Radko Sáblík: Než studenti dokončí školu, fakta se změní. Musí umět hlavně myslet

čtvrtek 8. prosince 2016 ·

„Základní problém je, že školy nevědí, na co studenty připravují. Všichni víme, že vzniknou nové pracovní pozice, ale nikdo nedokáže říct, co budou studenti potřebovat. Takže jediná možnost je připravit je na neustálou změnu, aby byli schopní se adaptovat,“ říká ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

V rozhovoru zazní i tyto otázky a odpovědi:

Radko Sáblík (sablik.eu)
Co konkrétně by tedy absolventi měli umět?

Měli by mít kybernetický pohled na svět, schopnost přemýšlet informaticky. To bude základ. Ne jako dnes, kdy máme vzdělávací plány postavené na faktech a znalostech věcí, které, než studenti dokončí školu, budou jinak.

Změnu vzdělávacích plánů ministerstvo školství už ohlásilo, co by v nich podle vás mělo být?

Hlavně se musí změnit rychle. Nesmí se pět let řešit koncepce, protože než se dořeší, tak už bude zastaralá. Nejde jen o vzdělávací plány, ale také o styl výuky. Dnes stále převažuje frontální výuka, zkoušení ve stylu zopakuj, co sis zapamatoval. Nemůžeme jít ode zdi ke zdi, něco by mělo zůstat, ale musíme posílit projektovou výuku, nácvik takzvaných měkkých kompetencí.

Co Vzdělávání 4.0 znamená pro učitele?

Spíše než vykladačem pravd by měli být mentorem, řídit proces vzdělávání, radit. Učitelé by měli být schopni vést diskusi i v případě, že sami něco nebudou vědět. Dnes už nemohou vědět všechno, ale musí si s tím umět v hodině poradit.


Celý rozhovor naleznete zde

27 komentářů:

V. řekl(a)...
8. prosince 2016 9:22  

Než studenti dokončí školu, fakta se změní
Nejčastěji v dějepise. Občas v zeměpise. Vždy v občanské výchově.

Ale slovíčka, práce se zlomky, chemické reakce, ... - ty nezmění ani stále více postupující návrat k socialismu.

Jiri Janecek řekl(a)...
8. prosince 2016 10:15  

Taky způsob myšlení se mění...
Za nás politicky a třídně, dneska kriticky a informaticky...

poste.restante řekl(a)...
8. prosince 2016 11:27  

Fakta se mění. (Některá)
Jen blbci zůstávají pořád stejní. (Všichni)

poste.restante řekl(a)...
8. prosince 2016 11:31  

Jo a ještě jedna důležitá změna.
Geometrickou řadou přibývá "expertů".

Někdy mám dojem, že spíš exponenciálně.
Teď si ale nejsem jistý, jestli se nezměnila "fakta" o geometrické či exponenciální progresi.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
8. prosince 2016 11:40  

"Ne jako dnes, kdy máme vzdělávací plány postavené na faktech a znalostech věcí, které, než studenti dokončí školu, budou jinak." - třeba Napoleon vyhraje bitvu u Waterloo, H2SO4 přestane být kyselinou sírovou, keporkak se změní v parybu, Ohmův zákon nebude platit, Heidegger konvertuje k racionalismu, ve zlomcích si vymění pozice čitatelé a jmenovatelé, sysel vypadne z vyjmenovaných slov a Borovský se stane konfidentem tajné rakouské policie. Tak nějak to pan ředitel myslel?

"právě v češtině by se měla trénovat komunikace, formulování správného názoru, písemné vyjádření myšlenek. A to se dnes neděje." - je otázka, jestli v tomto punktu pan ředitel mluví o své škole, nebo má jít o obecný stav panující v českém školství. V případě druhém jde o velmi nevhodnou generalizaci. Existují školy, které se na výuku jazyka a komunikace nesoustředí (důkaz přinesly maturity 2012), ale stejně tak nalezneme školy (řekl bych že jich nebude málo), které to považují za prioritu.

Nevím, proč se v podobných rozhovorech takřka vždy objeví podobný balast, jako by bylo nutno být papežštější než papež.

Tomáš Barták řekl(a)...
8. prosince 2016 12:17  

Souhlasím s tím, že se studenti musí učit myslet. To je jasné.
Jsem ale přesvědčen, že se učí myslet díky studiu a díky tomu, že se učí do různých předmětů různorodou látku a učivo, a také díky tomu, že provádí různorodé činnosti.
Žák se učí myslet i tehdy, pokud se učí číst notový zápis a zpívat podle něj. I když z něj žádný zpěvák nebude.

mirek vaněk řekl(a)...
8. prosince 2016 14:21  

Ano studenti se mají učit myslet. Ale kde je ta kompetence v RVP?
S myšlením tam mají něco společného jen matematické kompetence.

Jinak s tvrzeními moc nesouhlasím. Co to je informatický pohled na svět? K čemu bude projektové myšlení, když budou studenti blbí.

laimes28 řekl(a)...
8. prosince 2016 15:39  

úroveň myšlení jest nám bohužel vrozena geniální toníček vystuduje vš levou zadní a stane se akademikem ,méně nadaný jeníček se pílí a pracovitostí naučí rychle a přesně navlékat nit ,nenadaný pepíček s rukama z pr...le se musí naučit alaspoň číst aby mohl předčítat jeníkovi,tím ale vzdělání nekončí,pepi odkouká od jeníka jak se to dělá a stane se navlékačem nití,jeník poté co vyslechne 100x celou britskou encyklopedii stane se akademikem,no a akademik až ho vyhodí z av bude číst pepíškovi,co jsi nepochopil řediteli?

Ygrain řekl(a)...
8. prosince 2016 19:29  

" třeba Napoleon vyhraje bitvu u Waterloo, H2SO4 přestane být kyselinou sírovou, keporkak se změní v parybu, Ohmův zákon nebude platit, Heidegger konvertuje k racionalismu, ve zlomcích si vymění pozice čitatelé a jmenovatelé, sysel vypadne z vyjmenovaných slov a Borovský se stane konfidentem tajné rakouské policie. "

Tak nějak, nejspíš.

A že mají studenti umět myslet - on jim snad někdo brání? Zato toho kvíkotu, když se to po nich požaduje...

Karel Lippmann řekl(a)...
9. prosince 2016 14:23  

Ještě že máme Cermat a AČ, abychom mohli "trénovat komunikaci, formulování správného názoru, písemné vyjádření myšlenek". Všechno pěkně centralizovaně, pod dohledem světlonošů objektivně, myšlenkově bezrozporně. Pokud toho dosáhneme, svět bude skvělý, předvídatelný, intuitivně procítěný, harmonický. Totálně. Jen ti "blbí" budou překážet.

Josef Soukal řekl(a)...
9. prosince 2016 17:21  

Ještě že máme pana Lippmanna - kterému nikdo nemá právo do ničeho mluvit, protože on jediný je mírou všeho - aby nám blbým vysvětlil, který názor je ten světlonošský. I kdyby to byl názor sebehloupější a sebesměšnější - hlavně že je proti Cermatu; to jsou výšiny Lipmannovy kreativity. Viz http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2016/06/Poruseni_zakona_maturita.pdf

Karel Lippmann řekl(a)...
9. prosince 2016 18:52  

Pane Soukale, na to, co jste napsal, se racionálně reagovat nedá.

Josef Soukal řekl(a)...
9. prosince 2016 20:22  

Váš příspěvek neměl s racionalitou nic společného.

Nowak řekl(a)...
9. prosince 2016 22:22  

Vraťme se k panu ředitelovi. Mimo jiné o něm píšou:

"Ze svých požadavků na modernizaci výuky ale neustoupil. Někteří učitelé odešli do jiných škol a jemu zůstali ti, kdo si uvědomují, že beze změn ve vzdělávání absolventi nebudou schopni uspět na trhu práce,..."

Nedivím se, já bych od také utek. Co nejdál.

Karel Lippmann řekl(a)...
10. prosince 2016 13:20  

Pan ředitel má nejprve pravdu: studenti musí umět hlavně myslet. Pak ale přichází problém, myšlení redukuje na informatické, pohled na svět má být hlavně kybernetický, tedy orientovaný na zákonitosti řízení, sdělování a kontroly v živých organismech a strojích. Hledaná a nalezená pravda musí být tedy jistá, bezrozporná, vždyť člověk je nanejvýš živý organismus. Skutečnost se nakonec skládá z nezvratných faktů, existence názoru je vyloučena. Rozum se má zabývat jen takto pojatým světem, vše ostatní (hodnoty, smysl apod.) je odkázáno do mimoracionálních sfér (např. intuitivního prožívání). Platónovy ideje (posléze Eukleidovy ideální tvary) jsou napasovány na všechno, s čím se lze ve světě setkat, a to bez rozdílu. Vládne technika (vůbec její roli nepodceňuji, jen ji nevnímám jako nad úplně vším čnějícího diktátora), profesionalita, produktivita, výkonnost, účinnost, jednostranně cílená funkčnost. Není to nic nového, takový svět popsal už Ch. Dickens v románu Zlé časy, ve 20. století pak např. A. Huxley, K. Čapek či R. Bradbury. Ten poslední se zaměřil na podvratnou roli knih, které hasiči museli pálit. Dnes už je pálit nemusíme. Stačí, když jejich smysl omezíme na testovatelné položky, a verbální variantu podřídíme centrálně zpracovanému seznamu analytických výkonů podle závazných tabulek či přísnému dohledu několika k tomu ochotných jedinců.
Vím, že stojím v cestě pokroku, který nelze zastavit, a zcela ve všem se mýlím, pokud ovšem nemám nějaké nízké úmysly (sám se v sobě nevyznám). Přesto svůj názor sděluji. Pokud někoho rozčílím, předem se omlouvám a ponechám mu poslední slovo.

Josef Soukal řekl(a)...
10. prosince 2016 13:56  

Možná by pro začátek stačilo, kdyby se "brzdiči" pokroku přestali podepisovat pod něco, co s nalézáním pravdy nemá pranic společného a je nehoráznou češtinářskou blamáží. Pak by se mohli pokusit podívat na maturitní svět bez apriorní zaujatosti; třeba by zjistili, že huxleyovsko-bradburyovská realita je toliko fikcí stvořenou vlastním rozhodnutím.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. prosince 2016 15:01  

"Různí lidé se v dobré vůli mohou dívat na stejný fakt a interpretovat jej různě. Tak začíná zajímavá konverzace." E. Schlosser.

Konformita, uniformita, jedna pravda, škatulky, tabulky, laťky, měření, třídění, žebříčky, šeď. Toto do vzdělávání vnášíte vy pane Soukale a váš tým pravověrných. Tím ničíte jeho pestrost, živoucí, měnící se tvárnost, různorodost, jinými slovy vše, co jej činí krásným.
Ironií je, že se domníváte, že tím prokazujete národu službu.

Josef Soukal řekl(a)...
10. prosince 2016 16:29  

Diskuse je zajímavá tehdy, když všichni účastníci vědí, o čem mluví.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. prosince 2016 17:48  

Nemusím být bohemistou ani testologem, abych věděl, že lidé nejsou stejní a pokaždé, když chtěl někdo z lidí stejné učinit, nedopadlo to dobře. Stejné předměty pro každého, stejná náplň, stejné katalogy a kánony, stejné laťky; už chybí jen kamery, detektory lži a uniformy. Vidíte ve snech pochodovat šedé uniformy Cermatkorps s nárameníky ASČ a šedé vlajky vlající na budově mšmt? Svůj nadživotní portrét v lobby? No a jsme doma.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
10. prosince 2016 18:54  

Už to nehul.

Josef Soukal řekl(a)...
10. prosince 2016 18:56  

Už jsem to byl nucen napsat několikrát, ale komentář TU je jeden z nejhloupějších příspěvků na České škole vůbec.

Josef Soukal řekl(a)...
10. prosince 2016 18:57  

Nikoli nejurážlivějších. Nejhloupějších.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. prosince 2016 20:00  

Všem stejně zdar! Nazdar!

Fanda Moudry řekl(a)...
11. prosince 2016 4:55  

Nejlépe to vystihl pan laimes28. Nadřazování výchovy a vzdělávání nad genetickou výbavu jedince je absolutní hloupost.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. prosince 2016 19:01  

http://tajnyucitel.blogspot.cz/2016/12/pliziva-orwellizace-ceskeho-vzdelavani.html

Renata Kalabisová řekl(a)...
11. prosince 2016 19:51  

filozofové na nebezpečí orwelizace, umrtvení duše vždy upozorňovali, ale "zástupci" naší nejcivilizovanější společnost využívají toho, že většina si asi myslí, že žádné nebezpečí nehrozí.....viz odkaz na knihu německého filozofa:

Německý filosof korejského původu Byung-Chul Han: Vyhořelá společnost (Rybka Publishers, 2016): "Ve společnosti soustředěné na výkon, říká Han, "dochází k systémovému násilí, které se často projevuje depresemi, ale může vést až k „infarktu duše“.

Výměna disciplíny za výkonnost

V nedávné společnosti vládla disciplína. Stát, firma či zaměstnavatel vydával sérii příkazů a obvykle tvrdě dbal na jejich dodržování. Důležitá byla poslušnost, zatímco dnes je důležitý výkon. Lidé se stávají podnikateli sebe samých a neštítí se vykořisťovat sami sebe, protože uvěřili heslům o efektivitě, iniciativě a motivaci.

http://echo24.cz/a/ia4jt/vyhorela-generace-hrozi-nam-infarkt-duse#iELyiKVjZ1aZb72a.01

Vladimír Stanzel řekl(a)...
12. prosince 2016 15:38  

Myslím, že nejen Orwell by žasl nad textem TU:

"Poté, co byly v polistopadovém období rozvolněny komunistické osnovy, začala jedna ideová skupina učitelů a zřejmě i politiků prosazovat v nejvyšších politických patrech reversi decentralizace, nikoli však směrem k zpětné ideologizaci osnov, nýbrž směrem k jejich detailní specifikaci, za účelem „objektivní souměřitelnosti“." - přesně tak to tehdy bylo. Skupina učitelů takhle zavítala do nejvyšších politických pater (tam přece přijímají řadové učitele jako na běžícím páse, a co víc - naslouchají jim a plní jejich přání) a tvrdě lobbovala za detailní osnovy. Byla tak úspěšná, že se k ní přidali i sami politici. Zkrátka někteří čeští učitelé jsou učinění machiavellisté, tahají za nitky ze zákulisí a nechávají za sebe jednat politické loutky. Tohle kdyby věděl Johnn Le Carré, Ian Fleming nebo Jirka Procházka, tak se nestačíme divit - James Bond by vyučoval tělocvik a Honza Zeman by válel na ÚML třídní právo!

Orwellizace začala ve Velké Británii v sedmdesátých letech dvacátého století jako reakce konzervativní vlády na vypuštění první sovětské družice Sputnik do kosmu. - ale že to těm natvrdlým britským kapitálistům trvalo, než zareagovali na vypuštění Sputnika 1, které proběhlo 4. října 1957 v 19:28 UTC. Považte, do 70. let nereagovali a pak začali ve školách testovat. Chápu, plně chápu rozčílení kolegy Tajného, to je opravdu zpozdilost a diluviální zhůvěřilost.

Jako obvykle - to, s čím by člověk i mohl souhlasit, je beznadějně překryto podobnou hlušinou.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.