MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení druhého pololetí 2019/202

pondělí 27. dubna 2020 ·

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):§ 1 Hodnocení žáků 

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

§ 2 Zkoušky a komisionální zkoušky 

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

§ 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku 

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

§ 4 Informování o způsobu hodnocení 

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

§ 5 Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v.r.Zdroj: Tisková zpráva MŠMT

37 komentářů:

Q. E. D. řekl(a)...
27. dubna 2020 v 17:45  

Pokud maturant neprospěl, tak prospěl. Potlesk pro ministerstvo!

Josef řekl(a)...
27. dubna 2020 v 20:26  

Stručně řečeno "Neschopnost úřednického šimla nabývá obludných rozměrů". Nebo je to výsledek jednání MŠMT s neziskovkami s jejich tzv. experty ve školství bez účasti odborníků z praxe?

Milan Keršláger řekl(a)...
27. dubna 2020 v 20:58  

Při stížnosti/soudu s hodnocením 5/Nehodnocen založeném na tom, že ve 2. pololetí při výuce na dálku nepracoval, by škola prý neuspěla, protože zákon nezná v ČR výuku na dálku (ZŠ), ale zná distanční vzdělávání (SŠ), ovšem to ředitel nejspíše nemůže vyhlásit zpětně. Takže kromě 4. ročníku mohu sice nasázet Nehodnocen, ovšem proti tomu se bude vzpěčovat ředitel s odkazem na to, že se v září z tolika komisionálních přezkoušení zblázníme...

Takové počínání není výchovné a poškozuje ty, kteří se snažili. Býval bych raději viděl vyhlášku s tím, že hodnocení tohoto pololetí na 5/Nehodnocen se nebude započítávat do přijímaček a nezpůsobí propadnutí... ale zůstalo by trvalou vizitkou dotyčného.

Doufám, že ministerstvo do začátku příštího pololetí upraví zákon tak, aby výuka na dálku mohla probíhat, protože jinak se nám žáci hromadně při první karanténě vysmějí do obličeje očekávajíc, že to zase vyšumí.

L.snirch řekl(a)...
27. dubna 2020 v 21:31  

"Doufám, že ministerstvo do začátku příštího pololetí upraví zákon tak, aby výuka na dálku mohla probíhat, protože jinak se nám žáci hromadně při první karanténě vysmějí do obličeje očekávajíc, že to zase vyšumí."

A zvládly výuku na dálku všechny školy, všichni učitelé?
A v budoucnu to zvládnou, když se zákon upraví a bude vyžadovat výuku na dálku?
Opravdovou výuku na dálku, ne "výuku na dálku"?
Jak nás asi hodnotí žáci, studenti, rodiče?
Máme štěstí, nevystavuji nám vysvědčení. :-)

Jiří Legner řekl(a)...
27. dubna 2020 v 22:04  

Proč proboha neustále zpochybňujete pozici učitele. Chlape o co vám vlastně jde? Nechápu, nerozumím vašim postojům, vlastně už ničemu. Jen vím, že na středních školách je spoustu lemplů, kterých se neustále zastáváte. Proč nepodporujete naopak ty, kteří se snaží a pracují. Ostuda.

L.snirch řekl(a)...
27. dubna 2020 v 22:11  

Legitimní otázky jsou zpochybňování?
Já se zastávám lemplů - jak?
Já nepodporuji ty, kteří se snaží a pracují?
Umíte ze svých výmyslů něco nějak doložit?

Milan Keršláger řekl(a)...
27. dubna 2020 v 22:41  

@L.snirch: My jsme se zeptali a kupodivu žáci hodnotí výuku dobře. Lépe hodnotí práci učitele, než vlastní. Nemyslí si, že to nahradí prezenční výuku. Mají obavy že jim budou vědomosti chybět. Doma se jim pracuje dobře. Mají obavy z návratu do školy. Pomáhají jim hlavně spolužáci, učitelé a rodiče (v tomto pořadí). Půl napůl si (ne)myslí, že to někteří učitelé přehánějí. Zadání jsou spíše srozumitelná. U učitelů oceňují při řešení problémů trpělivost, ohleduplnost a pohotovost. Upřednostnili by hlavně maturitní předměty, ale někteří by chtěli i více úkolů.

Odpovědělo dobrovolně a anonymně přes 80% žáků na SŠ, rovnoměrně ve všech ročnících.

L.snirch řekl(a)...
27. dubna 2020 v 22:54  

Ano, my se taky ptali opakovaně neustále ptáme a máme stejnou zpětnou vazbu, mnozí dokonce díky nahrávané výuce to považuji za vyšší level než ve škole (když pomine sociální kontakty).
Webináře, streamy výuky, videokonzultace moc oceňují. Navíc povýšili učitelé i studenti značně ve své ICT zkušenosti.
Ale v tisku čteme oprávněné stížnosti mnoha rodičů.
Většina škol a učitelů to určitě zvládla výborně.
Ale ne všichni. To je jako s těmi studenty.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. dubna 2020 v 0:58  

Tak návrh do pléna:
Tam, kde to dělají ještě lépe, než normálně, ať známkují, že až!
A tam, kde to dělají ustavičně mizerně, ať žákům napíší 'splněno'.
To by šlo, ne?

manualprozivot řekl(a)...
28. dubna 2020 v 9:02  

Coby pracovník v soc.službách, který většinu svých klientů po dobu zavření škol doučuje, a komunikuje i s rodiči, mohu jednoznačně říci, že známkování jako takové bude velmi nepřesné. Mnoho rodičů napíná všechny své síly, a pracují za své děcka/mlaďochy, kteří doteď neměli vytvořené učební návyky a školu brali jako "nutné zlo", kterým proplouvají. Někteří se snaží, ale mezery tam jsou, a rodiče někdy sami učivu nerozumí a googlí nebo najímají dooučovatele. Online práce s takovými žáky je prakticky vždy o energii doučujícího než žáka. Známky jsou pak jen číslo, které vyjadřuje hodnotu výsledného produktu, ale nevypovídá o skutečném stavu znalostí a dovedností.
Přišlo by mi fér slovní hodnocení, které by mohlo být motivací pro snahu i v dalším šk.roce.

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 9:27  

Známkování nikdy nevystihlo úroveň vzdělání jedince a ani nemůže. Nyní obzvláště ne. I kdyby vyšlo tisíc vyhlášek s podrobnými návody.
Řešení je jednoduché - klást důraz na vzdělávání a vzdělání a ne na známky. Na osobní motivaci a odpovědnost. Pokud to rodiče, žáci, studenti pochopí - mají vlastně vyhráno. Odpadne většina stresu a zůstane podstata.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2020 v 9:27  

"Známky jsou pak jen číslo, které vyjadřuje hodnotu výsledného produktu, ale nevypovídá o skutečném stavu znalostí a dovedností."

Hm. Já už viděl tolik slovních hodnocení, které nevypovídaly o výkonu ani tolik, co ta známka.
Navíc slovní hodnocení nelze reliabilně uspořádat a standardizovat. Žák tedy neví, jak je na tom v porovnání s ostatními. Obzvláště když se píší takové ty marketingové slogany, ve kterých se každý motivačně za něco pochválí a v něčem je mu doporučeno přidat - aby to jako sedělo na ty moderní motivační šablony postavené na kultu "každý může být čím chce".

Zajímavé je, že manualprozivot nedoučuje studenty, ale klienty. To je taky velice důležitá informace.

Že známkování bude nepřesné, to víme všichni. Ovšem úplně stejně nepřesné bude i slovní hodnocení. U všech dětí, k jejichž známkám mám přístup, vidím jedno - do uzavření škol známky podstatně horší, než po jejich uzavření. Je to tedy spíše hodnocení rodičů, než dětí. A také to ukazuje, kam se v kotlince člověk dostane s poctivostí.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2020 v 9:31  

"Ano, my se taky ptali opakovaně neustále ptáme a máme stejnou zpětnou vazbu, mnozí dokonce díky nahrávané výuce to považuji za vyšší level než ve škole (když pomine sociální kontakty)."

Ano, pane Šnirchu, nejen já jsem jistě pochopil, že se ptáte proto, abyste se opět mohl pochlubit, že u vás jste to zvládli.

Tak víte co? Starejte se o sebe a nepředjímejte neschopnost ostatních učitelů. To by pro začátek stačilo.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2020 v 9:33  

"Známkování nikdy nevystihlo úroveň vzdělání jedince a ani nemůže."

Jistě. Úplně stejně jako slovní hodnocení. Resp. známky stále vyžaduje většina rodičů. Zřejmě je informace v nich obsažená, pro jejich rozhodování přínosnější.

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 9:51  

Pane Doležele
vždy podle své povahy hodnotíte i povahu i jiných?
To nemůže fungovat,to se fakt musíte často seknout.
Ještě jste na to nepřišel?

Milan Keršláger řekl(a)...
28. dubna 2020 v 10:00  

Mrzkost místních debat je ve vzájemném osočování. Má-li být diskuze přínosná a mít výsledek, musí se týkat podstaty věci a ne zúčastněných osob.

Milan Keršláger řekl(a)...
28. dubna 2020 v 10:20  

@manualprozivot: Ony jsou výsledky problematických žáků i ve škole vždy spíše zásluhou vyučujícího, než žáka samotného. Věřím, že jde o to, kolik jich přetáhnu přes okraj do žádoucí zóny (tj. sociálně a pracovně odpovědného stavu). Jakákoliv práce doma má na to vliv (pracující rodič je žákovi alespoň vzorem). Nezakrývám, že online rozdávám jedničky a vím, že by to takhle nešlo dělat dlouhodobě. Zároveň vím, že i nyní to někteří učitelé berou vážně a známkují jako ve škole. Otázkou zůstává, jestli se žákům doma vyplatí se něco naučit nebo jen vymýšlet, jak to bez námahy obejít (tedy jak zařídit, aby se jim to obcházení nevyplatilo).

Mimochodem - u všech průzkumů mezi žáky jsem vždy viděl, že žáci oceňují snahu vyučujícího. A taky že toho někteří kolegové zneužívají (tj. snaží se jen jako).

Anonymní řekl(a)...
28. dubna 2020 v 10:31  

" klást důraz na vzdělávání a vzdělání a ne na známky."

Pne Snirchu, sám víte, že je tento romantický přístup v dobách globální kapitalistické ekonomiky nesplnitelným ideálem. Jedním dechem taky dodávám, že by to bylo super.

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 11:52  

Pane Neznámý,
vylučujete, že někteří studenti takto fungují?
Tak vidíte.
Není to romantický sen, jsou to skutečné osobnosti mezi studenty, které právě pro toto nastavení to budou mít v dnešní době jednodušší než ti druzí.
Jestli se mě ptáte, zda takto fungují všichni - odpovídám: Ne, jsem realista, ne snílek.
Kolik takových je - snažím se, aby co nejvíce.
Tak, jako mi pomohli 2 profesoři, změnili mi hodnoty a zajistili spokojený život, pomáhám v tomto jiným studentům. Kdo chce, pochopí.
To není nesplnitelný ideál, to je poslání každého učitele. Je to tak?
Snad si rozumíme.

Anonymní řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:17  

Pane Snirchu, naprosto rozumím. Ono to taky trochu souvisí s IQ jedince. Jsem v tomto optimistou, ale problém nevidím jen v ČR, problém se školstvím jako takovým je na celém světě. Právě před hodinou jsem to řešil na videokonferenci se svými žáky. Ten ideál (neučím se pro známky, ale pro svůj osobní rozvoj) mně vychází na přesnou jednu třetinu třídy. Dostat se tak na 50%, to by tedy něco bylo.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:27  

Pan Snirch

Ale v tisku čteme oprávněné stížnosti mnoha rodičů.
Jak víte, že jsou oprávněné?

Netvrdím, že vím, že jsou ne - ale zajímá mne, odkud Vy víte, že ano.
Jinak jsem přesvědčen o tom, že některé oprávněné nejsou. Například nevěřím na ty sáhodlouhé referáty z tělocviku. Možná někde jeden učitel-exot, ale že by se to stávalo masově, jak tvrdí nové mýty?
Kohokoli jsem se zeptal, měl zkušenost opačnou - děti toho dostávají za úkol poměrně málo. Někdo se dokonce vyjádřil, že "se nudou kopou do zadku".
Samozřejmě mluvím o lidech, kteří ty Bakaláře nebo Teamsy opravdu kontrolovali.

Dětí jsme se samozřejmě psali. Šéfová vyhodnocení shrnula "byli jsme pochváleni". Tudíž nevím, proč bych se měl bát hypotetického "vysvědčení".

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:34  

...Netvrdím, že vím, že jsou neoprávněné...

Ještě doplnění příspěvků pana Keršlágera.
Potkal jsem bývalou žákyni, nyní dělá SŠ. Byla dost otrávená z písemné práce z matematiky. Prý se na to poctivě učila, písemku napsala dobře... a učitelka dala jedničku všem za účast.
Ta holka se na to příště nejspíš vykašle.
Rozhodnutí "všichni prospěli" dělá žákům medvědí službu.

manualprozivot řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:39  

@Milan Keršláger - kromě "doučovatele" jsem i rodič, takže mám náhled na práci a výuku z domova i z této pozice. To, co dostává syn za známky v průběhu stávajícího období, tedy vnímám spíše jako mechanickou odezvu na naše domácí snažení. Pouze jeden z vyučujících zavedl online výuku, kdy s dětmi pracuje "face to face", zbytek se odvíjí převážně formou zasílaných skript a urgování odevzdávání v zadaném termínu. V pracovní roli pracuji s dětmi 2. stupně až do dospělosti, a většina z nich jsou onálepkovaní jako problematičtí a rizikoví, a v rodinách nejsou příliš (nebo vůbec) vedeni ke vztahu k učení coby přínosu do budoucna. V současné době jsem se setkala dokonce u klienta s reakcí učitelky hrozbou reparátu na "náhlou změnu v přístupu k úkolům a včasná vypracování, která znamená, že to za žáka celé vypracovává rodič".
Sama za sebe jsem do diskuze chtěla přispět hlavně názorem, že hodnocení známkou může být v tomto období v některých případech zavádějící, a na začátku dalšího školního roku se můžou učitelé potýkat s mnoha problémy plynoucích z nedostatečných vědomostí, kterým nemusí hodnocení z tohoto pololetí odpovídat. Pochybuji, že rodiče zůstanou stejně aktivní, jako nyní, až tato situace pomine. Pro některé žáky to bude znamenat propad zpět do neúspěchu, a to se pak teprve mohou dít věci.

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:47  

Pane Neznámý, vidíte, jak jsme se shodli. Dokonce i ty Vámi uváděné procenta mi odpovídají.
A 30 % - to není málo a pokud inspiruji v každé třídě ještě pár dalších.... :-)

Pane Portwyne,
psal jsem o (existenci) oprávněných stížností, ne že každá je oprávněná. Chcete tvrdit, že ani jedna není oprávněná? Tak vidíte. Navíc pomáhám rozkličovávat rodičům některých známých pokyny ze škol, takže to reálně vím.
"Prý se na to poctivě učila, písemku napsala dobře... a učitelka dala jedničku všem za účast.Ta holka se na to příště nejspíš vykašle."
Myslíte, že pochopila princip vzdělávání se? Doufám, na rozdíl od Vás, že nevykašle. Protože ví. Ale už jsem jsme si odsouhlasili s panem Neznámým, tak si to třeba přečtěte. Chcete-li.
Lituji všechny, kdo se učí pro známky a kdo je rozladěn známkami jiných a ztrácí takto čas, který lze využít smysluplně jinak.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:49  

...může být v tomto období v některých případech zavádějící...
To nepochybně.
Teď jde o to, zda ministerstvo má postup vhodný pro speciální školy nařídit všem.

Například u nás na gymnáziu na to několik (cca 10) dětí totálně kašle, ač vybavení mají a z vyloučených rodin nejsou. Ostatní celkem pracují, někteří i výborně. Jim nařízení ublíží.
Ovšem kdo by se staral o slušné děti.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:54  

Pan Snirch

Já: Netvrdím, že vím, že jsou neoprávněné.
Vy: Chcete tvrdit, že ani jedna není oprávněná?

Bez komentáře :o)

Ad ta bývalá žákyně:
Ona vidí, že flákačství jiných bylo označeno za "výbornou práci". Nevím, jak chápete pojem "nespravedlnost", ale ona to tak cítí.
Ideologické škatulky typu "učení se pro známky" bych vynechal.

manualprozivot řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
manualprozivot řekl(a)...
28. dubna 2020 v 12:58  

Petr Portwyn - slušné děti mají slušné rodiče, a ti jim pomohou tím projít (myšleno tak, že jim pomůžou porozumět tomu, co se děje a proč nemusejí být nazlobené/ve stresu z toho, jak se nyní hodnotí. Takoví rodiče děti podpoří tak, aby tím prošly bez zbytečných propadů, vzteku a obav). O takové bych se neobávala tolik jako o zbytek.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2020 v 13:10  

Manualprozivot

Ony třeba ani nejsou ve stresu.. a už vůbec ne "nazlobené". Ta holka byla spíš smutná.
Argument "slušné děti nepotřebují spravedlivé zacházení, protože jim rodiče pomohou" neberu. To je diskriminace.
Pro společnost je to destruktivní, protože vytváří vědomí, že být slušným je handicap a že v podstatě je to hloupé.

Víte, já Vám nebráním chválit Vaše svěřence za nic - pokud to Vaše profesní zkušenost doporučuje, proč ne. Ale připusťme, že ne všechny děti jsou jako ty "Vaše".
Dokonce že většina takových není.
Obecná pravidla nemají být šita na míru malým delikventům nebo o koho se staráte. Jakkoli osobně obdivuji Vaši odvahu.

Anonymní řekl(a)...
28. dubna 2020 v 13:32  

manualprozivot

"Pro některé žáky to bude znamenat propad zpět do neúspěchu, a to se pak teprve mohou dít věci."
V oblasti sociální ano, tam to plně chápu. Problém nastává tam, "kde není shůry dáno". Tak už je to v lidské společnosti dáno od pravěku a nic s tím neuděláte. Ten dělá to a ten zas tohle.
Jeden hází lopatou, ten druhý dělá v oblasti ICT.

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 13:58  

Portwyn:
"Netvrdím, že vím, že jsou neoprávněné - ale zajímá mne, odkud Vy víte, že ano. Jinak jsem přesvědčen o tom, že některé oprávněné nejsou."
Vy si fakt vyhrajete hodně dlouho sám se sebou. :-)

Silvie A. řekl(a)...
28. dubna 2020 v 14:16  

Pro společnost je to destruktivní, protože vytváří vědomí, že být slušným je handicap a že v podstatě je to hloupé

Ano, pro společnost je to destruktivní. Avšak je to pravdivé.

Budiž vám útěchou, pane Portwyn, že takových pro společnost destruktivních vlivů jsou mraky. A že ta společnost už v podstatě má tu destrukci za sebou.

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2020 v 14:23  

"Pochybuji, že rodiče zůstanou stejně aktivní, jako nyní, až tato situace pomine."

A já taky pochybuji, dokonce pochybuji o tom, že jsou tyto typy rodičů aktivní nyní, jak píšete. Na zázraky nevěřím.

My máme na škole čtyři žáky, kteří na pololetí měli pětku. Ani jeden z nich neodevzdával výstupy domácí práce. Tři z rodičů byli telefonicky kontaktováni před čtrnácti dny, ani u jednoho doposud nedošlo k nápravě. Jeden rodič telefon nebere a na e-maily neodpovídá, tam už to ředitel řešil písemným upozorněním. U těch zbylých tří se na to chystal dnes. Do všech čtyř rodin docházely terénní sociální pracovnice.

"Pro některé žáky to bude znamenat propad zpět do neúspěchu, a to se pak teprve mohou dít věci."

A oni za úspěch považují, když za nich práci dělají rodiče nebo terénní sociální pracovnice? A ano, i s tím už jsem se setkala, že TSP za klienta psala domácí úkoly.

"Přišlo by mi fér slovní hodnocení, které by mohlo být motivací pro snahu i v dalším šk.roce."

V celém příspěvku před tímto vyjádřením píšete o tom, že známka nebude fér, protože práci za klienty dělají spíše rodiče. A slovní hodnocení bude fér? A pro koho bude proboha motivací, pro ty rodiče? Aby jako psali za své děti domácí úkoly, až se bude chodit do školy?

Terénní sociální práce v tomto státě je jeden velký průšvih. Základem by měla být práce s rodiči, aby se naučili, jak pracovat se svými dětmi. Většinou se ale děje to, že jelikož s rodiči nikdo nehne, pracují TSP s dětmi sami, píší s nimi domácí úkoly a doučují je. Jelikož ale mají na starosti povícero rodin a nestíhají, míjí se to pak celé účinkem.

Petr Portwyn řekl(a)...
28. dubna 2020 v 15:30  

Pane Snirchu, uznat, že jste se překoukl, není ostuda. Zvlášť když jste skaut.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. dubna 2020 v 17:13  

"Ona vidí, že flákačství jiných bylo označeno za "výbornou práci". Nevím, jak chápete pojem "nespravedlnost", ale ona to tak cítí."

Toto bych vyzdvihl. Pan Šnirch (a nejen on), se snaží naznačit, že děti se nemají učit pro známky, ale proto, aby se vzdělaly. Ideál je to skvělý. Kdyby se všichni učili, aby byli vzdělanější a všichni pracovali proto, že je to baví, byl by svět krásný, pohádkový. Ale přece přesně o tom, byl celý pokus se socialismem. Idea krásná. Vlastnictví bude společné a všichni budou pracovat ve prospěch všech a budou konzumovat podle svých potřeb. A zrovna pan Šnirch, který cokoliv, co zavání minulým režimem, eufemisticky řečeno - nemá rád, by toto mohl chápat. Vždyť přece celé je to o tom, že někteří se vzdělávají, pracují a jiní se vezou a pokud je jim to umožněno, vezou se zadarmo. Můžeme se poplácávat po ramenou, jak jsme z jedné třetiny udělali prostřednictvím budovatelsko-svazáckého ducha a nadšení dvacetjedna šedesátin, ale řekněme si upřímně, většina vždy bude motivována především vlastním bohatstvím, vlastním pohodlím, vlastním blahobytem. A lidé vnímají obecně jako spravedlivé, když za vyšší úsilí, jsou také více odměněni. Všem stejně, jak naznačil pan Portwyn, prostě je demotivující pro ty, kteří chtějí pracovat více než průměr, kteří chtějí vyniknout, kteří jsou ctižádostiví. Můžeme se nad tím po skautsku pohoršit, ale prostě to tak je. A je to nespravedlivé. Hodnocení typu - všem stejně - prostě nefunguje a vede dlouhodobě k naprosté stagnaci systému v důsledku chybějící motivace většiny. Lidé si chtějí pracovat "na svém" a ne se dívat na to, jak makají za druhé, kteří se jen vezou. Kdybychom za sebou neměli tu socialistickou zkušenost, tak bych tu neschopnost vhledu ještě chápal, ale takto to opravdu nechápu.

Pojďme se posunout od těch ideologií, které v historii opakovaně selhaly, k racionálnímu přístupu.

Silvie A. řekl(a)...
28. dubna 2020 v 18:55  

Jednou z těch ideologií, které v historii opakovaně selhaly, je demokracie.

Jste si, pane Doležel, jistý, že ten váš posun domýšlíte?

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 19:39  

Pane Doležele,
možná dodatečně dodáte, že to byl pokus o vtip, který sice není vtipný, ale to se někdy vtipům stává.
Ale srovnávat vnitřní motivaci jednotlivce pro vlastní vzdělávání se s ideologii socialismu - to fakt sorry, to jste se překonal. V čem jedete? To je fakt dobrý matroš.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.