Jsou testy jednotných přijímacích zkoušek na střední školy genderově korektní?

úterý 19. prosince 2017 ·

Jsou testy jednotných přijímacích zkoušek na střední školy genderově korektní? Kterými úlohami zohledňují autoři Cermatu, že zvláště v páté třídě, tedy v deseti jedenácti letech, je stupeň vývoje u dívek či chlapců rozdílný? Již sedm měsíců trvá snaha zástupců iniciativy Maturitní data – odtajněno získat datové podklady, které by to umožnily zjistit. Ačkoli součástí přihlášky je rodné číslo uchazeče, ministerstvo školství odmítá data vydat s odůvodněním, že s údajem o pohlaví žáků nepracuje.Autoři přijímacích testů z matematiky a češtiny by měli při jejich sestavování zohledňovat, že dívky a chlapci jsou v jedenácti letech často na odlišném stupni vývoje kognitivních schopností. Je tedy třeba připravit testy tak, aby jednu či druhou skupinu (chlapce nebo dívky) nezaslouženě nezvýhodnily. Jinak hrozí, že nevhodně zvolené úlohy preferující mechanicky nabyté znalosti naplní primy víceletých gymnázií „pilnými žákyněmi“ jen kvůli tomu, že „nezralým žákům“ bývají v tomto věku některé věci lhostejné. Například podle jakého vzoru se skloňují „vajíčka“ nebo co to znamená být „významově souřadný se slovem obraz“. Jde o příklady z přijímacího testu pro žáky pátých ročníků.

Bere Cermat tento problém v úvahu? Z dostupných zdrojů – například ze závěrečné zprávy o letošních přijímacích zkouškách – nic takového nevyplývá. Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data – odtajněno požádal na začátku května 2017 o anonymizovaná data z přijímacích zkoušek s údajem o pohlaví žáka, protože v nich je možné odpověď najít. Ministerstvo mu sdělilo, že s údajem o pohlaví žáků nepracuje.

V takovém případě ale není možné posoudit, zda je dodržována rovnost v přístupu ke vzdělávání mezi chlapci a dívkami. Nevstřícný postup ministerstva při vydávání dat je o to překvapivější, že získání takových dat je velmi snadné. Podle školského zákona ministerstvo eviduje rodné číslo uchazeče, které žák vyplňuje na přihlášce ke studiu. To pak slouží k jeho jednoznačné identifikaci a je samozřejmě spojeno s daty o tom, jak v přijímacích testech odpovídal. Pohlaví se snadno pozná z kódu měsíce narození.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Jsou-li přijímací testy z hlediska rozdílů mezi pohlavími v pořádku, nemá ministerstvo co skrývat. A mělo by mít naopak zájem na tom, aby se o tom mohl přesvědčit také kdokoli jiný. Pokud ministerstvo vědomě skrývá, že testy v pořádku nejsou, podílí se na porušování základního práva občanů. Třetí možnost je, že ministerstvo neví, jak to je, pak ale stěží může uspokojivě plnit své povinnosti v oblasti výkonu státní správy ve školství.“

Zdroj: Tisková zpráva EDUin

35 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...
19. prosince 2017 12:32  

Skywalker vs. Predator...

Tajný Učitel řekl(a)...
19. prosince 2017 12:50  

Autoři přijímacích testů z matematiky a češtiny by měli při jejich sestavování zohledňovat, že dívky a chlapci jsou v jedenácti letech často na odlišném stupni vývoje kognitivních schopností

Co je na tom k nepochopení?

krtek řekl(a)...
19. prosince 2017 13:27  

A proč se vzdělávají společně? Proč jsou kompetence stejné? A kde je rovnost pohlaví?

Radomír Palát řekl(a)...
19. prosince 2017 13:47  

Někdo se zbláznil... krtek to komentoval přesně....

Vladimír Stanzel řekl(a)...
19. prosince 2017 14:14  

Je nanejvýš zvláštní, že se soudruzi a soudružky z EDUinu o problematiku genderu u přijímacích zkoušek do VG nezajímali již dříve. To asi bylo vše v pořádku, že? A ký to čacký rek v buben udeřil? No přece ten, "genz ze ymene byl wyehla∫∫ny, / gehoz rozum byl tak ya∫ny, / ze gmu bylo w∫yeczko znamo / w zemy, v morzy, w hwyezdach tamo" - náš slovutný ochránce českých školáků a spasitel českého školství. Ó, jak chabá je má klávesnice / chci popsati jej na tisíce / způsobů, by jako vlasatice / na nebi hvězdném zaplál více.

Simona CARCY řekl(a)...
19. prosince 2017 15:51  

To se tak někdy přihodí, že se obsedantní porucha stane základním předpokladem k práci experta. Někdo nedokáže problém uchopit, expert pak opustit.
Dovolila bych si pány odborníky z neziskové organizace upozornit, že s ohledem na platnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je spíš známé pod cizokrajnou zkratkou, patří pohlaví žáka mezi chráněné údaje, není sledováno a těžko může být (ani anonymizovaně) vyjevováno. Leda tak, že tato skupina má pohlaví A a tako skupina má pohlaví D....

poste.restante řekl(a)...
19. prosince 2017 15:52  

Je tedy třeba připravit testy tak, aby jednu či druhou skupinu (chlapce nebo dívky) nezaslouženě nezvýhodnily. Jinak hrozí, že nevhodně zvolené úlohy preferující mechanicky nabyté znalosti naplní primy víceletých gymnázií „pilnými žákyněmi“ jen kvůli tomu, že „nezralým žákům“ bývají v tomto věku některé věci lhostejné.
Tak to pozor.
A co diskriminace gay, lesbo, trans žáků?
Jak ti k tomu přijdou, aby se nezohledňovala jejich specifika? Pokud tedy víme, jaká to vlastně jsou.
A co odlišnosti mezi rasami a etniky? Co vliv sociokulturního prostředí?
Jak k tomu přijdou třeba zájemci o studium na sportovních školách, aby je předběhli, a to doslova, třeba děti česko-afrických párů?
Neměli bychom zavést odlišné přijímací zkoušky pro romskou komunitu?

A propos.
Zohledňují gender také testy KALIBRO?

Asi by si měli "bojovníci za rovnost" ujasnit, co vlastně chtějí a zda jsou si tedy všichni rovni, nebo ne.
Myslím, že většího důkazu ztráty soudnosti netřeba.

Simona CARCY řekl(a)...
19. prosince 2017 15:58  

A ještě na okraj - pokud bychom měli respektovat i nábožensko-ideologické prostředí žáků (myslím teď jen to podnětné...), pak by se autoři testů měli vyhnout i otázkám směřujícím k matematickým úlohám okolo zeměkoule, protože už to slovo je nevyvážené,
některá náboženství mají zemědesku, někdo zeměkouli. Aby nám to žáky nerozhodilo!

Q. E. D. řekl(a)...
19. prosince 2017 18:15  

"Podle školského zákona ministerstvo eviduje rodné číslo uchazeče, které žák vyplňuje na přihlášce ke studiu. To pak slouží k jeho jednoznačné identifikaci a je samozřejmě spojeno s daty o tom, jak v přijímacích testech odpovídal. Pohlaví se snadno pozná z kódu měsíce narození."

Evidentně nikoho z nejmenované společnosti nenapadlo, že je-li něco zákonem určeno k určitému účelu, nelze to svévolně použít k něčemu jinému. Používá-li tedy ministerstvo rodná čísla k identifikaci, nemůže jen jen tak používat pro statistiky, reklamy apod.

obyčejný učitel řekl(a)...
19. prosince 2017 20:07  

Pokud vím, tak rodná čísla rozlišují biologická pohlaví, nikoli gender. To není totéž. Genderová ideologie chce zneviditelnit biologická pohlaví, a paradoxně k tomu využívá populistického tématu boje za práva žen. Koho bude pak chránit, když zruší biologická pohlaví, která jediná produkují další generace a tím zajišťuje natalitu? Každý, kdo se hloubějí začte do této podbízející se ideologie (a v mnohých státech už zastrašující) musí poznat, že je to ideologický a sociální blábol.

Ale zpátky k věci, .. a proto ta nadpisová otázka na gendrovou korektnost je v podstatě gendrově zcela nekorektní. Myslím, že pan Botlík se ptal na rovnost mezi pohlavími, a vůbec na vývojovou zralost. Nikoli na gender. Ten se sice prohlašuje jako komplementární pojem k biologickému pohlaví, ale nejraději by ho vymazal. K čemu se pak bude kompletovat? Nevím, kdo je autorem nadpisu toho článku, ale z uvedených důvodů jde nejméně o dezorientaci autora.

Jinak si ani neumím představit, že rodná čísla se budou v průběhu života dodatečně měnit, podle toho jak se jedinec sexuálně bude momentálně cítit. A už vůbec si nedokážu představit jak obsahově obsadit edukační testy pro osoby bisexuální nebo homosexuální, aby to bylo korektní.. a už potažmno, kdo to bude bezfobicky optimalizovat ..

Jiří Vojta řekl(a)...
19. prosince 2017 22:20  

Proč mi byl smazán příspěvek obsahující citát z jednoho výborného kultovního filmu? To je teda úroveň...

Jiri Janecek řekl(a)...
20. prosince 2017 7:29  

"Proč mi byl smazán příspěvek obsahující citát z jednoho výborného kultovního filmu? To je teda úroveň... "

A proč mně nebyl smazát nevěcný a urážlivý - pokud ho tedy někdo pochopí - výkřik?

Prostě proto... Tady si nehrajeme na žádný Summerhill, tady se nevysvětluje, nediskutuje... Tady je česká škola...

Michal Komárek řekl(a)...
20. prosince 2017 8:10  

Pane Vojto, není citát jako citát, že... Ten Váš obsahoval v podstatě pouze urážky. To tady nefunguje ani jako citát. Hezký den!

Simona CARCY řekl(a)...
20. prosince 2017 8:14  

Komčáček ví, co je pro vás škodlivé, ochrání vás před konzumací škodlivých textů, měli/y byste mu děkovat. Tady se nebudou vést diskuze, i kdyby mělo jít o kondolenční vyjádřen!. Soros je to tak učil a oni ho slepě následují vstříc nové, lepší společnosti. Beze mne.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. prosince 2017 8:26  

Hele Carcy, nepřeháníte to, z utajení své anonymity, kydáte hnůj, otíráte holínky, okopáváte kotníky? Za chvíli vám začnou říkat tajná.

Ygrain řekl(a)...
20. prosince 2017 9:14  

To by se smíchy jeden po... Zatímco ve většině případů gender bojuje proti stereotypům, tady je naopak utvrzuje.

@poste.restante, zapomněl jste ještě na věkový rozdíl - žáci, kteří měli odklad, jsou duševně vyspělejší, tím pádem normálně nastoupivší jsou vlastně diskriminováni. Navrhuji proto dělat testy pro každého žáka zvlášť, abychom náhodou někoho nediskriminovali!

Jiří Vojta řekl(a)...
20. prosince 2017 9:29  

Kravina na kvadrát projde?

Michal Komárek řekl(a)...
20. prosince 2017 9:31  

A co kdybyste zkusil spíš diskutovat, pane Vojto? Děkuji! Hezký den!

Tajný Učitel řekl(a)...
20. prosince 2017 9:34  

Nejsou to dva extrémní póly? Obava z diskriminace kohokoli čímkoli znevýhodněného a na druhé straně úplně všem stejně a bez rozdílu?

Nebyl by skutečně lepší model něco mezi, například, přijímačky prováděné lidmi plus dobře udělaný test základních znalostí, přičemž úspěch/neúspěch by nebyl určen jen tím jedním testem?

poste.restante řekl(a)...
20. prosince 2017 9:39  

Pravda Ygrain.
Jak jsem na to mohl zapomenout, když právě různá míra vyspělosti je jedním z úhelných bodů této "úvahy".

Už několik dnů na sobě pozoruji zpomalení myšlení a vůbec pokles intelektu.
Buďto to souvisí s klasickými cykly a la kondiciogramy Františka Koudelky, nebo už blbnu v předvánočním čase.
Jen doufám, že to nebude trvalý proces.
Nerad bych se dostal do stejného stádia jako členové onoho "anti-think tanku", který tohle celé vymyslel.
(Napsal bych trefnější název začínající slovíčkem bull, ale asi bych byl smazán.)
:-)

Jiří Vojta řekl(a)...
20. prosince 2017 10:43  

Já nechci diskutovat na podobnými výplody, já chci pouze sdělit svůj názor. Tady je veškerá diskuze zcela zbytečná.

tyrjir řekl(a)...
20. prosince 2017 10:48  

Eduin by, myslím, udělal lépe, kdyby se věnoval ostudné femimizaci učitelských sborů a právu VŠECH dětí být ve škole vzdělávány a vychovávány i mužským vzorem. Mě by například zajímalo v kolika základních školách není v učitelském sboru ani jeden učitel-muž.

Viz třeba
http://www.ceskaskola.cz/2017/03/proc-se-na-ucitelstvi-hlasi-tolik-zen.html
http://www.ceskaskola.cz/2017/10/zacinajici-ucitel-ma-o-tisice-vic-nez.html#comment-4174735222966968030
http://www.ceskaskola.cz/2017/02/vyzkum-deti-jsou-ovlivneny-genderovymi.html#comment-1782791707260684636

J.Týř

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. prosince 2017 12:51  

Včera tomu bylo měsíc, co Nejvyšší správní soud rozhodl, že podle zákona nebyl poslancem zvolen Petr Bendl, ale Martin Kupka.

Koho by před volbami do Sněmovny napadlo, že k něčemu takovému vůbec dojde? Že celé to spustí stížnost jednoho jediného voliče Tomáše Nováka, který na volebním webu Českého statistického úřadu nenalezl svůj preferenční hlas pro M. Kupku? Že se na všechno přišlo jen díky tomu, že Novákův preferenční hlas byl jediný, který Kupka v tomto volebním okrsku dostal?

Dnes už víme, že
– členové volebních komisí v masovém měřítku neotáčeli hlasovací lístky
– členové volebních komisí v masovém měřítku započítávali preferenční hlasy kandidátům na prvních čtyřech místech kandidátky, ačkoli jim nebyly vůbec uděleny
– volby nejsou dostatečně zabezpečeny před machinacemi v jejich průběhu
zacházení s použitými hlasovací lístky po dobu předepsanou zákonem je skandální (předseda Nejvyššího správního soudu se vyjádřil v tom smyslu, že hlasovací lístky dodané k přepočítání v nejrůznějších obalech včetně krabic od banánů a igelitových pytlíků vypadaly jako výsledek sbírky posílaný někam do Afriky v rámci amatérsky zorganizované rozvojové pomoci)
– pravděpodobný rozsah šlendriánu znamená chyby v řádu statisíců chybně vykázaných, úředně nicméně započítaných preferenčních hlasů
ve Sněmovně může sedět cca deset či více poslanců, které občané ve skutečnosti nezvolili.

Pro pomaleji chápající diskutující bych rád zdůraznil, že volební právo je u nás právem základním – je tedy chráněno Listinou základních práv a svobod. I proto Nejvyšší správní soud postupoval tak důsledně a razantně. Obdobně je u nás chráněno právo na (bezplatné) základní a střední vzdělávání. V souvislosti s naplňováním tohoto práva se žáci podrobují jednotným přijímacím testům, které jsou součástí přijímacího řízení probíhajícího v režimu správního řízení. Ministerstvo školství podle zákona řídí výkon státní správy ve školství. Pokud nezná výsledky přijímacích testů v závislosti na pohlaví, těžko ho může řídit správně. A to, že je nezná, uvedlo písemně.

Závislost výsledků vzdělávání na pohlaví je samozřejmě velmi důležitou oblastí výzkumu. Mimo jiné kvůli tomu, aby bylo možné ovlivňovat průběh vzdělávání a podmínky přístupu k němu tak, že co největší počet dětí získá co nejlepší vzdělání. Vyspělé společnosti vědí, že si nemohou dovolit plýtvat s tím nejhodnotnějším, co vůbec mají k dispozici. Proč to neví tolik diskutujících na České škole, to opravdu netuším.

Pro ilustraci jen názvy kapitol studie PISA nazvané The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence:

– Emerging gender gaps in education
– Tackling underperformance among boys
– Girls' lack of self-confidence
– Expectations and reality for school-leavers
– How family, school and society affect boys' and girls' performance at school
– Policies and practices to help boys and girls fulfill their potential
– What some countries are doing to promote gender equality in education

Pavel Doležel řekl(a)...
20. prosince 2017 12:57  

"Hele Carcy, nepřeháníte to, z utajení své anonymity, kydáte hnůj, otíráte holínky, okopáváte kotníky? Za chvíli vám začnou říkat tajná."

Jak si přesně představujou to "utajení anonymity", tajnej? Jak se to dělá? Nevím, na čem jednou, ale chci to taky.

Pavel Doležel řekl(a)...
20. prosince 2017 13:07  

"Závislost výsledků vzdělávání na pohlaví je samozřejmě velmi důležitou oblastí výzkumu."

Copak pohlaví, ale výška, hmotnost, nošení brýlí, barva vlasů, barva kůže, velikost nohy, atd. Je potřeba stratifikovat soudruzi. Rozpadneme prostor všech vlastností studentů na tak malinkaté části, že v každé zůstane jediný student. A tomu pak přičteme, nebo naopak odečteme (k dorovnání konkrétní kombinace vlastností a z nich plynoucích potenciálních hendikepů) tolik bodů, aby dosáhl přesně 65 bodů. Když toto provedeme se všemi částmi (studenty), budou mít studenti všichni 65 bodů a můžeme si být konečně jisti, že nikdo nebyl ani zvýhodněn, ani znevýhodněn, soudruzi. A tak to má být, protože tak je to správně.

Pavel Doležel řekl(a)...
20. prosince 2017 13:08  

Oldřichu, co kdyby šel raději třídit mrkve podle velikosti?

tyrjir řekl(a)...
20. prosince 2017 13:19  

Oldřichu, co kdyby šel raději třídit mrkve podle velikosti?

No vida! To by bylo něco. Možná bychom se pak dočkali i Kalibrovaných rovných mrkví!

Pavel Doležel řekl(a)...
20. prosince 2017 13:23  

Pane Týři, nedočkali. Některé mrkve jsou totiž malé nikoliv svou vinou.

Simona CARCY řekl(a)...
20. prosince 2017 13:37  

Jaké je rasové složení uchazečů o víceletá gymnázia? Nemělo by se přihlížet k diferencím v předpokladech různých etnik? Teď mi vrtá hlavou ten vietnamský šachista...

Pepouš řekl(a)...
20. prosince 2017 14:01  

Autoři přijímacích testů z matematiky a češtiny by měli při jejich sestavování zohledňovat, že dívky a chlapci jsou v jedenácti letech často na odlišném stupni vývoje kognitivních schopností. Je tedy třeba připravit testy tak, aby jednu či druhou skupinu (chlapce nebo dívky) nezaslouženě nezvýhodnily. Jinak hrozí, že nevhodně zvolené úlohy preferující mechanicky nabyté znalosti naplní primy víceletých gymnázií „pilnými žákyněmi“ jen kvůli tomu, že „nezralým žákům“ bývají v tomto věku některé věci lhostejné.

Chtěl bych se všem omluvit, že až doteď jsem ověřování znalostí (učiva, schopností, dovedností, kompetencí, gramotností - vyberte to, co je zrovna teď in) prováděl bez ohledu na pohlaví. A bez ohledu na pohlaví a věk jsem oceňoval spíše ty pilné než lhostejné. Nevím, ale tak nějak mi ti pilnější odvádějí více práce než ti lhostejní.

Zároveň bych prosil někoho v tomto ohledu na výši (nejlépe nějakého odborníka na gender a experta na vzdělávání), jakým způsobem sestavovat pohlavně a vývojově vyhovující otázky a úkoly do matematiky, fyziky či chemie, abych někomu nevhodně zvolenými otázkami nebránil v jeho právu na vzdělání.

poste.restante řekl(a)...
20. prosince 2017 14:06  

Rozpadneme prostor všech vlastností studentů na tak malinkaté části, že v každé zůstane jediný student. A tomu pak přičteme, nebo naopak odečteme (k dorovnání konkrétní kombinace vlastností a z nich plynoucích potenciálních hendikepů) tolik bodů, aby dosáhl přesně 65 bodů...

Nerad se opakuji, ale cíl je jasný -
https://videacesky.cz/video/moderni-vzdjelavani


Pro pomaleji chápající diskutující bych rád zdůraznil, že volební právo je u nás právem základním – je tedy chráněno Listinou základních práv a svobod. I proto Nejvyšší správní soud postupoval tak důsledně a razantně. Obdobně je u nás chráněno právo na (bezplatné) základní a střední vzdělávání. V souvislosti s naplňováním tohoto práva se žáci podrobují jednotným přijímacím testům, které jsou součástí přijímacího řízení probíhajícího v režimu správního řízení. Ministerstvo školství podle zákona řídí výkon státní správy ve školství. Pokud nezná výsledky přijímacích testů v závislosti na pohlaví, těžko ho může řídit správně. A to, že je nezná, uvedlo písemně.

Asi jsem pomaleji chápající, protože podstatu tohoto srovnání jsem nepochopil. (Mám teď ten útlum.)
V případě volebního práva šlo o jasně a vcelku přesně popsaná pravidla, která ale v praxi nebyla uplatňována, což projednávaný případ pouze odhalil.
Je to jistě zjištění šokující, ale nevede ke změně pravidel, tedy volebního zákona. Naopak vyvolala potřebu důslednější kontroly a dodržování jednotných pravidel uplatnění volebního práva.

To oč jde v úvodním článku je přinejmenším úprava, nebo pravděpodobně spíše vynucená změna pravidel pro přijetí ke studiu, na základě předpokladu, že pohlaví jedince ovlivňuje jeho schopnost vykonat jednotné zkoušky a na základě předpokladu, že konstrukce zadání některá pohlaví zvýhodňuje.

Když pomineme fakt, že pohlaví není totéž co gender a že oba výchozí předpoklady nejsou nijak potvrzeny, přičemž na základě analýzy informace o pohlaví zkoušeného ani vliv genderu prokázat nelze, pořád nám tu zůstává otázka, proč zohledňovat jen tento vliv?
Je snad socioekonomické prostředí žáka pro jeho schopnost uspět u přijímacích zkoušek méně významné, nežli vliv pohlaví/genderu?
Budeme tedy k přihláškám svých dětí přikládat daňové přiznání a poslední tři výplatní pásky, aby MŠMT při řízení výkon státní správy ve školství postupovalo správně?

A proč jen u přijímacích zkoušek na střední školy?
Proč ne u maturit, proč ne u přijímaček na vysoké, proč ne u zápisu do první třídy?
Proč ne v autoškole?

Ygrain řekl(a)...
20. prosince 2017 14:13  

"Jinak hrozí, že nevhodně zvolené úlohy preferující mechanicky nabyté znalosti naplní primy víceletých gymnázií „pilnými žákyněmi“ jen kvůli tomu, že „nezralým žákům“ bývají v tomto věku některé věci lhostejné."

A pokud projde šprtající chlapeček, tak je to zřejmě OK.

Zajistit, aby testy vyváženě ověřovaly jak znalosti, tak rozumové schopnosti, je samozřejmě rozumné a žádoucí, ale vytvářet testy z hlediska pohlaví je nesmysl. Není-li dítě - jedno zda chlapec nebo děvče - v 11 letech dostatečně vyzrálé, bude prostě pokračovat na základní škole a půjde na gymnázium čtyřleté. Žádná škoda nenastane.

Ygrain řekl(a)...
20. prosince 2017 14:14  

"V případě volebního práva šlo o jasně a vcelku přesně popsaná pravidla, která ale v praxi nebyla uplatňována, což projednávaný případ pouze odhalil.
Je to jistě zjištění šokující, ale nevede ke změně pravidel, tedy volebního zákona. Naopak vyvolala potřebu důslednější kontroly a dodržování jednotných pravidel uplatnění volebního práva."

Jednomu by se chtělo říct, skoro jako u maturity :D

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. prosince 2017 16:29  

Přeji všem diskutujícím klidné Vánoce.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
20. prosince 2017 17:39  

A jsou klidné Vánoce genderově korektní?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.