Ondřej Neumajer: V Česku zásadně chybí širší nápaditá nabídka podpory učitelům, ředitelům a školám.

čtvrtek 28. března 2019 ·

„Já mám pocit, že v Česku zásadně chybí širší nápaditá nabídka podpory učitelům, ředitelům a školám. Tím nemyslím víc prezenčních seminářů, kam učitelé chodí, ale něco na způsob projektu, který tady u nás provozuje Nadace manželů Kellnerových – Pomáháme školám k úspěchu, tedy to, kdy je daná intervence namířena přímo na podporu ve třídě, tam, kde učitel pracuje. Toto může být třeba formou nějakého peer-review, párové výuky, kdy učitelé spolupracují a učí oba dva, dopředu se na tom domlouvají. Může to být mentoring, může to být i uvádějící učitel v tom období, kdy tam přijde nový učitel po fakultě. Ideálně nám tady chybí, kdyby tohle zajišťoval stát a každý učitel mohl tyto formy rozvoje využívat. I když i moderně pojaté jednorázové vzdělávání by neuškodilo a určitě je užitečné,“ říká Ondřej Neumajer v rozhovoru na portálu RVP.cz.


Ondřej Neumajer (neumajer.cz)
Neumajer v rozhovoru mimo jiné říká:

Jestli můžu začít vzdělávací politikou, co se dělo v roce 2018, já jsem se účastnil už poněkolikáté auditu vzdělávacího systému roku 2018, který dělá nezisková organizace EDUin a tam je velmi dobře popsáno, co se vlastně dělo. Je to růst platů učitelů, externí hodnocení strategie vzdělávací politiky, medializace toho, že se začínají revidovat rámcové vzdělávací programy. Možná je spíš zajímavé tady v té oblasti říct, co se nestalo v roce 2018, a sice různé ty splašené, nepromyšlené nápady politiků jako obědy zdarma pro všechny nebo cut-off score u přijímacích zkoušek na střední školu. To jsou všechno věci, které jsme v roce 2018 ve vzdělávací politice zažívali...

Ještě mě napadá, že jsem nezmínil, na to se také těším, že se formuje důležitá věc pro Českou republiku, a to je příprava strategie vzdělávací politiky 2030+, čili opravdu dlouhodobý horizont. Tým, který to má na starosti, má ve vedení pana profesora Arnošta Veselého, což je nesmírně zkušený člověk, který se ve vzdělávací politice velmi dobře angažuje delší dobu, nebo minimálně jako teoretik, a teď má vlastně možnost své velmi přesné připomínky a zkušenosti zohlednit.

Já věřím, že pokud se tohle podaří a bude tady vytvořena diskuze, kam má Česká republika směřovat, co je tím nejvyšším cílem vzdělávání, na kterém jsme schopni se jako občané České republiky shodnout, a tyhle cíle pak dokážeme přepsat do nějakého směru, kterým se bude v praxi ministerstvo, ale hlavně učitelé ve školách vydávat, tak to by bylo nesmírně užitečné. Protože právě to se ukazuje jako dlouhodobý největší problém české politiky, že každý ministr otočí kormidlem vzdělávacího systému tam, kam zrovna má pocit, že by měl nebo chce, nebo prostě z různých důvodů, ale málokdy strategických. A jelikož to skutečně přesahuje volební období politiků, tak se tady potácíme, a právě vzdělávací politika a tahle strategie 2030 by tomu měla dát, pokud se to povede, jasné mantinely, co je tím naším cílem a kam jít.

Na to se těším, jestli se to povede. Je mi zřejmé, že to je pro běžné učitelé hrozně vysoká meta, ale tím, že se vzdělávací politice věnuji, tak to byl jeden z mých hlavních cílů toho našeho snažení.


Celý rozhovor naleznete zde

8 komentářů:

laimes řekl(a)...
28. března 2019 8:38  

"Já věřím, že pokud se tohle podaří a bude tady vytvořena diskuze, kam má Česká republika směřovat, co je tím nejvyšším cílem vzdělávání, na kterém jsme schopni se jako občané České republiky shodnout,"
-žijeme v otevřené tržní ekonomice takže směřování určuje eurorika trhu a ta určila že budeme montovnou a dopravním tranzitem zboží,tekže není o čem diskutovat,
-cílem vzdělání je poskytnout lidem takové vzdělání avy se dokázali uživit

Pavel Doležel řekl(a)...
28. března 2019 9:11  

Pane laimesi,
vaše vidění je trochu omezené vašimi zkušenostmi. Ujišťuji vás, že v ČR probíhá spousta špičkových světových výzkumů a vývojů. Nemáme jen montovny a přepravní firmy. Máme i např. jeden z nejsilnějších laserů na světě, máme špičkový výzkum v mnoha oblastech - výzkum antivirotik navazující na práci profesora Holého, výzkum ve farmaceutické oblasti s nově testovanými léky na nejrůznější typy rakoviny, apod.
Máme mnoho start-upů, šikovné IT vývojáře, velmi šikovné strojní, stavební i elektro-inženýry, máme špičkové granty v oblasti fyziky materiálů, ale i špičkový výzkum v oblasti matematiky - od robustní statistiky, což je historicky dáno silnou školou profesora Hájka, dnes reprezentovanou např. profesorkou Juračkovou, měli jsme takové velikány, jakými byl tvůrce alternativní teorie množin, profesor Vopěnka, máme lidi zabývající se teoretickou algebrou a teorií grafů, včetně důkazů matematických tvrzení světového významu, v diskrétní matematice profesora Nešetřila, profesora Vlacha se světovými objevy a mnoho dalších. Zkrátka, máme spoustu chytrých a schopných lidí a ti lidé skutečně přinášejí spoustu inovací. Máme jeden z nejstabilnějších bankovních systémů na světě, rozpracovaný systém norem, očkování, zdravotní prevence, špičkovou lékařskou péči a měli bychom zde mít i evropské centrum satelitní sítě Galileo. Jenom to všechno nám různí hlupáci a omezenci nabourávají - byť nejsou schopni domyslet, že tak činí. Oni totiž žijí v představě, že to všechno je samozřejmé, že se to dělá nějak samo a že hlavní je mít názor a umět ho prezentovat. A tak probíhá dlouhodobý trvalý útok na základy naší vzdělanosti a našich schopností pod pláštíkem nejrůznějších údajně bohulibých cílů, jakými je například nepřetěžování dětí, práva všech na všechno, svobodného výběru čehokoliv, nepůsobení nelibých pocitů dětem, neověřování, neměření a hlavně neporovnávání, nebrání ohledu na efektivitu, nýbrž na jakousi bájnou lidskost, kterou je třeba ideologicky nadefinovat a poté vymáhat. A ten, kdo to odnáší jsou ti lidé dole - učitelé, lékaři, zdravotní sestry a mnozí další, kteří ten rozbouraný systém drží nad vodou za cenu vlastních obětí. Zatímco aktivisti, komentátoři, zprostředkovávatelé diskusí, čerpači, ideologové a jiní umělci se smějí. Až jim ten úsměv ztuhne, bude už pozdě.

laimes řekl(a)...
28. března 2019 10:36  

1/vědu jako takovou nezpochybňuji ale % jest to minimální
2/aplikovaný výzkum jest ze státní kasy pro nadnár korporace jelikož nemáme následnou výrobu
3/máme spousty chytrých lií se spoustou inovací které nám jsou kničemu
4/galileo jsme přitáhli ale nemáme na to jej provozovat(nemyslím finančně)
5/jsem starý pedkonzervativec- drilovač, ale musím, ač nerad, přiznat ,že je to zbytečná práce
6/musíme si přiznat pravdu=nejsme samostatnou plánovací soc ekonomikou
7/nikdo nic nad vodou nedrží,lidi se prostě těmito povolání živí
7/jestli budem buflovat těch 10% top inteligentl a vědců ok,ale těch zbylých 90% se může válet po koberci nebo hrát "hajného palouk" matiku je to jedno
8/laimes řekl(a)...
28. března 2019 10:45  

8/žádná stabilní banky "my" nemáme,jsou to banky cizího nadnárodního kapitálu,kterým se tu líbí,jelikož je luxusně živíme
9/normy máme skvělé-pozůstatek totality ale jsou nám kničemi jelikož není kontrola viz polské maso
10/socialismus již není,suverénní stát není,nic již nebudujeme, nic neřídíme,nic neplánujeme,lidé se stím stále nemohou smířit
11/je třeba si přiznat realitu a tomu přizpůsobit i naše školství

Pavel Doležel řekl(a)...
28. března 2019 11:26  

Vidíte to zbytečně černě. Pro běžné lidi je úplně jedno, jestli banku, nebo nadnárodní korporaci vlastní Putin, Trump, nebo Kellner, byť můžeme říci, že Kellner je Čech a cokoliv vlastní, je tedy v českých rukou. Normální spotřebitel z toho ale nemá nic. Kellner investuje v ČR asi stejně, jako jinde a korporátní daně stejně platí jinde, zatímco tím tzv. zahraničním kapitálem vlastněné banky, pokud působí u nás, je platí u nás, stejně jako daně z příjmů svých zaměstnanců.

Kolik % populace si myslíte, že pracuje v montovnách v Německu, v UK, v Japonsku, v USA? A kolik % populace tam dělá výzkum? Nijak zásadně se nelišíme od vyspělých ekonomik. Snad jedině tím, že jsme si k nám ještě nenechali nalézt nejrůznější obohacující kultury, což je ale, jak se ukazuje, spíše výhoda, než nevýhoda.

Výchozí stav byl dobrý, ale nyní je vyvíjen tlak na to, abychom nevyčnívali a když budou pitomci Američané, či Britové, tak jimi máme být taky. Už to není jako před čtyřiceti lety, kdy skoro každý chlap si uměl opravit auto, nebo udělat rozvody elektřiny, nebo vody. V tomto jsme se opravdu "zdokonalili" k tomu západnímu obrazu. A je to škoda. Zničilo se speciální školství, zničilo se učňovské školství, pod post-faktickou ideologií probíhají permanentní útoky na očkování, na hygienické normy, na veřejný vzdělávací systém - všechno ošulit a přizpůsobit se. A užiteční idioti mají pré.

mirek vaněk řekl(a)...
28. března 2019 11:47  

No to je ten rozdíl pohledu. Školitelé a experti, kteří neučí se těší.

Prostí učitelé se na to netěší. Prostí učitelé po letitých zkušenostech tuší, že to bude místo reálné podpory, jen další papírování a lov podpisů na prezenční listiny.
Že to bude píležitost pro školitele a teoretiky, jak si přivydělat a spousta zbytečně ztraceného času a energie pro učitele. Z vlasní zkušenosti státem organizovaná školení stála za ... Pokud bylo školení, které za něco stálo, týkalo se oborové didaktiky a vybral jsem si je sám u důvěryhodného zdroje.
Co se týká dlouhodobé strategie, tam je to podobné. Všichni mají zkušenost s planými frázemi předchozích strategií i auditů školství a nečekají nic jiného.
Myslíte, že se bude konat pozitivní překvapení?

mirek vaněk řekl(a)...
28. března 2019 12:02  

K diskuzi.
Jedna věc je ekonomika a druhá školství. Jedna věc je ideál a naivní představa a druhá je realita a zdroje.
Ve školství musí být cílem dostat do občana i z občana to nejlepší. Tedy rozvíjet všechny bez rozdílu. Nic jiného si jako malý, nebohatý středoevropský stát nemůžeme dovolit.
Podporovat ty, co se chtějí vzdělávat a makají a kopat do zadku ty, co nemakají.
Pokud to bude opačně a k tomu má současný stav ve školách hodně blízko, pak zahyneme laimesovou budoucností.
Masové zakrňování obyvatelstva povede jen k hloupnutí a konzumu nebo k sociálním bouřím, revolucím a době temna.
Ani bohatství, ani konexe nenapraví nekompetentnost.

laimes řekl(a)...
28. března 2019 12:54  

"že jsme si k nám ještě nenechali nalézt nejrůznější obohacující kultury, což je ale, jak se ukazuje, spíše výhoda, než nevýhoda."
-u nás se odehrává ještě tragičtější varianta a nazývá se "režim ukrajina"= legálně přes agentury se zde na tříměsíční víza protáčí 300 000 ukrajinců a nelegálně na polská víza 50-60 000,pracují 7 dní v týdnu, 12-16hodin denně za cca 30 000 kč,dochází k tomu že již skoro 700 000 čechů,vytěsněných ukrajinci pracuje příležitostně načerno,zahraniční firmy jsou velmi spokojené a začíná se nám rozjíždět,zatím neoficiálně "režim kazachstan"Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.