Ondřej Hausenblas: Státní maturita zachrání vzdělanost silnou rukou

pondělí 15. listopadu 2010 ·

V diskusi k článku Stanovisko Společnosti učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků k nové maturitě a k výsledkům maturitní generálky MAG10 na webu Česká škola, ze středy 10. listopadu 2010, se celkem uspořádaně diskutuje nejen o matematice, ale i dalších souvislostech stání maturity.  V jednom z příspěvků se praví: "Někteří [studenti gymnázií] si bohužel nedokáží spočítat výplatu, protože zapomněli procenta ! Tomu by snad měla aspoň trochu napomoci státní maturita pro studenty gymnázií a to povinná.."

Moc bych si někde chtěl přečíst takový "scénář" (třeba na pět nebo třináct let?): jak proběhne  proces zlepšení výsledků, když nasadíme do maturitních testů úlohy na procenta. Co se tedy bude dít v čí hlavě, jak bude kdo reagovat, kudy se do třídy, do pojetí předmětu, do učitelovy hlavy dostanou postupy, které nakonec zabrání žákovi v tom, aby neuměl procenta? Jak budou probíhat procesy, které dovedou skoro každého žáka (když je na střední škole skoro každý) k tomu, že je umět bude už natrvalo?
Anebo tedy popíšete ty procesy jinak, a sice tak, že

  1. učitelé a ředitelé  se vylekají;
  2. ředitel nařídí těm, kdo připravují přijímací řízní do SŠ, aby ho udělali těžké, a přitom propustí z práce tak 5-8 učitelů, jelikož škola přijme méně žáků do prvního ročníku;
  3. ve třídě budou jen děti, které už vlastně procenta umějí, vyučovat to nemusíme; jen to čas od času přetestujeme, aby to nezapomněli do maturity;
  4. a budeme mít skvělé  výsledky ve skvělé státní maturitě!
Nevzpomínáte si někdo, jak jste se vy sami učili už coby učitelé, úplně zgruntu pochopit celý svůj obor nově, jinak? Třebas  proto, že se něco zásadního vědecky významného změnilo? Možná ve fyzice, nebo v chápání matematické gramotnosti, nebo v pojetí češtiny jako souboru komunikačních znalostí a dovedností namísto šprtání gramatiky a určovaček na slovní druhy? Nebo nevzpomenete, jak se zrovna vloni měnilo vaše chápání starobylých osnov směrem k pochopení otevřeného kurikulárního rámce s nárůstem osobní zodpovědnosti učitele, a to bez opory státu? Byla to snadninká změna, anebo vás to vedlo spíše k zatrpklosti, k hrůzným snům, k bezmocné únavě, případně k pocitu, že už jste na ten svět nějací staří, nebo že ten svět zešílel?

Pro mnoho učitelů i školských politiků – i když takovou změnu třeba sami neprožili - by cesta ke skutečnému zlepšení vzdělávání žáků  byla právě takto obtížná, děsivá. Proto učitelé nemohou uvažovat o tom, že zlepšíme vzdělávání zlepšením práce ve třídě, proto politici nepochopí, že mají protlačit víc peněz na profesní rozvoj učitelů. Sama představa změny je děsí, a tak radši navrhnou nebo schvalují „státní zásah“ v podobě testu, maturity. Zákon to udělá za nás...

A právě takhle náročné  bude, až nám dojde a až se rozhodneme, že se matematika, čeština, vlastně každý předmět, musí pochopit a vyučovat nějak účinněji než dosud, jestli nechceme, aby se z dětí stávali v 80 % zanedbaní klackové a hlupani. Až nám dojde, že přitažením šroubů v kontrole nebo v dosavadním neúčinném způsobu výuky si jenom vypěstujeme odolnější odpírače vzdělávání, a nikoli vzdělanější populaci, která by byla  s to vydělat nám učitelům na slušné státní platy...

Jestliže je situace tak zlá, že si gymnazisti nevypočítají plat (a myslím, že tak zlá je, i když příčiny vidím jinde než většina debatérů), pak si máme každý podle svého nejlepšího odborného přesvědčení sestavit testy na zjištění neodpustitelného minima - v matematice, v češtině, v myšlení. (Ale prosím jen ne testy státní, víte, jak negramotné v  tvorbě testů náš stát a jeho údy jsou.) A když si každý zkusí a pak druhým ukáže svůj návrh na test z  nejtrapnějšího minima proškolenosti žáka, asi uvidíme všichni, jak málo se i na tomhle shodujeme - a to i když jsme vzdělavatelé, - natož pak s rodiči a už vůbec asi ne s politiky.
Když tedy ministr a spolu  s ním řada zoufalých učitelů volá po tom, že přece nějaký standard, nějaká maturita, nějaký test v devítce a po SŠ atd. být musí, tak ať přinesou ty své návrhy minimálních testů a vysvětlí, jaktože se tolik navzájem liší. A pokud se náhodou shodnou, vsadím se, že se budou hodně divit, až uvidí, že od deváťáka žádají minimum na úrovni žáka třetí třídy ZŠ. (Jen bych si přál, aby ty své zkusmé testy nevyráběli za státní peníze, je to jejich osobní školení).

Každý, kdo volá po plošném testu v určité třídě, by měl vysvětlit, jak bude jeho testováním zasažen a obstarán ten fakt, že v jediné třídě vedle sebe sedí děti se zvládnutím předmětu na úrovni o tři třídy nižším nebo o dvě a více vyšším. Tak to bývá. (Tedy ať to vysvětlí ten, kdo volá po "objektivním" plošném testu, a ne po kvízu, který pomáhá během výuky žákovi i učiteli odhalit, v čem by se dalo přidat, a čeho se naopak držet, když to žákovi přináší výsledky).

A ovšem by měl obhájit, jak to, že za minimum považuje právě tohle a ne tamto, když  stejně odborně schopní kolegové by dali do testu minim právě tamto a ne tohle, anebo ještě ono. Uvidí,  že to obhájit neumí, že mu vůbec dělá problém vysvětlit, proč ty jeho úkoly jsou tak zásadní a cenné. A tak se tomu budeme společně učit, a při tom nutně - pokud se budeme chovat inteligentně a ne zběsile – dojdeme k názoru, že známe lepší cesty, jak pomoct škole, učiteli i žákovi, aby se neučil špatně a aby nezůstal tak zaostalý, jak ho škole zapůjčila rodina.

Volání učitelů i politiků po přísných testech na zlobivou mládež není  jenom směšné. Ono prozrazuje, jak u nás i vyšší společenská  vrstva, do níž učitelé patří, je náchylná k „řešením silné ruky“. Jednotná státem prosazená maturita napraví úpadek školství! Nezdoby napravíme tvrdým zákonem! Od toho je blízko k tomu, že úniky informací o korupci politiků napravíme tvrdým náhubkovým zákonem, a že nekonformní chování lidí napravíme policejními kontrolami a vysokým trestem u soudu. A národ vychovaný na vládu silné ruky si odhlasuje, že zlobilové půjdou sedět, a když jich je tolik, dáme je do táborů na práci. Anebo bychom je vůbec mohli sprovodit ze světa? Ale jak, znáte nějakou technologii? Neosvědčila se už nějaká v historii?

Myslí tady vůbec ještě  někdo na souvislost vzdělání a demokracie?

19 komentářů:

krtek řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 6:06  

Vašim argumentům rozumím. Souhlasím i s tím, že státní maturita není všelék. Jako jím není RVP/ŠVP.
Mám ale několik poznámek:
- Proč zatím není nikdo ochotný něco udělat se středními školami, jejichž maturitní zkoušky maturitní zkoušce neodpovídají?
- Co se základními školami, kde se rok/dva matematika takřka neučí nebo si učitel/ka rozdělí třídu na ty, co půjdou na gymnázium, a ty připravuje, a zbytek, ten nechá projít?
Že je současný systém jdoucí špatným směrem (eufemismus), je jasné a jisté. Dokáže ale pouhý příklad učitele/ky vzdorovat obrazu celé společnosti, když chytří a vzdělaní lidé jsou upozaděni šoubyz kulturou?
V tomto směru státní maturitu, resp. její společnou část, vidím jako nepodkročitelné minimum a jsem s ní srozuměn.

Simona CARCY řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 6:15  

Autor zjevně strádá stavem školství, jako většina našich občanů. Tím se nijak nelišíme. Autor očividně emocionálně hledá viníky stavu a poměrně překvapivě řadí učitele do vyšší společenské vrstvy. Ráda bych věděla, o co svůj soud opírá - zda o prestiž povolání, příjmovou stránku či jiné nadprůměrné vlastnosti. Jediné, co je zřejmé, je, že panu Hausenblasovi vadí jednotná zkouška. Aby své stanovisko nějak "objektivně" podpořil, volá na konci po vyšší souvislosti vzdělání a demokracie. No to je teda blábol.

Anonymní řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 8:34  

Špatná diagnóza = špatná léčba = zakonzervování problémů

To, co školství postihlo, je ztráta identity. To se může stát každému. Fakt. Stačí, když vás lidé, kteří vás obklopují, se kterými musíte nějak spolupracovat, přestanou brát vážně, svým chováním znevažují vaši snahu, nevěnují vám pozornost, ponižují vaši hodnotu, parafrázují dialog tak, že ztrácíte sebejistotu... to se může stát každému, kdo necítí a později nevidí smysl života. Takoví žáci, ve své nezralosti, podkopu identitu téměř komukoli. Do toho přijde metodika, kterou nezajímá, co se děje v kvádru, ale nastaví "měřítka" pro úhlopříčku jedné strany.
To se stane každému, kdo vidí detaily,(písmenka, číslice, obrázky, smajlíky. ..) ale nedorostl pro vidění celku.
Jinými slovy, zvýšená bdělost ještě není větší kvalita, je to jen hypervigilace.
Kdo je schopen, nahlédněte "přes plot", do nitra mladých lidí, .. kolik je tam úzkosti, hodnotové dezorientace, drog, sebepoškozování, gembleringu, sexuálních závislostí, extrémismu, reaktivního egocentrismu, ... To je indikace ztráty identity. A ta je nakažlivá.
Testováním změříte jen tečnu, nikoli barvu kruhu ..

A co máte za domácí úlohu?
Budu se vás příště ptát: Co to způsobilo, že v mladých lidech není stav lásky a zájmu o vědění v souvislostech? Proč učitel není přirozenou autoritou? Proč "odborníci" nevyužívají poznání o podmínkách a potřebách zdravého vývoje osobnosti?
Proč se maturita zdrcla na kontrolované testování výkonů levé hemisféry?
(obyčejný člověk)

Luděk Blaha řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 10:00  

poměrně překvapivě řadí učitele do vyšší společenské vrstvy

My, učitelé, paní Carcy, a v tom s Vámi souhlasím, jsme troubové. Už jenom proto, že jsme učitelé a to vesměs dobrovolně.
Ač neradi, uvědomujeme si to čím dál tím více a myslím, že už tím není nezbytně nuté ztrácet čas.
Tak teď zkuste, prosím, charakterizovat naše žáky.

Luděk Blaha řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 10:14  

Kdo je schopen, nahlédněte "přes plot", do nitra mladých lidí

Můj otec, když zjistil, že jsem hodnotově dezorientovaný, pln úzkosti se sklonem k sebepoškozování, tak mě normálně seřezal.
Pravda, ty sexuální závislosti, to by mohl být problém. Sice nevím přesně, co to vlastně je, ale vzhledem k tomu, že máme čím dál tím méně žáků, řekl bych, že to s věkem většinu populace přejde.

Jan Sejkora řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 18:16  

to Luděk Blaha:

Koukám, že naši otcové se v metodách shodovali! Ten můj ještě vždycky dodal: a mazej se učit, vzdělání je řehole - a zádná procházka růžovým sadem!
Dnes jsem mu za tu pevnou ruku vděčnej.
Dítě a demokracie - to je jako papír a sirky. Aspoň v chápání toho dítěte /zejména v dospívajícím věku/.

Anonymní řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 21:00  

S mnohým se dá souhlasit, mnohé je ovlivněno dobou před rokem 1989 a bezbřehostí školského systému po r. 1989. Procenta bych až tak nepodceňoval, neumí je žáci vysokých škol. Mohl bych o tom povídat. Samozřejmě, procenta jsou jen ukázkou hrůz neznalostí našich studentů. Matematika vyžaduje dril. Ten však nemůže být nastolen v situaci současných ŠVP na základních školách. Zde vše probíhá "jen" formou her, projektů, skupinových prací s výstupem nula.Hlavně, že žák zvládl všechny kompetence a prošel všemi průřezovými tématy.
Začínám hledat talenty a nadané žáky, nějak jich rychle ubývá.

Anonymní řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 21:14  

Nechť si mládež zvyká, po maturitě nebo VŠ je něčekají žádné srandy, ale čeká je tvrdá realita a tvrdá práce. Jako zaměstnavatel bych byl i rád, kdyby si tu výplatu aspoň překontrolovali.

Anonymní řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 21:32  

Dáte pětku z matematiky žákovi deváté třídy v pololetí ( mimo jiné, neví vůbec nic, "procenta" jsou španělská vesnice ), žák se chce hlásit na SPŠ. A nyní nastane fičák : návštěva rodiny žáka ve škole - maminka pláče, tatínek vyhrožuje televizí Nova a deníkem Blesk, tetička posílá stížnost starostovi, odboru školství, školní inspekci,.. jak to dopadlo ?
a) ředitel vyhodil ze školy učitele matematiky
b)zřizovatel ( starosta ) s obecním zastupitelstvem vyhodí vzpurného ředitele

Jak je báječné míti zřizovatele, když starosta má vychozeno 9. tříd a PC viděl jen na obrázku a chlastá s částí obecního zastupitelstva v hospodě se stěžovatelem.
Zapoměňtě milí kolegové na nějakou spravedlnost, ostatně ono je to všude podobné, akorát v jiných barvách !
Potom si otevřete www.prace.cz a zjistíte, že v rámci ČR není jediné volné místo pro učitele. Rozhodnutí bude rychlé - férově do toho nepůjdu, protože živím rodinu, platím hypotéku,...Tím jsem nastínil jen extrémní příklad, ale není jich málo. Většina učitelů proto sklapne podpatky a řekne si, stojí mi to za těch 20 000 hrubého na základní škole .

poste.restante řekl(a)...
15. listopadu 2010 v 23:35  

S většinou obsahu článku lze vcelku souhlasit, přesto se nemohu zbavit jistého zmatku v duši:

1. Samozřejmě, že žádná státní maturita nezajistí kvalitu vzdělání a nenapraví úpadek školství.

Přesto jsem v souvislosti s výsledky MAG zaznamenal jeden pozitivní efekt. Většina žáků začala chápat, že by maturitu také právě oni nemuseli zvládnout, pokud zanedbají přípravu. Začali se domáhat alespoň v maturitních předmětech možnosti pracovat. Někteří dokonce sami okřiknou vyrušujícího spolužáka.

2. Mám za to, že obsah onoho "nezbytného minima znalostí" se v některých předmětech krystalizoval poměrně dlouho. V matematice i po staletí. Nedělejme si ambice, že všechno vyřešíme na jedno posezení.

Navíc se obsah některých předmětů rozvíjí dosti překotně - např. IVT. Které "nezbytné základní principy" budou opravdu nezbytné třeba za 10 let?

Přesto nepochybuji o tom, že jsme schopni "minimální standardy znalostí" třeba u gymnazisty anebo soustružníka definovat. Vlastně jsme je schopni najít pro každý obor. Nejspíš tak po cca 5 letech práce zjistíme, že jsme je už před 20 lety vlastně měli a stačilo je jen aktualizovat.
Jenže někdo "objevil" ŠVP.

3. Hledat nové a lepší cesty, jak žákovi pomoci. - Není to náhodou ta hlavní podstata učitelské práce?

4. Tak trochu nechápu o jaké silné ruce to má být řeč.
Učitelé se přece nedomáhají žádných nových trestů či zpřísnění pravidel.

Chtějí jen mít možnost činit to, za co jsou placeni, tedy učit, vzdělávat.

Pokud jim v tom někteří žáci brání, nemají mít učitelé možnost sjednat ve třídě pořádek?

A to nikoliv kvůli vlastnímu egu, ale kvůli ochraně oprávněného zájmu těch žáků, kteří se opravdu chtějí něčemu naučit. A kupodivu, oni takoví žáci pořád jsou.

Ne, opravdu vážně se ptám, kolegové. Jaké mám možnosti reakce na žáka, který se uprostřed mého výkladu rozhodne pustit si "na plné pecky" mp3 přehrávač, aniž bych riskoval trestní stíhání, porušení pravidel BOZ či obvinění ze šikany?
(A prosil bych případné diskutující, aby si případné výlevy o osobnosti učitele a přirozené autoritě nechali od cesty.)

5. Závěr článku už začíná hraničit s demagogií.
Někteří chlapci v kožených bundách se zvednutou pravicí považují za své demokratické právo vykřikovat, že Hitler byl vlastně fajn.

Pokud tvrdím, že mají sedět v kriminále, znamená to, že jsem v očích autora stejný jako oni?

Jakým demokratickým způsobem se má demokracie demokraticky bránit proti těm, kteří ji popírají, bojují proti ní a chtějí ji zničit?

Represe problém neřeší, ale pokud zůstává zločin bez trestu, není to popření práva?
A jak dlouhá je cesta od tolerování přestupku k tolerování zločinu?

BoBr řekl(a)...
16. listopadu 2010 v 11:37  

Drazí přátelé, kolego Hausenblasi!
Myslím, že se dohadujeme zbytečně. Bude úplně stačit, když si odpovíme na otázku, zda je lepší připravit na život alespoň některé žáky dokonale nebo všechny minimálně?
Já se spolu několika málo dalšími nadšenci nevzdávám naděje, že ta první varianta může mít v průměru lepší výsledek. Realita našich škol nasvědčuje bohužel o opaku!

Anonymní řekl(a)...
16. listopadu 2010 v 22:27  

16. listopadu 2010 11:37

a ten zbytek zakopeme na zimu do brázdy a na jaře oživíme ? Nebo máte na mysli dovoz kvalitnější pracovní síly z Ukrajiny, Ruska,... ?

Anonymní řekl(a)...
17. listopadu 2010 v 1:36  

Bravo poste.restante. Skvěle vypozorováno, skvěle napsáno. Tak, tak, mnohým učitelům, žákům, rodičům, pracovníkům MŠMT a politikům současný stav tuze vyhovuje. Je to bezpracné, anonymní, nezodpovědné, velmi pohodlné a jakoby správné. Přesvědčit v podstatě celý celkem zdravý národ, že je lepší získat glejt z nějaké školy, než něco skutečně umět, se již téměř beze zbytku podařilo. Tvrzení, že nejdůležitější ve škole je žák, přináší své trpké ovoce. Volání po autoritě učitelů je v tomto kontextu absurdní. Teď už máme co jsme nechtěli. Geniální sabotér výchovy a vzdělávání by nevymyslil nic lepšího, než rozbít českou téměř jednotnou výchovně vzdělávací soustavu (až na vysoké školy, které se tradičně vymykají), kterou nám celý svět záviděl. V žádném případě to není dobré řešení, vždyť na výstupu je tupý, nemyslící, nevychovaný, sebejistý, hrdý, nevzdělaný, neschopný a pro život totálně nepřipravený mladý absolvent. S tím se nikdy nesmířím. A učitelé? Praxe v jiném odvětví na ně nečeká, většina z nich může zase jenom učit. Kde v ČR? Nikde a tak zavřou a drží. Je to lepší než být nezaměstnaný, ne? A MŠMT, zřizovatelé a ředitelé škol to dobře vědí. Ví to i ostatní praxe.
Názor BoBra je pro mne zklamáním i když vcelku zapadá do jeho příspěvků, takže vlastně ani ne.

Anonymní řekl(a)...
17. listopadu 2010 v 16:39  

To poste.restante:
„Ne, opravdu vážně se ptám, kolegové. Jaké mám možnosti reakce na žáka, který se uprostřed mého výkladu rozhodne pustit si "na plné pecky" mp3 přehrávač, aniž bych riskoval trestní stíhání, porušení pravidel BOZ či obvinění ze šikany?“

Mě ta otázka zajímá, protože se zdá, že to je ve školách opravdu problém. Řeknu, čeho jsem si už všiml.

1. První otázka je, proč to ten hoch dělá. To musíme vědět, jinak se to nedá vyřešit. Represe může být až poslední krajní výjimečné řešení. Vaše otázka tedy stojí špatně, správně je: co má škola (celá) dělat, aby takové situace vůbec nevznikaly.
2. Jednoduchá teorie motivace vychází z Maslowovy pyramidy potřeb http://www.vedeme.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=69 . Čili ten žák má nějakou neuspokojenou potřebu, kterou takto neadekvátně řeší. Jakou?
3. Ředitel gymnázia, se kterým jsem o tom mluvil, popisuje, že v takových případech zpravidla zjistí, že žáci přicházejí z tak rozvrácených rodinných poměrů (např. boj rodičů, kde se z dítě stává zbraň), že se vlastně chovají až neuvěřitelně slušně. To by byla potřeba 2. bezpečí, jistota domov nebo 3. láska, příslušnost ke skupině.
4. Snadno to může být i 4. Potřeba úcty a uznání
5. Za zamyšlení jistě stojí otázka, které že potřeby žáka škola vlastně uspokojuje. Pokud žádné, není se čemu divit.
poste.restante – protože to je mimo téma článku, budu rád za další komunikaci na mém emailu (je na mém blogu aktualne.cz) Zdraví Ondřej Šteffl

Anonymní řekl(a)...
17. listopadu 2010 v 16:52  

Až tak hrozivě bych to neviděl. Ve třídách jsou žáci dobří, průměrní i podprůměrní. Tak to bylo vždy. Vše se pravda zhoršilo s příchodem bezbřehého systému RVP-ŠVP. "Reformní tým" VÚP přišel s teorií, že pokud budeme učit podle myšlenek a systému vytvořeného fakticky v roce 1774, tak v této republice všichni brzo umřeme na nevědomost. Naštěstí se našlo nemálo kantorů a učitelských kolektivů, kteří ŠVP tajně bojkotovali a bojkotují. Jen si připomeňme "množinovou reformu" z roku 1976. Jak dopadla, to víme a tehdy jsme se z toho švédského modelu mohli pos...Nyní přišla reforma jako slepenec z Finska a Francie a byla násilně implantována do českého školního prostředí. Jak to dopadá, to vidíme. Někdo si neuvědomuje, že žáci se opravdu musí učit, naučit trénovat mozek a nejen si hrát na školu a čekat, že se to žákům samo nalije do hlavy. Je již opravdu nutné otočit o 180 stupňů od neučení k učení ! Ignorant

BoBr řekl(a)...
17. listopadu 2010 v 16:53  

Tak to je smutné! Odnáším si pocit, že situace je ještě horší, než jsem si uměl představit. Bude nutné obrátit se na rodiče. Nečekejte na nic a starejte se! Statistika, která říká, že rodiče jsou se školstvím spokojeni, ukazuje ošklivý historický přelud. Schválně, co s veřejností udělají nové výsledky PISA v prosinci?
Je na čase zajímat se o to, jak by měla současná výuka vypadat, hledat dobré školy, chodit se na ně dívat, sledovat výsledky školní činnosti prostřednictvím internetu. Jako rodiči by mi dobré hodnocení v testech určitě nestačilo.
Jestli je to lidem jedno, nezbývá než rezignovat. Já ale naštěstí o pár dobrých školách vím!

Luděk Blaha řekl(a)...
17. listopadu 2010 v 18:30  

Až někomu z Vaší rodiny, pane Šteffle, dá nějaký hoch pěstí do nosu a obere jej o peníze a další drobnosti, uvědomte si, že se zachoval až neuvěřitelně mírumilovně na to, z jakých poměrů pochází. Dále si dejte do souvislostí, že jen uspokojuje přirozenou potřebu obohatit se a dát při té příležitosti někomu pěstí, neboť nemá naplněn pocit bezpečí, jistotu domova, lásku, příslušnost ke skupině, úctu a uznání. Pokud se Vám to podaří i v případě hovad dospělých, bude se Vám žít bezesporu lépe.
Takže
1. Nejsem si zcela jist, je-li běžná škola ta pravá instituce k napravování uvedených civilizačních příkoří. Nebo jsem to aspoň při tvorbě zkompentňovacích slintů nezaregistroval.
2. I kdyby ano, nemáme na to potřebné vybavení, čas a především vzdělání.
3. Trvám na tom, že v naší společnosti evropského střihu nemá nikdo, ale vůbec nikdo bez rozdílu věku a pohlaví, nárok na nerozlišování dobra a zla.
4. Akceptuji, že zákon v tomto směru zvýhodňuje jedince mladší patnácti let. Nehodlám být ovšem tolerantní u středoškoláků nadto pak plnoletých občanů, kteří si ze zákona mohou svoji nepřítomnost ve škole omlouvat sami bez jakéhokoli omezení. Ať tam tedy nelezou, nemají-li onu maslowovsky paramidální motivaci.

Anonymní řekl(a)...
17. listopadu 2010 v 21:19  

a ten zbytek zakopeme na zimu do brázdy a na jaře oživíme ? Nebo máte na mysli dovoz kvalitnější pracovní síly z Ukrajiny, Ruska,... ?

Ten zbytek ať se o sebe postará sám... Je mi jedno, co bude dělat na jaře.
Mimochodem, příchozí pracovní a hlavně studijní a vědecké síly z Ukrajiny a Ruska bych přivítal. Když srovnám chuť a píli učit se u těch několika málo Rusů, které jsem učil s těmi "našimi", tak jejich případný příchod vidím jako velký přínos.

Anonymní řekl(a)...
19. listopadu 2010 v 21:44  

No, kolego, mě to jedno není ! Proto jsem vystudoval učitelství ! Naše zdroje jsou vcelku nevyčerpané, využijme jich !

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.