EDUin: Stát nemá skutečný zájem zlepšit vzdělávání budoucích pedagogů

pondělí 7. prosince 2020 ·

Univerzita Pardubice ve spolupráci s organizací Učitel naživo nezískala akreditaci pro svůj program přípravy budoucích pedagogů. Národní akreditační úřad zamítl projekt zaměřený na učitele 2. stupně ZŠ a středních škol. Problematiku přípravy učitelů přitom označilo za palčivý problém šetření Delphi 2019 a Audit vzdělávacího systému od EDUin. Potřebu změny výuky na pedagogických fakultách s větším důrazem na praxi vyžaduje také aktuální Strategie 2030+. 


Dvouletý magisterský obor je výsledkem tříleté spolupráce týmu Učitele naživo a osobností z vysokých škol. Propojil znalosti neziskové organizace z několikaletého úspěšného projektu doplňkového pedagogického studia pro absolventy různých vysokých škol s inovacemi z veřejných vysokých škol v Česku a zkušenostmi špičkových pedagogů z praxe. Zamítnutý magisterský studijní program byl v době kritického nedostatku učitelů určený absolventům bakalářského studia oboru (například matematiky, chemie, fyziky), kteří chtějí se znalostí svého oboru zamířit do školství a připravit se na profesi učitele. 

Základní rozdíl oproti stávajícím učitelským programům je v tom, že jde o takzvaný profesní program. „Nová vysokoškolská legislativa zavedla třídění všech vysokoškolských studijních programů na akademické a profesní. V České republice jsou nyní všechny stávající učitelské programy postaveny jako akademické. To znamená, že kladou důraz na oborové znalosti na úkor profesních, na teoretickou přípravu na úkor praktické. To je v České republice silně zakořeněná tradice,“ vysvětluje Vladimíra Spilková, která spolupracuje s Učitelem naživo a připravovala i akreditaci programu na Univerzitě Pardubice. „Profesní model má výrazně vyšší podíl reflektované praxe s mentorskou podporou, úzce propojené s teoretickým studiem. Počítá se zapojením špičkových praktiků do výuky a s intenzivní spoluprací mezi fakultou a školami.” 

Za nejzávažnější problém úřad označil personální zajištění programu z hlediska kvalifikovanosti a odbornosti vzdělavatelů učitelů. To přitom ukazuje na to, že programy mimo uzavřený univerzitní svět nemají v akreditačním procesu šanci. Podle rozhodnutí Národního akreditačního úřadu neobstojí vynikající učitelé z praxe, kteří nemají dostatek titulů a požadovanou vědeckou a publikační činnost. Pedagogická zdatnost vyučujících budoucích učitelů je mimo kritéria, často je přitom ve většině případů daleko vyšší než u akademiků z fakult. 

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Máme to černé na bílém. Vedle různých lobby betonářských, potravinářských a podobně tu máme i lobby pedagogických fakult, které se cítily ohrožené nástupem tohoto ambiciózního a dynamického modelu učitelské přípravy, kterému stěží dokáží konkurovat. MŠMT má ve Strategii 2030+ vepsanou stávající pregraduální přípravu učitelů jako jeden ze základních problémů, všichni ředitelé škol volají po větším podílu praxe. V Učiteli naživo je pedagogická praxe vedená špičkovými mentory ze škol násobně větší v porovnání s fakultami. Výsledek akreditace? Zamítnuto. A důvody jsou skutečně absurdní, že ani nemůžou být myšleny vážně… Až bude zase stát naříkat, jak má málo učitelů, tohle mu připomeňme!”

Vladimíra Spilková, garantka studijního programu: „Absolutně nechápu, proč v době kritického nedostatku učitelů a volání po zásadní změně přípravy učitelů ze strany státu (Strategie 2030+) i praxe škol je zamítnut inovativní program, který reaguje na současné problémy ve vzdělávání učitelů. Program, který vychází z osvědčených zkušeností ve vyspělých zemích i z příkladů inspirativní praxe v českém kontextu. Navíc se promarnila šance ověřit v našem prostředí novou cestu k učitelství prostřednictvím rozsáhlého výzkumu, na který MŠMT přidělilo finanční prostředky (velkorysý grant na pilotní ověření programu musel být však z důvodu zamítnutí akreditace vrácen).“ 


Zdroj: EDUin
Stanovisko "Učitele naživo" naleznete zde
Návrh studijního programu naleznete zde

53 komentářů:

krtek řekl(a)...
7. prosince 2020 v 10:20  

"Za nejzávažnější problém úřad označil personální zajištění programu z hlediska kvalifikovanosti a odbornosti vzdělavatelů učitelů."
---
To jako že by učitele připravovali nějací jiní učitelé a za dva roky by z vysokoškolsky (když je to magisterský obor, tak asi nejméně Bc) vzdělaných udělali učitele. No, ono asi šlo o to, že to byl na koleně napsaný projekt typu "ono by se to nějak udělalo".
A ať nekonspiruji, bohatě by stačilo, kdyby EDUin místo výkřiku publikoval ten dokonalý program výuky budoucích učitelů.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 12:43  

"Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Máme to černé na bílém. Vedle různých lobby betonářských, potravinářských a podobně tu máme i lobby pedagogických fakult, které se cítily ohrožené nástupem tohoto ambiciózního a dynamického modelu učitelské přípravy, kterému stěží dokáží konkurovat."

Takže Učitel naživo nesplní podmínky k udělení akreditace a pan Hřebecký z Eduinu napadne pedagogické všechny fakulty? Tohle je naprosto nehorázné!

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 12:47  

Doporučuji všem nahlédnout do výroční zprávy Učitel naživo, z. ú., v níž je uvedeno, že v roce DPS absolvovalo program Učitel naživo pouhých 11 lidí... To je opravdu pouhá kapka v moři a školám to nijak výrazně nepomůže, když aktuálně chybí tisíce kvalifikovaných učitelů.

Ještě zajímavější je, že za rok 2019 získala tato organizace dary v celkové hodnotě více než 20 milionů korun. Náklady 1 milion korun na 1 absolventa DPS jsou astronomické. Například Univerzita Karlova nabízí kurzy DPS za částku kolem 20 000 Kč...

Karel Gargulák řekl(a)...
7. prosince 2020 v 13:44  

Dobrý den, protože se ozývají podivné dezinformační hlasy. Vnímám jako potřebné jít přímo ke zdrojům.
Věcně:
Absolventi DPS UŽN: https://www.ucitelnazivo.cz/lide#absolventi
Zevrubná evaluace programu v posledních letech (obsahuje i popis špičkového výcvikového programu, který mohl zakořenit v systému pregraduální přípravy v ČR): https://www.ucitelnazivo.cz/files/1107-evaluacni-zprava-2018-2019.pdf
https://www.ucitelnazivo.cz/files/zluta-zprava-tudy-to-jde-2017-19-b5-250x176mm-1.pdf
https://www.ucitelnazivo.cz/files/unz-zprava-z-pilotniho-roku.pdf
Interpretace celého akreditačního příběhu z pohledu jedné z nejrespektovanějších osobností odborné pedagogické veřejnosti prof. Vladimíry Spilkové: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/pribeh-jedne-inovace-ve-vzdelavani-ucitelu.a-7267.html.
Kdo program z osobností pedagogické veřejnosti a institucí podporuje: https://www.ucitelnazivo.cz/files/navazujici-magistersky-program.pdf.
S pozdravem a přáním krásného dne
Karel Gargulák

Karel Gargulák řekl(a)...
7. prosince 2020 v 13:45  

Plus samozřejmě náklady: https://www.ucitelnazivo.cz/o-programu#cena
S pozdravem
K.

mirek vaněk řekl(a)...
7. prosince 2020 v 14:03  


Jestliže žádost o akreditaci má stejnou úroveň jako tyto obecné proklamace, pak se akreditační komisi nedivím.

Co se týká osobností, tak jich tam moc nevidím. A někoho, kdo by měl kredit pro didaktikou pro SŠ tam nevidím vůbec.

Odborníci na primární školu chtějí vzdělávat gymnazisty. A diví se tomu, že stát nejásá.

Oldřich Botlík řekl(a)...
7. prosince 2020 v 14:57  

Podíval jsem se do výročních zpráv Učitel naživo, z. s. dostupných na stránce tohoto spolku (za roky 2018 a 2019). Žádným z nefinančních podporovatelů, natožpak z dárců finančních prostředků není ani Pedagogická komora, z. s., ani její prezident pan Radek Sárközi jako fyzická osoba. Nadace České spořitelny, Nadační fond Avast, Nadace RSJ, Nadační fond M. a T. Krskových a Tomáš Čupr (jmenuji-li pouze pět největších donorů v roce 2019) si tedy práce Učitele naživo váží podstatně víc.

Především se však domnívám – vzhledem k tomu, že podle účetnictví a přehledu darů neměl v roce 2019 spolek žádné příjmy z veřejných zdrojů – že panu Sárközimu do hospodaření spolku vůbec nic není. Ani do toho, za co spolek své prostředky vynakládá a jak efektivně to činí. Zvlášť když je zcela zjevné, že pan Sarközi vůbec nerozumí například rozdílu mezi vstupní investicí (i do vývoje) a náklady řekněme režijními.

Natožpak když ani nedokáže správně uvést počty absolventů (a dalších aktivních členů komunity), přestože informace na straně 6 Výroční zprávy za rok 2019 je přehledná. Zřejmě spěchal, aby svůj příspěvek co nejdříve umístil na co nejvíce místech, a svůj text si po sobě ani nepřečetl…

Není v mých možnostech ověřit vše, co o celé záležitosti napsala prof. Spilková. Z jejího textu v Řízení školy online ovšem vyplývá, že
– na ministerstvu školství neví levá ruka, co dělá pravá (natož co říká Strategie 2030+),
– zástupci pedagogické obce, kteří žádost o akreditaci posuzovali, urputně hájí (ne zrovna žádoucí) status quo,
– akreditační procesy jsou neprůhledné, snadno zmanipulovatelné a často formalistické.


Projekt, jehož je prof. Spilková významnou součástí, si ze strany akademické pedagogické obce vysloužil zamítnutí akreditace magisterského studijního programu na „kamenné“ univerzitě. Kdo ví, zda by „kamenné“ útočiště vůbec hledal, kdyby si před časem snahy o zavedení systému akreditací pro uznávání pedagogického vzdělání získaného mimo „kamenné“ instituce nevysloužily podobné odmítnutí právě ze strany prof. Spilkové a její kolegyně prof. Wildové.

Domnívám se, že případ zamítnutí této žádosti o akreditaci si zaslouží důkladné nezávislé posouzení. Může pomoci nepružnou akreditační praxi změnit, případně otevřít cestu pro stanovení férových podmínek, po jejichž splnění bude možné uznávat vzdělání získané i mimo formální univerzitní struktury.

MG řekl(a)...
7. prosince 2020 v 14:57  

Je zajímavé, že každý, zvláště pan Sarkozy, jako obvykle, žvaní a žvaní a vynáší soudy o něčem, co nezná. Jsem absolventem PedF UK, obor M a F, a když to shrnu, co mi dala, pak musím konstatovat, že hromadu teorie, kterou jsem si mohl nastudovat sám, ovšem nulové množství praxe, která by k něčemu byla. Teď studuji UnŽ a říkám si, že to je přesně to, co jako učitel potřebuji. Už se nedivím, že fakulty proti této konkurenci tak brojí....

Silvie A. řekl(a)...
7. prosince 2020 v 15:03  

– na ministerstvu školství neví levá ruka, co dělá pravá (natož co říká Strategie 2030+),
– zástupci pedagogické obce, kteří žádost o akreditaci posuzovali, urputně hájí (ne zrovna žádoucí) status quo


Neznalost S2030+? Hájení statu quo? Samé dobré zprávy!

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 15:11  

Čerpám údaje výhradně z výroční zprávy za rok 2019:

Učitel naživo, z. ú.

"Do roku 2019, tedy do druhého roku existence naší organizace, jsme vstoupili s již více než 30členným týmem... V roce 2019 v programu Učitel naživo absolvovalo dalších 20 studentů. Z toho 11 získalo oficiální učitelskou kvalifikaci díky akreditaci programu ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Většina z 35 absolventů programu už působí jako učitelé, další to mají v plánu."

Zdroj: https://www.ucitelnazivo.cz/files/vyrocni-zprava-2019-final.pdf

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 15:15  

Je třeba srovnávat srovnatelné, tedy nikoliv srovnávat přípravu studenta učitelství na VŠ, ale srovnávat DPS Učitel naživo a DPS veřejných vysokých škol. Studium na pedagogické fakultě v magisterském programu učitelství je něco jiného...

DPS Učitel naživo: "38 000 Kč za celý program (Program Učitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady jsou přes 140 000 Kč za studenta. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři tak, aby byl program cenově dostupný pro všechny.)" Zdroj: https://www.ucitelnazivo.cz/o-programu

DPS na veřejných VŠ stojí účastníka přibližně 20 000 Kč...

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 15:20  

Připojuji informace z výroční zprávy za rok 2019 neziskovky Eduin, když už se tu zapojil do diskuze její pracovník Karel Gargulák...

Eduin, o.p.s.

- V roce 2019 přijala společnost peněžní dary v celkové
výš 6 960 tis. Kč, z nichž 6 834 tis. Kč jsou dary od
právnických osob
- Z těchto darů využila společnost pro svou činnost
v roce 2019 dary ve výši 4 987 tis. Kč
- V roce 2019 společnost na různých aktivitách měla
výdělek celkem 1 226 tis. Kč.
- V roce 2019 zaměstnávala společnost 2 zaměstnance.
Jednoho na základě Smlouvy o výkonu funkce
ředitele a druhého na základě pracovní smlouvy.
Další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě Dohod
o provedení práce (v roce 2019 bylo uzavřeno celkem
47 těchto dohod).

Zdroj: Výroční zpráva Eduin, o.p.s.: https://www.eduin.cz/vyrocni-zpravy/

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 15:21  

Problematiku přípravy učitelů přitom označilo za palčivý problém šetření Delphi 2019 a Audit vzdělávacího systému od EDUin.
No když něco označil "audit" EDUinu, tak je to TU-TO-VKA!!! :o)

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 15:23  

Univerzita Pardubice ve spolupráci s organizací Učitel naživo nezískala akreditaci pro svůj program přípravy budoucích pedagogů. Národní akreditační úřad zamítl projekt zaměřený na učitele 2. stupně ZŠ a středních škol.
To je možné.
Ovšem z toho absolutně nevyplývá, že "Stát nemá skutečný zájem zlepšit vzdělávání budoucích pedagogů".
Znamená to výhradně, že stát nemá zájem o tento konkrétní program.
Jinak ukázkové hraní na city.

Karel Gargulák řekl(a)...
7. prosince 2020 v 16:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Karel Gargulák řekl(a)...
7. prosince 2020 v 16:06  

Petře, díky moc, že zmiňujete náš audit. Kapitola "Pedagogičtí pracovníci: Od výběru po konec kariéry učitelů a ředitelů škol" se loni - alespoň podle zpětné vazby recenzentů, recenzentek a terénu - mimořádně povedla: https://audit.eduin.cz/2019/audit/temata-pro-rok-2020/pedagogicti-pracovnici-od-vyberu-po-konec-kariery-ucitelu-a-reditelu-skol/. Mrkněte na to. Není to úplně "easy reading", ale snad Vám to bude dávat smysl.
S pozdravem
Karel G.

P.S. Pro Oldu Botlíka - taky jsem to zkusil projít a fakt úplné prázdno. Moc mě to vůči členům a členkám smysluplného spolku mrzí: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=992688.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 16:18  

Bylo by dobré uvést, že Eduin se v Učiteli naživo angažuje. Jeho hodnocení situace tudíž není nezávislé...

Karel Gargulák řekl(a)...
7. prosince 2020 v 16:28  

Dobrý den, jen rychlá odpověď v napínavé debatě - ne, neangažuje. Jen mezi námi - je určitě hodně důležité pracovat na tomto (i v kontextu jiných výroků): https://www.e-bezpeci.cz/index.php/trocha-teorie/jak-si-overit-informace-na-internetu, https://pracesdaty.zcu.cz/, https://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html atd.
Díky moc a ať se daří!

Eva Adamová řekl(a)...
7. prosince 2020 v 16:32  

"Za nejzávažnější problém úřad označil personální zajištění programu z hlediska kvalifikovanosti a odbornosti vzdělavatelů učitelů."

On zde není jen problém se zapojením organizace Učitel naživo, ale i s tím, že samotná Univerzita Pardubice měla a má problémy s akreditací učitelských programů.

Dcera kolegyně studovala v Pardubicích bakalářský učitelský obor historie-bulharština. Už nesmyslnost této kombinace byla zarážející, ale na historii se prostě jinde nedostala. Po celou dobu bakalářského studia jim slibovali otevření studia magisterského. Pro mne je tedy s podivem, že u studia učitelství, kde můžete s bc. titulem dělat max. asistenta pedagoga, byla vůbec udělena akreditace na obor bakalářský bez akreditace na obor magisterský, zvláště pokud se jednalo o tuto podivnou kombinaci oborů. Jak to dopadlo? Akreditaci na magisterský obor univerzita nezískala a studenti zůstali čučet v luftu a v podstatě neměli možnost kdekoliv pokračovat, protože tento obor prostě jinde nebyl. Podle mne byl tehdy nepořádek na univerzitě i v udělování akreditací. Udělování akreditací se ale od té doby zpřísnilo a to, co se odehrálo nyní, toho bude pravděpodobně důsledek. Malé univerzity mají skutečně problém pokrýt odborně i didakticky výuku učitelských oborů v plné šíři a jsou hodně závislé na "cestujících profesorech" s velkých univerzit. A když se to ještě postaví na spolupráci s neziskovkou, kde pravděpodobně o nějakém akademickém pokrytí výuky nemůže být vůbec řeč, je průšvih na světě.

Michal Komárek řekl(a)...
7. prosince 2020 v 17:02  

Pane Sárközi, Vaše snaha o manipulaci a dezintrepretaci je zřejmá. Nebo jde o mizivou schopnost porozumění textu?

Příklad: V prvním svém vstupu uvádíte příjmy Učitele naživo, špatně zaznamenáváte počet účastníku kurzu a docházíte k závěru -chybnému - že náklady na jednoho účastníka jsou 1 milion korun. To porovnáváte s cenou kurzu na veřejných VŠ - cca 20 tisíc korun. S cenou kurzu, nikoli s náklady.

O něco později, jakoby nic, konstatujete, že cena kurzu Učitele naživo je 38 tisíc korun a náklady 140 tisíc korun.

A ještě si k tomu dovolíte bohorovně podotknout, že třeba "srovnávat srovnatelné".

Brilantní výkon!

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:04  

Pane Garguláku,
došlo k drobnému omylu. Audit EDUinu jsem prvotně nezmínil já, ale autor článku píšící za EDUin.

Aby nedošlo k nedorozumění: Praxi budoucích či čerstvých učitelů bych zcela jednoznačně posílil. Nicméně se nedomnívám, že jedinou možností, jak toto učinit, je "Učitel naživo". Jsme přesvědčen, že za nedostatečnou přípravu odpovídají příslušné katedry, resp. že by didaktici na katedrách zaměstnaní měli dělat pořádně svoji práci. Když ji mohli dělat za nás, šlo by to i teď.

Ještě Vás prosím o vysvětlení, proč se to jmenuje takto, když o žádné úřední ověření nezávislou institucí nejde. Pokud vím, nedělo se tak z pověření úřadu a EDUin není nezávislá instituce v tom smyslu, že jde o jednoho z "hráčů", je z principu zainteresován na určitém výsledku, což skutečný auditor být nemůže.
Pokud napíšete něco jako "No on to žádný audit samozřejmě není, ale museli jsme to nějak nazvat a tohle dobře zní", tak to pochopím.
Jinak v tom materiálu, na který jste mi poslal odkaz, s řadou věcí souhlasím, i přes můj velmi kritický postoj k mediálním výstupm EDUinu. (Např. "profesní rámec" by se skutečně měl uplatňovat, měl by být kladen větší důraz na didaktickou stránku studia.*) Audit to ale fakt není :o)
*Zde nemohu nepoznamenat, že dle mé zkušenosti proklínané obory jak matematika nebo fyzika v průměru věnují didaktice větší pozornost než obory jiné s výjimkou cizích jazyků.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:19  

Ještě poznámka k jednomu z bodů:
Hlavní předností uchazečů o obory učitelství by nutně neměl být výhradně jejich předchozí akademický úspěch.
Dovolím si slovutné odborníky z EDUinu upozornit, že "akademický úspěch" určitě není hlavní předností či hlavním kritériem uchazečů o obory učitelství už drahnou řádku let, byl-li vůbec někdy.
Pouze se předpokládalo, že učitelem nebude každý Pepek Vyskoč, což je podle mého soudu naprosto v pořádku. Učitel by měl být jednoznačně nadprůměrně vzdělán a nadprůměrně inteligentní, jinak nebude mj. schopen uplatňovat mezioborová kritéria, která považuji za velmi důležitá. Rovněž by měl dostatečně zvládat vlastní odbornost, aby byl schopen nadhledu.
Vím, že EDUin má o výběru učitelů jiné představy, resp. že se chová tak, jako by jiné představy měl. To je ale jiná věc. Já prostě školství za odkladiště nepotřebných absolventů pochybných oborů nepovažuji.
Že by se mělo přihlížet i k jiným kritériím, např. ke schopnosti jednat s lidmi, je naprosto v pořádku a plně s tím souhlasím. Neodpustím si ale poznámku, že dost lidí EDUin či "školské reformátory" podporujících prokazuje v praxi tuto schopnost na velmi nízké úrovni, takže je otázka, nakolik EDUin sám je schopen tento požadavek zohlednit.
Bohužel v současné situaci není mezi uchazeči o studium učitelství příliš na výběr, takže požadavky být mohou, ale to je tak všechno.

Silvie A. řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:25  

tak to pochopím

Už jste to pochopil.

Silvie A. řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:33  

učitelem nebude každý Pepek Vyskoč

Zřetelně diskriminační požadavek. Bruselská antidiskriminační komisařka Jourová vám to zatrhne!

školství za odkladiště nepotřebných absolventů pochybných oborů nepovažuji

Jistěže. Tohle je přece parketa neziskovek.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:39  

Paní Silvie
Já vím.
Myslím ale, že jsou i další důvody, o nichž tu nemíním spekulovat. Odmítání oborové způsobilosti učitele se objevilo už v dobách, kdy ještě přehršel absolventů nebyla patrná. Nejsem si dokonce jist, zda už existoval EDUin.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:41  

Rád bych pana Komárka požádal, aby se tu neztrapňoval tím, že když já napíšu počet "absolventů", tak on zde tvrdí, že píšu o počtu "účastníků". Každý si zde může ověřit, že pan Komárek můj výrok dezinterpretoval... Cituji jen a pouze výroční zprávu za rok 2019. V tomto roce byl počet absolventů DPS programu Učitel naživo 11. Jaké byly příjmy této organizace v roce 2019, si každý může dohledat. Stačí kliknout na odkaz, který jsem sem vložil...

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:43  

Eduin se samozřejmě v projektu Učitel naživo angažuje. Například prostřednictvím SKAV, v jehož čele je pracovnice Eduinu...

Michal Komárek řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:50  

Pane Sárközi, skutečně jste napsal "absolventa", za to se omlouvám. Míru Vaší manipulace a dezinterpretace to však upravuje jen nepatrně. Vaše neustálá snaha zaútočit na EDUin je také zcela nevěcná...

Zkuste někdy diskutovat nejenom věcně, ale i podle motta vašeho spolku: "Hledáme, co nás spojuje. Potřebujeme více svobody, důvěry a spolupráce. Ukažme, že se dokážeme domluvit."

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 18:57  

Já tedy nejsem ekonom a v té účetnické hantýrce se moc nevyznám, tak prosím znalé o informaci, jak velká utracená částka připadá na jednoho účastníka a na jednoho absolventa. Podle materiálu citovaného panem Sárközim.

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 19:00  

Jako že fyzikář neumí fyziku a matikář neumí matiku?!
Patrně ano. Resp. že nesejde na tom, zda umí nebo ne.

Z praxe by mohl přijít inženýr (jednoho jsem jako žák potkal, učil dobře). Ovšem asi jich moc nebude... Takže mohl by, ale nepřijde. Až na výjimky.
Druhá věc je, že vím o dvou, kteří přišli, ale pro změnu zas neuměli učit.

Oldřich Botlík řekl(a)...
7. prosince 2020 v 19:16  

Radek Sárközi, 12:47, napsal doslova:
Doporučuji všem nahlédnout do výroční zprávy Učitel naživo, z. ú., v níž je uvedeno, že v roce DPS absolvovalo program Učitel naživo pouhých 11 lidí...

Na stránkách Učitele naživo jsou ale výroční zprávy nejméně DVĚ: za rok 2018 a za rok 2019. Ve programu 2017--2019 bylo podle zprávy za rok 2019 celkem 20 absolventů (z toho 11 v akreditovaném oboru), v programu 2018--2020 to bylo 40 studentů (z toho 38 v akreditovaném režimu) a v programu 2019--2021 šlo o 30 studentů (všichni v akreditovaném režimu). VŠECHNY tyto programy byly zjevně financovány také v roce 2019. Neuvedl, kterou výroční zprávu cituje, ani ve kterém roce absolvovalo program Učitel naživo "pouhých 11 lidí". K tomu navíc podle této výroční zprávy nedošlo v žádném z uvedených programů. Myslím, že pan Sárközi je obyčejný nepořádný a záštiplný manipulátor. Nemá cenu věnovat mu další pozornost.

K použití slova "audit" uvádí ASCS toto:
1. ekon. revize účetních knih, přezkoumání závěrečných účtů, kontrola vykázaných aktiv a pasiv organizace: provádět a.
2. prověřování, prověření stavu něčeho, kontrola, revize: ekologický a.
3. zpráva vydaná o auditu 1,2: zveřejnit a.
Příklady: Firma poskytuje audity účetních závěrek. Informace byly předány Odboru interního auditu.

Je tedy zřejmé, že audit může být interní i externí, rozhodně nemusí být "úřední" a označení, které použil EDUin, je zcela v souladu jak s vymezením ASCS, tak s dalšími příklady uvedeným v Českém národním korpusu.

Panu Špínovi - Portwynovi vřele doporučuji, aby se předtím, než zase začne naříkat, podíval aspoň do slovníku. I to patří k základům vzdělanosti...

Petr Portwyn řekl(a)...
7. prosince 2020 v 19:27  

Panu Botlíkovi doporučuji, aby se někoho zeptal, co znamená české slovo "naříkat".
I když vím, že to neudělá ;o)

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 20:26  

Srovnával jsem srovnatelné, tudíž výhradně informace z výroční zprávy za rok 2019: Počet absolventů DPS Učitel naživo v roce 2019 s příjmy této organizace v roce 2019 z darů (další příjmy jsem ani nezapočítával, ale pro chystaný článek to ještě dopočítám...).

Stejně tak může někdo jiný nahlédnout do výroční zprávy za rok 2018 a srovnat počet absolventů DPS Učitel naživo s příjmy organizace za rok 2018. A až bude k dispozici výroční zpráva za rok 2020, opět bude možné srovnávat počet absolventů s příjmy organizace...

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 20:29  

Zaráží mě, že pan Komárek se nevymezil proti tomuto nehoráznému nařčení:

"Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Máme to černé na bílém. Vedle různých lobby betonářských, potravinářských a podobně tu máme i lobby pedagogických fakult, které se cítily ohrožené nástupem tohoto ambiciózního a dynamického modelu učitelské přípravy, kterému stěží dokáží konkurovat."

Jak by asi mohl obskurní program Učitel naživo s 11 absolventy ročně ohrozit pedagogické fakulty? A jak mají pedagogické fakulty konkurovat bohatě dotovanému programu Učitel naživo, když jim stát poskytuje pouhý zlomek částky na 1 studenta, kterou disponuje Učitel naživo?

Michal Komárek řekl(a)...
7. prosince 2020 v 20:44  

Pane Sárközi, Vy jste prostě s těmi čísly manipuloval, je to zřetelné a žádné vykrucování na tom nic nezmění...

Přeji efektivní dopočítávání a především spojování a porozumění!

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 21:13  

Doporučuji k přečtení jednu z prvních veřejných reakcí některého z pracovníků pedagogických fakult na nehorázné nařčení od pana Hřebeckého z Eduinu:

https://www.facebook.com/kamil.kopecky/posts/10218452783573734

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 22:27  

Začetl jsem se do další výroční zprávy...

Nadace České spořitelny poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám a firmám:

- EDUin, o.p.s - 3 115 000 Kč
- ČOSIV, z.s. - 1 500 000 Kč
- Eduzměna, nadační fond - 6 500 000 Kč
- SKAV, z.s. - 2 100 000 Kč
- Učitelská platforma, z.s. - 600 000 Kč
- Učitel naživo, z.ú. - 14 322 500 Kč
- Economia, a.s. - 2 000 000 Kč (Chytré Česko)

Zdroj: Výroční zpráva NČS za rok 2019: https://www.nadacecs.cz/publikace

Michal Komárek řekl(a)...
7. prosince 2020 v 23:20  

A k věci jste řekl co, pane Sárközi?

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 23:22  

Už chápu, proč jsou organizace napojené na penězovod z Učitele naživo rozzlobené - přišly totiž o dotaci z MŠMT ve výši 30 milionů korun...

https://www.ucitelnazivo.cz/files/navazujici-magistersky-program.pdf

Radek Sárközi řekl(a)...
7. prosince 2020 v 23:54  

Zárodek útoku od pana Hřebeckého je v tomto rozsáhlém textu paní profesorky Vladimíry Spilkové, cituji:

"Navíc – předsedkyně hodnotící komise prof. Ludíková je současně předsedkyní Asociace děkanů Pedagogických fakult (předkládanou akreditaci lze považovat za konkurenční pro monopolní pozici pedagogických fakult), zpravodajka v Radě NAÚ pro učitelské programy prof. Šmelová je na PedF UP v Olomouci podřízenou této předsedkyně. Bez ohledu na specifické okolnosti provázející posuzování naší žádosti je třeba zdůraznit, že hodnocení akreditačních žádostí komisemi „sestavenými na jedno použití“ představuje i v jiných případech doslova ruletu štěstí. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti hodnotitele NAÚ, že složení komise významně ovlivňuje interpretaci kritérií, přísnost, a naopak vstřícnost v posuzování apod."

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/pribeh-jedne-inovace-ve-vzdelavani-ucitelu.a-7267.html

mirek vaněk řekl(a)...
8. prosince 2020 v 7:19  

Cui bono.

Je to velký byznys.

Petr Portwyn řekl(a)...
8. prosince 2020 v 8:24  

Netvrdím, že tomu rozumím, ale po nahlédnutí:
- UPCE už učitele vzdělává (zejm. AJ)
- účastníků programu "Učitel naživo" jsou řádově desítky (je otázka, kolik přesně, ale podle výroční zprávy programu ve dvouletém kurzu dohromady cca 70, počítáme-li běhy 2018-2020 a 2019-2021, absolventů pochopitelně ještě méně)
- objem prostředků v roce 2019 řádově milióny Kč, tj. na účastníka připadá šesticiferná částka. Zde bych byl vděčen za upřesnění, nejsem ekonom.
- program je magisterský a je určen pro zájemce, kteří vystudovali něco jiného a chtěli by učit

Co se týká přípravy budoucích učitelů fyziky, neboť didaktikou Fy se zabývám a jde o jeden z oborů, kde učitelé nejvíce chybí, neměl bych starost o odbornou úroveň, pokud jde spolupráce Ireny Dvořákové do hloubky (aby to nebylo jen jméno na listině). Na druhou stranu netuším, kolik lidí schopných učit fyziku by šlo studovat čistě pedagogický magisterský program. Přece jen by zájemce musel už zvládat obor, zřejmě něco technického nebo přírodovědného - absolvent politologie, filmové vědy nebo gender studies asi fyzice moc nehoví. Technici i přírodovědci obvykle nemají problém sehnat práci a plnohodnotné studium stojí dost času a tudíž i peněz. Je tedy otázkou, kolik učitelů a v jakých oborech by bylo za ty peníze vychováno, jaká je efektivita vložených prostředků.

Pokud by tohle např. pan Gavlák věděl, byl bych opět vděčen za informaci. Nemám čas ani chuť přehrabovat stohy dokumentů psaných úřednickým newspeakem.

Radek Sárközi řekl(a)...
8. prosince 2020 v 12:02  

Dokázal by mi někdo tyto milionové přesuny tam a zpět vysvětlit?

Nadace OSF financovala v roce 2019 nadační fond Eduzměna částkou 4 500 000 Kč, ale obratem dostala od Eduzměny 5 352 000 Kč. Viz výroční zprávy těchto neziskovek za rok 2019.

Radek Sárközi řekl(a)...
8. prosince 2020 v 18:52  

Rád bych ještě něco dovysvětlil panu Komárkovi, který psal "To porovnáváte s cenou kurzu na veřejných VŠ - cca 20 tisíc korun. S cenou kurzu, nikoli s náklady."

Cena toho kurzu pokrývá veškeré náklady plus zisk. DPS totiž není nijak dotované od státu, narozdíl od běžného magisterského studia. Lze ještě argumentovat tím, že klasické DPS má 250 hodin, ale Učitel naživo 750 hodin. V tom případě by u DPS Učitel naživo byly náklady + zisk 60 000 Kč, ale oni uvádějí se mají náklady 140 000 Kč, tedy více než dvojnásobné. Kam pak ale mizí ty miliony získané na darech, když Učitel naživo vybírá kurzovné 38 000 Kč?

Takto nastavený program DPS prostě není finančně únosný, protože se neobejde bez velkorysých dárců. Kdyby si ho měli celý hradit účastníci, tak by na něj neměli peníze. Není tudíž ani přenositelný, ani se nemůže nijak masově rozšířit. A proto má pouhých 11 absolventů DPS za rok, nikoliv stovky...

Stejný problém by nastal i u magisterského studia, kdyby bylo akreditováno. Bez oné dotace 30 milionů by nemohlo fungovat, protože finance, které stát poskytuje vysokým školám na magisterské studium, na takto pojatý program učitelství prostě nestačí.


Radek Sárközi řekl(a)...
9. prosince 2020 v 14:22  

Tak jsem ve výroční zprávě za rok 2019 dohledal přesné údaje:

Učitel naživo, z.ú., hospodaření organizace v roce 2019

- výnosy - 26 441 000 Kč (z toho prodej služeb 1 859 000 Kč - to bude právě především kurzovné za DPS Učitel naživo, ale není to bohužel podrobněji rozepsáno...)
- náklady - 26 349 000 Kč

Michal Komárek řekl(a)...
9. prosince 2020 v 14:31  

Tak jste nám, pane Sárközi doložil, že umíte číst... A ještě něco podstatného?

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 15:00  

Pan Sárközi
to bude právě především kurzovné za DPS Učitel naživo
V roce 2019 bylo podle výroční zprávy přijato 30 studentů.
Cena je 38 000 Kč za celý program (viz web Učitele naživo), pokud by byly slevy (uvedeno na stránkách), tak ještě méně.
30*38 000 je 1 140 000...
Musí tam být ještě nějaké zdroje zisku.

Ale o to až tak nejde. Není to o tolik.
Podstatné je, co jste psal - ten program je udržitelný jen při masívním sponzoringu, jinak se neprodá. Tedy při těch 140 000 Kč/účastník.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 15:11  

Další věc - ono 750 h za 2 roky není zas tak málo, pokud člověk chodí do zaměstnání a nedejkomenský má ještě rodinu. Vychází to na hodinu denně, ovšem včetně víkendů a prázdnin. Nic proti intenzívnímu studiu, to je jistě z hlediska praxe fajn, ale jde o to, že lidí, kteří mají tolik času (reálně mimo prázdnin a víkendů 2-2,5 h denně po dobu dvou let) až tolik nebude. Tudíž zájem je nutně omezený.
Prostě bere to čas a peníze. Ideální pro skorodůchodce, co už se nestarají o děti... Ovšem nejsem si jist, zda právě oni jsou cílová skupina.

Jinak rozhodně nechci odborně shazovat něco, na co dozírá Leoš Dvořák. K tomu mám velkou důvěru. Beru to ale ekonomicky.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 15:18  

Plus dojíždění, samozřejmě.

Eva Adamová řekl(a)...
9. prosince 2020 v 16:49  

Těch 750 hodin za dva roky je šílenost a bude to pravděpodobně jeden z důvodů, proč to akreditací neprošlo.

Petr Portwyn řekl(a)...
9. prosince 2020 v 17:33  

Pokud jsem to správně pochopil, tak Učitel naživo nedostal akreditaci jako magisterský program. Těch 750 hodin je z inzerce na dvouletý kurz. Kolik by magisterský obor zahrnoval hodin, netuším.
Na denní studium je 750 h málo, při čtyřech 15-týdeních semestrech to dává 12,5 h na týden).

Radek Sárközi řekl(a)...
9. prosince 2020 v 22:52  

V "neziskovce" Učitel naživo pracuje dle výroční zprávy za rok 2019 celkem 24 lidí s průměrným platem v organizaci skoro 50 000 korun měsíčně.

Radek Sárközi řekl(a)...
10. prosince 2020 v 18:37  

Přehledné shrnutí mých komentářů zde:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/12/vyrocni-zpravy-skolskych-neziskovek-za.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.