Upozornění na neetickou manipulaci se stanoviskem Společnosti učitelů matematiky na diskusi k Hejného metodě

středa 18. dubna 2018 ·

Vedení katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK upozorňuje na manipulaci se stanoviskem Společnosti učitelů matematiky (SUMA) v rámci jednání k Hejného metodě na půdě školského výboru parlamentu 14. 3. 2018. Na setkání byl rozdán podklad, který v diskusi prezentoval Jiří Rákosník z Matematického ústavu Akademie věd ČR. Podklad obsahuje i strany „Ze stanoviska Společnosti učitelů matematiky JČMF“, jejich text se ale od originálního stanoviska SUMA podstatně liší a je zřejmé, že došlo k jeho manipulaci. Vedení katedry dokládá tuto manipulaci následovně:


Vynechání bodu číslo 5 Stanoviska SUMA lze vysvětlit tím, že v Podkladu je uvedeno „Ze stanoviska...“; tedy je naznačeno, že z originálního textu bylo něco vynecháno. Ovšem považujeme za nepřijatelné, že vedle zkrácení originálního stanoviska došlo i k významově podstatnému přeformulování vět a k dodání nových. To podstatným způsobem mění původní smysl Stanoviska SUMA.

Podle našeho názoru je doložená manipulace s textem neetická. Domníváme se, že členové Výboru byli záměrně uvedeni v omyl tak, aby význam Stanoviska SUMA lépe vyhovoval jednostrannému pohledu autora či autorů „Podkladu“.

Stanovisko SUMA: "V žádném případě nejsou jen dvě metody: Hejného (nová a moderní) a zastaralá, jak mediální zkratka napovídá."

"Podklad": "V žádném případě nejsou jen dvě metody: Hejného (nová a moderní) a zastaralá, jak to mnohdy interpretují média, která nekriticky uvádějí "přednosti" Hejného metody, zamlčují řadu případů, kdy učitelé výuky touto metodou zanechávají a rodiče se proti jejím výsledkům bouří."

Zcela nová teze, která ve stanovisku SUMA chybí: "Tzv. Hejného metoda není svou podstatou nic nového. Jde o extrémní formu tzv. konstruktivismu ve výuce, který byl v řadě zemí již dávno vyzkoušen a bez úspěchů opět opuštěn."

Stanovisko SUMA: "Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil a je-li třída k tomu vhodná, může tato výuka vést k dobrým výsledkům."

"Podklad": "Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil, a je-li třída k tomu vhodná, může SNAD tato výuka vést k dobrým výsledkům.

Stanovisko SUMA: "Dostane-li však učitel příkazem, že takto musí učit, je to často kontraproduktivní. To přirozeně platí pro jakoukoli jinou metodu výuky."

"Podklad": "Dostane-li však učitel příkazem, že takto musí učit, je to často kontraproduktivní."

Za katedru MDM PedF UK
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (vedoucí katedry),
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (zástupce vedoucí),
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (tajemník katedry)

Citovaný „podklad“ naleznete zde
Originál stanoviska SUMA naleznete zde
O jednání na půdě školského výboru jsme informovali zde
Diskuse pokračuje například zde a zde a zde

Poznámka redakce České školy:

Upozornění KMDM je součástí uzavřené korespondence se školským výborem sněmovny. Vedení katedry nemělo v úmyslu dopis publikovat, redakci České školy ho neposlalo a jeho publikování považuje za nešťastné.

Česká škola získala dopis z jiného zdroje a protože jde o korespondenci mezi dvěma veřejnými institucemi, která se navíc týká velmi aktuální a důležité věci, publikuje text i přes stanovisko katedry.

15 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
18. dubna 2018 v 11:39  

V žádném případě nejsou jen dvě metody: Hejného (nová a moderní) a zastaralá, jak to mnohdy interpretují média, která nekriticky uvádějí "přednosti" Hejného metody, zamlčují řadu případů, kdy učitelé výuky touto metodou zanechávají a rodiče se proti jejím výsledkům bouří....

Tzv. Hejného metoda není svou podstatou nic nového. Jde o extrémní formu tzv. konstruktivismu ve výuce, který byl v řadě zemí již dávno vyzkoušen a bez úspěchů opět opuštěn...

Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil, a je-li třída k tomu vhodná, může SNAD tato výuka vést k dobrým výsledkům...

Dostane-li však učitel příkazem, že takto musí učit, je to často kontraproduktivní.


Tato stanoviska Společnostu učitelů matematiky (SUMA) považuji za velmi výstižná. Na tom, že byla v podkladu pro sněmovní konferenci zestručněna (zjemněna), nevidím nic neetického. Za neetickou věc považuji naopak, domnívám se, dost očividnou expresivní hysterii, s níž se za katedru MDM PedF UK její vedení doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (vedoucí katedry), prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. (zástupce vedoucí), doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (tajemník katedry) ke stanovisku a podladům SUMA vyjadřují.

Domnívám se, že kvalitou práce a úrovní veřejných projevů vedení katedry MDM by se mělo začít zabývat vedení PedF UK.

K tomu viz i
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html?showComment=1524042125607#c8238266269198662233

J.Týř

Jiri Janecek řekl(a)...
18. dubna 2018 v 11:44  

Tak nejak bych cekal, proti manipulaci stanoviskem SUMA, se ohradi SUMA...

Od kolegu Hejneho bych treba bral, pokud by se ohradili proti tem medialnim zkratkam, ktere nekriticky adoruji HM (a to byl zatim kazdy clanek z Bakalovy i Babisovy medialni staje, pokud to teda nebylo zrovna stanovisko nejakeho Motla nebo Rakosnika)...

Kvaternion řekl(a)...
18. dubna 2018 v 22:30  

Trol J. Týř opět provokuje ostentativní lží, když zcela obrací informace uvedené v článku naruby - tvrzení, která vznikla podstatnou editací a úplným překroucením smyslu oficiálního (a zcela neutrálního) stanoviska SUMA, vydává stejně jako kritici Hejného metody za původní oficiální stanovisko SUMA, a navíc zcela bezostyšně tvrdí, že nevidí nic neetického na tom, vzít cizí stanovisko, změnit jej a nadále jej přisuzovat původnímu autorovi. Jak žalostný musí být život někoho, kdo žebrá o pozornost tak ubohými provokacemi?

tyrjir řekl(a)...
19. dubna 2018 v 5:20  

Stanovisko SUMA: "Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil a je-li třída k tomu vhodná, může tato výuka vést k dobrým výsledkům."

"Podklad": "Vyučuje-li Hejného metodou učitel, který ji pochopil a s metodou se ztotožnil, a je-li třída k tomu vhodná, může SNAD tato výuka vést k dobrým výsledkům.


Omlouvám se za svou nepozornost: Formulace v podkladu není jemnějši, jak jsem uvedl v diskusi výše, ale je z odborného hlediska preciznější. Ani takovouto změnu nepovažuji za neetickou, pokud by ji provedla, odsouhlasila nebo prohlásila Společnost učitelů matematiky (SUMA), což jsem při psaní svého komentáře možná rovněž mylně předpokládal. Jestli to tak bylo nebo nebylo by měla říci SUMA, jak správně v diskusi výše píše pan Janeček.

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
19. dubna 2018 v 5:45  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
19. dubna 2018 v 6:01  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
mirek vaněk řekl(a)...
19. dubna 2018 v 7:23  

Stanovisko je jasné. Visí na stránkách SUMY. Slovo SNAD je evidentně přidané.

tyrjir řekl(a)...
19. dubna 2018 v 10:31  

A maže, a maže, a maže.

tyrjir řekl(a)...
19. dubna 2018 v 11:51  


- V prezentaci (podkladu) pro konferenci je uvedeno blíže nespecifikované (nedatované) "stanovisko SUMA". Nepíše se tam o konkrétním (originálním) jednostránkovém dokumentu, o Stanovisku SUMA z 8.3.2018.

- Vedení KMDM PedF UK se pohoršuje nad tím, že se ta možná volná citace či připomínka stanoviska (stanovisek?) SUMA neshoduje podle přání členú vedení KMDM s konkrétním jednostránkovým "Stanoviskem SUMA z 8.3.2018" a považuje to prezentační podkladové "stanovisko" za neetickou manipulaci s tím tzv originálním "Stanoviskem".

Tu hru s malými a velkými písmenky na obou stranách považuji za docela trapnou věc.

Faktem je, že tu hru rozehrál tvůrce toho konferenčního podkladu. Otázkou je, zda reakce vedení KMDM PedF UK je anebo není zbytečně malicherná. Odpovědi na tu otázku by mohlo napomoci sdělení, jak na tu oboustrannou hru s malými a velkými písmenky SUMA pohlíží.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
20. dubna 2018 v 13:43  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. dubna 2018 v 13:44  

Dovoluji si vyslovit názor, že tzv. Hejného metoda i úroveň některých veřejných projevů náčelníků (vedení) Katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK a mnohých dalších obhájců Hejného metody vykazuje některé znaky výše popsané Fazolkové metody z práce prof. Kvasze. Je mi líto příslušníků kmene učitelů matematiky, kteří jsou nuceni takovýmito metodami pracovat. Je mi líto dětí, rodičů a učitelů, kteří jsou nuceni nekritickému šíření takovýchto metod čelit.

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html

Domnívám se, že kvalitou práce a úrovní veřejných projevů vedení katedry MDM by se mělo začít zabývat vedení PedF UK.

J.Týř

Brandtnerová řekl(a)...
24. dubna 2018 v 17:16  

Zcela nesmyslný příspěvek. Třetí účastník se zde vyjadřuje ke (skutečnému či domnělému?) sporu dvou stran, aniž by bylo uvedeno jakékoliv vyjádření nebo alespoň zmínka o postojích těchto stran. Z příspěvku nelze vyčíst ABSOLUTNĚ NIC směrodatného. Je to pouze skvělý zdroj pro různé spekulace. Jedná se o zcela neprofesionální přístup redakce. Navíc když ke zveřejnění došlo bez souhlasu účastníků korespondence!

Jiri Janecek řekl(a)...
24. dubna 2018 v 17:49  

No já nevím... Hejného kolegové mi nepřijdou moc jako třetí strana...
Ale tím teda hůř.

tyrjir řekl(a)...
25. dubna 2018 v 0:20  

Tu podivnou akci vedení Katedry matemematiky a didaktiky matematiky oceňuji z těchto hledisek:

Konečně jsme se na základě diskuse dověděli něco o filosoficko didaktické teorii tzv. genetického konstruktivismu na jejíchž principech je zřejmě tzv. Hejného metoda založena. Ta teorie má myslím i širší filosofický a didaktický význam. Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
https://www.researchgate.net/publication/315327300_Principy_genetickeho_konstruktivizmu
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/studenti-ve-snemovne-resili-odvolani.html

Současně jsme se leccos dověděli i o názorech neanonymních původců a propagátorů té Hejného (ne)metody i o názorech anonymů, kteří se pod její obhajobu radši ani nepodepisují:

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/otevreny-dopis-jednote-ceskych.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/tomas-chrobak-co-mne-uciteli-dala.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html

Pro mne osobně to není žádné radostné zjištění, že Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty slavné Univerzity Karlovy se k matematice a výuce matematiky v základních školách staví tak, jak to v posledních měsících její vedení ukázalo. Jsem názoru, že tou věcí by se mělo zabývat vedení Pedagogické fakulty a možná i vedení samotné Univerzity Karlovy.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
25. dubna 2018 v 0:35  

Ta teorie tzv. genetického konstruktivismu má, myslím, i širší filosofický a didaktický význam. Otázkou je, zda ten význam je z vědeckého a společenského hlediska význam ryze poctivý a pozitivní. Z toho, co na stránkách České školy předvedl tajemník KMDM doc. Jančařík, lze o ryzí poctivosti a pozitivním dopadu této teorie, myslím, s úspěchem pochybovat.

Viz například:
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.