Michal Komárek: Inkluze jako vědomí a nic

středa 14. září 2016 ·

Parafrázuji název knihy svého oblíbeného spisovatele a filosofa Ladislava Klímy Svět jako vědomí a nic, protože mi čím dál víc připadá, že s inkluzí je to podobné jako s Klímovým „světem“. „Zevní svět“ je „můj“ duševní stav: to je tak jisté, jako že 2 x 2 = 4: – proto také tomu skoro nikdo nerozumí,“ psal Klíma. A kromě toho také zastával názor, že „silná vůle všechno zmůže“ a že si se světem může silný člověk libovolně pohrávat. Každý po svém.

Vezměme jenom dva články o inkluzi v MF DNES, na které jsme tady dnes upozornili: Jedna redakce, jedno téma, dva redaktoři, dva úplně rozdílné pohledy.

V textu o inkluzi v Moravskoslezském kraji se zdůrazňuje, že peníze na inkluzi nejsou, školy na ně zatím marně čekají, učitelé jsou nervózní, nedůvěra je velká. Mezitím ovšem na Svitavsku peníze do škol už přitékají, učitelé jsou sice také nervózní, ale někteří jsou i vyloženě nadšení a vidí vše optimisticky.

Oba články vyšly v MF DNES zřejmě v rámci seriálu o startu inkluze v jednotlivých krajích. Výborný záměr! Je otázka, zda v různých krajích zkoumají různí redaktoři totéž, nebo si jen volně pohrávají se světem.

Nechci jim ale křivdit, nebo jim snad dokonce podsouvat nějaký zájem věci zkreslovat. Ve hře je hodně faktorů. Situace v různých krajích je opravdu odlišná. Navíc v jednom článku nemohou zmapovat situaci v celém kraji, uzávěrka je nemilosrdná, jsou zvyklí pracovat s určitým okruhem respondentů...

Problém ale zůstává: O startu inkluze se mnoho nedozvíme.

A tak je to i s jinými texty a diskusemi o inkluzi. Myslím, že většina lidí, kteří mají o školství a „inkluzi“ zájem, se shodne v tom, že ta reforma není optimálně připravená. A to je tak všechno. O všem ostatním se vedou ostré spory. Střetávají se optimisté a pesimisté, ideologičtí zastánci inkluze a její ideologičtí odpůrci, učitelé, teoretici, aktivisti, úředníci, politici, novináři, rodiče... A stoupenci jednotlivých v mnohém se navíc nepřehledně prolínajících táborů sice třeba přímo netvrdí, že pravdu mají jedině oni, ale často říkají, že ji rozhodně nemají ti druzí.

Různé pohledy na svět. Různé světy...

Tábory se dají také rozlišovat podle toho k jakému výroku by se jejich zastánci přihlásili:

- Inkluze je dobrá a je třeba s ní začít, i když není optimálně připravena. Nelze ji už po těch létech váhání dále odkládat. Dokonale nebude na startu připravena nikdy

- Inkluze je dobrá, ale za tohoto stavu příprav je její start chybou. Poškodí děti, školy i samotnou myšlenku

- Jestli je inkluze dobrá, se teprve ukáže

- Inkluze je v principu omyl, nemůže fungovat, nesmyslně odmítá reálné rozdíly mezi dětmi

Já se například hlásím k výroku číslo jedna. Ale mimo jiné i proto, že jsem spíš pesimista, se obávám,že nějakému „společnému světu“ může být blíž výrok druhý. Také tuším, že příklon k prvnímu výroku je trochu ideologický a je otázka, zda je opřen o dostatek informací.

Jenže, kde vzít informace o „společném světě inkluze“?

Jedno má ale podle mě smysl určitě: Ukazovat na ty věci, které nejsou dobře připraveny a nefungují a vyvíjet tlak, na odpovědné lidi a instituce, aby to napravili. Při označení konkrétní nefungující věci se můžou shodnout skoro všichni, kteří se v obecnějších otázkách budou třeba tvrdě přít. A platí to samozřejmě i o konkrétních fungujících věcech.

Takový trochu „karteziánský obrat“, snaha dobrat se alespoň nějaké pevné půdy v „klímovském světě“.

53 komentářů:

Unknown řekl(a)...
14. září 2016 v 15:46  

Všichni, kdo považují inkluzi za zajímavé téma filosofických disputací, by měli dobře znát aspoň jedno mentálně postižené dítě, aby věděli, o čem mluví.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. září 2016 v 15:49  

"Inkluze je dobrá a je třeba s ní začít, i když není optimálně připravena. Nelze ji už po těch létech váhání dále odkládat. Dokonale nebude na startu připravena nikdy"

To je dobrá myšlenka, kdyby se stavělo na zelené louce - když se to nepodaří, najde se jiná louka.

Jenže s inkluzí dochází k LIKVIDACI speciálního školství a když se pak zjistí, že něco je špatně, postavit ho zpět na nohy bude daleko větší problém. Dále inkluze určitým dětem přímo bude ubližovat a to taky není moc dobré.

Jako kdybyste vymyslel očkování proti smrtelné nemoci, na níž umírá 10% nakažených, které bude mít ovšem 50% úmrtnost.

Prostě jsou situace kdy spuštění nedomyšlené akce má horší následky než nespuštění a inkluze mezi takové patří.

Mimochodem:
Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. září 2016 v 15:57  

"Střetávají se optimisté a pesimisté, ideologičtí zastánci inkluze a její ideologičtí odpůrci, učitelé, teoretici, aktivisti, úředníci, politici, novináři, rodiče... A stoupenci jednotlivých v mnohém se navíc nepřehledně prolínajících táborů sice třeba přímo netvrdí, že pravdu mají jedině oni, ale často říkají, že ji rozhodně nemají ti druzí. "

O tomto už se tu několikráte psalo a nemáte pravdu pane Komárku.

On se nikdo nestřetává!

Nahoře se to upeklo a přes odpor lidí, kteří tomu rozumí a týká se jich to, se to taky prosadilo! BEZ DISKUSE!

Ygrain řekl(a)...
14. září 2016 v 16:10  

"- Inkluze je dobrá a je třeba s ní začít, i když není optimálně připravena. Nelze ji už po těch létech váhání dále odkládat. Dokonale nebude na startu připravena nikdy"

Nebýt dokonale připraven nerovná se být trestuhodně nepřipraven. Protože v takovém případě je rozhodně lepší vůbec nezačínat.

Anebo ještě jinak: pokud se věc týká vás samotných, začínejte si, jak chcete, připraveni nebo ne, váš problém. Pokud se ale důsledky vaší nepřipravené činnosti dotknou jiných lidí, nemáte právo začínat. Lidé nejsou pokusní králíci, a postižené děti u vůbec ne.

Unknown řekl(a)...
14. září 2016 v 17:02  

Zvláštní školy opakovaně přežívají kritiku a snahy o omezení. Podporují je nejenom učitelé, kteří tam učí a část psychologů, ale i řada politiků, starostů a rodičů, kteří by nejraději viděli oddělené školy pro svoje „chytré a hodné“ bílé děti.
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/jsou-romove-hloupi-je-tu-dalsi-kolo-boje-o-zvlastni-skoly
O co vám jde, pane Komárku? Nejdřív píšete štvavé PR články. Teď byste chtěl vyvíjet tlak, na odpovědné lidi a instituce, aby to napravili? Vraťte se zpět na Romea, tam vám vaši čtenáři rozumějí.
Šukar ďives! Ačhen Devleha!

Eva Adamová řekl(a)...
14. září 2016 v 17:20  

Pane Komárka, samozřejmě, že si redaktoři jen volně prohrávají se světem, neboť jejich vhled do problematiky inkluze je minimální. Každý člověk, který něco o školství ví, a čte články o něm v novinách, se musí děsit, protože je mu jasné, že i ostatní články o jakémkoliv jiném oboru, zdravotnictvím počínaje a dopravou konče, mají podobnou "kvalitu" vycházející z naprosté neznalosti problému.

Srovnávat oba články, je jako míchat jablka s hruškami, protože jeden pojednává o financování inkluze z OP VVV a druhý pojednává o financování inkluze ze státního rozpočtu.Ygrain řekl(a)...
14. září 2016 v 17:22  

Nestačím valit oči. Pane Komárku, jste skutečně týž Komárek, který napsal výše odkázaný článek?

Martin Odehnal řekl(a)...
14. září 2016 v 17:55  

"Inkluze je dobrá a je třeba s ní začít, i když není optimálně připravena. Nelze ji už po těch létech váhání dále odkládat. Dokonale nebude na startu připravena nikdy"

Vážený pane Komárku,

všechny čtyři Vámi prezentované výroky znamenitě míjejí jádro pudla, neboť se neexistuje žádná "inkluse an sich", a nelze tudíž o ní říci, zda je jaksi esenciálně "dobrá" nebo "špatná". Mnohem blíže se pravdě blíží Pupákovo: "Z jedné strany jsem pro vodu, z druhé strany nejsem pro vodu." Voda totiž také není dobrá či špatná "an sich" - záleží přece na tom, zda ji chceme pít, nebo zda nám natekla do hodinek či do holinek.

Inkluze znamená začlenění nebo včlenění, což plně koreluje s mírou úspěšnosti "inkludovaného" jedince ve všem, co je pro samotné dítě důležité: tedy především v oblasti sociální, s níž ale poměrně úzce souvisí i úspěšnost v samotném vzdělávání. Pokud se žák ocitá vzhledem k druhu a stupni svého zdravotního postižení "na chvostu" třídy, jedná se o naprostý opak inkluze: o bolestné vyčlenění se vším, co to s jeho psychikou udělá, a věřte, že při dlouhodobější "expozici neúspěchem" jej to hluboce zasáhne na dlouhá léta, začasté na celý zbytek života.

Ustavičně omílaná mantra o všemocných podpůrných opatření je jen bezobsažným žvástem nevědomců: umíte si např. představit, jak neslyšící žák klábosí se svými vrstevníky o holkách (nebo o čemkoli jiném) prostřednictvím tlumočníka do znakové řeči? Nebo jak se asi cítí žák s mentálním postižením, který dokáže provádět jen základní početní úkony do sta mezi spolužáky, kteří už dávno řeší rovnice? A co teprve o přestávkách, když se jeho vnitřní svět už ani trochu "nepotkává" s tím, o čem se běžně baví všichni okolo, kteří jej právě kvůli tomu budou stále více a více „vysklívat“? Zvete snad Vy na diskusní setkání popeláře, či se chodíte vnitřně obohacovat ve společnosti pokrývačů?

Ale zpět k tomu výroku, k němuž se hlásíte. Pro mne, který jsem po deset let svého života pracoval se žáky s mentálním postižením, je to výrok nejen hnusný, ale navíc děsivý. Jak dlouho myslíte, že se inkluzivní vzdělávání připravovalo ve Skandinávii (jíž se každý včetně paní ministryně ustavičně ohání)? Opravdu si myslíte, že jsou oproti nám třeba Finové učinění břídilové, když jim to trvalo více než desetiletí, a jak sami přiznávají, v žádném případě ještě zdaleka nemají „po fajruntě“?

Velmi přesně to řekl/a diskutující Ygrain: „Nebýt dokonale připraven nerovná se být trestuhodně nepřipraven.“ To je zcela přesné! Když Elonu Muskovi shořely první čtyři rakety Falcon (a pokud by zkrachoval i pátý pokus, skončil by jako žebrák), byl to přesně ten druh úctyhodného lidského konání na hraně možného – jenže pro děti se zdravotním postižením tohle absolutně neplatí! Totálně nepřipravení učitelé, kritický nedostatek speciálních pedagogů a nestoudný cynismus, s nímž vedení MŠMT odmítlo provést pilotní ověřování konceptu na malých vzorcích „dobrovolnických“ škol (o prokazatelném obelhávání veřejnosti, že teprve nyní budou mít školy nárok na finanční prostředky spojené s inkluzí – viz § 160 odst. 1 písm. a) „starého“ školského zákona – ani nemluvě), to vše by bylo právě ve skandinávských zemích daleko za hranicí představitelného.

Spuštění těchto hanebných pokusů na dětech bude mít samozřejmě své dopady, a nebude to dlouho trvat. O tom, jaké trestně právní důsledky to může mít pro „věrchušku“, jsem s dostatečným předstihem uvědomil všechny členy vlády. Nyní už opravdu nebudou stačit jen „namistrované“ pokřiky o tom, jak bude všechno báječně fungovat….

krtek řekl(a)...
14. září 2016 v 17:59  

Skromně podotýkám, že žádné "zvláštní školy" už několik let neexistují! Jen základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. září 2016 v 18:06  

"Dokonale nebude na startu připravena nikdy"

Jestlipak chcete být tak benevoletní ke všemu? Necháme vládu chrlit zmetky?

poste.restante řekl(a)...
14. září 2016 v 18:22  

- Inkluze je dobrá a je třeba s ní začít,
Myslím, aniž bych mohl svá tvrzení doložit nějakým výzkumem, že budete mít velký problém najít praktikujícího učitele, obzvláště mezi diskutéry na tomto webu, který by s touto částí výroku nesouhlasil.
Samozřejmě, že inkluze je dobrá věc. O tom snad nikdy vůbec nebylo sporu.

i když není optimálně připravena.
Myslím, že jen obtížně budete hledat praktikujícího učitele, který by souhlasil i s touto částí výroku. A dle mého osobního názoru, takový člověk snad ani označení UČITEL není hoden.
Provádět s celou populací pokusy, které zavánějí sociálním inženýrstvím, a to na těch nejbezbrannějších, tedy hendikepovaných dětech, na to musí mít člověk žaludek. Tedy musí být politik, anebo aktivista, protože pro ně je ideologie důležitější, nežli lidé.

Všichni ti takzvaní "odpůrci inkluze", mezi které se hrdě řadím, nikdy nezpochybňovali nutnost inkluze jako takové, ale odmítali vždy její současnou "českou podobu".

Nelze ji už po těch létech váhání dále odkládat. Dokonale nebude na startu připravena nikdy"

Kdybychom tak místo "po letech váhání..." mohli napsat "po letech příprav...". Oč lépe by to znělo, což?

A proč by to nešlo?
Jen proto, že máme a měli jsme v minulosti srabácké a nekompetentní politiky, kteří nedokázali obhájit stanoviska a zájmy českého státu? Kteří neměli dost odvahy aby "vykladačům lidských práv" uměli ukázat, že náš systém je efektivnější a humanističtější, nežli systémy v mnoha zemích, odkud zaznívá kritika?
Kteří by věcně poukázali na to, že kritika a žaloby na český stát byly a jsou vedeny nikoliv zájmem o práva občanů této země, ale pouze zištnými a egoistickými zájmy jedinců a skupin?
A že nyní diktují své nesmyslné a nijak v reálné praxi neprověřené vidiny právě ti, kteří předtím špinili dobré jméno České republiky a dehonestovali práci stovek učitelů praktických škol?
Tak jen proto musela být "inkluze" spuštěna?

My nejsme naivní. Víme, že "optimálně" se nedá připravit téměř žádný projekt.
Ale spouštět projekt totálně nepřipravený, bez znalosti očekávaných výstupů, bez předchozí pilotáže, bez kvalitní oponentury a zohlednění připomínek, bez řádného finančního a personálního zajištění a především bez převládajícího konsensu zúčastněných či zainteresovaných stran, to je prostě prasárna. Nemám ve zvyku používat silných slov, ale v tomto případě jinak nelze.

poste.restante řekl(a)...
14. září 2016 v 18:26  

Dobrý den pane Odehnale.
Zdá se, že jsme ve stejném čase psali velmi obdobné myšlenky.
Jen ty Vaše jsou lépe formulované a podepřené léty praxe.
Děkuji

Ygrain řekl(a)...
14. září 2016 v 18:57  

"to je prostě prasárna"

Howgh. Můj příspěvek původně obsahoval velmi podobnou formulaci, kterou jsem si pro jistotu cenzurovala sama, aby nemohl být smazán.

poste.restante řekl(a)...
14. září 2016 v 19:17  

A propos
Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. září 2016 v 19:36  

Jen člověk padlý na hlavu by začal stavět dům bez základů, bez peněz a s řemeslníky, kteří vlastně řemeslníky nejsou )jsou to např. řidiči autobusů, programátoři nebo chirurgové).
Tak tohle je přesně česká inkluze!!!!!
Jde o hazard s dětmi, navíc s dětmi zdravotně postiženými. Udělal někdo z politiků a hlavně našich aktivistů někdy exkurze na speciálních a praktických školách pro zahraniční delegace? Ukázal někdy někdo z těch výše jmenovaných naše speciální školství jako celek? pozval někdy někdo ty kritiky našeho školství do škol s Romy, aby jim ukázal, že jsou gramotní (na rozdíl od těch ve Francii GB nebo Itálii)?

Ne nepozvali, neukázali!!! Proč??? proč jsme ,a klidně to tu napíšu, tak mě holt smažete, připos...ě mlčeli, když se na nás valila kritika, která byla velice lživá?

My se máme čím chlubit!!!
My máme světové odborníky!!!
Naše speciální školství je špičkové!!!

Ten, kdo se rozhodl nahradit odbornou péči speciálních pedagogů , naprosto diletantskou neodbornou péčí obyčejných učitelů (omlouvám se kolegové, to není vaše pohana, to je vaše obhajoba), byl diletant nejhoršího ražení. Těmto lidem padne na hlavu to,co se bude dít. problémem je pomalý proces ve školství, kdy se nám výsledky ukazují vždy až po několika letech. (proto považuji všechny články na téma - Máme 1.9.2016 a nic se neděje za nanejvýš trapné a přihlouplé).

A jako poslední zde opět uvádím mnou položenou otázku:

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Ygrain řekl(a)...
14. září 2016 v 19:41  

"Ten, kdo se rozhodl nahradit odbornou péči speciálních pedagogů , naprosto diletantskou neodbornou péčí obyčejných učitelů (omlouvám se kolegové, to není vaše pohana, to je vaše obhajoba), byl diletant nejhoršího ražení."

Nemyslím, že by to někdo z nás bral jako urážku. Mít řidičák na osobní vůz z člověka taky automaticky nedělá řidiče kombajnu nebo formule. Klidně přiznávám, že k výuce postižených dětí jsem nezpůsobilá, protože jsem ji nestudovala a nepraktikovala a rozhodně se k ní necítím povolána, stejně jako jsem nezpůsobilá učit chemii nebo tělocvik.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. září 2016 v 19:47  

Ani já se necítím jako obyčejný učitel uražený, důvody už padly výše.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. září 2016 v 20:59  

Skoro bych se vsadil, klidně i o dvacet korun, že co nevidět se tu autor toho pačlánku vyzná z upřímné snahy o této palčivé otázce jen rozpoutat diskusi.

Charlie řekl(a)...
14. září 2016 v 21:14  

"Ten, kdo se rozhodl nahradit odbornou péči speciálních pedagogů , naprosto diletantskou neodbornou péčí obyčejných učitelů (omlouvám se kolegové, to není vaše pohana, to je vaše obhajoba), byl diletant nejhoršího ražení."

Váš výrok mne ani náhodou neuráží. Ono je to totiž daleko horší. Shodou okolností jsem dnes mluvil s bývalou kolegyní, která dělá na úřadu práce. Momentálně "jedou" rekvalifikační kurzy na asistenty pedagoga. Čekal jsem, že min. úrovní vzdělání bude maturita, ale ne, prý vedou kuchaři/ky, prodavači/ky a uklízeči/ky. Nedejbože, až tenhle trend dorazí masivně i na střední školy.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. září 2016 v 21:23  

Já se tedy jako neobyčejný učitel uražený cítím. Asi tak, jako kdyby někdo jen tak mýrnyx týrnyx konstatoval, že neběhám sprinty jako Usain Bolt.
A výraz 'prasárna' není v tomto smyslu nikterak vulgární. Poměrně vystižně jsem jej použil v souvislosti s přepočítáváním romčat podle fotografie. A jsem na to hrdý, doktore Brewstere!

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. září 2016 v 21:26  

prý vedou kuchaři/ky, prodavači/ky a uklízeči/ky

Pa-rá-da! Uvaří, s přehledem o slevách, poklidí...

Jan Hučín řekl(a)...
14. září 2016 v 21:46  

Pan Wagner delší vyargumentované diskusní příspěvky zařazoval jako samostatné články, aby se jim dostalo patřičné pozornosti. V případě, že by tato chvályhodná praxe pod novým vedením nepokračovala, mohli byste prosím, kolegyně a kolegové, občas něco napsat a poslat to ke zveřejnění panu Komárkovi přímo? Viz odkaz O nás v horní liště. Nestěžujme si, že dostává prostor jen jedna strana, něco pro vyváženost dělejme. Nikdo to, zdá se, za nás neudělá.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. září 2016 v 21:51  

Pytlici vyvažují až běda. Normálně psycho...

Pavel Doležel řekl(a)...
14. září 2016 v 22:02  

Já tedy učitel nejsem, ale inkluzi za škodlivou považuji. A považuji ji za škodlivou samu o sobě. Cítím se trochu jako v šesté třídě, když se najednou ze zapáleně soudružky učitelky, velké milovníce všeho ruského stala restituentka hrdě bojující proti zhoubnému komunismu. Asi jsem natvrdlý, ale já jsem nepozoroval žádné zástupy hrdinů před revolucí a ani před spuštěním inkluze jsem si vůbec neuvědomil, že vlastně žiji v době něčeho tak revolučního, jako je období váhání. Za sebe musím říci, že já jsem nikdy neváhal a ami se mi nikdo tímto fenoménem nechlubil.

Lidé se odjakživa socializují selektivně. Nebudu trávit čas s někým, s kým si nerozumím a necítím se v jeho přítomnosti dobře. Nebo dokonce s někým, kdo mě ohrožuje, nebo zásadním způsobem zasahuje do mých práv. Domněnka, že jakýsi pan Komárek ví lépe než já, s kým mám kam chodit, a od koho se mám nechat kulturně obohacovat, je domněnka zcela pomýlená, hodná skutečně pouze humanitních levičáckých pseudointelektuálů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. září 2016 v 22:10  

Nebo dokonce s někým, kdo mě ohrožuje

To je právě ta naprosto zásadní otázka, které zapadla dřív, než byla vyřčena.
Kdo ochrání ty poslední zbytky tichých, bezproblémových dětí.
Kdo jim zabezpečí právo na pohodu? Doprdele už jednou...

Miloslav Novotný řekl(a)...
14. září 2016 v 23:18  

Není to zrovna starozákonní, ale přesto: „Po ovoci, pane Komárku, po ovoci…“. Nějaká ta miliarda lidí už přes tisíc let má s tímhle kritériem zkušenost. Před časem tu jeden z vás s předstíranou ironií předhazoval, považte, že prý „za inkluzí jsou neziskovky“. Ano, pane Komárku, to se všeobecně ví, že za inkluzí jsou neziskovky. Ono se, pane Komárku, také ví, kdo je za neziskovkami.

Vl.Václavík řekl(a)...
15. září 2016 v 0:02  

Diskuse o společném vzdělávání (o inkluzi) vypovídá mnohé o stavu našeho školství. A ten není dobrý. Jak napsal pan Odehnal (17:55):
Pokud se žák ocitá vzhledem k druhu a stupni svého zdravotního postižení "na chvostu" třídy, jedná se o naprostý opak inkluze: o bolestné vyčlenění se vším, co to s jeho psychikou udělá, a věřte, že při dlouhodobější "expozici neúspěchem" jej to hluboce zasáhne na dlouhá léta, začasté na celý zbytek života.
Co k tomu říci.
To skutečně dítě nějakým způsobem oproti ostatním znevýhodněné je v normální třídě české školy nějak samozřejmě vyčleněno a musí trpět?
Pan Odehnal pokračuje:
A co teprve o přestávkách, když se jeho vnitřní svět už ani trochu "nepotkává" s tím, o čem se běžně baví všichni okolo, kteří jej právě kvůli tomu budou stále více a více „vysklívat“?
Napadá mě - co to tam je za děti, jací vyučující tam pracují? Pokud se měla inkluze lépe připravovat, mělo se začít s proměnou české školy, už před dvaceti lety.
P.S.: Měl jsem možnost poznat několik pokrývačů. Byli to zajímaví lidé a netuším, proč se do této profese pan Odehnal naváží.

poste.restante řekl(a)...
15. září 2016 v 0:17  

Měl jsem možnost poznat několik pokrývačů.
Myslím, že všichni ostatní čtenáři pochopili, že ten, do koho se pan Odehnal "naváží", rozhodně nejsou pokrývači.

Napadá mě - co to tam je za děti, jací vyučující tam pracují?
Navrhuji jednoduché řešení:
Vyhoďte ze škol ty špatné a neschopné učitele.
Nařiďte žákům s kým se musí bavit. Stanovte časové normy a seznam povolených témat.
Anebo vyhoďte ze škol rovnou také žáky.

A svět bude inkluzivní a krásný.

BTW: Pane Václavíku, kolik znevýhodněných žáků jste učil?

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. září 2016 v 6:23  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...
15. září 2016 v 6:25  

Příklady z praxe:
Maminka dívky chodící na praktickou školu po mě chtěla, abych jí hledala a zajistila kamarádku.
Dívka na základní škole sedí nebo stojí osamoceně ve třídě. nidko si jí moc nevšímá. Ona je totiž tzv. hraniční žák, který dříve mohl být na praktické. Svým intelektem je už někde jinde, než ostatní ve třídě.

Shrnutí: nezáleží na tom, kde jsme. Jde o to, že mnozí jsou svým založením spíše silnými introverty, mají nedokonalé sociální cítění. Nezapadnou skoro nikam, i když je tam budeme strkat násilím.Ti hendikepovaní (a teď pozor, to jsou především ti s nižším IQ nebo na opačném pólu i ti s ohromným IQ) se prostě socializovat nebudou. I kdyby učitel ve třídě celé dny a týdny věnoval práci s kolektivem. Jediné ,čeho docílí je, že děti ty "jiné" nebudou bít, nebudou jim nadávat a posmívat se jim. Budou je prostě ignorovat. Maximálně je pozdraví. Rozhodně s těmi dětmi nikdo nepůjde odpoledne hrát fotbal nebo je nepozve na víkend do kina. Teď myslím vztahy kamarádské. I oni si najdou jednou partnery, to ano. Většinou sobě rovné.
Představa rozesmáté třídy, která do svého kroužku zve mentálně postižené dítě je blbá, nereálná, idealistická.
oproti tomu dítě s mentálním postižením, které chodí mezi sobě stejné je v takovém kroužku, děti spolu kují pikle, smějí se, taky se i perou, hrají si spolu, navštěvují se i odpoledne.
Kontrolní otázka: Co je větší socializace? Kde se děti cítí více š´tastné a spokojené?

Simona CARCY řekl(a)...
15. září 2016 v 8:23  

"Inkluze je dobrá a je třeba s ní začít, i když není optimálně připravena. Nelze ji už po těch létech váhání dále odkládat. Dokonale nebude na startu připravena nikdy"

No to je myšlenka hodná zaznamenání, zatím třeba do Wordpadu a později do trestního spisu. Zkuste si, až budete připraveni tak na 60%, přeskočit hlubokou propast taky tak na 60%. Pravda příměr kulhá - to byste si rozbili hubu vy, tady si rozbijí hubu generace žáků, které za nic nemohou. Půjdeme znova cestou hledání, abychom znovu objevili kolo a zjistili, že hranaté kolo madam Laurenčíkové se opravdu, ale opravdu (epizeuxis) netočí?

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 11:07  

Napadá mě - co to tam je za děti, jací vyučující tam pracují?

Běžné děti a běžní učitelé. To realita, pane Václavíku.
Paní Karvaiová to popsala přesně. Ostatně jako vždy. 'Představa rozesmáté třídy...je blbá'. To zejména. Vhodná tak akorát na web nějakého super projektu ze eufondy.
Kolektivy, a nejen dětské, jsou rozmanité samy o sobě. I takové, které jsou poskládány z jedinců majících stejný cíl, třeba sportovní týmy a umělecké sbory, to nemusí fungovat. Záleží na mnoha okolnostech. A začíná to už od mateřské školy.
Jsou prostě děti, které chodí samy. Jediné snad, co se dá zařídit, jsou pravidla slušného chování. Ale to by ta pravidla musela být obecně známa. Hulvátů a sebestředných tupců všude dost.
A taky třeba někomu odstrčenému pomůžete, a on vás při nejbližší příležitosti podrazí. Vyjde najevo, že jej kolektiv odstrčil právem, protože normální je ten kolektiv.

Vl.Václavík řekl(a)...
15. září 2016 v 13:29  

Ad poste.restante 0:17
Měl jsem studenty, kteří neslyšeli. Dobře si pamatuji, jak mi jedna ze studentek (patřila k nejlepším) složitě sdělovala (jistě víte, jak někteří neslyšící mluví), že se odmala pohybuje v prostředí slyšících (tedy normálních) a je moc ráda, protože pro ni je tak život příznivý a bohatší. Naučila se poradit si se svým problémem.
Chtěl bych zdůraznit, že nemám nic proti speciálním školám pro děti, které ve svém postižení překračují určitou hranici. Ale pokud jde o tu naši inkluzi, jedná se o celkové pojetí vzdělávací a výchovné práce. O snahu změnit základní principy (podle někoho osvědčené). Tedy o snahu opustit některé zažité představy, například: Máš nějaký problém? Šup s tebou do speciálního zařízení. To jsme v 19. století.
Mimochodem: Co je míněno "společností pokrývačů" stále nechápu.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 13:39  

Máš nějaký problém? Šup s tebou do speciálního zařízení.

Nevěřím, že by mnoho rodičů takhle uvažovalo, a se svými dětmi jednalo.

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. září 2016 v 14:54  

..........O snahu změnit základní principy (podle někoho osvědčené). Tedy o snahu opustit některé zažité představy, například: Máš nějaký problém?............Šup s tebou do základní školy, kde nikdo nezvládá ani orální metodu učení neslyšících (vlastně ani toto slovo nikdy neslyšeli) natož znakování. Vrhneme ty děti do prostředí, kde není nikdo, kdo by odborně pomohl. neříkám, že se učitelé nebudou snažit. ale jak dlouho potrvá, než se učitelé vůbec naučí s takovým dítětem pracovat? Roky. I obor speciální pedagogika je rozčleněn do oborů jako psychopedie ,etopedie nebo surdopedie, aby speciální pedagog zládal perfektně tak dva obory max. A teď chceme po běžných učitelích, aby se starali o takové děti?

Inkluze znamená:
-dát dětem rovné podmínky pro vzdělávání za předpokladu, že bude použito veškerých metod a prostředků k jejich vzdělávání.A to česká inkluze nesplňuje. Zdravotně postižené má vzdělávat zásadně speciální pedagog.aA nejen 3 hodiny týdně jako terapeut. A to nehovořím o dalších pomocných profesích, jako jsou logopedi, fyzioterapeuti apod.
NA CO SI TO HRAJEME???????

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 15:15  

Na co si to hrajeme?

Na zápis do Guinnessovy knihy rekordů:
'Dojebali, co se dalo.'

Ygrain řekl(a)...
15. září 2016 v 15:27  

Fuj, to jsem si poprskala mmonitor...
Pane Pytlíku, jak můžete takhle dehonestovat snahy tvůrců světlých zítřků, ke kterým nás hodlají dovléci, ať chceme nebo ne?

Mimochodem, kampak se nám ztratil moderátor? Já bych vážně ráda věděla, jestli "náš" pan Komárek je tentýž Komárek, co napsal ten článek pro Romeu. A asi nebudu jediná, kdy by opravdu, ale opravdu, rád slyšel odpověď na otázky:

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?

Jirka řekl(a)...
15. září 2016 v 18:25  

"Co je míněno "společností pokrývačů" stále nechápu."

Také sním o plné inkluzi, pane Václavíku. Jen doufám, že se mezi pokrývači najde dost chlapů, kteří se mi nebudou smát, že se bojím výšek a ocení, že na rozdíl od většiny z nich umím psát všemi deseti prsty. I pak se bojím, že pořád žvaním o své učitelské práci a je to bude otravovat, ale třeba bude někdo z nich ujíždět na vláčkách.

Ale nejlepší kámoši jsou lidé velkorysí, kteří se snaží druhé chápat a zbytečně nerýpají. Takové najdete u lopaty i v laboratoři nebo se skalpelem v ruce. Naopak to platí samozřejmě také.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. září 2016 v 18:46  

Ygrain,
podívejte se na:
http://www.romea.cz/cz/autori/michal-komarek

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. září 2016 v 18:55  

Minimálně podle nadpisů patří pan Komárek mezi ty, kteří jsou přesvědčeni, že za problémy romů mohou všichni ostatní, jenom oni sami ne...

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 19:13  

za problémy romů mohou všichni ostatní, jenom oni sami ne...

Všichni ostatní včetně řečeného Komárka?

Ygrain řekl(a)...
15. září 2016 v 19:21  

Děkuji za odkaz. Ale stejně bych to ráda viděla přímo z klávesnice pana Komárka. že bych se ho pak mohla zeptat, co ho k některým výrokům vedlo. Jsou totiž výrazně méně sluníčkové, než jak se prezentuje tady v diskusi.

poste.restante řekl(a)...
15. září 2016 v 19:21  

Vl. Václavík
Měl jsem studenty, kteří neslyšeli. Dobře si pamatuji, jak mi jedna ze studentek (patřila k nejlepším) složitě sdělovala (jistě víte, jak někteří neslyšící mluví), že se odmala pohybuje v prostředí slyšících (tedy normálních) a je moc ráda, protože pro ni je tak život příznivý a bohatší.


Pane Václavíku, tady opět dochází k matení pojmů.
V případě senzorického, nebo pohybového postižení, ale bez mentálního hendikepu, může být v mnoha případech začlenění takového žáka do běžného kolektivu přínosem. Je to velice individuální.
Vybavení školy (indukční smyčky, bezbariérové úpravy, speciální pomůcky, atd.) můře výrazně pomoci. Stejně tak vzdělání učitelů, třeba ve znakové řeči. Schválně, kolik učitelů běžných škol umí podle Vás znakovat?
Zde pomohou především peníze a čas. Čas na přípravu prostředí škol.

Měl jsem žáka s RS. Nadprůměrná inteligence. Bylo fantastické sledovat, jak mu celá třída pomáhala. Podle mne obohacující zkušenost pro všechny.

Měl jsem slabozrakou a velmi nahluchlou žákyni. Inteligenci bych odhadnul na spíše slabší. Po půl roce vzdala. Podle mne nebyl ani tak problém s jejím hendikepem. Ten jsme se snažili kompenzovat. Jenže ona jaksi automaticky očekávala, že každý ji bude litovat a nikdo po ní nebude skoro nic chtít. Pravděpodobně jí takto "pomáhali" už na základní škole.

Jak říkám. Je to velice individuální. A přesně tak musí být jednotlivé případy posuzovány.

V případě mentálního hendikepu, s výjimkou určitého procenta hraničních případů, je začleňování takových žáků do běžných tříd prostě zločin.

To, o čem píše pan Odehnal, není záležitost nezvládnutí komunikace v třídním kolektivu.
Jde o to, že takové dítě je mentálně o několik let "mladší".
Jak chcete zajistit, aby si například patnáctiletí puberťáci o přestávce povídali se spolužákem, který je mentálně na úrovni osmiletého dítěte?
V lepším případě se stane "jenom" terčem posměchu a hloupých vtípků.
Integrace má v těchto případech probíhat spíše formou speciálních tříd a skupin.
Nikoliv byrokratickým befélem od zeleného stolu.

Samostatnou debatou je pak sociální znevýhodnění, jinak řečeno většinou zanedbaná péče ze strany rodičů.


Máš nějaký problém? Šup s tebou do speciálního zařízení. To jsme v 19. století.
Aha. Takže v 21. století je ten "správný postup" následující:
Máš nějaký problém? Šup s tebou do běžné základky, kde na tebe nejsou připraveni a neumí ti pomoci. Opravdu pokrok.

Za sebe volím návrat do 20. století. Do systému efektivní a fungující speciální péče, který je teď systematicky ničen.

Záleží tady vůbec někomu z "reformátorů" opravdu na dětech?
Mám-li soudit podle jejich mediálních výstupů a výsledků jejich činnosti, pak je odpověď jasná.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. září 2016 v 19:36  

Už dlouho :-) to nepadlo:
Pane Václavíku, mohl byste se ujmout následujících otázek:

Jak pomůže dětem s LMP zrušení RVP ZV s přílohou LMP?
Jak jim pomůže, pokud nebudu vzdělávány v prostředí s kvalifikovanými učiteli, v menších třídách a podle programu uzpůsobeného jejich hendikepu?


Mě se ty otázky líbí a je zajímavé, že se snad (pokud jsem nepřehlédl) nikdo na ně neodpověděl, samá inkluzívní kapacita a nic, ticho po pěšině... Přitom nejsou dlouhé.

Zkusíte to?

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 21:09  

Řekl bych, že opravdový odborník na vzdělání, a jedno jestli na vzdělání ikluzivní pak zejména, se pozná podle toho, že na hloupé a zbytečné otázky nedpovídají, prostěěě.
Je-li první otázka hloupá, pak ta druhá by mohla být zbytečná. Nebo opačně. Nebo obě tak, či onak. To už není podstatná. Podstatné je, že odpovědi na ně se ne-doč-ká-me.
Vzpomínám si, jak si Jan Kraus pozval před mnoha lety do svého kontaktního pořadu jakého si politika první kategorie. Přišel, chlapík, a zpočátku byl takový bodrý. Tolkař mu položil otázku, jestli se cítí být spíš heterosexuál, a nebo se cítí být spíš homosexuál. Politik mlel něco o tom, že je heterosexuál, a Kraus mu opáčil, že se jej neptá co je, ale čím se cítí být. A on, že se cítí být hetero. A Kraus, že se jej ptá, jestli spíš hetero, a nebo spíš homo. A v tom duchu se vedla debata po celou dobu relace.
Dost mi tím tenkrát pan Kraus lezl na nervy. Teprve až později jsem pochopil, jak ukrutánsky byl nadčasový. Je čas připomenout, kdo ty dvě hloupozbytečné otázky formulovat tak naprosto geniálně.

Vl.Václavík řekl(a)...
15. září 2016 v 21:36  

Ad anonym 19:36:
Zklamu Vás - nezkusím. Je ještě moc brzo. Možná za rok už budeme vědět, co se vlastně ve školách změnilo, kde novela pomohla či kde uškodila. Zatím žádná katastrofa nenastala (jak někdo věštil).To neznamená, že vše je OK.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. září 2016 v 22:06  

"Možná za rok už budeme vědět, co se vlastně ve školách změnilo, kde novela pomohla či kde uškodila. "

Nepřijde Vám to divné? Nechybí tu test na menším vzorku? Co když se zjistí, že novela uškodila výrazně?

Aha, to se nezjistí, to se už teď ví... Ale pak čekám tu odpověď.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 22:10  

Zatím žádná katastrofa nenastala

Kterého z důstojníků na lodním můstku Titanicu citujete?

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. září 2016 v 22:13  

Možná za rok už budeme vědět, co se vlastně ve školách změnilo, kde novela pomohla či kde uškodila.

Jako že se nacházíme ve fázi pilotáže? A že to nikdo neřekl! Byli bychom klidnější.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
15. září 2016 v 22:15  

" Zatím žádná katastrofa nenastala (jak někdo věštil)."

No je otázka, jestli to není proto, že k plánované inkluzi v podstatě nedošlo. Ale to si zastánci nepřipustí.

Představte si, že prosadíte dodávku neotestovaných padáků, které budou předem velmi nedůvěryhodné. Díky tomu s nimi nebude nikdo zkušený skákat. Pak prosazovatel oznámí, že dodávka je OK, protože se žádné neštěstí nestalo.

Jste schopen pochopit takový příklad?

old pratavetra řekl(a)...
16. září 2016 v 8:58  

Ad Vl. Václavík: "Zklamu Vás - nezkusím. Je ještě moc brzo. Možná za rok už budeme vědět, co se vlastně ve školách změnilo, kde novela pomohla či kde uškodila. Zatím žádná katastrofa nenastala (jak někdo věštil).To neznamená, že vše je OK."

Brzo? Vždyť Vám to řeknou všichni ředitelé klasických ZŠ, kde probíhá inkluze už několik let, že to není vhodná cesta. Na naší škole jedeme v plné a finančně nepokryté inkluzi devátým rokem (inkluze nezačala letošním školním rokem, jen prý měla být i zaplacena :-)). Nemáme specializované pedagogy, pouze 3 až 5, nazvěme je dle funkce ve škole, asistentů pedagoga. Upozorňuji, že nemluvím o nějakých poruchách učení nebo chování, ale o autistech, dětech s lehkým mentálním postižením. Proč tu ty děti jsou? Jsou dva hlavní důvody - ekonomický (aby děti nedojížděly do města) a "rasistický" (aby se vyhnuly národnostní menšině). Ti rodiče, kteří pochopí, že jejich dítě už je ostrakizováno, dají dítě obvykle po 1.stupni na speciálku.

Katastrofa? Každý to máme nastaveno jinak. Vždy svým učitelům opakuji větu: "Postupujte v nejlepším zájmu dítěte." Dost mi to nejde přes jazyk, když vidím, jak se ty děti na klasické základce trápí. Děti mám rád, ale neumím učit děti s mentálním postižením. Vnímejte pana Odehnala, Karvaiovou a další.Podle toho, co tu píšete, nejste pedagog.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. září 2016 v 9:32  

Podle toho, co tu píšete, nejste pedagog.

Je. Dokonce učitel učitelů.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
16. září 2016 v 10:57  

Takže nadučitel.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.