Ředitel Jaroslav Jirásko odpovídá na otázky České školy: Učitel nesmí lhát a nesmí manipulovat. Xenofob by měl letět hned.

čtvrtek 30. srpna 2018 ·

Česká škola oslovila učitele a teoretiky s otázkami na téma, zda a nakolik mají učitelé právo sdělovat žákům svoje názory a postoje. Anketa vychází z příběhu učitelky mateřské školy, která odešla, protože řediteli ani rodičům se nelíbilo, že mluví s dětmi o veganství.
1) Kde je hranice mezi ovlivňováním dětí, žáků a otevřenou diskusí? Je taková hranice?
2) Jsou nějaké názory, postoje, které by učitel neměl prezentovat ani v diskusi?
3) Má učitel právo na prezentaci svých názorů a postojů? Když se na ně děti, žáci ptají?
4) Co třeba učitelé, kteří kandidovali za SPD ,nebo hnutí Martina Konvičky? Lze předpokládat, že mají vyhraněný názor například na islám, Romy, migraci, neziskovky…
5) Znáte nějaký případ, kdy byl učitel za prezentaci svých názorů propuštěn nebo potrestán? Považujete to za správné?
Odpovídá ředitel základní školy Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko.


Jaroslav Jirásko (rodicevitani.cz)
1. Kde je hranice mezi ovlivňováním dětí, žáků a otevřenou diskusí? Je taková hranice?

 Hranice mezi manipulací a otevřenou diskuzí je velmi, velmi tenká a ošemetná. Všichni učitelé by v oblasti otevřené, nezávislé, kritické a nemanipulativní diskuze měli být velmi dobře vzděláni a tuto dovednost perfektně zvládat. Realita je však jiná, učitelé to nedokáží, navíc v tomto případě šlo spíše o dotazy dětí a pravdivé odpovědi paní učitelky (učitel dětem nesmí lhát). Že si děti osvojily postoj paní učitelky je nabíledni. Veganství je přesvědčivé a z paní učitelky bezesporu opravdovost a přesvědčivost vyzařovala, přesto bych to nenazýval manipulací. Pakliže se však rodiče ozvali a vyjádřili nespokojenost, měla asi paní učitelka opravdu zaujmout neutrální stanovisko a přestat o tomto tématu mluvit, i když zase nemám dostatek informací a nedokáži si představit, že by to bez lhaní a mlžení bylo možné. Postoj ředitele chápu, vyžadoval po paní učitelce jakousi diplomacii a loajalitu vůči přání rodičů. Paní učitelka sama z MŠ odešla, což svědčí o její zásadovosti a možná i statečnosti a tento příběh podle mě nemá záporné ani kladné hrdiny. Podle dostupných informací těžko říci, jestli paní učitelka opravdu záměrně a systematicky měla v úmyslu děti přivést k veganství. Osobně bych na jejím místě respektoval žádost ředitele a o kontroverzním tématu před dětmi nemluvil.

2. Jsou nějaké názory, postoje, které by učitel neměl prezentovat ani v diskusi?

 Ano. Rasistické, xenofobní, nenávistné názory, postoje a názory, které jsou v rozporu se zákonem a které jsou nemorální. Samozřejmě učitel nesmí v žádném případě jakékoli, ani sebehumánnější názory, prezentovat manipulativně, indoktrinovat děti a „násilím“ utvářet jejich postoj. Má být pouze pomocníkem při utváření dětské nebo žákovské osobnosti. Lehce se to říká, realita je ale velmi složitá.

3. Má učitel právo na prezentaci svých názorů a postojů? Když se na ně děti, žáci ptají?

 Ano, má. Nesmí lhát. Ale jako skutečný profesionál by měl mít ovládat dovednost tyto názory prezentovat bez emotivního zabarvení, neutrálně a nemanipulovat. Pokud tyto dovednosti nemá, měl by mlčet.

4. Co třeba učitelé, kteří kandidovali za SPD ,nebo hnutí Martina Konvičky? Lze předpokládat, že mají vyhraněný názor například na islám, Romy, migraci, neziskovky…

Velmi těžká otázka. Škola by měla být základní buňkou demokratické společnosti a tyto strany jako takové, bohužel zakázané nejsou. Členové nebo kandidáti těchto stran však mohou prezentovat některé nedemokratické, hraniční názory, které tyto strany zastávají. Ty do školy nepatří. Správná škola má toto ošetřeno vnitřními směrnicemi a učitel by podle mého názoru závažným způsobem překračoval hranici své pracovní náplně a kázně. Osobně bych s kandidátem nebo členem SPD, Konvičkovců, KSČM, DS atd. měl velký problém a opravdu bedlivě bych kontroloval jejich práci. Ostatně domnívám se, že velkým problémem jsou i názory ředitelů. Neexistuje žádná pojistka proti tomu, aby se nějaký „nácíček“ nestal ředitelem školy. Asi nikdo nedokáže vyloučit, že nikdo z ředitelů ZŠ nebo SŠ není rasista, xenofob, komunista, neonacista atd. Pak není problém ve škole nedemokratické názory tolerovat a ze školy se stává hnízdo intolerance. Možná i to je důvod, proč se nedaří měnit postoj české společnosti například k Romům.

5. Znáte nějaký případ, kdy byl učitel za prezentaci svých názorů propuštěn nebo potrestán? Považujete to za správné?

Neznám. Vnitřně jsem přesvědčený o tom, že xenofob by ze školy měl okamžitě vyletět. Nejsem si však jistý, že litera zákona to nějakým snadným způsobem umožňuje.

44 komentářů:

Jakub Malinovský řekl(a)...
30. srpna 2018 v 10:26  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jakub Malinovský řekl(a)...
30. srpna 2018 v 10:30  

Aha, tak kandidát za KDU-ČSL a TOP 09 by rád šikanoval politickou konkurenci z SPD, KSČM či DSSS. https://volby.kurzy.cz/jaroslav-jirasko/kv2014/133605 (nyní v blížících se volbách opět jako dvojka za TOP09). Škoda, že jste tu informaci o jeho stranickém angažmá pro správný kontext neuvedli.

laimes řekl(a)...
30. srpna 2018 v 11:08  

ředitelem školy se dnes může stát kdokoliv viz pan ing Jirásko,jeho místo jakožto inženýra chemie jest ve firmě ne ve škole

E.Kocourek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 17:36  

Panu řediteli nevoní nenávistné názory. Takže on sám ke kandidátům nebo členům SPD, Konvičkovců, KSČM, DS, k rasistům, xenofobům, komunistům, neonacistům atd. nejspíš hoří láskou. ////

Chápu správně ty české zákony, jako že nesmíte nenávidět toho či onoho, ale milovat si můžete koho chcete? ////

Líbilo by se mi prostředí se svobodou emocí. Kde je dovoleno mít rád kohokoli, a také nemít rád kohokoli. ////

poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 17:43  

To, že je pan ředitel Jirásko inženýrem chemie, jest naprosto irelevantní.
To, že je sám politicky aktivní, je naopak relevantní a mělo to být v textu článku zmíněno.

To, že není schopen odhalit v chování učitelky prvky indoktrinace a dokonce mluví v souvislosti s ní o "statečnosti" nesvědčí právě v prospěch jeho profesionality jakožto řídícího pracovníka školy.

No a vyjádřením, že by "měl velký problém" s členy některých stran, a že by "bedlivě kontroloval jejich práci", se ocitá na hranici šikanózního přístupu vůči zaměstnancům, na základě jejich postojů a přesvědčení.
Ředitel a navíc politik by měl mnohem obezřetněji volit slova.

E.Kocourek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 17:50  

Na bedlivém kontrolování práce nevidím nic špatného. Od toho tam ten ředitel snad je. Jakkoli pana ředitele Jiráska ani jeho partaj nemusím ... ////

Karel Lippmann řekl(a)...
30. srpna 2018 v 18:33  

Indoktrinace je zabudována v samotném tradičním systému výuky na našich školách, založeném na biflování faktů. Velmi snadno se pak stane, že názor (nebo i pouhý předsudek) se zamění za holý fakt. Protože žákům ještě chybí životní zkušenost, která by tuto záměnu dokázala alespoň trochu korigovat, je škola místem, kde má indoktrinace značný úspěch. Není to nic nového, psal o tom např. už Remarque. Učitel by měl vždy žákům sdělit, co je jeho názor a co je potvrzený fakt. Neměl by jim zamlčovat fakta, která jeho názoru protiřečí. A neměl by jakýmkoli způsobem ostrakizovat žáky, kteří mají názor jiný. Měl by je ale upozorňovat na předsudky, které nejsou podloženy racionálními argumenty.
Jenže některé postoje se v jistém prostředí "nosí", jiné zase ne. Učitelé to měli a mají těžké.

poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 18:48  

Na bedlivém kontrolování práce není skutečně nic špatného.
I když pod "bedlivou" kontrolou si lze také představit leccos.
Jenže při tom nelze zaměstnance "sortýrovat".

Pan ředitel Jirásko to totiž řekl jinak:
"Osobně bych s kandidátem nebo členem SPD, Konvičkovců, KSČM, DS atd. měl velký problém a opravdu bedlivě bych kontroloval jejich práci."
Jinými slovy říká, že by kádroval zaměstnance podle toho, jaké mají politické přesvědčení a podle toho, zda mu konvenují, či nikoliv, by je bedlivě kontroloval.

Takže by matikáři - členovi SPD chodil na hospitace častěji, nežli ostatním?
Nebo by si zajistil "donašeče", kteří by sledovali, jestli pan učitel nepronáší rasistické komentáře a nezadává nevhodné slovní úlohy?

Což takhle kdyby napsal: "S Romy, evangelíky, židy a muslimy bych měl velký problém a opravdu bedlivě bych kontroloval jejich práci"?


Je jistě v pořádku například provádět kontrolu na požívání alkoholu častěji u zaměstnance, který už měl z tohoto důvodu dříve problémy. Nebo nenechávat Igora Hnízda učit tělocvik v dívčí třídě. :-)
Ale volit selektivní přístup k zaměstnancům na základě jen jejich politického přesvědčení? - Tím se velice blízko ocitáme u hranice šikany.

Učitel, jako každý občan, má plné právo zastávat různé postoje a názory. Pokud tím ale neporušuje zákon, který mimochodem zakazuje činnost a propagaci politických stran na půdě školy, pak je to čistě jeho soukromá věc. Stejně jako třeba víra nebo sexuální orientace.

Nelze akceptovat odlišný přístup řídícího pracovníka jen na základě jeho svévolného přístupu k postojům podřízených.

Když bude ředitel - člen KDU-ČSL a odpůrce sexuální výchovy mít přísnější metr na členy KSČM a DS, tak je to v pořádku?
A když bude ředitel - člen KSČM častěji "dohlížet" na práci učitele - člena KDU-ČSL, tak to v pořádku není?

Smí ve školství pracovat jen učitelé, kteří chtějí otevřít hranice uprchlíkům a ti ostatní jsou xenofobové?

Velice, velice tenká je hranice mezi "oprávněným zájmem" a šikanou ...

Michal Komárek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 19:05  

poste.restante

Vy přece víte, že to navrhované nahrazení "Což takhle, kdyby napsal...", je svévolné. Opět manipulujete. Ostatně - četl jste školský zákon? Obecná ustanovení? Předpokládám, že ano... Obava pana ředitele Jiráska, že by členové, kandidáti například SPD nebo Konvičkovců mohli do školy vnášet názory, které tam nepatří je zcela v souladu s tímto zákonem. Vaše svévolné manipulativní nahrazení je v rozporu s tímto zákonem.

E.Kocourek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 19:15  

Našel jsem v tom zákoně něco o tom, že prý Vzdělávání je založeno na zásadách (blabla) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti (blabla) všech účastníků vzdělávání. -- To bude určitě nějakej omyl, protože kdyby to platilo, musel by pan ředitel Jirásko se svojí úctou ke Konvičkovcům a názorové snášenlivosti vůči SPD už dávno letět ze školství. ////

Asi tomu nerozumím ... ////

Michal Komárek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 19:21  

Nerozumíte. Nebo neumíte číst.

E.Kocourek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 19:26  

Samozřejmě, neumím číst. Tyhle zákony umí číst jenom příznivci ČSL a TOP. ////

Ladislav Landsfeld řekl(a)...
30. srpna 2018 v 19:44  

M. Komárek

Jak rozumíte této citaci ze školského zákona?

"Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace."

Děkuji za odpověď.

Michal Komárek řekl(a)...
30. srpna 2018 v 19:57  

Nevím, nač se ptáte, pane Landsfelde. Ta věta je jasná.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. srpna 2018 v 20:24  

Fakt, že se pochopení a tolerance jiných kultur a náboženství či pomoc lidem v nouzi stala součástí politické masturbace ustrašených čecháčků je sám o sobě smutný. Xenofobní rasistické hovado v hávu učitele bych také hnal ze školy svinským krokem. V tomto panu řediteli držím palce.

Ivo Mádr řekl(a)...
30. srpna 2018 v 20:53  

"Velice, velice tenká je hranice mezi "oprávněným zájmem" a šikanou ..."

Souhlasím s panem poste.restante. Velice dobře si totiž pamatuji pronásledování ve školství(i za politické názory) před rokem 1989. Nikdo asi nechce, aby se to v jakékoliv formě opakovalo. Učitel má k dispozici osnovy a těch se má držet. Zvláště tenká hranice je třeba v dějepise, výchově k občanství, zeměpise,...Asi však musíme kantorům více důvěřovat. A v žádném případě nelze postihovat kantory za jejich veřejnou činnost mimo školu v rámci zákona. To by byl návrat před rok 1989.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:16  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:26  

Pane Komárku. Nejdřív čtěte, pak myslete a až pak obviňujte z manipulace.
To nahrazení "Což takhle, kdyby napsal..." má demonstrovat nesprávnost úvahy o oprávněnosti "preventivního zásahu" pouze na základě osobních preferencí ředitele, nebo jeho postoje k názorům a politické angažovanosti podřízených.
S jejich názory nemusí souhlasit, ale pokud neporušují zákon, nemůže a nesmí se vůči nim chovat jinak, nežli vůči těm, jejichž názory mu konvenují.
(Popravdě ale pochybuji, že dokážete tento fakt akceptovat. Opakovaně Vás mohu pouze odkázat na skvělý Formanův film Lid versus Larry Flynt.)

KSČM, nebo SPD nejsou zakázané strany.
To, že by jejich členové do školy názory, které jsou v rozporu se zákonem vnášet MOHLI, ještě neznamená, že tak také učiní.
Něco jiného by bylo, kdyby se například učitel na veřejnosti dopouštěl rasistických výroků. Pak je v pořádku "dávat pozor", zda tak nečiní i ve škole.
Ale samotné členství, či sympatie k nějaké legální politické straně takový přístup nezakládá a neopravňuje.

A pokud podle Vás ano, uveďte mi citaci příslušné normy.

Laskavě si přečtěte kromě školského zákona také ústavu a listinu práv a svobod.
Skutečný demokrat se totiž pozná podle toho, jak dokáže hájit nositele názorů, s nimiž bytostně nesouhlasí.

Zkusím to ještě jednou na příkladu:
Je v pořádku odmítnout zaměstnat ve školství odsouzeného pedofila.
Ale je nepřípustné odmítnout práci ve školství homosexuálovi, protože ředitel, pravověrný katolík, si myslí, že BY MOHL osahávat chlapce.


Navíc celou dobu píši o BLÍŽENÍ SE k HRANICI.
Nikde jsem neuvedl, že by ji snad pan ředitel Jirásko překročil.

P.S.:
Vaše odpověď panu Kocourkovi
Nerozumíte. Nebo neumíte číst.
je každopádně za hranicí profesionální etiky i slušnosti, kterou se zde tak rád oháníte.

Pokud je ale Vaším cílem vyštvat opět z těchto stránek diskutující, jejichž názory se Vám nelíbí, pak je vše v pořádku a daří se Vám to dobře. :-)

poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:30  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:32  

A jéje. Zdravím kolegu Doležela.
Zdá se, že zase jednou uvažujeme docela obdobně … :-)

Pavel Doležel řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:37  

Omlouvám se za gramatické chyby. Dal jsem si po dlouhé době víno a tak to nemám úplně pod kontrolou :-)

Pavel Doležel řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:38  

"Fakt, že se pochopení a tolerance jiných kultur a náboženství či pomoc lidem v nouzi stala součástí politické masturbace ustrašených čecháčků je sám o sobě smutný. Xenofobní rasistické hovado v hávu učitele bych také hnal ze školy svinským krokem. V tomto panu řediteli držím palce."

Já bych hnal svinským krokem ze školy každého pitomce.

poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 21:57  

Xenofobní rasistické hovado v hávu učitele bych také hnal ze školy svinským krokem.
To já samozřejmě také.
Pokud by si takové hovado pouštělo hubu na špacír před žáky, pak by se dopustilo jasného porušení zákona a není co dále řešit.

Potíž je v tom, že někteří "demokraté" a "bojovníci za svobodu" jaksi nechápou, že samotný fakt, že se někdo ztotožňuje s NĚKTERÝMI názory například SPD, z něj ještě nedělá ani xenofoba, ani rasistu.
A že v rámci boje za tu svou představu o svobodě jsou připraveni ty "špatné" nejlépe zavřít, nebo rovnou postřílet. Prozatím se tedy musí spokojit jenom s tím, že je urážejí a nálepkují.

Ladislav Landsfeld řekl(a)...
30. srpna 2018 v 23:07  

M. Komárek
Ptal jsem se na Váš názor. Myslel jsem si, že mi Váš názor vysvětlíte třeba na nějakém konkrétním příkladu. Domnívám se totiž, že zrovna na konkrétní formy propagace stran, mohou být různé názory a tudíž ta věta zas tak jasná nemusí být. Tady uvádím citaci z důvodové zprávy ke školskému zákonu z roku 2004.
"K § 32
Ustanovení je obdobou již platného ustanovení § 58a zákona č. 29/1984 Sb. Je snahou navrhovatele, aby vzdělávání ve školách a školských zařízeních nebylo ovlivňováno činností politických stran a hnutí. Za politickou činnost se nepovažuje výuka nebo např. beseda s představitelem politické strany nebo hnutí na téma obsažené v rámcovém či školním vzdělávacím programu nebo v učebních osnovách vyučovacího předmětu, např. občanské výchovy, za účelem seznámení žáků s politickým systémem, Ústavou ČR, Evropskou unií a dalšími obecnými tématy."

Možná to předkladatelé zákona tehdy mysleli tak, aby školy v ČR nebyly ovlivňovány nějakou jednou ideologií jako tomu bylo před rokem 1989. To je, myslím, ve školství splněno navzdory jednotlivým negativním případům.

poste.restante řekl(a)...
30. srpna 2018 v 23:53  

Ladislav Landsfeld
Myslím, že jste vystihnul to podstatné.
Například na středních školách se běžně konají besedy s představiteli různých politických stran a není v tom problém. Politik by neměl agitovat, ale je v pořádku, když odpoví i na přímé otázky žáků.
Něco jiného je aktivismus učitelů. Ti by své mimoškolní politické aktivity neměli přenášet do školy. Ale je samozřejmé, že žáci snadno zjistí, že například učitel kandiduje za určitou politickou stranu, popřípadě je jejím členem. A budou se ptát.
Učitel by v takovém případě měl striktně rozlišovat obecná témata - například daňový systém, nebo právní řád a své vlastní názory. A měl by to také vždy konkrétně žákům uvést.

V současnosti jsme, bohužel, svědky pokusů o implantaci určitého světonázoru do vzdělávacího systému. A obzvláště my, kteří jsme zažili systematickou indoktrinaci za socialismu, jsme na to velmi citliví.
Je jedno, zda takové názory můžeme považovat za správné, či nikoliv. Důležité je, že nesmí být ty "jediné správné".
A je velice smutné, že mnozí z těch, kdo v minulosti bojovali proti komunismu, právě tohle nejsou schopni pochopit.

Michal Komárek řekl(a)...
31. srpna 2018 v 8:55  

poste.restante

S tím, co píšete v mnohém souhlasím, má to ale jeden základní problém: Některé názory prostě jsou "jedině správné". Pokud toto odmítáte, pak se Vaše úctyhodná liberální argumentace mění v prachobyčejný boj proti politické korektnosti a indoktrinaci, který vyhlašují lidé, již za úctyhodné liberály často rozhodně považovat nelze...

Příklad "jedině správných názorů": Židé se do plynu neposílají, ani Romové, ani jiné skupiny obyvatel. Ani se násilně nevysidlují, třeba do Indie. Ženy mají stejná práva jako muži. Děti se nesmí týrat. Demokracie je mimo jiné založena na respektu k menšinám...

Jistě, demokracie umožňuje, aby se tyto "jedině správné názory" komukoli nejenom nelíbily, ale aby proti nim i veřejně vystupoval. Třeba tím, že volí "nesystémové politické strany". Pokud by ale chtěl určitou základní sadu "jedině správných názorů" zpochybňovat prakticky, nebo třeba v prostředí školy, musí už počítat s tím, že se může dostat do sporu se zákonem. A zcela souhlasím s panem ředitelem Jiráskem, že takový člověk by měl ze školy letět hned. Bez ohledu na to, zda za někoho kandiduje, či nekandiduje, nebo zda je něčeho členem.

laimes řekl(a)...
31. srpna 2018 v 9:45  

hluboký omyl pane Komárku,žádné "jediné správné" názory neexistují,ony ty "jediné správné" jsou vždy dány momentálně vládnoucí ideologii (jedno jestli jedince,skupiny,většiny společnosti) a mohou se měnit

laimes řekl(a)...
31. srpna 2018 v 9:50  

pan ředitel jest typicku ukázkou dnešního moderního většinového ředitele školy,neomezeného vládce,a nemusí být ani povoláním učitel,který si může dělati co chce dle své libovůle ,tudíž i kádrovou politiku na své škole,která se provozuje systéme "toho nechci,s tím bych měl problém,toho taky ne,nezapadá do atmosféry školy a toho,proboha komunistu,tak toho už vůbec ne", důsledkem čehož je, že ve školství "nejsou lidi!"

laimes řekl(a)...
31. srpna 2018 v 9:58  

ideální složení učitelského sboru: jádro=3/4 zkušené čtyřicátnice,co již mají děti 15+,a které již nemají kam ze školství utéct,dva absolventi/tky "poskoci" kteří po roce sami odejdou nebo se jich po dvou letech sám zbavím(budou mít roční smlouvy), a tři důchodci-jeden na plný(podporuje mou autoritu) a dva na částečný (na "zalepení děr")

mirek vaněk řekl(a)...
31. srpna 2018 v 10:29  

Podle komentářů to vypadá, jakou to hrůzu z úst pan ředitel Jirásko vypustil. A když si přečtu odpovědi, zjistím, že byl hodně opatrný. A přesto se našla spousta pitvalů, kteří hledají co tam není a jsou nad tím schopni vést sáhodlouhé diskuze.
Jdu radši dělat něco užitečného.

Jakub Malinovský řekl(a)...
31. srpna 2018 v 12:20  

První a třetí odpověď a ta část druhé odpovědi od slov "Samozřejmě učitel" mi přijdou v pořádku. Jsou nejen zdravě opatrné, ale i rozumné.

Zbytek ovšem opravdu nelze interpretovat jinak než způsobem, že vypustil něco silně kádrováckého, co už jsme v naší zemi zažili a doufám, že nebudeme zažívat.

poste.restante řekl(a)...
31. srpna 2018 v 19:47  

Michal Komárek
S tím, co píšete v mnohém souhlasím, má to ale jeden základní problém: Některé názory prostě jsou "jedině správné". Pokud toto odmítáte, pak se Vaše úctyhodná liberální argumentace mění v prachobyčejný boj proti politické korektnosti a indoktrinaci, který vyhlašují lidé, již za úctyhodné liberály často rozhodně považovat nelze...

A pak že tady já manipuluju...

Píšu přece o indoktrinací určitého světonázoru do vzdělávacího systému.
To je ale trochu něco jiného, nežli že bych odmítal možnost jediných správných postojů k některým otázkám. A Vy už nejen že "naznačíte", že to popírám, ale rovnou už také "víte", že má argumentace je falešná a komu "neúctyhodnému" slouží. :-)

Takže abychom si to vyjasnili. Osobně považuji některé, především etické otázky a odpovědi na ně za jednotně platné. A to bez ohledu na aktuálně vládnoucí ideologii, nebo společensky přijímanou většinovou morálku.
Pracovně tomu říkám "vyšší princip mravní".

Ten například říká, že obecně někoho zabíjet je špatné. A pak už je jedno, jestli jsou to Židé, Romové, nebo kdokoliv.
To ale není nijak v rozporu s možností zabít v sebeobraně, nebo potrestat extrémní zločiny trestem smrti. Specifickou situací je pak válka.
Indoktrinace začíná v okamžiku, kdy hlasatel nenásilí a práva na život, vybavený příslušnou (politickou nebo ekonomickou) mocí vyrukuje s tím, že "zabíjet" se tedy nesmějí ani plody v prvním trimestru, nebo že každý, kdo neodmítá trest smrti je špatný a nepatří do slušné společnosti.

Vyšší princip mravní říká, že nikdo se nemá nad ostatní nadřazovat, nebo je považovat za méněcenné. S tím souvisí i Vaše téma respektu k menšinám.
Což ale neznamená, že nesmíme pojmenovávat odhalené biologické rozdíly mezi rasami, etniky, nebo třeba pohlavími.
Když tedy například vědec uvede, že na základě takových a takových výzkumů či dat, lze konstatovat, že výskyt incestních vztahů je v některém etniku výrazně vyšší, nežli ve zbývající populaci, nedopouští se tím žádného rasismu a nerespektování.

Vyšší princip mravní říká, že je nesprávné jiným, (logicky, že těm slabším) ubližovat bezdůvodně, nebo dokonce pro zábavu.
Zákonitě se tedy nesmějí děti týrat.
To ale neznamená, že se děti nesmějí vychovávat a tedy i fyzicky trestat. A že ten, kdo tak (v jejich zájmu) činí, je nelida a zločinec. Jak si myslí politická reprezentace v Norsku.

Anebo, i když je tohle téma omílané a citlivé.
Vyšší princip mravní říká, že je správné pomáhat tomu, kdo je v nouzi.
Například pomoci hasit něčí hořící dům, i když je to cizí člověk a mému domu nebezpečí nehrozí.
To ale neznamená, že ten, kdo odmítá nelegální imigraci je asociál a xenofob.
Jistěže se najdou hlasatelé "jedině správných názorů", kteří ho takto onálepkují. Ale je to pouze manipulace a nerespektování práva na odlišný názor.

E.Kocourek řekl(a)...
31. srpna 2018 v 20:25  

Ad poste.restante: Při vysvětlování toho vašeho vyššího principu mravního předvádíte obdivuhodný ... myslím, že se tomu říká tanec mezi vejci. ////

V marxismu tomu říkali dialektika a Orwell v "1984" to nazval doublethink. ////

poste.restante řekl(a)...
31. srpna 2018 v 20:45  

Chápu, že Vám to tak může připadat. :-)
Ale je to mnohem prostší.
Řešením těchto otázek se zabývám už dost dlouho a proto chápu, že žádné pravidlo nelze chápat utilitárně.
Chirurg, který Vám operuje slepé střevo, Vám také působí bolest, ale nečiní tak bezdůvodně a bezúčelně.
Zabíjet je špatné, ale nebránit se agresorovi, nebo ho nechat, aby zabíjel jiné, to přece také není správné.

Ten termín jsem si z povídky Vyšší princip půjčil naprosto záměrně.
"Násilí na tyranovi není zločinem."

Doublethink s tím nemá co dělat.
To je o tom, že něco jiného a jinak "myslíte" na veřejnosti a jinak doma. Patřím do generace, která si to zažila osobně.

E.Kocourek řekl(a)...
31. srpna 2018 v 21:03  

Doublethink je vymezeno jako "udržovat v mysli současně dvě protichůdné koncepce a považovat obě za správné". Vy se v tom nepoznáváte? ////

Třeba: (...) se tedy nesmějí děti týrat. To ale neznamená, že se děti nesmějí (...) fyzicky trestat. -- Takže nesmějí a smějí. To vaše rozlišení, co je výchovný trest a co týrání, je zcela subjektivní, silně se různící osobu od osoby, a tudíž v praxi nepoužitelné. Když to dáte do zákona, vznikne gumový zákon, který si každý bude vykládat jinak. ////

poste.restante řekl(a)...
1. září 2018 v 1:04  

To vaše rozlišení, co je výchovný trest a co týrání, je zcela subjektivní, silně se různící osobu od osoby, a tudíž v praxi nepoužitelné.

Ale pendrek, velebnosti.
Típnout o šestileté dítě cigaretu, protože rozlilo mléko, je jasné týrání a nikoliv "výchovný trest". Zmlátit dítě tak, že zůstane ležet, je naprosto totéž.

Plácnout přes prdel tříletého rozmazlence, který se v obchodě válí vzteky po podlaze, když mu nechcete koupit kindrvajíčko, je prostě výchovné a efektivnější víc, nežli dvouhodinové sezení s psychologem.
Na to není potřeba zákon, ale stačí selský rozum.

Výchovný fyzický trest volíte jako krajní opatření a ne jako první, co Vás napadne.
Já mám třeba skvělé zkušenosti s obyčejným proutkem. Vařečka dělá modřiny. Prut jen lehce štípne, ale většinou to stačí. Nejlepší je, zkusit si míru "přítlaku a švihu" nejdřív na sobě. :-)

A samozřejmě, že musíte trestat s chladnou hlavou a nikoliv v afektu.
To se sice občas hůře dělá, ale když už Vás dítě "vytočí", tak prostě musíte mít tu brzdu a v tu chvíli netrestat. Chcete ho přece vychovat a ne zmrzačit.

Trestat se prostě musí s rozmyslem a ještě hodně dlouho před tím, než se necháte "vytočit".
A když si ustavíte pravidla a hranice, pak už většinou stačí trestem jen pohrozit a dítě pozná, že to myslíte vážně.


Pokud se doublethinku týče, tohle asi Vám konkrétně nikdy nevysvětlím.
Tady nejde o žádné "udržování dvou protichůdných koncepcí".
Jde o to, že máte jednoduché a obecně formulované pravidlo, ale současně chápete, že toto pravidlo má svá ohraničení a možné výjimky. Že zkrátka "každá funkce má svůj definiční obor".

Já jsem kupříkladu mírumilovný člověk, který nechce nikomu ubližovat. Ale pokud někdo zaútočí s úmyslem zabít či ublížit mým nejbližším, nebudu váhat ani sekundu a využiji veškerou v tu chvíli dostupnou energii k tomu, abych takový útok eliminoval. Když ho v tu chvíli zmrzačím nebo zabiju já, jsem s tím vnitřně srovnán a budu čelit důsledkům svých činů. Tečka.
A podobný postoj zákonitě respektuji i u ostatních lidí. To není žádný doublethink.

Pokud Vy potřebujete mít svůj svět jen černobílý, buď - anebo, pak se nezlobte, ale to není můj problém.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. září 2018 v 15:16  

A co učitel-konspirátor? Ten ví vše o chemtrails, dvojčatech, Bildebrgu a "otevírá" žákům oči.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. září 2018 v 8:12  

"Příklad "jedině správných názorů": Židé se do plynu neposílají, ani Romové, ani jiné skupiny obyvatel. Ani se násilně nevysidlují, třeba do Indie. Ženy mají stejná práva jako muži. Děti se nesmí týrat. Demokracie je mimo jiné založena na respektu k menšinám..."

A to je právě přesně rozdíl mezi ideologem a filosofem. Některým lidem naprosto chybí schopnost zobecnění a pod tíhou emocí (a někteří možná i bez jejich tíhy) nejsou schopni zkoumat cokoliv nezaujatě. Nechápou, že není žádné obecné Dobro a obecné Zlo, i když na druhou stranu holdují za individualitu, ohánějí se "jedním mustrem", "unifikovaností", "jedním metrem", apod. Zkrátka individualita ano soudruzi, ale vocamcaď pocamcaď. To se musí vopatrně, aby nám lidi nezačali moc myslet.

Navíc, i kdyby platilo, že zmíněné názory jsou z nějakého důvodu nepřípustné, rozhodně z toho ani zdaleka neplyne, že existují nějaké "jedině správné názory". Navíc soudruzi cenzoři manipulují až se jim od hub práší, takže dnes už člověk nemusí být vyznavačem NSDAP a jejích praktik k tomu, aby byl označen za nácka. Soudruhům stačí záminky daleko menšího kalibru. Za neonacistické, či extrémistické jsou označovány zcela legitimní odmítání pomoci nelegálním migrantům. Za xenofoba a šovinistu označí soudruzi nikoliv toho, kdo týrá ženy, upírá jim práva daná Ústavou, ale toho, kdo si dovolí prohlásit, že jsou odlišné od mužů. A člověk, který přisuzuje ostatním skutečnou svobodu vyjádření názoru, je ihned označen za stoupence těchto názorů. Zkrátka propaganda sluníčkářů a jiných nominálních mozků dosáhla úrovně šikany lidí. Cenzor už je tak mimo realitu, že ani nechápe, že je cenzorem a zpětnou vazbu označuje za manipulaci, ačkoliv sám manipuluje. Je ostudou fakulty, která toto produkuje.

Pavel Doležel řekl(a)...
2. září 2018 v 8:17  

"Doublethink je vymezeno jako "udržovat v mysli současně dvě protichůdné koncepce a považovat obě za správné". Vy se v tom nepoznáváte?"

Double je málo, pane Kocourku. Pro vědce je příznačné, že je schopen těch odlišných koncepcí držet v mysli současně mnohem více. Zároveň si musí uvědomovat, že jsou protichůdné, či vzájemně nekonzistentní. Příkladem mohou být různé logiky, různé aritmetiky, různé teorie množin, různé geometrie, ale i třeba kvantová fyzika, Newtonova fyzika a teorie relativity, v ekonomii klasická ekonomická škola, vs. Keynes, nebo jiné školy. Tržní rovnováhy vs. tržní selhání.

E.Kocourek řekl(a)...
2. září 2018 v 9:01  

Promiňte, pane Doležel, ale nepochopil jsem, zda se přete se mnou, nebo se přete s Orwellem, nebo zda třeba souhlasíte? ////

Brandtnerová řekl(a)...
3. září 2018 v 8:48  

„To, že není schopen odhalit v chování učitelky prvky indoktrinace a dokonce mluví v souvislosti s ní o "statečnosti" nesvědčí právě v prospěch jeho profesionality jakožto řídícího pracovníka školy.

No a vyjádřením, že by "měl velký problém" s členy některých stran, a že by "bedlivě kontroloval jejich práci", se ocitá na hranici šikanózního přístupu vůči zaměstnancům, na základě jejich postojů a přesvědčení.“


NAPROSTO SOUHLASÍM v obou uvedených bodech s příspěvkem diskutujícího poste.restante. Doplňuji jen: vyvodit z dostupných informací, že „z paní učitelky bezesporu opravdovost a přesvědčivost vyzařovala“ považuji dokonce za lživé, pokud ředitel Jirásko nebyl osobně přítomen. Případnou diskriminaci pracovníků na základě politické příslušnosti pak považuji minimálně za ostudnou a zcela neprofesionální.

Brandtnerová řekl(a)...
3. září 2018 v 8:51  

Celá diskuse je absurdní, ČŠ navíc téma zkresluje. Nebavíme se o vegetariánství či o netoleranci, ale že nějaká, pro mě zcela nedůvěryhodná a neprofesionální osoba, blbla děti. To tady za měsíc klidně můžeme diskutovat, zda je správné, že nějaká „učitelka“ po víkendu plném vášně a sexu toto vyprávěla ve školce dětem, protože se zkrátka zeptaly, co dělala, a ona jim přece nebude lhát a mlžit, že, pane Jirásko? A proč taky ano, jedná se o přirozenou věc. Prostě jim neutrálně, technicky, bez emocí, se správným názvoslovím vše popíše. Děti si to následně doma můžou zkoušet třeba s panenkami. A necitliví a v tomto případě navíc prudérní rodiče pak zase lítat do školky s pěnou u pusy…

Bože, kam jsme se to dostali! Úpadek :-(

Petr Portwyn řekl(a)...
5. září 2018 v 20:24  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr Portwyn řekl(a)...
5. září 2018 v 20:26  

1) Takže pan ředitel všechny chápe. "Veganství je přesvědčivé" - jak pro koho. U Sehnalů by jistě měli svůj názor. Když se děti ptají, jak paní učitelka musí říct své názory "bez mlžení", ale zároveň autor říká "Osobně bych(...) o kontroverzním tématu před dětmi nemluvil."
Tak co tedy? Musela učitelka propagovat veganství, nebo nemusela?
2) Předpokládám, že se to "neprezentování nenávistných postojů" týká i sluníčkáři neoblíbených politiků, nemýlím se?
3) Pouze netýkají-li se tyto postoje přímo politiky. Existuje jediná správná odpověď na otázku "A pani učitelkooo, koho jste volila?". Odpověď zní "To je moje věc.", nebo něco v tom smyslu. (Musím říci, že až na pár uvědomělých jedinců to tak v mém okolí skutečně funguje.)
4) Míchání pojmů. Nebo spíše nálepkování, kdy pouhá sympatie k nějaké straně je označena za "myšlenkový zločin". Ne že bych nějak obdivoval SPD, ale pokud není zakázána, tak učitel-sympatizant nesmí být šikanován, protože "by mohl" šířit nějaké názory. Já si také myslím, že pan autor "by mohl" ve škole provádět propagandu své strany, a nepožaduji za toto podezření jeho odvolání z místa ředitele.
5) Potrestat někoho za názor, to nedělaly ani totalitní diktatury. Musel ten názor aspoň nahlas projevit.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.