Kvaternion: Je to „křížová výprava“ proti Hejného metodě

pátek 16. března 2018 ·

Diskutující „Kvaternion“ opakovaně velmi zajímavě reaguje na diskuse týkající se výuky matematiky a zejména Hejného metody. Nyní přišel s komentářem k textu Poslanci řeší, jak by se měla učit matematika. Stav výuky je špatný, chybí seriózní výzkumy. „Doplňuji některé informace, které v článku nezazněly. Celé jednání je aktivitou oné skupiny "uznávaných akademiků" (pro krátkost bez titulů: Jiří Rákosník, Vlastimil Dlab, Jindřich Bečvář, Josef Kubát a Eduard Fuchs)") a Václava Klause ml. v rámci jejich křížové výpravy proti Hejného metodě.“ A pokračuje:

V únoru tato skupina uspořádala pod záštitou Akademie věd konferenci "Nové metody ve výuce matematiky?", které se zúčastnil jediný didaktik matematiky, prof. Hejný, a většina příspěvků ostatních, byť třeba zasloužilých matematiků, ale v didaktice laiků, byla ostrým napadáním jeho metody a všech změn ve výuce matematiky za posledních alespoň třicet let. Záměrně píši napadáním, nikoli kritikou; veškerá tvrzení byla apriorní (napadala (karikované) principy bez znalosti jak reality výuky, tak výsledků) a tvrzení, že si při této metodě děti místo učení hrají, a nemohou se tedy nic naučit, případně, že bez biflování a drilu se nelze naučit nic, opravdu za kritiku považovat nelze. Vrcholem bylo vystoupení fyzika Motla (jehož vrcholně nekompetentní kritiku Hejného metody zveřejnila i Česká škola), který kategoricky vyhlásil, že podobu výuky matematiky a fyziky by měli určovat matematici a fyzici a nikoli didaktici těchto oborů, a toto tvrzení "dokazoval" výroky jako "Kdo umí, umí, kdo neumí, učí" (tento výrok je obsažen i v jeho prezentaci pro tuto konferenci, dostupné na http://vyukamatematiky.math.cas.cz/).

Posílena vzájemným notováním si na uvedené konferenci, rozhodla se tato skupina přistoupit k akci: prostřednictvím školského výboru Sněmovny lobovat za zákaz všech alternativních metod ve státním školství (tentokrát raději bez pana Motla, jehož zjevná neobjektivita by jejich snahu jen poškodila). Zde opět nevybíraně Hejného metodu napadali, přičemž je symptomatické, že jediný didaktik mezi nimi, Eduard Fuchs, jako jediný nemluvil. Větička z článku "Propagátoři Hejného metody na výboru chyběli" skrývá fakt, že nejen, že na jednání nebyli přizváni, ale toto jednání bylo svoláno s nejvyšší mírou utajení, aby se o něm ani nedozvěděli. Přesto byl přítomen prof. Ladislav Kvasz, který není propagátorem této metody ani s ní není nijak osobně spojen, ale je s ní dobře obeznámen. Ten žádal o slovo, aby uvedl na pravou míru některá nekorektní tvrzení, to mu však nebylo uděleno. Pro doplnění uvádím, že prof. Kvasz je na rozdíl od mluvčích profesorem didaktiky matematiky a jeho vědecké výsledky a ocenění jsou nesrovnatelně vyšší než všech výše jmenovaných, které článek ve zjevném pokusu o argumentační faul zvaný "důkaz autoritou" uvádí jako "uznávané akademiky", v jejich oborech dohromady.

Citovanou diskusi naleznete zde
Další příspěvky "Kvaterniona" naleznete například zde, zde a zde

25 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
16. března 2018 v 23:00  


PŘEDSTAVÍ SE NÁM NICK KVATERNION?

stanislav štech řekl(a)... 13. března 2017 19:32

Tzv. Hejného metoda je zbytečně personifikovaným a oslavným označením konstruktivistického přístupu známého ve světě od konce 70.let(pravda, v letech, kdy s ní Hejného otec přišel, nikoli u nás). Již několik let jsme požadovali po kolegyních z H-matu nějaká data o výsledcích žáků vyučovaných touto "metodou" (jde spíše o psychologizující postupy). Bohužel jsme je nikdy nedostali. Nepřeceňuji však ani kritické hlasy psychologů z poraden poukazující na škodlivost výuky podle Hejného pro určité skupiny žáků (brždění těch průměrně a nadprůměrně akcelerovaných v matematice; komplikace s tzv. abstrakčním zvdihem, jak zde již bylo řečeno). Na 2.st ZŠ zatím tato metoda není ověřována vůbec (kontrolní skupina, srovnatelné podmínky výuky atd.). Doufáme na katedře psychologie, že výsledky PISA 2015 (až se k nám v této míře detailnosti dostanou) umožní identifikovat rozdíly mezi žáky z tzv. Hejného škol/tříd a těch ostatních - tedy alespoň částečně v míře v jaké půjde evidentně o odučené učivo, a taky ty postoje žáků k matice apod.

http://www.ceskaskola.cz/2017/03/lubos-motl-hejneho-metoda-je.html

Porovnejme, prosím, mnohde až žlučovitě podjatá a v mnoha ohledech i urážlivá vyjádření "pana Kvaterniona"* třeba s obsahem výše citovaného vyjádření prof. Štecha, případné i s dalšími komentáři k výše citovatému článku.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/hra-o-matematiku-hejneho-metoda-dobyva.html

Zajímavé je, myslím, i to jak nick Kvaternion souzní s panem Komárkem tolerovanými komentáři Tajného učitele:

http://www.ceskaskola.cz/2018/03/poslanci-resi-jak-by-se-mela-ucit.html

Pane Kvaternione, mohl byste se nám, prosím, představit a říci, zda máte něco společného s firmou H-mat, která má na šíření Hejného metody komerční zájem?

J.Týř


Kvaternion řekl(a)...
17. března 2018 v 0:46  

Pro neznalé čtenáře: nenechte se prosím zmást zdánlivě korektním vystupováním přispěvatele podepisujícího se J.Týř. Jde o trola, který v neznalých přispěvatelích vzbudí dojem seriózního zájmu o problém, aby pak na jejich podrobnou argumentaci náhle odpověděl nesmyslnými urážkami, zpravidla o stavění kadibudek (patrně fekální obsese). Interagovat s troly je nejen zbytečné a kontraproduktivní, ale i nemorální, a já tak v žádném případě činit nebudu. Slušným diskutérům na jejich otázky rád odpovím.

tyrjir řekl(a)...
17. března 2018 v 1:36  

Pro znalé čtenáře: Nenechte se, prosím zmást různými anonymními sprosťáky, mezi něž se pidle mého názoru v České škole zařadil další anonymní nick Kvarternion.

tyrjir řekl(a)...
17. března 2018 v 1:42  

Pane Kvaternione, mohl byste se nám, prosím, představit a říci, zda máte něco společného s firmou H-mat, která má na šíření Hejného metody komerční zájem?

tyrjir řekl(a)...
17. března 2018 v 19:47  

Arogantní anonym Kvaternion pokračuje v České škole v urážkách a předstírá u toho serióznost?

Žádná Hejného matematika ani H-matematika neexistuje. Existuje jen "Hejného konstruktivistická metoda výuky základů matematiky", která je reakcí na některé nedostatky nesprávného používání tradičních didaktických metod, které rovněž obsahují motivační konstruktivistické prvky a postupy...

Některé citlivější duše jsou, myslím, z Hejného metody tak nadšeny, že až si doma na zahradě začnou stavět chatu nebo třeba kadibudku, půjdou nejdřív do lesa kácet stromy, pak si vytesají trámky a prkna, vykovají si hřebíky a dají se do práce. Přeji jim přitom radost z konstruktivismu a také to, aby přitom příliš nezmokli, nemrzli nebo se ne... A aby při prožívání radosti ze svého konstruktivismu neměli v dohledu chatku, dům nebo kadibudku souseda, který při své stavbě uplatnil systémovější konstruktivismus s využitím účinnějších postupů.


http://www.ceskaskola.cz/2018/03/hra-o-matematiku-hejneho-metoda-dobyva.html

Na tomto názoru si dovoluji trvat i přesto, že ho pánové Komárek a Kvarternion označili za údajně nekorektní, neslušný atd. Tvrzení pana Kvarterniona, že nemá nic společného s Hejného metodou a H-matem a že ho ke sprosťárnám, které v České škole předvedl, vede poctivá snaha obhájit pravdu*, považuji za docela úsměvnou věc.

*Viz
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/poslanci-resi-jak-by-se-mela-ucit.html

Po nenávistných urážkách pana Kvaterniona vůči lidem s jiným názorem se ani moc nedivím, že nechce odhalit svou totožnost.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
17. března 2018 v 20:09  

JEMNÁ ZÁPLATA NA HRUBÝ PÁNĚ KOMÁRKŮV PYTEL

nenechte se prosím zmást zdánlivě korektním vystupováním přispěvatele podepisujícího se J.Týř. Jde o trola, který v neznalých přispěvatelích vzbudí dojem seriózního zájmu o problém, aby pak na jejich podrobnou argumentaci náhle odpověděl nesmyslnými urážkami, zpravidla o stavění kadibudek (patrně fekální obsese)...

Napsal nick Kvaternion v této diskusi 17. března 2018 0:46 a pan Komárek nechal tuto jeho další sprosťárnu bez komentáře.

Dovoluji znovu upozornit nakladatelství Albatros, že na stránkách České školy jsou takovéto sprosťárny tolerovány.

J.Týř

Vl.Václavík řekl(a)...
17. března 2018 v 21:43  

"Lobovat za zákaz všech alternativních metod ve státním školství" je zhůvěřilost non plus ultra.
V celé řadě veřejných škol se různé alternativní metody ve výuce používají a bylo by více než pošetilé je nějakým způsobem omezovat. Ve svobodě volby metod a v důvěře v učitele a učitelky spočívá jedna z cest ke zkvalitnění vzdělávání.
Didaktické inovace a alternativní metody mohou být spásou pro naše školství. Jinak se časem těžiště kvalitní přípravy přesune na školy, které budou zakládat rodiče, což se v mnoha případech děje.

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 0:21  

Pochybuji, že na té konferenci nebo i jinde někdo vážně výslovně žádal či loboval za "zákaz všech alternativních metod ve státním školství". Po všem nekritickém propagování toho, že "Didaktické inovace a alternativní metody mohou být spásou pro naše školství", jsem rád, že se také jednou pod záštitou poslanecké sněmovny uskutečnila konference, která upozornila na jejich nebezpečí pro systematickou výuku matematiky, přírodních i ostatních věd. Kdo má zájem, může si příspévky z té konference přečíst a přesvédčit se o tom, jestli je pravda, co ve svém článku píše agresivní nick Kvarternion:

http://vyukamatematiky.math.cas.cz

Na této adrese se vám objeví tento jejich přehled s odkazy na jejich plné znění:

Prezentace

Vlastimil Dlab: Úvodní slovo
Milan Hejný: Cíle vyučování matematice
Lenka Rybová: Ukázka vyučovací hodiny
Eva Nováková: Ukázka vyučovací hodiny 1 Ukázka vyučovací hodiny 2
Luboš Motl: 25 omylů Hejného projektu
Jana Mazáčová: Učebnice a příručky, text přednášky
Milan Pokorný: Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ podle prof. Hejného: Kritický pohled rodiče-matematika
Vojtěch Bálint: Výuka matematiky na Slovensku
Jindřich Bečvář: Vzdělávání učitelů matematiky

Další odkazy
Vlastimil Dlab, Milan Hejný: Diskuse ve Studiu 6 ČT24
Renata Wolfová: Výuka matematiky na základní škole aneb když se dětem nedaří. Školní poradenství v praxi 2016, č. 6, 27–30.

Jsem taky rád, že i v PedF UK, odkud jsou některé ty ne dost uvážené a ověřené inovace dost často propagovány, jsou k tomu slyšet kritické hlasy. Viz například výše citovaný názor prof. Štecha k Hejného metodě.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 1:14  

Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ podle prof. Hejného: Kritický pohled rodiče–matematika

Obsah
1. Základní východiska: k čemu potřebujeme matematiku
2. Zkušenosti s matematikou prof. Hejného: pohled rodiče
3. Matematika prof. Hejného: pohled matematika

ad2) POHLED RODIČE

- Existuje část dětí, pro které je tento způsob výuku spíše přítěží.
Neumí se orientovat v pavučinách, autobusech a hadech, lépe jim
vyhovuje standardní počítání. To, že mají něco samy vymýšlet, je
pro ně stresující.

Děti mají slabší početní zdatnost
Děti nejsou příliš dobře připraveny čelit testům v omezeném časovém limitu
Děti neumí moc geometrii
Poměrně zajímavé indické násobení šlo do ztracena, bylo nahrazeno klasickým písemným násobením
Prostředí dědy Lesoně nepřineslo nic pozitivního
”Bilandu”bylo věnováno poměrně dost času, ale pochopení jiných číselných soustav není lepší než když se učí přímo tyto soustavy. Je ale vůbec nutné s tím na prvním stupni pracovat?
Děti se setkaly s pavučinami a jinými zajímavými úkoly (sem ale neřadím autobus)

Nebylo by lepší, kdyby se „standardní výuková metoda zkombinovala s některými příklady z učebnic prof. Hejného? Vše ovšem platí za předpokladu, že učitelé budou DOBŘE umět matematiku na úrovni alespoň celé základní školy...


ad 3) POHLED MATEMATIKA (učitele matematiky?)

Zásadní filozofická otázka je: lze čekat, že průměrné dítě samo vymyslí celou matematiku na 1. stupni ZŠ?

Proč ne:

Ve třídě silně aktivně pracuje pár dětí, které vyřeší skoro vše. Další část se snaží, ale dělají chyby a nakonec převezmou řešení od těch lepších. Část nepracuje, buď jim to nejde, nebo je to nebaví.

Matematika je výsledkem vývoje několika tisíc let, podílely se na ní generace velmi vzdělaných lidí. I když vynecháme slepé uličky, za daný počet hodin to čekat nelze.

Doma rodiče nakonec musí dovysvětlit látku, většinou přímo, aniž by kopírovali metody ze školy (nedostatek času, nepozornost dítěte apod.)

Příprava na pololetní písemky: rodiče opět dovysvětlí látku.
Přípravné kurzy na víceletá gymnázia: totéž.


Co pokládám za důležité, aby si děti odnesly z 1. stupně ZŠ:

Dobré pochopení pojmu přirozeného čísla a operací s nimi, s minimem chyb při počítání

Pochopení základů rovinné geometrie (a úplných základů prostorové)

Pochopení toho, že mezi různými objekty mohou být různé vztahy, umět je pochopit, případně analyzovat

Mít matematiku rád (ne ale za cenu podbízení se)

Učebnice prof. Hejného se silně soustředí na poslední dva body, u prvního je metoda sporná, u druhého spíše nedostatečná. Naopak poslední bod je silně přeceňován, na úkor znalostí dětí.

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 1:36  

Výše citovaný příspévek Milana Pokorného považuji za vcelku objektivní pohled na Hejného metodu výuky základů matematiky na 1. stupni ZŠ.

Domnívám se, že svým výše citovaným chatkovsko kadibudkovským příkladem jsem stručněji vyjádřil to, co i pan Pokorný metodě namítá (neefektivost přehnaného konstruktivismu).

Docela by mne zajímaly důvody arogantní sprostoty, kterou v posledních dnech na stránkách České školy projevil nick Kvaternion vůči lidem skeptickým k nekritickému šíření Hejného metody. A také to, proč pan Komárek jeho sprosťárny vcelku toleruje.

J.Týř

jitulamik řekl(a)...
18. března 2018 v 9:07  

"Ve třídě silně aktivně pracuje pár dětí, které vyřeší skoro vše. Další část se snaží, ale dělají chyby a nakonec převezmou řešení od těch lepších. Část nepracuje, buď jim to nejde, nebo je to nebaví".
Tak to snad platí obecně pro všechny vyučovací hodiny.

Tajný Učitel řekl(a)...
18. března 2018 v 10:00  

Že nás ta "systematická výuka" matematiky dovedla k zářnému štěstí. Stačí se podívat na výsledky v matematice v devátých třídách a u maturit.

Kvaternion řekl(a)...
18. března 2018 v 11:36  

Ad Tajný učitel:

Mám dojem, že tohle kritiky alternativních metod vůbec nezajímá. Jejich cílem se zdá být uchování představy o matematice jako magii provozované zasvěcenými ve věžích ze slonoviny a u těch, kdo nejsou vyvolení - tedy nemají výrazné matematické nadání - nejde o to je něco naučit, ale vzbudit v nich dojem, že je jim tato magie nedostupná a musejí jen opakovat to, co jim sdělí zasvěcení. Součástí toho je pochopitelně i snaha udržet matematiku pokud možno až odpudivě suchopárnou a nudnou. Zvláště pan Motl se tím, že výuka exaktních věd je podle něj určena těm několika v populačním ročníku, kteří budou profesionálními matematiky a fyziky, a u ostatních je naprosto lhostejné, zda si z ní něco odnesou, vůbec netají.

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 11:43  

Kdo prohlašuje na tzv. kompetencích postavený kolektivisticky konstruktivistický paskvil RVP/ŠVP za systémový, mýlí se. Tento užvaněný a experimentálně neověřený chatkovsko kadibudkovsky konstruktivistický experiment způsobil útěky mnohých učitelů ze škol. Těm, co zbyli, vzal 30 % volnost k procvičování a tvořivému rozširování učiva podle situace ve třídě atd. atd. Po jeho zavedení se začala kvalita vzdělávání zhoršovat. Do do takto řízených škol se noví učitelé nehrnou. Nedivím se.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

Nékteří příznivci té Velké kurikulární revoluce v českém školství se současně brání známkování, testování, přijímacím zkouškám, státním maturitám atd. Není divu. Ten, kdo považuje školu za hernu pro své pedagogicko populistické fantasmagorie, se přirozeně brání i zjišťování, k čemu vlastně všechny ty hlouposti vedly. Bude-li to takto pokračovat, kvalita vzdělávání se bude dál zhoršovat, učitelé budou dál vytěsňováni tzv. pedagogy (pedagogickými populisty), prohloubí se pečovatelský charakter veřejných škol a za kvalitním vzděláním budou žáci muset do škol soukromých.

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 13:00  

Luboš Motl: 25 omylů Hejného projektu
Konference „Nové metody ve výuce matematiky?“ 14. února 2018
http://vyukamatematiky.math.cas.cz

Omyl 1: Hravá škola je objevem pana Hejného
Omyl 2: Příznivcům konvenční matematiky chybí samostatnost, hravost a kreativita
Omyl 3: Milí, inspirující, talentovaní, úspěšní učitelé s dobrým vztahem k dětem učí H-metodou, ostatní bez ní
Omyl 4: Učitel vlastně nemusí svůj obor ani umět
Omyl 5: Výuku matematiky by shora měli organizovat „čistí pedagogové“ a bývalí
opoždění školáci
Omyl 6: Výuka matematiky by se měla přizpůsobovat dětem, které mají s konvenční matematikou největší potíže
Omyl 7: Matematika jako kostra, zákony a pravidelnosti je zlo
Omyl 8: Hodina matematiky má učit speciální situace a případy
Omyl 9: Dítě má navazovat svou výuku matematiky na konkrétní jemu známá a příjemná prostředí
Omyl 10: Matematická témata se mají prolínat a nikdy izolovat
Omyl 11: Hodina matematiky má budovat morálku dítěte
Omyl 12: Každé dítě má motivaci se samo učit
Omyl 13: Hodina matematiky má stavět na vlastních zážitcích dítěte a šití šatů pro krychli
Omyl 14: Hodina má stavět na šťastných zážitcích slabších žáků
Omyl 15: Dítě ovládající vzorečky je intelektuální parazit
Omyl 16: Vlastní poznatek je cennější než převzatý, proto lze převzaté zrušit a zakázat
Omyl 17: Průměrné dítě dokáže důležité matematické objevy nalézt samo. Učitel má být jen průvodce a moderátor
Omyl 18a: Nevadí, zda dítě odpoví správně, nebo špatně
Omyl 18b: Dítě se nemá chyb vůbec bát a učitel nemá chyby opravovat, jen jejich
„příčiny“
Omyl 19: Volba adekvátního tempa pro každé dítě umožní všem dětem jít ideálně dopředu
Omyl 20: Všechna výuka může probíhat ve formátu týmové práce
Omyl 21: Děti neumějí myslet abstraktně a obecně
Omyl 22: Matematiku připomínající hry automaticky znamenají výuku matematiky
Omyl 23: Hodiny mají užívat nestandardního značení, ba i zvířátek pro číslice
Omyl 24: Jistý obvyklý materiál se nemusí učit
Omyl 25, shrnující: Jde jen o pohodu dítěte ve třídě; jak skončí škola, žádné nebezpečí nehrozíPoznámka Omyly 9 až 20 jsou citacemi 12 tzv. principů Hejného metody.

V komentářích k výše citovaným omylům pan Motl kvalifikovaně vyslovil svůj odborný názor. Jeho názoru si vážím víc než dogmatickýh komentářú pana Kvarterniona k panu Motlovi.

J.Týř
tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 16:17  

Dovoluji si vyslovit názor, že výše uvedená odborná stanoviska pánů Štecha, Pokorného a Motla vyjadřují mj. i to, co jsem v předchozí diskusi nazval jako pečovatelsky orientovaný chatkovsko kadibudkovský konstruktivismus v českém školství:

Prof. Štech - (viz komentář výše 16. března 2018 23:00)

považuje Hejného "metodu" výuky základů matematiky v 1. a 2. stupni ZŠ nikoli za regulérní didaktickou metodu ale spíše jen za jakýsi "partyzánsky" (bez řádného ověření) aplikovaný "psychologizující postup", který i přes několikaleté žádosti skeptiků z Katedry psychologie PedF UK nebyl dosud řádně prověřen.

M. Pokorný - (viz komentář výše 18. března 2018 1:14)

poukazuje na to, že podbízivá konstruktivisticky orientovaná tzv. Hejného metoda ani zdaleka nevyhovuje všem žákům, rodičům a učitelům a nevyhovuje ani veřejnému zájmu na tom, aby si žáci ZŠ systematicky osvojili alespoň elementární základy matematiky. Kritizuje chabý odborný základ Hejného metody a její nepříznivý dopad na mnohé žáky i na rodiče, kteří jsou někdy i nuceni doma napravovat, co škola při konstruktivistické hře na matematiku v rámci Hejného metody zanedbala.

L. Motl - (viz komentář výše 18. března 2018 13:00)

rozebírá podrobněji pečovatelsko kolektivistický konstrutivisticky orientovaný pedagogický populismus Hejného metody:

- Pedagogičtí populisté při propagaci Hejného metody mnohdy přeceňují její přínosy i za cenu očerňování systematické (konvenční) výuky matematiky (Omyly 2,3).

- Plošné nasazování neověřené Hejného metody může obnášet/signalizovat i nedostatečnou kvalifikovanost učitelů matematiky a jejich nahrazování pedagogickými populisty (Omyly 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22, 23 a 24)

- Vyjmenované principy tzv. Hejného metody (Omyly 8 až 20) i další omyly neodpovídají vědeckému postulátu ani praktickým hlediskům a potřebám pro budování a používání didaktického systému výukového předmětu: Didaktický systém výuky matematiky je v Hejného metodě znehodnocován neadekvátně velkým důrazem na psychologickou a socializační stránku výuky (Omyly 9, 13, 14, 18) zanedbává se přitom matematika samotná (Omyly 7, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 24). To vše se děje na základě zřejmého, didaktickým cílům výuky matematiky neodpovídajícího, nahodnocení psychologického a socializačního aspektu školní výuky (Omyly 6, 7, 11, 20).

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 16:34  

PS: Doufám, že za dobu působení nové Poslanecké sněmovny, nové vlády a nového vedení MŠMT České republiky se ten výše popsaný dodnes sílící chatkovsko kadibudkovský konstruktivismus nepromění v rádobychatkovsko konstrutivistický kadibudkismus. :)))

Michal Komárek řekl(a)...
18. března 2018 v 17:02  

Pane Týři, dovoluji si Vám připomenout, že diskuse k textům na České škole není určena k autorské exhibici či seberealizaci, k samoúčelnému rozvíjení, ať už vkusných či nevkusných metafor, případně sdílení básní či anekdot... Mělo by ideálně jít o věcnou, slušnou, argumentovanou... diskusi k danému textu. Hezký večer!

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 17:24  

Pane Týři, dovoluji si Vám připomenout, že diskuse k textům na České škole není určena k autorské exhibici či seberealizaci, k samoúčelnému rozvíjení, ať už vkusných či nevkusných metafor, případně sdílení básní či anekdot... Mělo by ideálně jít o věcnou, slušnou, argumentovanou... diskusi k danému textu. Hezký večer!

Napsal pan Komárek 18. března 2018 17:02

Pane Komárku, dovoluji si vám připomenout, že Česká škola není určena k autorské exhibici či seberealizaci, k samoúčelnému šíření a tolerování nevkusných názorů různých anonymů. Mělo by ideálně jít o věcnou, slušnou, odborně správně argumentovanou diskusi k danému problému. Tolerujete-li jejich sprosťárny směrem k učitelům, tolerujte, prosím, i reakce na ně. Hezký večer, Dobrou noc, Krásné ráno a Příjemný další den!

tyrjir řekl(a)...
18. března 2018 v 22:30  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. března 2018 v 0:21  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. března 2018 v 0:48  

Má šíření Hejného metody odborný, ideologický nebo komerční charakter?
Dbá MŠMT ČR o školní výuku matematiky s péčí řádného hospodáře?


Inkluze Hejného metody do škol má důvodně namítané odborné problémy viz třeba

http://vyukamatematiky.math.cas.cz
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/poslanci-resi-jak-by-se-mela-ucit.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/hra-o-matematiku-hejneho-metoda-dobyva.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/03/tomas-chrobak-co-mne-uciteli-dala.html

Jsou tu nikoli ojedinělé protesty Akademiků, učitelů, zaměstnavatelů a také protesty nespokojených rodičů. Například:

Klasická matematika aneb Proč mnozí nechtějí "matematiku Hejného" a jak probíhá boj rodičů za klasickou výuku

Proč nechceme matematiku Hejného?
Hlavně proto, že nechceme, aby nám někdo tak arogantním způsobem bral možnost volby
Protože se naše děti doposud vzdělávaly klasickou výukou matematiky.
Protože věříme klasické metodě výuky matematiky.
Protože chceme, aby naše děti byly připraveny na výuku fyziky, chemie a na přijímací zkoušky na střední školy.
Protože chceme, aby byly jednou schopny složit státní maturitní zkoušku z matematiky.
Protože nechceme, aby naše děti byly součástí experimentu, kde ještě např. nejsou vydány učebnice pro 8. a 9. třídu.
Protože žádná námi oslovená střední škola ani učiliště nemá v plánu touto metodou matematiku vyučovat.
A proč tento článek?

Protože věříme, že k našemu názoru, k našemu svobodnému rozhodnutí a volbě metody, kterou se budou vzdělávat naše děti, bude přihlédnuto a bude vyslyšen.
Věříme, že se najde dobrá vůle nalézt řešení.

Rodiče žáků ZŠ Olešnice a ZŠ Lhota

Červený Kostelec

leden 2017


http://hejny.unas.cz/nevyhody-hejneho-metody/

Jsou to stránky provozované nespokojenými rodiči. Jsou na nich i oficiální stanoviska MŠMT k protestům rodičů, kteří nechtějí, aby jejich děti byly Hejného metodou vyučovány.

Inkluze dětí s poruchami učení byla ředitelům a zřizovatelům škol ze strany MŠMT nařízena. Co to ale vlastně MŠMT dělá s nesouhlasem učitelů, rodičů, zaměstnavatelů a akademických odborníků se školní výukou podle sporné a dosud neověřené Hejného metody? Odpovídá to péči řádného hospodáře o to nejcennější, co máme, o děti?

Dovoluji si vyslovit podiv nad tím, že nad z mnoha hledisek pochybnou a neprověřenou věcí, jakou Hejného metoda z odborného i praktického hledista v mnoha ohledech bezesporu je, zavírá MŠMT oči.

Jsem názoru, že ověření účinnosti této sporné metody mělo předcházet jejímu širšímu komerčnímu využívání. A že s tímto a dalšími opatřeními nelze dále prodlévat.


J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
20. března 2018 v 9:57  

Pane Týři, s prominutím. Jednou H-mat oceníte, abyste záhy, když zjistíte, že potřebujete více kontroverze, otočil. Jdete vždy proti větru, přičemž směr větru určuje vaše názory. Co kdybyste založil vlastní blog, nebo napsal obsáhlý článek k tématu namísto stovek masivních komentářů, které v sebeobraně nikdo nečte.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. března 2018 v 10:02  

Ve výše zmíněných "25 omylech" je krom "omylů" 9-20, tolik primitivních faulů, že spíše vypovídají o páně Motlově zaujatosti a předpojatosti. Škoda, že nezůstal ve své laboratoři.

tyrjir řekl(a)...
20. března 2018 v 10:49  

Jsem názoru, že ověření účinnosti v mnoha ohledech sporné Hejného metody mělo ze strany MŠMT předcházet jejímu širšímu komerčnímu využívání ve veřejných školách. A že s tímto a dalšími opatřeními by se nemělo dále prodlévat.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.