Ministerstva odmítají destrukci inkluze (Připomínky k návrhu novely „inkluzivní vyhlášky“)

sobota 5. ledna 2019 ·

„Navrhovaná právní úprava (§ 19 odst. 3) by umožňovala, aby žáci s lehkým mentálním postižením, mezi nimiž je stále nepřiměřeně vysoké procento romských žáků (podle sběru dat ze školního roku 2017/2018 šlo o 29,5 %), byli ve větší míře než dosud vzděláváni mimo běžné základní školy… Není možné do systému vnášet prvek, který by mohl vést k nadměrnému vyřazování romských žáků mimo běžné základní školy. Tímto postupem by došlo k zásadnímu ohrožení dokončení výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice,“ píše v připomínkách k návrhu novely „inkluzivní vyhlášky“ ministerstvo spravedlnosti. Kritické připomínky k návrhu publikoval Institut pro sociální inkluzi. Přinášíme výběr z nich.


Ministerstvo spravedlnosti (ANO) dodává:

Tento krok Ministerstvo spravedlnosti nebude schopno před Výborem ministrů Rady Evropy, který na výkon rozsudku dohlíží, obhájit. Pakliže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nicméně přijme takové opatření, které může zásadním způsobem příznivý vývoj, jež v rozhodnutí z června 2018 zmínil i Výbor ministrů, ohrozit, jde o krajně neodpovědný krok, jehož důsledky by musely být složitě napravovány v dalších letech.

….navrhovaná změna je ve flagrantním rozporu s nejlepším zájmem dotčeným dětí zakotveným mj. v článku 3 Úmluvy o právech dítěte. Případy tzv. „neúspěšné integrace“ či „nepovedené inkluze“, kdy základní školy neumějí pracovat s některými žáky se závažnými poruchami učení či chování, nelze řešit tak, že budou tyto děti odsunuty do škol pro lehce mentálně postižené.

….Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy musí usilovat o poskytnutí metodické podpory dotčeným školám, případně i personální podpory a přijmout jiná vhodná opatření. Navrhované řešení je nicméně v rozporu s článkem 14 Evropské úmluvy o lidských právech ve spojení s článkem 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě, povinnostmi, které na základě článku 46 Úmluvy pro Českou republiku vyplývají z povinnosti řádně vykonat rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice, článkem 24 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a články 3, 4 a 28 Úmluvy o právech dítěte.

Ministerstvo zahraničí (CSSD)

Některé předkládané návrhy změn dle názoru MZV nejsou v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z Úmluvy o právech dítěte (CRC) a Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (CRPD). MZV se též domnívá, že některé změny neodpovídají ani doporučením, která pro Českou republiku formulovaly monitorovací orgány těchto úmluv, jakož i doporučením, jež Česká republika přijala na půdě Rady OSN pro lidská práva během Univerzálního periodického přezkumu (UPR). Navržené úpravy mohou mít navíc negativní dopad na plnění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva k diskriminaci romských dětí v českém vzdělávacím systému.

Úřad vlády ČR

…navrhované změny jsou vedeny především snahou o finanční úsporu, nikoliv však potřebami žáka. Omezení obsažená v návrhu jsou tak v rozporu nejen s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky samé, ale i s principem nejlepšího zájmu dítěte zaručeným čl. 3 Úmluvy o právech dítěte a doporučeními výboru pro práva osob se zdravotním postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČSSD)

Návrh vyhlášky lze chápat spíše jako ústup od inkluze ve vzdělávání.

U řady navrhovaných změn by bylo vhodnější využít k nápravě měkké nástroje, jako je změna organizace a koordinace pedagogické práce na konkrétních školách, kde byly zjištěny nedostatky. Dále je vysoce potřebná metodická podpora, vzdělávání a supervize zajišťovaná pracovníkům ve školách a školských zařízeních, která by rozvíjela jejich kompetence spolu týmově spolupracovat, koordinovat jednotlivé činnosti, využívat nástroje strukturované pedagogické práce jako jsou plány podpory, atd.

Kancelář veřejného ochránce práv

…..předkladatel ani po roce, kdy tuto změnu opětovně navrhuje, nepřichází s konkrétními statistickými daty, která by navrhovanou změnu podpořila. V odůvodnění dokonce předkladatel výslovně uvádí „[p]řesný ekonomický dopad omezení počtu PO realizovaných AP nelze v současné době vyčíslit, protože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemá k dispozici potřebné statistické údaje o počtech pedagogických pracovníků v jednotlivých třídách.


Celý text  a celý text připomínek naleznete zde
Návrh novely naleznete zde

3 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
5. ledna 2019 v 14:26  

Doporučuji k přečtení tento text, který bohužel na České škole nevyšel...

http://literarky.cz/politika/domaci/27579-evropsky-soud-pro-lidska-prava-nikdy-r-neodsoudil-k-provedeni-totalni-inkluze-ve-kolstvi

Ivo Mádr řekl(a)...
6. ledna 2019 v 20:43  

Ano pane Radku, někteří aktivisté jsou papežštější než sám papež. Mám tím na mysli vyhlášku MŠMT od Valachové z ČSSD.

tyrjir řekl(a)...
11. ledna 2019 v 13:14  

Ministr Chládek (tehdy nejoblíbenější politik ČSSD) byl ze Sobotkovy vlády pod jakousi genderistickou záminkou odvolán na jaře 2015 několik měsíců před začátkem platnosti Zákona o státní službě, v jehož rámci byli mj. na ministerstvech a v Úřadu vlády jmenování tzv. vládní prošetřovatelé. Vládním prošetřovatelem byl tehdy v Úřadu vlády jmenován i současný ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, tehdejší náměstek ministra Dienstbiera, který byl podobně jako Kateřina Valachová i členem tzv. Legislativní rady vlády. Tím vládním prošetřovatelem byl až do svého loňského jmenování ministrem. Tehdy ho "předseda Pirátů Bartoš označil za ministra spíše za ČSSD než za ANO. "

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/jan-knezinek-167496/
https://www.euro.cz/politika/kdo-je-jan-knezinek-vladni-prosetrovatel-ktery-ocistil-babise-1412515
https://neovlivni.cz/dalsi-krok-k-politizaci-statni-spravy-systematizace-na-spravedlnosti/

To, že tři ve článku citovaná ministerstva zaujímají k novele vyhlášky o tzv. inkluzi aktivistický postoj škodící veřejnému zájmu České republiky, je, myslím, dost zřejmé:

http://literarky.cz/politika/domaci/27579-evropsky-soud-pro-lidska-prava-nikdy-r-neodsoudil-k-provedeni-totalni-inkluze-ve-kolstvi

ČSSD dopadla v parlamentních volbách 2017 díky svému aktivismu "jak sedláci u Chlumce". Přesto se neoliberálním "Špidlosobotkovcům" podařilo usadit své věrné na důležitá místa, dostat se znovu do Sněmovny a do Babišovy vlády a škodit tam svým neoliberálním aktivismem. Vrcholem toho by, myslím, bylo ještě jmenování Petra Pavlíka náměstkem ministra školství, jak se o tom na podzim 2018 psalo. Držím palec ministrovi školství a premiérovi Babiškovi, aby těm aktivistickým tlakům odolali a aby vláda i Sněmovna přijaly novelu vyhlášky o inkluzi v navržené podobě.

J.Týř


Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.