redakce: Škola pro sluchově postižené

pátek 23. července 1999 ·

Speciální škola v Ivančicích letos slaví 105. výročí založení. Je to příležitost podívat se do historie, vysvětlit systém práce a načrtnout plány do budoucna.

Speciální škola pro sluchově postižené žáky v Ivančicích letos slaví 105. výročí založení. Je to příležitost podívat se do historie školy, vysvětlit systém práce i načrtnout plány do budoucna. 


Vybráno z kroniky školy:
10. září 1888 byla zemskému sněmu v Brně předložena zpráva, že na Moravě je 486 dětí, kterým se nedostává žádného vzdělání. 4. listopadu 1889 rozhodl zemský sněm o zřízení dvou nových ústavů pro hluchoněmé děti s českou řečí vyučovací - v tehdejším slova smyslu ústav = internát. Též zavázal zemský výbor k vyzvání moravských měst, aby se o ústavy ucházela. 6. dubna 1892 schválil zemský sněm návrh, aby se ústavy stavěly v Ivančicích a Lipníku nad Bečvou. Ve čtvrtek 14. července 1893 v 11.00 hod byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě této budovy. 15. září 1894 proběhlo slavnostní uvedení budovy do provozu. 16. září 1894 zahájila škola pravidelné vyučování v 5 třídách s počtem 61 žáků. Za 105 let prošlo naší školou 1 379 žáků, učilo je 97 učitelů, pečovalo o ně 120 vychovatelů, a zázemí jim vytvářelo 143 správních zaměstnanců. Ve vedení školy se vystřídalo 9 ředitelů.

V roce 1990 se součástí školy stalo Speciálně pedagogické centrum (SPC), které se orientuje především na depistáž dětí s vadami sluchu. Raná péče o sluch je pro tyto děti rozhodující. Odborné pracovnice centra ( psycholožka a učitelky - logopedky ) úzce spolupracují s rodiči. Zabezpečují vyšetření dítěte a podle stupně sluchové vady navrhují další péči. V současnosti Speciální školy pro sluchově postižené v Ivančicích zahrnují : Speciálně pedagogické centrum, mateřskou, základní a zvláštní školu.

Zvláštnosti vyučování v naší škole pro sluchově postižené:
Přelomem v novodobé historii školy se stal rok 1993, kdy byla navázána úzká spolupráce s prestižním Institutem pro neslyšící v Sint - Michielgestelu. Výsledkem nebyl pouze podnětný seminář holandských kolegů u nás, poskytnutí metodických odborných publikací a následující studijní pobyty našich učitelů v Nizozemí, ale především změna ve výuce českého jazyka. Základem jazykového vyučování se stala metoda rozhovoru, která vychází z aktivního zájmu žáka o předmět hovoru. Učitel zachytává jazykově nedokonalý projev dítěte, upravuje jej a písemně vyjadřuje. Výsledkem je zajímavý rozhovor vedený hovorovou nikoliv popisnou formou řeči, na němž mají svůj podíl všichni žáci. Během týdenní práce s rozhovorem si žáci aktivní mluvenou řečí osvojují obsah rozhovoru, novou slovní zásobu, fráze a mluvnické jevy vyplývající z rozhovoru. K tomu se připojuje článek - tematicky shodný s rozhovorem. Děti celý týden velmi intenzivně prožívají to, o čem v hodinách jazyka mluví. Ne všechny děti jsou stejně řečově nadané. Proto se naše škola snaží každému dítěti nabídnout optimální komunikační program. Již od 2. - 3. třídy se dva základní předměty - matematika a český jazyk - vyučují v oddělených skupinách v závislosti na komunikačních předpokladech žáka. Ve skupinách typu A se vyučuje orálně s pomocí daktylu. Velmi náročný program je postavený na komunikaci mluvením a odezíráním podporou prstové abecedy. Ve skupinách typu B se klade důraz na jakoukoliv komunikaci s dítětem. Obtížné odezírání se podporuje současnou řečí psanou, daktylovanou i znakovanou. Tak mají všechny naše děti zajištěný přístup k informacím. Rovněž se tímto způsobem dobře připravují na samostatný život ve slyšícím prostředí a díky vysoké náročnosti učiva početná skupina žáků i ke studiu na středních školách pro sluchově postižené. Zařazení žáků do výše uvedených skupin nikdy není definitivní, pravidelně se vyhodnocuje a v případě potřeby mění. Dětem s kombinovanými vadami naše škola nabízí speciální program ve zvláštní třídě, kde se učí základům komunikace a získávají přehled o okolním světě. Aby byla metoda rozhovoru skutečně úspěšná, potřebuje bohaté a zajímavé zážitky. Ty vytvářejí pro naše děti v mimoškolní činnosti vychovatelé. Každý měsíc se koná velká společná akce - výlet do neznáma, zábavná soutěž, posezení u táboráku, návštěvy ivančických organizací či sportovní klání. Samozřejmostí je každodenní sportovní vyžití na hřišti a v tělocvičně, pravidelné zájezdy na zimní stadion i do bazénu, taneční a diskotéky. Tradicí je příchod Mikuláše s početným čertovským doprovodem, společná večeře všech zaměstnanců a dětí u vánočního stromečku, maškarní bál, velikonoční pomlázka, besídky s programem pro rodiče a dojemné loučení s absolventy školy. Všechno, co děti prožívají se zpracovává nejen formou rozhovorů, ale také individuálních deníků. Škola a internát žijí společným životem. Specifikum sluchového postižení dětí klade velké nároky na materiálové vybavení školy: Změna politického prostředí po roce 1989 ovlivnila velmi pozitivně především technické zázemí vyučování. Do naší školy začala proudit různá zařízení, která byla do té doby pouze příjemným snem. Přišli také velké možnosti individuálního vybavení sluchově postižených rehabilitačními pomůckami včetně sluchadel. My jsem se rozhodli nejdříve pro zakoupení televizorů, videopřehrávačů a videokamery s úmyslem přenést si prostředí, které nás obklopuje, přímo k nám do tříd. Dnes už jsme vybaveni titulkovacím zařízením, mixážním pultem a novou kvalitnější kamerou. Také využíváme nabídky různých nakladatelství na zakoupení výukových videokazet, které lze úspěšně využít pro naše potřeby. Jakmile jsme ušetřili finance, zakoupili jsme pro internát nové televizory s teletextem. Klademe si za cíl, aby se děti naučily s teletextem pracovat, pak se v něm orientovat a následně z něj získávat informace. Připravujeme je tím na budoucí plnohodnotné využívaní televize pro sluchově postižené. Od roku 1991 do roku 1997 se nám podařilo zajistit do všech tříd chybějící kolektivní zesilovací aparatury, dvě počítačová logopedická pracoviště, která děti dobře motivují, ale především plní heslo " škola hrou ". Vybavili jsme též SPC mobilními individuálními zesilovacími soupravami užívanými přednostně pro návštěvy v rodinách. Plány do budoucna též souvisí s technickým vybavením školy: Usilujeme o získání prostředků na koupi zpětných projektorů do všech tříd proto, aby učitel resp. vychovatel byl při konverzaci se žáky v neustálém kontaktu a souběžně podporoval odezírání psaním, které se bezprostředně objevuje před zraky žáků ( za zády učitele vedle jeho hlavy ). Zkušenosti našich odborníků s vyvozováním správných hlásek nabídneme od příštího školního roku i malým slyšícím dětem z Ivančic a blízkého okolí. V nově zřízené logopedické třídě naší MŠ se jistě brzy naučí správně vyslovovat . Současně získají významnou sociální zkušenost při hrách se sluchově postiženými dětmi. Vzdálenější budoucnost přináší vizi o internátu rodinného typu. Představujeme si několik malých domků v zahradě školy. V každém by bydleli čtyři možná i šest dětí se svými vychovateli, čímž by se internátní život co možná nejvíce přiblížil prostředí, ve kterém jsou sluchově postižené děti zvyklé žít doma. Jsme si vědomi, že z pohledu dneška uvažujeme značně odvážně o příští podobě ubytovacích prostor našeho zařízení, ale jsme přesvědčeni, že pro zkvalitnění vzdělanosti neslyšících se souběžně se školou musí rozvíjet též internát. Máme smělé plány, ale hlavním cílem zůstává vytvářet pro děti podnětné a příjemné prostředí a vedení dětí k cíli nejvyššímu - zvládnutí komunikace na takové úrovni, která by umožňovala samostatný život ve slyšícím prostředí.

redakce

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.