Roman Král: Čí je škola?

neděle 8. července 2018 ·

Školu si bereme do pusy všichni. Prošli jsme jí, takže ji dobře známe, rozumíme jí, jsme na školu odborníci. Pokud ne na medicínu, přestože chodíme k lékaři, pokud ne na právo, přestože se díváme na zprávy, tak když už ničemu jinému, tak škole rozumíme úplně jasně. Víme, co je pro naše dítě dobré. Jsme rodiče, známe ho nejlíp. Takže čí je škola, když jí všichni rozumějí?

Roman Král (eduin.,cz)
Zřizovatele, který v ní nachází úžasnou sklizeň potenciálních voličů? Rodičů? Jasně, vždyť to jsou přeci naše děti! Učitelů? A kterého? Toho s Hejného metodou? Nebo té, co si to za boha nechce s rodiči rozházet, té, co chce mít hlavně klid, anebo té, co soutěží o nejlepší nástěnky, průměr třídy apod. Ředitelů, kteří to z jedné strany schytávají od ulpělých učitelů (hlavně, aby mi neodešli, kde bych někoho sehnal?), z druhé od zřizovatele, který nechce slyšet o žádných problémech (takže vyšlapujte a na nějaký rozvoj zapomeňte), a nakonec od rodičů (hlavně s nimi vyjít, vždyť ten zná toho a ten zase tamtoho). Škola je především odborná záležitost a jako taková by potřebovala především více respektu ze všech stran.

Odpověď na otázku Čí je škola? je jednoduchá: Škola je dětí. Zní to pedocentricky (takže si má dítě vše určovat?), ale není to tak. Věčné dilema Co je správné? a Co je pro mne výhodné? vždycky nakonec v mase vyhrává antropologická limita, která velí učinit sobě dobře. Proto se věcná a smysluplná debata o školství a jeho cílech nedaří. Proto je za každým neuhlazeným a hledajícím článkem na České škole a všude jinde řada popuzených a nevraživých komentářů všech těch, kterých se cosi dotklo. Asi nás ve škole neučili stavět na společném, ale vymezovat se ve všelijakých soutěžích, testech a klasifikacích.

„Škola je dětí“ pro mne znamená, že upozadím své ego, své kompenzační potřeby. Že je mým východiskem služba. Tudíž v diskuzi o organizaci školy, cílech, obsahu učiva, metodách apod. neoperuji mými zvyky, nezaštiťuji se kritikou všeho jiného a nejsem motivován odporem ke všemu novému (a propos, vše už tady bylo a jen se vrací v cyklech, ve vlnách od obohacující rozmanitosti po entropickou šeď). Ale jsem motivován jen odborným východiskem: Co je prospěšné pro dítě? (Co je správné?) Pokud na to přistoupím, musím se smířit s tím, že to sám úplně nevím. Že jako rodič to ponechám na učiteli anebo to s ním dobře prokonzultuji, než si budu vytvářet hotový názor. Stejně tak zřizovatel s ředitelem a ředitel s učitelem. Že se jako učitel musím zeptat kolegy. Že musím respektovat poučenější, odbornější nebo zkušenější názor. Že se musím dále vzdělávat. Že se můžu plést. A nic se neděje, protože se lze plést. A hlavně že není žádná jedna správná cesta. Že každé dítě potřebuje něco jiného, protože je jednoduše jiné, jinak ustrojené, vyrůstá v jiném prostředí a má jiné možnosti. A co já pro to můžu udělat, abych tyto možnosti nezabil?

Se souhlasem autora převzato z jeho blogu

20 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...
8. července 2018 v 6:42  

Z několika nabízených alternativ autor vybral tu zaručeně nepravdivou. Škola není a nemůže být "dětí". Děti nenesou za nic odpovědnost, a proto nemohou plnohodnotně rozhodovat. ////

Znamená zmínka o eduinu, že autora platí George Soros? ////

Michal Komárek řekl(a)...
8. července 2018 v 7:13  

A Vaše zmínka o Georgi Sorosovi znamená co, pane Kocourku?

E.Kocourek řekl(a)...
8. července 2018 v 15:55  

Onehdy jste mě káral, pane Komárek, že jsem kohosi obvinil bezdůvodně. Tak jsem se tentokrát chtěl ujistit, že to bezdůvodné není. Znamená nebo neznamená tedy ona zmínka o eduinu, že autor pracuje pro Open Society Fund? Předpokládám, že takovýmto dotazem nikoho nenapadám ... ////

Michal Komárek řekl(a)...
8. července 2018 v 16:15  

Obávám se, že Vaše otázka je absurdní, pane Kocourku.

E.Kocourek řekl(a)...
8. července 2018 v 16:52  

Absurdní, pane Komárek? Jeden význam výrazu "absurdní" je "jasně nepravdivý". Jelikož jde o otázku, tento význam nepadá v úvahu. ////

Další význam výrazu "absurdní" je "nemístný" a "nepatřičný". Tak to docela věřím, že Sorošovým zaměstnancům a podržtaškům připadá nepatřičné, je-li jejich zaměstnanecký poměr zveřejňován. Asi cítí, že je to ve vážně míněných výměnách názorů staví do nežádoucí role, že? ////

Michal Komárek řekl(a)...
8. července 2018 v 17:15  

Pane Kocourku, běžně je slovo "absurdní" používáno ve smyslu "nesmyslné". To jsem měl na mysli. A absurdní je zřejmě také pokračovat v této diskusi.

vstek řekl(a)...
8. července 2018 v 17:28  

Proč je nesmyslné hovořit o propojení EduInu s Open Society Fund? Není snad pravda, že přes neziskové organizace dochází k ovlivňování naší vzdělávací politiky ve prospěch plánů p. Soroše? Vždyť si o tom cvrdlikají nejen vrabci na střeše. Jenom Vám se to p. Komárku zdá absurdní.

Michal Komárek řekl(a)...
8. července 2018 v 17:35  

Pane Steklý, pro šíření konspiračních teorií ohledně neziskových organizací, použijte, prosím jiné weby a jiné diskuse.

vstek řekl(a)...
8. července 2018 v 17:46  

To byl opravdu silný argument. Když nebudete na Českou školu (ne Komárkovu školu) neustále cpát články neziskovek, které rozvracejí české školství, tak nebudu mít důvod psát své příspěvky. Jak prosté.

Anonymní řekl(a)...
8. července 2018 v 18:44  

Pane Steklý a pane Kocourku, já bych hrozně rád věděl, jaké plány má s českým školstvím G. Soros. Protože těžko už to může být horší, ptám se: chystá nějaké změny? Jestli ano, půjdu hned mávat vlajkou s jeho portrétem. A k tomu, že pod textem s rozumnými názory někdo reaguje poznámkami "kdo ho platí" apod., to je opravdu mimo mísu. Pane Steklý, naše školství potřebuje rozvrátit, i když chápu kořeny vašeho "republiku si rozvracet nedáme". Jsem pobaven názorem, že náš školský systém je něco, co se musí netknuté chránit, protože je to dobré. Směšná představa. To je pak to opravdové ignorantství :-)

vstek řekl(a)...
8. července 2018 v 19:40  

"Naše školství potřebuje rozvrátit.." Ano, čím hůř, tím lépe. To už tu také bylo. Tak si to rozvracení s p. Komárkem užijte. Přeji krásné prázdniny.

E.Kocourek řekl(a)...
8. července 2018 v 22:29  

Pokud pan Znalec zastává stanovisko, že každá/jakákoli změna českému školství může jedině prospět, a pokud to míní vážně, lze jej očekávat se Sorosovým portrétem v ruce na nejbližší akci Sorosových neziskových příznivců. Jak kdysi říkal VK sr., to, co v Česku probíhá, je studená občanská válka. ////

Jaké konkrétní plány má s českým školstvím G. Soros a jaké přesně chystá změny nelze odhadnout z jeho vylhaných prohlášení, ale lze to odhadnout z činnosti osob, které G.Soros finančně podporuje. Tedy rozvrat a likvidace "tradičních" hodnot, ve finále rozvrat a likvidace naší civilizace. Překvapuje mě, že ho v tom někdo podporuje, ale najdou se tací. ////

"těžko už to může být horší" -- Navzdory úsilí socialistických vlád a socialistických ministrů, a navzdory péči nejrůznějších NGO, české školství stále ještě produkuje absolventy, kteří umí dělat něco užitečného. ////

"pod textem s rozumnými názory ..." -- To, co vám připadá jako rozumné, může někomu připadat jako diskutabilní a někomu dalšímu jako nerozumné. Nebo vy snad máte na rozumnost monopol? ////

Pokud někdo inzeruje svoji příslušnost k NGO, proč se nemám ptát, jak silná ta příslušnost je? Tedy "kdo ho platí?". Vás to nezajímá? Nebo vy už to víte? ////

"Jsem pobaven názorem, že náš školský systém je něco, co se musí netknuté chránit, protože je to dobré. Směšná představa. To je pak to opravdové ignorantství" -- Odsud to vypadá, pane Znalče, že diskutujete spíše ad hominem nežli ad rem. ////

Michal Komárek řekl(a)...
9. července 2018 v 7:20  

Pane Kocourku, tak ještě jednou: Pro šíření konspiračních teorií o G. Sorosovi a neziskovkách doporučuji využít jiné weby. Nevím stále, co považujete za "inzerování své příslušnosti k NGO", ale možná nerozumíte tomu, co znamená popiska u fotky. tedy: Tam "eduin" znamená, že fotka je převzata od EDUin, nikoli, že tam pan Král, který je učitel, pracuje.

E.Kocourek řekl(a)...
9. července 2018 v 9:25  

Pane Komárek, správně jste odhadnul, že mě zaujalo to, čemu říkáte "popiska u fotky". Děkuji vám za vysvětlení, byť mohlo přijít dříve. Budu vám tedy věřit, že pan Král NEPRACUJE pro eduin. ////

Vzal jsem na vědomí již vaši první výzvu ohledně G.Sorose. Avšak potom mě komentátor Filmový znalec VYZVAL k vysvětlení. Co se týče vašich údajných "konspiračních teorií", nejspíš se rozcházíme ve výkladu onoho pojmu. Až budete psát o únosech lidí mimozemšťany, budou to konspirační teorie. Avšak působení G.Sorose a jeho nohsledů je po čertech reálné. Maďarsko jeho organizace vykázalo ze svého území a Rusko vyžaduje, aby jím placené organizace se veřejně hlásily k tomu financování. ////

Možná by pomohlo, kdybyste na stránce "O nás" upřesnil váš vztah k NGO obecně a k G.Sorosovi zvláště. Něco ve smyslu "nepřipustím kritiku ..." ////

Simona CARCY řekl(a)...
9. července 2018 v 10:44  

Škola patří tomu, kdo její provoz platí. Tím, že je převážně (prosím nechytat za slovo) placena zřizovateli, jimiž jsou převážně obce nebo kraje, jde jen o přerozdělené peníze státu. Tristní současný stav školství je dán tím, že je vzdělání poskytováno tak trochu jako polévka u Armády spásy. Je "zadarmo" a podle toho chutná. Ti, co nemusí do fronty na spásnou polévku, jedí v restauraci, kterou si svobodně zvolí a za poskytnutou službu platí. Jenže pak se najdou edu-experti, kteří by rádi říkali Armádě spásy, co má vařit, aby se to těm ve frontě líbilo. Asi tak, pane Komárku.

Karel Lippmann řekl(a)...
9. července 2018 v 16:18  

Komenský nazval školu dílnou lidskosti. Koncem minulého století její tehdejší stav prof. Milan Machovec charakterizoval jako dílnu odlidštění. Někteří diskutující na ČŠ (ale nejen zde) jeho slova bohužel potvrzují. Škola patří lidem. Od dětského věku do smrti. Ve škole se připravujeme na všechny etapy dalšího života, kvalita školy má celoživotní důsledky jak pro jedince, tak pro společnost. Jejími bezprostředními uživateli jsou však děti a mladí lidé. Těžko mohou podstatu vzdělávání ovlivnit. Všichni, kteří mají se školstvím něco společného, by si měli uvědomit, čím lidem a společnosti bez ohledu na věk prospívají, a čím naopak škodí. Měli by se tím zabývat o to intenzivněji právě proto, že žáci jim do toho nemohou zásadně mluvit. Mohou jen po svém vzdorovat. Setrvačnost má za těchto okolností neobyčejnou sílu. A známky jsou po ruce vždy. Rodiče pak svým dítkám často dávají ponaučení tohoto typu: "Když jsem to přežil já, ty to přežiješ taky."

Simona CARCY řekl(a)...
10. července 2018 v 9:50  

Ano, ano - všechna moc patří lidu, tak to bylo v ústavě, že. A k čemu to bylo tehdy, k čemu to je nyní? Lidu patří moc a podle Lippmanna i škola. Tím by se vysvětlovalo, proč to s naší zemí i naším školstvím vypadá tak, jak to vypadá.

Karel Lippmann řekl(a)...
10. července 2018 v 11:16  

Ten (ta), kdo se skrývá za jménem Simona CARCY, jako obvykle jen provokuje. Že všechna moc patří lidu v ústavě jen nebylo, ale stále je: "(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní." A navíc jsem nenapsal, že škola patří lidu, ale lidem. A to všem. Simona Carcy také do školy chodila a také zdarma. Platili jiní. Teď platí on(a). Školství ovšem vypadá podle toho, že do něho za zády lidí nejvíce mluví právě ti, kteří lidmi pohrdají a z vzdělanostních nedostatků (hlavně mylných představ o tom, co vzdělání vlastně je a k čemu má lidem sloužit), které udržují v "provozu", sami těží.

Jiri Janecek řekl(a)...
10. července 2018 v 11:40  

A komu patri autobusy MHD?

PP řekl(a)...
10. července 2018 v 16:08  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.