Společné vyjádření Asociace ředitelů gymnázií ČR a Jednoty českých matematiků a fyziků k maturitě z matematiky

pondělí 9. prosince 2019 ·

Vláda ČR dne 30. 10. 2019 na svém jednání schválila novelu školského zákona, která mimo jiné ruší povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Ministerstvo školství tento krok zdůvodňuje tím, že maturitní zkoušku z matematiky by nezvládl velký počet maturantů. Z tiskové zprávy jsme se dále dozvěděli, že jedním z důvodů byl i nátlak rodičů, studentů a odborné veřejnosti.



Stejný den se v Poslanecké sněmovně konal seminář Budoucnost maturity v České republice. Zde však odborná veřejnost povinnou maturitní zkoušku z matematiky podpořila. Konkrétně byli přítomni zástupci vysokých škol a vůbec akademické obce, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Asociace ředitelů gymnázií, zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků i další účastníci semináře. Ti všichni si totiž uvědomují, že bez aplikovaného matematického myšlení naše země nemůže přejít od výroby (montovny) k odborným činnostem, které jsou založeny na využití sofistikovaných metod informačních technologií.

Toto rozhodnutí vlády ČR bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let.

Povinná maturitní zkouška z matematiky se v naší republice diskutuje již dvacet let a bohužel se stala součástí politického boje. Musíme konstatovat, že ministerstvo školství nebylo schopno analyzovat současnou podobu výuky matematiky a navrhnout a realizovat cílené kroky, které by výuku mohly v potencionálně slabých rysech zlepšit, a proto se povinná maturitní zkouška z matematiky opět ruší.

Žádáme o nové projednání. V situaci, kdy se každých několik let mění pohled na maturitu z matematiky a kdy nelze předpokládat, že MŠMT nalezne stabilní řešení, žádáme také o zvážení dalších východisek, např. revizi okruhu profesí, pro něž je maturita systémově požadována, a revizi okruhu typů středoškolského studia, které má být maturitou ukončeno.

Za AŘG ČR: PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně
Za JČMF: doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně Praha,

5. listopadu 2019


Zdroj: AŘG

15 komentářů:

Hausenblas řekl(a)...
9. prosince 2019 v 16:09  

Mně je divné, že se ti matematici, kteří protestují proti zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky, nijak nevyjadřují k tomu ministrovu přání, aby se nejprve výrazně zlepšila kvalita výuky matematiky v letech před maturitou. Nevím, zda ten jeho návrh omylem přehlédli, nebo zda nechtějí zlepšovat výuku tak, aby maturanti nepropadali, nebo zda jsou přesvědčeni, že matematika se už vyučuje nejlépe, jak to jde. Není to mlčení divné? Ale možná, že já jsem v médiích jenom omylem přehlédl významné stati a diskuse o tom pojetí a způsobu výuky.Hodně by mě to však zajímalo - můžete někdo sem vložit odkaz? Díky.

Jaromír Šubrt řekl(a)...
9. prosince 2019 v 16:36  

Matematika se nedá okecat. Tady se musí systematicky pracovat. A to mnohým žákům nevoní. A rodiče je v tom bohužel podporují.

Lenka Pokorná řekl(a)...
9. prosince 2019 v 16:48  

Vysvětlení je jednoduché. Proti zrušení povinné maturity z matematiky zřejmě protestují dobří učitelé matematiky, kteří si jsou svou kvalitou její výuky jisti. Těm totiž povinná maturita z matematiky žíly netrhá.

Jestli je Vám tedy pane Hausenblasi mělo být něco divné, tak by to mělo být mlčení učitelů matematiky, kteří se o zrušení povinné maturity z tohoto předmětu zasazují.

Ale jinak nemějte o úroveň výuky matematiky obavu, rozhodně není o nic horší než úroveň výuky Vašeho oboru, tedy češtiny. A možná, kdyby vyučující češtiny naučili žáky číst text s porozuměním, neměli by ani s matematikou u maturity děcka takové problémy.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
9. prosince 2019 v 18:14  

Já jsem na tom jednání 30 října, o kterém se zmiňuji pod dokumentem dvě podepsané dámy, také byl, a mám z něj úplně jiné dojmy ;-), než že “odborná veřejnost povinnou maturitní zkoušku z matematiky podpořila”. Kromě vyjmenovaných, tam byla ještě řada dalších lidí. Z nichž většinu je směle možné označit za odborníky. Otázka je ovšem odborníky na co, že. Na co jsou třeba odborníci zástupci Svazu průmyslu a dopravy nebo Hospodářské komory? A že Jednota matematiků a fyziků podporujeme povinnou maturitu z matematiky, tomu se opravdu není co divit. Kozel vždycky žádá, aby se vysázelo co nejvíc zelí a petržele. Řada klíčových členů Jednoty má příjmy z prodeje svých učebnic matematiky, a ten by nepochybně s povinnou maturitou z matematiky vzrostl. Ostatně přijmy společnosti Scio z prodeje přípravných materiálů jistě taky Ale to jen na okraj.

Já osobně rozhodně také nesdílím přesvědčení že. “že bez aplikovaného matematického myšlení naše země nemůže přejít od výroby (montovny) k odborným činnostem, které jsou založeny na využití sofistikovaných metod informačních technologií.” To jsou zastaralé a konzervativní představy na úrovni NC strojů, které naopak do veřejného prostoru cpe Svaz průmyslu a dopravy a jemu podobní. Analýzy budoucích povolání provedené na Oxfordu a b McKinsey nic podobného nenaznačují, ale např. kromě mnoha dalšího uvádějí, že zanikat budou často typicky mužská povolání, porostou naopak sektory, ve kterých dnes dominují ženy (především vzdělávání, pečovatelské a sociální služby). Ale i kdybychom to akceptovali. Podíl lidí pracovníků, kteří budou případně zapotřebí k tvorbě a využití sofistikovaných metod informačních technologií, je zcela marginální, v řádu procent nebo promile všech pracujících. Představy, že např. s robotizací sice ubyde dělníků, ale bude zapotřebí víc programátorů a opravářů robotů jsou sice správné, ale je to podobné, jako když práci lidí na poli převzaly kombajny. Kolikpak zemědělských dělníků ztratilo práci a kolik kombajnérů bylo zapotřebí. A k tomu přece nemusíme zavádět plošnou povinnou maturity z matematiky. Těch pár procent, kteří si jí dnes dobrovolně volí, tuto potřebu hravě pokryje.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. prosince 2019 v 18:46  

Obhájcům centralizovaných testů z matematiky https://tajnyucitel.blogspot.com/2017/03/obhajcum-centralizovanych-testu-z.html

Pavel Doležel řekl(a)...
9. prosince 2019 v 20:02  

Pane Hausenblasi, matematika se učí špatně? Kdo vám to nakukal? Pan ministr, který si myslí, že to vyplývá z toho, že žáci podávají horší výkon v otevřených úlohách, kde se vyžaduje samostatné myšlení? Tak jste se stal asi obětí politické propagandy. Není divu, když sám nemáte aparát k tomu, abyste poznal, jestli je problém ve výuce, nebo ve studentech.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. prosince 2019 v 20:05  

Které odborníky máte na mysli, pane Šteffle? Sebe, Botlíka a koho ještě?

Robert Čapek řekl(a)...
9. prosince 2019 v 20:22  

Ano, které odborníky pan Šteffle myslí? Největší odborník na matematiku, školství, chov lam, propagandu, amatérskou diagnostiku a chod světa je Mgr. Bc. Pavel Doležel, doktorand a myslitel. Svěřte osud školství do jeho rukou a budou se k nám z Estonska a Finska jezdit dívat na jeho pojetí nucené práce ve školách. Pan Hausenblas nemá aparát, jiní nemají rozum, další jsou frustráti - a jediný nefrustrovaný, tituly ověnčený doktorand nám svým aparátem osvítí cestu. Tak jak s tou matematikou? Pořád stejně, jako před dvaceti, třiceti lety? ;-)

Pavel Doležel řekl(a)...
9. prosince 2019 v 20:42  

Tajnej, byla by to krása ty žáky dovádět k těm jejich maximům. Bohužel, pro výkon většiny intelektuálně náročných povolání toto maximum leckdy nestačí.

Já se bez zavedení povinné maturity z matematiky sice obejdu, ale jsem přesvědčen, že autoři vyjádření mají svatou pravdu. Věřím totiž, že zásadní roli hraje jeden efekt, který vy nedokážete pochopit. Co se stane, když necháte dítě si hrát počítačové hry, nebo hry na mobilu a necháte mu k nim volný přístup? Co se stane, když necháte dítě si vybrat, zda se bude učit matematiku, nebo si bude povídat na facebooku, nebo se předvádět na instagramu? No, některé dítě se vám bude učit matematiku a některé se vám na ni vykašle a bude si prostě hrát až do zblbnutí. Mám doma dvě děti, takže vím, jak to chodí u nich i u jejich vrstevníků a taky tuším jaký podíl je v populaci těch prvních.

No a tak jim ten mobil je třeba omezit a nutit je ke studiu. Pro jejich dobro, které nyní nedocení - asi podobně, jako alkoholik závislý na automatech a alkoholu neocení, když ho budete od těch jeho závislostí držet dál. Bude to pro něj těžké, velmi těžké, ale v konečném důsledku prospěšné. I když vám bude tvrdit, že bez toho nemůže být a bude se všemožně vymlouvat a tvrdit, že už nehraje a nepije a že i kdyby, tak to vlastně zase až tak moc ničemu nevadí.

No a s matematikou to máte stejné. Spousta lidí vám bude tvrdit, jak tohleto a jak támhleto a jak raději něco jiného a jindy, a jinak, a blbě se to učí, ale celý vtip je v tom si sednout na prdel a makat, makat a makat. Jo, musíte k tomu většinu nutit, ale nakonec se to u většiny podaří. A za dvacet let vám ta většina bude vděčná, protože nebude muset dělat v té montovně a bude mít aparát k vymýšlení inovací a k prostému kritickému myšlení. Když tu povinnost nezavedete, tak se na to většina z vysoka vykašle a půjde cestou nejmenšího odporu a nejmenší námahy. Za pochvalného přitakávání těch, kteří šli podobnou cestou a teď se mylně domnívají, že umí myslet.

Robert Čapek řekl(a)...
9. prosince 2019 v 20:54  

V. Klaus ml.: "Ve chvíli, kdy začala státní maturita, tak já jsem na naší škole zavedl povinnou maturitu z matematiky ve školní části o řád těžší, než je ta státní. Nebylo to moc populární, měli jsme tam spousty humanitně orientovaných studentů, ale každý rok jsem mohl házet viktorky, když vyšly výsledky státní maturity a byli jsme první v republice."

Doktorand Doležel: "No a s matematikou to máte stejné. Spousta lidí vám bude tvrdit, jak tohleto a jak támhleto a jak raději něco jiného a jindy, a jinak, a blbě se to učí, ale celý vtip je v tom si sednout na prdel a makat, makat a makat. Jo, musíte k tomu většinu nutit, ale nakonec se to u většiny podaří."

Jak tyhle totalizující názory nazvat? Matematický fašismus?

krtek řekl(a)...
10. prosince 2019 v 4:48  

Já myslím, že kdyby Čapka nebylo, musel by si ho ministr Plaga vymyslet. Vždyť kdo jiný hlásá, že je vlastně jedno, jakou máte aprobaci, důležité je, jestli zvládáte různé metody. A tak při trendu nedostatku učitelů matematiky a fyziky se odkrývá volné pole pro pana Čapka a on chudák nestačí ty sborovny objíždět. Navíc mnozí učitelé mu házeji klacky pod nohy nebo na něj aspoň plivnou. Pane Čapku, co kdybyste zkusil zalovit i v jiných revírech - například přesvědčit ty přeplacené ajťáky, že je čas jít učit, protože to pro ně bude nová zkušenost?

Lenka Pokorná řekl(a)...
10. prosince 2019 v 15:54  

Já myslím, krtku, že u Čapka platí ono dobře známé rčení: To nevymyslíš.

Radek Sárközi řekl(a)...
10. prosince 2019 v 17:15  

Na tom semináři k budoucnosti maturit jsem osobně byl. Bohužel složení panelistů bylo značně nevyvážené - např. majitel firmy Scio, student ScioŠkoly a bývalý píár pracovník Scia, který je aktuálně poradcem jednoho senátora - tedy 4 lidé takto propojeni. Naopak zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků nejenže nebyli mezi panelisty, nýbrž se ani nedostali ke slovu, přestože byli přítomni.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. prosince 2019 v 18:31  

OK, jsem nyní zastáncem maturity z matematiky. Počkat, ona nebyla zrušená. Pořad je.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. prosince 2019 v 21:34  

"Počkat, ona nebyla zrušená."

Tajnej, kdybychom měli vždycky čekat na vás - než to tam dorazí, tak to bychom byli jako vy - krásní, chytří a mladí.

Články dle data



Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018




Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.



WebArchiv - archiv českého webu



Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.