Deset námitek Učitelského profesního sdružení k předloženému kariérnímu řádu

úterý 10. května 2016 ·

"Nesouhlasíme se způsobem přípravy kariérního řádu. MŠMT opět neoslovilo širokou učitelskou veřejnost a spoléhá se pouze na zastupitelskou roli organizace (Unie CZESHA), které nezastupuje učitele veřejných škol. Znovu tak prohloubilo nedůvěru učitelů v možnost skutečné partnerské spolupráce při přípravě zásadních změn ve školství."  1. Nesouhlasíme se způsobem přípravy kariérního řádu. MŠMT opět neoslovilo širokou učitelskou veřejnost a spoléhá se pouze na zastupitelskou roli organizace, které nezastupuje učitele veřejných škol. Znovu tak prohloubilo nedůvěru učitelů v možnost skutečné partnerské spolupráce při přípravě zásadních změn ve školství.
  2. Nesouhlasíme s tím, jaké postavení vytváří KŘ pro začínající učitele. Je zcela demotivující, aby začínající učitel byl zařazen do platového stupně nižšího, než mají kvalifikovaní kolegové, a aby musel dva roky v nejistotě čekat na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. MŠMT by mělo ještě před zavedením KŘ dohodnout s fakultami připravujícími učitele podobu profilu plnohodnotného absolventa učitelského studia.
  3. Nesouhlasíme se samoúčelným zaváděním nových pozic, máme na mysli navržené pozice mentora a koordinátora evaluace. Návrh KŘ zcela přehlíží existenci metodických sdružení, která by měla být prostorem pro sdílení zkušeností a zdrojem neformálního mentorství. MŠMT by mělo práci těchto metodických sdružení na školách podpořit. Práce koordinátora evaluace může být spojena s již existující pozicí koordinátora ŠVP. Zavádění nových pozic vytváří jen zbytečné finanční náklady.
  4. Odmítáme, aby uchazeči o „atestaci“ byli zatěžováni poplatkem. Celý kariérní řád musí financovat MŠMT. KŘ nelze spustit bez jasného zajištění jeho financování.
  5. Upozorňujeme, že předložený návrh KŘ nedostatečně odlišuje profesní rozvoj a kariérní postup. Považujeme za primární především profesní rozvoj. Učitel musí být ohodnocen především za práci se žáky a tomu musí odpovídat jakýkoliv předložený standard učitele. MŠMT musí ještě před zavedením KŘ učinit kroky ke zlepšení úrovně DVPP, zajistit jeho kvalitní akreditaci a průběžnou kontrolu. (Pro srovnání viz)
  6. Trváme na požadavku, aby kariérní řád byl od samého začátku otevřený všem učitelům bez administrativních omezení. Několikaleté náběhové období vytvoří řadu nespravedlností a bude zdrojem nerovností mezi učiteli. Proto je nezbytné, aby MŠMT nejprve vytvořilo organizační a finanční podmínky k úplnému spuštění KŘ.
  7. Vidíme vážná rizika ve spojení kariérních stupňů a podmínek pro specializační činnosti. Například pro výchovné poradce to bude znamenat kvalifikační studium a dosažení vyššího KS. Specializační činnosti budou dlouho v provizorním režimu.
  8. Nesouhlasíme s tím, aby rozhodování o kariérním postupu opouštělo školu tak, jak navrhuje KŘ pro KS 3. Za školu je odpovědný ředitel a ten by měl být na základě jasných pravidel také odpovědný i za kariérní postup učitelů dané školy. Je na MŠMT, aby nejprve – ještě před zavedením KŘ – taková pravidla pro ředitele připravilo.
  9. Nesouhlasíme s tím, aby kariérní řád dále zvyšoval míru administrativní zátěže učitelů spojenou s vedením portfolií a vytvářením a hodnocením vzdělávacích plánů. Kariérní řád nesmí učitele odvádět od vlastní pedagogické činnosti se žáky ve třídách. Podobně je nesmyslné, aby od pedagogické činnosti se žáky ve třídách byli odváděni učitelé na vyšším kariérním stupni prostřednictvím snížených úvazků a zasedání v atestačních komisích. Kvalitní učitelé musí zůstat ve třídách a především učit.
  10. Odmítáme, aby se atestační řízení svou podobou blížilo komisionální zkoušce. Atestační řízení musí mít průběžný charakter, atestační řízení nesmí být pro učitele hrozbou, ale motivací. MŠMT musí zajistit účastníkům atestace potřebnou podporu.

(jw)

27 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
10. května 2016 v 2:58  

Zastupitel je člověk volený všemi občany. Zastupitelství nevzniká členstvím v dobrovolné organizaci. Unie CZESHA je dobrovolná organizace a není to sbor reprezentující všechny učitele. Nemá tedy zastupitelskou roli.

ad 1) Souhlasím až na tu (ne)"zastupitelskou" roli Unie CZESHA, jejíž zřejmě jen užší vedení se, podle mého názoru, svým konformismem ke zmíněnému nepořádku v přípravě Kariérního řádu učitelů stalo spíš spolu propagátorem podivné věci zvané Kariérní řád učitelů. Věci, která myslím fakticky zanedbává profesní rozvoj učitelů. Dokládá to, myslím i stanovisko Asociace ředitelů gymnázií - viz i odkaz uvedený v článku UPS, kde je výstižné prohlášení AŘG a dementi AŘG k prohlášení Unie CZESHA:

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/spolecne-prohlaseni-czesha-reditelu.html

ad 2) Naprostý souhlas.

ad 3) Souhlasím a dodávám: Kariérní řád učitelů je v rozporu se stanoviskem Pedagogických fakult orientován především na manažersky a zanedbává profesní rozvoj všech učitelů. Viz stanovisko Pedagogických fakult Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech a komentář k němu:

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/tomas-janik-vladimira-spilkova-michaela.html
http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2014/pedor14_2_p259_standard_janiketal.pdf
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/na-msmt-se-poprve-sesel-expertni-tym.html?showComment=1460900458603#comment-8710344871762821046

ad 4) Souhlasím
ad 5) Souhlasím
ad 6) Souhlasím
ad 7) Souhlasím

ad 8) Nesouhlasím, že postup do KS3 by měl být hlavně v režii ředitele školy nebo/a centrálně určovaných osob. Důležitou roli by myslím měly mít Pedagogické fakulty a regionální metodické orgány pro jednotlivé vyučovací předměty (např. modernizovaná obdoba dřívějších tzv. metodických kabinetů pro jednotlivé předměty) - mělo by tu myslím jít více o podporu profesního rozvoje učitelů v didaktice vyučovaných předmětů.

ad 9) Souhlasím
ad 10) Souhlasím

Do KS3 by myslím měla mít možnost postoupit cca polovina učitelů, nikoli jen uvažovaná cca jedna třetina.

J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. května 2016 v 6:21  

Do K3 byl měl mít možnost postoupit každý!!!!! Každý, kdo si to bude přát.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. května 2016 v 6:25  

Ještě jedna poznámka - s K5 to bude podobně jako s inkluzí. Ministryní deklarované nároky na peníze jsou hezké ale nanic, když není kde brát. Jak se s tím vypořádáme? Jednoduše. ŠPZ nebudou "předepisovat" asistenty skoro vůbec a návrhy budou pouze a PO 1 (bez nároku na finanční navýšení). PO 2 - 5 bude minimum. Děti se nám vyzdraví, halleluja.
A s KŘ podobně. Nebudou peníze, takže do K3 postoupí pouze dop...vlezkové v minimálním počtu. Šalamoun by bledl závistí.

Oldřich Botlík řekl(a)...
10. května 2016 v 8:02  

10. Odmítáme, aby se atestační řízení svou podobou blížilo komisionální zkoušce. Atestační řízení musí mít průběžný charakter, atestační řízení nesmí být pro učitele hrozbou, ale motivací. MŠMT musí zajistit účastníkům atestace potřebnou podporu.

Tento bod mě fakt zaujal!

Překládám si to pro žáky: Maturitní zkouška (jednotné přijímací testy) nesmí být pro žáky hrozbou, ale motivací. Nemohlo by se UPS zasazovat taky o tohle?

A ještě drobná poznámka pro editora.
Námitky jako celek mluví za všechny členy UPS, část bodu 5 jen za jednoho.

mirek vaněk řekl(a)...
10. května 2016 v 8:32  

3 kariérní stupně jsou neskutečně málo. Jen na škole když rozliším začínající učitel, zkušený učitel, předseda předmětové komise - už mám tři. To nerozlišuji dobrého a špatného učitele.
Navíc když nejsou peníze na diferenciaci učitelů, tak není o čem diskutovat.
KŘ je jen gesto, které nic neřeší a spíš podporuje školské příživíky a prospěchářství. Učení nikoho nezajímá, hlavně když bude bujet administrativa a přidružené činnosti podle hesla "Každý koordinátorem". Máš-li kamarády, jsi-li loajální k vrchnosti dostaneš třetí stupeň. Jinak můžeš učit jak pánbůh a nemáš šanci. Když se ti to nelíbí, běž dělat něco jiného.
Možná je to tlak na dobré učitele, aby zakládali soukromé školy?

Radek Sárközi řekl(a)...
10. května 2016 v 10:39  

Správně by se měly kariérní stupně jmenovat: K1 - Almužna, K2 - Bídně zaplacený učitel, K3 - Špatně zaplacený učitel.

Eva Adamová řekl(a)...
10. května 2016 v 11:06  

Ten kariérní řád je od začátku až do konce nesmysl, který nic neřeší, ale přístup k začínajícím učitelům, tak jak je v KŘ deklarován, je v době slibovaného navýšení platů naprostá zhovadilost. A tato zhovadilost doufejme povede k tomu, že tento KŘ nemůže nikdy být schválen.

Unknown řekl(a)...
10. května 2016 v 11:28  

Další potěmkinská vesnice (hlavně že se u nás pořád někdo vůči Rusku všelijak vymezuje, ale přitom leckdy i ti samí lidé se jeho "nejlepšími tradicemi" vydatně inspirují), česky též vytíračka zraku... otázka je, komu vlastně.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. května 2016 v 11:29  

Pane Sárkozy - to si musím pamatovat - vtipné a zoufalé zároveň.

Pro paní Adamovou - vy jste ale "blbý" optimista. Vždyť oni si to protlačí stejně, jako inkluzi.Tam už jsou určitě zase rozjeté nějaké finanční přihrávky a to by v tom byl čert, aby jim to někdo zarachnul. Projde to, o tom žádná!!! Leda že by.......? Ale v Česku?

tyrjir řekl(a)...
10. května 2016 v 12:55  

Pedagogické fakulty a učitelé jsou myslím proti současnému pojetí KŘU. Teď myslím jde o zřizovatele škol, o odbory, o zástupce zaměstnavatelů, o poslance a senátory našeho Parlamentu a v neposlední řadě i o orgány a zástupce Česka v EU. Všem těmto dalším aktérům by myslím měl nedostatečný důraz na profesní rozvoj všech učitelů (a z toho plynoucí ohrožení kvality vzdělávání v Česku) vadit.

Hlavní problém je myslím v tom, že tu jde o (neúčelné a neefektivní) čerpání vzdělávacích EU dotací, což není jen problém MŠMT (!).

K tomu viz i

Připravuje se novela zákona a EU projekt IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO SYSTÉMU (IMKA)
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/msmt-zasady-karierniho-radu.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/01/informace-o-implementaci-karierniho.html

http://www.ceskaskola.cz/2016/04/msmt-nova-karierni-cesta-lepsi-financni.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/msmt-karierni-rad-v-bodech.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/zpravodaj-msmt-cislo-3-zamereno-na.html

Těch 10 bodů UPS považuji za dobré východisko. Je ale myslím nutné začít intenzivně jednat s výše uvedenými dalšími aktéry, kteří by se měli ve veřejném zájmu spojit a prosadit pozastavení neuváženého čerpání vzdělávacích EU dotací na něco, co není v Česku dobře rozpočtově, koncepčně ani organizačně zajištěno a s čím cílové skupiny z EU dotovaného projektu (Pedagogické fakulty a učitelé) nesouhlasí.

tyrjir řekl(a)...
10. května 2016 v 13:08  

Domnívám se, že s výše uvedenými výhradami ke Kariérnímu řádu učitelů by mohl souhlasit a něco říci i Eduin. J.Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. května 2016 v 13:22  

s výše uvedenými výhradami ke Kariérnímu řádu učitelů by mohl souhlasit a něco říci i Eduin

Řici? Klidně. Ale souhlasit? Proč???

Shrnuto. Certifikovaný růst kvality práce učitele nesmí být závislý na aprobaci, konkrétní škole, žácích, historické epoše, nekvalitě ředitele školy, ceně ropy a stavu vody v našich tocích.

Eva Adamová řekl(a)...
10. května 2016 v 14:35  

"Hlavní problém je myslím v tom, že tu jde o (neúčelné a neefektivní) čerpání vzdělávacích EU dotací, což není jen problém MŠMT (!)."

Přesně, a já hlavně nechápu, jak je možné, že tvůrci toho minulého kariérního řádu nemusí vracet dotaci, když ten byl odpískán a projekt nedospěl k naplnění. Podobně nechápu, jak je možné, že se nemusí vracet peníze za EU projekt NIQES testování ČŠI, když výstupy tj. způsob testování vůbec neprobíhá tak, jak bylo deklarováno. Ale asi je to stejně jako všude jinde, velké ryby - organizace řízené ministerstvem z toho ladně vyplují. Malé ryby - školy, když poruší pravidla poskytnutí dotace, to odskáčou.

A že se nám to neefektivní a neúčelné čerpání dotací v novém programovém období hezky rozjíždí a nabírá vyšší grády než v tom minulém, o tom žádná.

Ygrain řekl(a)...
10. května 2016 v 15:41  

"Kariérní řád nesmí učitele odvádět od vlastní pedagogické činnosti se žáky ve třídách. "
Amen.

Unknown řekl(a)...
11. května 2016 v 12:34  

U nás na škole již dopředu známe nositele KS3. Jsou to všichni známí pana starosty a paní řídící, jejich milenky a milenci. Zbytek je určen do KS2 a to na práci za nízkou tarifní mzdu. Jinak souhlasím s panem Vaňkem. Kariérní řád by měl být vícestupňový, aby zohlednil i normálně vyučující kantory. Souhlasím i s paní Karvaiovou. KS by měl být otevřený pro všechny a ne jen pro 1/3 kantorů.
Pane Botlíku, přečetl jsem si v DNES vaše názory. Co se týče KS, tak mám obavy, že naše paní řídící by Vás nechala v KS2 "na věčné časy". Reformátoři (tím nemyslím paní Kateřinu)to však mají na ZŠ a SŠ velmi těžké.

Unknown řekl(a)...
11. května 2016 v 17:29  

panebože,jak se necháte vtáhnout do hry,mšmt provozuje pitomosti a vy jim stejnýma pitomostma odpovídáte,prostě kariérní řád ve škole na pozici učitel jest totální nesmysl

Unknown řekl(a)...
11. května 2016 v 17:35  

ještě bych si rád někde přečetl kariérní řád pro ředitele a zástupce,to musí být taky žertovné čtení

Oldřich Botlík řekl(a)...
11. května 2016 v 17:36  

ad Fanda Moudrý, 11. května 2016 12:34
Pane Botlíku, přečetl jsem si v DNES vaše názory. Co se týče KS, tak mám obavy, že naše paní řídící by Vás nechala v KS2 "na věčné časy".

Neschovávejte se za svou paní řídící. Jak byste se ke mně -- pro mé názory -- zachoval vy, kdybyste měl rozhodovat o mém kariérním postupu?

Charlie řekl(a)...
11. května 2016 v 19:00  

Neschovávejte se za svou paní řídící. Jak byste se ke mně -- pro mé názory -- zachoval vy, kdybyste měl rozhodovat o mém kariérním postupu?
Vzhledem k tomu, že jsem nenašel ve Vašem CV ani zmínku o pedagogickém studiu, je tato otázka u Vaší osoby bezpředmětná.
Navíc se domnívám, že současný stav českého školství je do jisté míry zapříčiněn způsobem financování regionálního školství. Nejste náhodou jeho spoluautorem?

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2016 v 9:00  

Navíc se domnívám, že současný stav českého školství je do jisté míry zapříčiněn způsobem financování regionálního školství. Nejste náhodou jeho spoluautorem?

Které aspekty současného stavu českého školství máte přesně na mysli?

Ano, v letech 1992 a 1993 jsem pomáhal připravovat nový systém financování regionálního školství. Můj vliv, i tak dost omezený, se však samozřejmě nikdy netýkal absolutní částky, která do systému vstupuje ze státního rozpočtu, ani vstupů z rozpočtů zřizovatelů. MŠMT navíc ten návrh nikdy nevzalo za svůj, a tak jsem před 22 lety přestal financování regionálního školství sledovat. Nic o něm nevím.

Které konkrétní mechanismy vlivu způsobu financování na "současný stav českého školství" vám vadí?

Charlie řekl(a)...
12. května 2016 v 14:06  

Vadí mi stav, kdy jdou "peníze na žáka" a střední školy se třesou strachy žáka nechat propadnout resp. například z důvodu neuspokojivého chování vyloučit.

Ruku v ruce s tím jde i nepovedená optimalizace SŠ, kdy se krajští politikové třesou strachy po celé volební období redukovat počet míst nebo oborů, aby náhodou neztratili voliče. Naplněné školy pak nedostávají "svůj" normativ, ale podílejí se i na financování nenaplněných oborů a škol.Za tento stav ale vy nemůžete.

Vrcholem pak je, že i tzv. "technické" školy začaly letos houfně otevírat studijní obory, kde by podle nového zákona nebyla za několik let povinná maturita z matematiky. A krajské úřady povolují, povolují ...

Oldřich Botlík řekl(a)...
12. května 2016 v 18:49  

Charlie 12. května 2016 14:06

Vadí mi stav, kdy jdou "peníze na žáka" a střední školy se třesou strachy žáka nechat propadnout resp. například z důvodu neuspokojivého chování vyloučit.

Tohle ale přece není vada systému financování! To morální vada vedení školy. A problém poměrů, které na té škole zavládly. Já jsem například dělal 6 let předsedu správní rady libeňského PORGu. I před tím, když měl PORG velké ekonomické problémy, školu běžně opouštěli žáci, kteří nárokům nestačili. V době, kdy jsem byl ve funkci, tam například nepřijali do primy moji mladší dceru, protože zůstala v přijímačkách "pod čarou". Vůbec nikoho nenapadlo, že by s ní měli zacházet v jiném režimu než s ostatními. A mě samozřejmě vůbec nenapadlo v její prospěch jakkoli intervenovat. A kdyby byla přijímačkami prošla a potom nestačila, odešla by jako ostatní -- bez ohledu na tatínkovu funkci.

Pokud jde o nepovedenou optimalizaci, právě zde přece jsou ekonomické informace jasným podnětem k zásahu: ke slučování škol, k zavírání oborů, ... Jenomže vždycky začnou nejhlasitěji křičet právě ti, kteří měli měli být zrušeni už dávno. Tohle je zase hlavně problém nezpůsobilosti zřizovatele.

Pokud jde o hromadné otvírání oborů bez povinné maturity z matematiky, je to jen další důkaz, že lidé si vždycky cestu najdou. To jen vedení Ministerstva školství dosud nedošlo, že by mělo konečně opustit režim uvažování "Nařídit, zakázat". Jsou s ním stále víc k smíchu. Navíc vůbec není jasné, jak to nakonec s povinnou maturitou z matematiky dopadne. Tohle, včetně ostatních částí státní maturity a chování Cermatu, je zase problém neschopnosti MŠMT.

Josef Soukal řekl(a)...
12. května 2016 v 19:12  

Jaká je asi naplněnost tříd PORGu ve srovnání s běžnými středními školami? Nakolik se blíží stu procent? Kolik uchazečů o studium PORG ročně odmítá? Stovky?
No nic, zasmáli jsme se.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. května 2016 v 20:36  

kdyby byla přijímačkami prošla a potom nestačila, odešla by jako ostatní

A jakpak jsme si ověřovali, že stačila? Nějaké vlastní šetření? Co?
Nesčíslněkrát už jsem byl svědkem medu mazání, kdy vlivnému rodiči byl předkládán obraz jeho potomka coby nadaného a pilného studentíka. To pak staví dotyčného učitele do pozice pedagoga kvalit přenáramných. Jen ojediněle jsem pak slyšel, asi tak dvakrát za posledních třicet let, že by tatík či matinka opáčili slovy, cože? Ten lempl? Vždyť je celý po mně!!!

Oldřich Botlík řekl(a)...
13. května 2016 v 0:24  

ad Josef Soukal & Nico Pytlík

Pánové, chtělo by to přispívat pouze ve stavu, kdy jste ještě schopni číst s porozuměním.

Jaká je asi naplněnost tříd PORGu ve srovnání s běžnými středními školami?
Panebože, to je ale blábolení!
Psal jsem o tom, že i v době, kdy měl PORG velké ekonomické problémy, neváhal posílat pryč studenty, kteří nestačili nárokům: I před tím, když měl PORG velké ekonomické problémy, školu běžně opouštěli žáci, kteří nárokům nestačili.
Myslím, že jde o souvětí s jednou větou hlavní a dvěma větami vedlejšími. Ale na to je odborník J. Soukal. Pro mě je zas důležitější obsah sdělení...

A jakpak jsme si ověřovali, že stačila?
Neověřovali jsme si. PORG na základě svých přijímacích zkoušek usoudil, že by nestačila. "My" jsme si sice mysleli svoje, ale respektovali jsme to. Dcera se vrátila na základku, byla o dva roky později přijata na jiné gymnázium a zdárně odmaturovala. Vloni na samé jedničky ukončila studia na FHS UK v Praze, odmítla nabídku přijetí do doktorského studia a našla si práci ve velké nadnárodní firmě. Mluví perfektně anglicky a francouzsky, částečně německy a italsky. Má hluboké znalosti z psychologie, o kterou se trvale zajímá, a výcvik například v intervenčních technikách. Vedla vysokoškolský oddíl skautů, dobrovolničí. Ve svém volném čase chodí pracovat do telefonického intervenčního centra, kam volají mj. šikanované děti.
Potřebujete pro své zasvěcené komentáře ještě nějaké další informace?

Josef Soukal řekl(a)...
13. května 2016 v 9:52  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
13. května 2016 v 10:00  

Zdá se, že O. Botlík změnil taktiku: Chce, abychom se nad jeho příspěvky ztrhali smíchy.
Nevím, jaké měl PORG ekonomické potíže a jak je vůbec možné dostat do potíží školu s takovým převisem přihlášek ke studiu nad počtem volných míst, přičemž ekonomický potenciál rodičů jako celek bude nepochybně řádově jiný než v případě běžných státních škol. Ale že by tyto potíže mohlo řešit školné od NĚKOLIKA žáků? A jak to srovnat se situací škol, jimž každoročně chybějí DESÍTKY žáků? Také se nakonec najde jeden sponzor se stovkami milionů?
Tvrdit s vážnou tváří, že podmínky, za nichž funguje PORG, jsou srovnatelné s podmínkami běžných škol, to není jenom blábolení, to je prostě donebevolající pitomost.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.