Zdeněk Slejška: Jinde zkrátka na vzdělávání zapracovali víc a předehnali nás. Zaspali jsme na vavřínech

pondělí 1. července 2019 ·

„Úroveň se nezhoršuje, ale stagnuje, takže jsme se v mezinárodním srovnání dostali do průměru až podprůměru. Jinde zkrátka na vzdělávání zapracovali víc a předehnali nás. Zaspali jsme na vavřínech. Nároky se za poslední dobu hodně změnily a u nás nenastala žádná akce, která by náš systém doupravila pro nové podmínky. Nezhoršili jsme se tedy v absolutním měřítku, ale začal nám ujíždět vlak,“ říká v rozhovoru pro časopis Řízení školy ředitel NF Eduzměna Zdeněk Slejška.


Zdeněk Slejška (eduzmena.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Co má Eduzměna za cíl?

Došli jsme k tomu, že nám tu chybí dobrá pilotáž progresu, který očekáváme, že by měl ve školách plošně nastat, a nenastává, ba naopak, rozdíly mezi školami se zvětšují. Napadlo nás podpořit žádoucí změnu v nějakém regionu, vytvořit pro ni celkově dobré podmínky, a pak pomoci tomu, aby se inspirace šířila dál. Prvním projektem Eduzměny tedy bude Model regionální podpory vzdělávání. Na jednom místě zkoncentrujeme zdroje, finanční a lidské, a podpoříme snahy šikovných lidí v daném regionu, pomůžeme jim se propojit a vzájemně posílit. Podpořit změnu zdola, spolehnout se na schopnosti, které už tu jsou.

Propojit inovátory daného regionu?

Propojit pokud možno všechny. Chtěli bychom, aby u toho byla každá škola. Je jasné, že nejdřív možná naskočí takové, které už jsou ke změně nastartované, ale cílem je, aby se postupně přidaly všechny. Co je třeba udělat, aby se chtěly školy projektu účastnit, jak je motivovat, co si musejí vyzkoušet, jaké informace potřebují? To řešíme v této přípravné fázi.

Kdo další kromě škol by se měl zapojit?

Úspěch jsme si definovali tím, jaký bude mít projekt v konečném důsledku přínos pro žáky a jejich vzdělávání. Klíčoví jsou z tohoto pohledu samozřejmě učitelé. Ale ti nežijí ve vzduchoprázdnu, často se odvolávají na podmínky pro svou práci, na situaci v rodinách atd. Takže nezbývá nic jiného než se podívat na celý vzdělávací „ekosystém“, na všechny, kdo reálně vzdělávání ovlivňují. Je třeba pracovat s rodiči, aby žádoucímu rozvoji škol nebránili, naopak ho podporovali, ale respektovali přitom hranice a autonomii škol. Pak jsou to ředitelé, vedení škol. To má velké pravomoci, ale utápí se ve spoustě byrokracie, která mu znemožňuje zaměřit se na priority, zejména pedagogické vedení sboru. Další skupinou, která má velký potenciál vlivu, jsou zřizovatelé. Na školy se zatím často dívají čistě z hlediska ekonomických parametrů, hmotného vybavení školy. Což je dobrý základ, ale příklady dobré praxe ukazují, že by zřizovatel měl umět také rozpoznat, co jsou znaky kvalitní školy nad rámec materiálního zázemí. A měl by o kvalitní školu spolu s ředitelem usilovat. Takže tu máme čtyři klíčové skupiny: rodiče, učitelé, ředitelé a zřizovatelé. Postupně se program Eduzměny rozšíří i na další subjekty, například na zaměstnavatele v regionu, pedagogické fakulty a obecně na programy přípravy budoucích učitelů, a také na politiky na vyšší než jen komunální a regionální úrovni.


Celý rozhovor naleznete zde

9 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
1. července 2019 v 8:43  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
rváčkazvesela řekl(a)...
1. července 2019 v 10:09  

My jsme zaspali na vavřínech? Ani se mi nechce opravit ty "Vavříny"

tyrjir řekl(a)...
1. července 2019 v 10:37  

AKTIVISTICKÉ VAVŘÍNY EDUINU A EDUZMĚNY NEJSOU VAVŘÍNY ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Zdeněk Slejška, zakladatel
Zdeněk Slejška, EDUin
Vystudoval obor biologie – tělesná výchova na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. V letech 2006-2010 řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem u nás. V roce 2010 spoluzaložil obecně prospěšnou společnost EDUin, kterou až do roku 2017 řídil. Ve volných chvílích rád chodí do lesa, projede se na běžkách a kole a vyráží na hory se svojí početnou rodinou.

e-mail: zdenek.slejska(zavinac)eduin.cz, GSM: +420 605 967 368


https://www.eduin.cz/zdenek-slejska-zakladatel-eduin/

AKTIVISTICKÉ VAVŘÍNY EDUINU A EDUZMĚNY NEJSLU VAVŘÍNY ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, KDYŽ:

1) Klausovy úsporné balíčky v roce 1997 vedly k deziluzi učitelů, učitelé pochopili že školství není státní hodnotovou ani investiční prioritou.
2) Zemanova, Špidlova, Grosova a další vlády přišly s jakousi parodií na tzv. finský systém školství. Zrušily do té doby osvědčený systém kurikula a DVPP a do hrubě podfinancovaného školství zavedli mnohdy dost pochybným způsobem jen některé jeho prvky. Nastal úpadek, ze kterého se české školství dodnes nevzpamatovalo.
3) Za této situace (rezignace MŠMT, vlády a Parlamentu ČR na řádnou péči o veřejné školství v České republice) vznikl v roce 2010 aktivistický Eduin. Zatímco MŠMT nadále tápe, Eduin a dnes už i Eduzměna tzv. sklízejí své pochybné aktivistické vavříny. A rodiče žáků, učitelé, ředitelé a zřizovatelé škol, MŠMT ČR, Vláda a Parlament ČR tomu, zdá se, dost trapně a trpně přihlížejí. Bohužel i při tvorbě Strategie vzdělávání 2030+.

K tomu viz např.

MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?
TŘI EPICENTRA VLÁDNÍHO JADERNÉHO VÝBUCHU VE ŠKOLSTVÍ - STAV 2019-06
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pro-mou-tridni-jsem-trapna-rekla.html

NASTANE ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY NEBO POKROČÍ POKROČILÁ AKTIVISTICKÁ PARALÝZA* MŠMT ČR?
Bude vyšetřeno NÚVí hnízdo?
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/vyzva-k-zastaveni-revizi-ramcoveho.html

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
1. července 2019 v 10:51  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
1. července 2019 v 12:25  Aktivistické vavříny nebo podestýlka v Augiášově školském chlévě?

Impulzem k založení EDUinu byl průzkum o postoji české veřejnosti ke vzdělávání z roku 2009. Vyplynulo z něj, že 74 procent lidí je s českým vzdělávacím systémem spokojeno. V tu chvíli mi došlo, že se školy nebudou inovovat, dokud po tom nezatouží veřejnost, jen ona může vytvořit tlak a následně politickou poptávku.

Opravdu je veřejnost s úrovní vzdělávání spokojená? Je slyšet nářky nad úpadkem vzdělávání, ať už si to lidé vysvětlují jakkoli.

Situace v roce 2009 byla jiná než dnes. Za tu dobu nastal výrazný posun, řekl bych i působením EDUinu, který téma systematicky vnášel do veřejné debaty. Byť pořád velká část veřejnosti potřebnost změn úplně nenahlíží, rostoucí počet lidí problémy i možná řešení začal identifikovat. Nyní je to tak padesát na padesát.

Jak to je tedy s úrovní českých škol?

Vše je relativní. Úroveň se nezhoršuje, ale stagnuje, takže jsme se v mezinárodním srovnání dostali do průměru až podprůměru. Jinde zkrátka na vzdělávání zapracovali víc a předehnali nás. Zaspali jsme na vavřínech. Nároky se za poslední dobu hodně změnily a u nás nenastala žádná akce, která by náš systém doupravila pro nové podmínky. Nezhoršili jsme se tedy v absolutním měřítku, ale začal nám ujíždět vlak.


https://www.rodicevitani.cz/skola-a-ucitele/se-zdenkem-slejskou-o-nadeji-jmenem-eduzmena-podporit-zmenu-zdola-spolehnout-se-na-schopnosti-ktere-uz-tu-jsou/

AHA! Když v roce 2009 byla spokojenost se školstvím stále ješté 74 %, vznikl vnuknutím pana Slejšky Eduin a jeho dnešním vavřínem je stagnace znamenající další úpadek (ujíždění vlaku)? Aktivisti toho ve školství zatím málo zprznili a potřebují k tomu ještě víc moci, než dosud? Dělá si z nás pan Slejška legraci?

Když se kolem roku 2009 ukázala nesmyslnost aktivisticky užvaněného systému RVP/ŠVP (Viz Piťhova Velká iluze českého školství atd.) a nastala krize (úpadek) v podfinancovaném školství, nebyla v tom tehdy a vlastně až dodnes zjednána náprava. Došlo k poklesu kvality výuky a k poklesu spokojenosti se školstvím. Dnes jsou ve školách tím aktivismem "otrávené" děti i učitelé a situace se významně nelepší.

Aktivisté z nevládních organizací si však arogantně libují, že k dalšímu poklesu prý (zatím) nedochází a s arogancí sobě vlastní mluví o svých údajných "vavřínech", které jsou z hlediska systematického řízení veřejného školství, myslím, spíš nepříliš vonnou "aktivistickou podestýlkou nesystematicky vzniklé, organizované a dotačně vyživované vyvolené skupiny" financované ze soukromých i veřejných peněz. Podestýlkou, která by si, myslím, zasluhovala spíš "augiášovskou očistu", než institucionální a mediální aranžování na vavřínové věnce pro aktivistické vládní a nevládní organizace


https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vy%C4%8Distit_Augi%C3%A1%C5%A1%C5%AFv_chl%C3%A9v


laimes řekl(a)...
1. července 2019 v 13:36  

posledních 30 let všichni,kromě finska,na nějaké školství kašlou,jest to důsledek převedení výroby do asie,my máme "štěstí" že jsme pro němce malou čínou za kopcem,sice naši dělňasové jsou dražší než ti čínští ale zase se to vrátí na levnejší dopravě a teď když objevili kouzlo levné ukrajinské pracovní síly tak to tu v montovnách frčí ostošest

Nowak řekl(a)...
1. července 2019 v 19:50  

"V letech 2006-2010 řídil Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem u nás."
Takže Z.S. několik let měl mimořádnou příležitost formovat české školství. Portál rvp.cz byl v těch letech finančně velmi dobře finančně podpořen, měl být jednou z hlavních cest realizace reformy. Osobně mám dojem, že v mnohém selhal. Nyní už je na něm aktivita velmi malá.

tyrjir řekl(a)...
2. července 2019 v 13:49  

ZREKONSTRUUJE MŠMT ČR EXPERTNÍ TÝM PRO PŘÍPRAVU STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?

Ministerstvo školství připravuje Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a revizi Rámcových vzdělávacích programů. Druhé jmenované bylo pozastaveno, což doporučila i konzultační skupina k revizi RVP ustavená. NÚV, který byl revizí dosud pověřen, ukončil činnost pracovních skupin k jednotlivým předmětům a celá revize nyní čeká na zadání, které má vyplynout z připravované Strategie 2030+. Podle dostupných zdrojů má být nyní řízení revize přeneseno z ústavu na samotné ministerstvo. NIDV+ má poté pouze plnit vyplývající úkoly. napsal Eduin k pozastavení Revize RVP a záměru MŠMT sloučit NIDV a NÚV.

http://www.ceskaskola.cz/2019/07/eduin-slouceni-nuv-nidv-povede-k-vetsi.html

Viz i
http://www.ceskaskola.cz/2019/07/eduin-slouceni-nuv-nidv-povede-k-vetsi.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/msmt-kvuli-uspornym-opatrenim-slouci.html

Arogance, se kterou se Eduin aktivisticky vměšuje do resortních věcí nejenom tím, že své domnělé vavříny prohlašuje snad i za vavříny MŠMT ČR a nás všech, je, myslím, zřejmá. Nebyl-li NÚV schopen či ochoten udělat Revizi RVP jinak než zmatečně a aktivisticky, ministerstvo školství zřejmě udělá Revizi RVP bez zbytečných odkladů vlastními odbornými silami jako průběžný operativní krok k odstranění hlavních nesrovnalostí v RVP.

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/vyzva-k-zastaveni-revizi-ramcoveho.html

Doufám, že následovat bude i dúsledná rekonstrukce pracovní skupiny ("expertního" týmu) pro přípravu Strategie vzdělávání 2030+ tak, aby tato iniciativní a poradní skupina lépe (odborně vyváženěji) plnila svou odbornou poradní úlohu než dosud.

Viz např.

MŠMT: Máme cíle Strategie 2030+ k diskusi aneb Aktivistický kozel si zase zazahradničil?
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

MŠMT ČR JE NEZODPOVĚDNÝ AKTIVISTICKÝ SPOLEK?
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pro-mou-tridni-jsem-trapna-rekla.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. července 2019 v 13:52  

VYVODÍ PŘEDSEDA VLÁDY DŮSLEDKY Z AKTIVISMU MŠMT A MŽP ČR?

MINISTERSKY ASISTOVANÉ KÁDROVÁCTVÍ TENTOKRÁT EDUINU NEVYŠLO?

BLAMÁŽ S DŮTKOU ZA KLIMA. BLAMÁŽ S NÚV, S REVIZÍ RVP ATD.

CO BUDE DÁL?


Podle katalogového listu žákyně Mezgerová sice za poslední čtyři roky nějaké důtky nasbírala, například za drzé chování vůči vyučujícím, žádná ale nebyla udělena v posledním pololetí, a tudíž nemůžou souviset s jejími mimoškolními aktivitami. První stávka za klima proběhla v Česku letos 15. března...

Mezgerová poprvé prohlásila, že dostala důtku třídního učitele, na kulatém stolu s názvem Důtka za klima, který pořádala Stálá konference ve vzdělávání a EDUin. To, že důtku opravdu dostala, následně několikrát Aktuálně.cz zopakovala s tím, že hlavním problémem byla její častá absence, protože jako mluvčí Fridays For Future se kromě stávek účastnila i různých diskusí...


https://zpravy.aktualne.cz/domaci/podle-skoly-si-mluvci-fff-tridni-dutku-vymyslela/r~8e2f1ad69d0511e9b7740cc47ab5f122/?

Tak co, milí "protistresoví, protitestoví, protiznámkovací a slovně hodnotící kádrováci", říkáte tomuhle "zážitku"? Dochází Vám, k čemu všemu může vést váš kádrovácký aktivismus? Opravdu si myslíte, že testování, známkování a dokládání subjektivních názorů fakty je k ničemu? Školy se kvůli vám stanou jakýmisi lžikádrovacími ústavy bez známek, testů a zkoušení? Bez morálky a kázně? Nebudou už to vzdělávací ale kádrovací ústavy, kde někteří žáci začnou lovit kádrové bodíky všemožnými způsoby, včetně ministersky posvěcovaných aktivistických protiučitelských komplotů?

Nezoufejte! Zážitkový katouzovsko šlejškovský Eduin a Eduzměna přeci jsou partnery pro Strategii vzdělávání 2030+. A ministerstva z Babišovy socdemácky podpírané vlády jim poklonkují už i na jejich z prstu vycucaných seancích typu DŮTKA ZA KLIMA. I když žádná taková důtka fakticky nebyla...

Už možná chybí ta fakta kádrovácky zcenzurovat například "strategickým vládním prohlášením" zodpovědných učitelů za známkující extrémisty a důtkařské teroristy?
KÁDROKRATICKÁ REFORMA ŠKOLSTVÍ JE UŽ ZAHÁJENA STRATEGIÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2030+, VE KTERÉ JSOU EDUIN A EDUZMĚNA PARTNERY MŠMR A SNAD I VLÁDY ČR? Podle jakých odborných nebo kádrových kritérií byl jmenován expertní tým pro Strategii vzdělávání 2030+, který považuje tyto soukromé bůhví odkud dotované nevládní organizace za partnery?

Kdo a jak bude rozhodovat o kritériích ve vzdělávání? Jaká to budou kritéria? Barva ponožek, trenýrek a triček? Počet odznáčků a barvy mávátek z aktivistických seancí? Rozhodovat o školství v České republice nebude Vláda a Parlament ČR vzešlé ze svobodných voleb? Rozhodovat budou různí kartouzové a šlejškové a MŠMT jim u toho bude i nadále sekundovat, jak už se to v té Strategii, v Eduinu a v EduZměně zřejmě jaksi "pilotážně děje"?

Hnutí ANO vzniklo v roce 2011 jako protikorupční hnutí a po 6 létech se ujalo i plné vládní odpovědnosti. Bude-li takto pokračovat, může se, myslím, stát, že tenhle jeho náboj dost trapně vyšumí. Ve školství mají vláda a parlament příležitost dokázat, že to tak není. Uvidíme, co bude dál.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/pro-mou-tridni-jsem-trapna-rekla.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/07/tereza-boehmova-masinerie-zvana-cermat.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.