Stanislav Štech: Stav tzv. inkluze v ČR očima vybraných statistik

sobota 7. září 2019 ·

„Nechme nyní stranou dojmy, názory či mínění a logicky i emoce a podívejme se po ukončení dvouletého přechodného období (od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2018) na celý proces na základě podrobných dat, která má MŠMT k dispozici. Pro nedostatek prostoru se budu věnovat jen několika klíčovým údajům týkajícím se zejména žáků základních škol (ZŠ), ve kterých se vzdělává většina všech dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP),“ píše Stanislav Štech v zářijovém vydání časopisu Řízení školy.


Stanislav Štech (twitter.com)
Štech mimo jiné píše:

Za prvé, celkově od roku 2015 do září 2018 narostl počet žáků se zdravotním znevýhodněním na ZŠ (uváděných v § 16 odst. 9 školského zákona) ze 78,7 tis. na téměř 102,0 tis., tj. o 24 000 žáků. Vůči celkovému a stále se zvyšujícímu počtu všech žáků v ZŠ představuje tento nárůst za tři roky téměř 2,0 % (z 8,9 % na 10,8 %). Vezmeme-li v potaz i žáky s jiným zdravotním znevýhodněním a žáky sociokulturně znevýhodněné, pak nárůst počtu všech takových žáků ZŠ dohromady představuje 35,1 tis. za dva roky (2016: 85,7 tis.; 2018: 120,8 tis.).

Násobně výraznější dynamiku nárůstu však vykazují žáci s jiným zdravotním znevýhodněním (onemocněním) a také žáci sociálně a kulturně znevýhodnění. Za dva roky, kdy i tyto žáky sledujeme, přibylo ve školách pětinásobně dětí a žáků z jiného kulturního prostředí (i jazykového) a devítinásobně dětí a žáků žijících v odlišných životních podmínkách, i když jde v absolutním vyjádření o nízké počty.

Přitom ve školním roce 2018/2019 60,8 % žáků ZŠ se zdravotním znevýhodněním tvoří žáci s vývojovými poruchami učení (45,3 %) a vývojovými poruchami chování (15,5 %), kteří se v drtivé většině vzdělávají v běžných školách, a údaje před rokem 2016 dokládají, že v nich vždy byli. Například ve speciálních školách se před rokem 2016 i nyní vzdělává stále jen okolo tisícovky žáků se závažnými poruchami chování. Podobně je tomu se žáky s vývojovou poruchou učení (VPCH). „Nárůst“ těchto dvou nejčastěji „inkludovaných“ skupin žáků je tedy způsoben tím, že mají nyní – na rozdíl od dřívějška – nárok na státem financovanou podporu, a objevují se tak nově i ve statistikách.

Často zmiňovaných žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) přibylo v běžných školách jen mírně (315 za poslední rok) a v ZŠ praktických jich je o 508 méně (připomeňme však, že mezi běžné ZŠ jsou zařazeny i školy, které mají např. pouze jednu třídu běžnou a ostatní třídy podle § 16 odst. 9). Alespoň statisticky tito žáci nepředstavují v běžných školách významnou skupinu.

Kritický problém představují žáci s poruchami chování. Problémy s chováním se objevují nejčastěji u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, dále u žáků s ADHD (s poruchou pozornosti a s hyperkinetickým syndromem), ale také u žáků s psychiatrickým onemocněním, často pak i u žáků s poruchami autistického spektra (PAS). Nejnáročnější pro pedagogy jsou proto, že jejich projevy oslabují autoritu učitele (vztah učitel–žák) a radikálně odporují základním normám vzájemného respektu (agresivita ve vztazích mezi žáky). Proto se některým logicky jeví jako nejsilnější „důkaz“ nemožnosti vzdělávat děti se SVP v běžných školách. Ve vzdělávacím systému však děti a žáci s VPCH vždycky byli vzděláváni většinově v základních školách běžného typu. Tyto žáky nebylo a není v drtivé většině případů kam „přemístit“ a situace vyžaduje systémové řešení, jak se díky proinkluzivním opatřením ukázalo.

Druhý rok náběhu společného vzdělávání potvrdil, že k plošnému přesunu žáků se SVP ze škol podle § 16 odst. 9 (speciálních) do škol běžných nedochází. Naopak, na ZŠ v uvedeném školním roce počet žáků, kteří přešli z běžných škol do škol speciálních, převýšil počet žáků putujících opačným směrem. Žáci tedy nejsou povinně umisťováni do běžných škol a školám speciálním v drtivé většině zánik nehrozí.


Celý text naleznete v zářijovém vydání časopisu Řízení školy (nakladatelství Wolters Kluwer)
Další informace naleznete na webu autora

6 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
7. září 2019 9:52  

Klíčové věty:

"Ve vzdělávacím systému však děti a žáci s VPCH vždycky byli vzděláváni většinově v základních školách běžného typu. Tyto žáky nebylo a není v drtivé většině případů kam „přemístit“ a situace vyžaduje systémové řešení, jak se díky proinkluzivním opatřením ukázalo."

Jaké bude to systémové opatření. Aby to nebylo jak desetileté zavádění státní maturity, které po dvaceti letech zůstane zakonzervováno v nevyhovujícím mezistavu.


"Žáci tedy nejsou povinně umisťováni do běžných škol a školám speciálním v drtivé většině zánik nehrozí."

Dnes jsou to vlastně dvě nesouvisející tvrzení. K tomu se musí vyjádřit speciální školy, jak budou financovány a jestli jim zánik nehrozí.


Kdy bude snížena administrativa? Chystám se tvořit IVP žáka(zaplať pánbů jednoho) jako každý rok. I když většinu frází opisuji, strávím nad tím jako třídní spoustu hodin(a to rodiče spolupracují a umí používat mail), které jsem dřív mohl věnovat přípravám na výuku. V září se z papírů můžeme po... ICT systémech se nebudu šířit. Před dvaceti lety byl v kabinetě jeden psací stroj a jedna sekretářka pro korespondenci školy a všechno se stíhalo. A děti i bez internetu ve vzdělávání táhnou současnou ekonomiku. Dnes má každý učitel a úředník počítač a tvoří místo pořádné práce lejstra(pokud PC funguje). Zatím při inkluzi lejster přibývá. Nebylo by načase tento trend zvrátit? Zajistit pořádný funkční informační systém ve školství.

poste.restante řekl(a)...
7. září 2019 11:38  

To "tzv. inkluze" je v nadpisu velmi správně a namístě.
"Stav" "inkluze po česku" může "očima statistik" hodnotit a posuzovat jen blbec.

Za každým řádkem statistiky se totiž skrývá osud konkrétního "inkludovaného" žáka.
Ale také jeho učitelů a spolužáků. A při současném, naprosto nepřipraveném a násilím vnuceném modelu "inkluze po česku" těch příběhů, kde by převažovala pozitiva, je velmi, velmi málo. Mnohem méně, nežli mohlo a mělo být.

S panem Vaňkem naprosto souhlasím.
Zrušením přílohy RVP ZV pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami došlo k nesmyslnému, neúměrnému ale především neúčelnému nárůstu byrokracie.
Učitelé, místo aby se věnovali potřebám žáků, přípravě na jejich výuku a tolik potřebné individualizaci jejich výuky, musí trávit čas vytvářením "individuálních plánů", vyplňováním formulářů a nesmyslných hlášení, ze kterých pak vznikají podobné "statistiky".
A dětem, které mají často opravdu specifické poruchy a hendikepy, se místo kvalifikovaných odborníků musí věnovat většinou jen špatně zaškolení amatéři.

Radek Sárközi řekl(a)...
7. září 2019 12:05  

Speciální školy se postupně vylidňují. Některé už zanikly, další to čeká. Samozřejmě se to neprojeví ihned z roku na rok, ale v horizontu 5 a více let...

Ivo Mádr řekl(a)...
7. září 2019 17:51  

Pan poste.testante vyjádřil velmi trefně současný "šílený systém" inkluze po česku. Žádná statistika nedokáže podchytit vztahy v běžné třídě ZŠ "zasažené" inkluzí. Poslední odstavec pana Mirka Vaňka přesně vyjadřuje stav "byrokracie", který souvisí s inkluzí po česku. Souhlasím s oběma příspěvky. Oněm statistikům doporučuji, aby se postavili do tzv. "první linie" i s těmi, kteří jim dali toto zadání.

Ivo Mádr řekl(a)...
7. září 2019 17:52  

poste.restante

Janek Wagner řekl(a)...
8. září 2019 19:21  

Tvrzení "Žáci tedy nejsou povinně umisťováni do běžných škol a školám speciálním v drtivé většině zánik nehrozí." je sprostá lež!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.