Ondřej Šteffl: Hlavní směry vzdělávací politiky ČR roku 2030+. Připomínky k pracovní verzi z 31/10

pondělí 9. prosince 2019 ·

„Vize 2030+ se soustřeďuje na to, aby se školy tradiční modernizovaly podle poznatků pedagogiky, což je jistě dobře. Ale už méně se zajímá o to, že školy jsou dobré i špatné. Dobré tradiční ale i špatné moderní a jistě i naopak. Tím, že bychom všude potlačovali transmisivní výuku např. frontální vyučování a nahrazovali ji modernějšími konstruktivistickými metodami, můžeme nadělat víc škody než užitku. Z Vize by mělo být jasné, že dobré tradiční školy mají právo a možnost dál existovat tak, jak to pokládají za nejlepší,“ píše Ondřej Šteffl ve své úvaze nad dokumentem Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Přinášíme celý text.Ondřej Šteffl: Hlavní směry vzdělávací politiky ČR roku 2030+. Připomínky k pracovní verzi z 31/10 

Mně se Hlavní směry vzdělávací politiky ČR roku 2030+ líbí. Není divu, v mnohém jsou v souladu s tím, co teď děláme. Pracujeme totiž s kolegy ze ScioŠkol na něčem, co by bylo možné směle nazvat Hlavní směry vzdělávací politiky ScioŠkol. A v mnohém se shodujeme. Zejména se strategickým cílem SC1: Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život a se strategickou linií SL1: Proměna obsahu a způsobu vzdělávání. Ale styčné plochy najdeme překvapivě i jinde, třeba v hledání středního článku řízení, podpoře ředitelů, vzdělávání průvodců. Narážíme na podobné problémy - např. na již nevyhovující skladbu klíčových kompetencí v RVP a nacházíme i podobná řešení. Pro posun vzdělávací politiky směrem, kterým se Scioškoly vydaly před 4 roky, je symbolické použití slova průvodce.

I když jsou Scioškoly v některých věcech přirozeně dál (viz třetí připomínka) či trochu jinde, a některé problémy nemusíme řešit (máme vesměs loajální rodiče, můžeme si vybírat průvodce i vedení škol apod.) shoda Vize 2030+ se strategií ScioŠkol je pozoruhodná. A i když mě to těší, je to první vážná připomínka.

Více prostoru kvalitním klasickým školám 

ScioŠkoly a samozřejmě, že nejen ony, ale řada dalších podobných soukromých i řada veřejných škol, jsou zatím širokou pedagogickou i rodičovskou veřejností pokládány za alternativní a mnohými i za extrémně alternativní. A právě v tom spočívá první klíčová připomínka. V Českém vzdělávacím systému jsou školy, které se snadno ztotožní s cíli Vize 2030+ stovky,doufejme v tisíce, ale rozhodně ne většina. Na druhé straně mnoho škol je, jak se někdy sami označují, klasických nebo tradičních. Tyhle školy a učitelé na nich ale jen těžko mohou přijmout cíle Vize 2030+. Komenský napsal “Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení.” A to můžeme parafrázovat: Kdo nevěří na metody vyučování, toho budeš marně přesvědčovat, aby je používal.

Více jsem se tomu věnoval zde (http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=29208), kde vysvětluji, že jednotné pojetí cílů i metod vzdělávání je chybné a ve společnosti nakonec škodí. V rámci Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR roku 2030+ je to navíc zásadní překážka, aby celá Vize 2030+ byla pedagogickou veřejností přijata a mohla se v historicky dohledné době a v nějakém zaznamenatelném rozsahu implementovat. Těžko si představit, že pro Václava Klause mladšího a jeho četné obdivovatele bude Vize přijetelná.

Vize 2030+ se soustřeďuje na to, aby se školy tradiční modernizovaly podle poznatků pedagogiky, což je jistě dobře. Ale už méně se zajímá o to, že školy jsou dobré i špatné. Dobré tradiční ale i špatné moderní a jistě i naopak. Tím, že bychom všude potlačovali transmisivní výuku např. frontální vyučování a nahrazovali ji modernějšími konstruktivistickými metodami, můžeme nadělat víc škody než užitku. Z Vize by mělo být jasné, že dobré tradiční školy mají právo a možnost dál existovat tak, jak to pokládají za nejlepší. Navíc právě takové školy mnozí rodiče požadují a chtějí, i když se nám to nemusí líbit. A vzdělávání je i podle zákona veřejná služba, a mezinárodní úmluvy zaručují rodičům právo na vzdělávání podle jejich představ. Je to trochu jako bychom řekli, že se všude bude vyučovat podle Hejného. Já sice Hejného metodě fandím a pokládám ji za mnohem lepší než klasický přístup. Mimo jiné proto, že naplňuje i další (pro mě) důležité cíle vzdělávání, které si klasická výuka vůbec neklade, a přitom data ukazují, že i ty klasické cíle naplňuje velmi dobře. To ovšem neznamená, že je rozumné ji nutit rodičům a učitelům, kteří chtějí klasickou tradiční výuku.

Rodiče jsou klíčoví

Dokument zájmy, potřeby a přání rodičů příliš nebere na vědomí. Rodiče zde rozhodně nefigurují jako aktivní subjekty změn. Plánují se zásadní změny, a přitom soiologická šetření opakovaně ukazují značnou spokojenost široké a potažmo rodičovské veřejnosti se stavem školství. Přitom bez podpory rodičů není možné realizovat žádnou reformu vzdělávání. Už jsme mnohokrát napsal, že školy většinou celkem dobře naplňují poptávku rodičů. Mnoho rodičů totiž vlastně chce od školy, zjednodušeně řečeno, aby “jejich děti srovnala do latě”. To je samozřejmě požadavek z hlediska budoucnosti jejich dětí vlastně škodlivý a je jistě v naprostém rozporu s cílem SC1: Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Ale to nic nemění na tom, že tak si to mnozí a nejspíš většina rodičů žádá. A s rodiči jsou školy v každodenním styku, zatímco ministerstvo je daleko. A tak školy budou spíš reagovat na to, co chtějí rodiče, než na to, co chce ministerstvo. Mimochodem naprosto klíčová výhoda ScioŠkol a dalších podobných škol je právě v tom, že si je vybírají ti rodiče, kteří o "srovnávání do latě" rozhodně nestojí a moderní metody vítají. Respektive naopak, školy si vybírají takové rodiče. Pro nás není problém zavést Hejného matematiku, protože rodiče ji chtějí, není problém neznámkovat, protože s ničím takovým nepočítají, redukovat učivo atd.

Pokládám za zásadní nedostatek, že dokument zcela postrádá opatření, a ta musí být silná a dlouhodobá a nejspíš budou i nákladná, která budou směřovat ke změně postojů a požadavků většinové části rodičů.

Mysleme na budoucnost

Bez zapracování prvních dvou připomínek myslím nemá celá Vize 2030+ moc velkou šanci na implementaci. Zapracování třetí připomínky naopak celou implementaci může ještě zkomplikovat. 

Jde o to, že dokument převážně vychází z dosud platného paradigmatu (zatím ovšem běžného všude ve světě), že škola připravuje děti na současný svět. Připravovat se ale ve škole na přítomnost stačilo (většině, ale ne všem) ještě donedávna, protože změny přicházely pomaleji a lidé a společnost se dokázali adaptovat. To ovšem stačí stále méně. Svět se bude měnit čím dál rychleji a bude čím dál složitější. “Děti, které se příští rok narodí (v době předpokládaného odsouhlasení dokumentu), půjdou do školy v roce 2026 a většina z nich ukončí formální vzdělávání (pokud bude vše jako teď) někdy kolem roku 2045. Dá se očekávat, že společnost, technologie, pracovní trh atd. budou tou dobou vypadat úplně jinak.” píše se na straně 13. Bohužel nikde jinde v dokumentu se už s touto tezí nepracuje a o vzdálenější budoucnosti dnešních dětí se nepřemýšlí. Přitom i mnozí současní školáci se dožijí roku 2100. Měli bychom mnohem víc přemýšlet o tom jaká rizika a jaké příležitosti v 21. století současné děti čekají a začít je systematicky (tj. např. s finančním či institucionámím zajištěním) mapovat a hledat způsoby, jak na ně můžeme žáky připravovat.

Jen jeden příklad za všechny: Velmi brzy se rozšíří možnosti většiny zařízení (hlavně mobilů) do kompletní virtuální reality, případně rozšířené či upravené reality. Děti nebudou před obrazovkou, budou uvnitř. Je jisté, že závislosti a neochota takový virtuální svět opustit a vrátit se do běžného, ne tak pěkného a ne tak snadného světa bude ještě mnohem větší než dnes (a dnes jsou odhady závislostí mezi 5 až 40 %). Až to nastane, a to bude brzy, bude pozdě začít vymýšlet preventivní programy. Ale dnešní děti toho čaká mnohem víc, více viz http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=34657 2751.

K dokumentu mám ještě řadu dalších méně podstatných připomínek a doporučení, které budu adresovat přímo autorům. Znovu už po x-té zde uvedu jen jednu. “Doporučujeme tedy státní maturity zachovat, nicméně v minimalističtější podobě, kdy státní maturity budou tvořit pouze didaktické testy. Tyto testy stanoví minimum znalostí a dovedností, kterých má dosáhnout každý žák.”, píše se na straně 33. Má-li být státní maturita jen minimální ověřovací zkouškou, měla by se také tak jmenovat, jinak se věčných diskusí o úrovni “maturit” nezbavíme. Široká laická veřejnost a i velká část pedagogické veřejnosti má prostě slovo maturita spojeno s tím, co sami zažili. A je prakticky nemožné tento jejich zafixovaný postoj změnit. Pokud to, co budou testy ověřovat, nazveme minimální středoškolskou zkouškou, a Maturitu (s velkým M) necháme na škole, bude od většiny připomínek konečně pokoj.

32 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
9. prosince 2019 v 11:01  

Mám zásadní otázku: Co je to dobrá škola? Nebo dobrá tradiční škola? Jako ta, kde se žáci něco naučí? Nebo ta, která vozí žáky po exkurzích? Nebo ta, co má dobré známky? Nebo ta, kde se jednotlivci účastní soutěží a zbytek "se nebuzeruje"? Nebo tak, která získá nejvíc peněz z projektů? Díky.

laimes řekl(a)...
9. prosince 2019 v 12:26  

jest to problém problémovatá aneb jak předělat školství,které bude stát na dvou plilířích, a to dvouleté učební obory a bc obory
ideální strukturou by byla šestiletá zš a pětiletá sš,dde budou dva roky společné,jeden rozřazovací (profilovací) a dva roky budou učební či studijní,absolventi větve studijní mohou pokračovat na bc

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 14:13  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
9. prosince 2019 v 14:19  

Pane Týři, nedělejte tady stranickou politickou propagandu! Autor o Trikolóře nepíše, jestli chcete reagovat na jeho názory, rozhodně to můžete udělat bez té propagandy. Děkuji!

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 14:34  

VÁCLAV KLAUS MLADŠÍ JE KONZERVATIVNÍ PROTIVÁHA K NEOLIBERALISMU NIČÍCÍMU ŠKOLSTVÍ

Soudružka učitelka se ptá dětí "Řekněte mi, kdo byl největším člověkem v dějinách lidstva. Kdo to uhodne, dostane čokoládu.". Nejvíc se hlásí Pepíček a když je vyvolán, řekne "Vladimír Iljič Lenin". Když se vrací s čokoládou do lavice, broukne si "Sory, Rambo, ale kšeft je kšeft."

Ondřej Šteffl není žádný Pepíček. Ví dobře, co, proč a kdy říká, a myslí dopředu. Podobně jako jistý Bob Kartous, který se nedávno stal i asistentem senátora Drahoše a nakročil tak do politických kruhů. Nelíbí se mi, jak O. Šteffl píše o VKml a jeho příznivcích a politizuje tím celou věc. Když je MŠMT čím dál zřetelněji pod dlouhodobým vlivem politikařících neziskovek Eduin a Eduzměna spolufinancovaných mj. i extravagantně neoliberálním miliardářem Karlem Janečkem, je dobře, že jsou tu jako protiváha konzervativněji uvažující a jednající VKml a jeho příznivci.

Demokracie je diskuse a vůle lidí se projevuje v neomezované věcné diskusi a ve volbách.


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html

Michal Komárek řekl(a)...
9. prosince 2019 v 14:50  

Každopádně máte ale problém s porozuměním textu, pane Týři - Ondřej Šteffl sice píše, že se Vize patrně Václavu Klausovi líbit nebude, ale nehodnotí to jako chybu nebo problém. Jako problém naopak zdůrazňuje to, že Vize nepočítá s různými cíly, s tím, že různě pojaté, vedené školy, uplatňující různé metody... mohou být dobré. Podle Šteffla není problém, to, že různí rodiče chtějí pro svoje děti různé školy, nýbrž to, že Vize vnucuje jednotnou podobu "dobré školy". Takže těžko říci, co mu vlastně vyčítáte, pane Týři...

Jana Maříková řekl(a)...
9. prosince 2019 v 15:32  

Proč je tu zase promo podnikatele ve školství? A k tomu VKml. - je třeba označit nepřítele, kdyby někdo tápal.

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 15:33  

Těžko si představit, že pro Václava Klause mladšího a jeho četné obdivovatele bude Vize přijatelná.

Nemohu za to, že v některých věcech má O. Šteffl možná malou představivost. Jeho výše citovaný výrok se mi nelíbí z jednoduchého důvodu. Ta Vize je doopravdy špatná tím, co VKml i pan Šteffl důvodně kritizují. Ta vize opravdu vychází z uniformě konstruktivistického a nikoli z tvořivě systematického přístupu ke školní výuce, který může, má a musí obsahovat tvořivě klasické i konstruktivistické přístupy - viz např.

JAK SI VEDOU NÁČELNÍCI AKTIVISTICKÉHO KMENE V MŚMT ČR PŘI TVORBĚ STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html#comment-556688884042872931

Pan Šteffl nepíše, že se VKml ta Vize "patrně nebude líbit". Píše, že si to lze "těžko představit". To je samozřejmě naprosto jasný jazykový i logický nesmysl. Jde tu možná o to, jestli problém s porozuměním textu nemáte i vy, pane Komárku: Ta vize se ve skutečnosti (zcela) nelíbí ani jednomu z nich. Pro mne je rozdíl v tom, že pan Šteffl si vzal tou svou pochvalou čokoládu nebo její kousek a VKml a jeho příznivci si ji možná nevezmou. I když je samozřejmě možné si představit, že by si ji vzali. :)))

Co O. Štefflovi vyčítám? výše popsanou "čokoládovou" demagogii.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 15:36  

Ta vize se ve skutečnosti (ZČÁSTI) nelíbí ani jednomu z nich. Pro mne je rozdíl v tom, že pan Šteffl si vzal tou svou pochvalou čokoládu nebo její kousek a VKml a jeho příznivci si ji možná nevezmou. I když je samozřejmě možné si představit, že by si ji vzali. :)))

Lenka Pokorná řekl(a)...
9. prosince 2019 v 15:41  

Přidávám se k paní Maříkové. Neměl by článek být označený jako PR, neboť se v jeho úvodu nejedná o nic jiného než o propagaci Štefflova soukromého podnikání, SCIO škol? Ten zbytek za tím, je jen úvahová kamufláž, aby z toho reklama nečišela na první pohled.

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 15:46  

Největším nepřítelem školství je pro mne zejména neoliberálně aktivistickým neziskovkám podléhající vedení MŠMT - viz argumentace v komentářích výše. :)))

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 15:52  

ANO, mnozí podnikatelé účelově zakládají "pobočné firmy" ziskového i neziskového typu. Třeba i k čerpání soukromých nebo veřejných dotací či rozpočtů. Třeba i ve školství. Dokud to neodporuje zákonům, je to tzv. legitimní věc. Co si učitelé nechají líbit, to budou mít.

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2019 v 16:01  

Že by někdo tápal, nemám obavu. Učitelé nejsou slepí a zatím není ve školství zhasnuto I když tam zaclánějí aktivistické ziskovky a neziskovky mající "ruku na vypínači".:)))

Pavel Doležel řekl(a)...
9. prosince 2019 v 21:17  

"Ten zbytek za tím, je jen úvahová kamufláž, aby z toho reklama nečišela na první pohled."

Evidentně se to nepovedlo. Čiší.

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2019 v 0:25  

ad 9. prosince 2019 14:50:

Vize nepočítá s různými cíly...

Jak je to s těmi cíly/i, pane Komárku?

- Cíle té Vize jsou něco jako panský hrad, ze kterého sluníčkářští experti hážou kameny a lijí roztavenou smůlu a výkaly na nebohé učitele, kteří se snaží ztéci hradby jejich hloupé nafoukanosti? Píše se tedy proto nově "s cíly"?

- Anebo jsou cíle té Vize spíš něco jako stroje, které mají dávat dohromady (sestrojovat) a udržovat v chodu především učitelé? To už neplatí, že se správně píše "s cíli"?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2019 v 0:52  

S těmi "cily" je sluníčkářská Vize státní Strategie vzdělávání 2030+ něco jako panský hrad, ze kterého sluníčkářští experti hážou kameny a lijí roztavenou smůlu a výkaly na nebohé učitele, kteří se snaží ztéci hradby jejich hloupé nafoukanosti. Píše se tedy proto nově "s cíly"!

Souhlasím. Pan Komárek tuhle, myslím, krutou realitu jste s těmi "cíly" docela vystihl. Lépe a stručněji bych to asi nenapsal.

Co když ale dítě přinese tyhle "cily" jako hrady domů a dostane pár pohlavků, aby si nevymýšlelo hlouposti...? Nebo když se s těmito "tvrdými občanskými kompetencemi" předřazenými profesním a osobním vlastnostem bude ucházet o zaměstnání a nedostane ho proto, že neovládá ani pravopis?

Co si pak počneme s takovýmito "občanskými" kompetencemi jako s výsledkem zprzněného vzdělávání? Potrestáme politicky nekorektní rodiče a zaměstnavatele?


Milan Keršláger řekl(a)...
10. prosince 2019 v 7:09  

Pane Týř, přestaňte zde prosím plkat, šířit xenofobní politické postoje a napadat kde koho. Zkuste být konstruktivní, možná ty "sluníčkáře" přesvědčíte. Útočením a osočováním to nepůjde *nikdy*.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. prosince 2019 v 10:35  

Trochu jsem doufal, a pořád doufám, že někdo z učitelské obce také zpracuje své připomínky k
Hlavním směrům vzdělávací politiky ČR roku 2030+, a třeba je zde publikuje, aby podpořil diskusi. Je to důležitý dokument.

Dosavadní diskuse k mému příspěvku ovšem nic takového nenaznačuje, ostatně jako bohužel většina diskusí zde. K věci zatím žádný příspěvek.

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2019 v 11:48  

Trochu jsem doufal, a pořád doufám, že někdo z učitelské obce také zpracuje své připomínky k Hlavním směrům vzdělávací politiky ČR roku 2030+... Dosavadní diskuse k mému příspěvku ovšem nic takového nenaznačuje... Napsal O. Šteffl.

Zajímavé. Trochu jsem doufal a pořád doufám, že O. Šteffl si nebude osvojovat autoritu prohlašovat připomínky za nepřipomínky... Jeho vyjádření ovšem nic takového nenaznačuje.

tyrjir řekl(a)...
10. prosince 2019 v 12:17  

Pane Týř, přestaňte zde prosím plkat, šířit xenofobní politické postoje a napadat kde koho. Zkuste být konstruktivní, možná ty "sluníčkáře" přesvědčíte. Útočením a osočováním to nepůjde *nikdy*. Napsal pan Keršláger.

Nejsem xenofob. Jsem názorově svobodný člověk, který říká své názory, postřehy nebo upozornění. Vím, že se přitom občas najde někdo, kdo druhého označí nějakým obecně nedužívaným označeném, například nařčením z xenofobie, když ten druhý vysloví názor nebo upozornění, které mu nevyhovuje. Dělo se to za bývalého režimu a děje se to i dnes. Otázkou je, co vede tyto lidi k tomu, že si berou tyto eticky pochybné "berličky".

J.Týřkrtek řekl(a)...
10. prosince 2019 v 13:16  

A nad čím chcete diskutovat, pane Šteffle? Nad životem v roce 2100? Nad požadovanými kompetencemi pro rok 2050? Když říkáte, že dnešní povolání zaniknou, tak nikdo moc neříká, jaká povolání vzniknou. A do toho ještě Gréta říká, že přijde konec světa...
Pro mne je důležité, že ten dokument (a ještě spíše lidé kolem něj) tvrdí něco o zásadních změnách, ale učitele pro tyto změny připraví vysoké školy nejdříve za šest let a to ještě za předpokladu, kdy bude schválený. Takže ten papír je vlastně jen pro papír. Dobře nám tak.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. prosince 2019 v 14:48  

Já nevím, vám všechno ve Vizi vyhovuje? Pokládáte to za správné a žádoucí? Napsal jste autorům? Ale nechci vás osobně kritizovat, vy jste se vyjádřil alespoň tady, ale co těch 130 000 ostatních (nebo jen těch několik tisíc v PK), nemají názor, bojí se, nečetli to, myslí si, že to je marné? Nevím, a zajímal by mě to.

Lenka Pokorná řekl(a)...
10. prosince 2019 v 15:26  

"Trochu jsem doufal, a pořád doufám, že někdo z učitelské obce také zpracuje své připomínky k Hlavním směrům vzdělávací politiky ČR roku 2030+, a třeba je zde publikuje, aby podpořil diskusi. Je to důležitý dokument."

Obyčejní učitelé nepodnikají ve školství a nemají tedy zapotřebí o tomto dokumentu v rámci reklamy na svůj podnikatelský subjekt diskutovat. Navíc velmi dobře vědí, že tento dokument je úplně zbytečný, stejně jako byla zbytečná Bílá kniha a např. Strategie digitálního vzdělávání, u které už bylo několikrát zveřejněno, že se neplní. A úplně stejně to dopadne i se Strategií 2030+, nebude se plnit.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
10. prosince 2019 v 21:43  

Lenka Pokorná řekl(a)...
" velmi dobře vědí, že tento dokument je úplně zbytečný, stejně jako byla zbytečná Bílá kniha"
Na základě Bílé knihy byly např. zavedeny RVP + ŠVP namísto osnov, zdůrazněny klíčové kompetence, a také stanoven optimální počet maturantů na 75 % a VŠ na 50 % z populačního ročníku. Ano, některým se to TEĎ nelíbí (75 % - to snad má mít maturitu každý?). V Hlavních směrech je také spousta věcí, které se možná někomu nebudou líbit, teď je čas se vyjádřit.

tyrjir řekl(a)...
11. prosince 2019 v 2:46  

UČÍME ŚPATNĚ a PROTO NEUDĚLÁME REVIZI RVP, ZRUŠÍME MATURITU Z MATEMATIKY A BUDEME O TOM DLOUZE DISKUTOVAT S AKTIVISTY
aneb
MINISTR ŠKOLSTVÍ SABOTUJE V MŠMT VLÁDNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Z ROKU 2018 A PANÁČKUJE AKTIVISTICKÝM NEZISKOVKÁM?


Vládní programové prohlášení z června 2018 nám slíbilo:

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů, aby byly jasné a závazné očekávané výstupy vzdělávání. V první řadě je nutné upravit RVP v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Vzdelavani_veda_a_vyzkum

Tenhle vládní slib ministr školství Plaga očividně nedodržel a všechny nás už od prosince 2018 až dodnes "griluje" svým "aktivistickým sabotováním" Vládního prohlášení 2018:

„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února (2019) sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.

http://www.ceskaskola.cz/2018/12/ministr-plaga-revize-rvp-se-promeni-v.html

Po tomto veřejném prohlášení jmenoval ministr školství aktivistický tým pro Strategii vzdělávání 2030+ a po tomto prohlášení Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) zpackal Revizi RVP, ministr školství zrušil NÚV a pak ve Sněmovně navrhl i odklad povinné maturity z matematiky. Sněmovna ten hloupý návrh odmítla zrychleně projednat a odložila to na příští rok...

Jak je tohle vše možné? Co udělá předseda vlády s tímto vědomým neplněním vládního prohlášení a nedodržením ministerské odpovědnosti vůči školství? Bude Plagovo MŠMT personálně propojené s aktivisty z Eduinu a Eduzměny dál setrvávat na systémově pochybném kompetenčním konstruktivismu, anebo se třeba pod vedením někoho zodpovědnějšího ujme MŠMT své resortní odpovědnosti?

K tomu viz např.

JAK SI VEDOU NÁČELNÍCI AKTIVISTICKÉHO KMENE V MŚMT ČR PŘI TVORBĚ STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html#comment-556688884042872931

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/vysledky-ceskych-zaku-v-pisa-2018.html

Proč nejvyšší správní a řídící orgán pro školství MŠMT ČR panáčkuje v aktivistických neziskovkách a nejedná tak zodpovědně, jak mu to podle zákonů a veřejného zájmu ČR přísluší?

Pane Šteffle, mohl byste, prosím tuhle připomínku předat mým jménem tomu expertnímu týmu a MŠMT? Stačí to okopírovat a poslat. Děkuji Vám.

J.Týř

Ronja řekl(a)...
11. prosince 2019 v 12:39  

Výuka směrem ke kompetencím je zcela zásadní omyl a kravinismus, který deformuje celé školství. Tím pádem celá vize postrádá smysl.

Lenka Pokorná řekl(a)...
11. prosince 2019 v 14:39  

"Na základě Bílé knihy byly např. zavedeny RVP + ŠVP namísto osnov, zdůrazněny klíčové kompetence, a také stanoven optimální počet maturantů na 75 % a VŠ na 50 % z populačního ročníku. Ano, některým se to TEĎ nelíbí (75 % - to snad má mít maturitu každý?)."

RVP+ŠVP místo osnov? Vždyť jsou to stejně zase osnovy, jen nakynuté o zbytečné kecy. Skutečným problémem je rozbordelení počtu hodin, a to tedy v Bílé knize rozhodně obsaženo nebylo.

Počet maturantů by se na oněch 75 % dostal i bez Bílé knihy, protože to umožnil demografický vývoj, tedy vysoký počet míst na maturitních oborech, která neměl nikdo odvahu zrušit.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
12. prosince 2019 v 13:18  

Lenka Pokorná řekl(a)...

To je smutné čtení a jen potvrzuje, že implementovat Hlavní směry vzdělávací politiky ČR roku 2030+. Bude velice, velice obtížné. Jak vidno mnoho mnoho let po zavedení jsou na školách lidé, kteří si myslí RVP je totéž co osnovy a "kecům kolem" nevěnují pozornost.

Petr Portwyn řekl(a)...
12. prosince 2019 v 14:12  

K té pasáži o rodičích:
Fakt doporučuju jít učit třeba na půl roku na normální základku. Ta zkušenost je nepřenosná.

Jinak s myšlenkou, že přístup rodičů je klíčový, souhlasím. Je ale třeba vědět, JAKÝ ten přístup je.

Lenka Pokorná řekl(a)...
14. prosince 2019 v 14:24  

Myslím, pane Šteffle, že jste zase uhnul od linie diskuze úplně někam jinam. Implentujte si laskavě ve svém soukromém segmentu SCIO škol, co chcete a jak chcete, a nechte učitele ostatních škol dělat si v klidu jejich práci.

Petr Portwyn řekl(a)...
14. prosince 2019 v 20:23  

...co těch 130 000 ostatních (nebo jen těch několik tisíc v PK), nemají názor, bojí se, nečetli to, myslí si, že to je marné?

To poslední je správně. Učitelé z praxe necítí, že by pro ministerstvo setinu váhy, kterou mají různí experti a aktivisté.
Lidé ve školství (zejména na základních školách, kde leží kořen problémů) jsou z vedení resortu ve většině otrávení, pane Šteffle. Nedůvěřují ministerstvu. Nevnímají ministerstvo jako někoho, kdo chce pomoci.

Sám učím dobré děti na dobré škole. Svou práci mám rád, snad se mi i daří - ale jen čekám, kdy mi zase ministerstvo a nějaká expertní skupina zkusí podrazit nohy.

Moravcová řekl(a)...
15. prosince 2019 v 20:39  

To jsme to dopracovali.
V 90. letech jsme nadšeně přispívali svými názory do Bílé knihy, abychom o pár let později se skřípěním zubů sepisovali kompetence do ŠVP a nakonec si všechno pro výuku dělali "na koleně a sami". Když chceme ve škole nové pomůcky, musíme jít do šablon, nejsou peníze ani na kopírování. Učím matematiku na gymnáziu. Dříve byly metodicky propracované učebnice od JČMF, včetně metodických příruček pro učitele a sbírek příkladů. Kdysi jsem si z nich dělala srandu, ale bylo to lepší, než současný zmatek.
Spousta subjektů pochopila, že školství je velký kšeft, počínaje přijímačkami, maturitami, inkluzí a "novými směry" ve školství. Když to sype, je to v módě a všichni to musíme dělat, jak vyschnou zdroje - třeba u státních maturit, jdeme do útlumu.
Nejprve je ale třeba zmanipulovat veřejnost - nejlépe rodiče a použít děti jako pokusné králíky.
Na co máme ministerstvo? Proč pro nás nemá kvalitní zázemí ve formě výukových programů na internetu, nějaký ucelený systém interaktivních učebnic a podobně? Proč se tím vším musíme prokousávat sami? To, co je v nabídce je hodně neúplné a předražené.
Proč musíme "soutěžit" o žáky? Proč je často nejlepší škola ta, co má dobrou reklamu a nejlepší sponzory?
Začínala jsem učit v 80. letech, zkoušelo se "množinové pojetí" matematiky, drobnost oproti současnému stavu. V 90. letech nám slibovali status "veřejného činitele", definitivu....
Pravdou je , že učím docela ráda a už mně moc let do důchodu nezbývá, tak to nějak "doklepu". Smířila jsem se v tomto povolání i s mizerným platem, jsme my učitelé jako ovce, tak si nic jiného nezasloužíme.
Myslím si, že učitel v současné době má mnohem méně svobody, než např. v 80. letech a jsou na něj kladeny neskutečně větší požadavky. Nevím, kolik z nich to ustojí....

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.