Nástupce Valachové musí dát do pořádku dotace na sport a vyjednat rozpočet pro školství

středa 17. května 2017 ·

Premiér Bohuslav Sobotka se příští týden začne scházet s kandidáty, kteří by Valachovou mohli nahradit. „Nechci teď spekulovat o konkrétních jménech,“ zatím ale odmítl sdělit, koho si na schůzky pozval. Zatím se hovoří jen o jediném kandidátovi – Stanislavu Štechovi, současném náměstkovi ministryně. Ten měl dosud na starosti především zákon, který má podpořit integraci postižených dětí do běžných škol. „Zatím koluje jméno náměstka Štecha, ale to je vše, co k tomu mohu říci,“ potvrdila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Informují Hospodářské noviny.


Stanislav Štech (twitter.com)
Štech minulý týden deníku Právo pouze řekl, že pokud by ho oslovil premiér Sobotka, o nabídce by uvažoval. Včera měl vypnutý telefon.

Kdyby ministryni nahradil člověk „zevnitř“, byla by to výhoda hlavně proto, že by se nemusel v úřadě dlouho rozkoukávat. Přestože by ministerstvo vedl v podstatě přes prázdniny, čeká ho ještě spousta práce. V první řadě musí dát do pořádku dotace pro sport. Ty jsou v současné chvíli pozastavené, některé programy pro sportovní svazy se zruší. Bude potřeba všechno překontrolovat a znovu rozdělit. Navíc bude muset vyjednávat o rozpočtu. Do začátku školního roku je také nutné nastavit pravidla pro nové financování škol a připravit kariérní řád, pokud ho Senát do konce května schválí. Dokončit musí také úpravy takzvaného proinkluzivního zákona.


Celý text naleznete zde

4 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
18. května 2017 4:06  

Ministr Chládek alespoň přiznal zástupnost důvodu svého odvolání.

tyrjir řekl(a)...
18. května 2017 4:06  

Dopustila se paní ministryně Valachová svou demisí porušení ministerského slibu?

Každý ministr české vlády skládá slib, v němž se zavazuje, že bude věrný České republice, že bude zachovávat její Ústavu a zákony, že bude svůj úřad zastávat svědomitě, a že nezneužije svého postavení.

http://m.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-04-24

Domnívám se, že demise paní ministryně školství na základě jí uvedeného politického důvodu je dost hrubým porušením jejího ministerského slibu. Na to, myslím, dost očividně zapomíná i pan premiér, když paní ministryni na jedné straně chválí a na druhé straně dává najevo, že pochybně odůvodněnou demisi paní ministryně hodlá přijmout.*

Doufám, že si to, mám-li pravdu, pan premiér Sobotka uvědomí a takto odůvodňovanou demisi paní ministryně Valachové nepřijme.


J.Týř

* Viz například:
http://www.ceskaskola.cz/2017/05/premier-o-valachove-za-dva-roky-na.html
http://www.ceskaskola.cz/2017/05/novinkycz-nahradit-valachovou-by-mohl.html
http://www.ceskaskola.cz/2017/05/ceska-televize-ministryne-valachova.html

tyrjir řekl(a)...
18. května 2017 5:08  

Výběr ze špiček problémových ledovců v České škole

mirek vaněk řekl 7. března 2017:
Ano a nedělá. Inkluze i kariérní řád je průšvih. Uvidíme co dál vymyslí. Ale to není jen MŠMT, to je věc celé vlády.
Ale problémem není jen nedostatek učitelů. To je jen špička ledovce.
Jediné řešení je radikální změna přístupu. Opravdu odborné řízení a příliv peněz do škol. A musí se konat rychle. Jenže budou volby.


http://www.ceskaskola.cz/2017/03/marek-adler-chybi-tisice-ucitelu-media.html

tyrjir řekl 19. února 2016:
Souhlasím. Vínni nejsou ani zdaleka jen žáci, rodiče a učitelé. Myslím, že současné dosud jen útržkovitě (nesystémově) mediálně komentované problémy českého školství jsou jen špička z ledovce důsledů více než dvacetiletého ministerského, vládního a parlamentního zanedbávání řádné péče o kvalitní veřejné vzdělávání v Česku. J.Týř
Viz
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/martin-odehnal-inkluze-v-kocourkove.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/zdenek-sotolar-valachova-zase-na-koni.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/petr-chalus-dobre-zakladni-skoly-pro.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/02/prectete-si-potrebujeme-ucitele-ne.html


http://www.ceskaskola.cz/2016/02/tomas-vodvarka-o-inkluzi-sikane-skolske.html

Navíc mnohé děti se ve škole opravdu trápí. Začíná to nevolnostmi, když mají jít do školy, a některé nakonec končí v rukou psychologů či psychiatrů a každoročně se dokonce pár dětí kvůli škole pokusí o sebevraždu. A to je jen špička ledovce.
Napsal O. Šteffl 10.11.2016

http://www.ceskaskola.cz/2016/11/ondrej-steffl-o-ceskem-skolstvi-co-je.html

tyrjir řekl 14. března 2016:
...Sociálně demokratická ministryně školství stále jeví známky, zdá se, dogmatické obhajoby některých neoliberálních trendů ve školství a jasné stanovisko k výše popsanému boji zatím neprojevila. Zatím myslím jen trochu “pozdvihla obočí”, když vyplula na hladinu špička ledovce šikany učitelů veřejných škol ze strany žáků. Šikany učitelů ze strany představitelů některých nevládních organizací projevující se v otevřených pokusech o dehonestaci veřejného školství a učitelů veřejných škol v některých médiích si, zdá se, zatím příliš nevšímá. Předseda vlády má, zdá se, plné ruce práce se zdánlivě mnohem závažnějšími problémy, než je například jinde obvyklé rozpočtové financování školství alespoň 6 % z HDP a než je potřebné řádné (tj. účelné a efektivní) hospodaření se vzdělávacími EU dotacemi...


http://www.ceskaskola.cz/2016/03/aktuality-cst-linkovani-skolnich-sesitu.html

Martin Bělohlávek: Šikana je špička ledovce, středa 2. března 2016
V posledních týdnech je pozornost nemalé části veřejnosti upnuta k případu žáků šikanujících učitelku. Bohužel nejde o tak řídký jev, jak by se mohlo zdát: v roce 2015 zaznamenala inspekce případy agrese vůči učiteli ve 28,8 % zkoumaných základních škol. Nebýt nezaviněného úmrtí pedagožky, asi by i tento případ prošel bez povšimnutí


http://www.ceskaskola.cz/2016/03/martin-belohlavek-sikana-je-spicka.html

tyrjir řekl(a)...
18. května 2017 5:20  


Špička klientelisticko vzdělávacího ledovce?

Špička ledovce je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení.

Obratu se používá pro označení problému, který jednak může být podstatně větší než se ve skutečnosti zdá, jednak může mít odlišný charakter od toho, co je vidět a je zjevné.

Rčení vychází z toho, že velké kry ledu (označované nesprávně za ledovce), které se odlomily od ledovce nebo ledového pole a které plují po hladině mořské vody, jsou obvykle z více než 90 % ponořeny pod mořskou hladinou (hustota sladkovodního ledu je asi 920 kg/m3, zatímco hustota mořské vody je asi 1025 kg/m3). Je tedy velmi nesnadné určit skutečný tvar ledové kry pouze podle toho, co je vidět nad hladinou.


https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Špička_ledovce

Klientelistický marasmus v některých systémových vzdělávacích projektech je, myslím, kvantitativně i kvalitativně ještě závažnější věc:

- Na jaře 2014 odhalil ministr Chládek v MŠMT cca 3 tisíce externích smluv, které MŠMT údajně uzavřelo na úkoly, které mělo a mohlo MŠMT realizovat vlastními silami. Byla tam prý dána i trestní oznámení. O osudu tohoto odhalení "placeného suplování práce zaměstnanců MŠMT" jsme se pak už moc nedověděli. Během jednoho roku, na jaře 2015, byl ministr Chládek pod genderovou záminkou odvolán z funce za stavu, kdy stačil říci jen A (ministerští úředníci si uvolnili ruce) a nestačil pak už říci B (k čemu si ty ruce vlastně uvolnili). Klientelistická chobotnice, kterou ministr Chládek při svém odchodu zmínil, chobotnice starající se zřejmě i o to, aby například třeba i ministerští úředníci měli svůj prospěch z vedlejších pracovních smluv, přes tu genderovou záminku účinně zasáhla možná i za tím účelem, aby

- Nová paní ministryně NNO zpočátku otevřela náruč. K tomu viz např. zastoupení a projevy NNO mezi aktéry konference Budoucnost pro školu I v listopadu 2015, viz např. poradní sbor paní ministryně, viz např. stesky pana Štecha a poslanců přítomných na konferenci Budoucnost pro školu I nad tím, jak NNO tlačí na MŠMT i sněmovní výbory ve věci tzv. inkluze atd. Po reorganizaci MŠMT pod novou paní ministryní tam téměř nezůstal kámen na kameni. Počet náměstků se zvětšil na 9 a odbory MŠMT byly překopány ("nově systematizovány"). Stopy dosud neobjasněných nesrovnalostí tím mohly být zčásti zameteny. Nepříliš aktivní NÚV (zařízení MŠMT pro DVPP) nemá už druhým rokem jmenovaného ředitele. Kariérní (ne)řád učitelů spolutvořil spíše NIDV, a to v rozporu se stanovisky učitelů z praxe i odborníků z pedagogických fakult, kteří požadovali a dosud požadují lepší podmínky pro profesní rozvoj všech učitelů. Vidíme a uvidíme ještě, k čemu všemu to vedlo a povede...


http://www.ceskaskola.cz/2017/01/rektor-jihoceske-univerzity

Paní ministryně říká, že s dnes vyšetřovanou špičkou ledovce nemá věcně nic společného. To je možná pravda, ale nezbavuje jí to jejích povinností, například povinnosti plánovat, organizovat a kontrolovat práci MŠMT tak, aby jeho pracovníci jednali ve veřejném zájmu podle zákonů České republiky a povinnosti mluvit pravdu o základních systémově důležitých věcech. To se, pokud vím, vždy neděje.

J.Týř

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2017/05/policie-zasahuje-kvuli-dotacim-pro.htmlČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.