Jana Karvaiová: O hodnocení na konci školního roku

čtvrtek 21. května 2020 ·

„Hodnoťte slovně – zní z jedné strany. Tak slovně hodnotit můžeme, pokud to ovšem umíme… Nehodnoťte – zní z jiné strany. Proč? Většina učitelů si poradí a to i nyní, když se s žáky učila na dálku. Hodnocení je zpětná vazba a tu žák potřebuje... Hodnoťte formativně- zní z další strany. Nejsem si jistá, zda tito tuší, co formativní hodnocení je,“ píše Jana Karvaiová na svém blogu. Jana Karvaiova (pedagogicka-komora.cz)
Karvaiová pokračuje: 

Ono totiž moc nejde hodnotit známkami a poté najednou udělat něco, co nazvu „formativním hodnocením“. Toto hodnocení je totiž dlouhodobé, vyžaduje spolupráci všech stran a je třeba se ho dobře naučit. Vyhrknout na učitele jako celek – od zítra budete hodnotit formativně, je nesmysl.

Hodnoťme tedy každý po svém tak, jak jsme zvyklí. Ale když se rozhodneme pro změnu, udělejme ji rozvážně, poučeně a správně. Tedy připravme se na změnu klasifikace třeba pro další školní rok, vysvětleme to všem ve škole, rodičům a i dětem. Za nejhorší považuji současné „hurá“ návrhy, kdy má někdo potřebu dělat revoluci ve všem, od klasifikace po změny v RVP, nejlépe za týden. Po mnoha zkušenostech vím, že tohle prostě nefunguje a jen vznikají paskvily. Které se neuchytí a jen vyvolají ve školství zmatek a odpor.

Pracujme na tom, aby jakékoli hodnocení bylo především spravedlivé. Změny ve školství je třeba dělat promyšleně. S vnitřní motivací těch, kteří učí.


Celý text naleznete zde

53 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
21. května 2020 v 9:28  

Slovní hodnocení sice pokrývá různé typy schopností/dovedností žáka, ale hlavně zakrývá výsledek do početné změti nejasných slov (laikovi). Známka (procenta, percentil, cokoliv) je zjednodušení. Nevěřím tomu, že rodič mající zájem by se neuměl zeptat učitele, v čem je Pepíček tak dobrý/špatný.

Pokud budu mít na ZŠ na celý úvazek, budu mít až 20 různých tříd (600 žáků). Kdyby mi poctivé slovní hodnocení jednoho žáka zabralo 10 minut, budu je psát nepřetržitě 100 hodin, což je absurdní. I kdyby těch žáků bylo jen 100 (tj. 5 tříd po 20), bude to 17 hodin práce (každé dva měsíce, aby bylo pro vysvědčení i rodičovské schůzky). Evidentně se dá formativní hodnocení rozumně zvládnout maximálně na 1. stupni.

Eny Gma řekl(a)...
21. května 2020 v 10:27  

Asi před 40 lety jeden pan profesor na gymnasiu měl speciální známku 4CM. Přeloženo "dostatečná cestou milosti". Tuto známku bychom mohli dnes dát více jak 2/3 všech žáků. A aby se nenašel kvelurant, který by si nekriticky nárokoval něco lepšího, navrhuji do kolonky známky na vysvědčení úplně všem uvádět - postupuje-
Je to zkrátka na základě nařízení MŠMT. A pokud se žáci učili maximálně svědomitě, tak jen dobře. Vědomosti jim nikdo nevezme. Kdo se zodpovědně učil dříve, učí se i dnes. Handicap budou mít všichni a u těch poctivých se to tolik, nebo zcela vůbec neprojeví. Budou mít konkurenční výhodu. Přejme jim to!Heslo "zrno x plevy" !

L.snirch řekl(a)...
21. května 2020 v 12:20  

Heslo zrno x plevy - to je skvělý nápad.
Stejným způsobem studenti a rodiče ohodnotí práci a schopnosti učitelů v době distanční výuky, tedy skutečné on-line výuky, ne jen zadávání úkolů maily. A rázem vše ve školství bude křišťálově průzračné - zrno x plevy.

Radek Sárközi řekl(a)...
21. května 2020 v 12:56  

Skvěle napsáno! Sám bych to nezformuloval lépe, paní Karvaiová :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. května 2020 v 14:05  

Myslím, že změně hodnocení bychom se neměli bránit. Vezměte si třeba takového dysortografika. Ten vám naseká 30 chyb. Takže za pět. Jenže po čase a usilovné práci už nadělá "jen" 20 chyb. To je přeci posun, ne? A tak je třeba ho ohodnotit. Zlepšil se vlastně o víc jak 30%. Copak to nechápete? A takto by měly být děti hodnoceny celkově.

Milan Keršláger řekl(a)...
21. května 2020 v 20:14  

@Jana Karvaiová: Než ohýbat hodnocení celkově, raději bych v celé třídě klasifikoval tak, aby to vyhovovalo i dysortografikovi, případně mu zadání podat jinak (místo diktátu využít počítače). Pokusy o "neférové" hodnocení vedou ve třídě sice k akceptaci (nic jiného jim nezbude), ale celkově to narušuje zpětnou vazbu ("nojo, von to má jinak, tak má jedničku a já mám čtverku, i když von na to kašle").

Také vám nic nebrání při rozdávání známek doprovodit známku slovním hodnocením, což se ostatně dělalo běžně i za mého mládí (tj. před 40 lety).

Petr Portwyn řekl(a)...
21. května 2020 v 21:14  

Změny ve školství je třeba dělat promyšleně. S vnitřní motivací těch, kteří učí.
To je sice hluboká pravda, ale neděláte si iluze, že bude pochopena?

Řada z těch, kteří "hurázměny" žádají, dává dost nepokrytě najevo, že školu a učitele nemá ráda. Další prostě musí mít všechno jinak, ze zásady. Zvonka to občas vyzerá, že o nějaké zlepšení vůbec nejde.

Robert Čapek řekl(a)...
22. května 2020 v 1:35  

Pane Keršlágere, je až podivuhodné, kolik vaše dva odstavce shrnují nesmyslů.

1. "Slovní hodnocení ... zakrývá výsledek do početné změti nejasných slov."
Víte, že na některých školách slovní hodnocení na dvou stranách vysvědčení čtou prvňáči a rozumí každé větě?

2. "Kdyby mi poctivé slovní hodnocení jednoho žáka zabralo 10 minut".
Slovní hodnocení píše třídní učitel, který má v průměru ČR méně než 23 žáků. U předmětů vám postačí souvětí, které hodnocení třídního doplní. Píšete souvětí 10 minut?

3. "Evidentně se dá formativní hodnocení rozumně zvládnout maximálně na 1. stupni."
To myslíte vážně? Jsou učitelé 2. stupně, kteří jiné než formativní nepoužívají celý školní rok.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 7:04  

Milan Keršláger

Tentokrát se Vás musím zastat.

Pan Čapek napsal:"Slovní hodnocení píše třídní učitel, který má v průměru ČR méně než 23 žáků. U předmětů vám postačí souvětí, které hodnocení třídního doplní. Píšete souvětí 10 minut?"

To je mimo realitu. Učím 153 žáků a v matematice musím slovně ohodnotit nejen "SOUVĚTÍM". To je naprosto mimo realitu. Poctivé slovní hodnocení na žáka se píše více jak 10-15 minut, zabere to mnohem více. Takový formalismus u mě vyvolává naprosté zděšení. Je to vůbec možné? Takto odbyt žáka!

Paní Karvaiová

V případě dyskalkulie vidím možnost slovního hodnocení jako plně použitelnou v M. Ostatní předměty je možné hodnotit známkou. To už tady používáme pěkně dlouho.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. května 2020 v 7:11  

Co chcete psát deset minut? Např. matematika v první třídě: umí samostatně počítat do dvaceti skoro bezchybně. Rozvoj počtů do 100 zvládl. Potřebuje mít zrakovou oporu.

Nic víc. Slovní hodnocení má být jasné a stručné. netřeba květnatých slov typu - je snaživý, ale občas ze zahledí z okna a nedává pozor. To jsou nesmysly, které stejně o ničem neříkají. Květnatě můžete hovořit na konzultaci s rodičem. na vysvědčení stačí stručné zhodnocení vašich CÍLŮ, které jste nastavili na začátku roku.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 7:14  

Petr Portwyn

"Řada z těch, kteří "hurázměny" žádají, dává dost nepokrytě najevo, že školu a učitele nemá ráda. Další prostě musí mít všechno jinak, ze zásady".

V 90% máte pravdu, těch 10% to myslí vážně.Jsou o tom v jádru přesvědčeni.
To ale neznamená, že tady MŠMT zavede slovní hodnocení plošně. Všiml jsem si v masmédiích, že jde o frontální útok od UP+EDUin, některé didaktiky na PdF, zavilé aktivisty všeho druhu a barev, kteří jsou protisystémoví až po některé senátory. Masmédia tomu daly volný prostor a takový propracovaný atak je řízen na poměrně slušné úrovni. Nejsou to tentokrát žádné amatérské pokusy jednotlivců.

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 7:17  

Jana Karvaiová

Neučím na 1.stupni ZŠ, to bych neučil 153 žáků. Na 15 letého žáka by to bylo žalostně málo. Souhlasíte snad. A na SŠ? To snad ne.

Milan Keršláger řekl(a)...
22. května 2020 v 7:26  

Starší text o hodnocení pro ZŠ obsahuje pěknou tabulku s formulacemi pro příslušné úrovně znalostí (učivo, myšlení, vyjadřování, aplikace znalostí, zájem).

Text z roku 2019 o slovním hodnocení na SŠ.

Pokud to má mít smysl, bude to odstavec textu, hodnocení se prolíná s konkrétními informacemi o žákovi. V Bakalářích můžete používat šablony, ale stejně (pokud to má mít smysl), musíte ty věty dokončit a nějaké další tam vložit.

Pokud jste rodič (já to tak viděl poprvé), pak se v tom ztratíte. Nevíte, jestli je to to výborné, dobré nebo ještě horší, protože se to špatně srovnává. Musíte si vzít k tomu klasifikační řád školy. Ale garantuji vám, že se v tom budete ztrácet a poctivý rozbor vysvědčení je tak na půl hodiny. A nebo si (jako každý rodič) to (možná) přečtete a pokýváte hlavou. Jistě - z třídních schůzek máte jakýsi obraz (pokud na ně chodíte). Ale...

mirek vaněk řekl(a)...
22. května 2020 v 7:54  

Vážení, prosím nesměšujte slovní a formativní hodnocení. A je sakra rozdíl v hodnocení ve třídě a na vysvědčení. Doporučuji neteoretizovat, ale jak paní Karvaiová, uvést vlastní příklad. Každý stupeň a typ školy to má jiné.

V případě slovního hodnocení u 500 žáků se to nutně zvrhne k formalismu a promarněnému času. Je to o přístupu rodičů. Rodič, který chodí na třídní schůzky a o své dítě se zajímá, ví za co známku má a slovné hodnocení získá individuálně. Známka mu stačí. Rodič, který na své dítě kašle, tak tomu nepomůže ani rozbor na dvě A4.

Umožněte kantorům používat vlastní rozum a ty co nepoužívají a flákají to vychovávejte nebo vyhoďte. Ale vykašlete se na hurá akce a Stachanovská předsevzetí jak do dvou let všichni budou slovně hodnotit a kapitalistickým závazkem v rozsahu stránky na předmět. To už tady bylo. Aktivní blbec je horší než třídní nepřítel a platí to za všech režimů.

Eva Adamová řekl(a)...
22. května 2020 v 9:27  

"Např. matematika v první třídě: umí samostatně počítat do dvaceti skoro bezchybně. Rozvoj počtů do 100 zvládl. Potřebuje mít zrakovou oporu."

1. Na druhém stupni je struktura toho, co má žák zvládnout podstatně složitější, a to nejen v matematice. Tam se to prostě takto stručně odbýt nedá.

2. Pokud to máme odbývat tímto způsobem, tak to raději známkujme.

Michal Kaderka řekl(a)...
22. května 2020 v 10:00  

Nemám ve zvyku reagovat na anonymy, udělám ale výjimku. UP nikdy slovní ani formativní hodnocení plošně nepožadovala. Dokonce nepodpořila ani požadavek některých rodičovských organizací, aby bylo slovní hodnocenní povinné pro 1. stupeň. Je mnohem lepší, aby si školy rozhodovaly o způsobu hodnocení samy.

K hodnocení jsme dokonce vydali i tiskovou zprávu, ta se ale týká jen současné situace. Ale ani tam není nic o plošném slovním či formativním hodnocení. Vím, že pan šéfredaktor nemá rád odkazy na jiné stránky, omlouvám se. Ale rád bych uvedl na pravou míru, že Učitelská platforma někomu něco vnucuje: https://ucitelskaplatforma.cz/index.php/2020/04/23/ucitele-k-navrhu-k-letosnimu-uzavreni-znamek-je-treba-zabranit-petkam-zaci-za-letosni-situaci-nemohou/

Přeji hezký den, Michal Kaderka.

rváčkazvesela řekl(a)...
22. května 2020 v 10:19  

Paní Karvaiová a Eny Gma - naprostý souhlas.

Robert Čapek řekl(a)...
22. května 2020 v 12:01  

Eny Gma: Ano, jsem také pro heslo "zrno x plevy"! Ale u učitelů....

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 12:50  

Pan Čapek, ano i školitele je třeba rozlišovat ve stylu "zrno X plevy".

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 13:04  

Paní Karvaiová

Co chcete psát deset minut? Např. matematika v první třídě: umí samostatně počítat do dvaceti skoro bezchybně. Rozvoj počtů do 100 zvládl. Potřebuje mít zrakovou oporu. Nic víc. Slovní hodnocení má být jasné a stručné. netřeba květnatých slov typu - je snaživý, ale občas ze zahledí z okna a nedává pozor. To jsou nesmysly, které stejně o ničem neříkají. Květnatě můžete hovořit na konzultaci s rodičem. na vysvědčení stačí stručné zhodnocení vašich CÍLŮ, které jste nastavili na začátku roku.

Do první třídy nekecám :o) ale když chci někoho seriózně slovně zhodnotit, tak se nad tím musím zamyslet... tedy pokud tam nebudu sekat předpřipravené věty. Nevím, jak Vy, ale já bych neudržel setrvale v hlavě hodnocení 30 dětí, abych bez zamyšlení byl schopen vychrlit, takovou paměťovou kapacitu nemám.
Samozřejmě tam může být tabulka, kde budou jednotlivé cíle, a učitel tam jen klikne fajfku nebo křížek.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 13:11  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 13:13  

Pan Neznámý

V 90% máte pravdu, těch 10% to myslí vážně. Jsou o tom v jádru přesvědčeni.
To nepopírám... co já vím, možná i víc, než 10 %.

Všiml jsem si v masmédiích, že jde o frontální útok od UP+EDUin, některé didaktiky na PdF, zavilé aktivisty všeho druhu a barev, kteří jsou protisystémoví až po některé senátory. Masmédia tomu daly volný prostor a takový propracovaný atak je řízen na poměrně slušné úrovni. Nejsou to tentokrát žádné amatérské pokusy jednotlivců.
Taky bych řekl.
Zřejmě "dlouhý pochod instutucemi" dospěl k velké ofenzívě.
Načasováno je to tak, aby se to schovalo za koronavirovou krizi, kdy učitelé mají plné ruce práce a nemohou se bránit. Dezinterpretace zjištění z distanční výuky (mnohý aktivní učitel napíše prakticky opak toho, co bývá v článcích, viz komentáře na tomto webu) je součástí kampaně.
Masmédia jim fandí, takže prostor dají kdykoli.

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 13:32  

Unknown, Petr Portwyn

To je na úrovni konspirační teorie a šíření poplašné zprávy: "frontální útok", "propracovaný atak je řízen na poměrně slušné úrovni", "nejsou to žádné amatérské pokusy", načasováno tak, aby se to schovalo za koronakrizi," "masmédia jim fandí"...

A kdo tu akci řídí? Nebude to Soros? Nebo Bilderberg?

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 13:35  

Pan Komárek
Zhruba tak rychle a v této podobě jsem to čekal.

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 13:37  

Což nic nemění na tom, že Váš - a Unknown - příspěvek je na úrovni konspirační teorie a šíření poplašné zprávy.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 13:42  

Teda to byla rychlost.

Tak jinak:
Řeči o "zhoubě" v podobě jakýchsi "placených výběrových tříd" normálně projdou do článku, ač se nepodařilo ukázat, že se ta "zhouba" normální populace jakkoli dotýká.
Ovšem to je ta "správná" fake news. Pokroková.

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 13:55  

Pane Portwyne,

jestli tomu dobře rozumím, vracíte se k jiné diskusi a k tomu, že máte jiný názor na existenci neoficiálních výběrových tříd a jejich vliv na školství než Jana Straková. OK.

A ta profesionálně řízená kampaň zavilých aktivistů?

Robert Čapek řekl(a)...
22. května 2020 v 14:19  

Pane Portwyne, tohle je moc zajímavé. A dovolte mi, abych vás o něco poprosil, na revanš.
Vy jste chtěl příklady placené výuky AJ a já jsem vám je poskytl.

Mohl byste mi KONKRÉTNĚ napsat, které "zavílé aktivisty" myslíte a kým jsou řízeni, "na slušné úrovni"? Nevím, proč tak s informacemi šstříte. Bojíte se snad, že vám v noci vykopnou dveře jako se to dělo kdysi v Chile?

Například já, když třeba vidím, že Radek Sárközi ukradl pedagogům název komory pro svůj spolek a lže o nějaké věci: jmenuji ho a přesně popíšu, v čem jeho lež spočívá.

Totéž adresně očekávám od vás. Nějaké obecné tlachy jsou na úrovni Ještírků a Aštara Šerana. Doufám, že jeho mezi aktivisty nebo řídící centrum nepočítáte. Pokud ne, tak koho tedy?

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. května 2020 v 14:53  

Pokud hodnotíte formativně po celý školní rok, děláte si u dětí poznámky. z nich potom vycházíte. A žáky si učitelé pamatují.
To,co zde někteří píší - to je neznalost ,a proto nelze okamžitě nařídit změny shora. Takže jde o to se pokusit o změny pomalu, dát lidem příležitost proškolit se, nechat si vysvětlit, naučit se.
Pak to půjde. podobně, jako by šlo pracovat diferenciovaně v každé třídě. Dnes také většina tvrdí - nejde to. Jenže učitelé malotřídek tak učí celý život. Takže to jde.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. května 2020 v 15:22  

"Eny Gma: Ano, jsem také pro heslo "zrno x plevy"! Ale u učitelů...."

Zrno od plev je třeba oddělit všude. U učitelů, u žáků i v tom zemědělství. Z plev se, pokud vím, nedá péct chléb náš vezdejší.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. května 2020 v 15:27  

Pane Kaderko, za to, že je váš (nebo můj - to je jedno) otec pomocný dělník a matka štětka, taky nemůžete (nebo nemůžu - to je jedno). Ale když nevím, jak se roznásobuje závorka, no tak nemůžu projektovat mosty, nebo dělat operátora jaderného reaktoru. To halt prostě se nedá nic dělat. Je to kruté až ukrutné, je to podle některých subjektivních měřítek nespravedlivé, ale je to správné. A to mně žádnej nevymluví (jak říkával Švejk).

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 16:53  

Jana Karvaiová

Kolik žáků učíte ve věku 14-16 let? I Vaše děti chtěly na víceletém gymnáziu slovní hodnocení?
Chcete úplně vygumovat známkování?

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 16:59  

Pane Čapku,
netuším, zda jsou aktivisté někým zvenčí řízeni. Že značné míry jde o propojenou skupinu lidí je vidět např. z personálnícho propojení EDUin - UP - Eduzměna - Scio - KoroNERV v osobách pánů Kaderky, Slejšky a Kartouse, další kontakty možno dohledat. Co je na tom "konspiračního" netuším, data jsou veřejně dostupná. Zda takové propojení znamená, že zmíněné organizace svůj postup koordinují, nebo zda např. pan Kartous cestou z EDUinu do KoroNERVu všechno zapomene, nechám na Vaší úvaze.

O "slušné úrovni" psal Unknown, nicméně i podle mne je současný útok intenzívnější, než ty před ním. Nechtějte po mně, abych to "dokládal citací". Na rozdíl od některých jiných mohu mít i vlastní názor, nepřebírat pouze názory cizí :o)

K vykopávání dveří zatím nedochází, ale pověšením na lucernu mi velkými demokraty již vyhrožováno bylo, byť se to netýkalo školství. Nicméně to není předmětem diskuze.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 17:08  

Paní Karvaiová
Pokud hodnotíte formativně po celý školní rok, děláte si u dětí poznámky. z nich potom vycházíte. A žáky si učitelé pamatují.
No dobře, ale ty poznámky přece musíte projít, dát to dohromady, zamyslet se nad tím, i když žáka znáte. Deset minut opravdu není přehnaná doba.

Já nevím, co všechno je cílem první třídy, ale určitě to není jen psaní, čtení a počítání do dvaceti. A samozřejmě školství není jen první třída. Já učím více než 200 dětí a fakt si nepamatuju u všech, co kterému jde a co ne.
Netvrdím, že to "nejde", ale že to stojí více času, než těch 10 minut na žáka.

Diferencovanou výuku bych do toho netahal, to dělají i učitelé "velkotřídek", a dlouho. Viz "komu to jde, řešte příklady ze sbírky na straně 27 samostatně, komu to nejde, pojďte sem, já to vysvětlím ještě jednou".

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 17:13  

Vy zřejmě opět netušíte, co píšete, pane Portwyne. Vy jste se s Uknown shodl na tom, že jde o "frontální profesionálně řízený načasovaný útok zavilých aktivistů, kterému média fandí a nechávají mu volný prostor".

A teď se z toho chcete vykroutit tím, že připomenete, že pan Kaderka kdysi spolupracoval s EDUinem? Ano, budu přesný - pan Slejška také a pan Kartous je rozkročen i do KoroNervu.

A to už je tedy ten řízený frontální profesionální útok zavilých aktivistů?

Stále se mi zdá, že Vám z toho vypadl Soros a Bilderberg...

Anonymní řekl(a)...
22. května 2020 v 17:15  

Pan Komárek a Čapek

Kde jste přišli na zahraniční řízení v této záležitosti. Já ani pan Portwyn jsme o tom nikde nepsali. Zvýšená míra psaného textu o této problematice je v posledním období vskutku mnohem intenzivnější než před týdnem. O aktivitách tohoto typu se píše každý den a mnohé je vidět ve velké většině masmédií. Tak proč se durdíte. Nikdo nikomu na školách přece nezakazuje slovní hodnocení. Nebo snad ano?

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 18:16  

Pan Unknown
A Vy nevíte, co je to strawman?

poste.restante řekl(a)...
22. května 2020 v 18:18  

Já bych v tom, pánové, neviděl rovnou nějakou kampaň. Prostě se někteří pánové (a dámy) v době karantény nudili a museli se nějak zabavit. A tak sepisovali elaboráty do zásoby a teď je jen souběžně vypouštějí s větry do prostoru.

Jo a pane Komárku, …
Vlastně nic.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 18:21  

Jen pro ilustraci, co produkují žurmnalisté, tentokrát Radek Štěpán ze serveru e-peníze. Samozřejmě jen náhodou na stejné téma jako ostatní...

Důležité jsou především výsledky a nic jiného. Učitelé jsou ti, kteří kladou důraz právě na ně. Když jsou výsledky, vše je v pořádku. Jsou to ovšem skutečně pedagogové, kteří se snaží právě jen a jen o ony výsledky? Nejspíše nikoliv. Chce to systém. Na základě systému se dostáváme k selekci dětí na střední školy, vysoké školy prostřednictvím testování. Dostanou univerzální testy a jedou. Nikdo se svým způsobem neptá, co vlastně umí a v čem jsou dobří.

Hurá do škol, na testy!
Deváťáci už chodí do školy. Proč? Aby se připravili na testy. Nejde tak ani o samotné učení. Vždyť pedagog už žádnou látku neopakuje, případně nevysvětluje novou. Musí v podstatě žáky připravit na testy. Jak? Tak, že je s nimi prochází, aby je zvládli co nejlépe. Testy jsou přitom fakticky na podobném principu. Nakonec je konkrétní žák připraven, aby se mu podařilo jakžtakž testy zvládnout. S nějakými hlubšími znalostmi učiva to ale moc společného nemá.

Zase jde o peníze
Univerzální testy musí někdo produkovat a solidně na tom vydělávat. Společnosti SCIO, Cermat a podobně. Zadavatelem zakázek je pochopitelně stát. Tyto společnosti samozřejmě nabízí své starší testy, přípravu deváťáků a cokoli dalšího. Jak jinak než většinou za úplatu. Doby, kdy si každá střední škola chystala své přijímací zkoušky na základě učiva základní školy, jsou už dávno pryč. Dnes se prostě musí zaškrtnout a, b, c nebo d. Případně se přiřazuje a doplňuje. Dříve uchazeči při přijímačkách na střední školy psali v češtině diktát!

Rámcové vzdělávací programy vs. standardy
Dejme tomu, že učitelé dostali volnost díky rámcovým, respektive školním, vzdělávacím programům. Pak ovšem přišly standardy a bylo vymalována. Příkaz učitelům zněl jasně. Důležitá je především testovatelnost.


Pisatel o věci očividně skoro nic neví, jinak by netvrdil, že Cermat je "společnost" podnikající za účelem zisku. Ale z nějakého důvodu pocítil potřebu napsat na toto téma článek, který argumentačně kopíruje vítekoho.
Ovšem žádná kampaň neprobíhá, kdepak!

poste.restante řekl(a)...
22. května 2020 v 18:21  

Slovní hodnocení? Což třeba na středních školách?
Například:
"Josef při programování CAM soustruhu sice správně volí nástroj, má však značné mezery v určování souřadnic otvoru." nebo
"Karlovy programy působí velmi elegantně, ale bohužel nefungují."

Při té představě vidím tlupu puberťáků, válejících se smíchy při četbě takových "hodnocení".
A myslím, že stejně by se řehtali i mnozí rodiče.

"Komplexních hodnocení" a "posudků" jsem si užil dostatečně za časů SSM.
Díky, ale netoužím si to opakovat ani ze stranu toho, kdo taková "hodnocení" píše.

Bavme se o tom, kdy a kde takový přístup má smysl a může být především žákovi opravdu ku prospěchu.
Dle mého názoru je to především první stupeň a pak specifické případy, kdy žáka z objektivních důvodů známkou hodnotit nelze.

Formativní hodnocení by mělo "formovat". Tedy povzbuzovat tam, kde je to potřeba, chválit tam, kde je za co a naznačovat cestu tam, kde je potřeba zabrat a zlepšovat.

A používat by se mělo především v průběhu roku, kdy je možné ještě leccos změnit.
Na konci roku, kdy už je učivo probráno a jeho zvládnutí prověřeno, slovní elaborát poté už zpětně nemá valný význam. A je dobré leda tak k tomu, aby žák a rodiče věděli, na co se mají zaměřit příští rok.
No a teď upřímně, kolik rodičů (a žáků) si myslíte, že v září vytáhne loňské vysvědčení, aby se podívali, na čem mají v novém roce zapracovat? Můj odhad je, že méně než 5 %. A jsou to přesně ti, kteří by se přišli učitele zeptat tak jako tak.

Ale, "proti gustu žádný dišputát".
Nevidím nejmenší důvod, proč někomu bránit v tom, aby hodnotil formativně v průběhu roku a slovně na jeho konci.
Pokud se tak všichni dohodnou, budiž jim přáno.
Pokud by k tomu měl někdo příkazem ostatní nutit, zaslouží nakopat a odvolat z funkce.

Vyhrknout na učitele jako celek – od zítra budete hodnotit formativně, je nesmysl.
Hodnoťme tedy každý po svém tak, jak jsme zvyklí. Ale když se rozhodneme pro změnu, udělejme ji rozvážně, poučeně a správně. Tedy připravme se na změnu klasifikace třeba pro další školní rok, vysvětleme to všem ve škole, rodičům a i dětem. Za nejhorší považuji současné „hurá“ návrhy, kdy má někdo potřebu dělat revoluci ve všem, od klasifikace po změny v RVP, nejlépe za týden.

To je to klíčové v celém článku.

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 18:24  

Kolega poste.restante

Já vím, že opisují jeden od druhého, viz výše.
Ale výsledkem je zahlcení veřejného prostoru v podstatě jedním názorem páleným ze všech stran. Což sice moc neovlivní chlapy v hospodě na vsi, ale politiky žijící v mediální bublině to ovlivnit může.

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 18:28  

Pane Portwyne, a Vy nevíte, co je ironie?

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 18:34  

A pane Portwyne, jestli se trápíte tím, co o školství napsal server e-peníze a považujete to za součást profesionálně řízené kampaně..., no, pak Vám už asi ohledně mediální gramotnosti není pomoci...

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 19:28  

Pane Komárku,
aha, on je to humoristický server a dělá si legraci z pana Botlíka a spol. Vidíte, to mne opravdu nenapadlo.
A ty ostatní články jsou taky ironické. Včetně článku pana Botlíka, který je sebeironií.

Vidím, že jsem aktivisty podcenil. Já myslel, že ty články myslí vážně.

Netvrdím, že je to součást řízené kampaně - to už jsem psal. Slovo "řízené" je čistokrevný strawman... nebo neschopnost chápat text.
Ale několik článků v novinách na stejné téma za krátkou dobu, se stejnou argumentací, se rozhodně jako "kampaň" označit dá.
Nebo to možná novináři jen opisují jeden od druhého, jak naznačil kolega Poste.restante, to je také možné :o)

Petr Portwyn řekl(a)...
22. května 2020 v 19:36  

Jo a mimochodem - já Vám taky nesděluji, čím se "trápíte".
Zkuste jít v té diskuzi trochu příkladem, když jste ten bdič nad pravidly.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. května 2020 v 19:49  

Petr Portwyn- tak jestli si myslite, ze jsem soucasti nejake kampane, jste totalne mimo.

Michal Komárek řekl(a)...
22. května 2020 v 21:48  

Pane Portwyne, vykrucujete se a nerozumíte textu.

1) Ohledně !řízení":

"Všiml jsem si v masmédiích, že jde o frontální útok od UP+EDUin, některé didaktiky na PdF, zavilé aktivisty všeho druhu a barev, kteří jsou protisystémoví až po některé senátory. Masmédia tomu daly volný prostor a takový propracovaný atak je řízen na poměrně slušné úrovni. Nejsou to tentokrát žádné amatérské pokusy jednotlivců," napsal Unknown.

A Petr Portwyn dodal: "Taky bych řekl."

A najednou tu je: "Netvrdím, že je to součást řízené kampaně, to už jsem psal."

Ano

2) Ohledně ironie

Unknown: "Kde jste přišli na zahraniční řízení v této záležitosti."
Petr Portwyn: "A Vy nevíte, co je to strawman?"
Michal Komárek: "A Vy nevíte, co je ironie?"

Snad každý pochopil, že ironie se týkala právě toho "zahraničního řízení" - Soros, Bilderberg...

Pan Portwyn možná nikoli... Dobrou noc.

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. května 2020 v 22:16  

Když si to pytlici vezmou tak nějak souhrnně, slovní hodnocení by docela uvítali.
On ten klasifikační stupeň celkového prospěchu 'dostatečný' doopravdy jen málo vypovídá o míře lemplovství žáka v celé jeho hloubi i šíři.

Radek Sárközi řekl(a)...
22. května 2020 v 23:00  

Ukradl název? A pan Komárek tento agresivní výpad ani nijak nekomentuje? Dlouhá léta v ČR funguje spolek s názvem Česká pedagogická komora. Také si kradli název? Proč o nich nikde není slyšet? Je to proto, že nejsou největším školským spolkem v ČR jako Pedagogická komora, z. s., jejíž členkou je např. i autorka tohoto výborného článku, nebo pan ředitel Štefan Klíma, který zde zrovna má nejčtenější článek (pravý sloupec nahoře). :-)

Petr Portwyn řekl(a)...
23. května 2020 v 10:24  

Paní Karvaiová
Petr Portwyn- tak jestli si myslite, ze jsem soucasti nejake kampane, jste totalne mimo.
Vy? Proboha kde to tvrdím?
Jediné, s čím s Vámi nesouhlasím, je otázka pracnosti psaní slovního hodnocení, pokud nepůjde o předpřipravené formulace
Máte snad dojem, že bych nerozlišoval mezi zkušenou dlouholetou učitelkou a neinformovaným politickým plácáním žurnalistů?

Ona se ta diskuze posunula jinam.

Petr Portwyn řekl(a)...
23. května 2020 v 10:29  

Pane Komárku,
Ne, každý to nevidí.

A nezapomeňte slovo "vykrucovat se" napsat ještě tak 3x, dodat, že jsem "konfliktní" a asi tak 4x napsat "doložte", když Vám to pan Šteffl tak pěkně vymyslel.

Michal Komárek řekl(a)...
23. května 2020 v 10:36  

Pane Portwyne, podstatné je, že jste opět rozvinul točnzobecnění směřující proti aktivistům a médiím a nejste schopen nijak věcně argumentovat.

To, že si myslíte, že pan Šteffl je autorem a mjitelem slova "doložte", jen dokresluje Vaši schopnost pracovat s jazykem.

Michal Komárek řekl(a)...
23. května 2020 v 10:37  

Oprava: ...majitelem

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.