Zdeněk Sotolář: České školství uvízlo v časové smyčce

sobota 21. prosince 2019 ·

Ocitnout se v časové smyčce musí být nepříjemné. Znáte to z různých vědecko-fantastických příběhů. Nikam se nemůžete pohnout. Vše se opakuje. A opakuje, opakuje. A do stejně nepříjemné smyčky jakoby se dostalo celé české školství. Podstatou reformy z roku 2005 byl přechod od jednotných osnov ke školním vzdělávacím programům. Cílem bylo chápání učiva jako prostředku k získání dovedností. Tak byly formulovány i tzv. očekávané výstupy. Ne vždy úplně jasně, ne vždy úplně šťastně. Na reformu se nabalila nová terminologie, která je dodnes kritizována a parodována. Očekávali jsme, že mnohé napraví revize RVP. Ty se však tak dlouho odkládaly, až byly odloženy úplně.Zdeněk Sotolář (archiv autora)
Rámcový vzdělávací program byl přijat ukvapeně a bez řádné diskuse mezi učícími učiteli. Učitelé reformu nikdy nepřijali za svou. Do školních vzdělávacích programů byly opisovány staré osnovy. Školní vzdělávací programy vznikaly s nechutí, ale mnohdy jako mnohasetstránkové traktáty. Traktáty, které nikdo nikdy nečetl. Snad jen ČŠI, která se teď pokrytecky čílí nad jejich kvalitou. Česká školní reforma se dostala do stavu klinické smrti. 

Těžko posilovat autonomii školy a vlastní vzdělávací programy, když jsou vzápětí podvazovány a dušeny požadavky centrálních výmyslů: standardy, jednotnými přijímačkami a maturitami nebo nesmyslnými testy z dílny ČŠI (Inspis), které jsou navzdory reformě napěchované snadno testovatelnými znalostmi. Hlad po jednotných osnovách sílí. Stejně jako snaha přidat ověřovací uzlové body. Země úspěšné v PISA tomu budou jistě vzorem.

Dnes leží na stole návrh Strategie 2030. A hle! Jedním z jejích hlavních cílů je důraz na dovednosti. Ale to už jsme přece někde slyšeli? Co se stalo, že ani po patnácti letech reformy nedošlo ke změně? A znovu se školám vytýká biflování a přebujelé učivo ve školních osnovách, tentokrát vlastních. Co se stalo, že se nic nezměnilo? A co se stane, když nepoznáme příčiny tohoto neúspěchu? Jisté je, že nemá cenu sepisovat další strategie.

Vždyť zítra vstanu a přečtu si o znalostech a dovednostech.


Se souhlasem autora převzato z jeho blogu

16 komentářů:

Robert Čapek řekl(a)...
21. prosince 2019 v 21:00  

No, je potřeba trochu objektivizovat.

"Rámcový vzdělávací program byl přijat ukvapeně a bez řádné diskuse mezi učícími učiteli."

Léta přípravy a množství zapojených škol (a učitelů) do přípravné fáze je lepší než diskuze, jak si ji zřejmě představuje pan Sotolář. Nebylo to určitě takové to řízená prostřednictvím vyhlášek, jak pak předvedla třeba Valachová. Navíc velká svoboda, která byla učitelům předána při tvorbě ŠVP do rukou, tuto diskuzi v podstatě nahradila a předala jim veliké možnosti "diskuze" a posléze realizace na každé jedné škole. Protože způsobů, jak věci uchopit, bylo velké množství. A každá tvorba ŠVP měla začít právě diskuzí nad společnou filozofií školy.

"Učitelé reformu nikdy nepřijali za svou."

Tohle je demagogie. Správně je: někteří učitelé reformu nikdy nepřijali za svou. Přesnější je toto: větší část učitelů reformu nikdy nepřijala za svou, také proto, protože jim nebyla nikdy řádně vysvětlena jak ze strany MŠMT, tak ze strany vlastního vedení školy. Hodně věcí, které i dnes učitelé RVP/ŠVP vyčítají, je dáno mizerným zpracováním ŠVP ze strany škol a učitelů samotných.

"Do školních vzdělávacích programů byly opisovány staré osnovy. Školní vzdělávací programy vznikaly s nechutí, ale mnohdy jako mnohasetstránkové traktáty."

Ano, ale opět: týká se jen špatných škol s mizerným vedením. Naopak kvalitní školy si i dnes pochvalují svobodu a kreativitu, kterou mohou projevit - a to včetně škol alternativních.

"Snad jen ČŠI, která se teď pokrytecky čílí nad jejich kvalitou."

Ano, ČŠI je nablahým prvkem, zejména díky své snaze školám do ŠVP kecat, vymáhat neodůvodněné změny a unifikovat je.

"Tak byly formulovány i tzv. očekávané výstupy.. Na reformu se nabalila nová terminologie, která je dodnes kritizována a parodována."

Dodal bych: kritizována nejčastěji těmi, kteří RVP nepochopili (dobrý příklad je V. Klaus mladší) a dalšími zpátečníky a parodována hlupáky.

"Očekávali jsme, že mnohé napraví revize RVP. Ty se však tak dlouho odkládaly, až byly odloženy úplně."

To neočekával nikdo, kdo rozumí jedné věci: problém RVP není samotná RVP, ale mizerná práce mnohých škol a učitelů s RVP, kdy - jak správně píše autor: "Do školních vzdělávacích programů byly opisovány staré osnovy." To ale opravdu není vina RVP a nenapravily by jí ani jakékoliv úpravy. Navíc tato revize byla svěřena v drtivé většině akademikům z peďáků, takže bylo zřejmé, že její odvolání je to nejlepší, co nás mohlo potkat :-D

Martin Krynický řekl(a)...
21. prosince 2019 v 22:18  

Samozřejmě záleží na tom, jak je definována úspěšnost. Já bych za úspěšnou považoval reformu, která na co největším počtu škol (nejlépe na všech) povede k žádoucím změnám ve výuce. Podle tohoto kritéria považuje zavedení RVP za špatnou reformu tedy i její velký obhájce Robert Čapek.
Jsem rád, že jsme se konečně na něčem shodli, protože reforma, která sice poskytla menšině škol o něco větší svobodu, ale na většině škol umožnila konzervativním většinám zabetonovat tehdejší stav, zkrátka špatná byla.
Skutečnost, že způsob, kterým byla na většině škol uchopena, nebyl dopředu očekáván, jen vypovídá o neschopnosti těch, kteří ji připravovali, skutečnost, že dodneška nebyli schopni svůj omyl přiznat, pak ilustruje naprostý nedostatek nadhledu a sebekritičnosti.
Očekával bych, že Strategie 2030+ bude začínat právě rozborem a poučením z tohoto neúspěchu. Nic takového tam není, což mě vede k souhlasu s p. Šotolářem - po patnácti letech se vracíme na začátek, bude připravena a provedena reforma a karavana po ní pojede stejným směrem dál.
BTW: Ač jsem si vědom, že tím budu odhalen jako zpátečník a hlupák, musím si přiznat, že terminologie RVP je pro mě osobně typickým příkladem zbytečného pajazyka, se kterým jsme se dennodenně setkávali před listopadem 1989. Parodovat není třeba, stačí citovat, ono se to paroduje samo.

Robert Čapek řekl(a)...
21. prosince 2019 v 22:33  

"karavana po ní pojede stejným směrem dál"

No jistě, ale co je ta karavana? Podle mého soudu je klíčem každodenní práce učitelů ve třídě. Pokud učí kvalitně, je to ok. Pokud ne, žádná reforma nepomůže. Umožňuje RVP a dobře napsané ŠVP kvalitní výuku? Ano, na rozdíl od osnov umožňuje. Odpovědnost za kvalitní vzdělávání mají školy, tedy vedení školy a jím řízení učitelé. Všechno mají v rukách oni, už celé roky. Nic jim ve kvalitním vyučování nebrání. Nic. Tečka.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. prosince 2019 v 23:09  

"Přesnější je toto: větší část učitelů reformu nikdy nepřijala za svou, také proto, protože jim nebyla nikdy řádně vysvětlena jak ze strany MŠMT, tak ze strany vlastního vedení školy."

Toto je alibismus. To, že reforma není přijata rozhodně nemusí být dáno (ani částečně) tím, že nebyla dostatečně vysvětlena. To je podceňování intelektu tisíců učitelů a propagandistická snaha až marketingového charakteru, která se snaží navodit v neznalých dojem, že zboží je skvělé, jen nebylo řádně onálepkováno a obal nabarven a tak se neprodává. Může to tak být, ale je to spíše nepravděpodobné. Je to výmluva každého autora takové reformy. Nemám problém s RVP a ŠVP, pokud se vynechají všechny bláboly o kompetencích a podobných nesmyslech a ponechá se jen přesný popis toho, co má žák které školy zvládnout - čili v zásadě osnovy. Stačí heslovitě. Takové to povídání o pochopení hlubších souvislostí a kritickém myšlení a porozumění textu si soudruzi asi taky mohou strčit za klobouk. Psanému textu tady nerozumí pomalu půlka přispěvatelů.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. prosince 2019 v 23:15  

"Ač jsem si vědom, že tím budu odhalen jako zpátečník a hlupák, musím si přiznat, že terminologie RVP je pro mě osobně typickým příkladem zbytečného pajazyka, se kterým jsme se dennodenně setkávali před listopadem 1989. Parodovat není třeba, stačí citovat, ono se to paroduje samo."

Přesně. Pan docent Dvořák k tomu napsal velmi výstižnou kritiku. To, že jsou cíle neověřitelné/neměřitelné je jedna věc. Druhá je, že si pod nimi každý představuje něco jiného. No a třetí je, že jim chybí gradace, jak to trefně pan docent uvedl na příkladech. Je to typický příklad aplikace akademické pseudoodbornosti v podobě rádoby učeného plácání o ničem. Ti lidé, jako je Čapek, kteří neudrží myšlenku mezi dvěma větami, na to samozřejmě celkem snadno nalítnou, ale pan docent Dvořák je tuším fyzik a má vystudovanou jaderku, takže toho oblažovat nějakým blábolením už není tak snadné. On je zvyklý se pídit po podstatě sdělovaného.

Robert Čapek řekl(a)...
21. prosince 2019 v 23:57  

Jejda Doležele, zase plácáte o něčem o čem nerozumíte, v těch školách jste při tvorbě nebyl, žádný ŠVP jste nikdy nepsal, ani se s nimi nesetkáváte (stejně jako jste učitele nepotkal už roky), bůhví, jestli jste nějaký ŠVP vůbec držel v ruce, RVP neznáte... jen o tom hloupě mudrujete. I ten pan Sotolář je proti vám mudrc. Ano, jistě, zase omíláte to své: fyzikáři a matematici jsou skvělí, ostatní blábolí. Jenže tyhle vaše dva příspěvky ukazují, že blábolilem jste tu vy. Osnovy jsou také přesně pro lidi jako vy: suchopárné nadutce, kteří si ze slova kompetence udělali nadávku. Jednoduše: pro hlupáky.

Pavel Doležel řekl(a)...
22. prosince 2019 v 0:17  

"Jejda Doležele, zase plácáte o něčem o čem nerozumíte..."

1) Nesnažte se z toho dělat vědu. Žádná to není.

2) V češtině užíváme sloveso "rozumět" toliko ve spojení se třetím pádem, nikoliv šestým. Píšeme tak "rozumět čemu", nikoliv "rozumět o čem". Pokud chcete užít šestého pádu, musíte použít slovesa "vědět". Toto se pojí se šestým pádem, ale třeba i se čtvrtým. Čili správně má býti - "...o čem nevíte...".

"Ano, jistě, zase omíláte to své: fyzikáři a matematici jsou skvělí, ostatní blábolí."

Rozumíte alespoň rozdílu mezi fyzikem a fyzikářem? Zjevně nikoliv. Uf.

"Osnovy jsou také přesně pro lidi jako vy: suchopárné nadutce, kteří si ze slova kompetence udělali nadávku. Jednoduše: pro hlupáky."

Přesné. Zatímco kompetence jsou pro intelektuály vašeho typu, kteří neovládají ani pravopis šesté třídy ZŠ, mají problém jak s porozuměním textu, tak se smysluplným písemným vyjádřením. Já nevím, že vám to za to stojí, se neustále znovu a znovu zesměšňovat. Nejsem to já, kdo vás zesměšňuje. Činíte tak sám.

Robert Čapek řekl(a)...
22. prosince 2019 v 0:31  

"Nejsem to já, kdo vás zesměšňuje"
To opravdu ne, milý Watsone.

Petr řekl(a)...
22. prosince 2019 v 11:07  

Vcelku bych souhlasil s prvním komentářem v této diskusi. Jen bych si dovolil napsat pár slov k následujícímu:
"Ano, ČŠI je nablahým prvkem, zejména díky své snaze školám do ŠVP kecat, vymáhat neodůvodněné změny a unifikovat je."
Zde bych upřesnil: Ne ČŠI, ale někteří jednotlivci, kteří ŠVP kontrolovali.
Jedná se o tzv. kontrolu souladu ŠVP s RVP podle "jakési" metodiky.
Například: Obsahuje-li ŠVP pasáže o žácích se SVP, Veškerá průřezová témata, Hodnocení žáků, včetně těch se SVP, Minimální hodinové dotace v učebním plánu, atd.
Prostě snadno kontrolovatelné věci, dle mého názoru formální náležitosti.
Tam opravdu ČŠI trvá na jakési možná unifikaci, co do metodikou předepsaných částí (aby něco nebylo vynecháno), nikoli však na jejich přesném znění. Toto nechává plně v kompetenci školy.
Co je horší, jsou osnovy v ŠVP, hlavně u středních odborných škol a učilišť. Tam je ČŠI většinou nekontroluje, protože tomu inspektoři sami nerozumí, až na pár jedinců v některých krajských inspektorátech.
Horším nešvarem je dle mého názoru to, že část učitelů učila podle svých Tematických plánů, které mnohdy vůbec se ŠVP nekorespondovaly. Pak byl opravdu ten ŠVP ve škole na ty dvě věci :-)
Jinak znám odborné školy, které sestavily ŠVP jako blokovou výuku a pojaly ho opravdu velmi zodpovědně ku prospěchu kvalitní výuky a fakt se jim to povedlo.
Stále opakuji, že všechno je o lidech a přístupu k věci.
Vždycky mě už ve fabrice vytáčelo, když se do výroby zaváděla nějaká nová věc, tak část pracovníků tvrdila, že to nejde, že to nebude k ničemu, atd. A tak je to i ve školách se vším novým, včetně ŠVP. Holt kdo nic nedělá, nic nepokazí :-) a není nad zajeté koleje.
PetrK

laimes řekl(a)...
22. prosince 2019 v 12:39  

potřebujeme školskou reformu,nikdo však nemá odvahu,čas,schopnosti a koneckonců i důvod do toho hrábnout,neboť se současným stavem jsou všichni spokojeni,ona totiž taková reforma jako ve 48 zatřese celým školstvím a budeme se muset mít hůř, abychom se pak měli líp

E.Kocourek řekl(a)...
22. prosince 2019 v 14:34  

Potřebujeme zrušit MŠMT, ale kapři ... ////

Lenka Pokorná řekl(a)...
22. prosince 2019 v 22:48  

"Protože způsobů, jak věci uchopit, bylo velké množství."

No to tedy pane Čapku bylo a podle toho to také dopadlo. Dodneška má obrovský počet škol ve svých ŠVP závažné chyby, a to nejenom formální. Četla jsem podkladové materiály k revizím RVP, které jsou již v současnosti odstaveny k ledu, a zírala jsem, co některé školy vyrobily.

A závažné chyby, které rozbouraly např. návaznost základkové i středoškolské fyziky na matematický aparát vybudovaný v matematice, jsou i v samotném RVP. A nikdo, zdůrazňuji NIKDO, se je za více než deset let ani nepokusil napravit.

Nedávno jste tady pane Čapku Vy i mnozí další zastánci RVP kritizovali osmiletá gymnázia. Uvědomujete si, že systém RVP - ŠVP, který školám umožnil zaměřovat se výuku čehokoliv od informatiky až výtvarnou výchovu, rozbombardoval naše základní školství ještě víc? Zejména ve velkých městech obrážejí rodiče při zápisu se svými dětmi všechny možné školy, aby jejich dítko neskončilo na spádové škole, která je zaměřena na TV nebo nedejbože na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (i takovou bohužel znám a úroveň výuky na ní je díky koncentraci problémových dětí k uzoufání).

rváčkazvesela řekl(a)...
23. prosince 2019 v 10:45  

Neuvízli jsme ve smyčce časové, nýbrž finanční, strukturální a koncepční. Nejsou lidi(a to myslím i rozhodné politiky) kteří by konali. Už RVP před dvaceti lety byl špatně. Copak učitelé mají psát osnovy?!? To je jak nechat plavčíky vést loď. A tak máme, co zasluhujeme.

Robert Čapek řekl(a)...
23. prosince 2019 v 10:51  

Paní Pokorná, s těmi špatně zpracovanými ŠVP máte pravdu. Čí je to zásluha je očividné: především škol samých.

"Uvědomujete si, že systém RVP - ŠVP, který školám umožnil zaměřovat se výuku čehokoliv od informatiky až výtvarnou výchovu, rozbombardoval naše základní školství ještě víc?"

Kolik veřejných škol se takto profilovalo? V řádu jednotek procent. Bohužel velmi málo. Protože v pestrosti je kvalita, nabídka a volba! A jev "obrážejících rodičů" souvisí s RVP/ŠVP jen okrajově. ŠVP slouží jako indikátor kvality dané školy, které však málokterý rodič dovede posoudit a tedy se zaměřuje na znaky jiné.

Lenka Pokorná řekl(a)...
23. prosince 2019 v 13:18  

Zjistěte si, kolik různě profilovaných základek je v Praze, jednotky procent to rozhodně nejsou. A s čím podle Vás souvisí jev "obrážejících rodičů, když ne než s kvalitou a profilací spádové školy? Bohužel jsme zapomněli, že základní škola má už ve svém názvu slovou základní.

Josef Soukal řekl(a)...
26. prosince 2019 v 11:47  

Doporučuji přečíst si alespoň závěr souhrnné studie:

https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2019/02/DvorakDom.kn_.bl_.TISK_.pdf?fbclid=IwAR3lKVPGnL6fYJ_z9JMZVxeX0JYKJ_ZgWBsXT76-FTp_orhwIZ9Iz7TEOKs

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.