Michal Komárek: Chce společnost H-mat zakázat kritiku Hejného metody? A jak podle ní vypadá „seriózní žurnalistika“

čtvrtek 10. května 2018 ·

Společnost H-mat, která propaguje Hejného výuky matematiky vydala prohlášení, v němž sděluje, že matematik Vlastimil Dlab se omluvil Milanu Hejnému za „necitlivé formulace“ v rozhovoru pro DVTV. Prohlášení působí nedůvěryhodně až absurdně ve dvou bodech:
1) není jasné za co a v jakém rozsahu se profesor Dlab omluvil, jeho omluva není součástí prohlášení. 2) A to je ještě závažnější: Zdá se, jakoby společnost H-mat nepřipouštěla kritiku Hejného metody a chtěla ji v médiích cenzurovat.


1) Prohlášení má titulek: „Profesor Dlab se omluvil profesoru Hejnému“. Bohužel text formulaci omluvy nepřináší a působí v tomto ohledu mlžně. Za co všechno se profesor Dlab omluvil? Za tu „necitlivou formulaci“, kterou použila redakce DVTV v titulku? Ještě za něco jiného? Připustil, že něco z jeho kritiky je nepodložené, chybné? Nebo naopak na kritice trvá? Pokud platí druhá možnost, pak je prohlášení zavádějící: Vlastimil Dlab se sice omluvil, ale pouze za detail, za „necitlivou formulaci“, navíc „necitlivě“ použitou redakcí. To se, bohužel v rozhovoru s médii stane…

2) Prohlášení společnosti H-mat obsahuje ale ještě mnohem závažnější problematickou pasáž. V ní prohlášení kritizuje redakci DVTV a moderátora Martina Veselovského. Podle H-mat:

„DVTV navíc redakčně zvýraznilo a prostřednictvím médií vydavatelství Economia šíří další nepravdivá tvrzení profesora Dlaba týkající se horších výsledků žáků vyučovaných Hejného metodou, či toho, že se negativně odlišují... Řadu těchto mýtů stereotypně opakovaných odpůrci Hejného metody profesor Hejný společně se svými nejbližšími spolupracovníky vyvrátil v otevřeném dopise, který adresoval Jednotě českých matematiků a fyziků. Tento dopis obsahující přesvědčivá fakta včetně odkazu na studii České školní inspekce byl 12. dubna 2018 rozeslán i médiím a široce diskutován. DVTV mělo tedy před publikováním rozhovoru dostatek času, aby zohlednilo poměrně bouřlivý vývoj v posledních dvou měsících a korigovalo alespoň některá z tvrzení profesora Dlaba nezakládající se na pravdě. Tím, že to neudělalo a fakta si neověřilo, nadále aktivně přispívá k jejich šíření. Klademe si otázku, kolik má tento přístup společného se seriózní žurnalistikou.“

Zdá se tedy, že podle společnosti H-mat vypadá serioźní žurnalistika takto:

1) Seriózní novinář ví, že pouze informace od H-mat jsou založeny na „přesvědčivých faktech“.

2) Když už seriózní novinář udělá rozhovor s kritikem Hejného metody – i když klademe si otázku, proč, když předem musí vědět, že narazí na řadu nepravdivých tvrzení - měl by využít „přesvědčivá fakta“ od H-mat a výroky kritika „korigovat“

3) Seriózní novinář rozhovor na základě „přesvědčivých faktů“ od H-mat promění v komentář.

4) Takový komentář pak logicky obhajuje Hejného metodu

5) Pokud novinář připustí, že kritik Hejného metody říká, co si myslí, stává se „neseriózním novinářem“ a pomáhá šířit nepravdivé informace.

Ano. Špatný novinář může udělat špatný rozhovor, ve kterém respondent zcela ovládne pole a říká si, co chce, včetně pomluv, nepravdivých tvrzení, nehorázností… To ale evidentně není případ Martina Veselovského a tohoto rozhovoru.

Reakce H-mat je naprosto neadekvátní. Svědčí o tom, že lidé z H-mat naopak o žurnalistice mnoho nevědí.

A stavějí se do pozice ochránců Jediné Pravdy, což je ta nejhorší služba, kterou mohou Hejného metodě nabídnout.

Prohlášení H-mat naleznete zde
Rozhovor s Vlastimilem Dlabem na DVTV naleznete zde

13 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
10. května 2018 v 10:45  

Tento styl firmy H-mat zdá se mi poněkud podivným... :-| Ten jejich "dopis obsahující přesvědčivá fakta" se skutečně v médiích objevil. Doporučuji se podívat na test, který ty výsledky "způsobil". Je šitý na míru dětem z Hejného metody a nemá s počty mnoho společného. Spíš je to něco jako IQ test nebo úlohy z knížky hlavolamů (tj. úlohy na jednoduchou úvahu + nějaké to zkusmo počítání, jestli "to vyjde").

https://vtm.zive.cz/clanky/deti-ktere-se-ucily-matematiku-hejneho-metodou-mely-v-testu-lepsi-vysledky/sc-870-a-193107/default.aspx

Nowak řekl(a)...
10. května 2018 v 10:53  

"Profesor Dlab zareagoval omluvou přímo profesoru Hejnému za svoje necitlivé formulace, které DVTV vybralo do nadpisu." - Myslím, že je dost zřejmé, že omluva se týkala jen tohoto bodu. Profesor Dlab přitom přímo v rozhovoru formulaci opravil, zjemnil.

Kvaternion řekl(a)...
10. května 2018 v 11:41  

Nesouhlasím s kritikou zveřejnění informace o omluvě prof. Dlaba prof. Hejnému. H-mat měl podle mě tři možnosti: 1) vůbec informaci o omluvě nezveřejnit, 2) zveřejnit ji bez znění omluvy, 3) zveřejnit omluvu se zněním. 1) by bylo předstírání, že se omluva nestala, 3) nemusí být možné (či přinejmenším doložitelné), byla-li omluva ústní, a rozhodně by bylo hrubě nekorektní, pokud proběhla soukromou korespondencí. H-mat zvolit podle mě nejlepší variantu 2), i když měl více specifikovat, za co přesně se prof. Dlab omluvil.

Naopak souhlasím s tím, že vyjádření H-matu k celému rozhovoru a publikační činnosti nakladatelství Economia k Hejného metodě je neobjektivní, nevhodné a na hranici nactiutrhačnosti (a pro H-mat kontraproduktivní). Jakkoli chápu, že se někomu zainteresovanému nemusí líbit, že prof. Dlab v rozhovoru uváděl nejen názory odlišné od jeho, ale především objektivně nepravdivé informace o Hejného metodě, rozhovor byl veden profesionálně, včetně toho, že ukázal neschopnost prof. Dlaba svá tvrzení doložit. Kritika neuvedení nesprávných informací na pravou míru je přinejmenším nepochopením žánru.

Na druhou stranu, komentář pana Komárka je podobně hysterický. Body 2) a 3) jsou korektní a odpovídají tomu, co píši výše, ale 1), 4) a 5) podsouvají vyjádření H-matu něco, co neobsahuje.

Michal Komárek řekl(a)...
10. května 2018 v 11:51  

Kvaternion

Děkuji. To, co charakterizujete jako "hysterické" je spíše lehká nadsázka a ironie. Podobně jako u charakteristiky Fotbalové asociace, nad níž jste se nedávno pozastavoval. Hezký den!

Kvaternion řekl(a)...
10. května 2018 v 12:20  

Pane Keršlágere, jednak nepravdivě tvrdíte, že otevřený dopis H-matu byl založen na výsledcích průzkumu Kalibra. Pouhým rozkliknutím odkazu - když už se tedy vyjadřujete k něčemu, co nesledujete - přitom můžete zjistit, že se odvolává na data ČŠI; na výsledky Kalibra se ani odvolávat nemůže, protože ty byly zveřejněny později.

A zadruhé velmi názorně ukazujete častý jev v kritice HM, absolutizaci cílů výuky matematiky podle tradiční metody její výuky. Test samozřejmě nebyl "šitý na míru" dětem vyučovaným Hejného metodou v tom smyslu, že by obsažené úlohy byly toho typu, který se ve výuce HM řeší; nejvýše v tom smyslu, že na rozdíl od testu, který byste si představoval Vy - tedy s úlohami na bezmyšlenkovité aplikace početních algoritmů v úlohách jako "vydělte zlomek zlomkem", jaké dominují tradiční výuce -, vyžaduje mnohem větší samostatnost myšlení žáků. A být natolik loajální tradiční výuce, že kritizujete testování samostatného myšlení, to už chce opravdu silný žaludek.

Svým přístupem ilustrujete, že před jakýmkoli testováním účinnosti výukových metod je nutné vést debatu o tom, jaké jsou cíle výuky matematiky. Dát dětem vyučovaným HM test určený pro stejně staré děti vyučované tradičně je k ničemu (stejně jako obráceně) - v různých metodách nabývají žáci různých kompetencí v různém pořadí a je na ně kladen různý důraz. Velká část kritiky HM je z tohoto důvodu naprosto nekompetentní a irelevantní, to, že děti učené tradičně umějí v tom a tom ročníku již násobit pod sebou, zatímco děti učené HM ne, nebo že mají lépe nadrilovanou násobilku, opravdu neznamená, že umějí lépe matematiku, zvláště, když si na rozdíl od dětí učených HM neumějí poradit s úlohami, pro něž nedostaly algoritmus (záměrně teď zjednodušuji, situace samozřejmě není takto černobílá, vytahuji její podstatu). Znalosti žáků proto nelze hodnotit na základě dílčích, bez dalšího samoúčelných dovedností spjatých s konkrétní metodou výuky, ale až podle schopnosti řešit přirozené úlohy, které kompetenčně spadají do matematiky. Teprve když přijmeme tento fakt, má smysl diskutovat o tom, zda by děti měly spíše umět co nejrychleji a nejefektivněji řešit malé spektrum úloh, které jsou schopny rozpoznat pomocí signálů (což odpovídá tradiční výuce), nebo podstatně širší spektrum úloh, které ovšem nemají nadrilovány a musejí jejich řešení vymyslet, takže je řeší méně efektivně a s vynaložením většího množství času a mentálního úsilí (jak odpovídá HM).

tyrjir řekl(a)...
10. května 2018 v 12:55  

ČŠI není, bohužel a vzhledem k jejímu současnému stavu snad i bohudík, instituce plně legitimizovaná ani plně kompetentní instituce pro hodnocení účelnosti výukových metod.

tyrjir řekl(a)...
10. května 2018 v 13:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
10. května 2018 v 13:29  


H-mat měl podle mě tři možnosti: 1) vůbec informaci o omluvě nezveřejnit, 2) zveřejnit ji bez znění omluvy, 3) zveřejnit omluvu se zněním. 1) by bylo předstírání, že se omluva nestala, 3) nemusí být možné (či přinejmenším doložitelné), byla-li omluva ústní, a rozhodně by bylo hrubě nekorektní, pokud proběhla soukromou korespondencí. H-mat zvolit podle mě nejlepší variantu 2), i když měl více specifikovat, za co přesně se prof. Dlab omluvil.

Claudia Schiffer mému kamarádovi (teď nevím, jestli v jeho snu, nebo ve skutečnosti:) vyznala lásku. Měl jsem tři možnosti:
1) Nezveřejnit to a tím předstírat, že mu ji nevyznala
2) Zveřejit to
3) Zveřejnit to s příslušným protokolem
Logicky jsem volil možnost 2). Ani já ani můj kamarád, který mi to vyslepičil, nejsme blbové.


:)))

Proč to podivné veřejné sdělení vydala soukromá fima H-mat? Pokud je pravda, co H-mat o té omluvě píše, proč to o té omluvě nezveřejnil sám pan Hejný? Dostala společnost H-mat od pana Hejného svolení nebo žádost néco o tom zveřejňovat?

Dále viz i
http://www.ceskaskola.cz/2018/05/prohlaseni-spolecnosti-h-mat-k.html#comment-2923885923368736030

J.Týř
Brandtnerová řekl(a)...
10. května 2018 v 18:52  

„DVTV mělo tedy před publikováním rozhovoru dostatek času, aby zohlednilo poměrně bouřlivý vývoj v posledních dvou měsících a korigovalo alespoň některá z tvrzení profesora Dlaba nezakládající se na pravdě. Tím, že to neudělalo a fakta si neověřilo, nadále aktivně přispívá k jejich šíření. Klademe si otázku, kolik má tento přístup společného se seriózní žurnalistikou.“


Moderátor Veselovský měl před rozhovorem jistě dostatek času, aby se připravil, dohledal si informace a případně korigoval jeho směr. Souhlasím se zněním článku, že způsob uvedený v citaci je cenzura.

Milan Keršláger řekl(a)...
12. května 2018 v 10:54  

@Kvaternion Nakydal jste na mne toho dost. Evidentně jste ani nečetl moje dva komentáře pod článkem, protože s vaší teorií jsou v naprostém rozporu. Hmat postupuje stejně, jak je evidetně vidět a generuje celou řadu podobných rádoby argumentů...

Kvaternion řekl(a)...
12. května 2018 v 11:18  

Pane Keršlágere, "nenakydal" jsem na Vás vůbec nic. Konstatoval jsem holý fakt, že nepravdivě uvádíte zdroj výsledků, na který se otevřený dopis H-matu odvolává, a to, že Vaše tvrzení o úlohách "šitých na míru" dětem vyučovaným HM je přinejmenším silně zavádějící. Vaše reflexe těchto pochybení je nulová. Vaše příspěvky kdesi v diskusi na jiném serveru, na který jste dal odkaz, nejsem povinen dohledávat, natož když jste na ně neupozornil, a jejich obsah to, co píši, spíše potvrzuje - chcete matematiku na ZŠ oprostit od abstrakce a redukovat na kupecké počty, takže by i testování probíhalo pomocí několika málo typových, a tedy tupě algoritmizovatelných úloh. Takže buďte tak laskav a nechte si svá hodnocení argumentace mé a H-matu, když nejste schopen prokázat jejich chybnost a naopak je (mimochodem, opakovaně) chybná argumentace Vaše.

tyrjir řekl(a)...
14. května 2018 v 0:14  

Vyzvali jsme profesora Dlaba, aby se za svá tvrzení omluvil, anebo aby je doložil ex post, protože při rozhovoru toho nebyl schopen ani na přímou výzvu moderátora. Profesor Dlab zareagoval omluvou přímo profesoru Hejnému za svoje necitlivé formulace, které DVTV vybralo do nadpisu.

píše Tomáš Rychecký, ředitel společnost H-mat v tiskové zprávě H-mat

http://www.ceskaskola.cz/2018/05/prohlaseni-spolecnosti-h-mat-k.html

Je to, myslím, vcelku jasné:

Společnosti H-mat prof. Dlab na její výzvu vúbec neodpověděl. Napsal jen osobní dopis prof. Hejnému. Ten se s ním zřejmě svěřil společnosti H-mat a ta toho, podle mého názoru, ve své tiskové zprávě (prohlášení) zneužila. Otázkou je, zda se to stalo nebo nestalo se souhlasem prof. Hejného.

Profesor Hejný a společnost H-mat nechť si sami odpovědí na otázku, zda byl jejich postup profesionálně a lidsky v pořádku. Podle mého názoru nikoli.


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
15. května 2018 v 10:36  Jak se MŠMT ČR a Národní ústav pro vzdělávání vyrovnají s nekritickým šířením Hejného pedagogického populismu? Rozhoduje místo nich Eduin?


Ostuda, kterou si, profesor Hejný utrhl svou pedagogicko populistickou demagogií a očerňováním odpůrců jeho tzv. metody výuky matematiky, je, myslím, velká. To, že některá média jeho demagogii nekriticky šíří a MŠMT ČR to ignoruje, považuji za velmi povážlivý jev. Například:


Praha - Matematika je postrachem žáků i učitelů. Mnozí studenti tvrdí, že nejde pochopit, řada učitelů si zoufá, že některé děti nelze naučit. Obě strany ale dělají několik základních chyb.

Existuje přitom učební metoda profesora Milana Hejného, podle které studují děti v řadě evropských zemí i v USA. Pozvolna ji objevuje i české školství, přitom její základy položil již v 50. letech učitel matematiky Vít Hejný, otec Milana Hejného.

Koncem listopadu Hejného metoda výuky matematiky získala hned dvě ceny Eduína, což je soutěž hodnotící vzdělávací projekty. Odborná porota přidělila Hejného projektu první místo, veřejnost druhé...

Tým při tvorbě inovativních učebnic myslel také na to, aby žáci během jedné vyučovací hodiny vystřídali několik prostředí a několik metod výuky - krokování, pavučiny, autobus, hady. Děti totiž látka musí bavit, nesmí se začít nudit.

"Naše metoda rozvíjí nejen matematiku, ale také obecně intelekt, sociální nebo komunikační schopnosti," upozorňuje Hejný.

V současné době se pracuje na učebnicích matematiky pro druhý stupeň. Plánují se učebnice pro střední školy a rozšíření podpory pedagogů učících touto metodou. Informovanost o metodě podnítila bádání, zda by se její principy daly využít i v dalších předmětech.

"Mám v hlavě učebnice matematiky touto metodou až do maturity," říká profesor Hejný a tvrdě odmítá zavedení povinné maturity z matematiky. Výuka tohoto předmětu starými metodami je podle něj obávaný dril a studenty od matematiky spíše odrazuje. Něco takového rozhodně podporovat nechce.


https://magazin.aktualne.cz/nechapou-deti-matematiku-zkuste-na-to-jit-uplne-jinak/r~c3eef3767fbe11e49bec0025900fea04/


Tohle je článek čtyři roky starý. Od té doby nebyla účinnost této (ne)metody ověřena. Začíná se na tom pracovat až teď, když se začali bouřit rodiče, učitelé a další odborníci.

Jsem zvédav, jak se s nekritickým šířením Hejného pedagogického populismu do škol vyrovná MŠMT a Národní ústav pro vzdělávání. Rozhoduje snad namísto nich Eduin, dotace a obchodní zájmy soukromých firem?

J.Týř


PS: Ví tu někdo, ve kterých zemích, v jakém rozsahu a s jakými výsledky se (údajně) v zahraničí podle té (ne)metody vyučuje? Pokud je to tak významné, proč to prof. Hejný, KMDM PedF UK a s ní personálně spřízněná firma H-mat nezveřejnili? Pokud to tak není, proč to nedementovali?Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.