Revize RVP pro střední odborné vzdělávání

pátek 25. května 2018 ·

Podle rámcových vzdělávacích programů (RVP) učí odborné školy zhruba 10 let. Do vzdělávání byly zaváděny postupně, v šesti vlnách, od roku 2005 do roku 2012. Školy z první vlny učily podle nových RVP od září 2009, školy z poslední vlny od září 2015. Na rozdíl od RVP pro základní vzdělávání, který prošel od doby svého zavedení v roce 2005 mnoha úpravami, se do RVP pro střední odborné vzdělávání (SOV) plošně „nesahalo“ – až na úplné výjimky v podobě dílčích změn v souvislosti s legislativou. Jak budou plánované revize RVP SOV vypadat?


Proč je komplexní revize potřeba

První důvodem je potřeba inovací obsahu vzdělávání, revize ale chtějí řešit i další témata jako jsou kvalita, flexibilita a prostupnost. Těsně spolu souvisejí a ovlivňují se navzájem.

Do revizí chceme promítnout nové přístupy k odbornému vzdělávání: na široce koncipovaný odborný základ bude navazovat užší odborný základ, který povede až ke konkrétní kvalifikaci. Absolvent takto koncipovaného oboru by měl být flexibilnější, a proto i lépe uplatnitelný na trhu práce, připravený se lépe a rychleji překvalifikovat, pokud svou práci ztratí.

Revidované RVP budou klást zvýšený důraz na praktickou složku vzdělávání. Řada výsledků učení bude formulována prakticky, povede k získání konkrétních odborných kompetencí. Revize zohlední aktuální požadavky trhu práce, které budou i s využitím popisů kvalifikací v NSK.

Podstatná je také prostupnost vzdělávacích cest, která musí umožnit každému jednotlivci, aby mohl kdykoli navázat na přerušené vzdělávání a mohl pokračovat k získání vyššího stupně – včetně uznání předchozího učení.

Jak se spolu se šířeji pojatými obory změní celkové uspořádání kurikulárních dokumentů

Oblast všeobecného vzdělávání bude v RVP SOV stanovena s ohledem na stupeň vzdělání (E, H, M/L0) a bude navazovat na předchozí stupeň všeobecného vzdělání pro všechny, od mateřské školy po maturitu.

RVP SOV budou koncipovány, pokud to bude možné, na principu širšího odborného základu. RVP pro konkrétní obor pak bude úzce propojen s kvalifikacemi v NSK. Školy si tedy budou moci zaměřit svá ŠVP právě do oblastí popsaných profesními kvalifikacemi v NSK. Všeobecně vzdělávací složka RVP bude mít i průpravný charakter směrem k odborné části. Tento koncept nyní ověřujeme ve vybraných skupinách oborů.

Zvláštní skupinou jsou obory vzdělání kategorie E, kde je většina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I pro ně budou RVP inovovány. Uvažujeme také o možnosti převedení oborů kategorie J do kategorie E a – v případě, že nejsou aktivní – i o jejich možném utlumení.

Poměrně značná část absolventů odborných škol míří v posledních letech na vysokou školu. Přesto je cílem SOV vybavit žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi a připravit je v rámci výuky na bezproblémový přestup do pracovního procesu. Řada z nich se často vrací na trh práce, aniž by studium na vysoké škole dokončila. Absolventi musejí splňovat předpoklady pro uplatnění na trhu práce v oboru středního odborného vzdělávání, ve kterém se vzdělávali, tj. mít určitou kvalifikaci, odpovídající výstupu z příslušného oboru vzdělání, s níž se na trhu práce uplatní.

Jak to bude s odborným výcvikem

RVP pro obor vzdělání, jehož součástí je odborný výcvik (kategorie dosaženého vzdělání E, H, L0), bude konstruován jako široce profilovaný větvený obor s možností ukončit studium po 2., 3. a 4. ročníku. Pro školu to bude znamenat možnost vytvořit svůj ŠVP pro dvouleté, nebo tříleté, nebo čtyřleté obory, popř. pro všechny uvedené úrovně či jejich kombinace. Pro žáky to znamená možnost různých vzdělávacích drah.

Tento přístup ke konstrukci RVP/ŠVP by měl žákům umožnit dosáhnout maxima podle jejich schopností a motivace. Úspěšné ukončení studia zvolené úrovně a odborného zaměření povede k získání certifikátu – výučního listu, resp. maturitní zkoušky. Pro specifické obory, ve kterých se nepodaří funkční společný odborný základ vyčlenit, budou i nadále připravovány samostatné RVP.

Jak to bude s nástavbovými obory

Předpokládáme, že současné obory vzdělání kategorie L5, tzv. nástavbové obory, budou z důvodu vysokého podílu předčasných odchodů žáků z tohoto typu vzdělávání omezeny.

Jak to bude s propojením na Národní soustavu kvalifikací

Zatímco RVP by měl být i nadále stabilnější dokument, obsahující odborný základ, flexibilní složku by řešilo propojení s profesními kvalifikacemi NSK, které ze své podstaty pružněji reagují na potřeby trhu práce i dynamiku změn technologií.

V RVP pro obory vzdělání s výučním listem bude určena návaznost na příslušné kvalifikace NSK. V oborech vzdělání kategorie M s maturitní zkouškou – kde to bude možné (tj. budou existovat odpovídající profesní kvalifikace NSK na úrovni EQF 4) – bude rovněž určena návaznost na kvalifikace NSK. Pro ostatní případy budou připraveny samostatné RVP. O míře volnosti v provázání RVP s konkrétními profesními kvalifikacemi se nyní diskutuje.

Jak to bude s průřezovými tématy

Průřezová témata v RVP zůstávají, je ale nutné promítat je do všech oblastí, do všech předmětů, nikoli stavět mimo, jako byly doposud.

Kdy budou nové RVP SOV platit

V tomto roce připravujeme v NÚV aktualizace odborných částí RVP SOV. Budou dokončeny koncem roku 2018 a následně předloženy na MŠMT ke schválení.

Komplexní revize kurikula pro SOV budou zpracovány – stejně jako u všeobecného vzdělávání – v roce 2020.

Kdo se na revizích podílí

První fáze revize se uskutečňuje v oborových skupinách, které koordinuje garant NÚV. Oborové skupiny jsou vytvořeny pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Odborná složka středního vzdělávání bude v revidovaných RVP propojena s Národní soustavou kvalifikací.

Na základě opakovaných diskusí a připomínkování v oborových skupinách, potažmo v jejich pracovních skupinách, vytvoří odborní garanti NÚV při revizích návrhy RVP, které budou dále diskutovány a připomínkovány.

Zdroj: Zpráva NÚV

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.