V tiskové zprávě MŠMT o otevření škol není ani slovo o učitelích

pátek 1. května 2020 ·

„Co se týče ochrany rizikových osob, je zde princip dobrovolnosti. Součástí materiálů, které vyšleme do škol, bude i vymezení rizikových skupin, aby se mohli žáci, studenti a rodiče seznámit, kdo je riziková skupina, a zvážit tak účast ve škole, která bude u všech skupin, znovu opakuji, na bázi dobrovolnosti,“ cituje ministra školství Roberta Plagu tisková zpráva ministerstva. Zda do „všech skupin“ patří i učitelé, zůstává neobjasněno. Pravděpodobně se to zřizovatelé, ředitelé a učitelé konečně dozvědí z manuálů, jejichž dokončení ministr oznámil na dnešní tiskové konferenci.Tyto manuály budou v příštím týdnu distribuovány do všech škol v ČR tak, aby se mohli ředitelé připravit na jednotlivé fáze uvolňování, které nastanou 11. a 25. května. „Pokud se někdo bál drakonických opatření, mohu jej uklidnit. Důležitým faktorem pro nás byla proveditelnost na českých školách,“ řekl ministr školství na tiskové konferenci.

Konkrétně se bude jednat o materiály pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Stejně tak budou mít materiály k dispozici ředitelé základních uměleckých škol, středisek volného času a školských poradenských zařízení. Manuály budou po rozeslání do škol přístupné také na webu ministerstva. Na materiálu ministerstvo školství úzce spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Byly rovněž konzultovány a připomínkovány ze strany odborné veřejnosti, zejména pak ředitelů škol, zástupci školských asociací či samospráv.

„Chtěl bych poděkovat epidemiologické skupině, protože ta práce na manuálech byla velmi intenzivní. Zohledňovali jsme proveditelnost na školách, a to i co se týká nákladů, které s tím budou mít školy spojené. Myslím, že jsme našli proveditelný kompromis,“ řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga. „Pokud měli ředitelé škol obavy z nějakých drakonických opatření, mohu je uklidnit. V mateřských školách by měl být relativně normální provoz, samozřejmě se zvýšenou hygienou a dezinfekcí. Děti ale nebudou muset nosit roušky. U základních škol, kam nastoupí žáci 9. tříd k přípravě na přijímací zkoušky po skupinách o patnácti členech, budou rovněž mírně zvýšené hygienické požadavky, ale ve chvíli, kdy budou dodrženy rozestupy, žáci ani učitelé nebudou muset mít roušky. To samozřejmě neplatí ve společných prostorách, kde je budou muset mít nasazeny. Stejná pravidla budou platit také u středních škol, do kterých budou docházet žáci na zesílenou přípravu k maturitní zkoušce,“ doplnil ministr Plaga. V manuálech jsou uvedeny rovněž podmínky pro provoz školních jídelen, kde budou mít školy možnost určit si způsob provozu dle vlastních možností.


- mik

Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

3 komentářů:

Petr Portwyn řekl(a)...
1. května 2020 v 16:21  

V tiskové zprávě MŠMT o otevření škol není ani slovo o učitelích
Nojo.
Jestli to náhodou nemůže být taky tím, kým se ministr školství obklopuje a kdo/co je pro něj zdrojem informací?
Protože sám zkušeností mnoho nemá.

Anonymní řekl(a)...
1. května 2020 v 20:10  

Jen tak pro zajímavost. Je vůbec učitel člověk v době prázdných proklamací vždy před volbami - "škola je prioritou"?

Unknown řekl(a)...
2. května 2020 v 21:19  

Vybrané pasáže z manuálu pro ředitele škol.
Slíbený manuál:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Praha, 30.

Takže jak se o nás učitele postarají:

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví.
Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole.
Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek nebo pověřením úkoly souvisejícími se zajištěním vzdělávání na dálku.
Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště), pokud z této povinnosti není udělena výjimka – jako je tomu v určitých případech i pro zaměstnance škol (viz výše kapitola Ve třídě). V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním
ochranným pracovním prostředkem. V dalším odkazujeme na stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které je k dispozici zde.
Přesto doporučujeme, aby škola disponovala určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků nosu a úst pro případ potřeby.
Další podrobnosti lze nalézt v Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese (dostupné zde).

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.