Přečtěte si: Za školy se bude platit. Český vzor ale ruší školné

neděle 29. ledna 2012 ·

Rakouské školství, náš vzor, hlásají české vlády. Zatímco ale Nečasův kabinet usiluje o zavedení školného, naši sousedé od něj ustupují. Ani za osm let tam nepřesvědčilo o své výhodnosti.


Z článku Jakuba Nováka a Petra Holuba v Aktuálně.cz vybíráme:

Rakouští sociální demokraté ve spolupráci se Zelenými a Svobodnými však během poslední schůze sněmovny v září 2008 rozhodli o jeho zrušení. Od prvního ledna 2009 tak přestali platit školné studenti z Rakouska a ostatních zemí Evropské unie.

Ze stolu ho smetly studentské nepokoje a vládní sociální demokracie (SPÖ), která ze zrušení školného udělala jeden ze stěžejních bodů svého programu.

Nadále však platilo pro ty studenty, kteří překročili běžnou dobu studia a nebo pocházeli ze zemí mimo EU. Nakonec však rakouští politici rozhodli o zproštění také těchto skupin od školného - platit přestanou od letního semestru 2012.

42 komentářů:

Charlie řekl(a)...
29. ledna 2012 v 18:59  

Při zachování školného (a zlepšení způsobu získání a splácení studentských půjček), zlepšení možnosti získat prospěchové stipendium (ale nesnižovat kvalitu a náročnost vzdělání, spíše naopak), by stačilo převzít rakouský model tak jak je.

To že se spojili sociální demokraté, zelení se Svobodnými spíše něco vypovídá o stranách samých a politicích, kteří je tvoří, než o upřímné snaze pomoci vysokým školám. Nevím např. proč by přesluhující studenti a studenti mimo EU neměli platit. Být rakouským daňovým poplatníkem, tak bych to příslušným stranám vrátil během příštích voleb.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2012 v 19:34  

Školné kvalitu VŠ nezvýší. Existuje dost soukromých VŠ a jejich (pod)úroveň je veřejnosti dostatečně známa. Existují zajímavější varianta než ono sporné školné. Pokud STÁT financuje vysoké školství, pak stát může v jisté formě po určitou dobu zavázat VŠ-studenty k výkonu zaměstnání v tomto STÁTĚ.

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2012 v 19:39  

Já bych rakouské problémy a školné přenechal k řešení Rakušanům.
Mimochodem k zrušení tam sahají proto, že kvůli dopadům ekonomické krize mají obavy, že by se VŠ studium stalo pro mnohé občany nedostupné.
Naše vláda zřejmě s tímto argumentem problém nemá.

Se Svobodnými se tam spojují i ostatní strany, podle aktuální potřeby.
O čempak to asi vypovídá?
Vúbec o ničem.
Jen o nás to říká, že si chceme interpretovat cizí zkušenosti podle našeho vlastního ideologického zaměření.

Když už se Rakouskem inspirovat, pak třeba zde:
Správní rady univerzit jsou v Rakousku složeny z pěti, sedmi nebo devíti členů, kteří by měli být zároveň významnými osobnostmi akademického a kulturního života nebo byznysu. Z účasti v radě jsou však vyloučeni všichni politici, včetně těch, kteří nějakou z politických funkcí zastávali v předcházejících čtyřech letech.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2012 v 19:45  

Charlie - studentské půjčky dejme tomu, ale ty hrůzné úroky. Nejdříve byla v návrhu pro splácení průměrná mzda, nyní 2x 8 000,- Zatím je to hluboce nepromyšlené. Místo pomoci studentům je tu promyšlená podpora bankovního sektoru. Kdo brání studentům, aby šli studovat na soukromé školy se školným ? Budou mít aspoň jistotu, že vystudují. Že by ty státní byly nekalou konkurencí ? Maturant

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2012 v 20:25  

Myslím, že pan profesor Haňka to dnes v OVM naznačil vcelku jasně.
Původním záměrem zákona bylo pomoci studentům při financování studia. Už toho současného.
Vytvořit systém stipendií, podpor atd. Teprve následně mělo být uzákoněno školné.
(Mne na tom těší, že potvrdil to, co tvrdím několik let také.)
Paskvil, který z toho upekl ministr, nemá s původním záměrem mnoho společného.

Charlie řekl(a)...
29. ledna 2012 v 21:39  

Ano, názory profesora Haňky zněly velice rozumně. Také rektoři většiny VŠ proti školnému nic nemají. Nezastával jsem se návrhu zákona ani ministra, ale výhradně principu placení školného, minimálně pro studenty opakující studium a studenty mimo EU, resp. recipročně k těm státům, kde i naši studenti musí platit školné na veřejných VŠ.

Pokud jde o to ostatní, snad má ministr dost odborníků, aby paragrafové znění odpovídalo možnostem studentů, vysokým školám a systému terciálního vzdělání jako takovému. Nevím jestli jim je ale ochoten naslouchat. Iluze jsem v tomto případě již ztratil.

O množství studentů VŠ bych ale strach neměl. Na můj vkus jich je příliš. Pochopitelně počet a kvalita soukromých VŠ není v žádném případě na odpovídající úrovni, čest výjimkám, to by se ale mělo řešit odděleně.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2012 v 22:28  

O pomoc pro studenty přece vůbec nejde.
Školné v jakékoliv podobě nemůže být pomoc, je to břemeno.
Jde o prachy čím dál víc, když je někdo sbírá, nestačí mu žádné jejich množství.
A lze je získat celkem snadno, pokud je člověk na správné pozici, disponuje mocí a má dostatek fantazie.


Žasnu např. nad tímto:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/162470-ani-kapka-nazmar-polsko-zavadi-destovou-dan/

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2012 v 22:56  

Charlie
Souhlas.
Rektoři nejsou hlupáci. Kromě toho je jim jasné, že pokud ministr zamýšlí školné jako náhradu za výpadek příspěvku státu, pak na tom ve výsledku mohou jedině prodělat.
Původně přece mělo být školné pro VŠ příjmem navíc.

K množství studentů.
Problém není v jejich počtu, ale v tom, že na jejich počtu závisí financování školy.
Snižovat jejich počet prostřednictvím školného je zrůdnost. Chceme přece, aby se tam dostali ti, kteří na to mají hlavou a nikoliv peněženkou.

Soukromé školy - to by bylo na dlouhou debatu.
Ale je příznačné, že se jimi ministerský návrh téměř nezabývá.
Přitom problém kvality je primárně zde.

Stačilo by ze státního 3 měsíce nekrást, nebo se včas přihlásit k miliardám z MUS a nemuseli bychom být na chvostu EU ve financování vzdělávání.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 9:01  

Hlavně nevidím důvod, proč by za školné měli studovat vysoké školy, když v praxi jsou ve stejné tabulce jako ti bez vysoké. Určitě to není jediná motivace, ale demotivující je to dost.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 10:22  

Školné je NESMYSL. Je neuvěřitelné, jak snadno se necháme zblbnout kecy našich vládních politiků o zodpovědnosti a spravedlnosti, když právě zavedení školného jde jak proti zodpovědnosti tak i proti spravedlnosti.
Zodpovědná by měla být především vláda a měla by zajistit maximální využití mozkového potenciálu našich děti. Školné však brání řadě studentům studovat z finančních důvodů. Vláda by měla zodpovědně řídit resort školství a účelně vynakládat finnace na VŠ - financovat žádané a potřebné obory, regulovat obory sice možná oblíbené mezi studenty ale neefektivní pro rozvoj našeho státu a hospodářství.
Možnost studovat zadarmo (a my všichni víme, že už dnes to zdaleka zadarmo není) je spravedlivé, protože všichni máme stejnou možnost, žádné síto. Smůlu má ten, kdo ji nevyužije. Ale i ten v budoucnu těží z toho, že budeme žít ve státě s vysokou vzdělaností. V takovém státě se totiž vytvářejí větší hodnoty a bohatství a obecně se zvyšuje životní úroveň všem.
Chtělo by to přestat být egoistou a řešit problém v duchu: Když nemohu já, tak nikdo.

Charlie řekl(a)...
30. ledna 2012 v 11:07  

Spoléhat na zodpovědnost vlády a moudrost našich politiků (pravých, levých, středových, extrémních atd.) zase považuji za nesmysl já. Regulaci a státní plánování jsem zažil naposledy před 23 lety při nástupu na VŠ i v běžném životě, a dnes bych jí nikomu nepřál.
Nevidím jediný důvod, aby se z daní všech lidí platilo vzdělání všem vysokoškolákům. Jak by k tomu přišli např. živnostníci s výučním listem.
Nemám jako učitel vysoký plat, ale už dnes dětem spořím na jejich budoucí vzdělávání.

Školné však brání řadě studentům studovat z finančních důvodů.
Toto musí řešit stipendia, sociální i prospěchová. Kdo na studium má kvalitativní předpoklady, ať studuje třeba zadarmo, kdo ne, ať si ho platí - bez ohledu, z jakého sociálního prostředí pochází. Na tom nevidím nic egoistického.

poste.restante řekl(a)...
30. ledna 2012 v 12:04  

Jak by k tomu přišli např. živnostníci s výučním listem.

A jim platil vzdělání na učilišti kdo?
Není chybou kohokoliv z nás vysokoškoláků, že někdo jiný se narodil bez schopností ke studiu.
Stejně jako jako já nemám zásluhu na Dvořákově talentu k atletice, a on nemůže za to, že já byl na tělocvik nemehlo.

Kdo na studium má kvalitativní předpoklady, ať studuje třeba zadarmo,
Fajn, ale když bude zavedeno školné, tak bude tomu nadanému platit studium kdo?
Stát?
Není to v tom případě směšné přelévání veřejných prostředků z jednoho hrnku do druhého, s dodatečnými náklady na zbytečnou administrativu?

Systém má být nastaven tak, aby každému z nás maximálně ulehčil možnost rozvinutí jeho talentu. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že takhle je to ku prospěchu všech, celé společnosti.

K tomu stačí jediné. Přísné přijímací zkoušky na veřejné školy, kam se dostanou žáci podle svých schopností, aby zde mohli studovat zadarmo.
Což je dost podstatná motivace k odpovědné přípravě už na střední škole.
A na soukromých školách, ať student klidně platí.
Přičemž samozřejmě mají existovat ona sociální, nadační a jiná stipendia.

Stačí na úrovni státu povolit rámcové počty studentů jednotlivým veřejným vysokým školám a na tento počet žáků přidělit peníze podle oborových normativů. Nepřímo tak může dokonce motivovat ke studiu potřebných oborů.
Návrh předkládá škola, schvaluje ministerstvo, akreditační komise hlídá úroveň.
Vůbec nepotřebujete žádné školné.

Smysluplná regulace není nic odporného a uplatňují ji všichni rozumní hospodáři.
Např. už dnes víme, že se nedostává některých profesí lékařů. Přitom jen jejich studium trvá 6 let.
Než to "docvakne" trhu práce, uběhne x let dalších.
Budeme spoléhat na "dovoz" z Ukrajiny?

A že se přitom budou prolínat partikulární zájmy a ne všechna rozhodnutí "státu" budou soudná?
A dnes je to snad jinak?
Kdo povolil vznik tolika soukromých VŠ a Akreditační komisi nasadil náhubek?

Co na současném marasmu změní zavedení školného, kromě toho, že vytáhne další peníze z našich kapes a postupně nás deklasuje do role ekonomických otroků s koulí dluhů ne na noze, ale rovnou na krku?

Charlie řekl(a)...
30. ledna 2012 v 12:41  

Jenže to vše předpokládá osvícené a schopné (nikoli všeho) politiky. Nic takového ale v současném marasmu okolo sebe nevidím. Proto jsem pro maximální omezení možnosti státu ovlivňovat životy svých občanů a přenesení ODPOVĚDNOSTI za život svůj a své rodiny na jednotlivce, třeba i za cenu omezení sociální solidarity, nikoli svobody.
Jak chcete dostat na studium zájemce o zubařskou profesi. Již dnes je tento obor preferovám, ale nijak se to neprojevuje. Naopak znám ze svého okolí (příhraničí s Rakouskem) celou řadu zubařů, kteří se výhradně specializují na zahraniční klientelu, o Čechy nemají zájem. Jistě odvádějí daně, ale při současném nastavení daňového paušálu je to spíše výsměch. A i jim jsme my všichni studium zaplatili.
Omezíte li počty studentů na veřejných VŠ, je to jen jeden krok, ale kdo omezí počty studentů na soukromých VŠ (už vidím ty arbitráže), kdo omezí omezí počty univerzit (na obyvatelstvo jich máme nejvíce v Evropě, možná i světově). Na současném stavu se totiž podílely všechny vlády od 90 let. Žádná strana dnes do tohoto stavu "neřízne".

Ke školnému: Co takhle daňový odpočet na studenta VŠ. Chudším už takhle stát vyměřuje negativní daň, a i ostatním to může pomoci. Opakuje někdo ročník, smůla, daně budou v plné výši. Myslím že pak rodiče zajistí náležitou motivaci, kdo si studium platí sám, také někde vydělává, daň si odečte sám.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 13:24  

"aby se z daní všech lidí platilo vzdělání všem vysokoškolákům."

Jak k tomu přijdou ti zdraví lidé, kteří do svých 90 let nebyli nemocní a musí povinně platit nemocenské pojištění a někteří spoluobčané onemocní již ve svých 40 letech ? Ne dobrý příměr, ale říká se tomu společenská solidarita.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 13:34  

"Proto jsem pro maximální omezení možnosti státu ovlivňovat životy svých občanů a přenesení ODPOVĚDNOSTI za život svůj a své rodiny na jednotlivce, třeba i za cenu omezení sociální solidarity, nikoli svobody."

A to budeme ty méně schopné zavírat kam ? A co s těmi starými a nemocnými, když jím porušíte sociální ústavy, seberete příspěvky na mobilitu, bezmocnost,... posloucháte se ?
Tito lidé si s takovou svobodou můžou vytřít ...... To už hraničí s asociálním chováním. Taková společnost je potom k čemu ? Za chvíli se takto dozvím, že i pluralitní volby by se měly pro nezaměstnané zakázat v rámci nějaké "svobody" pro horních 100 000 ? Ignorant

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 13:38  

Přeji Vám pane učiteli Charlie pevné zdraví, protože i já odmítám platit solidární nemocenskou na Vaše budoucí zdravotní neduhy. Šetřete, šetřete, šetřete, ale pozor ať Vám ty penízky někdo neukrade. V bance až tak moc bezpečně není.

Charlie řekl(a)...
30. ledna 2012 v 14:35  

Ale o žádné nemocenské nepadlo ani slovo, tou sociální solidaritou je celou dobu školné (o ničem jiném se v celém článku ani nepíše).

To Ignorant: Vašich příspěvků jsem si všiml již dříve a ukazuji je svým žákům jako typickou ukázku demagogie, děkuji za učební materiál.

A to budeme ty méně schopné zavírat kam ? A co s těmi starými a nemocnými, když jím porušíte sociální ústavy, seberete příspěvky na mobilitu, bezmocnost,... posloucháte se ?

Neposlouchám, když píši, nemusím si to předčítat nahlas. O starých a nemocných v souvislosti se školným nepadlo ani slovo. Stejně jako nikomu neberu příspěvky na bezmocnost. Ani nevím, že by to mělo v gesci MŠMT?
A co s těmi méně schopnými STUDENTY? To není moje věc, mouhou jít na učňovské obory, mohou jí třeba k pásu do fabriky, rozhodně jim nehodlám platit na zkoušku 3 roky VŠ (při kreditním systému je to asi tak doba, než školu neúspěšně opustí), stejně jako tlačit na politiky, aby VŠ studium bylo ještě méně náročné, jen aby ho absolvoval co největší počet uchazečů.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 21:29  

To Charlie: Vy jste ukázkovým případem toho, kam až může dojít demagogie osobní zodpovědnosti, která už dvacet let rozkládá naši společnost.
Síla společnosti je v tom, jak široce je schopna solidarity. Jsme schopni stále méně myslet na ostatní, řešit problémy s ohledem na zájem společnosti a ne jednotlivce. Ať je to v oblsti zdravotnictví, sociálních služeb či školství.
Stáří? Tvůj problém - sám si za to můžeš!
Vzdělání? Tvůj problém, nemáš na to, jdi makat!
Srazilo tě auto, máš trvalé následky? Stal ses invalidou? Tvůj problém, nebyl jsi dost zodpovědný!
Zdají se Vám ty věty směšné a absurdní? Podle nich většina lidí se chová. Je mi z toho na nic. Charliemu přeji věčné mládí a hodně peněz.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 21:49  

30. ledna 2012 14:35
Charlie

Musel jsem na tu Vaši manipulaci nějak reagovat. Soused přemýšlí úplně stejně jako Vy. Nyní uklouzl a škaredě si zlámal nohu. Věřil byste tomu, že kvůli těm jeho pitomým asociálním kecům mu nikdo ze sousedů nepřinese ani ten chléb ? Nechť si pomůže sám. Stejný blábol vyplodil Dobeš 23.1. 2012. Nějak ho kopírujete. Ignorant

Charlie řekl(a)...
30. ledna 2012 v 22:21  

Prosím, nespojujte mě s Dobešem. Nejsem jeho příznivec ani volič. Z mého pohledu je to politický hochštapler, který jen měl správnou stranickou legitimaci ve správnou chvíli.

Jako učitel jsem tak bohat, jak si zasloužím dle platových tabulek, tj. přivydělávám si druhým zaměstnáním. V oblasti IT to naštěstí není problém, další vzdělávání si platím ze svého. Poctivě platím daně, spořím, šetřím, jsem pojištěn.

Jak jsem zde již několikrát uváděl, jsem liberálně pravicového zaměření, z toho vyplývají i moje názory. Tj. chcete-li solidaritu ano, ale jen v krajních situacích, za které rozhodně nepovažuji např. školné nebo poplatky u lékaře. Naopak bych uvítal nižší přímé daně. Asi to dnes není příliš populární, ale ne všichni musí být na levici.

Vy jste ukázkovým případem toho, kam až může dojít demagogie osobní zodpovědnosti, která už dvacet let rozkládá naši společnost.
Síla společnosti je v tom, jak široce je schopna solidarity. Jsme schopni stále méně myslet na ostatní, řešit problémy s ohledem na zájem společnosti a ne jednotlivce. Ať je to v oblsti zdravotnictví, sociálních služeb či školství.

Nevím, co je na osobní zodpovědnosti demagogického?
Na tu solidaritu musí společnost mít. Také se mi nelíbí rozkrádání, cinknutá výběrová řízení, dále v historii např. to, jak vypadala kupónová privatizace nebo rozprodávání majetku za vlády ČSSD, jenže co s tím nadělám. Volit jinak? Není koho. Věřící nejsem, tak si pomáhám osobní odpovědností a ve stejném duchu vychovávám své děti. Nevidím na tom nic špatného. Aby člověk byl solidární, musí sám mít z čeho dávat.

Že za "asociální kecy" nepomůžete člověku v nouzi, vypovídá spíše něco o Vás a sousedech, než o něm. Pokud bych se takto choval ke svým žákům jen proto, že s jejich chováním, vzhledem, oblečením a názory nesouhlasím, daleko bych asi v "pedagogické praxi" nedošel.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 22:22  

A co s těmi méně schopnými STUDENTY?
Trochu to upravím.
A co s těmi méně schopnými ŽÁKY ?

Asi jsem podle Vás hlupák, ale i ty se snažím něco naučit.

K VŠ :
Nemyslíte, že školné zabrzdí třeba chytré ale chudé studenty ?
Celý systém je špatně nastavený, kde jsou například prospěchová stipendia. Nějak se mi nelíbí, že doba splácení byla posunuta z průměrné mzdy na 2x životní minimum, nelíbí se mi, že VŠ dostanou dotaci menší o vybrané školné,...

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 22:23  

"Současná podoba financování vysokoškolského studia je podle Dobeše asociální, protože na něj přispívá celá společnost z daní." z 23.1.2012

Asociální je, když mladý člověk nebude moci studovat, protože na to nebude mít prostředky nebo odvahu (či nadbytek zodpovědnosti) se na zbytek života zadlužit.

Jste demagog stejně jako Dobeš.

poste.restante řekl(a)...
30. ledna 2012 v 22:46  

Charlie
Já Vaše postoje neodsuzuji, i když s většinou nesouhlasím.
Znal jsem mnohé, kteří mluvili stejně, dokud ...
Ale máte na ně právo.

V jedné věci se ale mýlíte zásadně:
Aby člověk byl solidární, musí sám mít z čeho dávat.

Zkušenost moje, ale především mých rodičů, kteří coby děti zažili tu první, opravdovou krizi, je přesně opačná.

Ti, kteří měli poslední krajíc, ještě se o něj rozdělili.
Ti, kteří měli plný stůl, třásli se strachem, aby jim z něho neubylo a "žebrotu" hnali od svého prahu.
Je to paušalizace, ale vcelku platí.
Zkuste se zamyslet, kam přehnaný individualismus vede.
Stačí pohlédnout z okna.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 22:51  

To Charlie:
Není každý učitel ajťák, aby si mohl ajťákově přivydělávat.
Ne každý učitel /anebo jakýkoliv zaměstnanec kdekoliv/ je tak bohat, jak si ZASLOUŽÍ podle platových tabulek. Jsou i tací, kteří si zaslouží víc anebo dokonce méně. Podle této Vaší teze si zaslouží nagyovci to, co dostávají - a jsou pak podle toho skutečně bohatí. A někteří chudí - protože nějakej vůl rozhodne, že si zrovna oni zasloužej za svou dřinu třeba pouze 8 čistýho /tisíc :-)/.
K Vaší poznámce pro anonyma, který psal o svém rovněž machrujícím sousedovi: ten soused si ZASLOUŽIL přesně to, co dostal - někteří si totiž musej prožít na vlastní kůži svá přiblblá tvrzení, aby pochopili......
Zřejmě ještě furt víte o životě kulový - ve vší úctě :-)

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 22:54  

Charlie
e za "asociální kecy" nepomůžete člověku v nouzi, vypovídá spíše něco o Vás a sousedech, než o něm.

Pomůžeme, ale až soused poprosí. To je slušnost. Nepoprosí, zřejmě "spoléhá" sám na sebe.Má svůj osud pevně ve svých rukách. Vnucovat se nebudeme.

Anonymní řekl(a)...
30. ledna 2012 v 23:47  

Ti, kteří měli plný stůl, třásli se strachem, aby jim z něho neubylo a "žebrotu" hnali od svého prahu.

To je hodně zjednodušené. Dnes máme všichni plný stůl a vsadím se, že většina by se rozdělila - s potřebným. Jenže vocaď pocaď.

K nám na veřejný plácek se nastěhoval bezdomovec. Líbí se mu mezi keři u plotu, zabydlel se a je tu skoro rok. Všichni ho litovali a dávali horké kafe, leccos k snědku, starou deku, matraci, boty. Občas s ním někdo promluvil, proč nezajde na sociálku a nepřihlásí se o podporu. Prý je líný a skromný, říká, prý vystačí s málem a nic víc nechce.
Jak jde čas, leze nám na nervy stále víc. V noci dělá kravál, jak se opije a huláká, jsou po něm výkaly a zvratky, děti si nemají kde hrát, všude se roztahuje. Už mu málokdo něco dá a všichni si přejí, aby odtáhl o dům dál.
Chybí nám solidarita??
Ano, pomůžu ráda, ale chci vidět, že ten druhý se aspoň snaží dostat se z problémů vlastními silami. A ne čekat s nastavenou rukou, brát a brát do nekonečna. Jako samozřejmost. Bohužel tak se mnozí chovají po celý svůj život. A stát dává a dává.

poste.restante řekl(a)...
31. ledna 2012 v 0:46  

A stát dává a dává.
Ono je to vždy trochu složitější, nežli se dá vyjádřit dvěma větami.
(Však jsem také napsal, že jde o paušalizaci.)

A teď k Vašim výhradám.
1. Mnohem větší příživník a asociál je pro mne ten, kdo bezostyšně krade z našich společných peněz prostřednictvím předražených veřejných zakázek, tunelů a "odklánění" peněz do vlastní kapsy. Kam se na tyhle parazity všichni bezdomovci hrabou.

2. Pomáhat lze jedině tomu, kdo sám něco dělá. Rozlišuji "pomáhat potřebným" a "postarat se o nemohoucí a bezbranné", zkrátka o ty, kteří se sami o sebe postarat nemohou nebo nedokáží.
Jedna věc je dát najíst hladovému a něco jiného je živit příživníka.
Potud s Vámi naprosto souhlasím.

3. I když se Vám to nebude líbit, ale v každé společnosti je cca kolem 3% lidí, kteří prostě dělat nebudou. Raději budou bydlet v jeskyni a vybírat popelnice, ale do pravidelné práce je prostě nedostanete. To je fakt.
Máme na výběr ze dvou možností.
Buďto jim zaplatíme holobyty a jednou denně teplou polévku, anebo budeme na ulicích překračovat jejich mrtvoly a riskovat, že občas si někteří obstarají prostředky tím, že Vás vezmou klackem přes hlavu.
Tohle Vám žádný politik veřejně neřekne, ale dlouholetá zkušenost ukazuje, že pro společnost je výhodnější platit toto "výpalné".
Jiná cesta jsou už jen zákony o potulce a tábory nucených prací.

Takže já vidím řešení problému s Vaším "nezvaným sousedem" v obecní vyhlášce zakazující přebývání na veřejném prostranství a v obecním holobytu, kde bezdomovec nezmrzne.
Pokud jde o znečišťování prostředí, mají za něj být pokuty pro všechny občany bez rozdílu, které občan buďto zaplatí, anebo odpracuje třeba úklidem po jemu podobných. Přednostně bych pak k úklidu "odsoudil" také výrostky, kteří čmárají sprejem po fasádách a rozkopávají popelnice cestou ze sobotního "tahu".

Pokud se plných stolů týče, máte samozřejmě pravdu.
Rád říkám, že v tomto státě ještě nikdo neumřel hlady, pokud sám nechtěl.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2012 v 6:48  

Charlie:
Jiný příklad o tom, jak se žije - realita:
mladý muž 31 let. Rok bez práce, intenzivní hledání, konkurzy /i podvodné - předem známý "úspěšný" uchazeč, ale potřeba splnění předpisů pro výběr, takže tam naženou z personálních agentur uchazeče do počtu, nakukají jim naději a pak je potopí, stafáž.../.
Po roce hledání zaměstnán, pracuje rok ve fabrice, odbornost, PC, angličtina. Fabrika se drží nad vodou s potížemi. Proto se lidem v kancelářích upravily příjmy /dělníci mají zachované mzdy v plné výši/ - musejí se uskromnit, 2 dny v týdnu pracují za 60 % mzdy. Příjem čistého měsíčně něco málo nad 10 tisíc. Dotyčný dojíždí do práce = projezdí, jízdné není levné ani po slevách pro pravidelně jezdící. Chtějí po něm hodně přesčasů - neplaceně. Při nástupu měl příslib navýšení nástupního platu.... Snaží se, maká. Ozvat se a žádat zaplacení přesčasů = riziko ztráty zaměstnání. Dře a mlčí. Víc to nerozvedu. Zatím nemá rodinu, bydlí v podnájmu, nemá nic. Perspektiva? Holý zadek. Ale žije. Nehladuje. Jsou na tom lidé i hůř.
Jak by takový člověk mohl splácet ještě i školné?

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2012 v 13:50  

30. ledna 2012 23:47

A stát dává a dává.

Tady musím souhlasit s POSTE.RESTANTE. Tyto lidi jednoduše nemůžeme poslat do "nějakých táborů". Pravdou je, že by jsme se v nich časem mohli ocitnout i my ( exekutor má oči všude ). Pak je již jen kousek k táborům nucených prací do kterých pošleme invalidy, politické odpůrce a ostatně i všechny, kteří se chovají jinak ). Co Vám to připomíná ?
Přehnaný liberalismus a individualismus bez jakékoliv solidarity vede jedině k totalitní společnosti.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2012 v 16:44  

to poste.restante
A stát dává a dává.

Máte hodně pravdy, - kéž by se jednalo pouze o bezdomovce a jejich problémy, s tím si každá společnost poradí. Řeč v diskusi ale byla o školném pro vysokoškoláky, konkrétně o nutnosti či povinnosti solidarity u školného. Můj příměr měl jen připomenout případ, kdy jeden bere, a druhý by měl dávat - stále a bez připomínek. Přitom na VŠ je minimálně 30 (!)% studentů, kteří se vezou - nic nedělají (nedávají), prolézají od termínu k termínu směrem k diplomu, který bezpracně (ostuda současného vysokého školství) dostanou, stejně jako ti, kteří makají, snaží se, vytvářejí hodnoty. Tady teorie o nutnosti solidarity všech se všemi podle mě pokulhává. Asi bychom nakonec spolu našli shodu v názoru, ale v tomto úhlu pohledu souhlasím také s Charliem a potřebností osobní odpovědnosti.

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2012 v 19:50  

31. ledna 2012 16:44

Chcete dodat, že většina těch, kteří získají diplom pochází ze soukromých VŠ ? Můžou byt hloupí jako pantok, ale za "peníze v Praze dům".

poste.restante řekl(a)...
31. ledna 2012 v 21:29  

Hledání optimálního nastavení systému je složitá a vlastně nekonečná práce.
Jak nastavit pravidla, aby se potřebným pomohlo a flákačům zatnul tipec? A aby se to nepřehnalo ani jedním směrem?

K vysokoškolákům.
Bohužel zde po revoluci vzniklo zadání pro vzdělávací systém "vyprodukovat" co nejvíce vysokoškoláků.
Částečně to bylo způsobeno reflexí stavu před rokem 1989, kdy mnozí studovat nemohli, protože nesměli.

Hlavním motivem ale byly statistiky, které ukazovaly nízký podíl VŠ vzdělaných v populaci, oproti průměru EU, OECD a vůbec. Prý to podřezává konkurenceschopnost a rozvoj ekonomiky atd.
Nikoho nenapadlo zabývat se skutečností, že maturant z průmyslovky se znalostmi mohl měřit se západním bakalářem.
Nastalo období masifikace VŠ vzdělání.
Záhy mnozí zjistili, že z "tisknutí diplomů" se dá udělat vcelku dobrý kšeft.
Současně došlo k populačnímu propadu.

To vše prostě nemohlo dopadnout jinak. Tedy špatně.

Řešením ale není znepřístupnění VŠ studia pro sociálně slabé. Tím dosáhneme jen stavu, kdy bohaté blbce bude stát papír s diplomem o něco víc.

Zpřísnění pravidel pro akreditaci by sice pomohlo, ale problém to neřeší.

Řešením je zpřísnění náročnosti studia a závěrečných zkoušek, ale především odbourání finanční závislosti škol na počtu studentů.

Pochopte, že dokud je vyučující finančně závislý na příjmech za (anebo od) studenta, pak je motivován k tomu, aby i ten největší pitomec zůstal na škole co nejdéle.
I učitel je jen člověk a chce svou měsíční výplatu. A tak zavírá oči a nechá projít do dalšího ročníku i takové, kteří by před 20 lety neprošli ani přijímacím řízením. Když ne on sám, tak jeho nadřízený mu velmi rychle připomene, za co přicházejí do školy peníze.

Čest výjimkám, ale je jich stále méně. Mohl bych vyprávět...

Anonymní řekl(a)...
31. ledna 2012 v 23:30  

To poste.restante:
Máte 100% pravdu. Blázen by byl učitel pokud by své chování nepřizpůsobil ekonomickým podmínkám. Čím více studentů tím více peněz do škol - platí pro všechny stupně škol. Na základní to začíná, rodičům se podbízíme zajímavým a hravým programem, ale nechceme po dětech příliš vědomostí a nerozdáváme špatné známky. Rodič by se mohl rozhodnout pro jinou základní školu. Na střední školu vezmeme všechno co má zadek, hlavu mít nemusí. Potřebujeme obsadit volné židle. Student musí vydržet co nejdéle. Ve čtvrtém ročníku ho pak nepustíme k maturitě, aby nám nekazil statistiku. A obdobně to pokračuje na VŠ.
Nevidím jediný důvod, proč právě učitel by se neměl chovat ekonomicky a racionálně.

poste.restante řekl(a)...
1. února 2012 v 7:45  

Jedna oprava, kolego (kolegyně).
Na střední nepouštíme k maturitě v řádném jarním termínu. Už kvůli té ostudě před předsedou z cizí školy.
Ale nemůžeme si dovolit vyhazovat všechny, kteří by si to reálně zasloužili. Taková věc se rozkřikne a rodiče deváťáků si informace shánějí, to mi věřte.
Takže jistí to podzim.

Proto jsem podporoval SM jako princip.
Ale nikoliv ten byrokratický paskvil, který se z nich stal.

Anonymní řekl(a)...
1. února 2012 v 7:54  

To 23:30
Asi jsem blázen, ale nechci podlehnout tlakům chovat se pouze a hlavně ekonomicky a racionálně.
Důvodem, proč by se právě učitel měl chovat jinak, než je diktát z různých stran, je to, že učitel ovlivňuje příští generace - ať chce anebo nechce, ať to dělá vědomě anebo nevědomě - prostě vychovává - i když nevychovává - slouží jako vzor - možná někdy víc, než si to připouští.
Je třeba si toto uvědomit a snažit se nepodlehnout tlakům. Alespoň se o to SNAŽIT - každý podle svých schopností a možností. Pos..t se nepomůže.

Pytlik Blaha řekl(a)...
1. února 2012 v 21:04  

Alespoň se o to SNAŽIT

Dovolávejte se, prosím, u ředitelů.
Učitelé se určitě rádi přidají.
Mají to takříkajíc v povaze.

Anonymní řekl(a)...
1. února 2012 v 22:36  

Učitel neovlivňuje příští generace. To je falešná iluze a idealismus. Příští generace ovlivňují media a internet. Vůbec my dospělí netušíme, co vlastně má většina mladých lidí v hlavě. Nehodlám být pro smích a tvářit se, že nevím, co se kolem mě děje. Odvedu si svou práci, předám informace, jsem nápomocna jejich vzdělání. Vychovávat musí rodina, já jsem se svým studentem dvě hodiny týdně. Co chcete zachraňovat?

poste.restante řekl(a)...
1. února 2012 v 23:26  

Tam, kde je žák, najde se i učitel.

Není třeba zachraňovat.
Stačí se chovat slušně, spravedlivě, konzistentně a čestně.
Alespoň v rámci možností.

A především upřímně. Třeba i přiznat chybu a nevyhnout se nepříjemné otázce.

Už tím vychováváme.
Vlastně i tím, když takoví nejsme.
Žáci nejsou hloupí, jen někdy zmatení.

Internet a média ovlivňují, to jistě.
Ale my také.
Je to naše zodpovědnost a nikdo ji z nás nesejme.
Ani vlastní alibismus.

Anonymní řekl(a)...
2. února 2012 v 7:17  

Budu delší.Není to k tématu článku, omlouvám se - navazuji na diskusi.
Učím v hudebce. Tam též tristní stav, úpadek, kdybych to měla popsat, bylo by to psaní sáhodlouhé a depresivní. Jsem pár let před důchodem. Stará škola, stará raketa. /Asi/ jsem blázen.....Příklad - jen velice stručně:
Vysvědčení. Někteří žáci očekávali, že v tento den jim pouze předám vysvědčení a budeme se něčím bavit. Řekli mi, že u jiných učitelů to tak je, případně tam mají žáci dokonce zkrácenou hodinu.
Vysvětlila jsem: máte furt nějaké volno, je třeba pracovat - hodiny máte zaplaceny /od rodičů/, já jsem ve škole od toho, abych v hodinách učila, budeme mít normální lekci. Pokud to tak dnes nechceš, dones od rodičů podepsaný lístek, že si nepřejí, abych Tě dnes učila. Výsledek: hodina normálně proběhla. Pracovali jsme, přitom spousta zábavných situací, práce i výsledek, posunuli jsme se opět o kousek, bylo to přijato a pochopeno.
Mám své žáky ráda, jsou to "moje děti", naučím, umím, přemýšlím, vymýšlím. Podmínky mě tlačí k tomu, abych byla lhostejná. Což mi nejde. V kontextu podmínek a kolektivu pro ostatní vyznívám jako přísný učitel. Nevidím to tak. Takový názor mohou mít pouze ti, kteří už podlehli kontextu. Učím s láskou, konstruktivně, nejsem ras, máme výsledky - čímž pádem žáci, časem sami přijdou na to, že když něco umí, tak je pak i "pracovní" složka činnosti baví, naučí se "rovnici" práce = výsledek = radost.
Před časem mi při náhodném setkání na ulici maminka jedné mojí žákyně řekla, že jsem pro její dceru jediná paní učitelka - nechápala jsem. Vysvětlila. Když dcera mluví o všech ostatních svých učitelích, jmenuje je jménem anebo "nějak jinak". Jedině já jsem pro ní "paní učitelka". Řekla mi i víc. To už nebudu rozepisovat. Byly jsme obě dojaté a já "paf". Podobné situace mě občas "postihnou". Tehdy mám pocit, že i blázen snad může být pro děti užitečný. Ale převážně a denně je to opravdu těžká pozice, většinou mě tato pozice hodně drtí, tlaky ze všech stran jsou masivní, jdu často "proti větru", což je únavné. Neumím ale jinak. Co taky chtít od blázna.

poste.restante řekl(a)...
2. února 2012 v 10:27  

Paní kolegyně ze 7:17, myslím, že k Vašemu textu se jen obtížně dá něco dodat.
Skoro se ostýchám použít označení "kolegyně", protože ačkoliv už nepatřím věkem ani zkušenostmi mezi elévy, přesto stále cítím hluboký respekt k učitelům tzv. "staré školy".

Vnímám mnohé z toho, co popisujete naprosto stejně.
A tak mohu doplnit jen prosbu.
Vydržte, prosím, ve školství co nejdéle a zachovejte si svůj náhled i přístup.

Je velice důležité, aby mnozí kolegové, mladí a progresívní, kteří prošli školstvím v posledních cca 15 letech, měli možnost poznat a vidět, že práce učitele se dá dělat i "jinak".
Aby pochopili, že nejde jen o funkci "projektového koordinátora" a "zkompetentňovače".

Že především lidský přístup vůči žákovi a odpovědnost vůči vlastní profesi dělá z této práce víc, nežli jen "zaměstnání od-do", ale činí ji tím, jak ji mnozí vnímáme - posláním.

Anonymní řekl(a)...
2. února 2012 v 12:48  

Hezky to ten poste.restante napsal.
I já Vám držím palce, paní raketo, a ať Vám nedojde palivo ještě hodně let.
Viva la Musica!
A.S.

Anonymní řekl(a)...
2. února 2012 v 20:28  

Děkuji uctivě. Svými "příběhy z natáčení" jsem chtěla pouze vysvětlit to, co jsem napsala 1. února 7:54.
Máme profesi, ve které nemáme zpětnou vazbu ihned - často ani nevíme, co jsme "způsobili" - na rozdíl od činností, ve kterých je výsledek ihned viditelný - porytá zahrada, jakýkoliv výrobek, uvařený oběd...
Občas s vděčností vzpomenu na svou první paní učitelku na ZDŠ. Někde jí v sobě nosím, něco i z ní předávám dál, aniž jsem jí to kdy mohla sdělit a poděkovat jí.
Ale myslím, že to neva - možná to funguje tak, že poděkování není ani tak důležité, jako spíše předat dál, co jsme dostali, přijali a bylo nám to k dobru.
Držím palce všem mladšm, ať zvládnou v tom maglajsu rozeznat a vybírat, co důležité skutečně JE a co je k ničemu - to je teď opravdu těžké, překážková dráha kombinována kličkováním v zamořeném prostoru mezi minami.
My staří to nějak doklepeme postaru :-) - viz text Ivana Mládka - písnička: My máme chaloupku v Blatné...
Ještě dodatek - dobrá zpráva, "infekce" - možná by z toho mohla být epidemie:
http://www.vidce.cz/ucitelske-noviny-1-2012-quot-pane-ministre-quot/d-2433
St.raketa :-)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.