Prohlášení společnosti H-mat k rozhovoru DVTV s profesorem Dlabem: Profesor Dlab se omluvil profesoru Hejnému

čtvrtek 10. května 2018 ·

Těší nás, že se DVTV věnuje tématu matematiky, která si rozhodně zaslouží pozornost. Dovolte mi ovšem reagovat za společnost H-mat na rozhovor s profesorem Vlastimilem Dlabem publikovaný 2. května 2018 pod titulkem Dlab: Matematika je strašák všude, je to vina učitelů. Hejného metoda vede k duševním poruchám žáků. Profesor Dlab v rozhovoru s moderátorem Martinem Veselovským uvedl celou řadu spekulativních tvrzení. To nejvíce provokativní se objevuje v titulku: podle něho Hejného metodou žáci nesmyslně trpí a údajně existuje řada studií, které dokazují, že mají duševní potíže a vyhledávají pomoc.


Vyzvali jsme profesora Dlaba, aby se za svá tvrzení omluvil, anebo aby je doložil ex post, protože při rozhovoru toho nebyl schopen ani na přímou výzvu moderátora. Profesor Dlab zareagoval omluvou přímo profesoru Hejnému za svoje necitlivé formulace, které DVTV vybralo do nadpisu.

V rozhovoru měl v úmyslu odkázat na článek Renaty Wolfové Výuka matematiky na základní škole aneb když se dětem nedaří. Podotýkáme, že tento článek v časopise Řízení školy (2016, č. 6, str. 27–30) nemá charakter studie opírající se o čísla či odborný výzkum, nýbrž je shrnutím zkušeností speciální pedagožky z Pedagogicko-psychologické poradny a jako takový představuje jeden kritický hlas, proti němuž lze obdobně postavit naopak pozitivní reference odborníků s Hejného metodou. Z dopisu profesora Dlaba Milanu Hejnému rovněž vyšlo najevo, že DVTV tento rozhovor natočilo už na konci února a publikovalo jej tedy deset týdnů poté.

DVTV navíc redakčně zvýraznilo a prostřednictvím médií vydavatelství Economia šíří další nepravdivá tvrzení profesora Dlaba týkající se horších výsledků žáků vyučovaných Hejného metodou, či toho, že se negativně odlišují. Jak ukázala studie České školní inspekce, výsledky žáků vyučovaných podle Hejného metody jsou po prvním stupni dokonce o něco lepší, než je průměr. Řadu těchto mýtů stereotypně opakovaných odpůrci Hejného metody profesor Hejný společně se svými nejbližšími spolupracovníky vyvrátil v otevřeném dopise, který pod názvem Ve 21. století dril a biflování děti k matematice nepřitáhnou adresoval Jednotě českých matematiků a fyziků. Tento dopis obsahující přesvědčivá fakta včetně odkazu na studii České školní inspekce byl 12. dubna 2018 rozeslán i médiím a široce diskutován. DVTV mělo tedy příležitost před publikováním rozhovoru dostatek času, aby zohlednilo poměrně bouřlivý vývoj v posledních dvou měsících a korigovalo alespoň některá z tvrzení profesora Dlaba nezakládající se na pravdě. Tím, že to neudělalo a fakta si neověřilo, nadále aktivně přispívá k jejich šíření. Klademe si otázku, kolik má tento přístup společného se seriózní žurnalistikou.

Rozhovorem s profesorem Dlabem se cítí být poškozena nejen Hejného metoda výuky matematiky a její autoři, ale také tisíce učitelů matematiky, kteří ji vzali zcela dobrovolně za svou a s její pomocí vychovávají děti k radosti z poznání. Hejného matematika se poněkud nezaslouženě v posledních měsících stala zástupným symbolem boje o úroveň matematických znalostí českých žáků.

I z těchto důvodů považujeme za nutné, aby byly věci uvedeny na pravou míru.

Za společnost H-mat, o.p.s. její ředitel Tomáš Rychecký

Zdroj: Tisková zpráva H-mat

7 komentářů:

Oldřich Botlík řekl(a)...
10. května 2018 v 8:55  

Je jistě v pořádku, že se prof. Dlab omluvil prof. Hejnému.

Nezaznamenal jsem ovšem, že by se omluvil také všem těm prosťáčkům, kteří nerozpoznali, že Dlab v rozhovoru bohapustě žvaní. A slintali blahem, že Hejného metoda konečně dostala na frak: „Považte, od OPRAVDOVÉHO PROFESORA!“

Bylo jich hodně a nejspíš jich dost zůstane i nadále. Nemůže to být jinak, když většina národa trénovala ve školní češtině určování druhů vedlejších vět příslovečných a „hledání pádu, ve kterém ve třetím odstavci není užito žádné podstatné jméno“. Teď se to přece všem skvěle hodí…

Dost se ovšem divím tomu, co společnost H-mat vyčítá DVTV. Redaktor Martin Veselovský vedl samotný rozhovor velmi profesionálně. Navíc jsem v titulku rozhovoru i v perexu zaznamenal důslednou snahu vyjádřit, že V. Dlab sděluje své názory – nikoli pravdivé, prokázané informace.

Datel řekl(a)...
10. května 2018 v 9:01  

Koukám, že pan OB je jediný inteligentní člověk mezi námi ostatními.

tyrjir řekl(a)...
10. května 2018 v 10:49  

Profesor Dlab zareagoval omluvou přímo profesoru Hejnému za svoje necitlivé formulace, které DVTV vybralo do nadpisu.

Pokud je to tak, smekám před významným matematikem, učitelem a před člověkem* panem profesorem Dlabem, který, ač nutně nemusel, vcítil se po hloupé novinářské zkratce (nebo spíš po nadpisovém vyzmizíkování jádra jeho sdělení**, které, bohužel převzala i Česká škola) do pozice prof. Hejného a projevil opět svou odbornou a lidskou úroveň.

*Životopis prof. Dlaba v češtině
https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/126057/MathBohem_117-1992-4_9.pdf&ved=2ahUKEwi5oOGT3fraAhXiDpoKHVRHA2QQFjAQegQIAhAB&usg=AOvVaw0pR1BXzLv1dL_AeOiJkASm

**
Silnice vedoucí k lepšímu matematickému vzdělávání je zneprůjezdňována neschopností části řidičů školních autobusů (učitelských převozníků žáků k matematické vzdělanosti) a sesuvem kamení pedagogického populismu říká profesor Dlab. Řešením je zlepšit autoškoly, správu silnice, mít lepší řidiče a silnici bez kamení.

Profesor Hejný říká, že ta silnice ani to, kam a jak vede, nejsou véci až tak důležité. Že hlavním úkolem učitelů je pěstovat v dětech radost z výletu po takové silnici s Hejného odpočívadly, z nichž je z při zastávkách školního autobusu dobře vidét na zvířatka dědy Lesoně.

Bližší je mi názor prof. Dlaba, a to i proto, že vyslovil vcelku relevantní názor na autoškoly, na státní správu silnic i na to, že pro mnohé děti, rodiče i pro dobré učitele a odbornou i širší veřejnost je výletění po takové silnici pořádná otrava.


http://www.ceskaskola.cz/2018/05/matematik-dlab-hejneho-metoda-vede-k.html#comment-709883124612429895

Učitel je ten, kdo zná vědu, kterou vyučuje a umí ji srozumitelně předávat žákům. Stát, který podfinancoval školství a otevírá přitom školní dveře pedagogickému populismu podkopává svou budoucnost. Tohle je pro mne jádro sdělení prof Dlaba, které ten nadpis opomenul.


J.TýřKvaternion řekl(a)...
10. května 2018 v 11:11  

Tak prof. Dlab je alespoň schopen uznat svoji chybu a omluvit se. To je něco, co je zcela mimo schopnosti třeba pana Motla.

tyrjir řekl(a)...
10. května 2018 v 11:21  

Učitel je ten, kdo zná vědu, kterou vyučuje, a umí ji srozumitelně zprostředkovat žákům. Stát, který podfinancoval školství a otevírá přitom školní dveře pedagogickému populismu, podkopává svou budoucnost. Tohle je pro mne jádro sdělení prof Dlaba, které ten nadpis opomenul.

Ten trend založený na PEDAGOGICKÉMU POPULISMU (na nevědeckém ústupu od Ústavou ČR od systematického VZDĚLÁVÁNÍ ve školách je velmi nebezpečný:a bohužel se projevuje nejen při výuce matematiky. Viz třeba

TORNÁDO KAT A VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH

Školy jsou především vzdělávací zařízení. O tomto POVINNÉM JÁDRU práce škol hovoří Ústava a Školský zákon České republiky i zdravý rozum lidí. Hyperaktivistická práce ministryně Valachové tomu však neodpovídala, a to ani ve věci Inkluze, ani ve věci Kariérního řádu a ani ve věci rozpočtového financování a platů učitelů škol:

Česká republika je cca z 80 % Levnou montovnou s více než osmdesáti procentně zfeminizovaným a opatrovnicky formovaným školstvím. Levnou montovnou s nízkými platy lidí včetně učitelů. Aby tomu tak nebylo, musí, když je ze zákona povinno, MŠMT ČR důsledně respektovat fakt, že školy jsou prvotně vzdělávací zařízení. Musí, ale nestalo se: Tomuto JÁDRU (podstatě) školství ideotický (ideově dogmatický) JADERNÝ VÝBUCH ministryně Valachové, myslím, velmi uškodil. Tím, že sociálně a zdravotně opatrovnické věci byly při Inkluzi i v návrhu Kariérního řádu systémově nadřazovány prioritní úloze škol totiž vzdělávání. Tím, že propast mezi platy učitelů a platy v ostatních VŠ kvalifikovaných profesích se dál zvětšila a školský rozpočet je nadále prachbídný. Tím, že "školsko růžové Tornádo KAT" dost trapně vyšumělo v důsledku korupce v MŠMT ČR s výmluvu na tzv. politickou kulturu. Atd....

Doufám, že poločas rozpadu důsledků tohoto, myslím, ideotického, fondočerpačstvím podbarveného a se systémovou korupcí hraničícího, JADERNÉHO VÝBUCHU v hrubě pofinancovaném českém školství nebude příliš dlouhý. Přispět k tomu by, myslím, mohly a měly i příslušné ústavně právní výbory Sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Například tím, že dají, společně s parlamentními školskými výbory prostřednictvím Parlamentu ČR české vládě podnět k vyšetření korupce v čerpání EU dotací a k narovnání školského rozpočtu a platů učitelů na jinde obvyklou úroveň...


http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

J.Týř

Brandtnerová řekl(a)...
10. května 2018 v 18:47  

Titulek byl klamavý, nepravdivý: Pan Dlab se nejdříve zmiňuje o“ vážných poruchách“, což lze nejpravděpodobněji vyložit jako poruchy učení. Dále upřesňuje, že se nejedná o duševní poruchy, ale „duševní potíže“. Když moderátor následně podsouvá (snad i omylem) formulaci „duševní poruchy“, reaguje: „Neřekl jsem poruchám, ale duševním problémům.“ Porucha a problém (respektive potíže) je velký rozdíl. Vzhledem k tomu, že se z výše uvedeného článku dozvídáme, že rozhovor byl dva měsíce předtočen, nemohlo dojít ke zkreslení titulkem z důvodu časového presu, jak se někdy v žurnalistické praxi stává. Nicméně je asi pravda, že formulace a jakési „zamotání se“ v rozhovoru nebylo nejšťastnější, proto se zřejmě – odhaduji – pan Dlab omluvil. Osobně jsem tomu ale nepřikládala žádný význam, důležitá jsou fakta. Od dvacetiminutových rozhovorů neočekávám dokládání fakty v plném rozsahu, protože právě televize jako médium velmi omezuje argumentační prostor, a to časem i vizualizací (názorností). Možná si toho dokonce pan Dlab byl mnohem více vědom než moderátor. Proto mi také přijde až úsměvné, jak zde někteří nadsazují právě význam televizního vystoupení. Přesvědčení, že člověk bude dostatečně informován jen tím, že sleduje televizi, je totiž současný společenský mýtus a naprostý omyl.

Zde bych také poukázala, že – jak už jsem jednou uváděla v jiné diskuzi – DVTV není zdroj investigativní žurnalistiky, ale jakési populární publicistiky, která může mít nakonec stejně blízko k bulvární jako ke kvalitní publicistice. Osobně ho v podstatě nesleduji, důvodem je výběr témat a nepříliš kvalitní způsob moderování. Konkrétně u Veselovského se nejedná o vystudovaného žurnalistu – a je to mnohdy znát. Napadá mě i analogie s výukou matematiky: Chybí-li dobré základy, založené na informacích zprostředkovaných odborníkem či odborníky (učitelem), člověk se je nenaučí sám (neobjeví), odkoukáním od kolegů (od dětí ve třídě) či praxí. Na kvalitě práce je to vždy znát. Možná, že právě Veselovský je toho názorným příkladem.

Ukázkou toho, jak Veselovský někdy „mlží“, je například tato pasáž, kde se hovoří o testování: „Abychom byli korektní, ta metoda ROZHODNĚ do českého vzdělávacího systému nebyla zařazena bez jakýchkoliv testů.“ Pan Dlab odpovídá: „Víte o nějakých testech? Já nevím.“ Veselovský se odpovědi vyhne.

tyrjir řekl(a)...
14. května 2018 v 0:18  

Vyzvali jsme profesora Dlaba, aby se za svá tvrzení omluvil, anebo aby je doložil ex post, protože při rozhovoru toho nebyl schopen ani na přímou výzvu moderátora. Profesor Dlab zareagoval omluvou přímo profesoru Hejnému za svoje necitlivé formulace, které DVTV vybralo do nadpisu.

píše Tomáš Rychecký, ředitel společnost H-mat v tiskové zprávě H-mat

http://www.ceskaskola.cz/2018/05/prohlaseni-spolecnosti-h-mat-k.html

Je to, myslím, vcelku jasné:

Společnosti H-mat prof. Dlab na její výzvu vúbec neodpověděl. Napsal jen osobní dopis prof. Hejnému. Ten se s ním zřejmě svěřil společnosti H-mat a ta toho, podle mého názoru, ve své tiskové zprávě (prohlášení) zneužila. Otázkou je, zda se to stalo nebo nestalo se souhlasem prof. Hejného.

Profesor Hejný a společnost H-mat nechť si sami odpovědí na otázku, zda byl jejich postup profesionálně a lidsky v pořádku. Podle mého názoru nikoli.


K tomu viz i
http://www.ceskaskola.cz/2018/05/michal-komarek-chce-spolecnost-h-mat.html

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.