Štefan Klíma: Myšlenka vytvoření jednotných přijímacích zkoušek nebyla špatná. Provedení je však zoufalé.

pondělí 22. června 2020 ·

„Testy se nedaří a každým rokem přibývá připomínek a stížností z řad učitelů. Co je ještě horší, základní školy se přestávají v devátých třídách věnovat svým povinnostem. Mění výuku a připravují žáky na přijímací zkoušky. Důvod? Pochybný. Kdyby totiž byly testy řádně připravené, nebyla by tato činnost vůbec potřeba,“ píše ředitel střední školy Štefan Klíma na svém blogu.Štefan Klíma (facebook.com)
Klíma také píše: 

Osobně mi vadí na JPZ ještě více to, že zavírá dveře ke středoškolskému vzdělání některým rodinám. Cílem společnosti by přeci mělo být zvyšování vzdělanosti. A co udělal náš stát? Ve snaze dostat více dětí do učebních oborů, zavírá jim dveře do těch maturitních. Opak by měl být pravdou. Stát by se měl postarat o to, aby učební obory byly atraktivnější. Měl by do nich investovat daleko více financí i energie. Nebo je snad normální, že MŠMT podporuje žáka v učebním oboru částkou 160,- Kč na jeden školní rok = 16,- Kč na žáka a jeden měsíc? Kolik za takto směšnou částku asi nakoupíme nožů, válečků, plechů, misek, surovin a dalších potřeb pro vyučení takového cukráře? Pokud chceme zatraktivnit učební obory, musím jejich žákům nabídnout daleko více než dnes. Díky bohu, mnohé školy již dnes umí dělat zajímavé učební obory, ale je to díky nezměrnému úsilí jejich vedení a učitelů odborného výcviku, kteří doslova kouzlí. Naši učni díky učitelům vyhrávají celou řadu mezinárodních soutěží! Stát má však rozhodně máslo na hlavě.

Dalším problémem JPZ je jejich neopodstatněnost u řady oborů. Z tohoto důvodu bych se přikláněl k tomu, aby byly dobrovolné. Abychom tak zbytečně nevyautovali nadějné sportovce, hudebníky či například malíře ze středoškolských studií. Nezavírejme brány středních škol budoucím specialistům a virtuosum. Dejme pravomoc ředitelům rozhodovat. Oni vědí, jaká je jejich škola, a kdo studium zvládne. Stát od zeleného stolu to moc dobře ani vědět nemůže.

Stejně jako u základních škol je třeba u těch středních upravit RVP. V mnoha oborech jsou zastaralé a ve většině je třeba i jejich redukce. U učebních oborů bych se přikláněl k redukci počtu hodin, které musí žáci strávit s lavicích. Uvědomme si, že ze ZŠ přichází na učební obory povětšinou žáci neúspěšní, žáci s četnými poruchami učení i žáci ze sociálně méně podnětného prostředí. A takový žák má udržet pozornost a sedět nad učebnicemi od osmi hodin ráno mnohdy až do šestnácté hodiny odpolední. To je opravdu masakr.


Celý text naleznete zde

22 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
22. června 2020 v 17:59  

Zoufalý je především Klímův článek a především jeho výpad vůči základním školám.

Ámos Kl řekl(a)...
22. června 2020 v 20:46  

Nejedná se o žádný výpad proti základním školám! Píši o systému. Ten podle mého názoru není vyhovující. Pokud se text dotkl učitelů ZŠ, omlouvám se, ale rozhodně není v článku nic proti nim. Mrzí mě, že v textu vidíte to, co tam není. Já si totiž vážím učitelů všech stupňů.

tyrjir řekl(a)...
22. června 2020 v 21:18  

Pan ředitel podle mne dobře ví, o čem píše. Když ČŠI fláká své základní poslání kontrolovat kvalitu výuky ve všech předmětech a ročnících ZŠ a SŠ, zjednodušuje si stát svou kontrolní úlohu vůči školám jednotnými přijímacími zkouškami do SŠ a jednotnými státními maturitami pro všechny typy SŠ. Tenhle neskonalý nepořádek má pak mnoho škodlivých důsledků nejen pro dotčené žáky, ale i pro kvalitu vzdělávání jako takovou a v mnoha ohledech i pro budoucnost České republiky. Je, myslím, na čase, aby to konečně důrazně zaznělo z více stran, aby se vláda a parlament konečně chytly za nos. J.Týř

Eva Adamová řekl(a)...
22. června 2020 v 21:40  

Tak než něco vypustíte pane Klímo zpod roušky, tak si to po sobě přečtěte. Nesnáším, když se někdo z integrované střední školy, kam se na maturitní obory běžně nabírají čtverkaři od vrchu až dolů, naváží do výuky na základkách. Znovu opakuji, co jsem už v různých komentářích několikrát psala. Známkami na vysvědčení vám učitelé základek dávají jasný signál o schopnostech žáků, ignorujete je. Dalším jasným signálem by pro vás na středních školách měly být výsledky žáků u JPZ, ani na ty neberete ohled. A já fakt nevím, proč se pak divíte, že žák, který nezvládá základkové učivo, nezvládá učivo náročnější na maturitním oboru. Přestaňte vypouštět úvahy o tom, co na základkách děláme nebo neděláme v 9. ročníku, a přestaňte rozumovat o JPZ, a uvědomte si, že na počátku všech vašich problémů, které na středních školách máte, jste vy sami. Učitelé základek ani JPZ za ně nemohou.

Ámos Kl řekl(a)...
22. června 2020 v 22:14  

Paní Adamová, znovu opakuji, že v textu se nedotýkám učitelů! Jde mi o systém. A měla byste vědět, že na naši školu na maturitní obory nebereme čtyřkaře. Letos měli problém se k nám dostat i žáci s průměrem 1,53.
Vy v textu čtete věci, které tam opravdu nejsou. Kdybyste četla mé předchozí texty, věděla byste, jak moc si vážím práce všech učitelů. Počínaje těch v mateřských školách (dámy, smekám před vámi) a konče na nejvyšších stupních škol.
My nemáme problém se žáky. My bychom rádi vybrali na různé typy oborů ty nejvhodnější žáky. V jednotě je síla však platí poněkud jinde. Ne tam, kde je vhodné mít různé typy žáků. Nebo si snad myslíte, že budoucí paní učitelka v MŠ nemusí mít hudební sluch? Nebo minimální sportovní nadání?
Možná ještě k těm devítkám, to je asi to, co vám nejvíce vadí. Víte, tou větou jsem chtěl říci, že to, že se nějaký žák dokáže připravit na přijímací zkoušky z ČJ a M, ještě neznamená, že to bude výborný odborník v oboru, který bude studovat. Byl bych raději, kdyby přijímací zkoušky ukazovaly opravdové předpoklady, talent. Nyní mnohdy ukazují spíše píli. To není špatně, ale také to není jen to nejdůležitější. Snad se mi už podařilo vysvětlit to, co jsem chtěl v textu vyjádřit. Jak vidím, v článku se mi to nepodařilo nejlépe. Ale i to se někdy stane. Tak krásný večer. :)

Ámos Kl řekl(a)...
22. června 2020 v 22:34  

Koukněte, i v Respektu mluví o...
https://www.respekt.cz/vzdelavani/prijimacky-pro-ostrelovace?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Milan Keršláger řekl(a)...
22. června 2020 v 23:20  

Paní Adamová nikdy nečte a vždycky promítá svůj nekorigovaný pohled do všeho. A stejně to udělá znovu, i když si natluče nos jako nyní (aka "čtyřkaři").

Na ZŠ učí jen lidi. A mezi ně patří schopní i neschopní. Školství se nijak personálně neliší od žáků, kteří tam studují ani od zbytku společnosti. Zejména když pedagogické obory nikdy nebyly premiantní (ani uvnitř Karlovy univerzity). Školství musí pracovat s tím, co má a to se týká jak žáků, tak kantorů. Můžete pootočit kormidlo, ale na dokonalost, revoluci po vašem, plošně motivované studenty, absolutní znalosti v MAT/ČJL/WHATEVER... zapomeňte.

Pokud si pozorně přečtete, co pan ředitel píše, jistě přijdete na to, že ví, co říká. A pak přijďte a já vám povím, jak se výuka na ZŠ často odbývá, protože "o nic nejde", případně jde o to, "jak přežít inkluzi" atp.

tyrjir řekl(a)...
22. června 2020 v 23:22  

Doporučoval bych paní Adamové jít učit do SOU, kde nejsou maturitní třídy a potom ještě pro srovnání do "střední integrované školy", kde jsou i maturitní obory. Rozdíly v atmosféře i pracovních podmínkách takových škol jsou velké ve prospěch té integrované školy. Tak jak jsou různé úrovně mateřských, základních a vysokých škol, jsou i rozdíly ve školách středních. Je to dáno mnoha věcmi, mimo jiné i odlišným sociálním postavením žáků. Sociálně znevýhodnění žáci by neměli být systematicky znevýhodňováni a mít zbytečně menší životní šance. Kdo to nechápe nebo nechce chápat, je podle mne školsky i společensky poněkud mimo. Školy, děti, rodiče, učitelé a ředitelé škol nemohou za to, že máme lajdácké MŠMT, které nedostatky v koncipování, materiálním zajišťování, organizování a kontrole kvality výuky ve školách s různým zaměřením a úrovní práce maskuje rádoby postačujícími jednotnými přijímačkami a maturitami.

Každý ví, že je rozdíl mezi Škoda Citigo,, Škoda Superb a Ferrari, a to nikoli ve všem jen ve prospěch Ferrari. Každý ví, že ta různá auta mají různou koncepci, provoz, údržbu a právo na existenci. Proč to MŠMT neví u různých typů škol a snaží se předstírat, že lze kašlat na jejich koncepci a provoz a měřit je jen jedním připitomělým metrem?

tyrjir řekl(a)...
22. června 2020 v 23:40  

Počátkem 90 let jsem byl rok nebo dva jediný (tj. tehdy poslední ještě neodešivší :-) muž v učitelském sboru v základní škole. Byl jsem tehdy výchovný poradce a vím, jak nedobře se tím pro všechny změnila atmosféra ve škole. Dokud nebude v základních školách průměrně alespoň třicet nebo čtyřicet procent mužů učitelů, kvalita ZŠ se z principiálních důvodů nemůže zlepšit. Důvodem je očividná (do očí bijící) diskriminace VŠECH dětí a celé společnosti ztrátou možnosti školou povinných dětí být v průběhu základního vzdělávání být vzdělávány a vychovávány ženským i mužským vzorem. Podle mne je to diskriminace jako vymalovaná a kupodivu to MŠMT, vládu, parlament, ombudsmana ani EU moc nezajímá. Ten průměrně skoro 90% "babinec" v ZŠ je podle mne jednou z hlavních "mimo ministerských (?!)" příčin, proč jsou ZŠ, jaké jsou. Vím o čem mluvím. Vědí to i psychologové a sociologové, ale i ti kupodivu většinou mlčí a jen někdy to velmi opatrně řeknou. PROČ?

tyrjir řekl(a)...
23. června 2020 v 2:41  

Dovoluji si navrhout MŠMT a češtinářským spolkům doplnit povinný literární kanón o několik shakespearových stále aktuálních klasických komedií:

Komedie omylů (1593, The Comedy of Errors),
Zkrocení zlé ženy (1594, The Taming of the Shrew),
Dva šlechtici z Verony (1595, The Two Gentlemen of Verona),
Marná lásky snaha (1595, Love's Labor's Lost),
Sen noci svatojánské (1596, A Midsummer-night's Dream),
Kupec benátský (1597, The Merchant of Venice),
Mnoho povyku pro nic (1599, Much Ado About Nothing),
Veselé paničky windsorské (1601, The Merry Wives of Windsor),
Jak se vám líbí (1601, As You Like It),
Večer tříkrálový (1602, Twelfth Night),
Dobrý konec vše napraví (1603, All's Well That Ends Well),
Něco za něco (1606, Measure for Measure).

https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare#P%C5%99ipisovan%C3%A1_d%C3%ADla

EduTelka by, myslím. mohla uvést pro pobavení žactva, učitelstva i veřejnosti i jejich filmové verze.

tyrjir řekl(a)...
23. června 2020 v 2:44  

Opravuji: kánon... :)))

http://gymjbc.cz/dokumenty/maturita/cj.pdf

Petr Portwyn řekl(a)...
23. června 2020 v 6:46  

Stejně jako u základních škol je třeba u těch středních upravit RVP. V mnoha oborech jsou zastaralé a ve většině je třeba i jejich redukce.
Do integrovek nekecám, nekecám ani do češtiny apod. na ZŠ.
Ale RVP matematiky a fyziky je tak zredukovaný, že např. u fyziky by další redukce byla prostým zrušením celých témat. V minulosti jsem uváděl, že např. celá optika na ZŠ má v RVP dva (2) vzdělávací cíle.

U učebních oborů bych se přikláněl k redukci počtu hodin, které musí žáci strávit s lavicích. (...) žák má udržet pozornost a sedět nad učebnicemi od osmi hodin ráno mnohdy až do šestnácté hodiny odpolední.
Přiznám se, že netuším, jak souvisí JPZ s počtem teoretických hodin, které dá škola učňům.
Nicméně pokud to čtete, pane Klímo, nemůžete Vy jako ředitel snížit počet hodin teorie pod 9 denně? Naši gymnazisté tolik nemají, po půl třetí je škola v podstatě prázdná.

A ještě položím otázku - to Vám těch absurdních 9 hodin teorie denně pro učně nařídil Cermat nebo MŠMT?

Petr Portwyn řekl(a)...
23. června 2020 v 6:51  

Vědí to i psychologové a sociologové, ale i ti kupodivu většinou mlčí a jen někdy to velmi opatrně řeknou.
No ono je to neřešitelné prostředky, které ministerstvo má k dispozici.
Nelze platově plošně zvýhodnit muže - to by bylo politicky neoprůchodné a v konkrétních případech i nespravedlivé. A jiný způsob mne nenapadá.

Eva Adamová řekl(a)...
23. června 2020 v 7:56  

"A pak přijďte a já vám povím, jak se výuka na ZŠ často odbývá, protože "o nic nejde", případně jde o to, "jak přežít inkluzi" atp."

"Ten průměrně skoro 90% "babinec" v ZŠ je podle mne jednou z hlavních "mimo ministerských (?!)" příčin, proč jsou ZŠ, jaké jsou."

Tak teď jste tomu pane Keršlágere a pane Týři nasadili svým vpravdě korigovaným pohledem korunu.

A mohli byste mi prozradit, jakými kouzly se vám v těch středoškolských Bradavicích alias na s.r.o. školách a ISŠ daří vyrábět z vyznamenaných žáků, což žáci s průměrem pod 1,53 většinou jsou, ta kvanta nezmaturovaných, a to tam ani nemáte babinec, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. června 2020 v 10:08  

by další redukce byla prostým zrušením celých témat

Tak třeba vzdělávací oblast digitálních informačních a komunikačních technologií byla na základních školách prakticky zrušena už zavedením rámcových vzdělávacích programů v rámci kurikulární reformy.

Petr Portwyn řekl(a)...
23. června 2020 v 10:33  

ICT: I tady je otázka, co ještě chtějí redukovat.

Milan Keršláger řekl(a)...
23. června 2020 v 11:43  

Podle současného plánu s novým RVP bude informatiku učit každý učitel (češtinář bude učit Word, matikář bude učit Excel a podobně). Informatik bude v hodinách stavět vzdušné zámky (teorie informace, logika, algoritmizace, dějiny informatiky, ...).

Nesmějte se, je to míněno smrtelně vážně.

poste.restante řekl(a)...
23. června 2020 v 12:52  

My se nesmějeme.
My víme, že je tahle blbost míněna naprosto vážně.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. června 2020 v 21:04  

Podle současného plánu s novým RVP bude informatiku učit každý učitel
(češtinář bude učit Word, matikář bude učit Excel a podobně)


Takže zaprvé...
Češtinář bude učit textový editor, matikář bude učit tabulkový procesor a podobně.
A zadruhé...
Tím argumentovali odborníci na zkompetentňování žáků v oblasti DITC už při spouštění kurikulární reformy, když pytlici a jim podobní kverulanti poukazovali na to, že hodina informatiky na prvním stupni a hodina na druhém stupni je v té dnešní technologicky překotně se měnící době poněkud málo. Ma-lič-ko.

Milan Keršláger řekl(a)...
23. června 2020 v 21:14  

Vzhledem k mohutné masáži Microsoftu a neskrývanému tlaku z MŠMT to bude Word a Excel ať už chcete nebo ne... [správně by to mělo být všechno online, ovšem kvalita webových Office 365 je záměrně tristní, abyste skončil u toho Wordu a Excelu].

Podstatné však je, kdo to bude učit a jak. Běžní učitelé se s takovými věcmi moc nekamarádí a jeden kurz to nezachrání (kterýžto ani není na obzoru).

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. června 2020 v 21:26  

Běžní učitelé se s takovými věcmi moc nekamarádí

Takže... učitelé matematiky se moc nekamarádí s matematikou, a proto se z matematiky bude maturovat povinně až za nějakých deset let. Běžní učitelé na ty 'takové věci' měli více než deset let a pořád se nekamarádí? Suma sumárum... lze docela dobře dovodit, jak to všechno tak nějak dopadne.

Petr Portwyn řekl(a)...
23. června 2020 v 22:15  

Vzhledem k mohutné masáži Microsoftu a neskrývanému tlaku z MŠMT to bude Word a Excel ať už chcete nebo ne... [správně by to mělo být všechno online, ovšem kvalita webových Office 365 je záměrně tristní, abyste skončil u toho Wordu a Excelu].
Mám jedinou výhradu - nevím, zda to opravdu zvrtali záměrně, i když mi to taky připadá.
Desítky a 365 snad musel dělat agent diverzant od konkurence...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.