Cermat: Extrémní snaha programátorů vyřešit tento problém co nejrychleji vedla ve stresu ke zřetězení několika dalších drobných chyb...

čtvrtek 13. dubna 2017 ·

Cermat vydal včera tiskovou zprávu, ve které vysvětluje, proč došlo k potížím při zpracování písemných prací z češtiny. Vzhledem k neustále probíhajícím polemikám o míru stresu, které jsou při „testování“ vystaveni žáci, je pozoruhodná tato věta: „Extrémní snaha programátorů vyřešit tento problém co nejrychleji vedla ve stresu ke zřetězení několika dalších drobných chyb, které však vždy ovlivnily proces skenování velké skupiny skenujících.“ Tak. Stane se to prostě i v Cermatu. Stres, časový tlak, extrémní snaha... Tiskovou zprávu přinášíme v plném znění.V úterý 11. dubna 2017 byla zahájena společná část maturitní zkoušky písemnými pracemi z českého jazyka a literatury. Zkouška byla zahájena podle jednotného zkušebního schématu ve 12:00 hodin. Zkoušky se konaly v 6 470 učebnách. Po jejich ukončení čekalo na školní maturitní komisaře skenování 6 470 digitalizačních dávek (sad záznamových archů z učeben).

Proces skenování se bohužel neobešel bez problémů. Ve snaze docílit co nejlepší čitelnosti naskenovaných písemných prací, upravil dodavatel služby digitalizační program. Při jeho úpravě došlo k chybě, kterou se nepodařilo ani při důkladném testování odhalit.

Extrémní snaha programátorů vyřešit tento problém co nejrychleji vedla ve stresu ke zřetězení několika dalších drobných chyb, které však vždy ovlivnily proces skenování velké skupiny skenujících. I přes tento problém se podařilo, ve spolupráci s komisaři a řediteli škol, v průběhu čtyř hodin po konání písemné práce naskenovat více než 5,5 tis. digitalizačních dávek, tedy téměř 90 %. Zbylý počet dávek písemných prací, cca 700, byl digitalizován a odesílán k centrálnímu zpracování během dnešního dne.

Je nám velmi líto, že digitalizace výrazně zatížila jak komisaře, tak i pracovníky škol. Navíc v některých chvílích došlo i k přetížení telefonní linky helpdesku a komisaři či ředitelé se nemohli na infolinku dovolat. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) tedy odeslalo ředitelům škol i maturitním komisařům ještě během včerejšího dne omluvu s vysvětlením. Dodavatel softwaru (SW) odstranil do rána identifikované chyby a dnešní skenování záznamových archů probíhá standardně. CZVV požádalo dodavatele SW o vytvoření nové služby umožňující v krizových situacích rychlejší a přímou komunikaci prostřednictvím datových digitalizačních terminálů.

Originály písemných prací jsou jako vždy ukládány ve školách. Písemné práce, které nebyly během včerejšího dne digitalizovány, byly bezpečně uloženy řediteli příslušných škol. Administrativní a organizační procesy vlastní zkoušky a předání záznamových archů řediteli škol proběhly řádně. Na vlastní hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury nemá technický problém digitalizace žádný vliv. Všechny zkušenosti z průběhu skenování budou zahrnuty do návrhu úprav procesů budoucích zkoušek.

Dnes 12. dubna 2017 byly zahájeny jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z matematiky a pokračovaly písemným testem z českého jazyka a literatury pro uchazeče o čtyřleté obory. Skenování dávek z učeben bylo zahájeno ihned po ukončení každé zkoušky. Test z matematiky byl zadáván v 5 272 a test z českého jazyka v 5 270 učebnách. Na pracovníky škol tedy čekalo skenování stejného počtu digitalizačních dávek. K 15:30 hod. již bylo naskenováno 5 239 dávek záznamových archů z matematiky (tedy 97,3 % všech) a 5 214 dávek sad záznamových archů z českého jazyka (tedy 98,9 % všech).

Průběh skenování záznamových archů jednotné přijímací zkoušky ukazuje, že se problémy identifikované v úterý 11. dubna podařilo zdárně eliminovat. CZVV věří, že digitalizace i zkoušky budou v následujících dnech jednotných příjímacích zkoušek (po Velikonocích) probíhat standardně jako dnes.


Zdroj: Tisková zpráva Cermat

5 komentářů:

Hrabáč kapský řekl(a)...
13. dubna 2017 12:17  

Zřetězilo se pár drobných chyb v řídícím systému balistických střel. Za vzniklou jadernou válku se omlouváme, chybu se podařilo zdárně opravit. Jupí!!

Jsou systémy, které se pokazit prostě nesmí. Zvláště ne ty, které stojí stamiliony a jejichž údržbou se živí stovky odborníků. A další tisíce nádeníků na školách jim při tom zadarmo pomáhají, plníce požadavky pravidelné "profylaxe DDT" a dalších kontrol.

A když se přece jen pokazí, musí být v připravený plán na rychlé informování všech, kteří jsou chybou postiženi. Místo toho se letos komisaři a ředitelé navzájem pokoušeli domlouvat přes maily a telefony aby během několika hodin společně usoudili, že závada nebyla na jejich přijímači.
Cermat mlčel, telefonická linka byla přetížena, žádnou jinou komunikační cestu zřejmě neznají. Když chtějí, umějí poslat tisíce SMS naráz, dát aktuální zprávu na web Cermatu nebo Certisu samozřejmě také. Nic z toho se nestalo.

Místo toho ministryně blahosklonně ujišťuje, že je všechno v pořádku, že nenaskenované písemky už stejně byly napsané a ředitelé je jistě na noc "bezpečně uložili". Prosím???

Manuály podrobně popisující jednotlivé kroky zkoušek mají stovky stran a přesně určují, co se musí udělat, aby zkoušky byly platné. Vždy počítají s tím, že písemky naskenuje komisař, a teprve potom je předá řediteli k uložení. Má to logiku, protože jedině tak je zaručeno, že škola nebude s písemkami manipulovat. Bez této posloupnosti nemá funkce komisaře žádný význam.

Letos tomu na stovkách škol očividně nebylo a Cermat se tváří, že je všechno v pořádku. Podle vyhlášky není. Pokud písemky skutečně přes noc skončily "bezpečně uložené" v ředitelském šuplíku, jsou zkoušky podle vyhlášky neplatné. Banalita? Skutečně ji vyřešíme soudružsky žoviálním "ale no tak, lidi, buďme rozumní". A platí tento argument například i pro školní inspekci?

A mimochodem: DDT (pro neznalé, jde o "maturitní počítače", nikoliv o stejnojmenný pesticid) je skutečně bedna tajemnější než Pýthie. Pustíte ji a zpočátku nacházíte jen varovné hlášky, že "platnost certifikátu vypršela, systém není připravený, okamžitě kontaktujte administrátora..." Teď už vím, že je nutné pár desítek minut (někdy i hodin) počkat, než se probuzený Kraken domluví se svou domovskou základnou a "cosi" se v něm aktualizuje. Že by o tom předem informoval nebohého uživatele, tvůrce Krakena zřejmě nenapadlo.
Inu Olymp. Za stovky milionů...

Michal Komárek řekl(a)...
13. dubna 2017 13:06  

Hrabáč kapský

Mohu použít jako samostatný text, prosím?

Každopádně posílám na ministerstvo otázky o platnosti zkoušek, které kladete... Děkuji! hezký den!

Ygrain řekl(a)...
13. dubna 2017 13:12  

Prosím, vysvětlete nám neznalým, jakým způsobem se nepodařilo odhalit, že systém má špatně nastavené rozlišení horní a dolní strany, a tedy je práce nutno skenovat "vzhůru nohama". Ani při největším zapojení fantazie si neumím představit, jak tento lapsus unikl odhalení.

poste.restante řekl(a)...
13. dubna 2017 14:04  

Zdravím Vám, Hrabáči kapský.
Jsem rád, že jste zase po čase přispěl do debaty.
Přesně a výstižně, nenapsal bych to lépe.

Jen doplnění.
1. Protože došlo k posunu písemných prací na dřívější termín, nebyly letos zadání a formuláře distribuovány v obvyklé CERMATovské bedně, kde by je bylo možné uložit a zaplombovat.

2. Hotline CERMATU "doporučil", aby v případě, že nešlo dokončit skenování dávky v úterý, učinil tak ŘEDITEL (!!!), nebo jiný pověřený pracovník následujícího dne.
V podstatě tak navrhnul postup, který je v přímém rozporu s vyhláškou.
Po mém soudu se měl druhého dne ke skenování dostavit opět komisař.
Nabízí se zákonitě otázka, nač tedy vůbec funkce komisaře existuje, když skenování může provádět kdekdo.

3. Nejsem ani komisařem, natožpak ředitelem, tudíž mne to vlastně zatím nenapadlo nad tím přemýšlet, ale myslím, že tato kauza odhalila závažnou mezeru v systému.
Ptám se proto. Je v průvodní dokumentaci a pokynech řešeno, jak se má postupovat, pokud skenování nelze v daném pracovním dnu provést, ať už z důvodů poruchy DDT, nebo centrálního systému, jako se to stalo teď?
(Myslím samozřejmě na letošní případ, kdy nešlo nenaskenované formuláře bezpečně uložit do zaplombované "bedny".)

Hrabáč kapský řekl(a)...
13. dubna 2017 15:21  

poste.restante:
Děkuji, nápodobně.

1. Písemky jsou letos mimo obvyklý termín. Mimochodem, ještě loni platilo, že k žádné (!) části maturit - tedy ani k písemkám - nesmí být připuštěn maturant, který nemá řádně ukončený ročník. Letos to očividně nemůže platit. Proč?
Papundeklovou krabici se samolepkami opravdu nedomysleli. Ano, plombovací modrá bedna mohla v nastalém průšvihu alespoň trochu pomoci. Lepenka nikoliv.
Naše svatá Kateřina se navíc chlubila, jak je piksla důkladně zabezpečená. Ano, tak důkladně, že hlavní "pečetící" samolepku s plastovou výztuží je možno opakovaně sloupnout a zase nalepit bez známek poškození, všimli jste si? O otvíracím spodku "chráněným" jen červenou izolepou dostupnou v každém papírnictví ani nemluvě. Najde-li se rebel, který díky tomu beztrestně zveřejní zadání druhého termínu přijímaček, udělá všem (s výjimkou Cermatu) velkou službu.

2. Podle dostupné metodiky musí písemky od zadavatelů převzít komisař, poté je naskenuje a teprve poté je předá řediteli. Vše stvrzeno v protokolu i s časy předání a převzetí. Teoreticky měl mít komisař písemky u sebe tak dlouho, dokud nebyly oskenovány. Jakékoliv jiné pořadí je v rozporu s platným postupem. Jestliže komisař předal řediteli písemky před digitalizací, porušil předpisy a je (chudák) vším vinen. Například tím, že příslušní maturanti budou teoreticky muset zkoušku opakovat na podzim. (Já vím, nebudou, protože opravdu velké průšvihy se promíjejí.)

3. Ne, s poruchou skenování metodika nepočítá, protože Velký Maturitní Bratr je dokonalý (veškeré problémy se řeší telefonátem na hotline). Počítá se maximálně s tím, že se komisaři před skenováním rozbije mobil (vidíte, myslí téměř na všechno), takže si potřebný kód vydloube z nějaké ukryté "GRID tabulky".

Čím dál více mě znepokojuje, jak si postupně přivykáme na polovičatost paskvilu zvaného státní maturity (a nově i přijímačky). Každý průšvih budiž jiskřičkou naděje, že císařovy testovací šaty někdo konečně prokoukne. Nebo alespoň chána donutí použít překrýt nahotu něčím kvalitnějším než papundeklem.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.