Matematik Dlab: Hejného metoda vede k duševním poruchám žáků, matematika je strašák všude, je to vina učitelů

středa 2. května 2018 ·

Hejného metodou vyučovaní žáci nesmyslně trpí, je řada studií, které dokazují, že mají duševní potíže a vyhledávají pomoc. Jeden z nejnepochopitelnějších výroků profesora Hejného v DVTV byl ten, že učitel matematiky ji umět nemusí. Je to naprosto skandální, naopak učitel matematiky ji musí umět skvěle, říká profesor matematiky Vlastimil Dlab. Dodává, že jestliže žák bude vyučován jen Hejného metodou, tak poznáme ihned podstatný rozdíl a bude v dalším studiu hendikepován.Celý rozhovor je ke stažení zde
Rozhovor DVTV s Milanem Hejným je ke stažení zde

73 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
2. května 2018 v 10:33  

Silnice vedoucí k lepšímu matematickému vzdělávání je zneprůjezdňována neschopností části řidičů školních autobusů (učitelských převozníků žáků k matematické vzdělanosti) a sesuvem kamení pedagogického populismu říká profesor Dlab. Řešením je zlepšit autoškoly, správu silnice, mít lepší řidiče a silnici bez kamení.

Profesor Hejný říká, že ta silnice ani to, kam a jak vede, nejsou véci až tak důležité. Že hlavním úkolem učitelů je pěstovat v dětech radost z výletu po takové silnici s Hejného odpočívadly, z nichž je z při zastávkách školního autobusu dobře vidét na zvířatka dědy Lesoně.

Bližší je mi názor prof. Dlaba, a to i proto, že vyslovil vcelku relevantní názor na autoškoly, na státní správu silnic i na to, že pro mnohé děti, rodiče i pro dobré učitele a odbornou i širší veřejnost je výletění po takové silnici pořádná otrava.

J.Týř


Tajný Učitel řekl(a)...
2. května 2018 v 11:35  

Rozdíl v chápání souvislostí mezi pány Dlabem a Hejným v pořadu dvtv je do očí bijící. Pan Dlab viní za současný stav výuky Ma jednoznačně nízkou kvalitu (odbornou přípravu) učitelů, naproti tomu pan Hejný správně chápe příčiny tohoto stavu nikoli v učitelích samotných, nýbrž v tradičním způsobu výuky obecně, v tom způsobu, který byl a je předáván z generace na generaci. Čili podle pana Dlaba je tradiční způsob výuky matematiky nadále vhodný, pouze je praktikován špatnými učiteli. Jeho odpovědí na tento stav věcí je opět elitářský výběr adeptů na povolání učitele, jakoby na vrata pedagogických fakult bušili davy učení chtivých talentovaných matematiků. Jenže tomu tak není a nebude, pokud se plat nezvýší na min 50K čistého, což se nezvýší. Takže jsme tam, kde jsem byli, ale teď už víme že "nové metody neexistují" a Hejného metoda přináší žákům psychické potíže, jen ten výzkum se nám nějak ztratil v papírech. Jak akademicky české.

Simona CARCY řekl(a)...
2. května 2018 v 14:41  

Tajnej, nemelte o tom, že se nějaký výzkum ztratil v papírech. A pokud to chcete dělat, pak doložte, z čeho vychází váš závěr, že "naproti tomu pan Hejný správně chápe příčiny tohoto stavu nikoli v učitelích samotných, nýbrž v tradičním způsobu výuky obecně". Odkud odvozujete, že je to správně. Jo, proto, že vy si to taky myslíte. To je dost málo a nepostačuje to. Takže zpátky pro vlažnou vodu.

Karel Lippmann řekl(a)...
2. května 2018 v 15:45  

S matematikou je to stejné jako se všemi ostatními předměty.To, co je v jejich obsahu veledůležité pro všechny (tedy ne jen pro budoucí odborníky v daném oboru), tj. různé způsoby myšlení, průnik předmětu do neprofesionální sféry života každého člověka atd. o tom se žáci ve škole nedozvědí téměř nic. Ryze odborné vědomosti bez vztahu k životu v jeho celistvosti, většinou zapomenou hned po příslušné zkoušce. Chyba v zadání jedné úlohy v přijímacím testu není pohoršující (chyby se mohou dopustit i neomylně se tvářící stoupenci současné maturity), do nebe volající je fakt, že takové úlohy jsou vůbec zadány a mají spolurozhodovat o přijetí žáka na SŠ! Cílem ve skutečnosti není vzdělání, cílem je certifikát.
Žádná ideální metoda výuky v jednotlivých předmětech neexistuje. To, co zoufale chybí, je smysl učiva. Ten je totiž podmínkou motivace k učení. Když tento smysl zredukujeme na pamětní osvojení údajů, vzorečky a jejich mechanické aplikace, které drtivá většina absolventů školy v životě nikdy nepoužije, a budeme v tomto trendu tvrdošíjně pokračovat, pak se nám bude stále větší počet žáků jevit jako neschopných, přičemž na jejich "neschopnosti" se významnou měrou budeme sice podílet, leč nepřipustíme si to. Mají smůlu, protože jsou nadaní k něčemu jinému, než k tomu, co jsme jim jako kritérium vzdělanosti nastavili my a podle čeho je třídíme jako lidský materiál.
Škodíme tak velice jim i celé společnosti!

tyrjir řekl(a)...
2. května 2018 v 15:51  

Bude řádně vyšetřeno obchodní spojení KMDM PedF UK se soukromou firmou H-mat?


Jsem názoru, že

Zbytečně oslavně obchodovaná snůška neověřených psychologizujících postupů, jak při školní výuce matematiky znovuobjevovat věci, které jsou už dávno známy a po staletí při výuce úspéšně aplikovány, na úkor systémově potřebných věcí, není žádná nová metoda výuky matematiky (Dlab, Štech a další).

http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html

Výchozí princip Hejného (ne)metody říkající, že primárním cílem školní výuky matematiky je výchovnými a nikoli vzdělávacími cíli motivovaná produkce dětí a učitelů spokojených s tím, že jejich hravě konstruktivisticky objevitelská spokojenost je důležitější než kvalifikovanost učitelů a znalosti dětí (viz i ta Hejného robotická násobilka a propojení Hejného (ne)metody se soukromou firmou H-mat v rozhovoru pro časopis Týden), je princip didakticky vadný a do značné míry i společensky nebezpečný a protiprávní.

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/ondrej-steffl-438.html

To že Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dopustila své propojení se soukromou firmou H-mat obchodující nebezpečnou Hejného (ne)metodu do škol, je velmi povážlivá věc (nesrovnalost, skandál, projev vykazující znaky korupce či dokonce systémové korupce) zasluhující řádně vyšetření, a to i s ohledem na demagogii, kterou vedení KMDM PedF UK projevilo při obhajobě Hejného (ne)metody a při napadání jejích oponentů. Včetně kyberšikany (mediálního napadání) oponentů Hejného (ne)metody výuky matematiky.

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html


J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
2. května 2018 v 15:52  

Carcy nemelte, možná by měl pan Dlab doložit, z čeho vychází jeho závěr o špatných učitelích, když už se chce veřejně ztrapňovat před národem. Nebo je těch špatných učitelů právě matematiky tolik/většina, že že je to plošně evidentní na výsledcích žáků? No a ten mysteriózní výzkum pna Dlab našel nebo nenašel?

Unknown řekl(a)...
2. května 2018 v 17:18  

Dalsi, ktery nasleduje ztrapnovani ve stylu Vaclava Klause ml.

Jen do toho pane profesore Dlabe, jen do toho.
A priste prosim prineste podklady, nebo nebude zapocet

Brandtnerová řekl(a)...
2. května 2018 v 17:36  

Pane Týři, nedávno jsem našla v jedné internetové diskuzi tento příspěvek studentky PedF UK:

„Na PedF UK nás od prvního ročníku učí jen výuku dle prof. Milana Hejného. Má to být nová alternativa matematiky. Chtěla bych znát názory z praxe, jak děti reagují na jiný styl výuky? Jaký je přechod z Frausovské matematiky do té klasické?“(duben 2016)

Zdá se, že vy máte v této oblasti přehled. Je tento komentář pravdivý? Skutečně se na PedF UK učí matematika pouze podle Hejného? Mě tato informace velice překvapila.

Nowak řekl(a)...
2. května 2018 v 18:21  

"Tajnej, nemelte o tom, že se nějaký výzkum ztratil v papírech."

Rozhovor DVTV uvádí jako komentář tuto citaci: "Hejného metodou vyučování žáci nesmyslně trpí, je řada studií, které dokazují, že mají duševní potíže a vyhledávají pomoc." Pan Veselovský se prof. Dlaba na konkrétní studie zeptal, pan prof. odpověděl, že jednu asi má, chvilku listoval v papírech a nic. Pak už se o studiích nemluvilo. Opravdu přístup vědce!

Učitelky 1. stupně mají M umět skvěle, protože děti se hodně ptají a musí dostat odpovědi. Učitelka 1. stupně ovšem musí být taky hudebně, výtvarně a spotovně nadaná, musí znát historii, zeměpis, češtinu, angličtinu - děti se hodně ptají atd.

Pan prof. Dlab je už starší pán a je to znát. Nebo to není věkem?

tyrjir řekl(a)...
2. května 2018 v 18:28  

Na PedF UK nás od prvního ročníku učí jen výuku dle prof. Milana Hejného. Má to být nová alternativa matematiky. Chtěla bych znát názory z praxe, jak děti reagují na jiný styl výuky? Jaký je přechod z Frausovské matematiky do té klasické? (duben 2016)...

... Skutečně se na PedF UK učí matematika pouze podle Hejného?


Napsala paní Brandtnerová 2. května 2018 17:36.

Co je na tomhle pravda, nevím. I kdyby to byla pravda jen zčásti (třeba jen při výuce budoucích učitelů pro 1. stupeň ZŠ), byla by to závažná nesrovnalost. Jsem názoru, že hysterický dogmatismus, se kterým KMDM PedF UK Hejného (ne)metodu při svém spojení se soukromou firmou H-mat obhajuje a kyberšikana odpůrců této (ne)metody napovídají, že by to do značné míry mohla pravda být.

Je teď, myslím, na vedení PedF UK nebo UK samotné a na MŠMT ČR, aby na tyto delší dobu trvající opakované závažné podněty řádně, tj. i bez zbytečného odkladu, reagovali. Nestane-li se to v přiměřené době, nezbude zřejmě nic jiného, než dát další podněty k tomu, aby tu věc řádně (vy)šetřily další příslušné instituce.

J.Týř
tyrjir řekl(a)...
2. května 2018 v 18:50  

Mnoho čtyř pětiletých dětí umí číst a počitat už před vstupem do první třídy. Další děti se to snadno naučí klasickým postupem. Souhlasím, že jim to Hejného kadibudkovsko konstruktivistické lesoňování* na Hejného odpočívadle může způsobovat vážné problémy. Nejen jim, ale i zodpovědným rodičům, kteří musejí doma napravovat, co škola pokazila**. Nepochybuji o tom, ze prof. Dlab i mnozí další k tomu mají dostatečné podklady.

* Viz
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html
**
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/ondrej-steffl-438.html#comment-1412969730070673268

Nowak řekl(a)...
2. května 2018 v 19:11  

J. Týř: "Nepochybuji o tom, ze prof. Dlab i mnozí další k tomu mají dostatečné podklady." - ale mají je kdesi dobře schované.

Mohl by zde někdo upřesnit, na jaké studie se mohl odvolávat prof. Dlab? Zřejmě by měly být zdejší (ČR) a tedy relativně dostupné.

(Mimochodem k titulku: Prof. Dlab sice řekl, že HM vede k duševním poruchám žáků, pak se ale opravil, že přesně neví jestli poruchám, že neví, co jsou duš.poruchy, ale spíše duš, potížím.)

řekl(a)...
2. května 2018 v 21:02  

Nejsem učitel, ale jsem matematik, otec dcery, která před 8 lety šla do klasické základní školy a byl jsem tehdy zhrozen. Sám jsem si koupil učebnice (tehdy Frause) a doma jsme si dělali třeba i ty zvířátka dědy Lesoně (která ji bavila, že si je dělala i sama a pyramidy, bludiště, turistické cesty). Přijde mi, že učebnice jsou plné příkladů, které právě vedou k abstrakci (porovnávání síly husy a kočky, jako porovnání prázdné množiny a množiny obsahující prázdnou množinu). Když se prof. Dlab ptá kolik je husa a kočka, tak je to z jeho strany naprostá ignorance, kolik je asi prázdná množina a množina obsahující prázdnou množinu? A při tom je samozřejmě můžeme porovnávat.

Prof. Dlab mě velmi zklamal. V jedné větě i zaznělo, že žákům bude chybět ten dril (kolik je 13*17 do 2 vteřin?). Moje dcera dril nesnášela, stejně jako já a na 13*17 mám kalkulačku.

Na druhé straně musím uznat, že v posledních letech je kolem HM tolik humbuku, že to dobré se z Hejného metody vytrácí. Prof. Hejný pečlivě sestavil příklady, které provázejí žáka od základů matematiky a umožní porozumět matematickým jevům, ale to, jestli se dítě při matematice nudí, nebo ji/ho to začne bavit je nejvíc na učiteli.

tyrjir řekl(a)...
2. května 2018 v 22:32  

Přijde mi, že učebnice jsou plné příkladů, které právě vedou k abstrakci (porovnávání síly husy a kočky, jako porovnání prázdné množiny a množiny obsahující prázdnou množinu).

Opravdu? Co je tohle pro pána krále za "abstrakci"? Potenciál nebo účinky nějakého jevu (číselné hodnoty veličiny, která je tomu jevu příslušná) se tedy nově porovnávájí s prázdnou množinou?! Odkdy? Od zavedení Hejného (ne)metody do škol?

To, co výše anonymní nick PŠ předvádí, nemá argumentační/průkazní hodnotu ani co se týká podpisu. Takhle nesmyslná podpůrná anonymní stanoviska lze poměrně snadno generovat v libovolném počtu i roboticky pomocí počítače. Nijak jimi nejsou vyvráceny zásadní připomínky k záporům Hejného (ne)metody. Bez provedení řádného tj. seriózního vědeckého/odborného šetření účelnosti a účinnosti Hejného VÝUKOVÉ (ne)metody se budeme, obávám se, potýkat s mnohdy i hysterickým dogmatismem KMDM PedF UK, firmy H-mat a s podobnými podpůrnými výlevy jejích anonymních i neanonymních spřízněnců donekonečna.

J.Týř

Oldřich Botlík řekl(a)...
3. května 2018 v 11:41  

H-mat by měl Dlabovi za podobná vystoupení opravdu dobře zaplatit.

Nejhlasitějším kritikem Hejného metody je člověk, který během 28 minut nedokázal předložit jediný skutečný argument ani svá slova doložit. Vyplnil čas přehlídkou manipulací, lží, demagogie, naprosté naivity a senility, a tak si každý rozumný člověk musí říct, že na Hejného metodě asi něco bude.

Nechápu, jak může být člověk podobné úrovně profesorem Karlovy Univerzity. Jak to asi musí vypadat na katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, jestliže je jejím externím spolupracovníkem a přijímal ho na ni tehdejší vedoucí Bečvář, nyní rovněž kritik HM?

tyrjir řekl(a)...
3. května 2018 v 12:09  

Třináctý princip obhájců Hejného (ne)metody - NULA OD NULY POJDE

Údajný matematik a anonymní příznivec Hejného (ne)metody nick PŠ nám, )myslím, v komentáři výše sdélil 13. princip obhájců Hejného (ne)metody:

Když se prof. Dlab ptá kolik je husa a kočka, tak je to z jeho strany naprostá ignorance, kolik je asi prázdná množina a množina obsahující prázdnou množinu? A při tom je samozřejmě můžeme porovnávat.

No jasně! Porovnáme-li například prázdné argumentační množiny hloupých obhájců tzv Hejného metody, dojdeme abstrakcí ke vztahu rovnosti nul a k závěru, že "Nula od nuly pojde". :)))tyrjir řekl(a)...
3. května 2018 v 12:17  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
3. května 2018 v 12:43  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Unknown řekl(a)...
3. května 2018 v 12:51  

"Nejhlasitějším kritikem Hejného metody je člověk, který během 28 minut nedokázal předložit jediný skutečný argument ani svá slova doložit. Vyplnil čas přehlídkou manipulací, lží, demagogie, naprosté naivity a senility, a tak si každý rozumný člověk musí říct, že na Hejného metodě asi něco bude."

Rád se přidám k panu Botlíkovi a děkuji mu. Viděl jsem video a sledoval jsem tuhle diskusi o začátku a marně čekal na někoho, kdo to konečně pozná. Už jsem dokonce zoufal, že to lidi neumí rozlišit. V projevu pana profesora byly opakované pokusy o manipulaci od začátku do konce. Na tváři pana Veselovského to rozpoznání bylo jasně patrné, ale vydržel být ohleduplný až do konce.

Unknown řekl(a)...
3. května 2018 v 17:09  

výsledky hm jsou hmatatelné,neoddiskutovatelné a tragické

Brandtnerová řekl(a)...
3. května 2018 v 18:50  

Souhlasím s panem Dlabem, že kvalitní učitel kromě schopnosti umět učit vždy dobře ovládá svůj obor a má k němu pozitivní vztah. Jen takový může zprostředkovat dětem učivo tak, aby mu rozuměly a předmět si oblíbily. Jen takový může děti zaujmout a přitom je hodně naučit. Jen takový může zanechat v žácích trvalou hodnotu. Tímto směrem by se měla ubírat reforma školství.


PŠ 2. května 2018 21:02 řekl: „Sám jsem si koupil učebnice (tehdy Frause) a doma jsme si dělali třeba i ty zvířátka dědy Lesoně (která ji bavila, že si je dělala i sama a pyramidy, bludiště, turistické cesty)…”

Také jsem si jako dítě z knihovny půjčovala knížky o matematických hříčkách. A zrovna nedávno jsem osmiletému chlapci koupila publikaci s různými zábavnými úlohami a hlavolamy. Rekreační matematika však není učivo ZŠ. Ne pro každého je to totiž koníček. Takové úlohy může učitel případně dle svého uvážení zařadit do výuky jako momentální zpestření. Předpokládám, že zaujmou jen některé děti.


Tajný učitel řekl:“…jen ten výzkum se nám nějak ztratil v papírech. Jak akademicky české. “
“No a ten mysteriózní výzkum pan Dlab našel nebo nenašel?”

Studie není výzkum. Za studii lze považovat například tento článek: http://vyukamatematiky.math.cas.cz/Wolfova_Hejny_6-2016.pdf

Odhaduji, že takových studií – publikovaných či nepublikovaných – bude víc. To, že si někdo nevzpomene na konkrétní údaj či jméno, protože se nejedná přímo o informace z jeho oboru, nebo nemá při rozhovoru u sebe potřebný podklad, za pochybení nepovažuji. Zato pochybuji často, vlastně pořád, o argumentační úrovni zastánců HM.

Nowak řekl(a)...
3. května 2018 v 19:43  

Díky za odkaz na článek, se zájmem jsem si ho přečetl.
Ale "To, že si někdo nevzpomene na konkrétní údaj či jméno, protože se nejedná přímo o informace z jeho oboru", tak úplně nesedí. Prof Dlab mluvil k tématu na konferenci a na to se jistě připravoval a věděl, o čem bude řeč v rozhovoru pro DVTV. V tomto rozhovoru jednoznačně selhal a to nejen v otázce odkazu na konkrétní studie.
Na stránkách konference jsem hledal odkaz na jiné studie, našel jsem však hlavně odkazy na příspěvky pana Motla ne České škole.

tyrjir řekl(a)...
3. května 2018 v 22:47  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
4. května 2018 v 11:57  

"Vyplnil čas přehlídkou manipulací, lží, demagogie, naprosté naivity a senility, a tak si každý rozumný člověk musí říct, že na Hejného metodě asi něco bude."

Nechápu, jak někdo s takovýmto uvažováním mohl vystudovat Matfyz. Také to přičítám jisté deterioraci duševních sil ve stáří. Jen jsem si myslel, že označení někoho přímo za senilního, mi v diskusi neprojde. Když vidím, že projde, tak se vyjádřím tedy přesněji: Pan Botlík je, dle mého názoru, senilní.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. května 2018 v 12:03  

"Když se prof. Dlab ptá kolik je husa a kočka, tak je to z jeho strany naprostá ignorance, kolik je asi prázdná množina a množina obsahující prázdnou množinu? A při tom je samozřejmě můžeme porovnávat."

Přiznám se, že tomuto vyjádření nerozumím. Jak chcete porovnávat prázdnou množinu a množinu obsahující prázdnou množinu? Snad aplikací relace "býti podmnožinou"? Budiž. A jak potom porovnáte množiny {7} a {5}? To je zase argument jak noha. Kde jste tu matematiku vystudoval, pane kolego?

Pavel Doležel řekl(a)...
4. května 2018 v 12:06  

"Prof. Dlab mě velmi zklamal. V jedné větě i zaznělo, že žákům bude chybět ten dril (kolik je 13*17 do 2 vteřin?). Moje dcera dril nesnášela, stejně jako já a na 13*17 mám kalkulačku."

Jasný. Na myšlení mám sekretářku a na počítání wolfram alpha. A na dělání chytrýho mám wikipedii.

smutný učitel řekl(a)...
4. května 2018 v 13:13  

"Přiznám se, že tomuto vyjádření nerozumím. Jak chcete porovnávat prázdnou množinu a množinu obsahující prázdnou množinu? Snad aplikací relace "býti podmnožinou"? Budiž. A jak potom porovnáte množiny {7} a {5}? To je zase argument jak noha. Kde jste tu matematiku vystudoval, pane kolego?"

Ano, aplikací relace "býti podmnožinou". Pokud byste pokračoval množinou {prázdná množina,{prázdná množina}} a dále, dostanete dobře uspořádanou množinu vzhledem k relaci "býti podmnožinou" a také ordinální přístup nahlížení na přirozená čísla. Kde jste tu matematiku studoval pane matematiku Doležele?

Brandtnerová řekl(a)...
4. května 2018 v 13:43  

„Nechápu, jak někdo s takovýmto uvažováním mohl vystudovat Matfyz. Také to přičítám jisté deterioraci duševních sil ve stáří. Jen jsem si myslel, že označení někoho přímo za senilního, mi v diskusi neprojde. Když vidím, že projde, tak se vyjádřím tedy přesněji: Pan Botlík je, dle mého názoru, senilní.“

Pane Doležele, ne tak zhurta. Pana Botlíka je třeba jen upozornit, že se asi spletl a nedíval se 28 minut do svého PC na DVTV, ale do zrcadla. Nic se neděje, to se starším lidem občas stává.

Brandtnerová řekl(a)...
4. května 2018 v 15:52  

„Ale "To, že si někdo nevzpomene na konkrétní údaj či jméno, protože se nejedná přímo o informace z jeho oboru", tak úplně nesedí. Prof Dlab mluvil k tématu na konferenci a na to se jistě připravoval a věděl, o čem bude řeč v rozhovoru pro DVTV. V tomto rozhovoru jednoznačně selhal a to nejen v otázce odkazu na konkrétní studie…“


Pane Nowaku, to je věc názoru. Osobně jsem měla z rozhovoru celkově dobrý dojem. Nicméně to může být i tím, že DVTV nepovažuji za zdroj investigativní žurnalistiky, v podstatě ho nesleduji, neměla jsem tudíž velká kvalitativní očekávání. Hodnotím naopak pozitivně, že pan Dlab směřoval rozhovor do oblasti, ve které je kompetentní se vyjadřovat.

Upozorňuji také, že různé studie a výzkumy by měli prioritně předkládat realizátoři HM. Což nedělají. Nehledě na to, že experimentální fáze a její vyhodnocení mělo proběhnout před zařazením HM do školského systému. Souhlasím dle vlastní zkušenosti s panem Dlabem v tom, že propagátoři HM nejsou schopni zodpovědět jakýkoliv zásadní dotaz. Pokud jsem také správně pochopila, kritika tohoto projektu se dosud teprve formuje. Osobně jsem ráda, že je to co nejdříve, ne až za pět, deset let, kdy už budou dostatečné důkazy o případném pochybení. Důvodem, proč jsem se o tuto problematiku začala zajímat, byly totiž kritické ohlasy v mém okolí a má nepříliš dobrá setkání s touto metodou.

smutný učitel řekl(a)...
4. května 2018 v 16:23  

"Upozorňuji také, že různé studie a výzkumy by měli prioritně předkládat realizátoři HM."

No to by tedy rozhodně neměli. A v žádném případě nemusí. Dělají to jen proto, že si chtějí udržet slušnou pověst. Učitel je svéprávný člověk, který je vázán zákonem, školním řádem, RVP a ŠVP. Metody výuky si volí sám, v kooperaci s ředitelem školy.

Kvaternion řekl(a)...
4. května 2018 v 20:25  

Pan Botlík má naprostou pravdu. Kromě Hejného neznám lepší propagátory HM než Dlaba a Motla. Jejich zjevná zaujatost, neznalost problému, předstírání odbornosti, lži a agresivita jsou odpuzující dokonce i pro ty, kteří mají vůči HM seriózní námitky.

Kvaternion řekl(a)...
4. května 2018 v 20:41  

"Upozorňuji také, že různé studie a výzkumy by měli prioritně předkládat realizátoři HM."

Licoměrnost nejhoršího kalibru. Když je předloží, budou osočeni, že jejich závěry nejsou objektivní (jak se už v těchto diskusích děje), protože jsou ve střetu zájmů. Testování účinnosti různých metod musí provést nezávislá instituce, pokud je mi známo, mělo by ho do konce roku realizovat MŠMT.

Kvaternion řekl(a)...
4. května 2018 v 22:19  

Pane Botlíku,

"Nechápu, jak může být člověk podobné úrovně profesorem Karlovy Univerzity. Jak to asi musí vypadat na katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, jestliže je jejím externím spolupracovníkem a přijímal ho na ni tehdejší vedoucí Bečvář, nyní rovněž kritik HM?"

uvádím některé informace a upřesnění dokreslující kontext: doc. Bečvář je extrémní tradicionalista, byl například jedním z nejhlasitejších odpůrců porevolučního trendu ústupu od paměťového učení. Odpor k Hejného metodě, který ho spojuje s prof. Dlabem, je tak jen projevem jeho principiálního odporu k jakékoli změně ve vyučování matematiky. Oba muže dále spojuje to, že žádali na MFF UK o profesuru, ale ani jednomu z nich nebyla udělena, návrhy neprošly vědeckou radou. Titul profesor, který pan Dlab užívá, je z Kanady. Proto je Vaše formulace, že je profesorem Karlovy univerzity, zavádějící. A co se týče KDM MFF UK, pracoviště nedělá jen vedoucí (tím méně jeden externí spolupracovník), jiní tamější pracovníci jsou kvalitní odborníci, vůči kterým je zpochybňování kvality celé katedry nespravedlivé. Proto prosím takové formulace važte, konec konců, nechceme přece klesnout na úroveň prof. Dlaba a jeho souputníků.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. května 2018 v 0:35  

"Ano, aplikací relace "býti podmnožinou". Pokud byste pokračoval množinou {prázdná množina,{prázdná množina}} a dále, dostanete dobře uspořádanou množinu vzhledem k relaci "býti podmnožinou" a také ordinální přístup nahlížení na přirozená čísla. Kde jste tu matematiku studoval pane matematiku Doležele?"

Na matfyzu kolego, a vy?

Nerozumím tomu, co se snažíte prokázat. Pan profesor Dlab se ptá, kolik je kočka a husa. A víte, co říká profesor Hejný dětem? Přece pět myší. A pan profesor Dlab říká, že to je nesmysl. Na zvířátkách totiž co, kolego? Inu, na zvířátkách nemáme definovánu binární operaci sčítání, kolego. Ano, množiny {} a {{}} lze vzhledem k relaci "býti podmnožinou" porovnat. Jenže, pane kolego, i odpověď na otázku kolik je {} a {{}} existuje. Je to: {{},{{}}}. Ale kočka a husa není ani pět myší, ani sjednocení kočky a husy. Ve skutečnosti se totiž nesčítají zvířátka, ale jejich síly. Rozumím snaze profesora Hejného, zprostředkovat dětem práci s proměnnými. Naučit je, že s proměnnými lze zacházet stejně, jako s čísly. Jenže skutečný matematik přemýšlí dále. Představme si dítě, které uvažuje o proměnných výhradně tak, jak ho to naučili - přetahujou se zvířátka. Dokážeme vysvětlit rovnosti, dokážeme vysvětlit neorvnosti a říci, která sestava zvířátek je v nějaké relaci "býti kolektivně silnější" k jiné sestavě zvířátek. Dítě i na základě té představy pochopí, že je jedno, v jakém pořadí zvířátka do výsledné sestavy přiřazujeme, tj., že toto přiřazování do sestavy jest komutativní. Ale jak chcete dítěti vysvětlovat třeba asociativitu? Z čeho vyplývá? Ten model je oproti skutečné potřebě vhledu příliš omezený a to je to, co mi vadí. Jakákoliv takováto didaktická představa může být na začátku zajímavá, ale dříve, či později se téměř jistě stane naopak omezující a pak může doslova škodit. Proto se domnívám, že dítě by se mělo seznamovat s vlastnostmi abstraktních matematckých objektů od začátku, protože v určité chvíli se jakýkoliv reálný model stane svazující. Jak chcete vysvětlovat třeba nekonečněrozměrné prostory? Matematika je hodně o tom, být schopen převést reálné situace na řešení abstraktních úloh. Nikoliv naopak.

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. května 2018 v 7:56  

ad Kvaternion, o profesure V. Dlaba

Vychazel jsem z informace na ceske Wikipedii, kde se pise, ze profesuru na MFF UK ziskal roku 1992.

Uroven kazdeho pracoviste tvori lide, kteri tam pusobi. Nezaznamenal jsem, ze by se KDM MFF UK ozvala proti tomu, jak Dlab s Becvarem verejne vystupuji a nijak se nebrani tomu, aby byli s katedrou spojovani. Becvar je napriklad autorem neuveritelne vyzvy Vsem, jejichz hlas je slyset, ktera se vyznacovala mj. nostalgii po komunistickem skolstvi.

Obdobne nesmysly jako Dlab placa J. Kubat, predseda JCMF.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. května 2018 v 12:19  

Vážení čtenáři, když už se tady rozvíjí ta sprostá argumentace ad hominem, uveďme tedy věci na pravou míru a nenechme nejrůznější sprosté anonymy, aby si plácali své lži. Tady máte "životopis" profesora Dlaba:

Prof. RNDr. Vlastimil Dlab, Ph.D., DSc., F.R.S.C.

a zde "životopis" profesora Hejného:

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Zatímco první zmiňovaný dosáhl prakticky nejvyšších možných vědeckých hodností v matematice, kterých lze běžně dosáhnout, včetně velkého doktorátu (DSc.), je držitelem prestižního titulu Fellow of the Royal Society of Canada, je samozřejmě také profesorem prestižní kanadské Univerzity, stejně jako od 24.6.1992 rovněž řádným profesorem Karlovy Univerzity, kterou získal na Matematicko-fyzikální fakultě, a je světově uznávaným odborníkem např. v oblasti Lieových grup, druhý jmenovaný vystudoval sice matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě a publikoval údajně 16 odborných článků, což odpovídá zhruba odbornému asistentovi, ale profesuru má pouze na Pedagogické fakultě UK a ve vědecké dráze "pouze" kandidaturu věd, která v zásadě odpovídá titulu Ph.D. Z odborného pohledu tedy srovnávat matematickou odbornost a znalost matematiky u těchto dvou pánů, je předem naprosto jasně rozhodnutá bitva. Že se tady zase nějací zneuznaní anonymové snaží někoho zesměšňovat tím, že údajně někdo neuspěl v profesorském řízení, je trapnost nad trapnost a projev jejich duševní deteriorace. Nikdy bych nevěřil kolik zášti a duševní patologie se může vyskytovat v tomto oboru. Matematiku jsem vždy vnímal jako čistou jak v rovině myšlení, tak v rovině lidské. Ale jak se tak na to dívám, jakmile se matematika znečišťuje nějakými ideologiemi, hned se na ní nabalí agresivní ideologové a plácalové všeho typu.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. května 2018 v 12:31  

Pane smutný učiteli, mohu-li poprosit, nenazývejte mne matematikem. Je to stejné, jako byste někoho, kdo uspěl u maturity z českého jazyka a literatury, nazýval spisovatelem, nebo tajného inteligentem.

O matematice něco vím, ale když vidím úspěchy jiných, zůstal bych u zavedeného označení absolvent studia matematiky na MFF UK. Za matematika považuji např. profesora Dlaba.

Pan Hejný se rád stylizuje do hodného strejdy, který svými vědeckými aspiracemi pouze ztrácel čas. A stylizuje se do něj tak dobře, že ho přesně tak vnímám. Rozhodně se nejedná o odborného matematika.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. května 2018 v 12:32  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Kvaternion řekl(a)...
5. května 2018 v 13:01  

Pane Botlíku, informaci o neúspěšné žádosti o profesuru V. Dlaba mám od interního zdroje z MFF UK. Jak se ukazuje, nemusí být tato informace pravdivá, i když věrohodný zdroj se mi dohledat nepodařilo (seznamy jmenovaných profesorů online jsou až z pozdějších let). Protože jde o zdroj jinak věrohodný, jsem tím poněkud překvapen; snad mohlo dojít například k záměně profesorského titulu a profesorské pozice (nikoli ovšem na mé straně), to však spekuluji. Je-li tomu tak, za uvedení nepravdivé informace se omlouvám.

Oldřich Botlík řekl(a)...
5. května 2018 v 19:16  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Oldřich Botlík řekl(a)...
5. května 2018 v 19:50  

Pro me neni moc dulezite, zda Dlab je, ci naopak neni profesorem UK. Za podstatne pokladam, co predvedl v DVTV. A to bylo skutecne ubohe. Vim, ze kdyz se vratil z Kanady, katedra algebry ho odmitla, ackoli o pusobeni tam stal jak on, tak nekteri dalsi lide.

Muzu se zkusit zeptat, jak to s jeho profesurou na UK bylo.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. května 2018 v 19:55  

Bože, takže ubohost pokračuje?

Kvaternion řekl(a)...
5. května 2018 v 21:01  

Pane Botlíku, souhlasím, že profesura pana Dlaba není vzhledem k tématu podstatná, považuji ale za slušné se omluvit, když se zmýlím. Pokud ho skutečně odmítla katedra algebry, zvyšuje to pravděpodobnost, že došlo k záměně profesorského titulu a postu, o níž jsem spekuloval. Jinak souhlasím i s tím (jak ostatně píši výše), že jeho mediální vystoupení jsou tak tristní, že je lze považovat za propagaci HM, a i moje hypotéza o příčině této skutečnosti je úbytek duševních schopností způsobený stářím.

Brandtnerová řekl(a)...
6. května 2018 v 17:40  

"Upozorňuji také, že různé studie a výzkumy by měli prioritně předkládat realizátoři HM."

„Smutný učitel řekl: „No to by tedy rozhodně neměli. A v žádném případě nemusí. Dělají to jen proto, že si chtějí udržet slušnou pověst. Učitel je svéprávný člověk, který je vázán zákonem, školním řádem, RVP a ŠVP. Metody výuky si volí sám, v kooperaci s ředitelem školy.“


A na základě čeho byla HM zavedena do školského systému? Dojmů? Slušné pověsti? Jakési teorie, o které ani sami tvůrci nevědí, zda se jedná o konstruktivismus, radikální konstruktivismus, radikálně pojatý konstruktivismus či generický konstruktivismus? Za experimentální fázi máme zřejmě považovat několik let školní praxe M. Hejného a za vyhodnocení to, že na něj jeho žáci (údajně) rádi vzpomínají.* Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK také neprovedla žádný výzkum, než začala HM vyučovat? A z jakých metod výuky bude jednou volit současná studentka, budoucí učitelka, pokud se prokáže, že informace z mého prvního příspěvku v této diskuzi (2. května 2018 17:36) je pravdivá? Pane Obyčejný učiteli, proto si prosím nechte ta klišé. Zákon zaručuje dětem právo na vzdělání na základě stejných podmínek pro všechny. Nás nezajímá, že s tím má Hejný problém.** A neznáte realitu českého školství? Nevíte nic o časté fluktuaci učitelů? (odchody na mateřskou, do důchodu, absolventi učí jen pár let…) Co kdyby stejná situace jako v matematice nastala ve všech předmětech? Přizpůsobovat se mají děti? Nechcete toho po nich trochu moc?

A co to ta HM vlastně je? Je to metoda, výukový model nebo projekt? Že by nová ideologie? Podivný experiment? My vlastně nakonec ani nevíme, jestli 2+2=4 (téma z minulé diskuze o HM). Ale to je přece jedno, prostě to tady všechno splácáme dohromady, chytneme se za ruce a všichni budeme bobo. Jo, a ať nám ale přidají, chceme padesát čistýho, říká Tajný učitel.

Protože komunikace s některými diskutujícími je taky dost bobo, považujte prosím všechny výše uvedené otázky za řečnické.


* “Rád bych ale ještě něco podotkl ke kritice poslanců a poslankyň: opravdu se nedomnívám, že bych se dopouštěl nějakého nebezpečného experimentu. Důkazem jsou ti, které jsem učil už třeba před čtyřiceti lety a dnes mi píší dopisy, jako dospělí na mě stále vzpomínají a rádi se pochlubí, jak moc se jim v životě daří. Tak by přece nebezpečný experiment nedopadl.“ (z rozhovoru s M. Hejným, Týden 19/2018)

**„Otázka: Vidíte tedy v něčem výhody tradiční matematiky? Odpověď: Z dětí, které se tak učí, nebudou sice tvořiví lidé, ale budou to občané, kteří budou mít řád a budou umět věci organizovat a reprodukovat život tak, jak běží teď. Celými dějinami se táhne to, že vždy musí existovat síla reprodukční a síla tvořivá.“ (z rozhovoru s M. Hejným, https://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-profesorem-hejnym-d26-/domaci.aspx?c=A141210_140806_domaci_zt)

Brandtnerová řekl(a)...
6. května 2018 v 19:43  

„Bože, takže ubohost pokračuje?“


Ubohost, hloupost, vulgarita. Když si pročítám argumenty zastánců HM v této diskuzi, je to (opět) samé: manipulace, lhář, demagog, senilní, plácá nesmysly, nemá podklady, používá neoprávněně titul… Zkrátka ubohost na n-tou.

Doporučuji těmto pseudopsychologům dohledat si zdroje (tady najdou studií a výzkumů dostatek) o tom, že pokles dynamiky a pohotovosti ve stáří (prodlužování reakční doby, zhoršení koordinace informací z různých zdrojů, pokles ve slovní plynulosti atd.) nemá vliv na inteligenci člověka. Pokud to nezvládnou, mohou si zavolat na Linku seniorů. Tam jim jistě rádi podají potřebné informace. Také je zpraví o tom, že se svými výroky dopouštějí verbální šikany.

Nedivím se, že se kvalita českého školství dlouhodobě zhoršuje, když do něj zasahovali autoři takovýchto výroků, tedy lidé nepříliš inteligentní:

„Pro me neni moc dulezite, zda Dlab je, ci naopak neni profesorem UK. Za podstatne pokladam, co predvedl v DVTV.“

Ano, samozřejmě, smyslem života je předvést se v televizi.

Pavel Doležel řekl(a)...
6. května 2018 v 22:41  

"Pan Botlík má naprostou pravdu. Kromě Hejného neznám lepší propagátory HM než Dlaba a Motla. Jejich zjevná zaujatost, neznalost problému, předstírání odbornosti, lži a agresivita jsou odpuzující dokonce i pro ty, kteří mají vůči HM seriózní námitky."

Kvaternion, naučej se mluvit za sebe, když už neuměj mluvit neanonymně.

Kvaternion řekl(a)...
7. května 2018 v 22:49  

Ad profesura V.Dlaba: Takže mé informace byly správné, V. Dlab skutečně v ČR profesorem jmenován nebyl. Návrh na jeho profesuru byl sice schválen MFF UK, ale neprošel vědeckou radou celé UK.

Kvaternion řekl(a)...
7. května 2018 v 23:55  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
8. května 2018 v 0:18  

Nemůžeš-li účinně čelit věcným argumentům protistrany, pokus se zdiskreditovat osobu toho, kdo je přednesl.

Sprostý anonym kvaternion je tohoto demagogického principu, myslím, zvlášť názornou ukázkou.

J.Týř

Pavel Doležel řekl(a)...
8. května 2018 v 11:07  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Kvaternion řekl(a)...
8. května 2018 v 11:08  

Brandtnerová: Inteligence se s věkem snižuje, to je dobře známý a evidentní fakt, a opačné tvrzení je lživé. Navíc je irelevantní, protože nikdo nehovořil o přirozeném úbytku duševních schopností s věkem, ale o patologickém stavu zvaném senilní demence, a to pouze jako o hypotéze. A je mimořádně trapné psát o někom jako o "nepříliš inteligentním" a dokládat to nesmyslnou a hloupou kritikou jeho výroku. Pan Botlík napsal "Za podstatné pokládám, co (Dlab) předvedl v DVTV". Vaše ironie, že "smyslem života je předvést se v televizi", nemá vůbec žádný smysl - pan Botlík nehodnotil, co je smyslem života V.Dlaba, hodnotil jeho vystoupení jako kritika HM. A konstatoval, že jeho vyjádření k Hejného metodě při této konkrétní příležitosti bylo, stejně jako Vaše příspěvky, prosté argumentů, zato plné silných a urážlivých, ale ničím nedoložených tvrzení.

Pavel Doležel řekl(a)...
8. května 2018 v 12:24  

A čím dokládají svá tvrzení voni, kvaternion?

Že je něco známý fakt? A to má být jako to dokládání? Nenechaj se vysmát. Třeba v 18 letech má člověk nižší inteligenci, než v jednom roku? No, koukám, že se nechaj vysmát.

Brandtnerová řekl(a)...
8. května 2018 v 16:08  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Brandtnerová řekl(a)...
8. května 2018 v 21:51  

Pane Komárku, přestože můj smazaný příspěvek dle mého názoru zdaleka nemůže soutěžit v nekorektnosti například s komentáři O. Botlíka i uvedeného Kvaterniona, upravila jsem ho. Snad je vše v pořádku. Pěkný večer.

Brandtnerová řekl(a)...
8. května 2018 v 21:54  

Poste.restante v jiné diskuzi řekl: „ Vzpomínám si na diskuse s nickem Kvaternion z doby cca před rokem a víc. Byly argumentačně podložené, logicky propracované, měly strukturu a myšlenku. Teď čtu a nechápu, že jde o texty téhož člověka. Prvoplánová a neodůvodněná agresivita, demagogie, překrucování významu, ...“


Kvaternion, upozorňuji a mám o vás starost: nejste vy náhodou dle výše uvedené citace sám důkazem, že demence může začít v jakémkoliv věku? Varovným signálem mimo jiné jsou nepřijatelné projevy ve společnosti, vulgarita, agresivita ve věku 30+, tedy porucha sociálního chování. A to vy i O. Botlík splňujete. Tedy pozor na to!

A už nás tady prosím přestaňte zásobovat svými paranoidními hypotézami, pseudopsychologickými diagnózami a informacemi opsanými z wikipedie či od druhých, zamořujete tím zbytečně diskuze. Navíc jste nepochopil, k čemu diskuze jsou, to nesvědčí zrovna o vysoké inteligenci – tedy nekritizujte druhé. A pochopte už, že s vámi někteří nechtějí komunikovat, že je obtěžujete. Více diskutujícím tady se nelíbí, že se vyjadřujete se k problematice školství a jste přitom schopen napadat druhé kvůli jejich vyššímu věku, kvůli odlišnému názoru, kvůli všemu možnému... ČŠ má svá specifika, jinde by vás už dávno smazali.

Kvaternion řekl(a)...
9. května 2018 v 10:05  

Brandtnerová: Takže tu máme další porci lží a drzostí z Vaší klávesnice. Lžete, že jsem vulgární (kdybych byl, nepochybně byste to dokázala citátem), agresivitou pak nazýváte to, že na Váš hrubý pytel aplikuji stejně hrubé záplaty - Váš příspěvek, na který reaguji, je názornou ukázkou. Je zábavné, když o antisociálním chování píšete zrovna Vy, patologicky asociální osoba, která vyhledává diskuse pouze podle kontroverzí a bez ohledu na odbornost (nejvíce napadáte - kritikou se to nazvat nedá - Hejného metodu, ačkoli nejste učitelka matematiky a zbla jí nerozumíte) a v nich lže, opakuje vyvrácená tvrzení a chybné argumenty a bezdůvodně uráží jiné.

Především ale gratuluji k parádnímu vlastnímu gólu, kterým je Váš poslední odstavec. Samozřejmě zase lžete, žádnou "paranoidní hypotézu" a "pseudopsychologickou diagnózu" jsem nikdy nenapsal, nikoho jsem nikdy nenapadl kvůli vyššímu věku ani kvůli odlišnému názoru a přímo komické je, když o mě tvrdíte, že "zamořuji" diskusi informacemi opsanými z wikipedie či od jiných. Z wikipedie jsem, pokud si vzpomínám, necitoval nikdy, a od jiných cituji nepoměrně méně než Vy (viz Vaše citace poste.restante z posledního příspěvku), především tím ale popíráte základní pravidlo diskuse, že nezřejmé nebo špatně dohledatelné tvrzení by mělo být doloženo (což samozřejmě nedodržujete) - a pouze tak, pro podporu nebo naopak vyvrácení tvrzení, citace užívám. Jistěže se Vám to nelíbí, protože zhusta vyvracím právě Vaše lživá tvrzení. Tvrdíte, že "jsem nepochopil, k čemu diskuse jsou", ale nepíšete, k čemu tedy jsou a jaké mé vyjádření je s tím ve sporu; ale z toho, že řetězově lžete a neustále používáte demagogii, zatímco já oboje vyvracím (jak se lze přesvědčit srovnáním Vašeho posledního a mého předposledního nebo koneckonců i tohoto příspěvku), je Vaše představa o účelu diskusí celkem jasná - a zvrácená. Stejně jako v úvodu se mě i v závěru pokoušíte umlčet tím, že se mnou nechcete komunikovat, protože Vás "obtěžuji". Váš argument pro tuto drzost je opět zjevně nesmyslný - nikdo Vás nenutí se mnou komunikovat a to, že Vás obtěžuje demaskování Vašich lží a demagogie, je Váš problém. Také zjevně nechápete, že se s Vámi komunikovat nesnažím a moje kritika Vašich příspěvků není určena Vám - nemělo by to smysl, neboť neprojevujete žádnou sebereflexi. Pokud si ale myslíte, že máte právo po libosti lhát a nikdo nemá právo na to upozorňovat, pak Vás musím vyvést z dalšího hlubokého omylu: je to právě naopak, píšete do veřejné diskuse a každý má právo se k Vašim příspěvkům vyjádřit, tím spíše, když to neudělá nikdo jiný a Vaše lži by Vám prošly.

Michal Komárek řekl(a)...
9. května 2018 v 10:28  

Kvaternion, paní Brandtnerová

Zanechte, prosím osobních útoků a znevažování oponentů. Vaše "výměna" už jasně překračuje pravidla normální slušné věcné diskuse. Děkuji! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
9. května 2018 v 11:11  

Metoda Hejného jako sabotáž?

Zažil jsem několik dětí, které učitelé učící podle Hejného zcela zničili. Po čtyřech letech strávených na hejnovské škole přišly tyto děti do pátého ročníku školy normální. Hýřily sebevědomím a nad svými novými spolužáky ohrnovaly nos. Až do chvíle, než zjistily, že tak nepředstavitelně složitou věc, jako je malá násobilka, zvládají jejich hloupí spolužáci zpaměti, zatímco oni dali dohromady čtyři krát pět až po pětiminutovém listování v jakýchsi tabulkách. I ten desetiletý klučina v tu chvíli pochopí, že dosavadní čtyři roky ve škole ho sice možná bavily, ale to jen proto, že je vlastně proflákal. Že všechny ostatní děti jsou kilometry před ním a on je už asi nedožene. A je to pro něj pořádná rána, to mi věřte.

S originálním vysvětlením současného rozmachu nejrůznějších prapodivných "metod" přišel jeden můj (rovněž zcela zkostnatělý) kolega. Říká: "Co se divíš? Nejvěhlasnějším světovým firmám stále víc lezeme do zelí a pořád víc ukazujeme, že jsme v řadě věcí lepší než ti dosavadní páni tvorstva. Začínáme pro ně být velmi nepříjemnou konkurencí, kterou je potřeba zlikvidovat. A protože inženýra už nezblbnou, tak štvou různé waldorfy, montesory a Hejné na naše nejmladší. A bohužel jim to vychází - za pár let budou mít po konkurenci."


https://martisek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=656513

Souhlasím s legitimností tohoto názoru (tj. s právem pohledu na některé vlastnosti a důsledky HM z výše uvedených hledisek). Odpovídá to tomu, co tzv. Hejného metodě rovněž legitimně namítá prof. Dlab a mnoho dalších organizací, odborníků, rodičů atd..

J.Týř

Brandtnerová řekl(a)...
9. května 2018 v 12:24  

Pane Komárku, že osobní útoky a osočování do diskuzí nepatří (a to ani útoky na nezúčastněné osoby), upozorňujeme já i jiní diskutující opakovaně. Vše se dalo vyřešit smazáním prvního útočného příspěvku (3. května 2018 11:41), který kromě toho, že překračuje pravidla slušné věcné diskuze, naplňuje charakter šikany. Nestalo se a věřím, že následky pak zatěžují nejen jiné diskutující, ale i vás.

Nicméně se mi nelíbí, že jste (opět) nesmazal velice agresivní příspěvek nicka Kvaterniona (9. května 2018 10:28), přestože můj, podstatně umírněnější, ano. Nejsem první, kdo na vaši podjatost upozorňuje.

Kvaternion řekl(a)...
9. května 2018 v 12:47  

Pane Komárku, ačkoli jsem se jen bránil lžím, které o mě Brandtnerová píše, respektuji Vaše přání a zařazuji ji vedle Týře a Doležela na seznam trolů, jejichž příspěvky nečtu a nereaguji na ně. Pokud se však ukáže, že její lži mají nějaký impakt - tedy že jim budou věřit věci neznalí, slušní přispěvatelé -, budu se znovu bránit.

Michal Komárek řekl(a)...
9. května 2018 v 12:51  

paní Brandtnerová,

je bohužel někdy těžké posuzovat, který příspěvek je "umírněnější" a který už jednoznačně překročil pravidla... Jasné ale je, že Váš upravený příspěvek rozhodně "umírněný" není a že Kvaternion na něj reaguje... Děkuji! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
9. května 2018 v 13:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Brandtnerová řekl(a)...
9. května 2018 v 14:19  

Pane Komárku, je zásadní rozdíl mezi tím, když například upozorníte na demagogický, manipulativní, nepravdivý výrok a když někoho nazvete přímo demagogem, manipulátorem, lhářem… To první je akceptovatelné, to druhé nikoliv. Označovat jiné jakýmikoliv nálepkami je nekorektní a do slušných diskuzí rozhodně nepatří. Nehledě na to, když tak někdo etiketuje „náhodou“ všechny opoziční diskutující. Nedivte se, že pak poukazujeme na nedostatek inteligentního jednání. Opakuji, že takovým situacím se dá předcházet. Přeji vám i ostatním diskutujícím zdařilejší průběh diskuzí.


P. S. Před odesláním tohoto komentáře jsem ještě stihla shlédnout právě smazaný příspěvek pana Týře. Nebylo v něm nic, co by odporovalo pravidlům diskuze. Pouze podporoval mé stanovisko a dokládal špatnou zkušenost s nickem Kvaternionem. Tím jste, pane Komárku, v mých očích velice klesl :-((

Michal Komárek řekl(a)...
9. května 2018 v 14:28  

paní Brandtnerová,

1) cituji z Vašeho příspěvku: "Kvaternion, upozorňuji a mám o vás starost: nejste vy náhodou dle výše uvedené citace sám důkazem, že demence může začít v jakémkoliv věku? Varovným signálem mimo jiné jsou nepřijatelné projevy ve společnosti, vulgarita, agresivita ve věku 30+, tedy porucha sociálního chování. A to vy i O. Botlík splňujete. Tedy pozor na to!

A už nás tady prosím přestaňte zásobovat svými paranoidními hypotézami, pseudopsychologickými diagnózami a informacemi opsanými z wikipedie či od druhých, zamořujete tím zbytečně diskuze. Navíc jste nepochopil, k čemu diskuze jsou, to nesvědčí zrovna o vysoké inteligenci – tedy nekritizujte druhé."

To podle Vás patří k tomu, co je akceptovatelné, nenálepkuje apod.?

2) Všimněte si, kdo odstranil příspěvek pana Týře. Tím nechci otevírat jakoukoli diskusi o příspěvcích pana Týře, které bývají mnohdy na hraně, či za hranou normální věcné diskuse.

Hezký den!

Brandtnerová řekl(a)...
9. května 2018 v 14:28  

Pane Komárku, omlouvám se za P. S., nevšimla jsem si, že komentář byl odstraněn autorem, hláška smazaného příspěvku se nějakou dobu neobjeví. (Hned mám o něco lepší den.) Nicméně některé smazané příspěvky už jsem před jejich odstraněním náhodou shlédla, a tak na vaší podjatosti vůči jedné straně bohužel trvám.

Brandtnerová řekl(a)...
9. května 2018 v 14:40  

Pane Komárku, z textu, který citujete, vyplývá, že nenálepkuji. A jedná se pouze o adekvátní reakci, protože vy jste na urážky a šikanu nereagoval.

Nicméně, tuto debatu bych z mé strany ukončila, nemám bohužel prostor věnovat se tématu provozních problémů tohoto blogu.

řekl(a)...
11. května 2018 v 10:21  

Jako rodič jsem z této diskuze mírně zděšen. Pokud zde diskutující jsou průřezem našich učitelů, tak chápu stav našeho školství. Několik nadšených skvělých učitelů, a zbytek je ten, co by nic jiného nemohl dělat.

Ad Blogger Pavel Doležel řekl(a)...
" "Když se prof. Dlab ptá kolik je husa a kočka, tak je to z jeho strany naprostá ignorance, kolik je asi prázdná množina a množina obsahující prázdnou množinu? A při tom je samozřejmě můžeme porovnávat."

Přiznám se, že tomuto vyjádření nerozumím. Jak chcete porovnávat prázdnou množinu a množinu obsahující prázdnou množinu? Snad aplikací relace "býti podmnožinou"? Budiž. A jak potom porovnáte množiny {7} a {5}? To je zase argument jak noha. Kde jste tu matematiku vystudoval, pane kolego? "

Teorii množin jsem vystudoval na MFF UK u prof. Vopěnky a navštěvoval jsem i jeho nezapomenutelné Rozhovory s geometrií (kterým jsem tehdy jako 18 ještě moc nerozuměl). Takže dvě množiny jsou stejně veliké pokud existuje bijekce mezi jejími prvky (v podstatě nás to učily v první třídě základní školy, když jsme propojovali hrušky a jablka čárou a kde něco zbylo, ta množina může být větší. Použít vztah podmnožiny jako provnání není správné pro nekonečné množiny. Pokud někdo, kdo tomuto nerozumí diskutuje o matematice, tak tomu teda nerozumím já. I později pan Pavel Doležel přiznává, že není matematik, tak jak se může vyjadřovat k výuce matematiky? To mi hlava nebere.

Pavel Doležel řekl(a)... "
"Prof. Dlab mě velmi zklamal. V jedné větě i zaznělo, že žákům bude chybět ten dril (kolik je 13*17 do 2 vteřin?). Moje dcera dril nesnášela, stejně jako já a na 13*17 mám kalkulačku."

Jasný. Na myšlení mám sekretářku a na počítání wolfram alpha. A na dělání chytrýho mám wikipedii. "

Nyní pracuji jako výzkumný pracovník na FEL, na myšlení mám šedé buňky mozkové, sekretářky nám zařizují nákupy zařízení a vyplňují cesťáky a na počítání mám samozřejmě Matlab a PC, protože bez toho se věda pořádně dělat nedá. Chytrýho ze sebe nedělám, pouze jsem se snažil místním učitelům sdělit názor RODIČE, který je vlastně jejich zákazníkem. Také moje druhá dcera je již na soukromé škole, protože jsem poznal, jak fungují normální školy (je to jedna velká loterie, zda dítě dostane toho jednoho super pedagoga, než ho ředitlka vyštípe).

Je vidět, že učitelé o názor rodičů nestojí a to je jeden ze základních problémů školy, které ani Hejného metoda nevyřeší. Kdybyste četli můj první příspěvek pořádně, tak byste zjistili, že můj názor na HM je tento:
Nejvíce záleží na učiteli, dobrý učitel učící klasicky je lepší, než špatný učitel učící HM (z toho mohou být děti i rodiče s prychickými problémy). Dobrý učitel může z HM čerpat mnoho dobrých podnětů a zařazovat je do své výuky, případně postupovat podle celé HM, kdy uznávám, že pan Hejný má velmi dobře promyšleno, že něco naťukne, žákům se to uloží do hlavy a pak při složitější matematice se to v té hlavě objeví.

tyrjir řekl(a)...
11. května 2018 v 11:06  

Pan Hejný má velmi dobře promyšleno, že něco naťukne, žákům se to uloží do hlavy a pak při složitější matematice se to v té hlavě objeví?

To je, myslím, docela důležitá otázka, na kterou není jednoznačná odpověď i v důsledku toho, že jeho postupy nebyly průkazně ověřeny. Podle nadřazení vágních výchovných cílů cílům vzdělávacím, podle demagogie, kterou pan Hejný při prosazování svých myšlenek používá, a podle toho, jak přitom uráží odpůrce své (ne)metody*, jsem názoru, že možná spíše opak je pravdou.

J.Týř

*Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2018/05/milan-hejny-ti-co-rikaji-ze-nase-metoda.html

Pavel Doležel řekl(a)...
11. května 2018 v 22:53  

"Nyní pracuji jako výzkumný pracovník na FEL, na myšlení mám šedé buňky mozkové, sekretářky nám zařizují nákupy zařízení a vyplňují cesťáky a na počítání mám samozřejmě Matlab a PC, protože bez toho se věda pořádně dělat nedá. Chytrýho ze sebe nedělám, pouze jsem se snažil místním učitelům sdělit názor RODIČE, který je vlastně jejich zákazníkem."

Však já jsem to také myslel ironicky. Ono to nebylo poznat?

"Takže dvě množiny jsou stejně veliké pokud existuje bijekce mezi jejími prvky (v podstatě nás to učily v první třídě základní školy, když jsme propojovali hrušky a jablka čárou a kde něco zbylo, ta množina může být větší. Použít vztah podmnožiny jako provnání není správné pro nekonečné množiny. Pokud někdo, kdo tomuto nerozumí diskutuje o matematice, tak tomu teda nerozumím já. I později pan Pavel Doležel přiznává, že není matematik, tak jak se může vyjadřovat k výuce matematiky? To mi hlava nebere."

Zaprvé, dokud o výuce a testování jazyka českého diskutují vesele "matematici", jako je třeba Oldřich Botlík, nebo Ondřej Šteffl, nevidím důvod, proč by se nemohl třeba češtinář vyjadřovat k výuce matematiky. Nemá to sice valného smyslu, jak je vidět třeba na tajném, nebo panu Lippmannovi, ale zakázat jim to nemůžeme.

Zadrhuhé, ano, já jsem přiznal, že nejsem matematik, ale nebylo tím míněno, že by mé matematické znalosti nebyly na úrovni přesahující znalosti 99% populace, neboť jsem rovněž absolventem studia jednooborové matematiky na matfyzu. Bylo tím míněno pouze to, že za matematika nepovažuji osobu, která vystudovala u profesora Vopěnky teorii množin, ale osobu, která tu matematiku nějak obohatila vlastními výsledky. Matematiku jsem rovněž vystudoval a teorii množin tudíž do té míry, kterou popisujete, opravdu chápu, takže mi to nemusíte vysvětlovat. To je obsahem úvodní přednášky z teorie množin, stejně jako Bolzanova definice nekonečné množiny a kardinalita nekonečných množin, nebo takové ty základní důkazy, jako že potenční množina jakékoliv neprázdné množiny má vždy striktně vyšší kardinalitu, než množina původní a že to platí jak pro množiny konečné, tak nekonečné. Co jsem se vám ale snažil sdělit byla skutečnost, že fakt, že existují množiny množin, na nichž je definováno lineární uspořádání a přitom na nich není definována binární operace s vlastnostmi sčítání, ještě neznamená, že každé dvě množiny lze porovnat, tj. že takové uspořádání existuje na všech množinách. Ano, při přijetí axiomu výběru, lze každou množinu dobře uspořádat, ale takové uspořádání pak nemusí kopírovat uspořádání, na které jsme zvyklí. Například ten váš příklad s množinou prázdnou a množinou obsahující prázdnou množinu a jednoprvkovou množinu obsahující prázdnou množinu. Ano, takto konstruované množiny lze lineárně uspořádat vzhledem k relaci "býti podmnožinou", ale už třeba množiny {5} a {7} jsou neporovnatelné. Není ani {5} podmnožinou {7}, ani naopak, ani nejde o totožné množiny. Ze skutečnosti, že kočka je v nějaké relaci totožná dvěma myším, opravdu neplyne, že kočka a kočka je v téže relaci totožné čtyřem myším. Při přetahování zvířátek ano, ale to není relace na zvířátkách, nýbrž klasická relace "býti větší, nebo rovno, než" na přirozených, resp. reálných číslech. A to je to, co měl zřejmě profesor Dlab na mysli.

Pavel Doležel řekl(a)...
11. května 2018 v 22:53  

Skutečnost, že nekonečná množina je taková množina, která je izomorfní nějaké své vlastní podmnožině, je mi známa a nikdy jsem netvrdil, že lze použít relaci "býti podmnožinou" na porovnání kardinality nekonečných množin. Pouze jsem se vám snažil vysvětlit, že na té vaší množině konstruované popsaným způsobem z prázdné množiny, je relace "býti podmnožinou" lineárním uspořádáním a přesto z toho neplyne, že by neexistovaly množiny, které jsou sjednocením prvků takto konstruované množiny - byť tedy do té množiny již nepatří. Chápal jsem váš výrok totiž tak, že se snažíte ukázat, že na nějaké množině existuje uspořádání a přitom nemusí býti definována binární operace s vlastnostmi sčítání. Ano, to je pravda, ale váš příklad toto neprokazuje.

"Pokud zde diskutující jsou průřezem našich učitelů, tak chápu stav našeho školství. Několik nadšených skvělých učitelů, a zbytek je ten, co by nic jiného nemohl dělat."

No, byl bych nerad, abych byl dáván za příklad toho zbytku. Už proto, že by se tím vaše tvrzení tak nějak po Gödelovsku samo vyvrátilo, neb já dělám něco jiného.

tyrjir řekl(a)...
11. května 2018 v 23:23  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
11. května 2018 v 23:56  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
řekl(a)...
14. května 2018 v 11:42  


"Blogger Pavel Doležel řekl(a)...
Zadrhuhé, ano, já jsem přiznal, že nejsem matematik, ale nebylo tím míněno, že by mé matematické znalosti nebyly na úrovni přesahující znalosti 99% populace, neboť jsem rovněž absolventem studia jednooborové matematiky na matfyzu. Bylo tím míněno pouze to, že za matematika nepovažuji osobu, která vystudovala u profesora Vopěnky teorii množin, ale osobu, která tu matematiku nějak obohatila vlastními výsledky."

Nejdřív děkuji za věcný příspěvek. Ano, podle Vaší definice nejsem ani já matematik, ale dovolte mi Vás i mě za matematiky považovat, neboť úspěšné studium MFF dá dobrý základ matematického vědění.

"Blogger Pavel Doležel řekl(a)...
No, byl bych nerad, abych byl dáván za příklad toho zbytku. Už proto, že by se tím vaše tvrzení tak nějak po Gödelovsku samo vyvrátilo, neb já dělám něco jiného."

Dovolte mi tedy všetečnou otázku, co je důvodem Vaší komunikace na České škole?

Pro mě to bylo setkání s českým školstvím (tedy zatím s tím základním dcera 8 a 14 let). Viděl jste učebnice Matematiky v mém případě z nakladatelství Nová škola? Pro mě děs a hrůza akreditovaná MŠMT. Samozřejmě dobrý učitel by zvládl podle toho zajímavě učit, ale musel by žáky rozvíjet doplňkovými úlohami. Naproti tomu učebnice Fraus/H-mat jsou pestré a učitele vedou a nabádají k rozvoji matematického myšlení.

Zdraví

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.