Jan Amos Neznámý: Od smrti "učitele národů" uplyne 350 let. Jeho myšlenkový odkaz zůstává pro řadu lidí neobjevený

neděle 8. listopadu 2020 ·

„Od smrti pedagoga, filozofa, teologa a všestranného vzdělance Jana Amose Komenského uplyne 15. listopadu 350 let... Během Komenského života na přelomu humanismu a baroka probíhala vědecká revoluce a měnil se úhel pohledu na svět a způsob jeho poznávání. Komenský byl zároveň svědkem, účastníkem i kritikem tohoto myšlenkového převratu. Typické pro něj je, že se ve svém díle pohybuje mezi racionalitou, která se projevuje například v jeho dodnes živých návrzích systému pro všechny otevřeného vzdělávání, a vroucí religiozitou. Jako by přes všechnu svoji intelektuální kapacitu nevěřil, že jen samotný rozum a racionální poznání učiní člověka šťastným. " stala symbolem důležitých okamžiků moderní české historie,“ píše Jan Adamec pro Hospodářské noviny.  


Jan Amos Komenský
Adamec také píše: 

Schopnost odlišit dobro od zla ovšem samozřejmě úzce souvisí se vzděláváním, na které byl v Jednotě bratrské kladen velký důraz. A Komenský věděl, že aby došlo k reformě společnosti, je nutné reformovat také její vzdělávání. Svoje představy o tom, jak by měl vypadat školský systém a jak se má vyučovat, shrnul do spisu Didactica magna (Velká didaktika, přepracovaná a rozšířená verze české Didaktiky z roku 1657), který se stal základem moderní pedagogiky... 

Jak podotýká Tomáš Havelka, bohemista z Filozofického ústavu AV ČR a komeniolog, je to dílo, které "pojednává o duchovním útěku ze světa do mystické jistoty". Ve svých dvou rovinách, v analytickém popisu světa, jeho fungování a také jeho hluboké prohnilosti a zároveň v citově vypjatém směřování ke konečnému spočinutí ve víře, Kristu a Bohu, jako by se v Labyrintu světa a ráji srdce odrážela i rozporuplnost Komenského jako intelektuála. 

Možná právě to mají současný člověk, Komenský i autobiograficky laděný průvodce Labyrintem, Poutník, společné. Principem života není vybrat si jeden ze světů a v něm natrvalo zůstat, ale neustále kmitat mezi zmatkem světa, jeho iracionalitou a marným usilováním o kousek pozemského štěstí − a snahou od všeho utéct, zastavit se a spočinout, ať už v náruči Krista, nebo v "pokojíčku" vlastní duše, svého vnitřního Já. 

K němu odkazuje původní název knihy, která vyšla nejprve v roce 1631 pod názvem Labyrint světa a lusthauz srdce a až o třicet let později v Amsterdamu jako Labyrint světa a ráj srdce. Lusthauz je jakýsi příjemný letohrádek, kde si může člověk odpočinout od každodenního ruchu, krizí a pohrom. Ale na rozdíl od ráje, kde je vše věčné a na věky dané, v letohrádku člověk odpočine jen na chvíli a pak zase vyrazí do zmatečného, divokého, nepřehledného světa stejně pošetilých a nespokojených lidí. 


Celý text naleznete zde

23 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 10:29  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
mirek vaněk řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 10:32  

Nesrozumitelný výcuc. Jedna věta v odstavci o koze, druhá o voze. Nevím, jestli je to výběrem nebo na původních stránkách je to stejně divně. Bylo by vhodné to opravit.

Nowak řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 14:12  

Nesrozumitelný výcuc?
Jenže Komenský asi byl složitý. Myslel úplně jinak než my. Učitelé i veřejnost vědí, že K. propagoval názornost apod., ale jeho texty asi byly mnohem složitější a je dobře to připomenout.

Anonymní řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 19:05  

Byl to především poslední biskup protestantské církve Jednoty bratrské. A je třeba si uvědomit, že převážná část jeho díla je v tomto duchu. U nás oceňovaný, na západ od našich hranic u běžných učitelů neznámá osobnost. V rámci dřívějšího projektu Comenius jsme měli možnost přímého kontaktu s těmito učiteli. Neznali ho ani kantoři z Bavorska, Itálie, Anglie,..škoda.

tyrjir řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 21:56  

Oslava 130 let archivu Jednoty bratrské

Archiv Jednoty bratrské se v loňském roce dožil kulatých 130 let. Oslava tohoto výročí se uskutečnila 24. února letošního roku, a to za hojné účasti. Přítomni byli například zástupci z Národního archivu v Praze či Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou, pozvání přijali též představitelé města Pilawa Górna v Polsku, které bylo založeno v 18. století právě Jednotou bratrskou coby osada Gnadenfrei. Hosty přivítal biskup Jednoty bratrské Evald Rucký, který pohovořil o fenoménu Jednota bratrská, poté archivářka Lydie Halamová přehledně a poutavě zmapovala důležité milníky bratrského archivu od jeho počátků až do současnosti. Přítomní si samozřejmě mohli prohlédnout nejzajímavější a nejvýznamnější artefakty a navštívit nové prostory, které byly pro archiv a knihovnu vybudovány před několika lety.

Jednota bratrská je velmi vděčná za archiv jako takový a také za každého, kdo o něj od jeho založení pečoval a napomohl tomu, že i přes veškeré těžkosti 20. století stále existuje.

Oslava 130 let archivu Jednoty bratrské
Archiv Jednoty bratrské se v loňském roce dožil kulatých 130 let. Oslava tohoto výročí se uskutečnila 24. února letošního roku, a to za hojné účasti. Přítomni byli například zástupci z Národního archivu v Praze či Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou, pozvání přijali též představitelé města Pilawa Górna v Polsku, které bylo založeno v 18. století právě Jednotou bratrskou coby osada Gnadenfrei. Hosty přivítal biskup Jednoty bratrské Evald Rucký, který pohovořil o fenoménu Jednota bratrská, poté archivářka Lydie Halamová přehledně a poutavě zmapovala důležité milníky bratrského archivu od jeho počátků až do současnosti. Přítomní si samozřejmě mohli prohlédnout nejzajímavější a nejvýznamnější artefakty a navštívit nové prostory, které byly pro archiv a knihovnu vybudovány před několika lety.

Jednota bratrská je velmi vděčná za archiv jako takový a také za každého, kdo o něj od jeho založení pečoval a napomohl tomu, že i přes veškeré těžkosti 20. století stále existuje.

https://www.jbcr.cz/

mirek vaněk řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 22:02  

Pro ty, kdo si to nepřečetli:

"Jako by přes všechnu svoji intelektuální kapacitu nevěřil, že jen samotný rozum a racionální poznání učiní člověka šťastným. " stala symbolem důležitých okamžiků moderní české historie,“ píše Jan Adamec pro Hospodářské noviny."

Vám to davá smysl?

Przniti Komenského není vhodné. Ani 400 let po Bílé Hoře.
Dnes mnohý intelektuál o Komenském tlachati ráčí, aniž by jeho dílo četl.

Další dva odstavce jsou také zajímavé:

"Schopnost odlišit dobro od zla ovšem samozřejmě úzce souvisí se vzděláváním, na které byl v Jednotě bratrské kladen velký důraz. A Komenský věděl, že aby došlo k reformě společnosti, je nutné reformovat také její vzdělávání. Svoje představy o tom, jak by měl vypadat školský systém a jak se má vyučovat, shrnul do spisu Didactica magna (Velká didaktika, přepracovaná a rozšířená verze české Didaktiky z roku 1657), který se stal základem moderní pedagogiky...

Jak podotýká Tomáš Havelka, bohemista z Filozofického ústavu AV ČR a komeniolog, je to dílo, které "pojednává o duchovním útěku ze světa do mystické jistoty". Ve svých dvou rovinách, v analytickém popisu světa, jeho fungování a také jeho hluboké prohnilosti a zároveň v citově vypjatém směřování ke konečnému spočinutí ve víře, Kristu a Bohu, jako by se v Labyrintu světa a ráji srdce odrážela i rozporuplnost Komenského jako intelektuála."

tyrjir řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 22:06  

Jednota bratrská navázala na Husovo učení. Po Bílé hoře čeští "protestanští" exulanti napomohli rozvoji kultury i ekonomiky v mnoha částech světa (viz např. Sasko, které se následně stalo nejvyspělejší částí až mnohem později se sjednotivšího Německa, viz např. působení Moravských bratří v Americe a mnoha dalších částech světa, které trvá dodnes). Moravští bratři jsou dnes celosvětovou cirkevní komunitou.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Morav%C5%A1t%C3%AD_brat%C5%99i

tyrjir řekl(a)...
8. listopadu 2020 v 22:16  

Z vědeckého hlediska Jan Amos Komenský z mnoha filosofických, pedagogických a didaktických ohledech předběhl svou dobu a v dějinách filosofie, pedagogiky a didaktiky mu celosvětově patří významné místo.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD

J.Týř

Silvie A. řekl(a)...
9. listopadu 2020 v 0:17  

na západ od našich hranic u běžných učitelů neznámá osobnost. (...) Neznali ho ani kantoři z Bavorska, Itálie, Anglie,..škoda.
x
v dějinách filosofie, pedagogiky a didaktiky mu celosvětově patří významné místo


Za sebe víc věřím komentátorovi Unknown nežli panu Týřovi, který sem píše (a netapetuje) pod svým pravým jménem.

tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2020 v 2:54  

Je zřejmé, že anonymové věří víc svým plkům než doloženým faktům. :)))

tyrjir řekl(a)...
9. listopadu 2020 v 3:02  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymní řekl(a)...
9. listopadu 2020 v 14:09  

Pane Týři, napsal jsem zde pouze fakta. Z 30 zahraničních učitelů - praktiků ho neznal nikdo. A zda ho znají nějací odborníci na Komenského dílo (specialisté), to ponechám na Vás. Přiznám se, že ani já neznám spolupracovníky Martina Luthera a Jana Kalvína. A měl bych?
Komenský byl skutečnou veličinou, o tom nikdo nepochybuje. Pravdou je, že není znám v masách obyvatel na západ od našich hranic.

mirek vaněk řekl(a)...
9. listopadu 2020 v 17:09  

No, že ho neznají běžní učitelé v zahraničí, to je normální. Kolik našich běžných učitelů si vzpomene na západní reformátory školství.
Komenský byl ve své době osobnost Evropského významu. Dnes jen málokdo je jeho dílu schopen porozumět. Vyžaduje vzdělaného čtenáře znalého souvislostí a mnohdy i latiny.
Komenský má hodně rozsáhlé a složité dílo. A kromě pár často citovaných úryvků z jeho pedagogického díla a Labyrintu je i v českých zemích jeho dílo mezi veřejností poměrně neznámé.
My se jeho některá díla ve škole učili, možná někteří žáci dnes také. Ale kolik z nich ví o čem jsou a kolik jich jeho díla opravdu četlo. Navíc nejsou běžně dostupná. Kolik českých učitelů četlo velkou didaktiku?
Dnes patří k dobrému stylu ohánět se Komenským. Ale často je poznat, že to je jen póza a ne znalost.

MP řekl(a)...
9. listopadu 2020 v 17:46  

Pravdou je, že není znám v masách obyvatel na západ od našich hranic...

Možná je to tím, že používáme jméno Komenský. Zkusil jste to s latinským Comenius? V Nizozemí je např. brán jako "jejich filozof" (nejen, že tam má hrob, ale třeba i dům v Amsterdamu).

Možná ještě k uvážení. V jakých masách je třeba u nás znám takový Descartes nebo Hume?

Eva Adamová řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 11:24  

Pane Týři doporučuji Vám si pořádně nastudovat všechny zprávy k PISA testování od roku 2000. Pokud tak učiníte, tak zjistíte, že na tom nejsme nijak špatně v porovnání s ostatními zúčastněnými evropskými státy (i to opěvované Finsko kleslo dolů) a že naše výsledky jsou více či méně pořád stejné, ty poklesy a růsty jsou velmi minimální na to, aby se dalo hovořit o nějakém setrvalém trendu. Opravdu nelze až tak úplně a do důsledků věřit tomu, co v tom vidí naše skvělá a především naprosto zbytečná ČŠI. Především současná situace nám zcela jasně ukázala, že tato instituce je naprosto k ničemu a její zprávy jsou spíš k popukání nebo k pláči, můžete si vybrat.

rváčkazvesela řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 11:46  

tyrjir...protože je to pohodlné pro nábor lidí , kteří nepřemýšlejí, jen "pracují" a jsou "placeni" ..prostě chléb a hry, vždyť je to prosté!!
A už dlouho to víme!!

tyrjir řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 13:15  

Školství v zemi J. A. Komenského v den 350. výročí jeho smrti…

Dnes máme v České republice asi 474 ulic, tříd, náměstí, alejí, nábřeží a sadů pojmenovaných po Janu Amosu Komenském. Na devadesát základních škol nese jeho jméno. V oběhu je takřka 65 milionů dvousetkorun s jeho portrétem. Tři sta padesát let po smrti je u nás Komenský všude – kromě škol samotných.

Podle nejdůležitějšího mezinárodního šetření měření výsledků vzdělávání PISA z roku 2018 vykazuje český vzdělávací systém dlouhodobou stagnaci a pokles. Jaké asi budou výsledky z letošního ztraceného „koronavirového roku“ ???? ...Zdroj: PISA (Programme for International Student Assessment), prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), národní zpráva, 2018
https://www.csicr.cz/.../Mez.../PISA_2018_narodni_zprava.pdf

https://isde.cz/skolstvi-v-zemi-j-a-komenskeho-v-den-350-vyroci-jeho-smrti/

POLITIKA ŘÍZENÉHO BANKROTU ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ PODPOROVANÁ ČESKÝMI UČITELI?

Německo, Francie, Finsko a většina států světa dávají na školství mnohem víc než Česko, protože ví, že školství je součást základní infrastruktury státu, na kterém závisí budoucí prosperita státu. Proto v Německu a ve většině dalších států nepodlehli hysterii kolem korónaviru a nezavřeli školy. V Česku to zřejmě neplatí. Vláda na školy kašle a učitelé jsou demotivováni a radši budou sedět doma u počítačů, než aby řádně učili? Česko má zhloupnout, být dál krmelcem nenasytných "elit" (Účelově vybraných "břichopasů" a hlupáků, kteří jim přizvukují:)) a někteří učitelé tomu budou přisluhovat? PROČ?

http://www.ceskaskola.cz/2020/11/nemci-otestovali-pres-110-tisic-deti.html


J. Týř
Michal Komárek řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 13:32  

Pane Týři, "netapetujte", prosím. Děkuji!

Eva Adamová řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 15:53  

"Německo, Francie, Finsko a většina států světa dávají na školství mnohem víc než Česko, protože ví, že školství je součást základní infrastruktury státu, na kterém závisí budoucí prosperita státu. Proto v Německu a ve většině dalších států nepodlehli hysterii kolem korónaviru a nezavřeli školy. V Česku to zřejmě neplatí. Vláda na školy kašle a učitelé jsou demotivováni a radši budou sedět doma u počítačů, než aby řádně učili?"

Vážený pane Týři, Francie a Německo, přestože vydávají na školství větší podíl HDP, jsou ve Vámi zmiňovaných PISA testech sotva na naší úrovni, ba mám dokonce pocit, že Francie je dost hluboko pod ní.

V Německu nezavřeli školy, protože tam měli v říjnu na sto tisíc obyvatel pětkrát méně nakažených než jsme měli my a v Rakousku už školy uzavřeli, protože se dostali do stejného průšvihu jako my.

Pravdu máte v tom, že vláda na školy kašle, ale nemluvte, prosím, o demotivovaných učitelích a nemluvte o tom, že se nedá prostřednictvím počítače pořádně učit, protože o tom zcela evidentně vůbec nic nevíte.

tyrjir řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 15:58  

Mluvím o tom, že čeští učitelé budou radši sedět doma u počítače, než aby třeba stávkovali za lepší podmínky pro školství. Třeba tak jako v té francii, která nsa školství dává mnohem víc. Komenský by nad tím, myslím, kroutil hlavou ...

Silvie A. řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 16:08  

školství je součást základní infrastruktury státu, na kterém závisí budoucí prosperita státu

Existují faktory, na kterých budoucí prosperita Česka závisí mnohem víc nežli na školství, a které jsou mnohem víc v hajzlu nežli školství. Tudíž řešit školství (z jiného úhlu nežli jako moje současné zaměstnání) by byla zcela zbytečná a nesmyslně neefektivní činnost.

Silvie A. řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 16:10  

čeští učitelé budou radši sedět doma u počítače, než aby třeba stávkovali za lepší podmínky pro školství

K tomu se ochotně hlásím. U počítače dělám práci, za kterou mě škola platí. Stávkovat v situaci, kdy školství je většině občanů lhostejné (nejspíš oprávněněně), je nesmysl.

Eva Adamová řekl(a)...
25. listopadu 2020 v 18:10  

"Komenský by nad tím, myslím, kroutil hlavou ..."

Komenský by nejspíš kroutil hlavou nad Vaším nápadem, že by učitelé měli v současné krizové situaci stávkovat.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.