Renata Špačková: Školy spolupracují

středa 11. října 2000 ·

Spolupráce mezi MŠ a ZŠ umožňuje dětem bližší poznání prostředí školy, snazší přechod a adaptaci na nové podmínky po vstupu do první třídy. Zde jsou praktické zkušenosti z jednoho takového spojenectví.

Spolupráce mezi MŠ a ZŠ umožňuje dětem bližší poznání prostředí školy, snazší přechod a adaptaci na nové podmínky po vstupu do první třídy.

Při aktivní spolupráci se rozvíjí i sociální oblast a oblast prosociálního chování, když spolu komunikují a setkávají se děti různého věku. Nachází-li se budovy MŠ a ZŠ nedaleko od sebe a učitelé se mohou téměř denně stýkat, jsou položeny dobré předpoklady pro spolupráci mezi oběma školami. Snad nejvýhodnější se jeví spolupráce mateřských a základních škol v menších obcích, kde je předem jasné, že děti budou navštěvovat pouze místní ZŠ.

Naše MŠ má tu výhodu, že leží doslova několik metrů od budovy ZŠ. Školáci a učitelé ze ZŠ se stravují v jídelně při mateřské škole, možný je téměř každodenní kontakt. Mnohé lze dohodnout ústně, ale pro lepší názornost je vhodné vypracovat Plán spolupráce se ZŠ, který ředitelka MŠ k připomínkování a doplnění předloží vedení ZŠ.

Plán spolupráce
Plán je třeba vypracovat na počátku školního roku. Vychází z místních podmínek a dosavadních zkušeností obou stran. Je možno, aby jej ředitelé MŠ a ZŠ sestavovali společně a promítli zde svoje názory, potřeby a zájmy. Může obsahovat i návrhy aktivit určených pro širší veřejnost, které MŠ a ZŠ společně pořádají. S plánem by měli být seznámeni i rodiče dětí z MŠ, neboť zvláště rodiče předškoláků mají zájem na tom, aby děti byly předem seznámeny s prostředím školy a byly na vstup do základní školy dostatečně připraveny. Plán je vhodné rozdělit do několika oblastí.

Společné oslavy a svátky
Obě školy společně připravují oslavy a pásma pro rodiče, přátele školy a širší veřejnost. Velké oblibě se vždy těší oslavy vánoční a Den matek. Tradicí bývá i karneval, na kterém se podílejí všichni zaměstnanci škol, neboť se počítá s účastí široké veřejnosti a je třeba zajistit dobře plán celé akce i organizaci. Oslavy mezi oběma zařízeními mohou probíhat i neformálním způsobem. Děti z MŠ navštíví ZŠ a naopak. Mohou si nadělovat drobné dárky, prohlédnout si výzdobu, školáci si rádi pohrají s mladšími kamarády a mladší budou obdivovat, co už starší dovedou. Další oslavy mohou vznikat spontánně – velikonoční pomlázka v MŠ, společné odpoledne při oslavě MDD.

Společné akce a aktivity
Zaměřují se na poznání světa lidí a kultury. Zvláště menší MŠ si nemohou samy objednat autobus, protože by jej nenaplnily. Obě menší školy však autobus naplní. Na společných akcích mají mladší děti možnost vidět své kamarády, sourozence. Usnadní se také objednání a vyřízení celé akce. Část akcí a aktivit včetně odvozu zajistí MŠ, další část ZŠ. Děti často nadchne i návštěva místní firmy, hasičské zbrojnice či společné putování po okolí. Proč některou akci podobného typu nezkusit společně?

Obě zařízení si mohou pomáhat i nad rámec běžné práce s dětmi. Učitelé ze ZŠ mohou předškolním dětem věnovat péči v oblasti grafomotorické či logopedické, mají-li příslušné vzdělání. Předškolní děti mohou rovněž navštěvovat vybrané kroužky na ZŠ.

Materiální a metodická oblast
ZŠ většinou vlastní tělocvičnu, která schází téměř na všech MŠ. Lze učinit vzájemnou dohodu o společném používání. MŠ může po dohodě využívat tělocvičnu i při odpoledních akcích školy, např. cvičení rodičů s dětmi apod. Na mnohých školách lze vhodně skloubit i využívání školní zahrady, neboť často není možné vybavit odpovídajícím způsobem obě školní zahrady. Nevylučuje se ani zapůjčování drobných pomůcek, cvičebního náčiní, knih apod.

Je samozřejmostí, že ředitelka MŠ individuálně konzultuje situaci předškolních dětí s ředitelem ZŠ. Společně lze plánovat i práci s dětmi s odloženou školní docházkou. Budoucí prvňáci opakovaně navštíví první třídu a ředitel ZŠ navštíví MŠ, kde sleduje děti při práci. Osvědčuje se i setkání učitele a ředitele ZŠ s rodiči budoucích prvňáků. Možné je zapůjčení odborné literatury a tisku.

Proč spolupracujeme se ZŠ?
MŠ připravuje děti na život, ale první kroky z MŠ vedou do základní školy. Jejich první zkušenosti jsou právě zkušenosti se školním prostředím. Pokud se děti předem seznámí s prostředím školy i pedagogy, usnadníme jim jistě náročný přechod mezi MŠ a ZŠ a jejich adaptaci na nové prostředí.

Společný kontakt mezi mladšími a staršími dětmi, mezi sourozenci prohlubuje přátelské vztahy a kladně působí na děti v citové oblasti. Významné je předávání zkušeností mezi pedagogy obou škol. MŠ a ZŠ mohou tímto způsobem lépe prezentovat svou práci na veřejnosti a s veřejností spolupracovat.

Plán spolupráce nemusí postihovat veškeré akce a aktivity, mnohé mohou přicházet spontánně na základě dobrých zkušeností a vzájemného partnerství mezi mateřskou a základní školou.

Z plánu spolupráce MŠ a ZŠ v Trnavě ve šk. r. 1999/2000

1. Společné oslavy a svátky
l vánoční pásmo (prosinec)
l karneval (únor)
l pásmo ke Dni matek (květen)
l v době předvánoční navštíví 1. třída MŠ
l sourozenci ze ZŠ se účastní tvořivých odpolední pro rodiče a děti z MŠ

2. Společné akce a aktivity
l návštěva divadla 4 x ročně (objednávku a dopravu zajistí MŠ)
l návštěva výstav (zajištění dopravy dle dohody)
l výlet na konci školního roku

3. Mimoškolní aktivity
l keramická dílna – spolupráce se ZŠ při vypalování a glazurování
l logopedická oblast – děti z MŠ navštěvují logopedku v ZŠ
l grafomotorická cvičení

4. Materiální oblast
l zapůjčení tělocvičny
l využívání školní zahrady
l zapůjčení pomůcek a tělovýchovných doplňku z MŠ do ZŠ

5. Metodická oblast
l stanovení individuálních vzdělávacích plánů pro děti s odloženou školní docházkou
l návštěva první třídy s budoucími prvňáčky
l návštěva učitelky první třídy v MŠ při práci s předškolními dětmi
l půjčování didaktických materiálů

Vyšlo v časopise Iformatorium 3-8

Renata Špačková

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.