Radek Sárközi k novele zákona o pedagogických pracovnících: Možná se zavřou i pedagogické fakulty, pokud to takto půjde dál

pondělí 7. ledna 2019 ·

Česká škola požádala učitele i teoretiky o názor na novelu zákona o pedagogických pracovnících, kterou ministerstvo školství předkládá vládě. Položili jsme dvě otázky: 1) považujete návrh MŠMT na zmírnění kvalifikačních požadavků na učitele za správný? 2) Může vyřešit nedostatek učitelů?
Odpovídá prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.


Radek Sárközi (pedagogicka-komora.cz)
Radek Sárközi:

1) Považujete návrh MŠMT na zmírnění kvalifikačních požadavků na učitele, jak ho předkládá vládě, za správný?

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu změn, s nimiž nemám problém. V pracovní skupině MŠMT, kde se připravoval, jsem za Pedagogickou komoru navrhoval, aby byl okruh pedagogických pracovníků rozšířen o školního speciálního pedagoga, školního sociálního pedagoga (což je původní návrh Asociace školské sociální práce, s níž spolupracujeme) nebo školního uměleckého terapeuta (návrh původně vzešel z organizace Mezinárodní asociace uměleckých terapií, se kterou jsme navázali spolupráci). Tyto návrhy sice neprošly přes úředníky MŠMT, ale pokusíme se je prosadit ve spolupráci s poslanci a senátory, jak se nám opakovaně v minulosti podařilo u jiných změn.

Velký problém mám se změnou, která by dočasně (až na tři roky) umožnila působit na základních školách lidem bez pedagogického vzdělání. Tato změna se dostala do novely až při vnějším připomínkovém řízení na návrh Unie zaměstnavatelských svazů, jejíž součástí je CZESHA a zprostředkovaně Asociace ředitelů ZŠ, takže nebyla vůbec prodiskutována s učiteli z praxe.

Didaktické nároky na výuku žáků ZŠ neustále rostou - obzvláště v souvislosti s inkluzí, kdy by každý učitel potřeboval mít minimálně dva semestry speciální pedagogiky. V současnosti je třeba, aby vysokoškolsky vzdělaný pracovník absolvoval alespoň 250hodinové doplňující pedagogické studium. Už to se mi zdá jako naprosté minimum. Vždyť pedagog, který chce vykonávat nějakou specializovanou činnost nebo být výchovným poradcem, musí absolvovat nejprve studium v rozsahu 250 hodin, přestože vystudoval učitelství nebo přímo pedagogickou fakultu! Na ministerstvu školství se dokonce uvažuje o tom, že by asistent pedagoga nově musel absolvovat alespoň 250hodinový kurz.

Členové naší odborné sekce VŠ pedagogů mě upozornili, že v současnosti finišují práce na standardu doplňujícího pedagogického studia. Ale pokud bude novela přijata v této podobě, hrozí, že toto studium postupně zanikne na úbytě. Možná se zavřou i pedagogické fakulty a učitelské obory, pokud to takto půjde dál… Novela totiž obsahuje ještě jeden sporný bod, kdy pedagogické vzdělání bude moci poskytovat nejen vysoká škola, nýbrž jakékoliv zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované MŠMT v rámci DVPP.

2) Může vyřešit nedostatek učitelů?

To, že do škol nastoupí neučitelé, nijak nemůže vyřešit nedostatek učitelů – skutečných učitelů s pedagogickým vysokoškolským vzděláním bude ve školách stále stejně nebo méně. Naopak se tím sníží tlak na růst platů učitelů. Aby se nezhoršovala kvalita českého školství, potřebujeme, aby co nejvíce učitelů vyučovalo aprobovaně a dále na sobě pracovalo. Tak je tomu například ve Finsku, kde je učitelství vysoce prestižní profese. Na to už ale česká legislativa dávno rezignovala a spokojuje se pouze s kvalifikovaností, ale i na tu se nyní postupně rezignuje. Tato deprofesionalizace učitelské profese nepovede k ničemu dobrému.

Hlavním cílem Pedagogické komory je hájit prestiž naší profese. Snižování požadavků na vzdělání učitelů je pravým opakem a budeme proti němu bojovat. Umíte si představit, že zubař bude tři roky vrtat kazy, aniž by měl patřičné vzdělání? A co architekti? Že by stavěli budovy tři roky bez vzdělání a pak by si dodělali 250hodinový kurz? O lékařích ani nemluvím…

Nedostatek učitelů může napravit pouze zlepšení pracovních podmínek ve školách, aby ti stávající přestali prchat ze školství. A hlavně zvýšení platů na úroveň ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což by znamenalo skokové zvýšení o dvě třetiny. V zahraničí jsou většinou platy učitelů jen o něco málo nižší než platy lékařů, u nás jsou poloviční. Tyto změny by mohly do škol přilákat zpět učitele, kteří je z různých důvodů opustili. Vzhledem k tomu, že politici slibují učitelům 130 % průměrné mzdy v zemi již 15 let a školské odbory neplnění tohoto slibu jen pasivně přihlížejí, vidím jako jedinou možnost k nápravě několikadenní stávku, která by mohla věci rozhýbat.


V anketě už odpovídali Miroslav Hřebecký, Pravoslav Němeček a Jiří Zajíček

25 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
7. ledna 2019 7:30  

Souhlas. Je to opět snaha řešit problém a ušetřit. Nejsou učitelé, pošleme tam každého, kdo bude chtít. Kvalita nikoho nahoře nezajímá.

tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 8:06  

Méně nékdy znamená více. Ví to tzv. Pedagogická komora?

Pan Sárközi dostal dvě jednoduché otázky a měl příležitost na ně stručně a výstižně (tj. srozumitelně, bez zbytečných řečí "okolo") odpovědět. Jako mnohdy jindy to ani tentokrát neudělal. Mnohem lépe se to tentokrát povedlo P. Mazancové.

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/petra-mazancova-k-novele-zakona-o.html

tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 9:04  

Členové naší odborné sekce VŠ pedagogů mě upozornili, že v současnosti finišují práce na standardu doplňujícího pedagogického studia. Ale pokud bude novela přijata v této podobě, hrozí, že toto studium postupně zanikne na úbytě. Možná se zavřou i pedagogické fakulty a učitelské obory, pokud to takto půjde dál… Novela totiž obsahuje ještě jeden sporný bod, kdy pedagogické vzdělání bude moci poskytovat nejen vysoká škola, nýbrž jakékoliv zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované MŠMT v rámci DVPP.

Po tom, co nékteří pracovníci některých Pedagogických fakult a tzv. Pedagogická komora s učitelstvím vyvádějí a předvádějí, bych se těm dalším "úbytím" Pedagogických fakult ani moc nedivil. Nerozumný "pedagogický" tlak na učitele nutně vybuzuje "odborný" protitlak - vzdor učutelů a ředitelú škol proti pehnané a násilné "pedagogizaci" učitelské profese.

Budou-li Pedagogické fakulty zanedbávat odbornou stránku didaktiky výukových předmětů a dělat z učitelů především pedagogy (vychovatele), jak to například v souvislosti s tzv. Hejného metodou dělá KMDM PedF UK*, bylo by možná doopravdy kepší svěřit přípravu učitelů jiné instituci.


http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 9:29  

Nerozumný "pedagogický" tlak na učitele nutně vybuzuje "odborný" protitlak - vzdor učitelů, ředitelů škol i odborníků z praxe, kteří chtějí, aby učitelé učili a děti se něco naučily, proti přehnané a násilné "pedagogizaci" či pečovatelizaci učitelské profese.

Co s tou pečovatelskou deformací učitelské profese a českého školství dělá tzv. Pedagogická komora? Panáčkuje tomu (!) tím, že plete dohromady učitelství (didakticky obor) s vychovatelstvím (pedagogikou) (!). Tím, že učitelům míchá pedagogický koktejl ředící jejich didaktickou odbornost. Tím, že je jednou nazývá učiteli a podruhé vychovateli (pedagogy).

Stále ještě to nechápete, pane Sárközi, že učitel je učitel a pedagog je vychovatel? Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v pedagogických fakultách, když některé z nich didakticky "zhlouply" natolik, že namísto učitelů produjují pedagogy?

Osobně jsem názoru, že právě výše popsané zhloupnutí některých pedagogických fakult je příčinou nezájmu o učitelství a příčinou despektu, s nímž nékteří žáci, rodiče i veřejnost na přehnanou pedagogizaci učitelství a učitele pohlížejí.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 9:59  

Co je to za profesi "VŠ pedagog", vážený pane Sárközi? Existuje vůbec taková profese(!)? Co mají ti vaši "VŠ pedagogové" napsáno v pracovních smlouvách? Mají tam napsáno "VŠ pedagog"? Z jakého důvodu se klamně nazýváte "komorou", když nejste ochotni rozlišovat jednotlivé školské profese, když UČITELE klamavě nazýváte pedagogy tj. vychovateli? Podle mého názoru je takto jednající tzv. Pedagogická komora jen jakousi "pirátsko sluníčkářskou atrapou" tolik potřebné UČITELSKÉ komory.

laimes řekl(a)...
7. ledna 2019 10:15  

ped fakult je tolik a produkují taková kvanta učitelů že když se jich pár zruší bude to správné řešení

Sarka řekl(a)...
7. ledna 2019 11:29  

Chtěla bych slyšet upřímný názor politiků na představu, že jejich syn/dcera bude vyučován lidmi bez pedagogického vzdělání.

E.Kocourek řekl(a)...
7. ledna 2019 11:43  

Na toto téma se onehdy velice výstižně a srozumitelně vyjádřila tehdejší ministryně školství Buzková. Zřetelněji to nejde. ////

Radek Sárközi řekl(a)...
7. ledna 2019 12:55  

"Pedagogická komora" je v ČR tradiční název pro profesní organizaci. Proto máme zákon o "pedagogických pracovnících"... V 90. letech dokonce vzniklo paragrafové znění návrhu samostatného zákona o pedagogické komoře. Klíčové je, co náš spolek dělá. Nemá smysl se dohadovat o slovíčka v názvu. :-)

Jana Maříková řekl(a)...
7. ledna 2019 14:27  

Především je třeba si uvědomit, že sporné body v novele je jen snaha o udržení levného školství, včetně platů učitelů. Neustálé argumentování tím, že papír z nikoho učitele neudělá, mě unavuje. Papír ne, ale vzdělání ano. Pokud něco na vzdělání nevyhovuje, bavme se o tom, co konkrétně a jak to zlepšit. Za učitelské platy žádní skuteční odborníci do škol nepůjdou - a bude to pak báječný argument pro udržení dosavadní bídné platové úrovně, kdy nikdo, ale opravdu nikdo z učitelů není ve 14. platové třídě, a učitelky kolem 40 let berou 22 tisíc čistého.

tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 16:12  

Pedagogická komora" je v ČR tradiční název pro profesní organizaci. Proto máme zákon o "pedagogických pracovnících"... V 90. letech dokonce vzniklo paragrafové znění návrhu samostatného zákona o pedagogické komoře. Pedagogická komora je v ČR tradiční název pro profesní organizaci. Proto máme zákon o "pedagogických pracovnících"... V 90. letech dokonce vzniklo paragrafové znění návrhu.

Proč lžete, pane Sárközi? Nejenomže Pedagogická komora NENÍ tradiční učitelskou profesní organizací. Dokonce ani Pedagogická fakulta není tradiční institucí pro vzdělávání učitelů, když první tzv. Pedagogické vznikly až v roce 1946 za Fierlingerovy a Gottwaldovy vlády:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla v listopadu 1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově samostatné Československé republiky a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Znamenalo to vyvrcholení dlouhodobých snah uskutečňovat přípravu učitelů všech stupňů na vysokoškolském, univerzitním základě. Ke slavnostnímu otevření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy došlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze za přítomnosti prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.

https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-912.html

Pedagogická fakulta (PdF) Univerzity Palackého v Olomouci vznikla krátce po založení univerzity, na základě zákona Prozatímního národního shromáždění č. 100/1946 Sb. z 9. dubna 1946.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogická_fakulta_Univerzity_Palackého

V rejstřiku právnických osob (obchoní rejstřik) jsou zapsány jen dvě "pedagogické komory, a to:

Česká pedagogická komora

Datum zápisu 27. 10. 2017
Obchodní firma Pedagogická komora, z.s.
Sídlo Praha - Háje, Kosmická 742/11, PSČ 149 00
IČO 06538584
Právní forma Spolek
Spisová značka 69311 L, Městský soud v Praze
Účel nadace - Hlavním účelem spolku je propojit mezi sebou pedagogické pracovníky (dále jen pedagogy) různých stupňů i typů škol a různého zaměření i odbornosti.
Statutární orgán RADEK SÁRKÖZI - prezident Praha - Háje, Kosmická, PSČ 149 00, den vzniku funkce: 27. 10. 2017. Prezident je statutárním orgánem spolku. Prezident je nejvyšším představitelem spolku. Vystupuje a jedná za spolek navenek.


https://rejstrik.penize.cz/06538584-pedagogicka-komora-z-s

Česká pedagogická komora

Datum vzniku a zápisu: 3. květen 2004
Spisová značka: L 14651 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Česká pedagogická komora
Sídlo: Václavkova 176/2, Dejvice, 160 00 Praha
Identifikační číslo: 26661136
Právní forma: Spolek
...
Člen představenstva, předseda: Mgr. Jan Vodička
okres Rokycany
Den vzniku členství: 27. leden 2015


https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26661136/eeska-pedagogicka-komora/

TAK JAK JE TO S TOU "TRADICÍ" PEDAGOGICKÝCH KOMOR A FAKULT RESPEKTIVE SPÍŠE INDOKTRINACÍ UČITELSKÉ (didaktické) PROFESE VYCHOVATELSTVÍM NEBOLI PEDAGOGIKOU, PANE SÁRKÖZI? Líbí se Vám, jak "(ne)pedagogicky" a nedidakticky byla "zmrzačena" výuka matematiky tzv. Hejného metodou v KMDM PedF UK? Jste také s tou svou demagogií tzv. "genetickým konstruktivistou", když pojem "pedagogický pracovník" nechápete jako pojem zahrnující dvě růhné profese tj. učitele a vychovatele (pedagogy) a učitele zarputile nazýváte nikoli UČITELI (didaktiky) ale "pedagogy"?


tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 16:31  

21. 2. 2005
Pedagogická komora a etický kodex učitele
Radek Sárközi

... Co by měl obsahovat Etický kodex pedagoga?
Zmíněný americký etický kodex učitele obsahuje následující ustanovení:

1. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál každého studenta.

2. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí k výuce.

3. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti.

4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání studentů.

5. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí.

6. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti.

Možná bych ještě přidal následující body:

7. Pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům.

8. Pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu studentů.

9. Pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání.

10. Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty.

11. Pedagogičtí pracovníci neupřednostňují žádného studenta, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem studentům.


https://legacy.blisty.cz/art/22108.html

Tohle NENÍ UČITELSKÝ kodex, když tam není ani slovo o didaktice, o odborně kvalitní výuce. Je to kodex ryze vychovatelský (pedagogický), který naprosto ignoruje VZDĚLÁVACÍ PODSTATU UČITELTVÍ (DIDAKTIKU).

UŽ VÍTE, VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ČESKÉ ŠKOLY, PROČ SE MLADÍ LIDÉ DO UČITELSTVÍ NEHRNOU? NEJEN KVŮLI MALÝM PLATŮM - MJ. I PROTO, ŽE ANI PEDAGOGICKÉ FAKULTY ANI "PEDAGOGICKÁ KOMORA" NEVĚDÍ, CO JE UČITEL A CO JE VYCHOVATEL?!Pedagogická komora řekl(a)...
7. ledna 2019 20:11  

Dále jsme do zákona navrhovali doplnit definici funkce třídního učitele (jak to mají na Slovensku) a navázat ji na příplatek minimálně 2 500 Kč měsíčně.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. ledna 2019 20:16  

Návrh novelizovaného znění zákona s vyznačením změn naleznete zde:

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZAY5

tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 20:51  

Vážený pane Sárközi, mohl byste, prosím. jako prezident soukromé firmy s názvem Pedagogická komora stručně (případně i obsáhleji) srozumitelně odpovědět čtenářům České školy, učitelům, rodičům a celé české veřejnosti na výše uvedené a níže shrnuté tři otázky?

1) Proč stále ještě vy a vaše Pedagogická komora nechápete nebo nechcete chápat a respektovat, že učitel je učitel a pedagog je vychovatel a že další nenásilná a bohužel i násilná "pedagogizace a pečovatelizace" učitelské profese v České republice je společensky, ekonomicky a politicky velmi nebezpečný jev, který je v rozporu s Deklarací lidských práv a s Ústavou České republiky, ve kterýchžto závazných předpisech se vyskytuje jen právo vzdělávání a nikoli povinnost podrobovat se něčí (pře)výchově?

2) Proč lžete, že míchat dohromady pojmy učitel a pegagog (vychovatel) je věcně a právně v pořádku a že jde o pozitivní "tradici" (existuje např. profese VŠ pedagog, pokud ano, kolik jich je a kde)?

3) Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich v posledních dvou desetiletích didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše "vychovávají" pedagogy (vychovatele)?

Za vaše odpovědi Vám předem děkuji.

J.Týř


Radek Sárközi řekl(a)...
7. ledna 2019 21:03  

Rozcestník k dalším zdrojům k tématu novelizace zákona o pedagogických pracovnících naleznete tady:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/novela-zakona-o-pedagogickych.html

tyrjir řekl(a)...
7. ledna 2019 21:30  

Pane Sárközi, odpovíte na výše uvedené tři otázky?

Radek Sárközi řekl(a)...
7. ledna 2019 23:37  

Neodpovím.

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2019 2:03  

SOUKROMÁ FIRMA/NADACE S NÁZVEM PEDAGOGICKÁ KOMORA JE PIRÁTSKO SLUNÍČKÁŘSKÝ PŘEVÝCHOVNÝ PROJEKT ŠKODÍCÍ POSTAVENÍ UČITELE V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ?

"Neodpovím" sdělil nám ke třem otázkám prezident soukromé firmy s názvem Pedagogická komora, která má za hlavní cíl degradovat učitele jejich ztotožněním s pedagogickými pracovníky (pedagogy) tím, že je beze studu a v rozporu s literou i duchem Ústavy České Republiky, Deklarace lidských práv a v rozporu s odborným a resortním názvoslovím nazývá UČITELE pouhými PEDAGOGY:

Účel nadace - Hlavním účelem spolku je propojit mezi sebou pedagogické pracovníky (dále jen pedagogy) různých stupňů i typů škol a různého zaměření i odbornosti.
(viz obchodní rejstřík)

PEDAGOGICKÁ KOMORA
Hledáme, co nás spojuje. Potřebujeme více svobody, důvěry a spolupráce. Ukažme, že se dokážeme domluvit. MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ... Učitelé, ředitelé, speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti... Školy státní, soukromé, církevní... Spolek Pedagogická komora, z.s., má 2.450 členů. Naše skupina na Facebooku má 7.000 diskutujících. Usilujeme o lepší postavení pedagogů ve společnosti. Členství v Pedagogické komoře je nejefektivnější cesta k prosazení pozitivních změn ve školství.
(viz https://www.pedagogicka-komora.cz)

Dovoluji si konstatovat, že soukromá firma Pedagogická komora je jakási (pirátsko?) sluníčkářská nadace, která využila/zneužila nespokojenosti učitelů s návrhem tzv. Kariérního řádu pro učitele k tomu, aby fakticky dělala téměř totéž, co bylo vytýkáno tomu převýchovně pečovatelskému Kariénímu (ne)řádu*, když:

1) Soukromá firma Pedagogická komora a její prezident nechápou nebo nechtějí chápat a respektovat, že učitel je učitel a pedagog je vychovatel a že další nenásilná a bohužel i násilná "pedagogizace a pečovatelizace" školství České republiky degradací učitelské profese v České republice na pouhé vychovatelství je společensky, ekonomicky a politicky velmi nebezpečný jev, který je v rozporu s Deklarací lidských práv a s Ústavou České republiky, ve kterýchžto závazných předpisech se vyskytuje jen právo na vzdělávání a nikoli povinnost podrobovat se něčí (pře)výchově.

2) Prezident soukromé firmy s názvem Pedagogická komora, která NENÍ profesní komorou, lže, že smíchat dohromady pojmy učitel a pedagog (vychovatel) je věcně a právně nezávadné a že jde o pozitivní "tradici", že existuje např. profese "VŠ pedagog" a odmítá doložit, zda taková profese vůbec existuje.

3) Prezident tzv. Pedagogické komory odmítá odpovědět na otázku, proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich v posledních dvou desetiletích didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše vzdělávají a "vychovávají" jakési pedagogicky (vychovatelsky) orientované jakoby/pseudo učitele- viz např. didakticky vadná propagace tzv. Hejného (ne)metody v KMDM PedF UK.

J.Týř

* Viz např. TORNÁDO KAT ANEB VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH Z PERA MINISTRYNĚ VALACHOVÉ
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
8. ledna 2019 11:43  

Ale nikdo přece neposílá učit každého! Co to tady někteří melete? Nikdo nechce aby děti v základní škole učili maturanti! Bavíme se o odborných předmětech na druhém stupni a na středních školách. Co je na tom tak těžkého pochopit. Pokud je někdo odborník v oboru a byl by ochoten za ten mizerný plat učit to co umí a umí to dobře, proč mu to neumožnit a nevytvořit nová pravidla s obnovením doplňkového pedagogického studia?

Radek Sárközi řekl(a)...
8. ledna 2019 13:12  

MŠMT k novele zákona o pedagogických pracovnících - vypořádání připomínek...

Řediteli školy se umožní uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. st. ZŠ i SŠ na dobu nejdéle 3 let absolventům jakýchkoli magisterských studijních programů – během této doby 3 let a s podporou poskytovanou začínajícím učitelům v jejich adaptačním období si bude moci učitel doplnit tzv. pedagogickou způsobilost. Doplněna byla v tomto směru ustanovení § 7a a již existující návrh § 9a; společné způsoby získání odborné kvalifikace byly vypuštěny z § 8 odst. 1 a § 9 odst. 1.

Tzv. kvalifikační studium pro učitele (tzv. DPS) budou moci nově – kromě vysokých škol a jejich programů CŽV – uskutečňovat také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tato kvalifikační studia projdou standardizací a modernizací.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7UEZBYJ

str. 19

tyrjir řekl(a)...
8. ledna 2019 15:44  

Nezmoudří-li aktivistické Pedagogické fakulty a pedagogicko polupulistické tzv. neziskovky, nezbyde státu než povolat do škol UČITELE - ODBORNÍKY.

Ale nikdo přece neposílá učit každého! ... Pokud je někdo odborník v oboru a byl by ochoten za ten mizerný plat učit to, co umí a umí to dobře, proč mu to neumožnit a nevytvořit nová pravidla s obnovením doplňkového pedagogického studia? Napsal pan Nutz.

Souhlasím.

Didaktické nároky na výuku žáků ZŠ neustále rostou - obzvláště v souvislosti s inkluzí, kdy by každý učitel potřeboval mít minimálně dva semestry speciální pedagogiky. V současnosti je třeba, aby vysokoškolsky vzdělaný pracovník absolvoval alespoň 250hodinové doplňující pedagogické studium. Už to se mi zdá jako naprosté minimum. Vždyť pedagog, který chce vykonávat nějakou specializovanou činnost nebo být výchovným poradcem, musí absolvovat nejprve studium v rozsahu 250 hodin, přestože vystudoval učitelství nebo přímo pedagogickou fakultu! Na ministerstvu školství se dokonce uvažuje o tom, že by asistent pedagoga nově musel absolvovat alespoň 250hodinový kurz.

Všímáte si, vážení přátelé, jak pan Sárközi "mele páté přes deváté" a jak se fakticky zastává té pečovatelizující oborovou didaktiku oslabující inkluze tj. invaze hlouposti do škol? Proč jsou propánakrále ve školách "asistenti PEDAGOGA (tedy asistenti vychovatele a nikoli asitenti UČITELE)", když ve školách vyučují učitelé? Proč mají asistenta jen některé děti (!) a proč se tento asistent klamavě nazývá "asistent pedagoga", když ve třídě vyučuje učitel? Proč nemají učitelé své asistenty? Jenom proto, aby byla zaměstnána jakási pedagogicko psychologická lobby na úkor kvalitní výuky ve třídě?

To, co pan Sárközi výše cituje o možnosti, aby zařízení pro DVPP v krajích byla zmocněna poskytovat DPS, jako vadu vyhlášky MŠMT, je zcela v pořádku, pokud MŠMT nebo PedF dohlédnou na patřičnou úroveň takto odborníkům poskytovaného a odborníky získávaného DPS.

Možností, jak umožnit odborníkům z praxe vyučovat, je ještě mnohem víc a divím se, že je MŠMT ještě nevyužilo. MŠMT může například určit tzv. autorizovanou osobu k tomu, aby zájemcům o DPS z řad odborníků bylo umožněno uznání výsledků jejich celoživotního učení a umožnit jim na základě jejich žádosti a prokázání výsledků předchozího formálního, neformálního a informálního celoživotního učení jeho uznání. Na základě toho mu pak může autorizovaná osoba určit obsahově i časově redukovaný kurs DPS (zájemce o DPS si doplní jen to, co ještě nezná) anebo mu dokonce může dát i možnost konat závěrečné zkoušky rovnou, tedy bez předchozího prezenčního studia.


Divím se tomu, proč ředitelé a zřizovatelé škol (kraje, obce atd.) nepožadují na MŠMT využívání této možnosti. Být ministrem školství a předsedou vlády, spojil bych možná tento proces návratu učitelů (nikoli pedagogů, vážený pane Sárközi) k poctivé didaktice se zvětšováním učitelských platů. Docela by mne zajímalo, zda je na tuto možnost MŠMT a jeho NÚV s novým ředitelem jmenovaným až po více než tříletém trapném "pauzírování" připraveno.

Zákon č. 179/2006 Sb.
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-179

Myslím, že jestli budou některé Pedagogické fakulty a "neziskovky" typu Pedagogické komory aktivisticky (pedagogicko populisticky) prznit učitelskou profesi přeměňováním učitelství na vychovatelství tak jako dosud, nezbyde MŠMT, vládě a Parlamentu České republiky využít po případné úpravě či doplnění i tento zákon k umožnění získání DPS odborníkům z praxe.

Aktivisticky "zdivočelé" Pedagogické fakulty, Pedagogická komora a další zdivočelé neziskovky, školské odbory atd. mají, myslím, dost důvodů se vážně zamyslet nad tím, co a jak dělají a (pomoci) dát různým svým hloupostem tzv. "zpátečku".


J. Týř

Veselar řekl(a)...
9. ledna 2019 16:32  

Snížení nároků na vzdělání učitelů povede k dalšímu odlivu těch pedagogicky vzdělaných. Proč mám učit vedle někoho, kdo dostal nezaslouženě "kompetenci" a já ještě napravuji a pracně a zbytečně balancuji jeho ne zrovna profesiopnální působení na děti? Obzvláště na druhém stupni jsme tak zvaně na jené lodi. Já tedy vystoupím. Nashledanou. R.V.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. ledna 2019 18:06  

"Proč mám učit vedle někoho, kdo dostal nezaslouženě "kompetenci" a já ještě napravuji a pracně a zbytečně balancuji jeho ne zrovna profesiopnální působení na děti?"

Protože někdo je lepší než nikdo. Nadto znám scénář, kdy učitel, který dostal "nezaslouženě" kompetenci, napravuje pracně a zbytečně, ne zrovna profesionální působení plně kvalifikovaného profesionála.

tyrjir řekl(a)...
9. ledna 2019 18:46  

Snížení nároků na vzdělání učitelů povede k dalšímu odlivu těch pedagogicky vzdělaných. Proč mám učit vedle někoho, kdo dostal nezaslouženě "kompetenci" a já ještě napravuji a pracně a zbytečně balancuji jeho ne zrovna profesionální působení na děti? Obzvláště na druhém stupni jsme tak zvaně na jedné lodi...

Ministerský návrh apriorně neobsahuje "nezasloužené přidělování kompetencí". Jde o zcela regulérní, zákonu odpovídající tj. legitimní, možnost, jak řešit svrab a neštovice, ke kterému vedlo dosavadní inovátorsko aktivistické "zkompetentňování" typu RVP/ŠVP, Inkluze, Hejněho metody atd.

Pokud se Pedagogické fakulty vzpamatují a začnou "produkovat" absolventy, kteří půjdou do škol a ne absolventy, kteří vezmou PedF jen jako snadnou možnost získání VŠ diplomu pro práci jinde, a pokud se vzpamatuje vláda a dá učitelům důstojné platy, nemusí to znamenat nutnost přijímat tolik lidí s jinou formou pedagogického studia. Pokud se aktivistické fakulty nevzpamatují a nepodají příslušný "produktivní výkon", nezbude, myslím, státu, než zajistit vzdělávání učitelů jinak. A pak si budou moci ti, kteří v "chromých" PedF zbudou, spekulovat o "genetickém konstruktivismu" až se budou hory jejich výmyslů zelenat.

Samozřejmě, že jsem zažil kolegy, kteří jako odborníci nastoupili, doplňkové pedagogické studium neabsolvovali a museli proto ze školy odejít. Je to podobný problém, jako když nastoupí absolvent PedF a během jednoho, dvou nebo tří let zjistí, že mu učitelství tzv. "nejde k pleti". Kolegové odborníci, kteří DPS absolvovali, podle mých zkušeností v základní i střední škole vždy obstáli v plném rozsahu a byli pro školu (pro děti i kolegy) přínosem.


Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.