"COMENIA - České školní písmo" získalo dvě ocenění v ED AWARDS 2009

pátek 5. června 2009 ·

Typografický systém "COMENIA - České školní písmo" autorů Brousila, Lencové a Štorma získal Zlatou medaili a Cenu poroty.

Letošní vyhlášení oceněných v mezinárodní soutěži evropského designu ED AWARDS 2009 za účasti odborníků z třiceti zemí proběhlo v rámci třídenní konference European Design Festival 2009 v Arena filmcity v Curychu. V 31 kategoriích bylo uděleno 27 zlatých a 63 stříbrných medailí tvůrcům z 21 zemí.

Typografický systém "COMENIA - České školní písmo" autorů Tomáše Brousila, Radany Lencové a Františka Štorma v soutěži exceloval: získal nejen Zlatou medaili v kategorii Original typeface, ale také prestižní Cenu poroty.Připomeňme, že publikace "Balíček Comenia Script" získal již 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy 2008 v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. Doufejme, že se tento promyšlený inovativní systém dostane brzy i do českých škol!

65 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
5. června 2009 9:17  

"Doufejme, že se tento promyšlený inovativní systém dostane brzy i do českých škol!" - chybí tam totiž již nejméně třicet let, výsledkem je nesrozumitelnost jakéhokoli rukou psaného textu od našince po celé EU. To je skutečný problém a ne státní maturita. Je konečně třeba zrušit "kličkové psací písmo" zákonem.
P.S. Ve slušných školách upozorňujem žáky, že ani bezchybnému textu napsanému anglicky našim písmem většinou nikdo neporozumí! Zažil jsem , jak se u nás zahraniční studenti dohadovala zda píšeme kurentem či švabachem, ale text nerozluštili.
P.Kulhánek

Anonymní řekl(a)...
5. června 2009 9:57  

Obávám se, že cena je příliš vysoká, aby se tento balíček do škol rozšířil.

Anonymní řekl(a)...
5. června 2009 11:31  

Nejde o Balíček, ale o zcela nový kompletní systém fontů pro všechny stupně škol - tzn. písmo pro: slabikáře, učebnice, všechny didaktické pomůcky a také jednoduché psací písmo. Všechny fonty lze pořídit samostatně (www.fontclub.eu) a pomůcky k psacímu písmu také (www.lencova.eu). A k té ceně - to máte jako s biopotravinami - jsou dražší, ale zato kvalitnější, zdraví prospěšnější a z dlouhodobého hlediska ekologičtější... Pokud vím, "Balíček Comenia Script" se zatím vyrábí v malonákladu (proto ta cena). Bude-li nás víc, co projekt Comenia podpoříme, jistě se pak bude moci tisknout ve velkém a vyjde to levněji :-)

Anonymní řekl(a)...
5. června 2009 11:58  

Lékárníci si oddychnou

Glurak řekl(a)...
5. června 2009 18:05  

Dokud nebude zcela zdarma jako současné používané fonty, tak zůstane jen raritou.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2009 12:22  

Věřím tomu, že pokud by autoři uvolnili písmo k volnému použití a prodávali školní pomůcky k výuce tohoto písma, mohlo by se písmo skutečně rozšířit a ani autoři by nepřišli zkrátka.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2009 23:59  

dosavadní školní písmo , toť učiněný bič na disgrafiky

Anonymní řekl(a)...
22. července 2009 22:58  

Dobrý den,
projektu velice přeji, neboť nejčastěji používané fonty jsou skutečně problematické; nejen pro užití v českém jazyce.

Pochybnosti ve mně však vzbuzuje hned několik stránek celé věci (vyjadřuji se k obsahu a formě stránek lencova.eu):

V prezentačním materiálu je po zběžném čtení patrno několik překlepů. Jejich hledání nechám na autorech... zdálo by se, že je to prkotina, ale zrovna v tomto případě obtížně akceptovatelná.

Vizuální odlišnost od sazby Times New Roman je poměrně malá; působí dojmem pouze dílčích úprav.

Na stránkách je prezentován velmi kritický názor na webové prezentace vysokých škol. Plně s ním souhlasím. Co si však pomyslet v okamžiku, kdy je při zobrazení týchž stránek v alternativních prohlížečích nahrazována tvrdá mezera parazitním znakem?

S cenou nepolemizuji, práce si zaslouží odměnu. Zaráží mne však, že takový projekt, jedná-li se skutečně o výsledek poměrně dlouhodobé práce, nebyl realizován s podporou financí z veřejného sektoru. Pokud náhodou byl a na stránkách tak není uvedeno, je to trestuhodné. Pokud skutečně nebyl, bylo by možná vhodné tuto věc explicitně zmínit - pro zvýšení důvěryhodnosti celé věci. V prostředí českého školství a navazujících služeb nelze nebýt podezřívavý.

Anonymní řekl(a)...
28. července 2009 18:24  

S těmi alternativními prohlížeči mám také problém, např. na stránkách www.rodina.cz se mi zobrazují všechna písmena s českými akcenty v kurzivě, ale ostatní text je v základním řezu. Beru to tedy s rezervou... Záleží jaký máte prohlížeč, s jakými pracujete fonty apod. Když např. používám v textu střední pomlčku, při kopírování do e-mailu se mi zobrazí jako série několika parazitních znaků. Když použiju místo pomlčky spojovník (jak to dělá většina lidí), je to typograficky i jazykově špatně. K čemu se tedy přiklonit? Parazitní znaky nejsou jistě záměr, ale výsledek jisté nekompatibility...

Anonymní řekl(a)...
3. září 2009 21:23  

Dokud nebude celé písmo jako font k dispozici a legálně zdarma, je tato myšlenka absolutně ztracená. Pokud se to budou děti učit ve škole a pak sednou k počítači a toto písmo nebude v seznamu dostupných fontů, tak je jakákoli snaha o prosazení českého fontu zbytečná. Mělo by být národním zájmem tento font rozšířit, jinak bude 98% populace používat Arial a Times Roman. (Uznávám, práce by měla být ohodnocena, ... stačily by autorům 3 miliony Kč? Je opravdu tak těžké pro stát koupit pro své občany národní font za 3 miliony Kč?)

Anonymní řekl(a)...
6. října 2009 11:40  

Písemná norma v ČR je založena na kurzívním písmu, má dlouhou tradici a osobně nevidím s vyučováním tohoto druhu vázaného písma, které je uzpůsobené k rychlému záznamu, nejmenší problém. Stejně tak nevidím potřebu dosavadní školní normu měnit po vzoru spíše perličkových norem západních zemí. V projektu Comenia spatřuji pouze dravý komerční záměr. Vytvořit hezký font a prodávat ho, moc nevynese, ale nahradit jím stávající školní normu, to by bylo terno.

Karolína řekl(a)...
18. listopadu 2009 8:46  

S nástupem syna do první třídy jsem byla zděšena, že se stále vyučuje psaní tím anachronickým nesmyslem. Je hezké vytvořit si celonárodní šifru, tajné písmo na pomezí azbuky a latinky, ale pak se nesmíme divit, že vázne komunikace s okolím. Již před 19ti lety se nám vracely první dopisy do svobodné Evropy s tím, že je naši korespondenti nepřečtou vinou barokních kliček, které tolik usnadňují psaní husím brkem (Parker poskytuje letos 30% slevu na nejnovější model, neváhejte!!)

Anonymní řekl(a)...
7. února 2010 19:27  

Souhlasím s takovýmto novým písmem. Obě mé děti (12 a 16 let) by určitě měly mnohem jednodušší život ve škole. Obě jsou premianty třídy, ale psaní je stojí hodně úsilí. Hned zítra bych ho dětem povolila :-). Leč obávám se reakcí učitelů.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2010 19:34  

Docela mě zaráží, že se opět jedná o to, že se na novém písmu opět vydělává. Proč se nerozešle na všechny školy (všechny školy mají internet, takže není nutné opět rozesílat papírovou verzi - pokud se mýlím, beru zpět)?
Školy si postupně nové písmo osvojí. Copak musí pořád někdo na vzdělávání jenom hrabat a hrabat? Snad ti lidé jsou placeni jako zaměstnanci a v rámci své pracovní činnosti např. toto písmo "vymýšlejí". Proč jsou tedy placeni (nebo i jejich zaměstnavatelé) dvakrát? Snad je důležité, aby se písmo ujalo co nejdříve a ne, aby zase hrála roli finanční situace na školách. Proboha, vždyť je to pro naše děti!!!

Pavel řekl(a)...
7. února 2010 19:37  

Prosím neblbněme s prodáváním tohoto fontu. Jak se dívám na toto písmo, píši podobně nejméně 40let a nikdy by mě nenapadlo si písmo patentovat:-))
Jestli se má něco opravdu rozšířit, pak to musí být zadarmo!!!

pavel

Anonymní řekl(a)...
7. února 2010 19:53  

Nevím, co je na tomto písmu tak zvláštního, že kolem něj je takový povyk. Téměř shodně psal už můj otec (strojní inženýr), od něj jsem to okoukal a začal používat už na gymnáziu (1957-1960) i já a po mně to převzal i můj syn (oba jsme počítačoví inženýři).

Pokud někdo začne psát tiskacím písmem, nutně projde fází zrychlování psaní, což ho automaticky donutí tahy zjednodušit a optimalizovat. Zcela přirozeně tak vznikne podobné písmo, samozřejmě s individuálními odlišnostmi.

Anonymní řekl(a)...
7. února 2010 22:27  

Současné psané písmo je opravdu archaické, tiskacím píši již přes dvacet let a ztotožňuji se s názory přede mnou - nutně dojde ke zjednodušení a optimalizaci tahů u tiskacího písma a výsledkem je dosti podobný styl jako Comenia... Jestli to má k něčemu být, tak ať se zavede celoplošně do škol a učební literatury - a to co nejdříve! Hlavně zase na něčem nekřesťansky nevydělávat, to je spíš ostuda...

Anonymní řekl(a)...
7. února 2010 22:28  

Zdravím všechny příznivce nového písma.Nevím ani jak ,ale já jsem začal psát tímto písmem již v 6-té třídě v roce 1977,měl jsem ve škole problémy ,ale vše jsem vybojoval a píšu tak dosud.Nyní mi chodí další dítě do školy a učí se ty kudrlinky,přičemž mu nemůžu pomoc, protože já je už ani neumím.Fandím tomuto novému písmu.Mělo by být uzákoněné.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 8:08  

Jen letmo jsem se rozhlédl a pokud bych měl svému dítku sám připravit nějaký cvičební vytiteštěný text budu si muset připravit 59€? To snad ne. Jinak takto sám píši od doby, kdy to učitelé přestali vyžadovat, minimálně od 2. stupně ZŠ.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 8:42  

Psací písmo, které mne naučili na základní škole, jsem opustil hned na škole střední. Tiskací písmo, kterým jsem ho nahradil, se mi za dvacet let postupně vyvinulo v cosi, co se blíží písmu zde diskutovanému. Z této vlastní zkušenosti si tedy troufám usuzovat, že písmo Comenius by se mohlo prosadit celkem spontánně.

Martin Kout
Trutnov

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 10:29  

Dobrý den,
jak se píše v příspěvcích o novém písmu, nic nového pod sluncem. I já podobným písmem umím psát a to již od školních let. Na ukázku jsem Vám chtěl toto písmo poslat z doby vojenské služby v roce 1963, ale nemohu obrázek do komentáře umístnit.Toto nové písmo by mělo být rozesláno do škol zdarma, myslím si, že autoři jej vyvíjeli v pracovní době, kterou mají zaplacenou.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 12:34  

Ja souhlasim s tim, ze by se styl psaciho pisma mel zmenit - to ano. Ale na druhou stranu bych asi nepostupoval tak drasticky. Takove psaci B,P,R,Z, W apod by stalo zato zjednodusit. Mala pismenka by naopak mela jit spojovat rychle a tomu malemu clovickovi usetrit dobu psani navazujiciho pismena pouhym dotazenim k dalsimu pismenu. Co bude delat v hodinach, kdy ucitel neco diktuje latku ci se pise diktat. No uvidime casem, zda se tohle prosadi a jak si s tim poradi deti. Jen doufam ze ty ceny jsou jen zavadeci ( napakovani si kapes :) na nedockavcich ) a skoly a rodice budou mit materialy za jiz dostupnou cenu pro vsechny.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 13:38  

Jenom mi přijde sprosté a neetické, že je tento font prodáván. Pokud to má být oficiální psací font, potom by měl být k dispozici v úplně jiné licenci.

Luděk Blaha řekl(a)...
8. února 2010 16:12  

Děsím se chvíle, kdy odpovědné orgány naleznou v mém psaném projevu byť i částečnou, a mnoho let zpětně, shodu s typografickým systémem Comenia a budou po mně chtít licenční poplatek, o čemž mne ovšem ze zákona nebudou povinni informovat. Za pár desítek let dosáhne dlužná částka i s pokutami a úroky takové výše, že mi exekutoři zabaví veškerý můj majetek. To jest stan, neopren a kolo.

A vsadil bych se, že za pár let VÚP přijde na to, že pro větší pohodlí je při psaní lepší jednotlivé znaky spojovat. Vypíší se granty a pilotní školy budou tuto novinku testovat.

Ferda řekl(a)...
8. února 2010 16:21  

Pokud stát rozhodne používat ve škole (byť v testovacím režimu) nové písmo "Comenia Script", k němuž nemá licenci nebo licence není GNU-GPL, koleduje si o velký problém a s ním i celá společnost, která tohle opomenutí pak ze svých daní zaplatí.
Není mi známo, kdo vlastní licenci k písmu, ale vypadá to, že někdo z www.lencova.eu - buď sama autorka nebo přímo vlastník domény Stanislav Doležal - nakladatelství a vydavatelství SVĚT.

Anonymní řekl(a)...
8. února 2010 18:14  

Je to příjemné, že by se ve školách začalo tolerovat psaní tiskacím písmem . Obávám se, že vyučující budou stejně zcela zbytečně bazírovat na přesném sklonu, provedení atd. Nyní je vyžadován sklon písma do prava, Comenia Script sklon nemá? Zarážející podoba Comenia Script je s (např.) Bradley Hand ITC, Comic Sans MS, Lucinda Handwriting atd. Kdo má nějaký textový editor (Word 2007), může si podobu porovnat. Licence na nové písmo je zarážející. Vypadá to, že Ministerstvo školství je tady zbytečně, a školy budou nakupovat licence na něco, co už je dávno vymyšlené, a děti na druhém stupni, či nejpozději na střední, k psaní tiskace přecházejí samovolně a zadarmo stejně. Stačilo by říci dříve, že mohou.

Anonymní řekl(a)...
13. února 2010 23:19  

Podle obsahu příspěvků snad pisatelé chodili do mimo evropských škol či co. Co je archaického na používaném psacím písmu? O jakém pomezí azbuky a latinky se zde mluví? Trojité kličky u K nebo H se již dávno vypustily, to si nikdo nemůže pamatovat. Pokud si zahraniční studenti nejsou schopni přečíst psanou latinku, pak to vypovídá spíše o nich a systému výuky psaní u nich doma, než o archaickém zápisu u nás.
Nový typ písma je nesmysl, který povede jen k dalšímu zhoršení obecné vzdělanosti a odřízne budoucí generace od intelektuálního dědictví minulých generací. Ne nadarmo Angličané používají v podstatě jedno písmo ca 400 let. Pokud jsou problémy s psaním ve školách, měl by se někdo věnovat metodice výuky, školy by měly věnovat více času výuce psaní. Trénink, trénink, trénink, podobně jako při hraní na hudební nástroj nebo u sportu.
Nové písmo je navíc ukázková malá domů ze státní kasy.
K.F.

Anonymní řekl(a)...
16. února 2010 22:37  

Promiňte, ale pokud fonty nejsou zdarma, nemá to právo stát se standardem.

Anonymní řekl(a)...
16. února 2010 22:39  

Další tunel! Gratuluji!

Dosk. řekl(a)...
20. února 2010 18:31  

Na střední škole (Strojní) jsme museli v odborných technických předmětech psát tzv. technickým písmem - velká tiskací písmena se sklonem 75° - od té doby tak píšu, ani snad jinak neumím, nikdy jsem neměl problém, že by po mně někdo něco nepřečetl. Konečně rozumné řešení a (možná) konec týrání malých dětí. Dosk.

Anonymní řekl(a)...
2. března 2010 10:44  

Plně souhlasím s příspěvkem pana Blahy z 8.února 2010.Možná, že bychom mi mohli,kteří umíme již tímto písmem psát, požadovat poplatek za užívání tohoto písma.Neumím si představit, že by někdo na toto písmo mohl dostat licenci k užívání. Písmo není nové a i když, mělo by být zadarmo, patří k základnímu vzdělání.

Anonymní řekl(a)...
16. března 2010 14:12  

Ale licence se platí za písmo, které si nainstalujete do počítače. Pokud ho do počítače nepotřebujete, tak si ji přece kupovat nemusíte ...

Anonymní řekl(a)...
4. dubna 2010 15:41  

Ano, připojuji stažený komentář z webu:
K čemu slouží fonty Comenia Script?
Fonty Comenia Script jsou pouze doplňkem pro přípravu výuky. K samotné výuce písma nejsou potřeba. Fonty mohou využít například učitelé, kteří pracují s počítačem. Mohou si pak vytvářet vlastní pracovní listy a rozvíjet tak svoji metodiku výuky. Jsou učitelé, kteří fonty nevyužijí vůbec. K výuce písma jim postačí například volné listy z přílohy Praktického manuálu, případně další výukové materiály, které se připravují. Důležité je, aby uměli učitelé písmo sami napsat - do sešitu, na tabuli, kdekoliv. To vidím jako zásadní. Neznamená to, že by měli všechno dětem do sešitu předepisovat (od toho jsou písanky a pracovní listy). Děti nás mají jako vzor a pokud chceme, aby se písmo naučily, měli bychom jim ukázat, že to sami umíme.

Anonymní řekl(a)...
8. dubna 2010 14:11  

http://www.lencova.eu/cs/uvod/comenia_script/comenia_script_dotazy/comenia_script_dotazy_text :

„…důsledně spojené psací písmo s kličkami nahoře a dole při běžném psaní po sobě někdy nepřečtou ani sami písaři, ani jiný písař píšící tímto stylem, natož dítě, které píše zjednodušenou formou písma (např. kurzivou = nakloněné tiskací písmo).“
„Jsou děti, a není jich málo, které Comenii Script například nikdy neviděly, ale samy od sebe a z nutnosti čitelnosti začaly psát zjednodušenou formou písma (např. kurzivou). Ty pak mohou pak narážet na “nečitelnost” písma svých rodičů, jejichž písmo je ve srovnání s kurzivou nebo s Comenia Scriptem hůře čitelné.“


http://www.lidovky.cz/lpeni-na-krasopisu-nici-rukopis-dns-/ln_noviny.asp?c=A070901_000095_ln_noviny_sko&klic=221187&mes=070901_0 :

„Z výzkumu vyplynulo, že 49 procent dospělých píše písmem spojeným, vycházejícím z psacího vzoru (třetina z nich ale používá u velké abecedy tiskací písmena), tento styl je však nejméně čitelný. Písmem částečně spojeným píše 17 procent lidí (více než polovina z nich používá u velké abecedy tiskací písmena), 29 procent lidí kurzivou, tedy nakloněným nespojeným písmem, u něhož rozlišují velkou a malou abecedu (všichni používají u velké abecedy tiskací písmena) a pět procent dospělých písmem tiskacím, nerozlišujícím velkou a malou abecedu.“
„Věk 10 až 15 let je právě doba, kdy se začíná dětský rukopis formovat do osobité nepředepsané polohy (tak jako se formuje tělo a mysl v období puberty). Děti v tomto věku se v rámci svých možností snaží uchopit předlohové písmo do svých rukou a naučit se jím vyjadřovat, čitelně psát -komunikovat."
"...47 procent dětí píše písmem spojeným (jsou nejblíže školnímu psacímu vzoru); 40 procent dětí píše písmem částečně spojeným (z nichž většina používá u velké abecedy tiskací písmena); 11 procent dětí píše kurzivou rozlišující velkou a malou abecedu (všechny používají u velké abecedy tiskací písmena); dvě procenta píšou písmem tiskacím, tzv. hůlkovým, kde nerozlišují velkou a malou abecedu."

http://www.vizualnikultura.cz/2009/07/08/news/kniha-%E2%80%93-objekt-%E2%80%93-divak/ :

"Balíček Comenia Script, obsahující různé didaktické pomůcky, které autorka sama navrhla a ilustrovala, získal první místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a didaktické pomůcky. Pořadatelé soutěže si stěžovali na velmi malý počet publikací přihlášených právě do této kategorie."

http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=3185&sid=9d4be104fda688b8e89614167e96305a&start=80 :

„MŠMT ani nemá kompetence k tomu, aby nařizovalo ten nebo onen typ písma, naše regulace je v podstatě jen přes učebnice, kterým dáváme doložku. V nich můžeme akceptovat jinou variantu než tu, která dnes je univerzálně používána a je vázána na tradiční normy písma.“

http://www.cuni.cz/IFORUM-8781.html :

„Školy mají o projekt velký zájem.“
„Budou se moci k zapojení školy do projektu vyjádřit také rodiče školáků?
Jednoznačně budeme žádat, aby součástí přístupu školy do projektu byl souhlas rodičů. Nebude to tedy čistě jen na rozhodnutí školy.“

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2010 11:35  

http://www.cuni.cz/IFORUM-8781.html (08.03.2010)
„Grafici pak přišli se svým návrhem za mnou jako za didaktičkou psaní a já jsem jim vysvětlovala, že nejdříve musíme vědět, proč by ke změně mělo dojít, protože ke změně v pojetí psaní z pohledu didaktického už došlo.“

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/170628-nove-ceske-skolni-pismo-vyhralo-v-prestizni-svetove-soutezi.html
„Comenia, která má ambice nahradit současnou abecedu, již se děti učí, …..
Jeho smyslem je dát též studentům a vyučujícím ideální písmo, jež by nemělo nedostatky, jaké mají běžně používaná písma v textových editorech. Jako například nejpoužívanější písmo Times New Roman,…“

http://www.cuni.cz/IFORUM-6121-version1-Comenia.pdf
„V současné době jsme svědky pozvolného zhoršování typografické
úrovně slabikářů, předloh psacího písma pro první stupeň škol, učebnic.
Trapná je grafická nekompatibilita maturitních zkušebních protokolů s odpovědními
archy, na vysokých školách neexistuje grafický standard pro odevzdávání písemných
prací, panuje živelnost v orientačních systémech budov a internetové stránky našich
špičkových univerzit budí lítost.
Současná situace v České republice by se dala označit jako stav nouze, alespoň pokud jde o grafickou úpravu většiny školských tiskovin. Po demonopolizaci pedagogického
nakladatelství se vydávání některých učebnic vydalo cestou tržní nekultury…. “

Anonymní řekl(a)...
13. dubna 2010 18:42  

COMENIA SCRIPT MÁ I SVŮJ ASOCIÁLNÍ ROZMĚR :

http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=100&t=3185&sid=cb38ee6f1734a08d7d8046661e950fb3&start=10
„...takto radikální odklon od dosud vyučované normy může výrazně zhoršit mezigenerační komunikaci…“

http://www.lencova.eu/cs/uvod/comenia_script/comenia_script_dotazy/comenia_script_dotazy_text
„Může nastat s užíváním nového psacíh písma generační propast?
Myslím si, že jakási generační propast už dávno nastala. A je to dané tím, jakou formu komunikace používáme….“


http://zpravy.idnes.cz/mladez-si-na-internetu-vybiji-zlost-na-duchodcich-hrozi-valka-generaci-1zl-/domaci.asp?c=A100412_203042_domaci_vel
„Schirrmacher předvídá v blízké budoucnosti, už po roce 2020, prohloubení nenávisti mezi mladými a starými, mezi rodiči a dětmi. Souviset to bude se stárnutím obyvatelstva a zmenšováním skupiny mladších, ekonomicky aktivních lidí….“

ZAVEDENÍ NOVÉHO PSACÍHO VZORU „COMENIA SCRIPT“ BUDE TUTO PROPAST DÁLE PROHLUBOVAT.

Anonymní řekl(a)...
15. dubna 2010 16:21  

Vymysleli houby. Vždyť je to tiskací písmo, já v tom žádnou změnu nevidím. Jsou to jen vyhozené peníze.

Anonymní řekl(a)...
17. dubna 2010 8:57  

Přesně tak, Lencová prostě pohřbila psací písmo a nahradila ho lehce stylizovaným tiskacím (kurzívou). Dala tomu atraktivní název stravitelný pro školy a začala písmu říkat "psací".

Psát tužkou se to dá, to určitě, ale shoda tvarů znaků s tiskacími fonty je 100% (Gothic Century, vyjma G a U), kdežto s psacím 0% - porovnejte sami.

SOUHLASÍTE SE ZRUŠENÍM ZNAKŮ PSACÍHO PÍSMA A JEJICH NAHRAZENÍ KURZÍVOU ???

Anonymní řekl(a)...
19. dubna 2010 13:50  

Pane, pořiďte si brýle! Gothic Century se podobá Comenia Scriptu asi jako BAGR JÍZDNÍMU KOLU... Gothic Century je konstruované písmo. Raději si prostudujte psaná humanistická písma, nebo nejlépe všechna psaná písma od minulosti do 20. stol, zjistíte pak rozdíl. Doporučuji knihu F. Muzika: Krásné písmo I, II.

Anonymní řekl(a)...
20. dubna 2010 21:00  

Já nevím, školy nemám, ale není licence jen na ten font? Tedy na ten kus dat, jedniček a nul, které si nainstalujete do počítače? Učit takto psát podle nějakých tištěných vzorů může pochopitelně každý.

Jiná otázka je, zda by neměl stát font koupit (ne licenci) a uvolnit pod nějakým creative commons. Ale to je úplně jiná věc než výše zmíněné požadavky na licenční poplatky za to, že někdo nějak píše.

Anonymní řekl(a)...
20. dubna 2010 22:06  

Se zrušením psacího písma souhlasím,ale s cenou ne.Souhlasím s již zde napsanými komentáři,že paní Lencová nic nevymyslela,spousta lidí takto už dávno píše a zároveň zastávám názor ,že na dětech se nemá vydělávat.

Janek řekl(a)...
21. dubna 2010 3:25  

Nikdo psací písmo neruší, protože i Comenia Scritp je psací písmo. Cena je stanovena buď za podpůrné materiály nebo za font. Na dětech tady nikdo nevydělává.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2010 23:18  

Samozřejmě, toto písmo má výhodu, že se s ním dá psát zhruba 2x rychleji, než s klasickým psacím. Osobně jsem si vybudoval systém podobného písma, když jsem potřeboval rychle zapisovat přednášky na VŠ. Je to velmi výhodné a energeticky úsporné. Ale dle mého soudu by se mělo učit na školách dál klasické písmo, jelikož to patří ke klasickému vzdělání a základům gramotnosti.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2010 23:24  

Pokud bude cena vyšší než 1 koruna, není to nic jiného, než sprostá snaha vydělat. Sprostá proto, že "vymyslet" takové písmo netrvá přiměřeně duševně vyvinutému jedinci déle než 5 minut. Navíc mám k tomu pár výhrad, není to vymyšleno kdoví jak. Některá písmena nejsou zcela optimální.

Anonymní řekl(a)...
21. dubna 2010 23:29  

Jojo. A taky si myslím, že na školách prvního stupně by se mělo psát plnicími pery, ne kuličkovými a gelovými shity. Píšu inkoustovým plnicím perem celý život a písmo vypadá mnohem lépe. A taky je to úplně jiný pocit. Kdo si váží sám sebe, neměl by si ničit ruku propiskpu za 4 Kč. Mluvím samozřejmě o kvalitních plnicích perech...

Anonymní řekl(a)...
27. dubna 2010 23:48  

Pane Bože, to si někdo myslí, že když se bude psát tímto písmem, tak to bude jako čitelnější? Myslím že si ho každý přizpůsobí tak jako to dnešní a určitě i potom lidi nebudou vědět, jak se píše velké Q, protože jediné slovo s velkým Q je Quido. Jana.

Anonymní řekl(a)...
29. dubna 2010 23:24  

Je moc hezké, že mnozí, i v běžném životě používají k psaní hůlkové písmo. Každý z nás si časem vytvoří svůj rukopis - a to čitelný či méně čitelný.
Ale položme si otázku: "Přečtou pak naše děti náš stávající rukopis?" "Nebude to pro ně právě ta složitost navíc, které se chceme vyhnout - protože tohle se učit ve škole nebudou!" "Kdo bude chodit do archivů a studovat naši historii, která je zapsána písmem ještě o něco víc kudrnatějším, než je dnešní klasické písmo?"
Dnes někteří učitelé neučí typem nápodoby (opisuj dané písmenko podle nápodoby dokud se ti to nepovede), ale děti se naučí 7 základních znaků, ze kterých psací písmenka skládají.
Myslím, že problémem dnešní doby je, přiblížit se co nejvíc západním zemím, převzít od nich co se dá, být moderní, používat cizí zvyky, cizí slovíčka. Jenže my jsme silný národ, nemusíme se přizpůsobovat jiným, protože když to uděláme, tak zanikne to, co je v nás, ztratíme svoji hrdost a nebudeme nikdo.
Možná se vám to zdá přehnané, ale na počátku všeho jsou maličkosti a malá rozhodnutí. Proč si myslíte, že naše kapacity jsou ve světě nejlepší a vyhledávaní. Protože měli náš základ a dřeli - tak proč né my, proč naše děti tlačíme do ústupků a zlehčujeme jim život - vždyť oni musí být ti silní, ti kdo toho umí mnoho - protože oni musí obstát v tvrdém světě, který jim každý den chystáme.
Dejme jim klasické vzdělání moderními metodami, ale ponechme hodnotu tomu, v čem jsme my vyrostli. Važme si svoji kultury a historie a učme se ji milovat.
Jitka

Janek řekl(a)...
29. dubna 2010 23:59  

Jitko, obávám se, že školní psací písmo, které mi vtloukali do hlavy opravdu milovat nemohu a je to to poslední, na co bych byl hrdý. Přestal jsem ho používat ve 12 letech. To ale určitě neznamená, že nemám rád kaligrafii ;-) Slabikář v roce 1962 byl paskvil a z usměvavých pionýrek v něm je mi dodnes zle. Díky za takové klasické vzdělání!

Anonymní řekl(a)...
2. května 2010 19:52  

Čert vem tradice, jenže čeština není angličtina (nebo třeba latina) - má svůj specifický systém tvoření slov pomocí předpon, přípon a koncovek. A právě tento systém je pro děti mnohem lépe pochopitelný, jsou-li nuceny psát dokonale spojitým psacím písmemem. Proto je Comenia - právě pro svoji benenvolentnost ve spojování znaků, naprosto nevhodná.
:-)

Anonymní řekl(a)...
3. května 2010 21:49  

Nevím, jestli se tu už odkaz objevil, ale tento názor shledávám velmi výstižným.
http://martisek.blog.idnes.cz/c/134783/Nove-pismo-a-novi-inzenyri.html
Žádné písmo nebude vyhovovat 100% lidí, ale když už nic, tak klasické psací utvoří základ, se kterým se dá rychle a celkem pohodlně psát, a časem si ho každý doupraví, aby mu vyhovovalo.
Osobně mám také zkušenosti z angličany (typicky 25-35let, učitelé). Většinou (ne všichni, ale...) píší relativně čitelně ale hodně pomalu, a mám dojem, že musí vždy hodně křečovitě tlačit na propisku - při neustálém zvedání a začínání nové linky a mnoha protipohybech se ani není čemu divit.
Škrábat se dá jakkoliv a nevím, co je horší, zda psací písmo zdegenerované do vlnovky s čárkami nad, nebo písmo tiskací - 'elipsy', kdy člověk nejenže těžko identifikuje znaky, ale i konce slov a vět.
A dokonce si i myslím, že u psacího, dokáže téměř každý, s trochou snahy a mírným zpomalením písmo aspoň krátkodobě zčitelnit, zatímco když někdo škrábe 'tiskace', tak to je horší.

Anonymní řekl(a)...
5. května 2010 14:41  

http://www.denikreferendum.cz/clanek/3297-projekt-noveho-pisma-pro-skoly-se-meni-v-blamaz

http://www.grafologickakomora.cz/cgk-ke-comenia-scriptu/

Anonymní řekl(a)...
7. května 2010 12:59  

Snažil jsem se zhruba pročíst tuto i další Internetové diskuse a odkazy. To vša pak zařadit do zkušenosti vlastního života, a života mých dětí a blízkých. Máme doma velmi staré rodinné dokumenty )rodné listy apod.) psané "krasopisem". Na jejich vyluštění aby byl člověk zkušeným písmoznalcem historikem. Na rozluštění mnou psaných zápisků (spojovaným písmem) abych si zaplatil znalce. Zpět k diskusi. Oč vlastně jde? Jděme k jádru všech těch vzletných "omáček". V první řadě o to, zda učit děti dále primárně psát "spojovaným" či "nespojovaným" (tiskacím) písmem. Konkrétní vzhled písma (font) považuji pak v tomto "sporu" za, sice za důležitý, ale až druhořadý. Vždyť ani jeden z těch Internetových článků nebyl psán spojovaným písmem! :-) Doba se změnila, to jak se děti učí písmo v české škole nikoli! Vzpomenu-li na sebe (do ZŠ jsem chodil v období normalizace), učili jsme se sice číst obě písma, ale psát jen spojovaným písmem. Pak přišla technická střední škola a techničtí učitelé nás nutili psát tiskace. Výsledek? Naprosté zničení psaného projevu. Zkomoleniny mezi spojovaným a tiskacím písmem. A totéž vidím všude kolem sebe! Nevíme čí jsme a naše písmo to na nás prozrazuje! Diskuse k tématu je tedy velmi důležitá! Za sebe myslím, že úvahy typu http://www.grafologickakomora.cz/files/Comenia-psychologievyrazu.pdf jsou myslé, jelikož vycházejí z mylné premisy a stále se navržené písmo snažá natlačit do používání spojovaného psaní. Je otázkou zda právě font Comenius Script je ten pravý (i když se mi líbí). Evidentně je nedořešeno např. financování. Ale rozhodně jádro a hlavní problém spatřuji v otázce: "Spojovaně či nespojovaně? To je to oč tu běží!" Já myslím, primárně učit nespojovaně a později volitelně i spojovaně. Ne naopak. Svět se změnil, i tento příspěvěk píši tiskace!

Matěj řekl(a)...
12. května 2010 20:12  

Mám za to, že plánovaný přechod k tomuto písmu je kamínkem z mozaiky celkové degradace. Vše zjednodušit, s ničím se nepárat. Co je pracné, je zbytečné. Neříkám, že je to špatně. Jen se tak zamýšlím nad úpadkem naší velkolepé civilizace.

Anonymní řekl(a)...
5. července 2010 17:36  

Tak to se zase v naší kotlině urodil zázrak… Vážení, podobné písmo skutečně na západě vyučují malé děti - ovšem jedná se o děti retardované, které se běžné písmo nenaučí psát. Vzdělaní lidé na celém světě nepíší tiskacím písmem.

Začínám pochybovat o zdravém rozumu pana Štorma.

Píšeme psacím písmem a tiskneme tiskacím písmem. Tiskací písmo se dobře čte a psacím se dá rychle psát.

Domnívám se, že zavedení takového písma bude znamenat významný finanční zisk na straně autorů na vrub státního rozpočtu a na úkor schopností nejmladších generací – moje dítě by do takové školy nesmělo.

Anonymní řekl(a)...
6. července 2010 19:25  

Jako grafolog a psycholog jsem zásadně proti. Psací písmo učí člověka určitému režimu, sebeovládání, fungovat v určitých pravidlech a je to vlastně projev jeho osobnosti. Tohle není žádná revoluce v písmu, ale zjednodušování, které může mít dalekosáhlé důsledky do budoucnosti. Podobně se to může projevit v gramatice, matematice (proč třeba používat desítkovou soustavu apod.) i dalších vědách. Tudy cesta nevede. Psací písmo samozřejmě krom psychických vlastností rozvíjí i jemnou motoriku, vizuomotorickou koordinaci, logické i kreativní myšlení - takhle bych mohl pokračovat. A tohle chce někdo prostě ulehčit, zjednodušit - to opravdu chceme předat dalším generacím?

Anonymní řekl(a)...
31. srpna 2010 14:42  

Prakticky stejný styl písma se u mne vyvinul za 20 let od skončení základní školy, především pak na střední a na výšce, kde jsem byl nucen psát hodně rychle a postupně jsem vynechával přebytečné kličky a vracečky. Podle mne je otázka, jestli k tomu mají přirozeně dojít nebo se to dětem má rovnou předepsat. Ale nejsem ani proti jednomu ... Co mne ovšem dost točí je, v jaké licenci bude písmo vůbec rozšiřováno? Jak jsou postaveny smlouvy? Mají autoři za "vymyšlení" a používání písma, kterým de facto píše řada lidí (přirozeně) inkasovat do konce života životů jejich potomků peníze? A každé byť podobné písmo bude odsouzeno k zániku jen kvůli té podobnosti a licenčním podmínkám?

Anonymní řekl(a)...
1. září 2010 17:17  

Tak nevím, nejsem odborník, čistě na pohled, to písmo není hezké, není úhledné, nelíbí se mi, nečte se dobře a hezky, je nepříjemné ... Tímto způsobem se mají děti učit přistupovat k našemu jazyku? Pokud budu mít na výběr, toto písmo odmítnu. H.

Anonymní řekl(a)...
4. září 2010 14:27  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.121.3775&rep=rep1&type=pdf

http://www.usu.edu/teachall/text/langart/programs/Spellwrksht/abc_curs.pdf

http://www.grafologickakomora.cz/files/svedska-reforma.pdf

Anonymní řekl(a)...
4. září 2010 21:10  

Omlouvám se, jestli tato otázka tady již zazněla, ale - jak se budou osoby, které se učí toto písmo, podepisovat v bance, na listiny apod.? Copak se lze podepsat tiskacím písmem třeba na vzorový podpis v bance?

Anonymní řekl(a)...
5. září 2010 8:12  

Podpis v bance?!

1. Vy se snad podepisujete starým psacím písmem?

2. Comenia Script je psací písmo, ne tiskací ;-)

Anonymní řekl(a)...
5. září 2010 8:12  

Podpis v bance?!

1. Vy se snad podepisujete starým psacím písmem?

2. Comenia Script je psací písmo, ne tiskací ;-)

Anonymní řekl(a)...
1. února 2011 1:11  

Ach ty blbé nápady ,jsem rád ,že nejsem mladší za mě se párek salám a jiné dělalo z masa dnes se používá horší sajrajt než do žrádla pro prasata a těch éček ,chleba v roce 1993 se vyráběl z běžných surovin a sterej se semlel pro prasata dnes se přidá zpět a doladí nějakým bazmektem no špička. Pak postrádá logiku čím na obale to bude napsané ,když to nemá v těle co dělat.

Anonymní řekl(a)...
12. března 2011 19:37  

Zdá se, že opět vítězí lobby nad zdravým rozumem. Vytvoř potřebu a pak ji uspokoj - to je samozřejmě logické. Nicméně prodávat font, který se má stát standardním pro výuku, jednotlivým uživatelům, je nebetyčná ptákovina. Taková zakázková věc se hradí jednorázově a má-li skutečně být obsažena v osnovách, měl by font zakoupit stát a pak by měl být k dispozici volně. Jakýkoli jiný přístup je soce z hlediska autorů pochopitelný, ale je to s odpuštěním kravina.

Janek řekl(a)...
12. března 2011 19:47  

Hloupost anonymů stále stoupá. Ty fonty jsou určeny pro sazbu!

Anonymní řekl(a)...
12. června 2011 21:45  

Moje dítě začne v září chodit do školy, kde se prvňáčci toto písmo učí. Vůbec tím nejsem nadšená - ale ostatní klady této školy a navíc přítomnost staršího sourozence na škole mne vedou k rozhodnutí, aby i syn tuto školu navštěvoval. Ale je mi líto, že nebude mít stejnou možnost jako já nebo jeho starší sestra, aby se naučil pěkně psát psacím písmem a pak si v budoucnu vytvořil svůj vlastní typický rukopis. Jeho schopnosti a možnosti totiž budou omezené... Mluví-li někdo o kompatibilitě s psaním na západ od nás, tak tedy promiňte, ale opravdu nechci, aby na tom naše děti byly tak mizerně, jako v západní Evropě, nebo nedej bože v Americe! Jejich písmo vůbec není čitelné, budí dojem, že ho píše disgrafik nebo 7leté dítě a rozhodně tím nejde psát rychle. Prostě si myslím, že by každý měl mít možnost volby, kterou mu zavedením tohoto "zjednodušení" výrazně odebíráme.
Já sama nejsem žádný pisatel kudrlinek a dnes toho napíšu mnohonásobně víc na klávesnici počítače než v ruce, ale pamatuji si, že jsem si svůj typický rukopis začala tvořit v 6.té třídě, když jsme měli psát ročníkovou práci - všechno se psalo v ruce, počítače se ke psaní školních textů rozhodně nepoužívaly - bylo to mnoho stránek textu a chtěla jsem, aby to bylo úhledné, ale zároveň graficky zajímavé. Tak jsem začala psát tiskacím písmem různě zjednodušeným či pospojovaným - aby to bylo hezké, ale zároveň rychlé. Vzniklo z toho něco celkem podobné tomuhle "novému" písmu, ale bylo to moje vlastní, upravené pro danou příležitost (a rozhodně mi za to ve škole nikdo nenadával, i když naše učitelka byla největší komunistický kádr na škole). Dodnes, když píši rukou, používám různý styl psaní pro různé příležitodti - píši-li např. poznámky z přednášky, které jsou určené jen pro mě, mnoho jiných lidí to asi nepřečte - a je to písmo velmi podobné tomu mnohými odsuzovanému psacímu (bez zbytečných kudrlinek a některá písmena nahrazena tiskacími nebo jim podobnými kvůli zrychlení); píši-li poznámky z přednášky, o kterých vím, že je budu půjčovat někomu dalšímu, používám trochu jiný typ písma - možná více tiskacího, ale hlavně dávám více pozor na jednoznačnost jednotlivých písmen - a tak dále a tak dále... Ale hlavně mám z čeho vybírat, mám možnost volby... (a mimo jiné, píše-li dítě dosud běžným psacím písmem, mám i možnost volby v obchodě s věcmi pro malé děti - můžu si vybrat z velkého množství knížek a časopisů, ve kterých si děti mohou procvičovat psaní - ale že bych mohla koupit vůbec nějaký, kde je použit Comenius script - tak na takový jsem ještě nenarazila...).
Na závěr jen tak pro zajímavost - zamyslel se už někdo nad tím, jak asi bude vypadat podpis někoho, kdo se učí psát jen tímto písmem? Mám za to, že nikdo z těch, kdo toto písmo obhajují, ani všichni ti "technici", co píši tiskace apod. se tiskace nepodepisují - jejich podpis začal vznikat v době, kdy se učili psát psacím písmem - pak si ho přizpůsobili, zjednodušili... ale stále ještě vychází z písma psacího. Podpisy mnohých cizinců vypadají jen o něco málo lépe, než kdyby se podepsali třemi křížky... (kdyby to náhodou někdo nechápal - tedy jako podpis negramotného...). Připadá mi, že je to zase jako za komunismu - všechno, čím jsme výjimeční, co umíme dobře, buď někomu rozdáme, nebo to rovnou zrušíme. Abychom náhodou navyčnívali z průměru.
Pardon, ale já si přeji, abychom já i moje děti vybočovali z průměru.
SoňaČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.