Ondřej Šteffl: Hlavní důvod, proč se škola nemění? Nic jiného si neumíme představit.

středa 19. října 2016 ·

„Pokud byste chtěli vytvořit učební prostředí nevhodné pro využití schopností mozku, nejspíš byste navrhli něco podobného školní třídě,“ cituje Ondřej Šteffl z knihy Johna Mediny Pravidla mozku. Šteffl uvažuje o tom, proč se škola během dvou století změnila tak málo a proč je tak těžké ji změnit.

Šteffl mimo jiné píše:

Ondřej Šteffl (twitter.com)
„Nejtěžší na světě je nemyslet na bobra.“ Odpověděl prý jeden zen-buddhistický mnich na otázku svého žáka „Co je nejtěžší na světě?“. Podobnou úvahu najdeme i v Platónově spisu Prothagoras. Zamýšlí se nad tím, že je třeba si pečlivě vybírat, co a od koho se budeme učit. Když totiž sníme něco špatného, můžeme to zvrátit. Když se nám ale do hlavy dostane něco nežádoucího, nesprávného či škodlivého, už to jen těžko dostaneme ven. Zbavit se toho, to je nejtěžší na světě.

My všichni jsme chodili mnoho let do školy. Naprostá většina čtenářů tohoto textu chodila devět let do základní školy, čtyři roky na střední a pět let na vysokou. Celkem tedy 18 let. Mezi čtenáři je jistě i řada učitelů, kteří po škole nastoupili do práce. Zase do školy. My všichni školu dobře známe, a to víceméně takovou školu, jak jsem ji popsal na začátku. Školu založenou na zvyklostech převzatých z armády, z kostela a z manufaktury. My všichni jsme si tak nutně ze školy odnesli mnoho zafixovaných představ o tom, jak škola normálně vypadá. A normálně to pro nás znamená i správně. Cokoliv jiného je pro nás cizí, neznámé a často tedy nedůvěryhodné, podezřelé či rovnou špatné.

Přitom v mnoha případech už víme, že to, jak to vypadalo ve škole, do které jsme chodili, správné nebylo. Protože si ale neumíme představit, jak by to mohlo fungovat jinak, raději pro své děti chceme to samé, co jsme měli my.

Škola a její fungování se za dvě stě let mnoho nezměnily. Zato velký vývoj proběhl v psychologii a v kognitivních vědách obecně. Kognitivní vědy kromě psychologie zahrnují celou škálu dalších věd, které se věnují mozku mj. umělá inteligence, lingvistika, neurologie, antropologie, filosofie či poznatky o evoluci. Zejména během posledních dvaceti let řada výzkumů v kognitivních vědách odhalila mnohé poznatky o fungování mozku a o učení.

John Medina v úvodu knihy Pravidla mozku (vyšla česky) píše: „Co z těchto výzkumů (jde o výsledky kognitivních věd za posledních cca 20 let, pozn. OŠ) celkově vyplývá? Převážně toto: Pokud byste chtěli vytvořit učební prostředí nevhodné pro využití schopností mozku, nejspíš byste navrhli něco podobného školní třídě.“

I když je to asi trochu nadsazené, je na tom mnoho pravdy. Velká spousta věcí v běžné školní třídě probíhá v naprostém rozporu s poznatky o mozku a učení. Kognitivní vědy postupně odhalují, jakých hrubých chyb se ve vzdělávání a výchově dopouštíme jen proto, že používáme tradiční postupy, o nichž jsme si doteď mysleli, že jsou ověřené a správné.

Změnit školu je ale obtížné, a to i když víme, jak ji chceme změnit. Každá instituce se brání změně. A škola zvlášť. Někdy sice víme, jak by to mělo být lépe, ale neumíme to v dané organizační struktuře zařídit nebo prosadit, někdy by to prostě bylo moc drahé, jindy to omezují předpisy. To jsou ovšem všechno pouhé drobné překážky, které se objeví, až když už si umíme změnu přestavit.

Hlavní důvod toho, že se škola nemění, i když už je jasné, že dosavadní postupy jsou nevhodné nebo dokonce, že dětem škodí, jsou naši bobři. To je ta největší překážka. My si prostě nic jiného neumíme představit, bojíme se udělat krok do neznáma.


Celý text naleznete zde

133 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
19. října 2016 9:26  

Malá představivost antipedagogických aktivistů je, myslím, jev všeobecně známý. Ale proč se tím ještě chlubí?

Fanda Moudry řekl(a)...
19. října 2016 9:35  

" My si prostě nic jiného neumíme představit, bojíme se udělat krok do neznáma. "

Pane Šteffle, ještě nedozrál čas na nové paradigma. Vše je o ekonomice, nových technologiích. Mnoho nepokročil ani výzkum v oblasti mozkové činnosti. Stále známe funkce asi 1% mozku. Nepokročily výrazně ani mezilidské vztahy. Ještě bude potřeba vytvořit stovky nových teorií, které poskytnou prostor pro nové školské paradigma.

tyrjir řekl(a)...
19. října 2016 10:50  

Ještě bude potřeba vytvořit stovky nových teorií, které poskytnou prostor pro nové školské paradigma.

Souhlas. A ještě bude taky potřeba dát do pořádku i ty mezilidské vztahy. I mezi skutečnými pedagogy a vzdělávacími aktivisty. Je to myslím jako v manželství. Když budu manželku pořád jen peskovat, za nějakou dobu mám utrum. A naopak. Bez vzájemného pohlazení to zkrátka dobře nejde. Co vy na to, pane Šteffle? J.Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
19. října 2016 10:55  

A jde o nové poznání, nebo o novou víru? Jak moc jsou ty nové objevy ověřené? A opravdu popírají vše "staré"? Stále je citována jedna jediná kniha. Furt dokola.

poste.restante řekl(a)...
19. října 2016 11:04  

Nemyslím, že učitelům chybí odvaha zkoušet nové věci.
Je ale velký rozdíl, vyzkoušet nové metody, či postupy nebo měnit vzdělávací systém.
Jak se taková změna dá udělat diletantsky a špatně, to vidíme třeba na "inkluzi".

Možná máme nové poznatky a představy, ale ne všechny z nich jsou v praxi ověřeny a na běžném, nevýběrovém vzorku žáků.
Mohu vstoupit do nových dveří sám za sebe. Ale dřív, než řeknu ostatním, aby mne následovali, musím si být proklatě jistý, že za těmi dveřmi nečeká propast.

No a pak ten obvyklý drobný "detail" s těmi financemi...

mirek vaněk řekl(a)...
19. října 2016 12:55  

"Kognitivní vědy kromě psychologie zahrnují celou škálu dalších věd, které se věnují mozku mj. umělá inteligence, lingvistika, neurologie, antropologie, filosofie či poznatky o evoluci. Zejména během posledních dvaceti let řada výzkumů v kognitivních vědách odhalila mnohé poznatky o fungování mozku a o učení."

Co metodiky. Proč se tyto poznatky neprojevily v oborových didaktikách? Proč nikdo nepřeložil tyto převratné postupy? Proč nejprestižnější školy ve světě používají zastaralé postupy?

Nikdo nepochybuje, že se svět mění a vzdělávání s ním. Ale až uvidím, že někde opravdu převratná metoda funguje, vezmu ji za své. Zatím z vlastní zkušenosti vidím, že univerzální metoda neexistuje a její hledání je ztráta času. Vzdělání je výsledkem průniku podmínek, metod, předpokladů a přístupu žáka.

tyrjir řekl(a)...
19. října 2016 13:43  

Vzdělání je výsledkem průniku podmínek, metod, předpokladů a přístupu žáka.

Souhlas. Stručné a výstižné. Ty průniky jsou pestré a proměnlivé v místě i čase. Posláním a úkolem pedagogů je ty průniky tvořivě a efektivně rozšiřovat. Kéž by to lépe pochopili vzdělávací aktivisti a MŠMT. A neházeli učitelům různé klacky pod nohy.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. října 2016 15:54  

Když se nám ale do hlavy dostane něco nežádoucího, nesprávného či škodlivého, už to jen těžko dostaneme ven.

A proto vyloženě nesnáším pitomce i s těmi jejich výplody. Vlezou mi do hlavy, a pak mi roky trvá, než je vytěsním. Zpravidla a bohužel ještě většími pitomci a ještě hloupějšími výplody.

bojíme se udělat krok do neznáma

Ale to není nic nepřekonatelného, přece. Zvláště pak, sedí-li vám na ramenou pár dětí. To je pak teprvá vodvaz.

Už pan Šteffl ze svých škol odstaranil rámcový vzdělávací program, klasifikaci i povinnost do školy pravidelně docházet? A jestli ano, co na to školní inspekce česká?
To je zase na sepisování traktátů o tom, že cokoli staré šmahem nahradit čímkoli, jen proto, že je to nové, nemusí být to nejlepší řešení.
Ne že by to bezprostředně souviselo z jádrem tématu, ale jak novinky v tom překotném vývoji posledních pětiset let padají ze všech stran, vrtá mi trošku hlavou, jak třeba to naprosto unikátní odstranění upozornění na začínání vyučování vylepší kvalitu vstřebaných znalostí a dovedností.

Vl.Václavík řekl(a)...
19. října 2016 16:28  

Uvedu znovu, co jsem zde před časem napsal (pan Týř bude mít jistě radost).
Německé nakladatelství Cornelsen Scriptor vydalo v roce 1991 Kleines Schullexikon für Lehrer in den neuen Bundesländern (Malý školní slovník pro učitele v nových spolkových zemích). Soudruhům z NDR bylo třeba vysvětlit, že mnoho věcí bude po pádu socialismu jinak a že socialistická pedagogika už neplatí.
U nás jsme asi něco zanedbali (našim soudružkám a soudruhům se to dost dobře nevysvětlilo). Určitá zkostnatělost přetrvává a právě ona je příčinou mnoha potíží. Jsou učitelky a učitelé ochotni přistoupit na modifikaci cílů, na nové výchovné a výukové strategie, opustit stará schémata myšlení? Z mnoha diskusí vyplývá, že se jim do toho moc nechce.

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. října 2016 16:39  

Ad pan Václavík - něco jako poučení z krizového vývoje?


Pan Šteffl- umím se zcela dobře představit něco jiného. S kamarádkou jsme chtěli udělat takovou vesnickou školu. I s těmi zvířátky kolem. Nebyly peníze.A zadlužovat jsme se nechtěly.
Tak zbývají pozvolné kroky. Jenže ty zase nejsou moc vidět.
Změna myšlení nemůže být hromadnou ,protože by šlo o vymývání mozků.
Vždy budou lidé, kteří budou chtít dělat změny a vždy zase ti, kteří do změn nepůjdou. A kdo říká, že ti druzí nejsou dobrými učiteli? A kdo říká, že ti první jsou zákonitě nějak lepší ?

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. října 2016 16:39  

Chtěly

Jana Karvaiová řekl(a)...
19. října 2016 16:45  

Inovativní změny nemusí zákonitě vést k lepšímu školství. Poučit se v zahraničí je fajn. jenže my si musíme rozmyslet, zda ty zahraniční záležitosti můžeme zcela aplikovat do naší kotliny. je to jako s tím haloweenem a Valentýnem.Proč? My taky svého Mikuláše nikomu nevnucujeme.Psychologie prošla ohromným boomem. A co s tím? Umíme to aplikovat? Na všechny? Ne!! Většina věcí starších, zrušených, nepoužívaných ,se nám stejně nakonec obloukem vrací. protože byť staré, tak staletími osvědčené. Komu to vadí? protože my ty staré věci začneme nazývat nějak emericky a tváříme se, že je to novinka. Loni jsem byla na školení. Paní nám s ohromným nadšením hovořila o jakési superterapii malých dětí. název to mělo ..no prostě anglický. A vyprávěla a předváděla, když tu se do pléna ozvalo: "jo to jako myslíte to naše vařila myšička kašičku nebo takhle jedou páni, že"? Paní přednášející ztuhla, zrudla a přestala. Ano., bylo to přesně ono.

poste.restante řekl(a)...
19. října 2016 17:33  

Jsou učitelky a učitelé ochotni přistoupit na modifikaci cílů, na nové výchovné a výukové strategie, opustit stará schémata myšlení?

Jaké?
Ty co pan Feřtek říkal, že jsou nové?
Jaký jiný cíl má základní vzdělání?
Jaké schéma myšlení je to staré?

Které z těch starých metod a strategií prokazatelně nefungují?
A které z těch nových prokazatelně a vždy a u všech žáků fungují?

Spousta prázdných slov

Vzdělání je výsledkem průniku podmínek, metod, předpokladů a přístupu žáka.
Přesné.

poste.restante řekl(a)...
19. října 2016 17:36  

Paní přednášející ztuhla, zrudla a přestala.
Jako bych se vrátil o dvacet let zpátky do fabriky, když nás mladí MBA manažeři a lektoři školili na seminářích americké metody, převzaté z Japonska.
My je znali od Bati.

No tak ten trend se zpožděním dorazil i do školství.
Popravdě, čekal jsem to.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
19. října 2016 19:27  

"Manufaktura, továrna byla nejen inspirací, ale také vlastně hlavním smyslem školy, která měla především připravit dělníky pro rozvíjející se kapitalismus." - že by zaveení školní docházky mohlo souviset s proměnou stavovské společnosti v občanskou, to si zřejmě pan Šteffl také neumí představit. Budiž, ale lze se o tom dočíst v běžně přístupných publikacích.
"Nejzajímavější je ovšem kostel, resp. mše svatá. Tam jde nejen o podobu kázání, kde kněz mluví a věřící naslouchají, ale i úplné ovládnutí mysli věřících. Zde už nejde jen o to, aby vojáci či dělníci přesně vykonávali příkazy, ale o to, že kazatel má pod kontrolou i to, co v každé dané chvíli všem stejně probíhá myslí, na co soustřeďují svoji pozornost. A na tomto předpokladu je vlastně dodnes škola založená, a to v naprostém rozporu s poznatky kognitivních věd o motivaci a o učení." - jsme to, my učitelé, ale bezcharakterní zmetci, kterým jde jen a pouze o úplné ovládnutí mysli žáků a kontrolu toho, co jim probíhá myslí. Hanba nám! Třikrát hanba! Ondřej Štefl je vskutku kovaný religionista - à la okresní církevní tajemník před listopadem 1989. Nezbývá než zvolat s Mistrem Janem - Sancta simplicitas!

tyrjir řekl(a)...
19. října 2016 21:53  

:))) Děkuji, že jste to svižné dílko ještě jednou připomenul, pane Václavíku. Zkostnatělost obecně je jev docela běžný v mnoha ohledech. Včera jsme například měli k obědu kapra, kterého jsem v pondělí ulovil a s kůstkami jsme si dobře poradili. Myslím, že i MŠMT by to mohlo a mělo umět lépe. S vlastní i učitelskou zkostnatělostí.tyrjir řekl(a)...
19. října 2016 22:01  

Mlží, plži a hlavonožci například žádné kosti, a tím pádem ani páteř atd., nemají. Nanejvýš snad nějaké chrupavčičky. Já ale přeci jen radši obratlovce s páteří a lebkou skrývající vyvinutý mozek.

Fanda Moudry řekl(a)...
19. října 2016 23:20  

"Jsou učitelky a učitelé ochotni přistoupit na modifikaci cílů, na nové výchovné a výukové strategie, opustit stará schémata myšlení?"

Pane Vl.Václavíku, stačí kouknout do RVP. Tam jsou "nádherně" zpracovány cíle, strategie,... Nějak jsme to v 85% přejali z finského modelu. Nakonec z toho všeho vylezly bezbřehé ŠVP, které nikdo nečte. Učitelé si přečtou tak učivo a možná požadované výstupy. Ředitel tak maximálně učební plán. Příčin je samozřejmě více. Hlavní příčinou neúspěchu a rozpadu této "reformy" jsou finance. A na nedostatku financí skončí jakákoliv další změna. V dnešní době se už nikomu nechce zadarmo pracovat.

Jirka řekl(a)...
19. října 2016 23:26  

Pane Václavíku, děkujeme za politické školení mužstva. Jistě budete vedle pana Jirásko citován jako ideový zdroj lidově demokratického školství pro XXIII. století.

Nicka Pytlik řekl(a)...
19. října 2016 23:39  

"Jsou učitelky a učitelé ochotni přistoupit na modifikaci cílů, na nové výchovné a výukové strategie, opustit stará schémata myšlení?"

Pokud mne za opuštění starých schemat myšlení nebude buzerovat kdekdo, zvládnu modifikací cílů a nové výukové strategie hravě i s odpovídající mírou nadšení.
Pokud žák potřebuje na záchod, a já jej tam pustím, vystavuji jej prý nebezpečí ohrožení života. Pokud při dozoru neumravním neprodleně každého, kdo se vyskytne na dostřel, neplním řádně svoje pracovní povinnosti. Jen fyzická přítomnost nestačí.
Vy si z nás, člověče, děláte prdel. Děkuji! Hezký den!!!

tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 0:46  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 1:02  

Učitel z Pedagogické fakulty UHK by, myslím, pane Václavíku, měl a mohl mít osvojenu jednu ze základních dovedností potřebných pro vědecké posuzování jevů - chtít a umět rozlišovat mezi obecným a zvláštním. A kvůli tomu, co bylo, je a zřejmě i bude zvláštní, se nepokoušet nevědecky měnit všeobecné vzdělávací programy a paradigmata a napadat přitom učitele, kteří jsou nuceni pracovat v podmínkách, jaké jim Česká republika dává. Jsem názoru, že vaše peskování učitelů z veřejných škol je nejen nevědecké. Je, myslím, i neetické. J.Týř

mirek vaněk řekl(a)...
20. října 2016 7:34  

ad. pan Václavík: Jsou učitelky a učitelé ochotni přistoupit na modifikaci cílů, na nové výchovné a výukové strategie, opustit stará schémata myšlení?

Pane Václavíku, zaspal jste dobu. Učitelé modifikace cílů dávno realizují. Jinak by na odborných školách a učilištích nepřežili. V poslední době se to projevuje už i na gymnáziích. Bohužel realizují i tu nařízenou modifikaci a la RVP. Podle toho školství vypadá.
Problém je v tom, že kapitáni našeho školství zhusta neví jak to ve školách opravdu vypadá. Staví názor na své zkušenosti ze studií na gymnáziu a ze zpráv ČŠI(stačí si nějakou na netu přečíst).
Prý se budou předělávat RVP, aspoň některé. Jsem opravdu zvědav co z toho vyleze. Jako učitel o tom vím jen z druhé ruky, takže je vidět, že sběr informací o potřebách školní výuky je "opravdu masivní".

tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 16:17  

Mladá paní učitelka vykládá dětem při občanské výchově každý týden COSI. Pepíček učitelku pozorně sleduje. Občas přitom s úsměvem pokývá hlavou, pak přenese pohled z okna a broukne si buď "Dneska by to šlo..." nebo jindy zase "Dneska by to nešlo..."
Po několika dnech takového broukání už je paní učitelka viditelně v rozpacích a ptá se "Co to má znamenat, Pepíčku?!"
"Víte, paní učitelko, můj tatínek vždycky u zpráv říká "Však ono zase bude dobře, až ty potvory prolhané jednoho KRÁSNÉHO dne poženeme.""

(Vtip stary cca 35 let)

Pane Václavíku, řešíte v té vaší Laboratoři pro alternativní vzdělávání PedF UHK také šílenou alternativu
pro pokračující šílenou feminizaci běžných veřejných škol v České republice? Je o tom v tom vašem Kleines Schullexikonu... nějaká zmínka? Jak na ten antipedagogický progresivisticko - esencialistický problém
pohlíží Naděžda Konstantinovna?

Za vaši odpověď vám předem Děkuji! KRÁSNÝ den!

J. Týř

Vl.Václavík řekl(a)...
20. října 2016 16:27  

Pan Sotolář se zde v úvodu diskuse otázal, zda jde o nové poznání nebo o novou víru.
Jak moc jsou ty nové objevy ověřené? A opravdu popírají vše "staré"?
Před čtyřmi lety byla publikována monografie Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Přístup například zde: http://www.iwaldorf.cz/download.php?pril=68.
Kdo chce pátrat, odkud se berou názory na směřování našeho školství, s nimiž třeba hrubě nesouhlasí, má možnost seznámit se s příspěvky známých osobností - profesorů a profesorek vědního oboru, který se zabývá výchovou a vzděláváním. Pokud někdo jako vyučující - vychovávající pedagogiku neuznává, staví se do pozice šarlatána. Tím nechci říci, že nejsou věci k diskusi a i oponenti si zaslouží úctu.
Nemám důvod nedůvěřovat autorům monografie (s nimiž se navíc osobně znám). Kdo chce vědět "odkud vítr fouká", má možnost se přesvědčit. Není to však lehké čtení (230 stránek).

tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 17:32  

Před čtyřmi lety byla publikována monografie Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Přístup například zde: http://www.iwaldorf.cz/download.php?pril=68...
Nemám důvod nedůvěřovat autorům monografie (s nimiž se navíc osobně znám). Kdo chce vědět "odkud vítr fouká", má možnost se přesvědčit. Není to však lehké čtení (230 stránek).


Pane Václavíku jste si jist, že to, o čem tu píšete, je o vědeckém přístupu k PEDAGOGICE? Jste schopen a ochoten rozlišovat mezi obecným a zvláštním? Jste schopen a ochoten postihnout pořadí naléhavosti problémů, které české školství tíží a podle toho sobě i druhým zodpovědně označit priority? Nechováte se někdy sám jako šarlatán nebo jako nějaký šaman, který si myslí, že z jeho triků padnou učitelé z praxe na zadek?

Pane Václavíku, řešíte v té vaší Laboratoři pro alternativní vzdělávání PedF UHK také šílenou alternativu pro pokračující šílenou feminizaci běžných veřejných škol v České republice? Je o tom v tom vašem Kleines Schullexikonu... nějaká zmínka? Jak na ten antipedagogický progresivisticko - esencialistický problém pohlíží Naděžda Konstantinovna? Odpovíte? - Viz výše 20. října 2016 v 16:17 hod.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 18:13  

Mohl byste nám, pane Václavíku, říci váš názor na panem Bělobrádkem uskutečňovaný vládní záměr vytvořit samostatné Ministerstvo pro vědu a výzkum a vysoké školy (MVaVaVŠ)? Souhlasíte nebo nesouhlasíte jako vysokoškolský pedagog z PedF UHK s touto systémovou změnou spočívající v dorozebrání MŠMT na součástky a jejich částečném využití jinde? Má být české veřejné školství rozebráno tak, že MŠMT zůstanou jen MŠ, ZŠ a SŠ, ve kterých se bude na úkor kvalitního vzdělávání čím dál víc suplovat působnost MPSV? Za vaši případnou odpověď vám předem děkuji.

krtek řekl(a)...
20. října 2016 18:31  

Pane Václavíku,
tou brožurou jste mne dostal. Jen mám dotaz, zda pan Rýdl, Helus, Zdražil a paní Spilková, Kratochvílová a Lukášová vědí o antroposofismu a jak se k němu hlásí? Brožuru si asi přečtu, takový jsem masochista!

Vl.Václavík řekl(a)...
20. října 2016 20:18  

Pane Týři, měli bychom diskutovat víc k věci. Ale když jinak nedáte:
Vědci zjistili, že sexuální život Naděždy a Lenina byl krajně ubohý.
K rozebrání a opětnému složení ministerstva bych doporučil zkusit to nejprve s LEGEM.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
20. října 2016 20:53  

Ježíši Kriste, krtku, já jsem si to tedy stáhl a proletěl očima prvních 50 stran. Teď už je mi naprosto jasné, proč je pan Václavík takový odborník.

Studiem podobných brožur se z normálního člověka nic jiného ani stát nemůže.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
20. října 2016 21:29  

Děkuji za odkaz, ale antroposofismem zavánějící brožuru si nepřečtu.

tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 21:44  

K rozebrání a opětnému složení ministerstva bych doporučil zkusit to nejprve s LEGEM.

Taky dobrý. A já myslel, že tam nahoře ještě frčí stavebnice Merkur. Lego je ale, uznávám, manipulačně jednodušší a to zřejmě různým šamanům a šarlatánům lépe vyhovuje.:)))

tyrjir řekl(a)...
20. října 2016 21:49  

Pane Václavíku jste si jist, že to, o čem tu píšete, je o vědeckém přístupu k PEDAGOGICE? Jste schopen a ochoten rozlišovat mezi obecným a zvláštním? Jste schopen a ochoten postihnout pořadí naléhavosti problémů, které české školství tíží a podle toho sobě i druhým zodpovědně označit priority? Nechováte se někdy sám jako šarlatán nebo jako nějaký šaman, který si myslí, že z jeho triků padnou učitelé z praxe na zadek?

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. října 2016 23:03  

já jsem si to tedy stáhl a proletěl očima prvních 50 stran

Díla jiných filozofů zásadně nečtu, abych si neznečistil svůj jedinečný pohled na svět.

Charlie řekl(a)...
21. října 2016 8:27  

Já to prolétl celé, některé pasáže (Rýdl) i prostudoval pečlivěji. Jsem rád, že se již má pedagogická praxe smrskla na 1 seminář týdně. Dobrovolně vstupovat do S/M salonu, jak mi bylo nastíněno ve studii, opravdu nechci. Zaujala mne ale jedna věta, která je myslím signifikantní pro veškeré tyto snahy: Ovládnutí tisku a médií.

CatCatherine25 řekl(a)...
21. října 2016 11:11  

Co si pan Václavík myslí, je jeho věc, ale jestli na této úrovni vzdělává své studenty, tak je to docela průšvih. Antroposofie, na níž jsou "filosoficky" založeny Waldorfské školy je pavěda velmi složitá. Je konglomerátem názorů křesťanských, indických, i okultních a kabalistických a obsahuje i řadu prvků z astrologie, alchymie, spiritismu a pod. Zkoušela jsem to číst, ale je to velmi obtížné, protože to nemá žádnou logiku.

Vl.Václavík řekl(a)...
21. října 2016 21:56  

Ad CC: S pavědou je to jinak, nechci vysvětlovat. Podívejme se na to z jiné stránky. Steinerem založené waldorfské školy se rozšířily po celém světě. Jen totalitní režimy je odmítly. U nás WŠ poskytují výchovu a vzdělávání od předškolní úrovně až po maturitu. Mají úspěšné absolventy. Potřebné informace je třeba vyhledat a posoudit. Lepší je osobní zkušenost (to říkám svým studentům).

tyrjir řekl(a)...
21. října 2016 22:36  


Co si pan Václavík myslí, je jeho věc, ale jestli na této úrovni vzdělává své studenty, tak je to docela průšvih. Antroposofie, na níž jsou "filosoficky" založeny Waldorfské školy je pavěda velmi složitá.

SOUHLASÍM.

S pavědou je to jinak, nechci vysvětlovat.

Jste pedagog nebo od vědy distancovaný demagog? Proč tu zásadně důležitou věc nechcete vysvětlit a jen demagogicky a rádoby autoritativně opakujete vaši mantru?

tyrjir řekl(a)...
21. října 2016 22:42  

Pane Václavíku jste si jist, že to, o čem tu píšete, je o vědeckém přístupu k PEDAGOGICE? Jste schopen a ochoten rozlišovat mezi obecným a zvláštním? Jste schopen a ochoten postihnout pořadí naléhavosti problémů, které české školství tíží, a podle toho sobě i druhým zodpovědně označit priority? Nechováte se někdy sám jako šarlatán nebo jako nějaký šaman, který si myslí, že z jeho triků padnou učitelé z praxe na zadek?

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. října 2016 22:47  

waldorfské školy se rozšířily po celém světě...
Mají úspěšné absolventy.


Socialistické režimy se svého času taky dost rozšířily.
Všichni měli práci... Co?

CatCatherine25 řekl(a)...
21. října 2016 23:05  

"Lepší je osobní zkušenost (to říkám svým studentům)."

Ano, trochu zprostředkovanou zkušeností mohu posloužit také. Moje neteř Angelika, která žije ve Frankfurtu, absolvovala Waldorfskou školu. Byla tam velice spokojená, nikdo ji neobtěžoval domácími úkoly, ba ani žádné učebnice nemusela číst, prostě pohoda. Když se ale rozhodla jít dál studovat, protože nechtěla zůstat v domácnosti ani neměla k dispozici rodinnou farmu, kde by mohla využít své znalosti a lásku k přírodě, musela se vrátit na 2 roky do obyčejné školy a doplnit si vědomosti potřebné k dalšímu vzdělávání.

Miloslav Novotný řekl(a)...
22. října 2016 0:15  

Ad Vl. Václavík 20. října 2016 16:27
Soudím, že pan Václavík upozorněním, že sborník Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení není lehké čtení, neměl na mysli diskomfort čtenáře při tom nelehkém čtení. Publikace, objednaná a vydaná asociací waldorfských škol ČR v návaznosti na její setkání k otázce: „Jaký model vzdělávání a školního hodnocení budeme do budoucna preferovat?“ se prezentuje jako kolektivní monografie. Monografii ovšem jen napodobuje strukturou a obsahem. Ve skutečnosti je to programový manifest. Za podobou rozsáhlé a poněkud nesourodé rešerše se skrývá záměrný posun od otázky, položené na setkání asociace waldorfských škol, co budou do budoucna preferovat, k odpovědím, formulovaným jednotlivými autory jako stanoviska obecně platná pro vzdělávací soustavu. Ten posun není autorům podsunut. Je jimi vědomě uchopen a nezodpovědně použit. Čtenář je doslova masírován neustálým připomínáním jakési neodvratitelnosti popisovaných změn, na něž včera bylo pozdě. Změnit se má samozřejmě škola. Přečtení této pedagogické sci-fi o jediném učiteli s jediným žákem mne utvrdilo v přesvědčení, že reformovat by se především měli z grantů a fondů žijící pedagogičtí demagogové. Takové detaily, jako že se autoři spíše opakují, než doplňují, místy si odporují, pak už nestojí ani za řeč.

tyrjir řekl(a)...
22. října 2016 2:33  

Přečtení této pedagogické sci-fi o jediném učiteli s jediným žákem mne utvrdilo v přesvědčení, že reformovat by se především měli z grantů a fondů žijící pedagogičtí demagogové.

Souhlas.

Pane Václavíku jak jinak je to s tou pavědou? Proč tu zásadně důležitou věc nechcete vysvětlit?

Miloslav Novotný řekl(a)...
22. října 2016 11:08  

Nicméně, neměli bychom se nechat rozptylovat novodobým Lysenkem české pedagogiky Václavíkem. Článek, do jehož diskusní přílohy vletěl nevychovaný vychovatel Václavík svým typicky sprostým způsobem, aby jedním vrzem pozurážel nějakých patnáct milionů „nevyspělých“ Němců a vynadal českým učitelkám a učitelům do soudružek a soudruhů, jak to pochytil u soudruhů herců, napsal přece pan Šteffl.
Doporučuji přečíst si Štefflův původní článek i s aktuálně.cz pitomými ilustracemi o české vzdělávací soustavě. Diskuse tamtéž mj. vyvrací tvrzení zdejších "ublížených", že na ČŠ řádí mafie zlovolných nepřátel všeho dobra. Ostatně, celý seriál o panu Štefflovi, panem Štefflem napsaný, jím nazvaný příznačně Potěmkinova vesnice raz, dva, tři, je jeden překrmený bobr.
Podnikatel Šteffl si opět přikrmil svého brouka v hlavě dávkou štvaní proti jednotné české škole. Ve snaze napomoci ničení národního kulturního dědictví, které mu překáží v kšeftování, podrobil svého švába na mozku zen-buddhistické metamorfóze v bobra, vtipně převlečeného za vydru. Ponechme stranou, jestli pan Šteffl pochopil, co tím příměrem měl tenkrát pan zen-buddhistický mnich na mysli. Pan Šteffl si ušplíchl dávku své špíny slovy, cit.:“ Hlavní důvod toho, že se škola nemění, i když už JE JASNÉ, ŽE DOSAVADNÍ POSTUPY JSOU NEVHODNÉ NEBO DOKONCE, ŽE DĚTEM ŠKODÍ (kapitálky M. N.), jsou naši bobři. To je ta největší překážka. My si prostě nic jiného neumíme představit, bojíme se udělat krok do neznáma.“ V tom jsou Šteffl se Švejkem zajedno. Ten zase se nejvíc bál vojáků bez disciplíny.
No, nechci být impertinentní, ale ani to boží hovado neudělá krok do neznáma. Vím, že pan Šteffl to tak doslova nemyslel, asi to byla jen marketinková upoutávka na dílo Johna Medina Pravidla mozku, zejména pak na jeho nebetyčnou myšlenku: „Pokud byste chtěli vytvořit učební prostředí nevhodné pro využití schopností mozku, nejspíš byste navrhli něco podobného školní třídě.“ Ten Medinův bezceler vřele doporučuji všem zájemcům o aerobní cvičení a zdravé stravování. To budete zírat, co to udělá s vaším mozkem a jeho kognitivní funkcí. Jako já zírám, jaké asi prostředí, když ne hranaté, se ještě nabízí. Napadá mě jen aréna a manéž.
Zdalipak pan Šteffl a další importéři "nových objevů" tuší, jaká sranda je to nejen pro Čechy, ale vůbec pro Evropany, pozorovat Američana, jak "objevuje" Ameriku?

Tajný Učitel řekl(a)...
24. října 2016 13:25  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
CatCatherine25 řekl(a)...
24. října 2016 14:12  

Pane Tajný, jste hulvát, s jakým jsem se ve své dost dlouhém životě snad dosud nesetkala.
Od této chvíle nebudu reagovat na nic, cokoliv napíšete.
Svůj obrázek o mém příspěvku 21.10.11:11 a Vaší reakci na něj ať si udělají laskaví čtenáři sami.

Josef Soukal řekl(a)...
24. října 2016 14:42  

Už jsem to tu psal: Tajnému bych doporučil, aby si přes svoji nectnou hubu nafackoval. Nejlépe preventivně pokaždé, než něco napíše.

Josef Soukal řekl(a)...
24. října 2016 14:43  

Mimochodem, proč tu tenhle Tajného příspěvek ještě visí?

tyrjir řekl(a)...
24. října 2016 14:55  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
24. října 2016 14:56  

Pestrost genofondu planety Země je potřebné zachovat. Včetně genofondu tajných i netajných pitomců. Jasně to vyplývá z posledních výzkumů lidského mozku :)))

Michal Komárek řekl(a)...
24. října 2016 19:23  

Pane Soukale, kdybych chtěl tvrdě dodržovat literu diskusních pravidel a trval na tom, aby ta diskuse byla věcná, pak by tu neviselo mnoho příspěvků. Včetně některých Vašich. Já se ale držím toho, že mažu, respektive jsem smazal pouze ty opravdu mimořádně agresivní a arogantní. Děkuji! Hezký večer!

Josef Soukal řekl(a)...
24. října 2016 20:33  

Pane Komárku, já mám svoje expresivní vyjádření vždy podložena. Domníváte se snad, že to, co předvedl TU vůči kolegyni, má nějaké věcné podloží? Pokud ano, vysvětlete mi to prosím.

Josef Soukal řekl(a)...
24. října 2016 20:35  

Ještě bych snad dodal, že nejde jen o verbální expresivitu, ale o významový posun, který předtím TU provedl.

tyrjir řekl(a)...
24. října 2016 20:40  

Pan Komárek má, myslím, štěstí, že jsem čerstvě po zpovědi. Jinak bych mu teď asi něco "svižnějšího" řekl. :)))

Josef Soukal řekl(a)...
24. října 2016 21:03  

Teď jsem teprve pořádně dočetl celý příspěveK: "... smazal pouze ty opravdu mimořádně agresivní a arogantní." Žijeme asi každý v jiném vesmíru. Pane Komárku, pokud Tajného výplod se vší jeho lživostí nezahrnujete do své výše uvedené charakteristiky, jste ... nebeská!

tyrjir řekl(a)...
24. října 2016 21:10  

Do Prahy je cesta dlouhá, kdo ji nezná, ten je trou....bili hasiči do pochodu, že jim spad velitel do zácho...vej nám Hospodine, ať jsme tlustý jako Svi..ť Měsíčku sviť, ať nám šíje nit. Sviť nám taky za humna, ať nešlápnem do ho...ro, horo, vysoká jsi. Náš Kocour spad do podmáslí. A z podmáslí do povidel. Umazal si celou ...

Pokračovat radši nebudu, protože ta dětská říkanka je tzv. cyklická. A pak by byla zaručeně smazána. :)))

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 1:39  

Tak jen pro připomenutí.
Názor k věci diskutující:
'Antroposofie, na níž jsou "filosoficky" založeny Waldorfské školy je pavěda velmi složitá.
Zkoušela jsem to číst, ale je to velmi obtížné, protože to nemá žádnou logiku.'

Závěr třeskutě logický:
'zkoušela číst, ale je to složité, tudíž je to pavěda.'

Halt hrdina je hrdina, i kdyby to měl být ubožák.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 6:42  

Je to chudák, požívající ochrany pana Komárka. A taky nebeský vůl.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 6:53  

Škoda, tahle diskuse na důležité téma je zčásti opravdu trapná. Samozřejmě je trapný i příspěvek Tajného učitele, v tom má pan Soukal pravdu. přitom to téma je opravdu zajímavé: jak je to s antroposofií - mě mimochodem také jímá hrůza, když se ke Steinerovi někdo vztahuje jako k Marxovi a Leninovi, nakolik jsou waldorfské školy závislé na dogmatickém, fundamentalistickém výkladu Steinera, nakolik jsou zajímavou a úspěšnou alternativou... Zkoušejme to prosím věcně. Děkuji! Hezký den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 7:52  

Se zastaralými učiteli? Věcně? Jste se v kině?

To asi jako při rozhovoru:
Pán A: Pane vy jste ale debil
Pán A: Pokračujme věcně...

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 8:31  

Pane Komárku, podle mne je bohužel nejdůležitější skutečností této diskuse, že jste nastavil nové mantinely pro vyjadřování na České škole. Můžu si s oponentovým výrokem dělat, co chci, mohu oponenta tímto způsobem dehonestovat, a ještě ho pak vulgárně urazit (snadno domyslitelné vytečkování je pokrytectví, ne slušnost) - a jde to. Opravdu rád bych si ujasnil, jak Tajného příspěvek chápete vy.

CatCatherine25 řekl(a)...
25. října 2016 10:26  

Děkuji, pane Soukale, že jste se mne zastal. Musím se přiznat, že že se mne příspěvek pana Tajného opravdu dotkl. Víc než ta nadávka mi vadí hrubá svévolná dezinterpretace obsahu mého textu. Pokud pan šéfredaktor považuje tento způsob vedení diskuse za normální, musím zvažovat své setrvání na tomto diskusním fóru.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 10:41  

Znáte rčení "Urazit mne může pouze inteligent"? Toho se držte a z toho tajného joudy si nic nedělejte (že to zamrzí, tomu rozumím a znám to). Kdyby se všichni rozumní lidé stáhli po útoku pitomce, budou všude jenom pitomci.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 11:12  

Nevím, co si chcete ujasňovat, pane Soukale. Příspěvek Tajného učitele jsem označil za trapný. Bohužel není ojedinělý a to nikoli pouze v této diskusi. Je to škoda, diskuse tady má velký potenciál. Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 11:43  

Zkuste to vysvětlit paní Švarcové.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. října 2016 13:11  

"Neteř v zahraničí se musela doučovat. Školu znám ze seminárek mých studentů. Tamní žáci neumí trojčlenku, zato znají citáty z bible. Žádné absolventy osobně neznám, neučím na teologické fakultě."(zřejmě pokus o sarkazmus)" Antroposofie je pavěda. Je to nesrozumitelné, nemá to žádnou logiku."

Jak se dá tohle dezinterpretovat? Co na to říct? Já nějaké absolventy alternativ osobně znám, studují na matfyzu, architektuře či právech, někteří anglistiku, někteří peďáky; na teologii neznám žádného. Znám známou řezníka mé bytné, má sestřenici co chodila na státní základku a když chtěla na střední, tak se musela doučovat na přijímačky. Státní školu znám ze seminárek mých žáků, tamní žáci prý šikanují své učitele, natáčí je a vyvěšují na YT.

Máte plné huby ublíženeckých fňukání, jak se všichni naváží do chudáků učitelů státních škol a téměř jedním dechem se nerozpakujete činit to samé směrem k alternativám. Jděte se vycpat.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. října 2016 13:11  

A kdo je ksakru paní Švarcová?

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 13:46  

Jděte se vycpat.

A heleme se. Nervíky, nervíky...
Ztráta glancu v přímém přenosu.

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 13:47  

Nevím, co k Tajnému ještě říci. Musel bych napsat něco, co napsat nechci.
A téhle sprostotě a ubohosti, jste, pane Komárku, dal své požehnání.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 14:06  

A kdo je ksakru paní Švarcová?

Paní Švarcovou jste obdařil přívlastkem nebeská, vy telecí hlavo.
Abyste měl v tom svém nepovedeném životě také nějakou jistotu, jsem vám zavázán políčkem, až to mlaskne. Sežeťe si sekundanta.

tyrjir řekl(a)...
25. října 2016 14:12  

A kdo je k sákru pan Tajný Sprosťák a Provokatér?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. října 2016 14:18  

Kolegové, doporučoval jsem mnohokráte: nekrmit, nekrmit, nekrmit.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. října 2016 14:28  

Blahorodí Soukale, sprostotu a ubohost jsem se učil od nejlepších, tj vás, pytlíků a anonymních. Jste vskutku skvělí učitelé. Kdepak nervy, jen špatný den. Tak já si toho sekundanta sežeťu, pytlíku, ať ten ztracený glanc znovu najdu, možná tam, kde vy jste ho před lety ztratil.

Paní cc25/Švarcová, ať už jste kdokoli, za nebeskou se upřímně omlouvám, za "dezinterpretaci" nikoliv. Jak praví zdejší velkoblahorodí, je podložena.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 14:38  

Děkuji, Tajný Učiteli. Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 16:15  

Pane Komárku, na první pohled to vypadalo, že Tajnému děkujete za pokus přenést to, co sem vnesl, na jiné. Je ale dobře, že jste se vyjádřil. Alespoň víme, že nemáte rád určitá slova, ale demagogie a překrucování vám nevadí. Začínám si tu připadat jako ve zlém snu. Sprostota, která sem nalezla s bůhví jakým cílem, tu bude ukazovat, kam může učitel klesnout, a nakonec utrousí slůvko, neboť nazná, že nelze neutrousit, načež se dočká pochvaly. To je cesta České školy?

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 16:24  

Slušným přispěvatelům do zdejších diskusí navrhuji jeden krok: Odejít z každé diskuse, kam vstoupí Tajný Učitel, současně s uvedením důvodu odstoupení. Já osobně to tak budu dělat.

Michal Komárek řekl(a)...
25. října 2016 18:35  

Pane Soukale, Tajnému Učiteli jsem poděkoval za to, že se omluvil. Obávám se, že to většinu z těch místních diskutujících, kteří jsou agresivní a arogantní, ani nenapadne. Hezký večer!

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 19:08  

Obávám se, že to většinu z těch místních diskutujících, kteří jsou agresivní a arogantní, ani nenapadne.

A co, prosím, nenapadne. Poděkovat, nebo se omluvit? Vyjadřujete se, pane Komárku, nejasně.
Poděkovat? Tedy komu, a za co?
Omluvit se? Tedy komu, a za co?
Ostatně, formulujte, a konkrétně prosím, co považujete za agresivitu a aroganci?

Už jsem pochopil, v čem spočívá podstata a jaká je váha těch Vašich děkovacích a přacích klišé. Vlastně žádná. Jan takový závan jakýchsi větrů z jiného světa. Ze světa přetvářky.
Pokud bychom to ostudné vyjádření tajného učitele z 25. října 2016 14:28 jako omluvu, pak se prezident republiky paní Terezii Kaslové omluvil upřímnějí. Jako čestný muž!
Rukulíbám.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. října 2016 19:23  

měli vnímat jako omluvu

Josef Soukal řekl(a)...
25. října 2016 19:46  

Pane Komárku, ponechám si svůj pohled na to, co je agresivní, arogantní nebo také sprosté, demagogické či ubohé. Ten váš vykazuje pro mne neakceptovatelné pokřivení a jasnou závislost na tom, zda s vámi dotyční názorově souzní/nesouzní, resp. zda vám kladou/nekladou dotazy, na které se vám těžko odpovídá. Znovu uvádím, že napříště budu bojkotovat všechny diskuse, do nichž vstoupí Tajný Učitel, přičemž vždy uvedu zdůvodnění s konkrétním odkazem. Přeju vám spoustu hezkých diskusí s Tajným Učitelem.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
25. října 2016 20:17  

Pánové Soukal a Blaha mají pravdu. Hulvátství, které tady předvedl zbabělý srábek (krytý anonymitou internetu), notabene vůči ženě, je neuvěřitelnou fackou elementárním zásadám slušnosti. Oldřich Botlík zde svého času deklasoval tuším paní kolegyni Adamovou na "něco", ale sub specie výkonu TU se ukazuje být naprostým žabařem.
Dezinterpretace tvrzení paní docentky Švarcové, které se TU dopustil, musí být zřejmá každému, kdo je elementárně čtenářsky gramotný. Podučitelský hlupák nepochopí vědkyni, resp. překroutí smysl napsaného, ale je to samozřejmě její chyba. Bravo. Tleskám. Zákon Jante jak vyšitý. Václav Černý v předmluvě k Peckovým Motákům nezvěstnému přemýšlí o tom, má-li lidská podlost nějaké dno, a dochází k závěru, že nemá. TU přinesl explicitní důkaz pravdivosti jeho tvrzení.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. října 2016 22:48  

Ten váš vykazuje pro mne neakceptovatelné pokřivení a jasnou závislost na tom, zda s vámi dotyční názorově souzní/nesouzní, resp. zda vám kladou/nekladou dotazy, na které se vám těžko odpovídá..

Soukale, posloucháte se vůbec někdy ještě? Právě jste sám sebe charakterizoval lépe, než by to zvládl sám Jirásko.

Stanzele, přispěchal jste šéfovi na pomoc neprodleně s pohoršenou a nabubřelou tirádou jak poslušný ovčáček. Co se invektiv týká, mám se věru od vás co učit. Pokud je paní vědkyně schopna činit obecné závěry o celém alternativním vzdělávacím směru na základě toho, že se neteř musela doučovat a že něčemu dle vlastních slov nerozumí, pak se zřejmě ta vaše devalvace vzdělání neomezuje pouze na vás a vašeho šéfa.

CatCatherine25 řekl(a)...
25. října 2016 23:47  

Je mi to líto, ale na této úrovni diskutovat nemohu.

Nerada opouštím tento tým odborníků, kteří znají pedagogickou praxi i její problémy a jsou tak stateční, že se nebojí vyjadřovat svůj nesouhlas s opatřeními, která
dětem, zejména těm postiženým, škodí.

Přeji České škole hodně úspěchů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. října 2016 0:37  

Škoda. Budete chybět, paní Švarcová.
Je pro mne ctí, že jsem mohl vstřebávat Vaše myšlenky a pobývat ve Vaší názorové společnosti. A za to Vám děkuji.

.....
Když tu nedávno začala Komárkova éra České školy pro dvacáté první století, padly tu zmínky o agrasivním prostředí a aroganci některých diskutérů, kvůli čemuž odešel údajně větší počet slušných lidí. Nevěřil jsem tomu ani za mák, protože jsem si nemohl ty některé diskutéry a mnohé odcházející lidi tak nějak vybavit.
Přiznávám, že jsem se zmýlil. To tvrzení se začíná naplňovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. října 2016 0:40  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
26. října 2016 7:05  

Tato diskuse se opravdu mimořádně zvrhla, i na poměry ČŠ. Vymazal jsem poslední urážku "Nicky Pytlíka" a zpětně i skrytou byť zjevnou Urážku "Tajného Učitele". Prosím, zkuste to sice třeba tvrdě, ale věcně a bez urážek. Díky! Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
26. října 2016 7:45  

Pan Komárku, tak ještě jednou: Tato diskuse se nezvrhla, to se pouze váš názorový souputník utrhl ze řetězu a uráží - a především překrucuje a vymýšlí si - v klidu dál, povzbuzen vaším laskavým svolením a poděkováním. A chcete-li to napsat tvrdě, pak vaše nepochopení toho, proč nadále nebude diskutovat paní Švarcová, je výrazem buď vaší hlouposti, nebo pokrytectví. Kdysi jsem vás, zřejmě omylem, považoval za dobrého novináře. Takový novinář ovšem těžko dopustí, aby agresivní a arogantní anonym dříve či později rozložil prakticky všechny diskuse, jichž se zúčastní. Tenhle typ bych ze stránek, jež spravuji, hnal svinským krokem, i kdyby se k mým názorům hlásil na věčné časy.

Michal Komárek řekl(a)...
26. října 2016 8:26  

Pane Soukale, vy si zřejmě vůbec neuvědomujete, že styl diskusí na ČŠ v minulosti znechutil mnoho lidí majících jiný názor a jiný styl než část nejaktivnějších diskutujících. Vytvářet obecného nepřítele a viníka z Tajného Učitele, je účelová absurdní konstrukce. Opakuji: Je škoda, pokud se diskuse na ČŠ ubírají tímto směrem - tedy směrem argumentů ad hominem, vzájemného obviňování až nedůstojného hašteření, občasné arogance, agresivity... Ta diskuse má velký potenciál, může přitáhnout ještě širší okruh lidí a být skutečně ojedinělou platformou pro výměnu důležitých názorů na situaci a budoucnost českého školství. Nepochybuji o tom, že i Vy, pane Soukale k ní můžete vysoce kvalifikovaně přispět. Děkuji! Hezký den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. října 2016 8:28  

Je otázkou, zda osoba jako tajný, má na to, aby diskusi rozložila. Odpověd je jednoduchá - nemá. Má "dva" pomocníky - krmiče trollů a v poslední době redaktora tohoto webu.

Tajný je tu už "dlouho" a jestli je v poslední době pozorovatelná změna, jde na vrub nového redaktora-administrátora-a uvidíme jestli cenzora, náznaky by tu byly, předpoklady také.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. října 2016 8:33  

"Pane Soukale, vy si zřejmě vůbec neuvědomujete, že styl diskusí na ČŠ v minulosti znechutil mnoho lidí majících jiný názor a jiný styl než část nejaktivnějších diskutujících. "

Na to je, pane Komárku, velmi jednoduchá odpověď: MÁTE NA TO DŮKAZY? Ne? Co nám to psáváte dál?

Janek Wagner řekl(a)...
26. října 2016 8:47  

Pane Komárku, několikrát jste tu po diskutujících požadoval argumenty a důkazy. Takže, prosím, Váš výrok "styl diskusí na ČŠ v minulosti znechutil mnoho lidí majících jiný názor a jiný styl než část nejaktivnějších diskutujících" po tomto důkazu přímo volá. Ano, zaregistroval jsem pár výhrad, ale chyběla jim znalost, nadhled a především argumenty.

Za mého redigování jsem za posledních zhruba pět let smazal méně komentářů, než Vy za pět měsíců. Tajného učitele jsem neusměrňoval, protože jeho identitu znám a byl místní komunitě trnem v oku. Jeho poslední útoky byly ale i pro mne za hranou. Snažil jsem se usměrňovat i místního trolla pana Týře, kterému jste ponechal zřejmě také neomezený prostor (smazal jsem mu, pokud si dobře pamatuji, jeden či dva posty).

Demonstrativní odchod paní Švarcové a možná i dalších je proto výsledkem Vaší destruktivní práce.

Janek Wagner řekl(a)...
26. října 2016 8:49  

Vypadlo mi jedno přestože: ...protože jeho identitu znám a přestože byl místní komunitě trnem v oku.

Michal Komárek řekl(a)...
26. října 2016 8:59  

Pane Wagnere, Vaší práce si vážím a z České školy jste udělal skvělý projekt. I proto mě mrzí, že vedeme tuto diskusi. Nechci v ní pokračovat - už jsem tu psal, že nebudu jmenovat konkrétní lidi, kteří diskuse opustili kvůli jejich agresivitě, to musí učinit oni sami, budou-li chtít. Ale je jich opravdu hodně. A jsou to lidé z různých oblastí, "odborníci" i učitelé. V určitých kruzích má ČŠ pověst prostředí, kde se prostě normálně diskutovat nedá... Mimo jiné proto, že někteří z diskutujících nepřijímají kritiku, berou ji jako urážku a podle toho odpovídají. Nelze samozřejmě zobecňovat. Za těch několik měsíců mohu potvrdit, že někteří diskutující opravdu bývají arogantní a chybí jim sebereflexe. Ale celkově si nadále myslím, že Česká škola má ojedinělý potenciál a byla by velká škoda ho nevyužít. Děkuji! Hezký den!

Radomír Palát řekl(a)...
26. října 2016 9:11  

Opět mě fascinuje, jak názory jednoho člověka převažují nad názory jiného člověka, protože ten první se chová a jedná podle mého "gusta", ten druhý "normálně diskutovat" neumí... Rád si zde čtu příspěvky VŠECH diskutujících, u Tajného čtu pečlivě, protože málokdy porozumím.Jeho názory ale neberu jako závazné pro nikoho inteligentního - a to je mi jedno, že píše jako anonym, u nikoho jsem zatím neměl potřebu zjišťovat původ a majetek, slova zde mluví za každou diskutující osobu. Neumím se vyjadřovat ve zkratce (Pytlíkovské), ani se emotivně vyjadřovat k nesmyslné inkluzi (p. Karvaiová a další). Ale chybět mi v diskuzích budou všichni, kteří "odcházejí" - a to je vizitka řídícího redaktora, protože k osobám diskutujících se vyjadřuje často. Bohužel!

Janek Wagner řekl(a)...
26. října 2016 9:24  

Pane Komárku, pokud je nechcete jmenovat veřejně, můžete mi jejich jména poslat soukromě. Ale už to, že se sami veřejně nevyjádřili v diskusi nebo i samostatným článkem, je pro mě jistým signálem. Chápu ale jednu věc, internetové diskuse mají poněkud jinou dynamiku a pro řadu lidí například z akademické sféry, 50+ atd. mohou připadat nepatřičné. Ale tady skutečně není bulvár a místní diskuse je ve věcné rovině diskusí profesionálů. Podobně jako řada zákoutí sociálních sítí. Tento virtuální diskusní prostor si vytváří jeho účastníci a je jen na nich, jak naloží s trolly. Vzhledem k tomu, že se na diskusních fórech a chatech pohybuji již více než 20 let a zažil jsem leccos, jsem poměrně otrlý a věřím v sílu komunity. Zpětně si říkám, že jsem pana Týře či Tajného možná měl včas klepnout přes prsty, stejně jako jsem kdysi usměrňoval nicky Parabellum či Grizzly (ale ti byli o dva tři levely výš). Ale hledání argumentů ostatními mi připadalo vždy užitečnější.

Česká škola ale byla i informačním kanálem pro školy a nyní tuto roli ztratila. Tuto její sílu jsem si uvědomil při náhodné návštěvě venkovské základky, kde mi ředitel mého věku řekl, že sem chodí skoro každý den ráno, aby nemusel informace hledat po všech možných ministerských webech. Do diskusí se nezapojoval, ale i ony mu pomáhaly. Už sem zřejmě nechodí.

Píšete o potenciálu, ale ztrácí se Vám pod rukama.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. října 2016 9:41  

"Ale celkově si nadále myslím, že Česká škola má ojedinělý potenciál a byla by velká škoda ho nevyužít."

Vy tady opakujete pořád nějaké fráze, přejete hezké dny, dožadujete se důkazů a co se Vám názorově nelíbí, tak potíráte. Jste silně zaujatý a neobjektivní.

Můžete mi říct, k čemu zrovna Vy chcete českou školu pořád využít? Většina (pravděpodobně, nedokážu Vám to - strávíte to?) osazenstva patří do, podle Vaší definice, zastaralého školství, většina s názory, které prezentujete a propagujete nesohlasí.

Takže jediné, co mě napadá je udělat z tohoto webu druhou Romeu, která je silně jednostranně zaměřená, maže se tam, co jsem se tam párkrát podíval, ostošest. Jsou tam vymazané celé kusy diskusí a přitom asi Romové, nevím (podle jména, nemám důkaz!), tam nadávají ostatním do sviní nebo fašistů a kde čeho. To je tak rasistický server, jaký se nevidí.

Takže čekáte, že až zpracujete a vyštvete místní osazenstvo, které jednak ve větší míře pořád učí, takže to nejsou žádní "odborníci", ale skuteční učitelé, začnete propagovat Vaše pravdy, proti kterým se nikdo neozve a budete šířit ten Váš hezký den?

Já bych byl klidnější, kdybyste nic nevyužíval - zrovna Vy ne.

Škaredý den!!!

Vladimír Stanzel řekl(a)...
26. října 2016 10:00  

Utajený hrdinský anonyme,

ve vašem světě je možná běžná devótnost a rektální alpinismus. V mém nikoliv. Smiřte se s tím. Vy jste se vůči dámě zachoval jako hulvátský spratek, proto jsem se ozval, stejně tak jako jsem se ozval v již zmíněném případě OB.

Paní Švarcová kritizovala pavědeckost antroposfie jako konglomerátu mnoha ezoterických a mystických nauk. Oprávněně, o čemž se dá jednoduše přesvědčit ve Wikipedii, kde je publikováno i stanovisko klubu Sisyfos: „Převážná většina jeho názorů jsou buď náboženské nebo okultní představy a především vlastní absurdní fantazie, které jsou v rozporu s vědeckými poznatky evolučními, fyzikálními i medicínskými. Jeho učení patří do takových oblastí, jako je pseudověda, mystika a magie.“

V žádném jejím příspěvku není ani zmínka o tom, "že něčemu dle vlastních slov nerozumí" - to je prachsprostá lež, nebo důkaz vaší mentální insuficience. O publikaci, na níž odkazoval pan Václavek, prohlásila: "Zkoušela jsem to číst, ale je to velmi obtížné, protože to nemá žádnou logiku." - což je tvrzení naprosto odlišné od vaší dezinterpretace. Uvedla také svou zkušenost s kvalitou výstupu waldorfské školy (částečně zprostředkovanou), kterou ovšem negeneralizovala. Jen blb na základě těchto dvou příspěvků může prohlásit, že činí "obecné závěry o celém alternativním vzdělávacím směru." Čtenářsky gramotný člověk ví, že nečiní.

Vy na ČŠ vystupujete jako někdo, kdo učí na druhém stupni základní školy i na škole střední. Dokonce jste v jedné diskusi o rasismu na českých školách zmínil svou zkušenost s prvním stupněm ZŠ. Na svém blogu ovšem uvádíte "Na prvním stupni neučím, takže se v něm samozřejmě nevyznám." Na stejném blogu (28. 6. 2016) konstatujete: "Po třech letech učení na základní škole se mi zdá, že už jsem nasbíral alespoň nějaké zkušenosti, které můžu shrnout do tématu, v kterém by mělo být především to, co očekávat od prostředí školy pro nováčky. Jaké jsem udělal chyby? Co jsem se naučil? Připravila mě univerzita na vstup do školy?" (Jste tedy učitelský začátečník.) Kromě toho ovšem připravujete na střední škole maturanty z angličtiny. To všechno jste zvládl během tří let od absolutoria fakulty. Takže buď pod vaším nickem na ČŠ píše více lidí, čemuž by odpovídala jejich často velmi rozdílná dikce, nebo trpíte dost závažnými psychickými problémy. Každopádně vás toto vše ukazuje jako absolutně nedůvěryhodného partnera k jakékoliv rozumné diskusi.

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 11:41  

Nálepkovat se vám zachtělo, pane Wagnere? Něčí sprosťárny vám vyhovují a moje příspěvky vám nevoní? Jste nebo nejste troll, pane Wagnere? J.Týř

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 12:07  

Vážený pane Wagnere, dnes, v den vámi o organizovaného "pirátského" setkání, jste o mně veřejně autoritativně, nikoli jako domněnku, prohlásil, že jsem troll a to slovy "Snažil jsem se usměrňovat i místního trolla pana Týře..." (viz váš příspěvek 26. října 2016 8:47).

Dovoluji si Vás s plnou vážností vyzvat, abyste se za tento váš výrok písemně, zde v této diskusi, omluvil.

J.Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. října 2016 12:17  

Pane Týři, Vy troll nejste, samozřejmě.
Vy se jen tak někdy chováte.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. října 2016 12:21  

Pana Wagnera jsem k té ne zcela správné formulaci navedl já.
Tímto se Vám, pane Týři, omlouvám, a slibuji, že Janka už navádět nebudu.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. října 2016 12:27  

Pane Stanzele, blog, https://tajnyucitel.wordpress.com/2016/06/28/zacinajici-ucitel/ na který odkazujete, není můj, zřejmě mám klona. Beru to jako kompliment.

Můj můj blog je zde: http://tajnyucitel.blogspot.cz

Všem čtenářům. Zdejší diskuze jsou pozoruhodné, často velmi inteligentní a pramenící z bohatých zkušeností učitelů praktikujících na českých základkách a středních školách. Tvoří jedinečnou příležitost tříbit myšlenky, názory či doplňovat vlastní zkušenost o úhly pohledu. Proto je už léta navštěvuji. Složením mnoha pohledů na tu samou věc se člověk vzácně může přiblížit pravdě. Od začátku však moje názory a zkušenost, která se liší od zkušenosti zdejších věrných nerezonovali, vzhledem k čemuž jsem se poměrně záhy stal vděčným terčem různých ad hominem urážek, které sem přinesli zejména pánové Soukal a jeho družina pánové Stanzel, anonymní a pytlík. Tento trend se stal zjevným zejména při diskuzích o nové maturitě, diskriminaci romských žáků a roli neziskových organizací při utváření podoby české školy.

Výše zmínění pánové, z nichž dva jsou dokonce představiteli jakési asociace češtinářů, se nerozpakují velice hbitě oponenty diagnostikovat, napadat jejich psychické zdraví, lustrovat jejich životopisy, dehonestovat jejich profesní či rodičovskou způsobilost, často velmi nevybíravými výrazy. Názorově se tito pánové tvrdě vymezují vůči všemu novému, tj inovacím a inovátorům, alternativám, neziskovkám, pluralitě, multikulturalizmu, snahám o zajištění rovného přístupu všech ke vzdělávání apod. V jejich závěsu se pak vezou jejich souputníci. Podotýkám, že zdaleka nejsem jediný, kdo se stal terčem jejich hospodských praktik. Byli zde i jiní diskutéři, například Oldřich Botlík, pan Lippmann, pan Šnirch, pan Kartouz, pan Feřtek, kteří znechuceni opustili tuto vzácnou platformu, kde bohužel poslední dobou dominuje tato sepjatá skupinka názorových soudruhů bez skrupulí.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Bohužel jsem si poslední dobou nedovedl zachovat civilizovaný nadhled v odpovědích na nabubřelou a arogantní hrubost těchto tzv kapacit. Za toto se čtenářům české školy upřímně omlouvám. Byla by škoda, kdyby tyto nedůstojné půtky měli znamenat odliv čtenářů tohoto webu. Čtěte dále, bez strachu, kontroverze již nebudou.

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 12:30  

Pane Týři, Vy troll nejste, samozřejmě.
Vy se jen tak někdy chováte.

Pana Wagnera jsem k té ne zcela správné formulaci navedl já.
Tímto se Vám, pane Týři, omlouvám, a slibuji, že Janka už navádět nebudu.


Nápodobně, myslím, pane Pytliku. Vaše přiznání, omluvu a slib beru na vědomí. J.Týř

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. října 2016 13:12  

"Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá."

Toto nechť ublížení Botlíkové, Feřtekové, Kartouzové, Tajní a další mají na paměti.

Když budu několik let srát učitelům na hlavy, zřejmě je opravdu naseru.

Michal Komárek řekl(a)...
26. října 2016 14:21  

Děkuju Tajný Učiteli a doufám, že diskuse neopouštíte. (Podobně si ovšem nepřeji, aby je opustili názoroví oponenti Tajného učitele) Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 14:38  

Pan Wagner prozatím neodpovídá. Ani požadovanou omluvou. Ani důkazem pravdivosti svého autoritativně (z pozice bývalého šéfredaktora České školy) veřejně vysloveného tvrzení. I to, myslím, něco vypovídá o charakteru "pirátské" propagandy, kterou pan Wagner na České škole, myslím, šířil a dosud šíří. A také, domnívám se, o charakteru pana Wagnera. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 14:44  

Vážený pane Wagnere, dovoluji si Vás znovu s plnou vážností vyzvat, abyste se omluvil za výrok, kterého jste se v této diskusi vůči mně dnes jako bývalý šéfredaktor České školy dopustil. J.Týř

Janek Wagner řekl(a)...
26. října 2016 16:01  

Pane Týři, děkuji, že jste sám svými čtyřmi příspěvky v průběhu tří hodin mou diagnózu potvrdil. Po více než dvaceti letech v online diskusích si ji mohu dovolit. Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 17:54  

Janek Wagner řekl(a) 26. října 2016 16:01
Pane Týři, děkuji, že jste sám svými čtyřmi příspěvky v průběhu tří hodin mou diagnózu potvrdil. Po více než dvaceti letech v online diskusích si ji mohu dovolit. Hezký den!


ad čtyři příspěvky jako diagnóza údajného trollství:

- Kolik příspěvků má dnes na České škole pan Wagner: I s tím posledním jsem jich napočítal šest. Možná jich je i víc. A já mám jen čtyři. První dva moje příspěvky byly vyprovokované panem Wagnerem, ve třetím jsem odpověděl panu Pytlikovi ve věci toho, co pan Wagner vyprovokoval. Ve čtvrtém jsem jinde poukázal na hašteřivost, kterou i pan Wagner na České škole, myslím, někdy spíš podporuje, než aby dával lidi dohromady.

Jakým právem člověk s více očerňujícími příspěvky dál označuje za trolla toho, kdo se jeho očerňování brání? Tohle má být důkaz toho, co o mně pan Wagner napsal? Diagnóza? Nevystavil ji pan Wagner spíš sám sobě?

Internetové stránky mám cca 20 let. I já se téměř 20 let účastním internetových diskusí, byť ne vždy veřejných. V době, kdy Česká škola teprve vznikala, obrátilo několik čerstvě vznikajících portálů a firem s nabídkou na spolupráci. Jednou z nich bylo i vydavatelství Computer Press v době, kdy Českou školu teprve připravovalo.

Myslíte svou odpověď vážně, vážený pane Wagnere? Omluvíte se i za tuhle svou další demagogii?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 18:11  

... V době, kdy Česká škola teprve vznikala, obrátilo se na mne několik čerstvě vznikajících vzdělávacích portálů a firem s nabídkou na spolupráci...

Radomír Palát řekl(a)...
26. října 2016 18:58  

•nedůstojné půtky měli znamenat• velmi se omlouvám, ale pane TU, můžete mi vysvětlit vaše sem tam se vyskytující pravopisné chyby? Zajímalo by mne, který předmět učíte. Vždy mi to zvedne tlak...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. října 2016 19:08  

Nevím, proč jsem si toho nevšiml dříve, ale až u příspěvku pana Paláta: pan TAU.

tyrjir řekl(a)...
26. října 2016 20:11  

Vidím, že se vám do vážné odpovědi nechce, pane Wagnere. Tak dobrá. Než abych se tu s vámi dál dohadoval o tom, co je pro slušného člověka, myslím, samozřejmé, přišiji na váš hrubý pytel menší záplatu:

U stolu seděli čtyři. Jedna byla naštvaná, druhá vztahovačná, třetí hašteřivě dosebezahleděný. A ten čtvrtý? To byl taky_učitel. Bývalý šéfredaktor České školy.

Doufám, že vy i vaši přísedící oceňujete vzor i jemnost té záplaty.

Závěrem chci říci, že pan Komárek, jakkoli s ním v mnohém nesouhlasím, má v mnohém pravdu. A že z diskuse na České škole také na nějakou dobu odcházím. Na protest proti dogmatické aroganci pana Wagnera. Skutečné české škole dál držím palce.

J.Týř

Miloslav Novotný řekl(a)...
26. října 2016 20:42  

Vážená paní Švarcová, bylo mi ctí tříbit svůj amatérský zájem o školství komentáři pod Vaším překrásným CatCatherine25. Děkuji.
Přeji Vám i dětem, jimž svou prací pomáháte, hodně štěstí.
Miloslav Novotný

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2016 1:53  

kontroverze již nebudou

Tak to snad, aby si i pytlici nasypali popel na tykadla.
Tak já tedy napíší ten svůj redakcí smazaný příspěvek z 26. října 2016 0:40 italikou slušně.
Tak co Michale Komárku, spokojen?

A kdo je ten nebohý pan Šnirch, který znechucen musel také opustit tuto vzácnou platformu? Tak nějak si jej nedokáži vybavit. Ale to se mi stává už častěji. Dnes jsem si ani v průběhu několika hodin nevybavil, že to byl pan Krynický, který mi poskytl podklady pro upřesnění si místa černé skříňky, a to nejen ve vzdělávacím procesu.
Za což mu ještě jednou, ale bohužel už ne osobně, děkuji.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2016 2:02  

Internetové stránky mám cca 20 let.

Jen technická.
Počítačová síť internet jako fenomén překotně se vyvíjejícího se světa může mít stránky tak akorát dobré nebo špatné. To co máte, pane Týři, těch famozních cécéá dvacet let jsou stránky webové.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
27. října 2016 8:05  

Skvělé a jedinečné. Anonymní zbabělý hulvát nejprve urazí dámu a pak obviní ty, kdo mu za to vypucují žaludek, že je to vlastně jejich vina (je to krásná ukázka vytěsnění). A ještě na ně dodatečně nakydá kýbl špíny, vině je zčásti z toho, co sám dělá, aniž by obvinění podložil jakýmikoliv důkazy, které se teď na ČŠ požadují. Nějak se v tom začínám ztrácet.

Takže mi uveďte, kde se já konkrétně "tvrdě vymezují vůči všemu novému, tj inovacím a inovátorům, alternativám, neziskovkám, pluralitě, multikulturalizmu, snahám o zajištění rovného přístupu všech ke vzdělávání apod." Jsem vskutku zvědav. A také se vyjádřete k těm pasážím mého předchozího příspěvku, v nichž dokazuji, že jste hrubě dezintepretoval výroky paní Švarcové (a hrubě ji urazil kvůli vlastní neschopnosti pochopit cizí text, což z vás dělá korunovaného).

Naučte se pak rozlišovat mezi argumentací ad hominem a ad personam. Ta první je v mnoha případech akceptovatelná - viz Schopenhauerova Eristika. A abychom se vyvarovali případných nedorozumění, které plynou z příšeří anonymních blogů a identit (pokud vůbec můžeme věřit vašemu tvrzení), seberte už konečně odvahu a stůjte za svými názory jako reálný člověk, jako chlap. Zatím jím naprosto nejste.

Josef Soukal řekl(a)...
27. října 2016 8:21  

"kontroverze již nebudou...", zřejmě za předpokladu, že se ti parchanti, co mě tady kazí, seberou a odtáhnou, aby se mohli vrátit všichni ti věrozvěstové pravdy, slušnosti, inovací atd.
No nic, je to věrohodné jak pšouky z Hradu a zábavné jak novácký silvestr. Ale něčím mne jistý jedinec výjimečně potěšil: V družině Stanzlů, Anonymních a Pytliků se cítím dobře. A vůbec mi už není smutno z toho, že mi pan Komárek ještě nepoděkoval za to, že jsem doposud kohosi neposlal kamsi.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2016 9:02  

Pane Komárku,

za co Tajnému vlastně děkujete?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. října 2016 11:01  

Pánové, tolik textu kvůli TAU. Vy...e se na to, prostě na něj nereagujte a nechte ho, ať se vykřičí.

Ten člověk nestojí za tolik odstavců.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. října 2016 11:25  

Pánové, tolik textu kvůli TAU.

Správně má být Tauč!
Nezaměňovat ale s Gauč, tedy Galantní učitel.

Pravý pan Tau si takovou paralelu nezaslouží. Je to laskavá televizní figurka.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
27. října 2016 18:56  

Pane Komárku,

za co Tajnému vlastně děkujete?

Janek Wagner řekl(a)...
29. října 2016 14:57  

Milý Tajný učiteli, dovolte, abych uvedl na pravou míru část výroku "Byli zde i jiní diskutéři, například Oldřich Botlík, pan Lippmann, pan Šnirch, pan Kartouz, pan Feřtek, kteří znechuceni opustili tuto vzácnou platformu, kde bohužel poslední dobou dominuje tato sepjatá skupinka názorových soudruhů bez skrupulí." Jmenovaný pan Šnirch měl na České škole řadu článků, poslední počátkem června tohoto roku. Jsme s panem Šnirchem v pravidelném kontaktu, v posledním e-mailu z dnešního dne mi píše:

"Čtu souběžně knihu pana Mňačka Soudruh Prášil a myslím, že pan Mňačko v této knize pravdivěji podává obraz současného světa (byť v knize popisuje události minulé a to už v roce 1973) než pánové Kartous na Britských listech (a všude jinde) či Komárek na České škole.

Ruším tedy i sledování České školy poté, co jsem tam přestal před půl rokem psát. Zůstanu stran školství po opuštění Eduinu a České škole věren jen Pedagogickému infu."

tyrjir řekl(a)...
29. října 2016 15:53  

Vidím, že se vám do vážných odpovědi stále ještě nechce, pane Wagnere. Vám ani té vaší dosebezahleděně agresivní pirátské suitě. Pan Komárek, jakkoli s ním v mnohém nesouhlasím, má v mnohém pravdu. Bohužel. J.Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
29. října 2016 17:09  

Milý pane Wagnere,

jak jsem již napsal, čš je výjimečné místo. Nicméně, jako každé médium podléhá do jisté míry názorovým stanoviskům svého šéfredaktora, svých vlastníků a v neposlední řadě svých přispěvatelů. Jak jste si jistě všiml, pan Komárek je názorově někde jinde, než vy. Vzhledem ke svému mládí reaguje na některé příspěvky způsobem, který jeho názorové oponenty dráždí a kvůli kterým je zde nyní patrný jistý disent hledající jinou platformu; takovou, která by lépe vyhovovala názorům dominantní skupiny zdejších diskutérů.

Jistá potíž vzniká faktem, že budou-li tzv učitelští pravdoláskaři, dobroserové a sluníčkáři tímto způsobem odděleni od starých pák, kapacit, vykopávek a fosílií, bude tím trpět kvalita diskuzí, protože souhlasit a poplácávat se neustále s někým sice lze, ale většinou není výsledkem zajímavé počteníčko. Byl bych moc rád kdyby názorová pestrost a stranická soudržnost nebyla příčinou "vyšumění" webu čš a jsem ochoten v tomto směru na sobě "zapracovat" a produkovat příspěvky méně konfrontační.

Co se týká pana Šnircha, jeho příspěvek jsem přehlédl, omlouvám se, vyhazuji jeho jméno a trumfuji panem Hausenblasem a panem Štefflem.

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. října 2016 18:16  

jsem ochoten v tomto směru na sobě "zapracovat" a produkovat příspěvky méně konfrontační.

Dělejte si, vyjímečný pane, co uznáte za vhodné. Urážku paní Švarcové si už neodpářete.
Jen by mne zajímalo, jaký můžete mít zájem na nevyšumění tohoto webu. Snad že trafika?
Pytlikům je to třeba celkem ukradeno...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
29. října 2016 18:21  

"trumfuji panem Hausenblasem a panem Štefflem."

Ste si asi spletl trumfy, né?

Josef Soukal řekl(a)...
29. října 2016 19:12  

Myslím, že nedávné texty T. Feřteka či T. Kartouse, znechucených milovníků věcné a slušné diskuse, nemusím připomínat, o mírumilovných plivancích p. Botlíka ani nemluvě. Tak snad jen komentář k přívětivé tváři p. Hausenblase; jen připomínám, že teroristické útoky v Paříži neváhal vnést do diskuse o vzdělávání snad dvanáct hodin poté, co proběhly:
http://www.ascestinaru.cz/parizska-krev-a-hausenblasova-nemravnost/

Tajný Učitel řekl(a)...
29. října 2016 19:51  

Ač se snažím, co mohu, poznámku ohledem trafiky jsem nepochopil, jsa ducha mdlého.

Michal Komárek řekl(a)...
29. října 2016 20:09  

Milý Tajný učiteli,

použil bych méně expresivní jazyk a opravdu nevím, co myslíte tím "mým mládím", nicméně s Vámi souhlasím. Diskuse vedená téměř výhradně mezi stoupenci téhož názoru postrádá smysl. Vzájemné poplácávání po ramenou a vymezování se proti "nepříteli", bývá nepříliš zajímavým a inspirativním způsobem diskuse. Ať už ho provádějí ti či oni... Děkuji! Hezký večer!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
29. října 2016 20:49  

Nevím, kdy to pochopíte, pane Komárku, ale možná někdy v budoucnu ano. Zatím Vám toho hodně uniká.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. října 2016 21:17  

Pane Komárku,

za co Tajnému vlastně děkujete?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. října 2016 15:14  

Pane Komárku,

vidím, že máte potíže s odpovědí na tak prostou otázku. Jak výmluvné!Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.