ve-statnich-maturitach-bylo-nejuspesnejsi-gymnazium-vaclava-klause-ml.html

To je skutečně neuvěřitelné!
Jednak nevím, čím se to gymnázia chlubí a na co jsou pyšné.
Chybí už jen tabulka nejhorších učilišť, která začnou zřizovatelé zavírat na základě takto "kvalitních" testů a posléze zveřejněných informací.

Luděk Blaha řekl(a)...
23. června 2011 v 20:39  

nevím, čím se to gymnázia chlubí

Zatím se nechlubí, teprve začnou. Pochopitelně.
A na co jsou gymnázia pyšná při těch "kvalitních" testech?
No, být "na bedně" třeba v cyklistickém závodě vedoucím po mizerných cestách, může být výrazně kvalitnější výkon než pohodově na asfaltce. Třeba.

Anonymní řekl(a)...
24. června 2011 v 7:23  

A která že to je mizerná cesta a která naopak pohodová asfaltka?

Luděk Blaha řekl(a)...
24. června 2011 v 13:26  

pohodová asfaltka

Já to myslel tak, že třeba silničář bude mít velké problémy v terénu pro bikery. Ani si nedovedete představit, jak může být pro inteligentní mládež obtížné odpovídat na hloupé otázky.
Vzhledm k tomu že žáci povětšinou sáhli na základní úroveň, museli mnozí prožívat hotové peklo.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.