Jana Císařová, Alice Kourkzi: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Bohumila Hrabala

pátek 13. prosince 2019 ·

Na základní škole Bohumila Hrabala v Praze 8 se vzdělává celkem 875 žáků – 538 na 1. stupni a 337 na 2. stupni. V posledních pěti letech škola zaznamenává nárůst počtu cizinců. V letošním školním roce vzdělává 76 žáků, kteří mají jiné státní občanství než české. Do tohoto počtu ale samozřejmě nejsou započítány všechny děti, kterým nabízí zvýšenou pomoc pedagogů z důvodu jazykové bariéry.

Žáky, kteří potřebují tzv. podpůrná opatření z důvodů jejich sociokulturně a jazykově odlišného prostředí, lze rozdělit do čtyř skupin:

* cizinci s různou nebo žádnou úrovní znalosti češtiny;
* občané ČR, kteří pocházejí z odlišného jazykového prostředí (typicky např. Vietnamci);
* děti z bilingvních rodin;
* občané ČR, kteří se narodili mimo území ČR a první roky života strávili v odlišném jazykovém prostředí a nyní se do ČR vrací.

Výchovný poradce pro cizince 

Na škole je vzhledem ke značnému počtu žáků s OMJ ustavena funkce výchovného poradce pro cizince. Výchovný poradce spolupracuje se všemi třídními učiteli, s rodiči žáků – cizinců, s vedením školy, s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7, 8, s NÚV, NIDV, Člověkem v tísni a dalšími organizacemi. Dále organizuje třídní schůzky pro rodiče žáků cizinců a zajišťuje komunikaci s nimi. Podílí se na doučování českého jazyka v rámci odpoledních kroužků a zajišťuji sešity, učebnice a další pomůcky pro žáky s OMJ.

Systém podpory 

Škola zavedla přípravnou třídu, která se nejen pro výuku žáků-cizinců velmi osvědčila.

Každý žák s OMJ má nastavený minimálně první stupeň podpůrných opatření a vytvořený Plán pedagogické podpory, který sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli, ostatními učiteli a rodiči žáků.

Když mají žáci a rodiče zájem, jsou žáci s OMJ zařazeni do odpoledních kroužků češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Škola nabízí celkem 6 vyučovacích jednotek týdně. Tyto kroužky jsou financovány z Rozvojového programu, pro žáky jsou tudíž bezplatné. 

Pokud pedagogicko-psychologická poradna doporučí pedagogickou intervenci, dostávají pak žáci ještě navíc pedagogickou podporu v odpoledních hodinách. Pedagogická intervence je na základě doporučení poradenského zařízení realizována obvykle 1–2 h týdně po dobu dvou let.

Žáci ze sociokulturně a jazykově znevýhodněného prostředí mají dále možnost docházet na doučování realizované v rámci tzv. ŠABLON.

Velmi se osvědčila organizace třídních schůzek pro rodiče žáků cizinců. Na začátku školního roku je vždy organizováno setkání rodičů žáků-cizinců s výchovným poradcem. Na toto setkání jsou zváni i překladatelé. Rodiče získají veškeré informace ohledně chodu školy, výuky, pomůcek a dalších možností podpory.

Některé třídy organizují v průběhu školního roku Dny států (Den Vietnamu, Den Ukrajiny, Den Bulharska). Zvou na dopoledne do tříd rodiče-cizince, ti často připraví typické jídlo své země, přinesou fotky, seznámí děti s jejich rodným s jazykem, vypráví o své zemi původu.

V rámci Školního poháru škola v době adventu každoročně připravuje akci nazvanou „Každý jinak a přece spolu“. Každá třída se společně podílí na spolupoznání zvyků svých spolužáků, kteří pocházejí z odlišného prostředí. Děti se podle věku soustředí na jazyk, pozdravy, přání, zvyklosti, sváteční pokrmy ap., spojené s koncem starého a příchodem nového kalendářního roku.

V rámci pomoci nově příchozím žákům-cizincům škola druhým rokem využívá funkce tzv. „adaptačního koordinátora“. Je to novinka zavedená plošně do škol od září 2018. Koordinátor je placen z prostředků NIDV a má se plně věnovat žáku-cizinci, seznámit ho s prostory i chodem školy, být mu průvodcem v prvních dnech jeho aklimatizace ve škole. V praxi je to obvykle učitel, který se dítěti nadstandardně věnuje. Dále na naší škole působí asistenti pedagoga.

Výchovný poradce rodičům dětí-cizinců doporučuje, aby jejich děti trávily co nejvíc času s českými vrstevníky. Všem dětem jsou nabízené kroužky, pořádané v odpoledních hodinách v rámci družiny (a to buď bezplatně, nebo pouze za úhradu materiálu), plavání a zájmové aktivity zajišťované agenturami. Děti tak mají další možnost poznat další aktivity a společně trávit volný čas.


Celý text naleznete zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.